Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4500 din 28 iunie 1993

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vanzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 septembrie 1993


SmartCity3


    Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor, pe baza de reciprocitate.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc conditiile privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pentru:
    a) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si al reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania.

    CAP. 1
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania
    1. Sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial al institutiilor prevazute la alineatul precedent urmatoarele:
    a) cladirile si partile de cladiri, precum si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice si consulare (cu exceptia resedintelor consulilor onorifici);
    b) cladirile sau partile de cladiri si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale;
    c) lucrarile imobiliare aferente cladirilor sau partilor de cladiri prevazute la lit. a) si b).
    Prin lucrari imobiliare se intelege toate lucrarile de constructie, transformare, finisare, amenajare, repartitie, intretinere, curatenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum si operatiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile si amplasarea lor intr-un imobil de o maniera in care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
    d) bunurile mobile si serviciile direct necesare exercitarii functiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, si anume:
    - mobilier si materiale de birou;
    - furnituri de birou si de cancelarie;
    - autoturisme oficiale si alte mijloace de transport afectate in serviciul institutiilor de mai sus;
    - carburantii si lubrifiantii destinati acestor vehicule;
    - furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile institutiilor si resedintelor prevazute la lit. a) si b);
    - carti, reviste, casete, aparate audio si video destinate activitatilor culturale si stiintifice;
    - prestatiile privind comunicatiile telegrafice si telefonice;
    e) bunurile alimentare si furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile institutiilor si la resedintele prevazute la lit. a) si b).
    Nu sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care in mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer si privat, cum sunt: frigiderele, masinile de gatit, aparatele audio si video (cu exceptia celor destinate activitatilor culturale si stiintifice) etc.
    2. Limitele in care vanzarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la pct. 1  de mai sus sunt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    a) fara limita de valoare, vanzarile de cladiri sau parti de cladiri;
    b) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile imobiliare. Prestarile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestarile de servicii la intern;
    c) fara limita de valoare, livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili;
    d) fara limita de valoare, livrarile de apa, de gaze, de electricitate, precum si prestatiile privind racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
    e) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare, pentru bunurile mobile si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d).
    Se admite ca facturile eliberate de catre diverse departamente sau raioane ale aceleiasi firme, referitoare la livrari efectuate in aceeasi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate si supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata daca valoarea lor cumulata atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale
    3. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile si serviciile procurate de la agenti economici cu sediul in Romania, urmatoarele categorii de personal:
    a) persoanele care au calitatea de diplomat;
    b) membrii personalului tehnic, administrativ si auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale.
    4. Nu beneficiaza de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmatoarele categorii de personal:
    a) consulii onorifici;
    b) persoanele rezidente temporar in Romania, care exercita activitati in cadrul misiunilor diplomatice sau al institutiilor asimilate acestora, in afara reprezentarii diplomatice;
    c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, care sunt cetateni romani, rezidenti permanenti in Romania, precum si cei care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    5. Se considera destinate uzului personal bunurile si serviciile procurate pentru satisfacerea necesitatilor proprii si particulare ale persoanelor prevazute la pct. 3 din prezentele norme, precum si ale membrilor lor de familie, in masura in care acestia fac parte din aceeasi gospodarie, nu sunt cetateni romani sau rezidenti permanenti in Romania si nu exercita nici o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    6. Livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii, cu exceptia celor mentionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata numai daca volumul acestora reprezinta cel putin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare sau prestare.
    Pentru livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiaza personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate in strainatate.
    Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale acelorasi firme pentru livrari efectuate in aceeasi zi unei persoane ce se incadreaza in prevederile pct. 3. Daca prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adaugata la cota zero.
    Nu se admite cumularea facturilor emise  pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevazute la pct. 3, in scopul atingerii plafonului de mai sus.
    7. Nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de valoare, operatiunile privind vanzarile si prestarile de servicii referitoare la:
    a) cladirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum si lucrarile imobiliare efectuate la acestea;
    b) livrarile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personala;
    c) racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice la domiciliul particular;
    d) bunurile alimentare generale (marfuri alimentare, bauturi spirtoase, vinuri, bere, bauturi nealcoolice etc.;
    e) alimente si bauturi consumate pe loc in hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane si  alte locuri amenajate in acest scop;
    f) cazarea in hoteluri sau in alte unitati de cazare cu plata;
    g) cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta.
    CAP. 3
    Modul de intocmire a documentelor in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii ce se incadreaza in prevederile cap. I si II
    8. Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora ce se incadreaza la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordata  statului roman.
    In consecinta, agentii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adaugata, astfel ca facturarea se va face la preturile si tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit reglementarilor legale privind vanzarile la intern.
    Documentele de vanzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitante fiscale) trebuie sa contina date precise privind cumparatorul, astfel incat sa rezulte in mod clar bunurile si serviciile destinate uzului oficial al institutiilor respective si cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
    In acest  scop, datele privind cumparatorul, prevazute in factura sau in chitanta fiscala, se vor completa astfel:
    a) cu denumirea completa si adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al institutiilor respective (contract, comanda, imputernicire de preluare a bunurilor etc.);
    b) cu indicarea numelui si prenumelui, categoriei de personal si adresei beneficiarului, in cazul bunurilor vandute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor institutiilor respective.
    Pentru livrarile  de bunuri si prestarile de servicii efectuate, in mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica sau institutia asimilata acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    - decontul cuprinzand  cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    - chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata, de catre misiunea diplomatica respectiva, a cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultate din decont.

    CAP. 4
    Formalitatile si procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata achitata furnizorilor si prestatorilor pentru bunurile si serviciile supuse cotei zero in baza reglementarilor prevazute in prezentele norme
    9. Documentele in care se consemneaza vanzari de bunuri si prestari de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, grupate astfel:
    a) pentru bunuri si servicii destinate uzului oficial al institutiei respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in documentele respective va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se refera la bunuri si servicii achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul oficial al institutiei;
    b) pentru bunuri si servicii destinate uzului personal al membrilor institutiilor respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei in care isi desfasoara activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile si serviciile au fost achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul personal al membrilor institutiei care beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe verifica documentatia primita si apoi o transmite Ministerului Finantelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate uzului oficial al institutiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care indeplinesc conditiile legale  de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Pe baza documentatiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe si a verificarilor proprii, Ministerul Finantelor restituie suma cuvenita, prin virament, in contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale  interguvernamentale, acreditate in Romania.
    Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, si anume:
    a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) suma cuvenita membrilor personalului institutiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora si a sumelor aferente fiecaruia.

           Ministru de stat, ministrul finantelor,
                    Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 4500/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4500 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu