E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 773 din 21 aprilie 1998

privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 773 din 21 aprilie 1998


SmartCity3

              CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI
              Nr. P/608 din 15 aprilie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 11 mai 1998

    In temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, Camera de Comert si Industrie a Romaniei impreuna cu Ministerul Justitiei au elaborat prezentele norme metodologice in scopul stabilirii unitare, pentru toate oficiile registrului comertului, a modului de tinere a registrelor si de efectuare a inregistrarilor.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. 1
    Obligatia de inregistrare

    Art. 1
    (1) Comerciantii au obligatia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, denumita in continuare L.R.C., de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, denumita in continuare L.S.C., sau de alte dispozitii legale.
    (2) De asemenea, comerciantii au obligatia sa depuna la oficiul registrului comertului bilantul contabil anual si alte acte prevazute de lege.
    Art. 2
    In intelesul prezentelor norme metodologice, termenul inregistrare include inmatricularea comerciantului si inscrierea de mentiuni, precum si alte operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.

    CAP. 2
    Efectuarea si controlul operatiunilor registrului comertului

    Art. 3
    (1) Potrivit art. 36 din L.S.C., controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de catre justitie printr-un judecator delegat anual, dintre judecatorii tribunalului, de catre presedintele tribunalului.
    (2) Inregistrarile in registrul comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti definitive ori a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului [art. 6 din L.R.C.; art. 199 alin. (2) din L.S.C.].
    Art. 4
    Controlul legalitatii operatiunilor efectuate de oficiul registrului comertului se face, cel putin o data pe luna, de catre judecatorul delegat (art. 8 din L.R.C.).
    Art. 5
    Personalul oficiului registrului comertului, care conduce si executa operatiunile registrului comertului, raspunde pentru conformitatea cu legea a datelor inscrise in registru. In acest scop verifica cererile si actele insotitoare sub aspectul regularitatii lor si al existentei dovezilor legale, ca si al corelarii datelor inscrise in registru cu cele ale cererilor si anexelor, precum si ale dispozitiei judecatoresti sau, dupa caz, ale rezolutiei directorului oficiului registrului comertului.
    Art. 6
    Incheierile judecatorului delegat, hotararile judecatoresti definitive si rezolutiile directorului oficiului registrului comertului, prin care se dispune o inregistrare in registrul comertului, sunt executorii pentru personalul oficiului care conduce activitatea de inregistrare, acesta neavand competenta sa cenzureze elementele acestor dispozitii.

    CAP. 3
    Cererile de inregistrare

    Art. 7
    (1) Inregistrarea in registrul comertului a actelor si faptelor prevazute de lege se face, dupa caz, la solicitarea comerciantului sau a oricaror persoane interesate ori din oficiu, prin completarea formularelor tipizate ale oficiului registrului comertului, dupa cum urmeaza:
    a) cererea de verificare/rezervare disponibilitate firma (formular-tip nr. 1; cod: 11-10-57);
    b) cererea de verificare/rezervare disponibilitate emblema (formular-tip nr. 2; cod: 11-10-58);
    c) cererea de autorizare si/sau de inmatriculare (formular-tip nr. 3, cod: 11-10-59);
    d) cererea de inscriere de mentiuni (formular-tip nr. 4; cod: 11-10-60);
    e) cererea de radiere (formular-tip nr. 5; cod: 11-10-61);
    f) cererea de depunere si/sau de mentionare acte (formular-tip nr. 6; cod: 11-10-62.);
    g) inregistrari din oficiu (formular-tip nr. 7; cod: 11-10-63);
    h) cererea de indreptare erori materiale (formular-tip nr. 8; cod: 11-10-64);
    i) cererea de eliberare acte (formular-tip nr. 9; cod: 11-10-65);
    j) cererea de depunere bilant (formular-tip nr. 10; cod: 11-10-66);
    k) cererea de furnizare de informatii (formular-tip nr. 11; cod: 11-10-67);
    l) cererea de preschimbare certificat de inmatriculare (formular-tip nr. 12; cod: 11-10-68).
    (2) Cererile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe formularele-tip ale oficiului registrului comertului, la toate rubricile, prin dactilografiere sau de mana, fara stersaturi sau adaugari, in numarul de exemplare prevazut in aceste formulare.
    Art. 8
    (1) Cererile prevazute la art. 7 alin. (1) se intocmesc si se semneaza astfel:
    a) de comerciantul, persoana fizica, sau, dupa caz, de imputernicitul acestuia, cu procura speciala si autentica;
    b) de oricare fondator sau administrator al societatii comerciale;
    c) de catre persoana care, potrivit legii, reprezinta regia autonoma sau organizatia cooperatista;
    d) de catre persoana imputernicita sa indeplineasca formalitatile de inmatriculare a sucursalei;
    f) de oricare persoana interesata, in conditiile legii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit b)-d) pot da imputernicire speciala pentru semnarea si/sau pentru depunerea cererilor la oficiul registrului comertului.
    (3) Persoanele care, potrivit legii, au obligatia sa depuna semnatura in registrul comertului pot dovedi specimenul de semnatura fie prin semnarea la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului registrului comertului ori a inlocuitorului acestuia, fie prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public.
    Art. 9
    (1) Cererile se depun, in termenele prevazute de lege, la oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie din judetul in care isi au sediul comerciantii, potrivit actelor constitutive, sau, dupa caz, la oficiul registrului comertului al noului sediu, daca comerciantul si-a schimbat sediul in alt judet.
    (2) In cazul in care inregistrarea si depunerea unor acte sau semnaturi se cer dupa expirarea termenelor legale, se va da curs si acestor cereri, dar va fi sesizata camera de comert si industrie teritoriala, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din L.R.C.
    (3) Cererea de depunere si/sau de mentionare acte, prin care se solicita autorizarea publicarii prospectului de emisiune de actiuni pentru constituirea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni prin subscriptie publica, se face la oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul social al societatii.

    CAP. 4
    Inregistrarea si verificarea cererilor

    Art. 10
    (1) Cererile care se depun la oficiul registrului comertului se inregistreaza in registrul unic de intrare-iesire, in ordinea cronologica a prezentarii, si vor purta numarul si data din acest registru, pe toata durata efectuarii fiecarei operatiuni de inregistrare.
    (2) Referentul oficiului registrului comertului identifica deponentul si, in prezenta acestuia, verifica daca cererea si actele ce o insotesc sunt complete si intocmite conform legii; daca este necesar, va putea solicita date sau acte in completare.
    Art. 11
    (1) Daca cererea si actele doveditoare sunt complete, se elibereaza deponentului dovada depunerii cererii, continand denumirea oficiului registrului comertului, numarul si data inregistrarii in registrul unic de intrare-iesire, precum si data limita de eliberare a documentelor care atesta inregistrarea.
    (2) In cazul in care, la verificare, se constata lipsa unor cerinte legale, iar deponentul insista ca cererea sa fie inregistrata in forma prezentata, referentul oficiului registrului comertului va inregistra cererea, va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat si/sau directorului oficiului registrului comertului. In aceasta situatie, comerciantului i se inmaneaza dovada prevazuta la alin. (1), in care se va mentiona si termenul de citare.
    (3) In cazul constatarii unor erori materiale sau omisiuni, care nu afecteaza cerintele de fond ale cererii si ale actelor doveditoare, ele se vor indeparta pe loc de catre deponent, pe propria raspundere sau, dupa caz, de catre referentul oficiului registrului comertului.
    Art. 12
    Datele prevazute in cerere si in actele doveditoare se preiau in calculator si se editeaza lista de control. Datele inscrise in lista de control se verifica pentru corectitudinea si exactitatea lor cu datele prevazute in cerere si in actele doveditoare. Dupa verificare, lista de control se dateaza si se semneaza de catre referentul oficiului registrului comertului si se pastreaza in dosarul comerciantului.
    Art. 13
    In vederea solutionarii cererii, se va proceda la editarea datelor incheierii judecatorului delegat ori, dupa caz, ale rezolutiei directorului oficiului registrului comertului.

    CAP. 5
    Solutionarea cererilor si publicitatea inregistrarilor

    Art. 14
    (1) Cererea si actele doveditoare, impreuna cu referatul de verificare, se prezinta, la sediul oficiului registrului comertului, judecatorului delegat sau, dupa caz, directorului oficiului registrului comertului, pentru a fi solutionate.
    (2) Incheierile judecatorului delegat se editeaza pe calculator, in mod cursiv, in cel putin trei exemplare, dintre care unul pentru comerciant, unul pentru dosarul comerciantului de la oficiul registrului comertului, iar al treilea se comunica Oficiului National al Registrului Comertului (O.N.R.C.). Toate celelalte exemplare ale incheierilor se vor elibera, la cerere, in copii legalizate sau certificate.
    (3) Incheierile de inmatriculare ale judecatorului delegat vor cuprinde, dupa caz, datele prevazute la art. 39 alin. (2) din L.S.C. si la art. 13, 15, 16 si 21 din L.R.C.
    (4) Incheierile judecatorului delegat privind solutionarea cererilor de inscriere de mentiuni vor cuprinde datele privind modificarile aduse inmatricularilor efectuate in registrul comertului, astfel cum au fost prevazute in actele modificatoare.
    (5) Incheierile de inmatriculare si de inscriere de mentiuni se semneaza de catre judecatorul delegat si de referentul oficiului registrului comertului.
    Art. 15
    (1) Potrivit prevederilor art. 199 alin. (2) din L.S.C., rezolutia directorului oficiului registrului comertului are regimul legal al incheierii judecatorului delegat.
    (2) Rezolutia directorului oficiului registrului comertului (formular-tip nr. 18; cod: 11-10-74) va cuprinde, in mod corespunzator, datele prevazute la art. 14 alin. (4).
    (3) In cazul in care, prin aceeasi cerere, se solicita inscrierea mai multor mentiuni, unele de competenta judecatorului delegat, iar altele de competenta directorului oficiului registrului comertului, se poate proceda la redactarea unei incheieri-rezolutii, sub forma unui inscris unic, care va fi semnat de aceste persoane, precum si de referentul oficiului registrului comertului.
    Art. 16
    Solicitarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierilor judecatorului delegat, prin care acesta dispune autorizarea si inmatricularea unei societati comerciale ori a actelor pentru care L.S.C. prevede publicarea, se face de oficiul registrului comertului pe cheltuiala comerciantului [art. 41 alin. (1) din L.S.C.]; incheierile de inmatriculare vor purta numarul si data inmatricularii in registrul comertului.
    Art. 17
    In vederea inregistrarii fiscale a societatilor comerciale, o data cu efectuarea inmatricularii, oficiul registrului comertului va transmite la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriala o copie de pe incheierea de inmatriculare a societatii, certificata de oficiul registrului comertului, in care se vor mentiona numarul si data inmatricularii in registrul comertului [art. 41 alin. (1) din L.S.C.].
    Art. 18
    Prevederile art. 16 si 17 sunt aplicabile si in cazul sucursalelor.

    CAP. 6
    Lucrari de grefa, secretariat si arhiva

    Art. 19
    Potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din L.R.C., lucrarile de grefa, secretariat si arhiva ale judecatorului delegat se asigura de catre personalul oficiului registrului comertului, prin referentul desemnat in acest scop.
    Art. 20
    (1) Evidenta lucrarilor de grefa, secretariat si arhiva se tine prin:
    a) condica de sedinta;
    b) registrul de recursuri si opozitii;
    c) mapa de incheieri, cuprinzand incheierile judecatorului delegat. Acestea se numeroteaza in ordinea pronuntarii lor.
    (2) Citarea partilor, atunci cand este cazul, precum si comunicarea actelor se fac prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului ori in conditiile Codului de procedura civila [art. 64 si art. 199 alin. (2) din L.S.C. si art. 25 din L.R.C.].
    (3) Alte evidente se pot tine in sistem computerizat de catre oficiul registrului comertului.
    (4) Evidentele prevazute la alin. (1) si (3) din prezentul articol se tin pentru fiecare an calendaristic.

    CAP. 7
    Termenele de efectuare a inregistrarilor

    Art. 21
    Operarea inregistrarilor in registrul comertului se face, dupa caz, la urmatoarele termene:
    a) in termen de 24 de ore de la data la care incheierea de inmatriculare a ramas irevocabila [art. 40 alin. (2) din L.S.C.];
    b) in termen de 24 de ore de la data pronuntarii oricarei incheieri de inregistrare a judecatorului delegat si/sau a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului [art. 26 alin. (2) din L.R.C.];
    c) la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de opozitie, daca nu s-a facut opozitie;
    d) in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca de solutionare a recursului sau a opozitiei a devenit irevocabila;
    e) in termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei legalizate de pe dispozitivul hotararii definitive, pentru faptele si actele prevazute la art. 21 lit. a), e) si g) din L.R.C., precum si pentru alte hotarari definitive care privesc inregistrarea in registrul comertului.

    CAP. 8
    Intocmirea certificatelor

    Art. 22
    (1) Certificatul de inmatriculare atesta inmatricularea comerciantului in registrul comertului.
    (2) Formularul-tip nr. 15; cod: 11-10-71, pentru certificatul de inmatriculare, se utilizeaza in mod unitar de catre toate oficiile registrului comertului. Tiparirea si evidenta seriilor certificatelor de inmatriculare (originale si copii) se fac prin grija O.N.R.C., in baza comenzilor oficiilor judetene ale registrului comertului. Certificatele astfel tiparite se elibereaza oficiilor judetene ale registrului comertului, numai dupa stantarea cu timbru sec a originalelor de catre O.N.R.C.
    (3) Concomitent cu inmatricularea, referentul oficiului registrului comertului mentioneaza, pe incheierea judecatorului delegat, seria, numarul de inmatriculare si codul statistic republican al unitatilor economico-sociale (SIRUES) si completeaza certificatul de inmatriculare. Data si numarul de inmatriculare care se inscriu in certificat sunt cele operate in registrele pentru inregistrarea comerciantilor. Copia de pe certificatul de inmatriculare se pastreaza in dosarul comerciantului.
    Atribuirea codului SIRUES se face de oficiile registrului comertului, in colaborare cu directia judeteana de statistica.
    (4) Lucrarea astfel intocmita se prezinta, pentru semnare, directorului oficiului registrului comertului ori, in lipsa acestuia, inlocuitorului sau, imputernicit de presedintele camerei de comert si industrie teritoriale respective.
    (5) Formularul-tip nr. 16; cod: 11-10-72, pentru certificatul de inmatriculare a sucursalelor, are regimul de executare (tiparire sau tehnoredactare) corespunzator celorlalte categorii de formulare. Intocmirea si semnarea acestora, cu exceptia inscrierii seriei, se fac potrivit alin. (3) si (4).
    (6) Formularul-tip nr. 17; cod: 11-10-73, pentru certificatul de inscriere de mentiuni, se completeaza de catre referentul oficiului registrului comertului si se semneaza potrivit alin. (4).
    (7) In cazul modificarii datelor cuprinse in certificatele prevazute la alin. (2) si (5) (de exemplu: denumirea, sediul, forma juridica), se va proceda la eliberarea unui nou certificat de inmatriculare, pe care se va face mentiunea, dupa caz, "eliberat prin schimbare denumire/sediu, forma juridica". Noul certificat de inmatriculare eliberat va avea numarul si data inmatricularii initiale. Certificatul de inmatriculare initial se anuleaza si se pastreaza in dosarul comerciantului de la oficiul registrului comertului.
    (8) Certificatele incluse pe ultima pagina a unor cereri (de exemplu: cererea de radiere, cererea de depunere si/sau de mentionare acte etc.) se intocmesc si se semneaza potrivit alin. (3) si (4).

    CAP. 9
    Documentele care se elibereaza comerciantilor

    Art. 23
    Dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului, comerciantului ori imputernicitului sau i se elibereaza, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) incheierea de inmatriculare a judecatorului delegat si certificatul de inmatriculare, in cazul solicitarii autorizarii si/sau a inmatricularii;
    b) incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului si certificatul de inscriere mentiuni, in cazul solicitarii inscrierii mentiunilor privind modificarea actelor constitutive;
    c) certificatul de inmatriculare sau, dupa caz, certificatul de inscriere mentiuni, insotite de listingul filei de registru, in cazul solicitarii inregistrarii in registrul comertului a cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit;
    d) incheierea de inmatriculare a sucursalei, insotita de certificatul de inmatriculare;
    e) un exemplar al cererilor in care certificatul este inclus pe ultima pagina a acestora.
    Art. 24
    Certificatele de inmatriculare, de inscriere de mentiuni, cele incluse pe ultima pagina a unor cereri, precum si listingul filei de registru se semneaza de catre directorul oficiului registrului comertului si se aplica stampila oficiului.

    TITLUL II
    Inmatricularea comerciantilor

    CAP. 1
    Regimul firmelor si al emblemelor comerciale

    Sectiunea I
    Conditii de validitate
    Art. 25
    (1) Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza, iar emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen [art. 30 alin. (1) si (2) din L.R.C.].
    (2) Pentru a fi inregistrata in registrul comertului, firma trebuie sa indeplineasca, cumulativ, trei conditii: sa fie disponibila, distinctiva si licita.
    (3) Firma este disponibila, adica susceptibila de a fi apropriata de un comerciant, atunci cand nu apartine altui comerciant, prin inregistrarea ei anterioara in registrul comertului, pentru acelasi obiect social si pentru aceeasi arie teritoriala de activitate.
    (4) Firma este distinctiva atunci cand consta dintr-o denumire care nu este necesara, generica sau uzuala, si nici nu este identica sau similara cu alte firme inregistrate anterior in registrul comertului, pentru acelasi obiect social si pentru aceeasi arie teritoriala de activitate.
    (5) Potrivit art. 38 alin. (1) din L.R.C., orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.
    (6) Conditia ca firma sa fie licita inseamna, in virtutea principiilor generale, ca nu se poate inregistra o firma care ar incalca o dispozitie imperativa a legii privind ordinea publica sau bunele moravuri si, in general, limitele concurentei loiale.
    (7) Conditiile de validitate a firmei se aplica, in mod corespunzator, si emblemei.
    Art. 26
    (1) Potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din L.R.C., firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.
    (2) In ceea ce priveste emblema, aceasta va fi insotita in mod vizibil de firma comerciantului; daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere de marimea a cel putin jumatate din marimea literelor cu care este scrisa emblema [art. 43 alin. (3) din L.R.C.]

    Sectiunea a II-a
    Verificarea disponibilitatii si rezervarea firmei si/sau a emblemei
    Art. 27
    (1) Verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei, inclusiv a distinctivitatii lor, consta in a stabili daca ele indeplinesc conditiile de validitate prevazute la art. 25 alin. (3), (4) si (6).
    (2) Operatiunea verificarii se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificarea firmei si/sau a emblemei.
    (3) Cercetarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face in baza cererii solicitantului, in raport cu firmele si emblemele anterior inregistrate la oficiul registrului comertului din judetul la care s-a depus cererea de verificare/rezervare.
    (4) Daca se solicita verificarea si rezervarea firmei pe raza mai multor judete sau la nivel national, cererea se solutioneaza de catre O.N.R.C.
    (5) Daca se solicita si verificarea/rezervarea disponibilitatii emblemei, cererea va contine o scurta descriere a elementelor acesteia (continut, forma, culoare etc.) si se va depune macheta emblemei, in 3 exemplare, dintre care unul se aplica pe dovada eliberata deponentului (formularul-tip nr. 14; cod: 11-10-70), al doilea ramane pe cererea de rezervare la oficiul registrului comertului unde s-a depus cererea si al treilea exemplar se transmite O.N.R.C. pentru clasarea in catalogul pe tara.
    La depunerea dosarului in vederea inregistrarii vor fi depuse inca 4 exemplare ale emblemei, dintre care un exemplar va fi aplicat pe incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, pe rezolutia directorului oficiului registrului comertului, care se inmaneaza comerciantului, un exemplar va fi aplicat pe documentul care se comunica O.N.R.C., un exemplar va fi aplicat pe incheierea din dosarul comerciantului, iar al patrulea exemplar se pastreaza in catalogul emblemelor.
    (6) Oficiile registrului comertului vor tine evidenta emblemelor clasificate dupa diverse criterii (figurative, verbale etc.) in catalogul emblemelor.
    Art. 28
    (1) In cazul in care firma pentru care s-a solicitat verificarea disponibilitatii indeplineste conditiile legii, oficiul registrului comertului elibereaza dovada rezervarii acesteia, valabila pentru o perioada de cel mult 3 luni de la data inregistrarii cererii. Dovada va cuprinde lista continand firmele anterioare identice sau similare celei rezervate.
    (2) Cercetarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei, efectuata de oficiul registrului comertului prin personalul sau, are caracter administrativ si pregatitor. In final, asupra legalitatii firmei si a emblemei se va pronunta judecatorul delegat, prin incheiere, sau, dupa caz, directorul oficiului registrului comertului prin rezolutie.
    Art. 29
    Verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive conduc sau implica schimbarea firmei si/sau a emblemei anterior inregistrate.
    Art. 30
    Potrivit prevederilor art. 39 din L.R.C., oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, fara a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme inregistrate.

    Sectiunea a III-a
    Transmiterea firmei si a emblemei
    Art. 31
    (1) Transmiterea firmei se face in conditiile art. 41 si 42 din L.R.C. si va fi inregistrata in registrul comertului, in baza actelor mentionate in aceste texte.
    (2) Transmiterea emblemei se poate face, in principiu, separat de fondul de comert. Daca emblema coincide cu firma, se va urma regimul juridic al transmiterii firmei.

    CAP. 2
    Reguli comune inmatricularii comerciantilor

    Art. 32
    (1) La depunerea cererii de inmatriculare la oficiul registrului comertului, referentul va controla existenta actelor prevazute la art. 35 din L.S.C. sau de alte dispozitii legale.
    (2) Verificarea datelor inscrise in actul constitutiv, precum si a dovezilor corespunzatoare se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru sediul social: dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de subinchiriere, contract de leasing imobiliar, comodat, uz, uzufruct, extras din Cartea funciara etc.). In cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, se va prezenta si acordul coproprietarilor. Daca sediul social s-a stabilit intr-un imobil care intra sub incidenta Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, se prezinta si avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical;
    b) pentru fondatori, administratori, reprezentanti, cenzori, numiti prin actul constitutiv: declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati. Declaratia poate fi facuta in forma autentificata de notarul public sau in fata judecatorului delegat ori a directorului oficiului registrului comertului. De asemenea, declaratia va putea fi prezentata in forma atestata de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995 ori va putea fi inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic;
    c) pentru deponentii si/sau semnatarii cererilor depuse: imputernicirea speciala sau imputernicirea avocatiala, iar pentru comerciantii, persoane fizice, procura speciala si autentica;
    d) pentru firma si emblema: se va proceda conform prevederilor cap. I din prezentul titlu;
    e) pentru obiectul de activitate, domeniul si activitatea principala: se va utiliza "Clasificarea activitatilor din economia nationala" - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe CAEN de trei cifre pentru domenii si prin clase CAEN de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si a activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si printr-o clasa de patru cifre apartinand grupei respective. Se va recomanda comerciantilor ca obiectul de activitate sa fie omogen, in sensul de a nu cuprinde mai multe grupe CAEN diferite.
    (3) Dovada achitarii taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, precum si a taxei pentru operatiunile efectuate in registrul comertului se face, dupa caz, cu chitanta C.E.C., ordin de plata, timbre mobile.
    (4) Sunt exceptate de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar cererile pentru inmatricularea cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit, care se inregistreaza in baza hotararii judecatoriei in raza careia isi au sediul.

    CAP. 3
    Reguli specifice inmatricularii unor categorii de comercianti

    Sectiunea I
    Comercianti, persoane fizice, si asociatii familiale
    Art. 33
    La depunerea cererii de inmatriculare la oficiul registrului comertului, pe langa actele prevazute la art. 32, referentul oficiului registrului comertului va verifica si existenta urmatoarelor documente:
    a) autorizatia pentru exercitarea comertului, emisa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990, in copie certificata de comerciant sau de referentul oficiului registrului comertului;
    b) declaratia comerciantului, pe propria raspundere, privind lipsa antecedentelor penale care il fac nedemn pentru profesia de comerciant, precum si averea si modul de evaluare a acesteia. Evaluarea se face prin apreciere de catre comerciant, pe propria raspundere, cu enumerarea bunurilor imobile si mobile de valori importante;
    c) acte privind activitatea comerciala anterioara sau, in lipsa acestora, actul privind nivelul studiilor absolvite, in copii certificate de comerciant sau de referentul oficiului registrului comertului.

    Sectiunea a II-a
    Societati comerciale
    Art. 34
    (1) La depunerea cererii de autorizare si/sau de inmatriculare la oficiul registrului comertului, pe langa actele prevazute la art. 32, referentul oficiului registrului comertului va verifica si existenta urmatoarelor documente:
    a) actul constitutiv, in forma autentica;
    b) dovada depunerii aporturilor in numerar (foaie de varsamant, chitanta C.E.C. etc.) si/sau dovada proprietatii aporturilor in natura (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestora etc.); dovada aporturilor in natura din import se face potrivit normelor referitoare la investitiile directe; pentru aporturile in creante la societatile in nume colectiv, in comandita simpla si la societatile pe actiuni cu constituire simultana se va prezenta titlul de creanta (cambii, contract de imprumut bancar sau civil etc.);
    c) raportul de expertiza privind evaluarea aporturilor in natura, in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni si al societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic;
    d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii, aprobate de fondatori, daca nu au fost prevazute in actul constitutiv;
    e) contractul de administrare prin care s-a desemnat reprezentantul permanent, persoana fizica, al administratorului, persoana juridica, daca administratorul a fost numit prin actul constitutiv;
    f) copia de pe actul de inregistrare a fondatorilor, persoane juridice, si hotararea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea societatii, precum si mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului, persoana juridica; in cazul fondatorilor, persoane juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate;
    g) certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente, care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine;
    h) dovada achitarii taxei pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si/sau a prospectului de emisiune de actiuni.
    (2) Cand societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, la oficiul registrului comertului se verifica daca, in prealabil, s-a depus prospectul de emisiune de actiuni, in forma autentica.
    (3) In actul constitutiv al unei societati comerciale sau al unei filiale cu participare straina la capitalul social, sumele subscrise si/sau varsate de persoane nerezidente, in valuta liber convertibila, se vor exprima si in lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data actului constitutiv. Daca valuta convertibila nu este exprimata in dolari, referentul oficiului registrului comertului va face convertirea corespunzatoare la data actului.
    Art. 35
    (1) Potrivit prevederilor art. 35 alin. (3) din L.S.C., avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice, in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile.
    (2) Daca avizele si autorizatiile nu sunt prezentate de catre parte, oficiul registrului comertului va solicita, dupa caz, urmatoarele avize si/sau autorizatii prealabile:
    a) avizul prealabil al Oficiului pentru supravegherea activitatilor de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, pentru constituirea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor-reasigurarilor (Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor; Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile ulterioare);
    b) autorizatia prealabila a Bancii Nationale a Romaniei pentru constituirea bancilor si a sucursalelor infiintate in Romania de o banca cu sediul in strainatate (Legea bancara nr. 58/1998; Legea nr. 34/1991 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si actele normative emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acestor legi);
    c) avize sau autorizatii ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, pentru:
    - constituirea societatilor de intermediere de valori mobiliare (Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 3/1998 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare);
    - constituirea societatilor comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare (Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 23/1996 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/1996 privind autorizarea si functionarea societatilor de compensare, decontare si depozitare pentru valori mobiliare);
    - constituirea societatilor de investitii, a societatilor de administrare a investitiilor si a societatilor de depozitare (Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 20/1996 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare; Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994);
    - constituirea societatilor de registru independent privat (Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 16/1997 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1997 privind cerintele, criteriile de inregistrare si procedurile de autorizare a societatilor de registru independent privat, cu modificarile ulterioare).
    (3) Procedurile privind solicitarea avizelor si a autorizatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc potrivit cadrului convenit de oficiile registrului comertului cu institutiile implicate.
    (4) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (2) se prezinta sau, dupa caz, se solicita si in situatiile in care acestea sunt cerute de lege ca o conditie prealabila pentru modificarea actelor constitutive ale societatilor respective.
    (5) La oficiul registrului comertului nu se solicita si nu se depun avizele si autorizatiile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.
    Art. 36
    (1) Potrivit prevederilor art. 277 din L.S.C., societatile comerciale organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si cele rezultate din reorganizarea regiilor autonome, in conformitate cu legislatia in vigoare pot functiona numai pe baza de statut, cu orice numar de asociati.
    (2) Pentru inmatricularea societatilor prevazute la alin. (1), referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 32 si/sau la art. 34 alin. (1).
    (3) De asemenea, se va verifica existenta statutului societatii, aprobat, dupa caz, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, precum si a contractului privind numirea reprezentantilor statului in adunarea generala a asociatilor; pentru inmatricularea companiilor sau a societatilor nationale rezultate din reorganizarea regiilor autonome avand ca obiect activitati de interes national se va prezenta si aprobarea ministerului de resort.

    Sectiunea a III-a
    Regii autonome
    Art. 37
    La depunerea cererii de inmatriculare, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 32 alin. (2), precum si a regulamentului de organizare si functionare a regiei autonome, aprobat, dupa caz, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a autoritatilor administratiei publice locale.

    Sectiunea a IV-a
    Organizatii cooperatiste
    Art. 38
    Potrivit art. 16 din L.R.C., organizatiile cooperatiste se inmatriculeaza in registrul comertului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum si cooperatia de credit.
    ő 1. Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti
    Art. 39
    (1) Organizatiile cooperatiei mestesugaresti se constituie, in conformitate cu Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, pe baza consimtamantului, exprimat in mod liber, al persoanelor care devin membrii lor, in scopul desfasurarii unei activitati in comun cu mijloace de productie proprii sau inchiriate, potrivit statutelor adoptate de adunarile generale, in baza statutului-cadru aprobat de Congresul cooperatiei mestesugaresti, si cu recunoasterea prealabila a infiintarii de catre organizatia cooperatista la care s-a asociat (art. 1, 7 si 10 din decret).
    (2) Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti (ANCOM-UCECOM) emite, in temeiul art. 15 din Decretul-lege nr. 66/1990, modificat prin Legea nr. 34/1993, si in conditiile legii, norme obligatorii referitoare la organizarea si functionarea tuturor organizatiilor cooperatiei mestesugaresti.
    (3) In baza acestei prevederi legale, Consiliul National al UCECOM a emis hotararile nr. 1/1991 si nr. 2/1991, nr. 1/1994 si nr. 1/1996, care prevad urmatoarele forme de organizare a organizatiilor cooperatiste: cooperativa mestesugareasca (CM), societate cooperativa mestesugareasca (SOCOM), cooperativa mestesugareasca mica (CMM), societate cooperatista pe actiuni (SCA) si asociatia teritoriala a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti (ATCOM). Aceste organizatii trebuie sa aiba un capital minim de un milion lei; de asemenea, vor avea un numar de cel putin 50 de membri cooperatori, in afara de cooperativa mestesugareasca mica, care trebuie sa aiba un numar minim de 5 membri si un numar maxim de 49 de membri.
    Art. 40
    (1) Organizatiile cooperatiei mestesugaresti dobandesc personalitate juridica in baza recunoasterii lor de catre asociatiile teritoriale sau, dupa caz, de catre asociatia nationala, urmata de inmatricularea in registrul comertului si de inregistrarea fiscala.
    (2) Potrivit art. 10 din Decretul-lege nr. 66/1990, recunoasterea infiintarii CM, SOCOM, CMM si SCA se face prin decizie de recunoastere emisa de consiliul organizatiei mestesugaresti la care este asociata respectiva organizatie, iar in baza art. 8 din acelasi decret, recunoasterea infiintarii asociatiilor teritoriale se face prin decizie de recunoastere emisa de ANCOM-UCECOM.
    (3) Organizatiile cooperatiei mestesugaresti, inclusiv societatile cooperatiste, nu se pot transforma in societati comerciale reglementate de L.S.C.
    (4) Firma unei cooperative mestesugaresti se compune dintr-o denumire proprie, la care se adauga mentiunea scrisa in intregime "cooperativa mestesugareasca" sau prescurtat "CM". Firma celorlalte organizatii se compune dintr-o denumire proprie, la care se adauga mentiunile scrise in intregime sau prescurtat, prevazute la art. 39 alin. (3).
    Art. 41
    La depunerea cererii de inmatriculare, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 32 alin. (2), precum si a urmatoarelor acte:
    a) statutul organizatiei cu viza originala a ANCOM-UCECOM, cu exceptia CMM, la care viza se acorda de ATCOM;
    b) decizia de recunoastere a infiintarii, in original, emisa de ATCOM sau de ANCOM-UCECOM;
    c) contractul de administrare si gestionare a patrimoniului organizatiei, incheiat cu persoanele cu functii de conducere executiva, cu avizul original al ANCOM-UCECOM sau, dupa caz, al ATCOM la care este asociata cooperativa (statutele-cadru aprobate prin Hotararea Consiliului National al UCECOM nr. 1 din 12 iunie 1996).
    ő 2. Organizatii ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit
    Art. 42
    Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, organizatiile cooperatiste din acest sector se constituie pe principiul asocierii libere, nediscriminatorii, si sunt asociatii autonome, apolitice si neguvernamentale, al caror scop principal este organizarea de activitati bazate pe principiul intrajutorarii membrilor lor.
    Art. 43
    Legea nr. 109/1996 prevede urmatoarele forme de organizare a organizatiilor din sector:
    a) cooperativa de consum si cooperativa de credit, asociatie de persoane fizice, organizata pe raza teritoriala a uneia sau a mai multor localitati (art. 6, 7 si 59);
    b) casa teritoriala a cooperativelor de credit, constituita prin asocierea libera a cooperativelor de credit-banci populare de pe raza unuia sau a mai multor judete (art. 68);
    c) federala teritoriala a cooperativelor de consum si de credit - FEDERALCOOP, constituita prin asocierea libera a cooperativelor de consum si a casei teritoriale a cooperativelor de credit de pe raza unuia sau a mai multor judete (art. 85);
    d) Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, constituita prin asocierea caselor teritoriale ale cooperativelor de credit (art. 108);
    e) intreprinderi si societati cooperatiste (art. 186);
    f) societati comerciale prin asociere cu persoane fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente (art. 186);
    g) Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si de Credit - CENTROCOOP, constituita prin asocierea FEDERALCOOP si a CREDITCOOP.
    Art. 44
    (1) Organizatiile cooperatiei de consum si de credit, prevazute la art. 43 lit. a), dobandesc personalitate juridica in temeiul hotararii judecatoresti definitive, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului [art. 10 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 69, art. 86 si art. 109 din Legea nr. 109/1996].
    (2) Organizatiile prevazute la art. 43 lit. b)-e) dobandesc personalitate juridica in baza actelor de constituire (statut propriu) si a recunoasterii lor de catre CENTROCOOP, iar aceasta din urma, in temeiul Legii nr. 109/1996.
    (3) Organizatiile cooperatiste prevazute la art. 43 pot functiona dupa inmatricularea lor in registrul comertului, urmata de obtinerea codului fiscal de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 45
    Cooperativele de consum si cooperativele de credit desfiintate sau comasate dupa anul 1990 se pot reinfiinta prin hotararea membrilor cooperatori, dobandind personalitate juridica in temeiul hotararii judecatoresti definitive, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu [art. 10 alin. (2) din Legea nr. 109/1996].
    Art. 46
    Bunurile constituite ca aport in natura la capitalul social de organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit raman in proprietatea organizatiilor cooperatiste respective.
    Art. 47
    (1) Organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit au obligatia sa adopte propriile statute pe baza statutelor-cadru elaborate de Consiliul de administratie al CENTROCOOP si confirmate de Congresul Cooperatiei de Consum si de Credit. Statutele proprii aprobate de consiliile de administratie ale fiecarei organizatii si confirmate de prima adunare generala, precum si modificarile lor ulterioare sunt supuse regimului juridic de infiintare a organizatiilor respective [art. 190 alin. (2) si (3) din Legea nr. 109/1996].
    (2) Abrevierea "COOP", folosita de Legea nr. 109/1996 numai pentru organizatiile cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit, nu va putea fi utilizata in compunerea firmei altor comercianti.
    Art. 48
    La depunerea cererii de autorizare si/sau de inmatriculare, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 32, precum si a urmatoarelor acte:
    a) actul constitutiv al cooperativelor de consum sau al cooperativelor de credit, semnat de membrii fondatori si certificat pentru autenticitatea semnaturilor de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale in care cooperativa isi va avea sediul;
    b) statutul organizatiei, aprobat de adunarea generala a membrilor fondatori, cu viza originala a CENTROCOOP sau, dupa caz, a casei teritoriale a cooperativelor de credit, a FEDERALCOOP ori a CREDITCOOP;
    c) acordul prealabil al asociatiei teritoriale la care organizatia s-a afiliat sau confirmarea de luare in evidenta, in cazul neafilierii;
    d) hotararea judecatoreasca definitiva, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu, pentru cooperativele de consum si cooperativele de credit-banci populare;
    e) hotararea membrilor cooperatori, in cazul reinfiintarii organizatiilor desfiintate sau comasate dupa anul 1990 [art. 10 alin. (2) si art. 61 din Legea nr. 109/1996];
    f) hotararea (decizia) de infiintare, precum si regulamentul de organizare si functionare, pentru intreprinderile si societatile cooperatiste prevazute la art. 43 lit. e), emise de organizatia cooperatista care le infiinteaza.

    Sectiunea a V-a
    Verificarea altor acte
    Art. 49
    (1) In situatia in care la inmatriculare se solicita inscrierea unor mentiuni prevazute la art. 21 din L.R.C., se va verifica, dupa caz, existenta urmatoarelor acte:
    a) pentru mentiunile prevazute la art. 21 lit. a): inscrisul de dobandire, instrainare sau de inchiriere a fondului de comert (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de locatie a gestiunii etc.);
    b) pentru mentiunile prevazute la art. 21 lit. b): imputernicirea data de organul statutar;
    c) pentru mentiunile prevazute la art. 21 lit. c) (brevete de inventii, marci de fabrica, de comert si de serviciu, asupra carora comerciantul, persoana fizica, sau comerciantul, persoana juridica, are un drept): actul eliberat de OSIM, in copie certificata de comerciant;
    d) pentru situatiile prevazute la art. 21 lit. d), e), f) si g): dispozitia judecatoreasca definitiva, in copie legalizata de instanta.
    (2) Daca se solicita si inscrierea altor mentiuni (de exemplu: valoarea patrimoniului regiilor autonome, capitalul social variabil al organizatiilor cooperatiste, structura actionariatului la societatile cu capital integral sau majoritar de stat sau la societatile privatizate etc.), se vor prezenta si dovezile corespunzatoare.

    CAP. 4
    Constituirea si inmatricularea filialelor si a sucursalelor

    Sectiunea I
    Inmatricularea filialelor
    Art. 50
    (1) Filiala are, potrivit art. 42 din L.S.C., regimul juridic de infiintare, functionare si inmatriculare al formei juridice de societate comerciala in care s-a constituit.
    (2) La depunerea cererii de inmatriculare a unei filiale, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 32 si/sau la art. 34.
    (3) Firma unei filiale poate contine, dupa caz, denumirile prevazute la art. 32-36 din L.R.C., la care se poate adauga cuvantul "filiala", potrivit optiunii comerciantului.
    (4) Verificarea si rezervarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei se fac in conditiile prevazute la cap. I din prezentul titlu.

    Sectiunea a II-a
    Inmatricularea sucursalelor infiintate de comerciantii cu sediul in Romania, precum si inregistrarea sediilor secundare
    Art. 51
    (1) Inmatricularea sucursalelor se solicita la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale [art. 23 alin. (1) din L.R.C.].
    (2) Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, aceasta se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta [art. 43 alin. (2) din L.S.C.].
    (3) Sucursala functioneaza sub firma societatii-mama, la care se adauga sediul acesteia (localitatea), urmat de cuvantul "sucursala" si de sediul acesteia (localitate si/sau tara).
    Art. 52
    La depunerea cererii de autorizare si/sau de inmatriculare, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta urmatoarelor documente:
    a) hotararea organului statutar de infiintare, care cuprinde adresa sediului secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limita mandatului acordat;
    b) actul aditional in forma autentica privind infiintarea sucursalei, daca aceasta infiintare nu este prevazuta in actul constitutiv;
    c) dovada sediului sucursalei, care se face potrivit art. 32 alin. (2) lit. a);
    d) declaratia pe propria raspundere a imputernicitului sucursalei, prevazuta la art. 32 alin. (2) lit. b);
    e) dovezile privind achitarea taxelor legale prevazute la art. 32 alin. (3), precum si a taxei de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare a sucursalei, infiintata de catre o societate comerciala.
    Art. 53
    (1) In situatia in care sucursala a fost infiintata prin actul constitutiv al societatii fondatoare, cererea de autorizare si/sau de inmatriculare a sucursalei va fi insotita de actul constitutiv, in copie certificata de parte, precum si de actele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a), c), d) si e).
    (2) In cererea de inmatriculare se va indica numarul sub care a fost inmatriculata firma sediului principal [art. 23 alin. (2) din L.R.C.].
    Art. 54
    (1) Mentionarea inmatricularii sucursalei la oficiul registrului comertului de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiei certificate de pe incheierea de inmatriculare, comunicata de oficiul registrului comertului la care s-a inmatriculat sucursala.
    (2) Modificarile ulterioare referitoare la sucursala (schimbarea sediului, a reprezentantilor sucursalei etc.) se inregistreaza in registrul comertului de la sediul la care a fost inmatriculata sucursala, la cererea partii. Mentionarea inregistrarilor efectuate in registrul comertului de la sediul secundar in registrul comertului de la sediul principal se face din oficiu, in baza copiei certificate de pe incheierea si/sau de pe rezolutia de inscriere de mentiuni, comunicate de oficiul registrului comertului de la sediul secundar.
    Art. 55
    Sediile secundare (agentii, reprezentante etc.), carora nu li s-a atribuit statutul de sucursala, se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal [art. 43 alin. (4) din L.S.C.]. Dovada sediilor secundare se face potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) lit. a).
    Art. 56
    (1) La depunerea cererii de inmatriculare a unei sucursale infiintate de o regie autonoma sau de o organizatie cooperatista, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta urmatoarelor acte:
    a) pentru regii autonome: actele prevazute la art. 52 lit. c)-e), precum si de hotararea consiliului de administratie si/sau aprobarea ministerului de resort ori a autoritatii administratiei publice locale;
    b) pentru organizatiile cooperatiei mestesugaresti: hotararea adunarii generale, precum si actele prevazute la art. 41 lit. b) si c) si la art. 52 lit. c)-e);
    c) pentru cooperativele de consum si cele de credit: hotararea judecatoreasca definitiva privind infiintarea sucursalei;
    d) pentru celelalte organizatii din sistemul cooperatiei de consum si al cooperatiei de credit: hotararea organului statutar, precum si actele prevazute la art. 48 lit. c), d) si f) si la art. 52 lit. c)-e);
    e) dovezile privind achitarea taxelor prevazute la art. 32 alin. (3).
    (2) Dispozitiile art. 32 alin. (4) se aplica, in mod corespunzator, si cererilor de inmatriculare a sucursalelor infiintate de cooperativele de consum si cele de credit.

    Sectiunea a III-a
    Inmatricularea sucursalelor infiintate in Romania de firmele cu sediul in strainatate
    Art. 57
    (1) La depunerea cererii de inmatriculare, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta urmatoarelor documente:
    a) copii traduse si legalizate de pe actul de inregistrare a firmei cu sediul principal in strainatate, de pe hotararea organului statutar al acesteia privind infiintarea sucursalei si de pe actul de imputernicire a reprezentantului sucursalei;
    b) dovada sediului sucursalei infiintate in Romania;
    c) actele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. b) si e) si alin. (3), precum si dovada achitarii taxei de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;
    d) certificatul de bonitate a persoanei juridice fondatoare nerezidente, emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine.
    (2) In cazul inmatricularii mai multor sucursale, copiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d) se depun numai la unul dintre oficiile registrului comertului; la celelalte oficii, in cererea de inmatriculare se va mentiona oficiul registrului comertului la care s-au depus aceste copii. In aceasta situatie, comunicarea intre oficii se face in sistem computerizat.
    (3) Daca o firma cu sediul in strainatate are sucursale in Romania, inmatriculate anterior datei de 18 februarie 1998, in cazul infiintarii de noi sucursale dupa acest termen, in cererea de inmatriculare se va mentiona oficiul sau oficiile registrului comertului la care s-au depus actele prevazute la alin. (1) lit. a) si d).

    TITLUL III
    Inscrierea de mentiuni

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 58
    (1) Mentiunile prin care se aduc modificari actelor constitutive ale comerciantilor prevazuti de L.R.C. sunt supuse controlului de legalitate al judecatorului delegat, cu exceptia mentiunilor care se inscriu in registrul comertului in baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului [art. 199 alin. (2) din L.S.C.], precum si a celor care se inscriu in baza unei hotarari judecatoresti definitive.
    (2) Pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la schimbarea sediului social si a obiectului de activitate, se va proceda la verificarea actelor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si e).
    (3) In cazul modificarii firmei si/sau a emblemei, verificarea disponibilitatii si rezervarea acestora se fac cu respectarea dispozitiilor prevazute la cap. I din titlul II.
    (4) In situatia modificarii datelor de stare civila sau de identificare ale comerciantilor, persoane fizice, ale membrilor asociatiilor familiale, fondatorilor, asociatilor, administratorilor, cenzorilor sau ale persoanelor care, potrivit legii, reprezinta comerciantul, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta actului de stare civila, a actului de identitate ori a hotararii judecatoresti definitive de divort, in copii certificate de parte.
    (5) Cererile de inscriere de mentiuni, a caror solutionare revine in competenta judecatorului delegat, sunt supuse taxelor judiciare de timbru si timbrului judiciar.
    (6) La orice cerere de inscriere de mentiuni sau pentru efectuarea oricarei operatiuni in registrul comertului se va anexa dovada achitarii taxei catre oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Mentiuni privind modificarea actului constitutiv al societatilor comerciale

    Sectiunea I
    Conditii generale privind modificarea actului constitutiv
    Art. 59
    (1) Modificarea actului constitutiv al societatilor comerciale se face, potrivit prevederilor art. 199 alin. (1) din L.S.C., cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute pentru incheierea lui.
    (2) Daca actului constitutiv i s-au adus mai multe modificari, fie concomitent, fie succesiv, actualizarea acestuia, prevazuta la art. 199 alin. (5) din L.S.C., se poate face, dupa caz, astfel:
    - in forma autentica, cu ocazia ultimelor modificari care i s-au adus prin actul aditional modificator, la cerere anexandu-se ultima forma a actului constitutiv;
    - fara forma autentica, situatie in care actualizarea se face pe raspunderea reprezentantilor legali ai societatii;
    - in forma certificata de oficiul registrului comertului, la cererea partii.
    (3) La depunerea oricarei cereri de inscriere de mentiuni, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta urmatoarelor acte:
    a) hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor;
    b) actul aditional modificator, in forma autentica;
    c) dovezile privind achitarea taxei catre oficiul registrului comertului, a taxei de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale ori a actului aditional sau, dupa caz, a altor acte pentru care L.S.C. prevede publicarea si/sau, dupa caz, a taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

    Sectiunea a II-a
    Mentiuni privind modificarea sediului social si a duratei de functionare
    Art. 60
    (1) La depunerea cererii de inscriere a mentiunii privind schimbarea sediului social, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta actelor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si la art. 59 alin. (3).
    (2) Schimbarea sediului firmei in alt judet se face dupa cum urmeaza:
    a) la oficiul registrului comertului de la sediul initial se inscrie mentiunea si se elibereaza copii, certificate de acest oficiu, de pe toate actele si autorizatiile aflate la dosar, retinandu-se certificatul de inmatriculare in original;
    b) la oficiul registrului comertului de la noul sediu se efectueaza reinmatricularea pe baza cererii de inscriere de mentiuni si a copiilor certificate. Comerciantului i se elibereaza un nou certificat de inmatriculare pe care se face mentiunea "eliberat prin schimbare sediu", indicandu-se numarul inmatricularii anterioare;
    c) in registrul comertului de la sediul initial, operarea radierii se face din oficiu, la data la care s-a efectuat reinmatricularea la oficiul registrului comertului de la sediul nou, in baza confirmarii transmise de acest ultim oficiu;
    d) dovada privind detinerea, cu titlu legal, a spatiului aferent sediului social se face numai la oficiul registrului comertului de la sediul nou.
    (3) Copiile certificate la care se refera alin. (2) lit. a) vor fi asezate in ordine cronologica in plic sigilat, iar pe ultima pagina, referentul oficiului registrului comertului va certifica, sub semnatura, opisul actelor continute in plic.
    (4) In cazul schimbarii denumirii administrative a arterelor de circulatie sau, dupa caz, a renumerotarii acestora, modificarea denumirii strazii se face la cererea comerciantului, fara plata vreunei taxe, sau chiar din oficiu. In acest scop, oficiile registrului comertului vor cere, periodic, autoritatilor administratiei publice locale competente noile denumiri ale arterelor de circulatie, pentru a fi puse la dispozitie comerciantilor.
    Art. 61
    (1) Pentru inscrierea mentiunii privind modificarea duratei de functionare a societatii, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta documentelor prevazute la art. 59 alin. (3).
    (2) La societatile in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata, inscrierea mentiunii privind prelungirea duratei acestora peste termenul fixat initial se face dupa indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 201 din L.S.C. si dupa prezentarea dovezilor corespunzatoare.

    Sectiunea a III-a
    Mentiuni privind schimbarea administratorilor / managerilor / imputernicitilor / reprezentantilor / cenzorilor / comanditatilor / lichidatorilor si a numarului asociatilor
    Art. 62
    (1) La depunerea cererii de inscriere a mentiunii, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta documentelor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. b) si la art. 59 alin. (3).
    (2) Pentru inscrierea mentiunii privind numirea managerilor in societatile cu capital integral sau majoritar de stat se prezinta contractul de management, intocmit si semnat potrivit prevederilor Legii nr. 66/1993 privind contractul de management, cu modificarile ulterioare.
    Art. 63
    (1) Pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind modificarea numarului asociatilor, cum ar fi ramanerea unui singur asociat intr-o societate cu raspundere limitata sau, dupa caz, ramanerea unui singur comanditat sau comanditar intr-o societate in comandita simpla sau in comandita pe actiuni (art. 224 si 225 din L.S.C.), pe langa documentele prevazute la art. 59 alin. (3), referentul oficiului registrului comertului va verifica si:
    a) declaratia in forma autentica a mostenitorilor, privind acordul de continuare a activitatii societatii, si certificatul de mostenitor, in copie certificata de parte;
    b) certificatul de deces al asociatului defunct, in copie certificata de parte.
    (2) In situatia in care nu s-a prevazut in actul constitutiv clauza de continuare a existentei societatii cu mostenitorii, societatea isi poate continua activitatea sub forma de societate cu raspundere limitata cu asociat unic sau, dupa caz, sub forma de societate in nume colectiv, in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca, in termen de 9 luni de la constatarea cauzelor de dizolvare prevazute la art. 223 alin. (4) si la art. 224 alin. (2) si (3) din L.S.C., se completeaza numarul minim legal al asociatilor.

    Sectiunea a IV-a
    Mentiuni privind transmiterea partilor sociale / actiunilor
    Art. 64
    (1) Transmiterea partilor sociale se poate face intre asociati sau catre persoane din afara societatii, in conditiile actului constitutiv.
    (2) La depunerea cererii de inscriere a mentiunii, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3), precum si a contractului de cesiune. Pentru contractul de cesiune nu se cere forma autentica. Daca actul aditional autentic privind transmiterea partilor sociale cuprinde toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor si a fost semnat de cedenti si cesionari, nu se mai prezinta contractul de cesiune.
    (3) In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, la oficiul registrului comertului se mai prezinta certificatul de mostenitor, in copie certificata de parte.
    (4) In cazul transmiterii partilor sociale detinute de asociati, persoane fizice ori persoane juridice rezidente, catre persoane fizice sau juridice nerezidente sau invers, evidentierea sumelor reprezentand partile sociale transmise se face in moneda in care s-a efectuat varsamantul aportului initial.
    Art. 65
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu exceptia actiunilor apartinand comanditatilor din societatile in comandita pe actiuni, nu se inregistreaza in registrul comertului. Daca totusi se solicita inscrierea unor astfel de mentiuni, acestea se fac in baza confirmarii administratorului societatii privind efectuarea transmiterii in registrul actionarilor.

    Sectiunea a V-a
    Mentiuni privind excluderea si retragerea asociatilor/actionarilor
    Art. 66
    (1) Pentru inscrierea mentiunii privind excluderea asociatilor din societatea in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta hotararii judecatoresti definitive. Dispozitivul hotararii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, la cererea societatii (art. 218 din L.S.C.).
    (2) Daca partea sau persoana interesata nu solicita inscrierea mentiunii in registrul comertului, aceasta se inregistreaza din oficiu.
    (3) Retragerea actionarilor se face in conditiile prevederilor art. 133 din L.S.C.

    Sectiunea a VI-a
    Mentiuni privind majorarea capitalului social
    Art. 67
    (1) Modificarea capitalului social se face cu respectarea cerintelor de fond si de forma pentru modificarea actului constitutiv, prevazute la art. 59 alin. (1) si (2), precum si a dispozitiilor art. 206 din L.S.C.
    (2) Potrivit art. 205 din L.S.C., caile de majorare a capitalului social pot fi grupate in urmatoarele categorii:
    a) majorarea capitalului social prin noi aporturi in numerar si/sau in natura, caz in care dovada efectuarii varsamintelor si/sau a proprietatii aporturilor in natura se face cu actele care se cer la formarea capitalului social initial;
    b) majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune, precum si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social, situatie in care se va verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3), precum si a bilantului contabil. In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni se mai prezinta raportul administratorilor si cel al cenzorilor;
    c) majorarea capitalului social prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia, inclusiv a obligatiunilor in actiuni, situatie in care se verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3) si raportul de expertiza contabila.
    (3) In situatia in care majorarea capitalului social implica o concentrare economica, definita ca atare de Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile ulterioare, se va prezenta si autorizarea prealabila a Consiliului Concurentei.

    Sectiunea a VII-a
    Mentiuni privind reducerea capitalului social

    Art. 68
    (1) Potrivit dispozitiilor art. 202 alin. (1) din L.S.C., capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni sau de parti sociale;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a valorii partilor sociale;
    c) dobandirea propriilor actiuni de catre societate, urmata de anularea lor, in conditiile prevazute la art. 104 din L.S.C.
    (2) Daca reducerea nu este motivata de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin [art. 202 alin. (2) din L.S.C.]:
    a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
    b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata in mod egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
    c) alte procedee prevazute de lege.
    (3) Inscrierea mentiunii privind reducerea capitalului social se face in doua etape:
    a) in prima etapa se depune hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor, in vederea publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei;
    b) in a doua etapa se solicita inscrierea mentiunii in registrul comertului, in care scop se verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3) lit. b) si c), precum si a bilantului contabil; la societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se mai prezinta raportul administratorilor si cel al cenzorilor.
    (4) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni de la data la care hotararea adunarii generale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei [art. 203 alin. (1) din L.S.C.]. Ca atare, inscrierea mentiunii in registrul comertului se face dupa cum urmeaza:
    a) la expirarea termenului de doua luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, in cazul in care, inlauntrul acestui termen, nu s-a facut opozitie;
    b) la data la care hotararea judecatoreasca de solutionare a opozitiei a ramas definitiva si irevocabila.

    Sectiunea a VIII-a
    Mentiuni privind suspendarea temporara a activitatii
    Art. 69
    (1) Suspendarea temporara a activitatii firmei nu poate depasi 3 ani de la data anuntarii acesteia la oficiul registrului comertului si la organele fiscale. Depasirea acestui termen atrage, potrivit art. 232 alin. (2) din L.S.C., dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca si radierea acesteia din registrul comertului, din oficiu.
    (2) La inscrierea mentiunii in registrul comertului, se va verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3) lit. a) si c).

    Sectiunea a IX-a
    Mentiuni privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale
    Art. 70
    (1) Fuziunea a doua sau mai multor societati se poate realiza pe doua cai [art. 233 alin. (1) din L.S.C.]:
    a) prin absorbtie, caz in care o societate existenta inglobeaza una sau mai multe societati care isi inceteaza existenta;
    b) prin contopire, caz in care doua sau mai multe societati care isi inceteaza existenta se unesc pentru a constitui o societate noua.
    (2) Divizarea se poate realiza prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta [art. 233 alin. (2) din L.S.C.]. Societatea nu isi inceteaza existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta [art. 233 alin. (3) din L.S.C.].
    (3) Prin fuziune sau divizare se realizeaza o transmitere universala a patrimoniului de la societatile care isi inceteaza existenta catre societatile beneficiare, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora asociatilor societatii care isi inceteaza existenta si, eventual, a unei sume de bani (art. 235 din L.S.C.).
    Art. 71
    (1) Inscrierea mentiunii in registrul comertului se face in doua etape:
    a) in prima etapa, la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare dintre societatile participante la fuziune sau divizare, se depune proiectul de fuziune sau de divizare, cuprinzand datele prevazute la art. 236 din L.S.C., in vederea vizarii de catre judecatorul delegat si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. In acest caz, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta proiectului de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii fiecareia dintre societatile participante, si declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul lor [art. 237 alin. (1) din L.S.C.]. Proiectul de fuziune sau de divizare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor;
    b) in a doua etapa se solicita inscrierea mentiunii de executare a fuziunii sau a divizarii. In aceasta situatie, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta urmatoarelor acte:
    - hotararile adunarii generale ale fiecareia dintre societatile participante privind aprobarea fuziunii sau, dupa caz, hotararea adunarii generale a societatii supuse divizarii;
    - daca este cazul, actul aditional modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in forma autentica, care se depune la oficiul registrului comertului de la sediul acestei societati si care, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (art. 242 din L.S.C.);
    - bilantul contabil de fuziune sau de divizare, a carui data va fi aceeasi pentru toate societatile participante;
    - darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale;
    - daca este cazul, decizia de admitere a notificarii privind operatiunile de concentrare economica prin fuziune, emisa de Consiliul Concurentei, in situatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in partea a II-a cap. I din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997.
    Pentru societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata se mai prezinta raportul unuia sau mai multor experti numiti de judecatorul delegat, care isi vor da avizul asupra fuziunii sau divizarii [art. 240 alin. (2) din L.S.C.].
    Art. 72
    (1) Operarea mentiunii in registrul comertului se face dupa cum urmeaza:
    a) dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a proiectului de fuziune sau de divizare, in cazul in care creditorii sociali nu au facut opozitie;
    b) dupa ce hotararea judecatoreasca de solutionare a opozitiei a ramas definitiva si irevocabila.
    (2) Ca efect al fuziunii sau al divizarii, in registrul comertului se mai efectueaza, dupa caz, urmatoarele operatiuni:
    a) radierea din registrul comertului a societatilor care isi inceteaza existenta la data inmatricularii noii societati sau a ultimei dintre ele; in situatia in care societatile care isi inceteaza existenta sunt inmatriculate in judete diferite, radierea acestora se face in baza copiei de pe incheierea de inmatriculare, transmisa de oficiul registrului comertului la care s-a efectuat inmatricularea noii societati;
    b) inscrierea in registrul comertului a mentiunii de modificare a capitalului social (reducerea capitalului social al societatii supuse divizarii partiale);
    c) inmatricularea in registrul comertului a societatilor care au luat fiinta prin contopire sau, dupa caz, prin divizare, in baza actelor constitutive ale acestora.
    (3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se efectueaza potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice referitoare la inregistrarea lor.

    Sectiunea a X-a
    Mentiuni privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale
    Art. 73
    Potrivit art. 222, 223 si 224 din L.S.C., societatea comerciala se dizolva prin:
    a) cauze generale de dizolvare, aplicabile tuturor formelor juridice de societate, si anume:
    - trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
    - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
    - declararea nulitatii societatii;
    - hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor;
    - hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegeri grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
    - falimentul societatii;
    - alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii (art. 222 din L.S.C.);
    b) cauze speciale de dizolvare, aplicabile numai unor forme juridice de societati, si anume:
    - dizolvarea societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social (art. 153 din L.S.C.), cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal sau cand numarul actionarilor scade sub minimul legal, daca aceste cauze nu au fost inlaturate in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau a reducerii capitalului social ori nu a fost completat numarul actionarilor [art. 223 alin. (1), (3) si (4) din L.S.C.];
    - dizolvarea societatilor in comandita pe actiuni si a societatilor cu raspundere limitata, in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social sau, dupa caz, al micsorarii acestuia sub minimul legal, daca aceste cauze nu au fost inlaturate in termen de 9 luni de la data constatarii lor [art. 223 alin. (3) din L.S.C.];
    - dizolvarea societatilor in nume colectiv sau cu raspundere limitata, in cazul falimentului, incapacitatii, excluderii, retragerii ori al decesului unuia dintre asociati, daca, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur si nu exista clauza de continuare a existentei societatii cu mostenitorii ori asociatul ramas nu hotaraste continuarea existentei societatii cu raspundere limitata cu asociat unic; aceste dispozitii se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, cand cauzele privesc pe unicul asociat comanditat sau comanditar (art. 224 din L.S.C.);
    c) cauze de dizolvare judiciara (art. 232 din L.S.C.), in situatiile in care:
    - societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
    - societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
    - societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliul ori resedinta cunoscuta, cu exceptia cazurilor in care in registrul comertului s-a inscris mentiunea privind suspendarea temporara a activitatii si durata de inactivitate nu a depasit 3 ani de la data inscrierii mentiunii.
    Art. 74
    In cazul prevazut la art. 222 alin. (1) lit. a) din L.S.C., dizolvarea societatii opereaza de plin drept la data expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, in sensul ca, o data expirat termenul, societatea se dizolva automat, fara sa fie necesara o hotarare a organelor statutare sau a asociatilor ori indeplinirea altor formalitati [art. 227 alin. (1) din L.S.C.]. De la data expirarii duratei de existenta a societatii, potrivit dispozitiilor imperative ale art. 228 alin. (2) din L.S.C., administratorii nu mai pot intreprinde operatiuni noi, in caz contrar fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins, iar orice parte interesata poate cere instantei constatarea dizolvarii. Prin urmare, in aceste cazuri, conditiile privind forma autentica a actului aditional pentru dizolvarea societatii si realizarea publicitatii prin Monitorul Oficial al Romaniei au fost indeplinite in momentul autentificarii actului constitutiv sau, dupa caz, ulterior, la data incheierii actului aditional privind modificarea duratei de existenta a societatii.
    Art. 75
    (1) In cazurile prevazute la art. 232 din L.S.C., dizolvarea are loc pe cale judiciara, la cererea camerei de comert si industrie teritoriala, sesizata de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, a oricarei persoane interesate.
    (2) Actiunea in constatarea dizolvarii, formulata de camera de comert si industrie teritoriala, se introduce la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii si va fi sustinuta de dovezi privind indeplinirea conditiilor de dizolvare prevazute de lege (de exemplu: listing de pe fila de registru, din care rezulta nedepunerea actelor prevazute de lege, somatii privind indeplinirea obligatiei de depunere la oficiul registrului comertului a actelor legale sau, dupa caz, respectarea clauzelor actului constitutiv in ceea ce priveste numirea organelor statutare ale societatii ori incetarea duratei contractelor incheiate pentru detinerea sediului social, comunicari privind expirarea duratei de inactivitate temporara, confirmari din care sa rezulte faptul ca asociatii nu au fost gasiti la domiciliul sau la sediul firmei declarate la oficiul registrului comertului etc.).
    (3) Hotararea judecatoreasca definitiva se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, cheltuielile de publicare fiind suportate de titularul cererii de constatare a dizolvarii; aceste cheltuieli pot fi recuperate de titular de la societate in conditiile dreptului comun.
    (4) In aceste cazuri, inscrierea in registrul comertului a mentiunii privind dizolvarea si radierea societatii se face din oficiu, in baza hotararii judecatoresti definitive.
    Art. 76
    In cazurile prevazute la art. 222 alin. (1) lit. c), e) si f) din L.S.C., inscrierea in registrul comertului a mentiunii de dizolvare si/sau de numire a lichidatorilor se poate face din oficiu sau la cererea partii, in baza hotararii judecatoresti definitive prin care s-a dispus, dupa caz, declararea nulitatii societatii ori dizolvarea si lichidarea.
    Art. 77
    In cazul dizolvarii voluntare, prevazute la art. 222 lit. d) din L.S.C., asociatii pot reveni asupra hotararii luate, atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ, caz in care noua hotarare se va mentiona in registrul comertului la data expirarii termenului de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei (art. 226 din L.S.C.).
    Art. 78
    Inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale (art. 222-232 si art. 246-264 din L.S.C.) comporta mai multe operatiuni care pot fi efectuate in una sau mai multe etape, potrivit art. 79-82.
    Art. 79
    (1) Efectuarea simultana a mentiunilor se face in cazurile de dizolvare si lichidare prevazute la art. 230 si 231 din L.S.C., situatie in care se va verifica existenta urmatoarelor acte:
    a) hotararea asociatilor, luata cu cvorumul si cu majoritatea prevazute de lege pentru modificarea actului constitutiv, in cazul prevazut la art. 230 din L.S.C.;
    b) actul aditional autentic privind dizolvarea si/sau numirea lichidatorilor;
    c) bilantul de lichidare aprobat de asociati, in cazul prevazut la art. 230 din L.S.C.;
    d) daca este cazul, contractul de administrare incheiat intre societatea supusa dizolvarii si lichidarii si lichidatorul persoana juridica, precum si declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale privind exercitarea functiei de lichidator;
    e) actul privind acordul creditorilor referitor la stingerea pasivului sau la regularizarea acestuia;
    f) daca este cazul, dovada agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu (art. 248 din L.S.C.);
    g) certificatul de inmatriculare, in original;
    h) dovezile privind achitarea taxelor legale.
    (2) Hotararea asociatilor si/sau actul aditional modificator vor cuprinde, dupa caz, clauze privind modul de lichidare a societatii, acordul tuturor asociatilor asupra modului de repartizare a activului si de acoperire a pasivului, aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, acordul creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea acestuia, elementele patrimoniului si valoarea acestora, precum si mentionarea expresa ca executarea dizolvarii si/sau a lichidarii se va face la data expirarii termenului de opozitie de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii asociatilor sau a actului aditional.
    (3) De asemenea, in cazul dizolvarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, in actul aditional se va include mentiunea ca transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic se va face la data expirarii termenului de 30 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, iar daca intre activele nete care se transmit asociatului unic se afla si bunuri imobile, se va face si mentiunea cu privire la indeplinirea obligatiilor de publicitate imobiliara prevazute de lege.
    Art. 80
    In cazurile de dizolvare prevazute la art. 222 alin. (1) lit. a) si la art. 224 si 225 din L.S.C., efectuarea operatiunilor se face in doua etape, situatie in care se vor verifica urmatoarele documente:
    a) in prima etapa, la depunerea cererii, actul de numire a lichidatorilor, declaratia pe propria raspundere a acestora sau dupa caz, contractul de administrare, cand lichidator este numit o persoana juridica, certificatul de deces al asociatului sau al unicului comanditat ori comanditar, certificatul de mostenitor al succesorilor asociatului defunct, declaratia in forma autentica a acestora privind renuntarea la continuarea activitatii societatii, precum si dovada achitarii taxelor legale;
    b) in a doua etapa, la depunerea cererii de radiere, bilantul de lichidare, proiectul de repartizare a activului net, semnat de asociati, certificatul de inmatriculare a societatii, in original, dovezile privind achitarea taxelor legale si, daca este cazul, dovada de la agentia teritoriala pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu.
    Art. 81
    In cazurile de dizolvare prevazute la art. 222 alin. (1) lit. d) si g) si la art. 223 din L.S.C., efectuarea operatiunilor se face in trei etape, situatie in care se va verifica, dupa caz, existenta urmatoarelor documente:
    a) in prima etapa, hotararea adunarii generale;
    b) in a doua etapa, la depunerea cererii de inscriere a mentiunii, actul aditional in forma autentica, declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru exercitarea mandatului de lichidator, dovezile privind achitarea taxelor legale;
    c) in a treia etapa, la depunerea cererii de radiere, existenta bilantului de lichidare a proiectului de repartizare a activului net, semnat de asociati, a certificatului de inmatriculare, in original, si a dovezii privind plata taxelor legale.
    Art. 82
    Pentru radierea din registrul comertului a societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, daca unul sau mai multi administratori au fost numiti lichidatori, se mai prezinta raportul cenzorilor si/sau darea de seama asupra gestiunii administratorilor, precum si actele si registrele societatii.

    Sectiunea a XI-a
    Mentiuni privind transformarea formei juridice a societatilor comerciale
    Art. 83
    (1) Transformarea formei juridice a unei societati comerciale implica modificarea actului constitutiv, fara a avea ca efect dizolvarea, lichidarea si radierea acesteia.
    (2) La inscrierea mentiunii, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta actelor prevazute la art. 59 alin. (3), actul constitutiv corespunzator noii forme juridice si certificatul de inmatriculare, in original, a societatii comerciale supuse transformarii.
    (3) In cazul in care, concomitent cu transformarea formei juridice, au loc si alte modificari (majorarea capitalului, schimbarea administratorilor/cenzorilor etc.), se vor prezenta si dovezile prevazute de prezentele norme metodologice pentru modificarile respective.

    CAP. 3
    Mentiuni referitoare la modificarea datelor inmatricularii initiale a altor categorii de comercianti

    Sectiunea I
    Dispozitii generale
    Art. 84
    La depunerea cererii de inscriere a mentiunilor privind modificarea datelor inmatricularii initiale a comerciantilor, persoane fizice, regiilor autonome si a organizatiilor cooperatiste, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta urmatoarelor acte:
    a) pentru comerciantii persoane fizice, copia de pe autorizatia de exercitare a comertului si/sau, dupa caz, de pe documentele prevazute la art. 32 alin. (2);
    b) hotararea consiliului de administratie al regiei autonome si/sau aprobarea ministerului de resort privind modificarea regulamentului de organizare si/sau, dupa caz, actele prevazute la art. 32 alin. (2);
    c) hotararea organului statutar al organizatiilor cooperatiei mestesugaresti sau al organizatiilor cooperatiei de consum si al cooperatiei de credit, prevazuta la art. 43 lit. b)-g), acordul prealabil al organizatiei la care cooperativa s-a afiliat si/sau, dupa caz, actele prevazute la art. 32 alin. (2);
    d) hotararea judecatoreasca definitiva privind modificarea statutului cooperativelor de consum sau al cooperativelor de credit.

    Sectiunea a II-a
    Mentiuni referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea organizatiilor cooperatiste
    ő 1. Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti
    Art. 85
    (1) In temeiul art. 26 lit. e) din statutul-cadru al acestor organizatii, adunarea generala a cooperativei are competenta sa hotarasca cu privire la fuziune si divizare. Orice reorganizare se va face cu acordul prealabil al organizatiei cooperatiste la care este afiliata.
    (2) Pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunii, referentul oficiului registrului comertului va verifica existenta urmatoarelor documente:
    a) hotararile organizatiilor cooperatiste supuse fuziunii sau divizarii;
    b) acordul organizatiilor cooperatiste la care cooperativele supuse reorganizarii sunt afiliate;
    c) bilanturile contabile si declaratiile organizatiilor cooperatiste care isi inceteaza existenta, cu privire la modul in care au hotarat sa stinga pasivul lor;
    d) dovada achitarii taxelor prevazute la art. 32 alin. (3).
    (3) Inmatricularea in registrul comertului a organizatiilor cooperatiste rezultate prin fuziune sau divizare, precum si radierea organizatiilor care isi inceteaza existenta se fac potrivit prevederilor art. 72 alin. (2).
    Art. 86
    (1) Dizolvarea si lichidarea organizatiilor cooperatiei mestesugaresti se fac in baza hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori, cu acordul prealabil al organizatiei la care cooperativa s-a afiliat.
    (2) In situatiile prevazute la art. 45 din Decretul nr. 31/1954, organizatiile cooperatiste mestesugaresti se dizolva de drept, iar inregistrarea dizolvarii si lichidarii se face in baza comunicarii ATCOM sau, dupa caz, a ANCOM-UCECOM.
    (3) In lipsa unei hotarari a adunarii generale sau a neintrunirii majoritatii cerute de statutul-cadru, mentiunea de dizolvare si lichidare se inregistreaza in baza hotararii judecatoresti definitive.
    (4) Pe langa actele prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a), b) si d), cererile de inscriere de mentiuni si de radiere vor fi insotite de urmatoarele acte:
    a) actul de numire a comisiei de lichidare;
    b) bilantul de lichidare, insotit de modul de achitare a datoriilor organizatiei cooperatiste, de raportul privind restituirea partilor sociale catre membrii cooperatori, precum si de modul de transmitere a activului net catre alte organizatii.
    ő 2. Organizatii ale cooperatiei de consum si ale cooperatiei de credit
    Art. 87
    Pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea sau divizarea acestor organizatii, referentul oficiului registrului comertului va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 84 lit. c) si d), precum si a bilanturilor contabile si a declaratiilor fiecareia dintre organizatiile care isi inceteaza existenta, despre modul cum au hotarat sa stinga pasivul.
    Art. 88
    (1) Inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea cooperativelor de consum sau a cooperativelor de credit se face in baza hotararii judecatoresti definitive.
    (2) Pentru inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea caselor teritoriale a cooperativelor de credit, a FEDERALCOOP sau a CREDITCOOP se va verifica, dupa caz, existenta documentelor prevazute la art. 84 lit. c) si la art. 86 alin. (4).

    CAP. 4
    Inregistrari din oficiu

    Art. 89
    Inscrierea, din oficiu, in registrul comertului a mentiunilor se face in baza unor hotarari judecatoresti definitive sau, dupa caz, in baza unor acte administrative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 90
    (1) Sunt supuse obligatiei de inregistrare, din oficiu, urmatoarele acte:
    a) hotararile judecatoresti definitive, pronuntate in cazurile prevazute la art. 21 lit. d), e) si g) si la art. 48 din L.R.C., la art. 218 si la art. 265-267 din L.S.C., la art. 1 lit. l)-p) din Legea nr 12/1990, republicata in anul 1991, etc.;
    b) hotararile judecatoresti definitive, pronuntate in solutionarea recursurilor formulate impotriva incheierilor judecatorului delegat ori a rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului sau, dupa caz, impotriva cererilor in anulare sau a opozitiilor formulate impotriva hotararilor adunarii generale a asociatilor ori impotriva altor acte prevazute de lege;
    c) hotararea judecatoreasca irevocabila de declarare a nulitatii societatii (art. 56 din L.S.C.) sau, dupa caz, hotararile de dizolvare si radiere, pronuntate in cazurile prevazute la art. 232 din L.S.C.;
    d) notificarea tribunalului privind deschiderea procedurii de reorganizare si/sau a falimentului, in conformitate cu dispozitiile art. 21 lit. f) din L.R.C. si/sau cu cele ale Legii nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare;
    e) mentionarea inmatricularii sucursalei la oficiul registrului comertului de la sediul principal, in baza copiei de pe incheierea de inmatriculare a judecatorului delegat, transmisa de oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul secundar;
    f) radierea din registrul comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul initial al firmei care si-a schimbat sediul social in alt judet, pe baza comunicarii copiei de pe incheierea de inmatriculare, transmisa de oficiul registrului comertului de la noul sediu;
    g) radierea din registrul comertului a comerciantului, persoana juridica, care isi inceteaza existenta ca urmare a reorganizarii prin fuziune sau prin divizare totala, daca aceasta nu a fost dispusa prin dispozitie judecatoreasca; de asemenea, se inscrie, din oficiu, radierea societatilor comerciale dizolvate in conditiile art. 230 din L.S.C.;
    h) sanctiuni dispuse de organele in drept pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei [de exemplu: art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 157/1996, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1996 privind procedura decaderii din calitatea de fondator, administrator, director si cenzor al societatilor bancare etc.];
    i) orice alte mentiuni privind modificarea inregistrarilor efectuate in registrul comertului, pentru care prezentele norme metodologice sau alte dispozitii legale nu prevad inscrierea la cerere.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) se inscriu in registrul comertului din oficiu, daca inscrierea lor nu a fost solicitata, in prealabil, de catre comerciant sau de persoana interesata.

    CAP. 5
    Radierea comerciantilor din registrul comertului

    Art. 91
    (1) Cererea de radiere se intocmeste in toate cazurile care au ca efect incetarea comertului [fuziunea sau divizarea, urmata de incetarea existentei societatilor supuse acestor proceduri, conform art. 254 alin. (2) din L.S.C., reinmatricularea societatii ca urmare a schimbarii sediului social in alt judet etc.], precum si in cazurile prevazute la art. 25 din L.R.C.
    (2) In cazurile care au ca efect incetarea comertului, cererea va fi insotita, dupa caz, de actele doveditoare, corespunzatoare cauzei de radiere.
    (3) Cererea de radiere, intocmita in conditiile art. 25 din L.R.C., va fi insotita de toate actele care motiveaza radierea solicitata de persoana prejudiciata prin inregistrarea respectiva.

    TITLUL IV
    Alte operatiuni

    CAP. 1
    Depunerea si/sau mentionarea de acte

    Art. 92
    (1) Cererea de depunere si/sau de mentionare acte se intocmeste pentru:
    a) depunerea prospectului de emisiune de actiuni, in cazul constituirii societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, prin subscriptie publica, ori pentru majorarea capitalului social al acestor societati prin subscriptie publica, in vederea autorizarii spre publicare de catre judecatorul delegat [art. 17 alin. (2) si (3) si art. 207 alin. (2) din L.S.C.];
    b) depunerea hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor [art. 130 alin. (4) din L.S.C.];
    c) depunerea raportului de evaluare a aporturilor in natura [art. 13 alin. (3), art. 37 alin. (2), art. 210 alin. (1) si (2) si art. 216 din L.S.C.];
    d) depunerea specimenului de semnatura de catre administratori / imputerniciti / reprezentanti / manageri / lichidatori si/sau a certificatului cenzorilor privind depunerea garantiei legale de catre administratorii din societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni [art. 18 alin. (2) si (3), art. 19 alin. (2) si art. 21 lit. b) din L.R.C.; art. 137 alin. (1), art. 138 si art. 246 alin. (2) din L.S.C.];
    e) depunerea proiectului de fuziune sau de divizare, in vederea avizarii spre publicare de catre judecatorul delegat (art. 237 din L.S.C.);
    f) depunerea recursurilor formulate impotriva incheierilor judecatorului delegat si/sau impotriva rezolutiilor directorului oficiului registrul comertului [art. 60 si art. 199 alin. (2) din L.S.C.; art. 25 alin. (2) din L.R.C.];
    g) depunerea opozitiilor formulate impotriva hotararilor adunarii generale a asociatilor/actionarilor, precum si a celor formulate impotriva altor acte prevazute de lege (art. 62 din L.S.C. etc.).
    (2) Dovada datelor inscrise in cererea de depunere si/sau de mentionare acte se face cu actul care se solicita a fi depus si/sau mentionat in registrul comertului, precum si cu dovezile privind achitarea taxelor legale.
    Art. 93
    (1) Cererea de depunere bilant se intocmeste pentru depunerea bilantului contabil anual de catre societatile cu raspundere limitata, pe actiuni si in comandita pe actiuni (art. 180 si 196 din L.S.C.).
    (2) Cererea va fi insotita de copia de pe bilantul contabil (bilant, contul de profit si pierderi, anexe si raportul de gestiune), de raportul administratorilor, raportul cenzorilor, procesul-verbal al adunarii generale, precum si de dovada achitarii taxei catre registrul comertului. Bilantul contabil va purta viza administratiei financiare, iar in cazul in care bilantul a fost expediat administratiei financiare prin scrisoare recomandata, se prezinta si copia de pe recipisa postala.
    (3) Daca cifra de afaceri depaseste 100 miliarde lei, se mai prezinta dovada achitarii taxei de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a anuntului privind confirmarea depunerii bilantului. Anuntul (formular-tip nr. 19; cod: 11-10-75) va fi completat si transmis spre publicare prin grija oficiului registrului comertului.

    CAP. 2
    Indreptarea erorilor materiale

    Art. 94
    (1) Cererea de indreptare erori materiale se intocmeste in scopul rectificarii erorilor materiale constatate in cuprinsul actelor aflate in dosarul comerciantului.
    (2) In situatia in care erorile materiale, constatate in cuprinsul actelor emise de oficiul registrului comertului (cereri, certificate de inmatriculare, listing de pe fila de registru etc.), s-au produs din culpa personalului oficiului registrului comertului, indreptarea se face fara plata vreunei taxe.
    (3) In cazul in care s-au constatat erori materiale in cuprinsul altor acte decat celor emise de oficiul registrului comertului (act constitutiv, act aditional modificator, incheiere a judecatorului delegat, hotarare judecatoreasca definitiva etc.), comerciantul are obligatia sa solicite, in prealabil, indreptarea erorilor, la organele emitente, dupa care, ulterior, va cere rectificarea erorilor la oficiul registrului comertului.

    CAP. 3
    Eliberarea de certificate si furnizarea de informatii

    Art. 95
    (1) Cererea de eliberare acte se intocmeste pentru:
    a) eliberarea de copii certificate de pe actele aflate in dosarul comerciantului sau de certificate constatatoare, precum ca un anumit act sau fapt este sau nu inscris in registrul comertului; solicitarea acestor documente poate fi facuta si prin corespondenta;
    b) eliberarea de duplicate ale certificatelor de inmatriculare pierdute, distruse sau degradate; eliberarea se face in baza dovezii privind publicarea pierderii certificatului intr-un ziar de larga raspandire; daca se elibereaza mai multe duplicate, fiecare duplicat va purta inscriptia corespunzatoare: D1, D2, D3 etc.
    (2) Solicitarea de informatii privind datele inscrise in registrul comertului se face prin intocmirea cererii de furnizare informatii.
    (3) Furnizarea de informatii, la solicitarea instantelor judecatoresti sau a organelor de cercetare penala, se face in baza adresei oficiale a acestei institutii.

    TITLUL V
    Tinerea si completarea registrelor

    CAP. 1
    Registrele comertului

    Art. 96
    (1) Potrivit prevederilor art. 12 din L.R.C., registrul comertului se tine in sistem computerizat, fiind alcatuit din:
    a) registrul computerizat pentru inregistrarea comerciantilor, persoane fizice, si a asociatiilor familiale;
    b) registrul computerizat pentru inregistrarea comerciantilor, persoane juridice (societati comerciale, organizatii cooperatiste, regii autonome, sucursale).
    (2) Registrele prevazute la alin. (1) se tin pe fiecare an calendaristic.
    (3) Pentru fiecare comerciant se constituie un dosar care va contine cererile depuse la oficiul registrului comertului, precum si actele doveditoare in sustinerea cererilor.
    (4) Fiecare comerciant inregistrat va purta un numar de ordine, incepand de la numarul 1, in fiecare an. Nici un comerciant, persoana fizica sau persoana juridica, nu poate avea acelasi numar de ordine cu alt comerciant inscris in registrul comertului, in cadrul aceluiasi an calendaristic. Pentru asigurarea unicitatii numarului de inmatriculare, se introduce si codul statistic al judetului, astfel ca numarul de inmatriculare va avea urmatoarea structura:
    a) pentru comercianti persoane fizice si asociatii familiale = F - cod statistic judet - numar de ordine in registru - anul;
    b) pentru comercianti persoane juridice = J - cod statistic judet - numar de ordine in registru - anul.
    Art. 97
    Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in sistem computerizat, si contine datele din registrele prevazute la art. 96 si actele comunicate de oficiile registrului comertului potrivit art. 105 alin. (1).
    Art. 98
    Registrele computerizate, prevazute la art. 96 alin. (1) si la art. 97, se gestioneaza de catre administratorul bazei de date, care, impreuna cu directorul oficiului, raspunde, in conditiile legii, de corectitudinea, calitatea si de securitatea datelor.

    CAP. 2
    Dosarele comerciantilor

    Art. 99
    (1) Pentru fiecare comerciant, oficiul registrului comertului va mai tine si dosare cuprinzand toate actele depuse in legatura cu inregistrarea sau cu orice operatiune care, potrivit legii, se efectueaza in registrul comertului [art. 12 alin. (3) din L.R.C.]. Filele continute in dosarul fiecarui comerciant se numeroteaza in ordinea depunerii, incepand cu numarul 1.
    (2) Fiecare dosar va contine opisul documentelor depuse. Dosarele PF si PJ vor fi aranjate pe ani si in ordinea numerelor de inmatriculare.
    (3) Pe coperta dosarului se inscriu urmatoarele date: denumirea oficiului registrului comertului, numele/denumirea comerciantului, precum si numarul si anul inmatricularii.
    Art. 100
    In cazul in care comerciantul nu este inca inmatriculat, iar legea prevede indeplinirea unor formalitati prealabile inmatricularii (de exemplu: depunerea prospectului de emisiune pentru constituirea S.A. si S.C.A. prin subscriptie publica, obtinerea unor avize-autorizatii prealabile constituirii), asemenea acte se vor pastra intr-o mapa separata, urmarindu-se insa ca, imediat dupa inmatriculare, sa fie trecute in dosarul comerciantului.
    Art. 101
    Consultarea documentelor din dosarul comerciantului se poate face de catre organele de cercetare penala, in baza unei adrese oficiale. In situatia in care organele de cercetare penala solicita consultarea dosarului la sediul lor, acesta se poate scoate din arhiva, numai dupa xerocopierea actelor solicitate si in baza procesului-verbal de predare-primire, semnat de directorul oficiului registrului comertului si de reprezentantul organului respectiv. Procesul-verbal va fi datat si va cuprinde numarul filelor dosarului, continutul pe scurt al documentelor, precum si mentionarea termenului de restituire.

    CAP. 3
    Registratura-arhiva. Manuirea registrelor

    Art. 102
    Oficiul registrului comertului tine un registru unic de intrare-iesire, in care se inscriu, in ordine cronologica, toate lucrarile intrate si iesite, avand rubricile din registrul tipizat adaptate la specificul lucrarilor oficiului registrului comertului. In registrul unic de intrare-iesire, comerciantul ori imputernicitul sau va semna pentru primirea documentelor eliberate, mentionand data eliberarii lor si confirmarea ca acestea sunt conforme cu datele declarate si cu cele prevazute in actele doveditoare depuse. Registrul unic poate avea mai multe volume. In fiecare an calendaristic se deschide un registru unic. Se va urmari ca numerele de intrare-iesire sa fie in ordinea cronologica a datei intrarii/iesirii, fara a se omite vreun numar sau a se da acelasi numar unor lucrari diferite si fara a se lasa spatii goale.
    Art. 103
    (1) Oficiul registrului comertului are registratura si arhiva proprie, separata de aceea a camerei de comert si industrie pe langa care functioneaza.
    (2) Evidenta, pastrarea si gestionarea documentelor din arhiva oficiilor registrului comertului se fac cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si ale instructiunilor elaborate de O.N.R.C.
    (3) Accesul la registrele comertului, tinute computerizat, este permis numai personalului desemnat de conducerea oficiului registrului comertului respectiv.
    (4) Refacerea inscrisurilor disparute/distruse din arhiva oficiului registrului comertului respectiv se poate face prin aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor art. 583-585 din Codul de procedura civila.

    TITLUL VI
    Organizarea si functionarea oficiului registrului comertului

    CAP. 1
    Organizarea oficiilor registrului comertului

    Art. 104
    (1) Oficiul registrului comertului se organizeaza si functioneaza pe langa fiecare camera de comert si industrie judeteana, iar in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei [art. 9 alin. (1) si art. 52 din L.R.C.].
    (2) Oficiul National al Registrului Comertului se organizeaza si functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei [art. 9 alin (2) din L.R.C.].
    (3) Structura organizatorica, numarul de personal, nivelul mediu de salarizare a personalului oficiilor registrului comertului din judete si din municipiul Bucuresti, precum si normele de organizare si functionare interioara a acestora se stabilesc unitar de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prin O.N.R.C. [art. 10 alin. (1) si (2) din L.R.C.].
    (4) Personalul necesar functionarii oficiilor registrului comertului se incadreaza, prin concurs, de catre camerele de comert si industrie teritoriale [art. 10 alin. (3) din L.R.C.].

    CAP. 2
    Documentele care se comunica Oficiului National al Registrului Comertului

    Art. 105
    (1) In temeiul art. 9 alin. (3) din L.R.C., oficiile registrului comertului vor comunica Oficiului National al Registrului Comertului, in termen de 15 zile de la data efectuarii inregistrarilor, urmatoarele documente:
    a) un exemplar al incheierii de inmatriculare a comerciantilor persoane fizice si a comerciantilor persoane juridice, cu exceptia cooperativelor de consum si a cooperativelor de credit, caz in care se comunica copia de pe hotararea judecatoreasca definitiva de autorizare sau de modificare a statutului acestor organizatii;
    b) listingul filei de registru, in cazul modificarii datelor inmatricularii comerciantilor, persoane fizice, si a asociatiilor familiale;
    c) copia de pe statutul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si/sau, dupa caz, de pe regulamentul de organizare a regiilor autonome;
    d) copia de pe actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive ale societatilor comerciale sau, dupa caz, de pe hotararile organului statutar;
    e) copia de pe hotararea organului statutar privind modificarea statutelor organizatiilor cooperatiei mestesugaresti sau, dupa caz, de pe statutele caselor teritoriale ale cooperativelor de credit, ale FEDERALCOOP, CREDITCOOP si ale CENTROCOOP;
    f) copiile de pe actele prevazute la lit. c) - e) vor fi insotite de copia de pe incheierea judecatorului delegat sau, dupa caz, de copia de pe rezolutia directorului oficiului registrului comertului;
    g) un exemplar al cererilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), e), f), g) si h).
    (2) Actele prevazute la alin. (1) vor purta numarul si data inmatricularii si, dupa caz, data si numarul sub care s-a efectuat operatiunea in registrul comertului.

    CAP. 3
    Alte obligatii

    Art. 106
    (1) Oficiile judetene ale registrului comertului mai au urmatoarele obligatii:
    a) sa comunice O.N.R.C. un document recapitulativ (formularul-tip nr. 20; cod: 11-10-76), in care se va mentiona cuantumul taxelor incasate pentru fiecare dintre operatiunile efectuate;
    b) sa incaseze, in momentul efectuarii operatiunilor, cota de 8% cuvenita O.N.R.C., potrivit art. 11 alin. (2) din L.R.C.;
    c) sa vireze, lunar, cota de 8% cuvenita O.N.R.C., pana cel tarziu in ultima zi a lunii urmatoare incasarii; documentul de plata va fi insotit de borderoul decont (formularul-tip nr. 21 cod: 11-10-77);
    d) sa tina evidenta lunara a operatiunilor care se efectueaza in registrul comertului in temeiul incheierilor judecatorului delegat, precum si a cuantumului taxelor incasate pentru efectuarea lor, in vederea calcularii corecte a cotei de 2% cuvenite Ministerului Justitiei;
    e) sa vireze, lunar, Ministerului Justitiei o cota de 2% din totalul taxelor incasate pentru operatiunile care se efectueaza in registrul comertului in temeiul incheierilor judecatorului delegat, pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii urmatoare incasarii. Destinatia acestor sume se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor;
    f) sa comunice O.N.R.C. informatii statistice, conform solicitarilor acestuia, recomandand comerciantilor sa completeze chestionarele distribuite si sa le depuna la oficiul registrului comertului.
    (2) Virarea cotelor prevazute la alin. (1) lit. b) si e) se face de catre camerele de comert si industrie teritoriale in contul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu mentiunea pe documentul de plata: "cota cuvenita O.N.R.C." (pentru cota de 8%) si, respectiv, "in contul Ministerului Justitiei" (pentru cota de 2%).
    (3) Persoanele vinovate de necomunicarea la O.N.R.C. a documentelor prevazute la art. 9 alin. (3) din L.R.C., precum si de nevirarea cotelor prevazute la art. 11 alin. (2) din L.R.C. se sanctioneaza cu amenda civila de la 50.000 lei la 500.000 lei.
    (4) Nevirarea cotelor legale catre O.N.R.C. si catre Ministerul Justitiei, in termenul prevazut de lege, atrage, potrivit art. 11 alin. (4) din L.R.C., plata unei penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.

    TITLUL VII
    Dispozitii comune si tranzitorii

    Art. 107
    Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prin Comisia de drept comercial, va putea emite avize si precizari in aplicarea prezentelor norme metodologice.
    Art. 108
    (1) Formularele tipizate, prevazute in prezentele norme, vor fi elaborate si difuzate oficiilor registrului comertului de catre O.N.R.C. Formularele tipizate se vor utiliza in mod unitar de catre toate oficiile registrului comertului.
    (2) Oficiile registrului comertului vor putea folosi in continuare registrele comertului si formularistica actuala, pana la epuizarea stocului, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 1998.
    (3) Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu consultarea camerelor de comert si industrie teritoriale, va putea modifica si adapta formularele la sistemul informatic unitar al registrului comertului, prevazut la art. 51 din L.R.C., elaborand instructiuni de utilizare si completare.
    Art. 109
    (1) Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Normele nr. 3.021/1994 privind modul de tinere si de completare a registrului comertului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 22 septembrie 1994,          precum si orice alte dispozitii contrare.

                          Presedintele Camerei de Comert
                          si Industrie a Romaniei,
                          George Cojocaru

                          Ministru de stat,
                          ministrul justitiei,
                          Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Norma 773/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 773 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu