Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4500 din 28 iunie 1993

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vanzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 septembrie 1993


SmartCity3


    Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor, pe baza de reciprocitate.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc conditiile privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pentru:
    a) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si al reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania.

    CAP. 1
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania
    1. Sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial al institutiilor prevazute la alineatul precedent urmatoarele:
    a) cladirile si partile de cladiri, precum si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice si consulare (cu exceptia resedintelor consulilor onorifici);
    b) cladirile sau partile de cladiri si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale;
    c) lucrarile imobiliare aferente cladirilor sau partilor de cladiri prevazute la lit. a) si b).
    Prin lucrari imobiliare se intelege toate lucrarile de constructie, transformare, finisare, amenajare, repartitie, intretinere, curatenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum si operatiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile si amplasarea lor intr-un imobil de o maniera in care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
    d) bunurile mobile si serviciile direct necesare exercitarii functiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, si anume:
    - mobilier si materiale de birou;
    - furnituri de birou si de cancelarie;
    - autoturisme oficiale si alte mijloace de transport afectate in serviciul institutiilor de mai sus;
    - carburantii si lubrifiantii destinati acestor vehicule;
    - furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile institutiilor si resedintelor prevazute la lit. a) si b);
    - carti, reviste, casete, aparate audio si video destinate activitatilor culturale si stiintifice;
    - prestatiile privind comunicatiile telegrafice si telefonice;
    e) bunurile alimentare si furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile institutiilor si la resedintele prevazute la lit. a) si b).
    Nu sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care in mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer si privat, cum sunt: frigiderele, masinile de gatit, aparatele audio si video (cu exceptia celor destinate activitatilor culturale si stiintifice) etc.
    2. Limitele in care vanzarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la pct. 1  de mai sus sunt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    a) fara limita de valoare, vanzarile de cladiri sau parti de cladiri;
    b) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile imobiliare. Prestarile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestarile de servicii la intern;
    c) fara limita de valoare, livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili;
    d) fara limita de valoare, livrarile de apa, de gaze, de electricitate, precum si prestatiile privind racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
    e) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare, pentru bunurile mobile si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d).
    Se admite ca facturile eliberate de catre diverse departamente sau raioane ale aceleiasi firme, referitoare la livrari efectuate in aceeasi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate si supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata daca valoarea lor cumulata atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale
    3. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile si serviciile procurate de la agenti economici cu sediul in Romania, urmatoarele categorii de personal:
    a) persoanele care au calitatea de diplomat;
    b) membrii personalului tehnic, administrativ si auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale.
    4. Nu beneficiaza de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmatoarele categorii de personal:
    a) consulii onorifici;
    b) persoanele rezidente temporar in Romania, care exercita activitati in cadrul misiunilor diplomatice sau al institutiilor asimilate acestora, in afara reprezentarii diplomatice;
    c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, care sunt cetateni romani, rezidenti permanenti in Romania, precum si cei care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    5. Se considera destinate uzului personal bunurile si serviciile procurate pentru satisfacerea necesitatilor proprii si particulare ale persoanelor prevazute la pct. 3 din prezentele norme, precum si ale membrilor lor de familie, in masura in care acestia fac parte din aceeasi gospodarie, nu sunt cetateni romani sau rezidenti permanenti in Romania si nu exercita nici o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    6. Livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii, cu exceptia celor mentionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata numai daca volumul acestora reprezinta cel putin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare sau prestare.
    Pentru livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiaza personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate in strainatate.
    Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale acelorasi firme pentru livrari efectuate in aceeasi zi unei persoane ce se incadreaza in prevederile pct. 3. Daca prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adaugata la cota zero.
    Nu se admite cumularea facturilor emise  pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevazute la pct. 3, in scopul atingerii plafonului de mai sus.
    7. Nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de valoare, operatiunile privind vanzarile si prestarile de servicii referitoare la:
    a) cladirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum si lucrarile imobiliare efectuate la acestea;
    b) livrarile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personala;
    c) racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice la domiciliul particular;
    d) bunurile alimentare generale (marfuri alimentare, bauturi spirtoase, vinuri, bere, bauturi nealcoolice etc.;
    e) alimente si bauturi consumate pe loc in hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane si  alte locuri amenajate in acest scop;
    f) cazarea in hoteluri sau in alte unitati de cazare cu plata;
    g) cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta.
    CAP. 3
    Modul de intocmire a documentelor in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii ce se incadreaza in prevederile cap. I si II
    8. Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora ce se incadreaza la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordata  statului roman.
    In consecinta, agentii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adaugata, astfel ca facturarea se va face la preturile si tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit reglementarilor legale privind vanzarile la intern.
    Documentele de vanzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitante fiscale) trebuie sa contina date precise privind cumparatorul, astfel incat sa rezulte in mod clar bunurile si serviciile destinate uzului oficial al institutiilor respective si cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
    In acest  scop, datele privind cumparatorul, prevazute in factura sau in chitanta fiscala, se vor completa astfel:
    a) cu denumirea completa si adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al institutiilor respective (contract, comanda, imputernicire de preluare a bunurilor etc.);
    b) cu indicarea numelui si prenumelui, categoriei de personal si adresei beneficiarului, in cazul bunurilor vandute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor institutiilor respective.
    Pentru livrarile  de bunuri si prestarile de servicii efectuate, in mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica sau institutia asimilata acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    - decontul cuprinzand  cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    - chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata, de catre misiunea diplomatica respectiva, a cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultate din decont.

    CAP. 4
    Formalitatile si procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata achitata furnizorilor si prestatorilor pentru bunurile si serviciile supuse cotei zero in baza reglementarilor prevazute in prezentele norme
    9. Documentele in care se consemneaza vanzari de bunuri si prestari de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, grupate astfel:
    a) pentru bunuri si servicii destinate uzului oficial al institutiei respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in documentele respective va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se refera la bunuri si servicii achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul oficial al institutiei;
    b) pentru bunuri si servicii destinate uzului personal al membrilor institutiilor respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei in care isi desfasoara activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile si serviciile au fost achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul personal al membrilor institutiei care beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe verifica documentatia primita si apoi o transmite Ministerului Finantelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate uzului oficial al institutiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care indeplinesc conditiile legale  de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Pe baza documentatiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe si a verificarilor proprii, Ministerul Finantelor restituie suma cuvenita, prin virament, in contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale  interguvernamentale, acreditate in Romania.
    Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, si anume:
    a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) suma cuvenita membrilor personalului institutiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora si a sumelor aferente fiecaruia.

           Ministru de stat, ministrul finantelor,
                    Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 4500/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4500 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu