Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4500 din 28 iunie 1993

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vanzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 septembrie 1993


SmartCity3


    Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor, pe baza de reciprocitate.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc conditiile privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pentru:
    a) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si al reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania.

    CAP. 1
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania
    1. Sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial al institutiilor prevazute la alineatul precedent urmatoarele:
    a) cladirile si partile de cladiri, precum si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice si consulare (cu exceptia resedintelor consulilor onorifici);
    b) cladirile sau partile de cladiri si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale;
    c) lucrarile imobiliare aferente cladirilor sau partilor de cladiri prevazute la lit. a) si b).
    Prin lucrari imobiliare se intelege toate lucrarile de constructie, transformare, finisare, amenajare, repartitie, intretinere, curatenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum si operatiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile si amplasarea lor intr-un imobil de o maniera in care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
    d) bunurile mobile si serviciile direct necesare exercitarii functiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, si anume:
    - mobilier si materiale de birou;
    - furnituri de birou si de cancelarie;
    - autoturisme oficiale si alte mijloace de transport afectate in serviciul institutiilor de mai sus;
    - carburantii si lubrifiantii destinati acestor vehicule;
    - furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile institutiilor si resedintelor prevazute la lit. a) si b);
    - carti, reviste, casete, aparate audio si video destinate activitatilor culturale si stiintifice;
    - prestatiile privind comunicatiile telegrafice si telefonice;
    e) bunurile alimentare si furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile institutiilor si la resedintele prevazute la lit. a) si b).
    Nu sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care in mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer si privat, cum sunt: frigiderele, masinile de gatit, aparatele audio si video (cu exceptia celor destinate activitatilor culturale si stiintifice) etc.
    2. Limitele in care vanzarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la pct. 1  de mai sus sunt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    a) fara limita de valoare, vanzarile de cladiri sau parti de cladiri;
    b) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile imobiliare. Prestarile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestarile de servicii la intern;
    c) fara limita de valoare, livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili;
    d) fara limita de valoare, livrarile de apa, de gaze, de electricitate, precum si prestatiile privind racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
    e) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare, pentru bunurile mobile si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d).
    Se admite ca facturile eliberate de catre diverse departamente sau raioane ale aceleiasi firme, referitoare la livrari efectuate in aceeasi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate si supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata daca valoarea lor cumulata atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale
    3. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile si serviciile procurate de la agenti economici cu sediul in Romania, urmatoarele categorii de personal:
    a) persoanele care au calitatea de diplomat;
    b) membrii personalului tehnic, administrativ si auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale.
    4. Nu beneficiaza de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmatoarele categorii de personal:
    a) consulii onorifici;
    b) persoanele rezidente temporar in Romania, care exercita activitati in cadrul misiunilor diplomatice sau al institutiilor asimilate acestora, in afara reprezentarii diplomatice;
    c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, care sunt cetateni romani, rezidenti permanenti in Romania, precum si cei care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    5. Se considera destinate uzului personal bunurile si serviciile procurate pentru satisfacerea necesitatilor proprii si particulare ale persoanelor prevazute la pct. 3 din prezentele norme, precum si ale membrilor lor de familie, in masura in care acestia fac parte din aceeasi gospodarie, nu sunt cetateni romani sau rezidenti permanenti in Romania si nu exercita nici o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    6. Livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii, cu exceptia celor mentionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata numai daca volumul acestora reprezinta cel putin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare sau prestare.
    Pentru livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiaza personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate in strainatate.
    Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale acelorasi firme pentru livrari efectuate in aceeasi zi unei persoane ce se incadreaza in prevederile pct. 3. Daca prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adaugata la cota zero.
    Nu se admite cumularea facturilor emise  pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevazute la pct. 3, in scopul atingerii plafonului de mai sus.
    7. Nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de valoare, operatiunile privind vanzarile si prestarile de servicii referitoare la:
    a) cladirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum si lucrarile imobiliare efectuate la acestea;
    b) livrarile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personala;
    c) racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice la domiciliul particular;
    d) bunurile alimentare generale (marfuri alimentare, bauturi spirtoase, vinuri, bere, bauturi nealcoolice etc.;
    e) alimente si bauturi consumate pe loc in hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane si  alte locuri amenajate in acest scop;
    f) cazarea in hoteluri sau in alte unitati de cazare cu plata;
    g) cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta.
    CAP. 3
    Modul de intocmire a documentelor in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii ce se incadreaza in prevederile cap. I si II
    8. Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora ce se incadreaza la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordata  statului roman.
    In consecinta, agentii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adaugata, astfel ca facturarea se va face la preturile si tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit reglementarilor legale privind vanzarile la intern.
    Documentele de vanzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitante fiscale) trebuie sa contina date precise privind cumparatorul, astfel incat sa rezulte in mod clar bunurile si serviciile destinate uzului oficial al institutiilor respective si cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
    In acest  scop, datele privind cumparatorul, prevazute in factura sau in chitanta fiscala, se vor completa astfel:
    a) cu denumirea completa si adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al institutiilor respective (contract, comanda, imputernicire de preluare a bunurilor etc.);
    b) cu indicarea numelui si prenumelui, categoriei de personal si adresei beneficiarului, in cazul bunurilor vandute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor institutiilor respective.
    Pentru livrarile  de bunuri si prestarile de servicii efectuate, in mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica sau institutia asimilata acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    - decontul cuprinzand  cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    - chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata, de catre misiunea diplomatica respectiva, a cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultate din decont.

    CAP. 4
    Formalitatile si procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata achitata furnizorilor si prestatorilor pentru bunurile si serviciile supuse cotei zero in baza reglementarilor prevazute in prezentele norme
    9. Documentele in care se consemneaza vanzari de bunuri si prestari de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, grupate astfel:
    a) pentru bunuri si servicii destinate uzului oficial al institutiei respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in documentele respective va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se refera la bunuri si servicii achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul oficial al institutiei;
    b) pentru bunuri si servicii destinate uzului personal al membrilor institutiilor respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei in care isi desfasoara activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile si serviciile au fost achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul personal al membrilor institutiei care beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe verifica documentatia primita si apoi o transmite Ministerului Finantelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate uzului oficial al institutiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care indeplinesc conditiile legale  de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Pe baza documentatiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe si a verificarilor proprii, Ministerul Finantelor restituie suma cuvenita, prin virament, in contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale  interguvernamentale, acreditate in Romania.
    Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, si anume:
    a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) suma cuvenita membrilor personalului institutiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora si a sumelor aferente fiecaruia.

           Ministru de stat, ministrul finantelor,
                    Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 4500/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4500 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu