E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 29 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 36 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 37 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 50 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 53 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 62 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 63 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 64 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 69 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 73 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 12 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 15 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 17 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 20 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 25 din actul Legea 114 1996
OUG 40 1997 pune in vigoare Decretul 256 1984
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 40 din 10 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 14 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea locuintei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane care investesc, din profit, pentru realizarea de locuinte, avand ca limita suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in anul fiscal respectiv. Impozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinte, se reduce cu 75% ."
    2. Articolul 5 alineatul 2 se abroga.
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelor existente, de categoria a III-a, a IV-a, si garsoniere, realizate in conditiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 si ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
    4. Articolul 9 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de locuit, cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7."
    5. Articolul 12 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
    6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte, si se transmit consiliului judetean si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, prevazute in Legea privind finantele publice.
    In executia bugetului de stat, alocatiile pentru constructii de locuinte se repartizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice."
    7. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii minori, precum si copiii majori si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna."
    8. Articolul 20 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins: "Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice romane, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete nu depasesc pe cele cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acorda cu o dobanda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, si se suporta:
    a) 15%, de catre beneficiarul creditului;
    b) diferenta, pana la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobanda, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului."
    9. Articolul 20 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice de cetatenie romana, care nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta; in cazul cand persoanele respective fac parte dintr-o familie, asa cum este definita la art. 17 din prezenta lege, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al familiei. De aceste credite mai beneficiaza, prin exceptie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum si cele care gospodaresc impreuna cu familia in locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata, corespunzator numarului de persoane din familie, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege."
    10. La articolul 20, alineatele 7 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor.
    In executia bugetului de stat, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni, potrivit celor stabilite prin conventie, sumele aferente subventiilor la dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv."
    11. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile.
    Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere, pana la data executarii efective a hotararii de evacuare."
    12. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27^1
    In caz de divort, daca sotii nu au convenit altfel, beneficiul contractului de inchiriere privitor la locuinta se atribuie sotului caruia i s-au dat in ingrijire copiii, iar in cazul cand nu sunt copii, sotului care a obtinut divortul."
    13. La alineatul 1 al articolului 29, dupa litera c) se introduce litera d), care va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia."
    14. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    In cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti chiriasi sau proprietari, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului."
    15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul cladirilor cu mai multe locuinte, exploatate numai in regim de inchiriere, proprietarul sau reprezentantul sau legal poate stabili, de comun acord cu asociatia chiriasilor, un regulament de functionare a asociatiei, la constituirea acesteia."
    16. Articolul 50 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat."
    17. Articolul 53 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate din bugetul de stat si din bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care activitatea care a generat realizarea locuintelor respective s-a restrans sau a incetat."
    18. La articolul 62, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "De drepturile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a legii, si tinerii casatoriti care au fiecare varsta pana la 35 de ani."
    19. La articolul 63, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane, care investesc din profit pentru lucrarile prevazute la art. 5, 6 si 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de reducerea cu 75% a impozitului pe profit in anul fiscal respectiv, aferent profitului utilizat."
    20. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociatiei de proprietari. In vederea efectuarii acestei schimbari, este necesar avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii."
    21. La articolul 69, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Pana la infiintarea si functionarea birourilor de Carte funciara, inregistrarea proprietatii in vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face in registrele de publicitate aflate in vigoare la birourile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii."
    22. In articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea urmatorul cuprins:
    "- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu exceptia art. III si a anexelor nr. 3 si 4."
    23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizand imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante, ca: boilerele, incalzirea centrala, rezervoarele de apa, ascensoarele, alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin 75% din numarul voturilor proprietarilor."
    24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte in cladiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia masuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale."
    25. Dupa alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Actiunea este scutita de taxa de timbru."
    Art. 2
    Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul lucrarilor publice
                          si amenajarii teritoriului,
                          Nicolae Noica

                          Ministru delegat pe langa
                          primul-ministru pentru
                          coordonarea Secretariatului
                          General al Guvernului si a
                          Departamentului pentru
                          Administratie Publica Locala
                          Remus Opris

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 40/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 40 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu