E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 29 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 36 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 37 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 50 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 53 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 62 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 63 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 64 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 69 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 73 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 9 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 12 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 15 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 17 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 20 din actul Legea 114 1996
Articolul 1 din actul OUG 40 1997 modifica articolul 25 din actul Legea 114 1996
OUG 40 1997 pune in vigoare Decretul 256 1984
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 40 din 10 iulie 1997

pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 14 iulie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea locuintei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane care investesc, din profit, pentru realizarea de locuinte, avand ca limita suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit in anul fiscal respectiv. Impozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinte, se reduce cu 75% ."
    2. Articolul 5 alineatul 2 se abroga.
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelor existente, de categoria a III-a, a IV-a, si garsoniere, realizate in conditiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 si ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
    4. Articolul 9 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de locuit, cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7."
    5. Articolul 12 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane care investesc din profit in lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
    6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte, si se transmit consiliului judetean si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, prevazute in Legea privind finantele publice.
    In executia bugetului de stat, alocatiile pentru constructii de locuinte se repartizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice."
    7. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii minori, precum si copiii majori si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna."
    8. Articolul 20 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins: "Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice romane, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete nu depasesc pe cele cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acorda cu o dobanda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, si se suporta:
    a) 15%, de catre beneficiarul creditului;
    b) diferenta, pana la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobanda, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului."
    9. Articolul 20 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice de cetatenie romana, care nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta; in cazul cand persoanele respective fac parte dintr-o familie, asa cum este definita la art. 17 din prezenta lege, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al familiei. De aceste credite mai beneficiaza, prin exceptie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum si cele care gospodaresc impreuna cu familia in locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata, corespunzator numarului de persoane din familie, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege."
    10. La articolul 20, alineatele 7 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor.
    In executia bugetului de stat, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni, potrivit celor stabilite prin conventie, sumele aferente subventiilor la dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv."
    11. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile.
    Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere, pana la data executarii efective a hotararii de evacuare."
    12. Dupa articolul 27 se introduce articolul 27^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27^1
    In caz de divort, daca sotii nu au convenit altfel, beneficiul contractului de inchiriere privitor la locuinta se atribuie sotului caruia i s-au dat in ingrijire copiii, iar in cazul cand nu sunt copii, sotului care a obtinut divortul."
    13. La alineatul 1 al articolului 29, dupa litera c) se introduce litera d), care va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia."
    14. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    In cazurile in care in cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti chiriasi sau proprietari, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului."
    15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul cladirilor cu mai multe locuinte, exploatate numai in regim de inchiriere, proprietarul sau reprezentantul sau legal poate stabili, de comun acord cu asociatia chiriasilor, un regulament de functionare a asociatiei, la constituirea acesteia."
    16. Articolul 50 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat."
    17. Articolul 53 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate din bugetul de stat si din bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care activitatea care a generat realizarea locuintelor respective s-a restrans sau a incetat."
    18. La articolul 62, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "De drepturile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrarii in vigoare a legii, si tinerii casatoriti care au fiecare varsta pana la 35 de ani."
    19. La articolul 63, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice romane, care investesc din profit pentru lucrarile prevazute la art. 5, 6 si 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de reducerea cu 75% a impozitului pe profit in anul fiscal respectiv, aferent profitului utilizat."
    20. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociatiei de proprietari. In vederea efectuarii acestei schimbari, este necesar avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii."
    21. La articolul 69, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Pana la infiintarea si functionarea birourilor de Carte funciara, inregistrarea proprietatii in vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face in registrele de publicitate aflate in vigoare la birourile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii."
    22. In articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea urmatorul cuprins:
    "- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu exceptia art. III si a anexelor nr. 3 si 4."
    23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Asociatia de proprietari, cu intrunirea majoritatii voturilor, poate intreprinde masuri vizand imbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante, ca: boilerele, incalzirea centrala, rezervoarele de apa, ascensoarele, alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin 75% din numarul voturilor proprietarilor."
    24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte in cladiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia masuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale."
    25. Dupa alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Actiunea este scutita de taxa de timbru."
    Art. 2
    Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul lucrarilor publice
                          si amenajarii teritoriului,
                          Nicolae Noica

                          Ministru delegat pe langa
                          primul-ministru pentru
                          coordonarea Secretariatului
                          General al Guvernului si a
                          Departamentului pentru
                          Administratie Publica Locala
                          Remus Opris

                          p. Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Dan Radu Rusanu,
                          secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 40/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 40 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu