Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4500 din 28 iunie 1993

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vanzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 septembrie 1993


SmartCity3


    Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor, pe baza de reciprocitate.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc conditiile privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pentru:
    a) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si al reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania.

    CAP. 1
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania
    1. Sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial al institutiilor prevazute la alineatul precedent urmatoarele:
    a) cladirile si partile de cladiri, precum si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice si consulare (cu exceptia resedintelor consulilor onorifici);
    b) cladirile sau partile de cladiri si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale;
    c) lucrarile imobiliare aferente cladirilor sau partilor de cladiri prevazute la lit. a) si b).
    Prin lucrari imobiliare se intelege toate lucrarile de constructie, transformare, finisare, amenajare, repartitie, intretinere, curatenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum si operatiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile si amplasarea lor intr-un imobil de o maniera in care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
    d) bunurile mobile si serviciile direct necesare exercitarii functiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, si anume:
    - mobilier si materiale de birou;
    - furnituri de birou si de cancelarie;
    - autoturisme oficiale si alte mijloace de transport afectate in serviciul institutiilor de mai sus;
    - carburantii si lubrifiantii destinati acestor vehicule;
    - furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile institutiilor si resedintelor prevazute la lit. a) si b);
    - carti, reviste, casete, aparate audio si video destinate activitatilor culturale si stiintifice;
    - prestatiile privind comunicatiile telegrafice si telefonice;
    e) bunurile alimentare si furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile institutiilor si la resedintele prevazute la lit. a) si b).
    Nu sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care in mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer si privat, cum sunt: frigiderele, masinile de gatit, aparatele audio si video (cu exceptia celor destinate activitatilor culturale si stiintifice) etc.
    2. Limitele in care vanzarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la pct. 1  de mai sus sunt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    a) fara limita de valoare, vanzarile de cladiri sau parti de cladiri;
    b) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile imobiliare. Prestarile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestarile de servicii la intern;
    c) fara limita de valoare, livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili;
    d) fara limita de valoare, livrarile de apa, de gaze, de electricitate, precum si prestatiile privind racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
    e) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare, pentru bunurile mobile si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d).
    Se admite ca facturile eliberate de catre diverse departamente sau raioane ale aceleiasi firme, referitoare la livrari efectuate in aceeasi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate si supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata daca valoarea lor cumulata atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale
    3. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile si serviciile procurate de la agenti economici cu sediul in Romania, urmatoarele categorii de personal:
    a) persoanele care au calitatea de diplomat;
    b) membrii personalului tehnic, administrativ si auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale.
    4. Nu beneficiaza de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmatoarele categorii de personal:
    a) consulii onorifici;
    b) persoanele rezidente temporar in Romania, care exercita activitati in cadrul misiunilor diplomatice sau al institutiilor asimilate acestora, in afara reprezentarii diplomatice;
    c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, care sunt cetateni romani, rezidenti permanenti in Romania, precum si cei care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    5. Se considera destinate uzului personal bunurile si serviciile procurate pentru satisfacerea necesitatilor proprii si particulare ale persoanelor prevazute la pct. 3 din prezentele norme, precum si ale membrilor lor de familie, in masura in care acestia fac parte din aceeasi gospodarie, nu sunt cetateni romani sau rezidenti permanenti in Romania si nu exercita nici o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    6. Livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii, cu exceptia celor mentionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata numai daca volumul acestora reprezinta cel putin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare sau prestare.
    Pentru livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiaza personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate in strainatate.
    Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale acelorasi firme pentru livrari efectuate in aceeasi zi unei persoane ce se incadreaza in prevederile pct. 3. Daca prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adaugata la cota zero.
    Nu se admite cumularea facturilor emise  pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevazute la pct. 3, in scopul atingerii plafonului de mai sus.
    7. Nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de valoare, operatiunile privind vanzarile si prestarile de servicii referitoare la:
    a) cladirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum si lucrarile imobiliare efectuate la acestea;
    b) livrarile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personala;
    c) racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice la domiciliul particular;
    d) bunurile alimentare generale (marfuri alimentare, bauturi spirtoase, vinuri, bere, bauturi nealcoolice etc.;
    e) alimente si bauturi consumate pe loc in hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane si  alte locuri amenajate in acest scop;
    f) cazarea in hoteluri sau in alte unitati de cazare cu plata;
    g) cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta.
    CAP. 3
    Modul de intocmire a documentelor in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii ce se incadreaza in prevederile cap. I si II
    8. Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora ce se incadreaza la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordata  statului roman.
    In consecinta, agentii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adaugata, astfel ca facturarea se va face la preturile si tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit reglementarilor legale privind vanzarile la intern.
    Documentele de vanzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitante fiscale) trebuie sa contina date precise privind cumparatorul, astfel incat sa rezulte in mod clar bunurile si serviciile destinate uzului oficial al institutiilor respective si cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
    In acest  scop, datele privind cumparatorul, prevazute in factura sau in chitanta fiscala, se vor completa astfel:
    a) cu denumirea completa si adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al institutiilor respective (contract, comanda, imputernicire de preluare a bunurilor etc.);
    b) cu indicarea numelui si prenumelui, categoriei de personal si adresei beneficiarului, in cazul bunurilor vandute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor institutiilor respective.
    Pentru livrarile  de bunuri si prestarile de servicii efectuate, in mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica sau institutia asimilata acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    - decontul cuprinzand  cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    - chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata, de catre misiunea diplomatica respectiva, a cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultate din decont.

    CAP. 4
    Formalitatile si procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata achitata furnizorilor si prestatorilor pentru bunurile si serviciile supuse cotei zero in baza reglementarilor prevazute in prezentele norme
    9. Documentele in care se consemneaza vanzari de bunuri si prestari de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, grupate astfel:
    a) pentru bunuri si servicii destinate uzului oficial al institutiei respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in documentele respective va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se refera la bunuri si servicii achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul oficial al institutiei;
    b) pentru bunuri si servicii destinate uzului personal al membrilor institutiilor respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei in care isi desfasoara activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile si serviciile au fost achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul personal al membrilor institutiei care beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe verifica documentatia primita si apoi o transmite Ministerului Finantelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate uzului oficial al institutiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care indeplinesc conditiile legale  de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Pe baza documentatiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe si a verificarilor proprii, Ministerul Finantelor restituie suma cuvenita, prin virament, in contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale  interguvernamentale, acreditate in Romania.
    Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, si anume:
    a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) suma cuvenita membrilor personalului institutiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora si a sumelor aferente fiecaruia.

           Ministru de stat, ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu



SmartCity5

COMENTARII la Norma 4500/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4500 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu