E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul OUG 109 2003 in legatura cu Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 27 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 40 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 48 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 49 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 100 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 104 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 136 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 137 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 139 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 140 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 145 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 146 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 149 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 468 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 469 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 470 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 150 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 151 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 152 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 153 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 159 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 160 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 267 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 274 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 300 din actul Cod 0 1968
Articolul 1 din actul OUG 109 2003 modifica articolul 460 din actul Cod 0 1968
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 109 din 24 octombrie 2003

privind modificarea Codului de procedura penala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 748 din 26 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 174 - 177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 si 4, art. 211 alin. 2, 2^1 si 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266 - 270, 273 - 276 cand s-a produs o catastrofa de cale ferata, art. 279^1, 298, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabanda, daca a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;"
    2. Alineatul 2 al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Dobandirea calitatii dupa savarsirea infractiunii nu determina schimbarea competentei, cu exceptia infractiunilor savarsite de persoanele prevazute in art. 29 pct. 1."
    3. Litera a) a articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
    "a) a pus in miscare actiunea penala sau a dispus trimiterea in judecata ori a pus concluzii in fond in calitate de procuror la instanta de judecata sau a emis mandatul de arestare preventiva in cursul urmaririi penale;"
    4. Alineatul 3 al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Procurorul care a participat ca judecator la solutionarea cauzei in prima instanta nu poate pune concluzii la judecarea ei in caile de atac."
    5. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 100
    Perchezitia
    Cand persoana careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun inscris dintre cele aratate in art. 98 tagaduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de cate ori exista indicii temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si strangerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.
    Perchezitia poate fi domiciliara sau corporala.
    Perchezitia domiciliara poate fi dispusa numai de judecator, prin incheiere motivata, in cursul urmaririi penale, la cererea procurorului, sau in cursul judecatii.
    Perchezitia domiciliara se dispune in cursul urmaririi penale in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie.
    Perchezitia corporala poate fi dispusa, dupa caz, de organul de cercetare penala, de procuror sau de judecator.
    Perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa inainte de inceperea urmaririi penale."
    6. Alineatul 1 al articolului 104 va avea urmatorul cuprins:
    "Organul judiciar care urmeaza a efectua perchezitia este obligat ca, in prealabil, sa se legitimeze si, in cazurile prevazute de lege, sa prezinte autorizatia data de judecator."
    7. Alineatul 5 al articolului 136 va avea urmatorul cuprins:
    "Masura prevazuta in alin. 1 lit. d) poate fi luata de judecator."
    8. Alineatul 2 al articolului 137^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand se dispune arestarea preventiva a invinuitului sau inculpatului, judecatorul incunostinteaza despre masura luata, in termen de 24 de ore, un membru al familiei acestuia ori o alta persoana pe care o desemneaza invinuitul sau inculpatul, consemnandu-se aceasta intr-un proces-verbal."
    9. Alineatul 3^4 al articolului 139 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, daca instanta constata, pe baza unei expertize medico-legale, ca cel arestat preventiv sufera de o boala care nu poate fi tratata in reteaua medicala a Directiei Generale a Penitenciarelor, dispune, la cerere sau din oficiu, revocarea masurii arestarii preventive."
    10. Alineatul 3 al articolului 140 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile aratate in alin. 1 si 2, instanta de judecata, din oficiu sau la sesizarea procurorului, ori procurorul in cazul retinerii, din oficiu sau in urma informarii organului de cercetare penala, are obligatia sa dispuna punerea de indata in libertate a celui retinut sau arestat, trimitand administratiei locului de detinere o copie de pe dispozitiv sau ordonanta ori un extras cuprinzand urmatoarele mentiuni: datele necesare pentru identificarea invinuitului sau inculpatului, numarul mandatului de arestare, numarul si data ordonantei, ale incheierii sau hotararii prin care s-a dispus liberarea, precum si temeiul legal al liberarii."
    11. Alineatul 1 al articolului 140^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva incheierii prin care se dispune, in timpul urmaririi penale, luarea masurii arestarii preventive a invinuitului sau inculpatului, impotriva incheierii prin care se dispune revocarea, inlocuirea, incetarea sau prelungirea arestarii preventive, precum si impotriva incheierii de respingere a propunerii de arestare preventiva, invinuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioara in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa."
    12. Alineatul 2 al articolului 140^3 se abroga.
    13. Alineatul 8 al articolului 140^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus luarea masurii arestarii preventive sau prin care s-a constatat incetarea de drept a acestei masuri nu este suspensiv de executare."
    14. Alineatul 2 al articolului 145 va avea urmatorul cuprins:
    "In cursul urmaririi penale, durata masurii prevazute in alin. 1 nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita in conditiile legii. Masura obligarii de a nu parasi localitatea poate fi prelungita in cursul urmaririi penale, in caz de necesitate si numai motivat. Prelungirea se dispune de instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 7 - 9 se aplica in mod corespunzator. Durata maxima a masurii prevazute in alin. 1 in cursul urmaririi penale este de un an. In mod exceptional, cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maxima a obligarii de a nu parasi localitatea este de 2 ani."
    15. Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 146
    Arestarea invinuitului in cursul urmaririi penale
    Daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista probe din care rezulta vreunul dintre cazurile prevazute in art. 148, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala, cand considera ca in interesul urmaririi penale este necesara arestarea invinuitului, numai dupa ascultarea acestuia in prezenta aparatorului, prezinta dosarul cauzei, cu propunerea motivata de luare a masurii arestarii preventive a invinuitului, presedintelui instantei sau judecatorului delegat de acesta.
    Dosarul se prezinta presedintelui instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau al instantei corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detentie ori judecatorului delegat de presedintele instantei.
    La prezentarea dosarului de catre procuror, presedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta fixeaza ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva, pana la expirarea celor 24 de ore de retinere, in cazul in care invinuitul este retinut. Ziua si ora se comunica atat aparatorului ales sau numit din oficiu, cat si procurorului, acesta din urma fiind obligat sa asigure prezenta in fata judecatorului a invinuitului retinut.
    Propunerea de arestare preventiva se solutioneaza in camera de consiliu de un singur judecator, indiferent de natura infractiunii.
    Invinuitul este adus in fata judecatorului si va fi asistat de aparator.
    Dispozitiile art. 149^1 alin. 6 si ale art. 150 se aplica in mod corespunzator.
    Participarea procurorului este obligatorie.
    Dupa ascultarea invinuitului, judecatorul, de indata, admite sau respinge propunerea de arestare preventiva, prin incheiere motivata.
    Daca sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1, judecatorul dispune, prin incheiere, arestarea preventiva a invinuitului, aratand in concret temeiurile care justifica luarea masurii arestarii preventive si fixand durata acesteia, care nu poate depasi 10 zile.
    Totodata, judecatorul, admitand propunerea, emite, de urgenta, mandatul de arestare a invinuitului. Mandatul cuprinde in mod corespunzator mentiunile aratate in art. 151 alin. 3 lit. a) - c), e) si j), precum si numele si prenumele invinuitului si durata pentru care este dispusa arestarea preventiva a acestuia.
    Dispozitiile art. 152 alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
    Impotriva incheierii se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa."
    16. Alineatul 1 al articolului 149 va avea urmatorul cuprins:
    "Durata arestarii inculpatului in cursul urmaririi penale nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita in conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului, iar in cazul cand arestarea a fost dispusa in lipsa acestuia, termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare."
    17. Articolul 149^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 149^1
    Arestarea inculpatului in cursul urmaririi penale
    Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala, daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista vreunul dintre cazurile prevazute in art. 148, cand considera ca in interesul urmaririi penale este necesara arestarea inculpatului, numai dupa ascultarea acestuia in prezenta aparatorului, prezinta dosarul cauzei, cu propunerea motivata de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului, presedintelui instantei sau judecatorului delegat de acesta.
    Dosarul se prezinta presedintelui instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau al instantei corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detentie ori judecatorului delegat de presedintele instantei.
    Cu ocazia prezentarii dosarului de catre procuror, presedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta fixeaza ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva, pana la expirarea mandatului de arestare preventiva a invinuitului devenit inculpat sau, daca acesta este retinut, pana la expirarea celor 24 de ore de retinere. Ziua si ora se comunica atat aparatorului ales sau numit din oficiu cat si procurorului, acesta din urma fiind obligat sa asigure prezenta in fata judecatorului a inculpatului arestat sau retinut.
    Propunerea de arestare preventiva se solutioneaza in camera de consiliu de un singur judecator, indiferent de natura infractiunii.
    Inculpatul este adus in fata judecatorului si va fi asistat de aparator.
    In cazul in care inculpatul se afla in stare de retinere sau de arestare potrivit art. 146 si din cauza starii sanatatii ori din cauza de forta majora sau stare de necesitate nu poate fi adus in fata judecatorului, propunerea de arestare va fi examinata in lipsa inculpatului, in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvantul pentru a formula concluzii.
    Dispozitiile art. 150 se aplica in mod corespunzator.
    Participarea procurorului este obligatorie.
    Judecatorul admite sau respinge propunerea de arestare preventiva, prin incheiere motivata.
    In cazul in care sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1, judecatorul dispune, prin incheiere, arestarea preventiva a inculpatului, aratand temeiurile care justifica luarea masurii arestarii preventive si fixand durata acesteia, care nu poate depasi 30 de zile.
    Arestarea inculpatului nu poate fi dispusa decat pentru zilele care au ramas dupa scaderea din 30 de zile a perioadei in care acesta a fost anterior retinut sau arestat. Arestarea preventiva a inculpatului se dispune inainte de expirarea duratei arestarii invinuitului.
    Dispozitiile art. 146 alin. 10 si art. 152 alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
    Impotriva incheierii se poate face recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si in cazul in care procurorul pune in miscare actiunea penala inainte de expirarea duratei mandatului de arestare a invinuitului. Mandatul de arestare a invinuitului inceteaza la data emiterii mandatului de arestare a inculpatului."
    18. Alineatul 1 al articolului 150 va avea urmatorul cuprins:
    "Masura arestarii inculpatului poate fi luata numai dupa ascultarea acestuia de catre procuror si de catre judecator, afara de cazul cand inculpatul este disparut, se afla in strainatate ori se sustrage de la urmarire sau de la judecata ori se afla in una dintre situatiile prevazute in art. 149^1 alin. 6."
    19. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 151
    Continutul mandatului de arestare
    Dupa intocmirea hotararii prin care s-a dispus arestarea inculpatului, judecatorul emite de indata mandat de arestare.
    Daca prin aceeasi hotarare s-a dispus arestarea mai multor inculpati, se emite mandat de arestare separat pentru fiecare dintre ei.
    In mandatul de arestare trebuie sa se arate:
    a) instanta care a dispus luarea masurii arestarii inculpatului;
    b) data si locul emiterii;
    c) numele, prenumele si calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare;
    d) datele privitoare la persoana inculpatului, prevazute in art. 70, si codul numeric personal;
    e) aratarea faptei ce formeaza obiectul inculparii si denumirea infractiunii;
    f) incadrarea juridica a faptei si pedeapsa prevazuta de lege;
    g) temeiurile concrete care determina arestarea;
    h) ordinul de a fi arestat inculpatul;
    i) indicarea locului unde urmeaza a fi detinut cel arestat;
    j) semnatura judecatorului."
    20. Articolul 152 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 152
    Executarea mandatului
    Cand mandatul de arestare a fost emis dupa ascultarea inculpatului, judecatorul care a emis mandatul inmaneaza un exemplar al mandatului persoanei arestate, iar un alt exemplar il trimite organului de politie pentru a fi predat la locul de detinere o data cu arestatul.
    Cand masura arestarii a fost dispusa in lipsa inculpatului potrivit art. 150, mandatul emis se inainteaza in dublu exemplar organului de politie, pentru executare.
    Organul de politie procedeaza la arestarea persoanei aratate in mandat, careia ii preda un exemplar al mandatului si o conduce la judecatorul care a emis mandatul.
    Judecatorul procedeaza la ascultarea inculpatului, iar daca acesta ridica obiectii care necesita o rezolvare urgenta, fixeaza de indata termen de judecata."
    21. Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 153
    Obiectii in ceea ce priveste identitatea
    Daca cel arestat ridica obiectii in contra executarii mandatului numai in ceea ce priveste identitatea, este condus in fata instantei locului unde a fost gasit, care, daca este necesar, cere relatii judecatorului care a emis mandatul.
    Pana la rezolvarea obiectiilor, instanta, daca apreciaza ca nu exista pericol de disparitie, dispune punerea in libertate a persoanei impotriva careia s-a executat mandatul.
    Daca instanta constata ca persoana adusa nu este cea aratata in mandat, o pune imediat in libertate, iar daca constata ca obiectiile sunt nefondate, dispune executarea mandatului, procedandu-se potrivit art. 152 alin. 3.
    In cazurile prevazute in alin. 1 - 3, instanta dispune prin incheiere, ce se trimite si judecatorului care a emis mandatul."
    22. Alineatul 2 al articolului 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Propunerea de prelungire a arestarii se solutioneaza in camera de consiliu, de un singur judecator, indiferent de natura infractiunii."
    23. Alineatul 13 al articolului 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Judecatorul poate acorda si alte prelungiri, fiecare neputand depasi 30 de zile. Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator. Durata totala a arestarii preventive in cursul urmaririi penale nu poate depasi un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile."
    24. Articolele 160, 160^a si 160^b vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160
    Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului
    Cand procurorul dispune, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului aflat in stare de arest, dosarul se inainteaza instantei competente cu cel putin 5 zile inainte de expirarea mandatului de arestare sau, dupa caz, a duratei pentru care a fost dispusa prelungirea arestarii.
    Instanta, in camera de consiliu, procedeaza potrivit art. 300^1.
    Art. 160^a
    Arestarea inculpatului in cursul judecatii
    Arestarea preventiva a inculpatului poate fi dispusa in cursul judecatii, prin incheiere motivata, daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista vreunul dintre cazurile prevazute de art. 148.
    Incheierea poate fi atacata separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa. Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar recursul se judeca in 3 zile. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare.
    Dispozitiile art. 151 se aplica si in cazul arestarii inculpatului in cursul judecatii.
    Fata de inculpatul care a mai fost anterior arestat in aceeasi cauza, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, se poate dispune din nou aceasta masura, daca au intervenit clemente noi care fac necesara privarea sa de libertate.
    Art. 160^b
    Verificari privind arestarea inculpatului in cursul judecatii
    In cursul judecatii, instanta verifica periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestarii preventive.
    Daca instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au incetat sau ca nu exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate, dispune, prin incheiere, revocarea arestarii preventive si punerea de indata in libertate a inculpatului.
    Cand instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun in continuare privarea de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica privarea de libertate, instanta dispune, prin incheiere motivata, mentinerea arestarii preventive.
    Incheierea poate fi atacata cu recurs, prevederile art. 160^a alin. 2 aplicandu-se in mod corespunzator."
    25. Articolul 160^c se abroga.
    26. Articolul 160^d se abroga.
    27. Articolul 160^e va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^e
    Dispozitii generale
    Retinerea si arestarea preventiva a minorului se fac potrivit dispozitiilor prevazute in sectiunile I, II si IV, cu derogarile si completarile din prezenta sectiune."
    28. Alineatele 2 si 3 ale articolului 160^h vor avea urmatorul cuprins:
    "Durata arestarii inculpatului minor intre 14 si 16 ani este, in cursul urmaririi penale, de cel mult 15 zile, iar verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive se efectueaza in cursul judecatii periodic, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Prelungirea acestei masuri in cursul urmaririi penale sau mentinerea ei in cursul judecatii nu poate fi dispusa decat in mod exceptional. Arestarea preventiva a minorului in cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca, in total, un termen rezonabil si nu mai mult de 60 de zile, fiecare prelungire neputand depasi 15 zile. In mod exceptional, cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 20 de ani sau mai mare, arestarea preventiva a inculpatului minor intre 14 si 16 ani in cursul urmaririi penale poate fi prelungita pana la 180 de zile.
    Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv in cursul urmaririi penale pe o durata de cel mult 20 de zile. Durata masurii preventive poate fi prelungita in cursul urmaririi penale, de fiecare data cu 20 de zile. Arestarea preventiva a inculpatului minor in cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca, in total, un termen rezonabil si nu mai mult de 90 de zile. In mod exceptional, cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventiva a inculpatului minor in cursul urmaririi penale poate fi prelungita pana la 180 de zile. Verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani in cursul judecatii se efectueaza periodic, dar nu mai tarziu de 40 de zile."
    29. Alineatul 2 al articolului 267 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile prevazute in art. 262 pct. 2, art. 265 si 268, procurorul trimite dosarul cauzei la instanta, pentru ca judecatorul care a dispus in cursul urmaririi penale arestarea preventiva sau masurile de siguranta prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal sa dispuna asupra prelungirii sau revocarii acestora. In cazul masurilor preventive prevazute in art. 145 si 145^1, procurorul dispune revocarea acestor masuri sau, dupa caz, trimite dosarul cauzei la instanta cu propunerea de prelungire."
    30. Alineatul 1 al articolului 274 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile de reluare a urmaririi penale prevazute in art. 270 alin. 1 lit. a) si c) si in art. 273, termenul privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri, dispozitiile art. 150 aplicandu-se in mod corespunzator."
    31. Articolul 300^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 300^1
    Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului
    Dupa inregistrarea dosarului la instanta, in cauzele in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest, instanta este datoare sa verifice din oficiu, in camera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestarii preventive, inainte de expirarea duratei arestarii preventive.
    Daca instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au incetat sau ca nu exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate, dispune, prin incheiere, revocarea arestarii preventive si punerea de indata in libertate a inculpatului.
    Cand instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun in continuare privarea de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica privarea de libertate, instanta mentine, prin incheiere motivata, arestarea preventiva. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplica in mod corespunzator.
    Incheierea poate fi atacata cu recurs, aplicandu-se dispozitiile art. 160^a alin. 2."
    32. Articolul 300^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 300^2
    Verificari privind arestarea inculpatului in cursul judecatii
    In cauzele in care inculpatul este arestat, instanta legal sesizata este datoare sa verifice, in cursul judecatii, legalitatea si temeinicia arestarii preventive, procedand potrivit art. 160^b."
    33. Alineatul 2 al articolului 460 va avea urmatorul cuprins:
    "Condamnatul arestat este adus la judecata."
    34. Alineatul 1 al articolului 468 va avea urmatorul cuprins:
    "Invinuitul este retinut. Retinerea dureaza 24 de ore. La sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, procurorul poate solicita judecatorului arestarea invinuitului, care nu poate depasi 10 zile, acestea calculandu-se de la data expirarii ordonantei de retinere."
    35. Alineatul 1 al articolului 469 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul cand judecatorul a emis mandat de arestare a invinuitului si procurorul a restituit cauza, organul de cercetare este obligat sa continue cercetarea si sa inainteze dosarul procurorului o data cu invinuitul, cel mai tarziu in 3 zile de la arestarea acestuia."
    36. Alineatul 2 al articolului 470 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand procurorul dispune trimiterea in judecata, intocmeste rechizitoriu si inainteaza de indata instantei de judecata dosarul cauzei, cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului."
    Art. 2
    (1) Ori de cate ori in Codul de procedura penala si in alte legi cu dispozitii de procedura penala termenul de "instanta" se refera la perchezitia domiciliara sau la dispunerea arestarii preventive, acesta se inlocuieste cu termenul de "judecator".
    (2) Ori de cate ori legile speciale cu dispozitii de procedura penala se refera la perchezitia domiciliara si la arestarea preventiva dispuse de catre procuror, trebuie inteles ca aceste legi speciale se refera la perchezitia domiciliara si la arestarea preventiva dispuse de catre judecator.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica de la data intrarii in vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la OUG 109/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 109 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu