Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 29 din 14 aprilie 2005

pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 346 din 25 aprilie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea salvarii fondului genetic national de animale de blana, existent in cadrul Statiunii de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana Targu Mures, prin preluarea in structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, cat si a deblocarii conturilor bancare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea efectuarii lucrarilor agricole de primavara necesare realizarii programului de multiplicare a semintelor si materialului saditor din categorii biologice superioare, precum si a obtinerii furajelor necesare pentru animalele de rasa,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente de la Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru Irigatii si Drenaje Baneasa Giurgiu, se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, in statiune de cercetare-dezvoltare, unitate fara personalitate juridica, in structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu Sisesti>>."
    2. Articolul 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    Art. 2
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", care nu s-au reorganizat pana in prezent, se reorganizeaza pana la data de 31 decembrie 2005, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (2) Reorganizarile ulterioare datei de 31 decembrie 2005 se fac prin hotarari ale Guvernului, initiate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    Art. 3
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice, cuprinse in anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:
    a) scutirea de la plata a obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si neachitate prin orice modalitate prevazuta de lege, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, cu exceptia contributiei pentru pensia suplimentara, contributiei individuale de asigurari sociale, contributiei individuale de asigurari pentru somaj, contributiei datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxei pe valoarea adaugata suspendate in vama, impozitului pe salarii, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende si a celorlalte impozite cu retinere la sursa, care urmeaza a fi achitate in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la lit. a) si sumele preluate pentru incasare de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentand contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    c) scutirea de la plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    d) scutirea de la plata a obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si a dobanzilor si penalitatilor de orice fel, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Sumele ce fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.
    (3) Dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Guvernului privind reorganizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabililor acorda inlesnirile la plata reglementate la alin. (1) lit. a), b) si c), dupa autorizarea ajutorului de stat de catre Consiliul Concurentei, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2006.
    (4) Inlesnirile la plata reglementate la alin. (1) lit. d) se acorda de autoritatile administratiei publice locale in conditiile prevazute la alin. (3).
    (5) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este mandatat sa notifice Consiliului Concurentei eventualele scheme de ajutor de stat, in conformitate cu prevederile legale in materie de ajutor de stat.
    (6) Obligatiile bugetare neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv accesorii aferente acestora, datorate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Presedintele Autoritatii pentru
                       Valorificarea Activelor Statului,
                       Gabriel Ionel Zbircea

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Bodu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 29/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 29 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu