Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.55 din 03.07.2019

pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere faptul că zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului,întrucât urgenţa reglementării este determinată de faptul că activitatea de circulaţie feroviară se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice generate de frecvenţa crescută a fenomenelor meteorologice extreme, iar lipsa acestor modificări legislative generează riscul producerii unor accidente feroviare grave cu posibile victime şi pagube materiale însemnate,în condiţiile în care prevederile actuale generează proceduri greoaie care nu permit realizarea cu operativitate a intervenţiilor preventive sau corective în cazul căderilor de arbori aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice,ţinând cont de faptul că în prezent siguranţa circulaţiei feroviare este afectată de faptul că aceste căderi ale arborilor pe calea ferată afectează linia de contact pentru alimentarea cu energie electrică pentru tracţiune, celelalte elemente ale infrastructurii feroviare, dar şi materialul rulant, ceea ce generează pagube materiale, dar şi întârzieri ale trenurilor, afectând astfel siguranţa şi interesul publicului călător, precum şi ale personalului feroviar şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în vederea întreprinderii cu celeritate a măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii fizice a publicului călător şi a personalului feroviar, precum şi a materialului rulant şi a elementelor infrastructurii feroviare aflate în situaţii de risc, eliminarea situaţiilor de perturbare masivă a traficului feroviar, precum şi realizarea intervenţiilor prompte în scopul restabilirii acestuia în contextul în care legislaţia actuală generează proceduri greoaie,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind implementarea măsurilor care trebuie luate în cazul căderilor de arbori, aflaţi în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IArticolul 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatele (21)-(23) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (21) Toaletarea, doborârea şi îndepărtarea arborilor aflaţi în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare şi care periclitează elementele căii ferate şi/sau circulaţia pe calea ferată se realizează de către administratorul infrastructurii feroviare, în baza acordului ocolului silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, al proprietarului. Ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarul, după caz, îşi exprimă acordul scris şi asigură marcarea arborilor destinaţi tăierii, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării formulate de administratorul infrastructurii feroviare. (22) După obţinerea acordului, precum şi în cazul necomunicării acordului în termenul prevăzut la alin. (21), administratorul infrastructurii feroviare va realiza toaletarea, doborârea şi îndepărtarea arborilor aflaţi în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare şi care periclitează elementele căii ferate şi/sau circulaţia pe calea ferată. (23) Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor feroviare determinate de arbori/părţi de arbori căzuţi peste elementele căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare asigură în regim de urgenţă extragerea şi îndepărtarea arborilor căzuţi, fără marcarea prealabilă a acestora. 2. După alineatul (23) se introduc două noi alineate, alineatele (24) şi (25), cu următorul cuprins: (24) După efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (23), estimarea volumului de masă lemnoasă şi marcarea cioatelor se realizează de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice sau, după caz, de către ocolul silvic nominalizat. (25) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (21) şi (22) se încadrează în categoria produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi se valorifică în condiţiile legii. 3. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazurile în care limitele stabilite conform alin. (2) cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.
Articolul II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucMinistrul apelor şi pădurilor,Ioan DeneşMinistrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin Leş


SmartCity5

COMENTARII la OUG 55/2019

 
07.09.2021 03:10:39  Anonim  a scris :
SORT D'AMOUR URGENT ET EFFICACE POUR RÉCUPÉRER VOTRE EX RAPIDEMENT. E-MAIL : (Supremespellssolutions@gmail.com) WHATSAPP : +1(559) 869-5850 Salut à tous, je suis ici pour témoigner d'un puissant lanceur de sorts (LORD SHAIBU) qui m'a aidé à récupérer mon ex. J'étais tellement déprimée et dévastée quand mon petit ami m'a quitté. C'était comme si mon monde entier disparaissait dans le chagrin et la douleur. Je voulais qu'il revienne si désespérément. Un de mes amis m'a parlé de ce puissant lanceur de sorts (LORD SHAIBU) qui l'a aidée dans le passé, j'étais sceptique au début jusqu'à ce que je tombe sur un article en ligne sur ce même lanceur de sorts (LORD SHAIBU). Je l'ai contacté et il m'a promis de me rendre mon ex. Fidèle à ses paroles, il a ramené mon petit ami. Mon petit ami est venu me voir et s'est excusé pour les torts qu'il avait commis et a promis de ne plus jamais recommencer. Depuis, tout est revenu à la normale. Je suis éternellement reconnaissant au SEIGNEUR SHAIBU. Pour toute personne ayant des problèmes conjugaux, des problèmes de divorce, des problèmes commerciaux, un amant perdu ou tout problème lié à une relation, vous pouvez contacter (LORD SHAIBU) le lanceur de sorts ultime. Contactez-le par e-mail : Supremespellssolutions@gmail.com ou directement sur whatsapp +1(559) 869-5850 site Web : https://supremespellssolut.wixsite.com/website
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu