Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 29 din 14 aprilie 2005

pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 346 din 25 aprilie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea salvarii fondului genetic national de animale de blana, existent in cadrul Statiunii de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana Targu Mures, prin preluarea in structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, cat si a deblocarii conturilor bancare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea efectuarii lucrarilor agricole de primavara necesare realizarii programului de multiplicare a semintelor si materialului saditor din categorii biologice superioare, precum si a obtinerii furajelor necesare pentru animalele de rasa,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente de la Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru Irigatii si Drenaje Baneasa Giurgiu, se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, in statiune de cercetare-dezvoltare, unitate fara personalitate juridica, in structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu Sisesti>>."
    2. Articolul 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    Art. 2
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", care nu s-au reorganizat pana in prezent, se reorganizeaza pana la data de 31 decembrie 2005, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (2) Reorganizarile ulterioare datei de 31 decembrie 2005 se fac prin hotarari ale Guvernului, initiate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    Art. 3
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice, cuprinse in anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:
    a) scutirea de la plata a obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si neachitate prin orice modalitate prevazuta de lege, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, cu exceptia contributiei pentru pensia suplimentara, contributiei individuale de asigurari sociale, contributiei individuale de asigurari pentru somaj, contributiei datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxei pe valoarea adaugata suspendate in vama, impozitului pe salarii, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende si a celorlalte impozite cu retinere la sursa, care urmeaza a fi achitate in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    b) fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la lit. a) si sumele preluate pentru incasare de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentand contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    c) scutirea de la plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
    d) scutirea de la plata a obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si a dobanzilor si penalitatilor de orice fel, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Sumele ce fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.
    (3) Dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Guvernului privind reorganizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabililor acorda inlesnirile la plata reglementate la alin. (1) lit. a), b) si c), dupa autorizarea ajutorului de stat de catre Consiliul Concurentei, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2006.
    (4) Inlesnirile la plata reglementate la alin. (1) lit. d) se acorda de autoritatile administratiei publice locale in conditiile prevazute la alin. (3).
    (5) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este mandatat sa notifice Consiliului Concurentei eventualele scheme de ajutor de stat, in conformitate cu prevederile legale in materie de ajutor de stat.
    (6) Obligatiile bugetare neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv accesorii aferente acestora, datorate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Presedintele Autoritatii pentru
                       Valorificarea Activelor Statului,
                       Gabriel Ionel Zbircea

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Bodu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 29/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 29 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu