Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 4500 din 28 iunie 1993

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vanzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 septembrie 1993


SmartCity3


    Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor straine, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor, pe baza de reciprocitate.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc conditiile privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pentru:
    a) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si al reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) vanzari de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania.

    CAP. 1
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestarile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania
    1. Sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial al institutiilor prevazute la alineatul precedent urmatoarele:
    a) cladirile si partile de cladiri, precum si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice si consulare (cu exceptia resedintelor consulilor onorifici);
    b) cladirile sau partile de cladiri si terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale;
    c) lucrarile imobiliare aferente cladirilor sau partilor de cladiri prevazute la lit. a) si b).
    Prin lucrari imobiliare se intelege toate lucrarile de constructie, transformare, finisare, amenajare, repartitie, intretinere, curatenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum si operatiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile si amplasarea lor intr-un imobil de o maniera in care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
    d) bunurile mobile si serviciile direct necesare exercitarii functiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, si anume:
    - mobilier si materiale de birou;
    - furnituri de birou si de cancelarie;
    - autoturisme oficiale si alte mijloace de transport afectate in serviciul institutiilor de mai sus;
    - carburantii si lubrifiantii destinati acestor vehicule;
    - furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile institutiilor si resedintelor prevazute la lit. a) si b);
    - carti, reviste, casete, aparate audio si video destinate activitatilor culturale si stiintifice;
    - prestatiile privind comunicatiile telegrafice si telefonice;
    e) bunurile alimentare si furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile institutiilor si la resedintele prevazute la lit. a) si b).
    Nu sunt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care in mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer si privat, cum sunt: frigiderele, masinile de gatit, aparatele audio si video (cu exceptia celor destinate activitatilor culturale si stiintifice) etc.
    2. Limitele in care vanzarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la pct. 1  de mai sus sunt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    a) fara limita de valoare, vanzarile de cladiri sau parti de cladiri;
    b) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile imobiliare. Prestarile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestarile de servicii la intern;
    c) fara limita de valoare, livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili;
    d) fara limita de valoare, livrarile de apa, de gaze, de electricitate, precum si prestatiile privind racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
    e) cel putin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare, pentru bunurile mobile si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d).
    Se admite ca facturile eliberate de catre diverse departamente sau raioane ale aceleiasi firme, referitoare la livrari efectuate in aceeasi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate si supuse cotei zero de taxa pe valoarea adaugata daca valoarea lor cumulata atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Conditiile in care se aplica taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor privind vanzarile de bunuri si prestari de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale
    3. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile si serviciile procurate de la agenti economici cu sediul in Romania, urmatoarele categorii de personal:
    a) persoanele care au calitatea de diplomat;
    b) membrii personalului tehnic, administrativ si auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale.
    4. Nu beneficiaza de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmatoarele categorii de personal:
    a) consulii onorifici;
    b) persoanele rezidente temporar in Romania, care exercita activitati in cadrul misiunilor diplomatice sau al institutiilor asimilate acestora, in afara reprezentarii diplomatice;
    c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale, care sunt cetateni romani, rezidenti permanenti in Romania, precum si cei care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    5. Se considera destinate uzului personal bunurile si serviciile procurate pentru satisfacerea necesitatilor proprii si particulare ale persoanelor prevazute la pct. 3 din prezentele norme, precum si ale membrilor lor de familie, in masura in care acestia fac parte din aceeasi gospodarie, nu sunt cetateni romani sau rezidenti permanenti in Romania si nu exercita nici o activitate particulara cu caracter lucrativ.
    6. Livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii, cu exceptia celor mentionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata numai daca volumul acestora reprezinta cel putin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, pe livrare sau prestare.
    Pentru livrarile de carburanti, lubrifianti si combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiaza personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare acreditate in strainatate.
    Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale acelorasi firme pentru livrari efectuate in aceeasi zi unei persoane ce se incadreaza in prevederile pct. 3. Daca prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adaugata la cota zero.
    Nu se admite cumularea facturilor emise  pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevazute la pct. 3, in scopul atingerii plafonului de mai sus.
    7. Nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de valoare, operatiunile privind vanzarile si prestarile de servicii referitoare la:
    a) cladirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum si lucrarile imobiliare efectuate la acestea;
    b) livrarile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personala;
    c) racordarile si comunicatiile telegrafice si telefonice la domiciliul particular;
    d) bunurile alimentare generale (marfuri alimentare, bauturi spirtoase, vinuri, bere, bauturi nealcoolice etc.;
    e) alimente si bauturi consumate pe loc in hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane si  alte locuri amenajate in acest scop;
    f) cazarea in hoteluri sau in alte unitati de cazare cu plata;
    g) cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii la cladirile cu mai multe apartamente cu destinatie de locuinta sau cu destinatie mixta.
    CAP. 3
    Modul de intocmire a documentelor in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii ce se incadreaza in prevederile cap. I si II
    8. Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora ce se incadreaza la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordata  statului roman.
    In consecinta, agentii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adaugata, astfel ca facturarea se va face la preturile si tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adaugata se aplica potrivit reglementarilor legale privind vanzarile la intern.
    Documentele de vanzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitante fiscale) trebuie sa contina date precise privind cumparatorul, astfel incat sa rezulte in mod clar bunurile si serviciile destinate uzului oficial al institutiilor respective si cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
    In acest  scop, datele privind cumparatorul, prevazute in factura sau in chitanta fiscala, se vor completa astfel:
    a) cu denumirea completa si adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al institutiilor respective (contract, comanda, imputernicire de preluare a bunurilor etc.);
    b) cu indicarea numelui si prenumelui, categoriei de personal si adresei beneficiarului, in cazul bunurilor vandute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor institutiilor respective.
    Pentru livrarile  de bunuri si prestarile de servicii efectuate, in mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care misiunea diplomatica sau institutia asimilata acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele necesare sunt:
    - decontul cuprinzand  cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    - chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata, de catre misiunea diplomatica respectiva, a cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultate din decont.

    CAP. 4
    Formalitatile si procedura de restituire a taxei pe valoarea adaugata achitata furnizorilor si prestatorilor pentru bunurile si serviciile supuse cotei zero in baza reglementarilor prevazute in prezentele norme
    9. Documentele in care se consemneaza vanzari de bunuri si prestari de servicii care indeplinesc conditiile legale de incadrare la cota zero de taxa pe valoarea adaugata se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, grupate astfel:
    a) pentru bunuri si servicii destinate uzului oficial al institutiei respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in documentele respective va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se refera la bunuri si servicii achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul oficial al institutiei;
    b) pentru bunuri si servicii destinate uzului personal al membrilor institutiilor respective
    Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata va fi insotita si de o nota verbala a sefului institutiei in care isi desfasoara activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile si serviciile au fost achizitionate in cantitati rezonabile pentru uzul personal al membrilor institutiei care beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Ministerul Afacerilor Externe verifica documentatia primita si apoi o transmite Ministerului Finantelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate uzului oficial al institutiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care indeplinesc conditiile legale  de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adaugata.
    Pe baza documentatiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe si a verificarilor proprii, Ministerul Finantelor restituie suma cuvenita, prin virament, in contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizatiilor internationale  interguvernamentale, acreditate in Romania.
    Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, si anume:
    a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizatiei internationale interguvernamentale, acreditate in Romania;
    b) suma cuvenita membrilor personalului institutiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora si a sumelor aferente fiecaruia.

           Ministru de stat, ministrul finantelor,
                    Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 4500/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 4500 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu