Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 14 din 15 decembrie 2003

privind investitiile permise institutiilor emitente de moneda electronica

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 921 din 22 decembrie 2003

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83^3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane si reglementeaza investitiile permise acestora.
    Art. 2
    (1) Sintagma institutie emitenta de moneda electronica are semnificatia prevazuta de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sintagmele zona A, institutii de credit din zona A si expuneri mari au intelesul prevazut de Normele privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.
    (3) Sintagma perimetru de consolidare are intelesul prevazut de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de catre institutiile de credit.

    CAP. 2
    Investitii permise institutiilor emitente de moneda electronica

    Art. 3
    (1) Institutiile emitente de moneda electronica vor detine in permanenta plasamente de o valoare cel putin egala cu valoarea existenta in sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, in urmatoarele categorii de active:
    a) numerar si elemente echivalente;
    b) depozite la vedere constituite la institutii de credit din zona A;
    c) creante cu grad mare de lichiditate asupra sau garantate in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de catre administratii centrale sau banci centrale din tarile din zona A sau de catre Comunitatile Europene;
    d) instrumente de datorie cu grad mare de lichiditate, neincluse la lit. a) si c), emise de entitati care nu au calitatea de actionar semnificativ al institutiei emitente de moneda electronica sau care nu fac parte din acelasi perimetru de consolidare cu aceasta.
    (2) Sunt incluse in categoria instrumentelor de datorie prevazute la alin. (1) lit. d) elementele de activ carora le este asociata o pondere de risc de credit de cel mult 20%, conform Normelor privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.
    Art. 4
    Categoriile de active prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d) sunt considerate active cu grad mare de lichiditate, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) institutia emitenta de moneda electronica poate obtine, in orice moment, o oferta ferma de pret pentru vanzarea/cumpararea activelor respective, de la persoane care nu au calitatea de actionar semnificativ al institutiei emitente de moneda electronica sau care nu fac parte din acelasi perimetru de consolidare cu aceasta si care intentioneaza si au capacitatea de a tranzactiona aceste active la preturile oferite;
    b) activele sunt tranzactionate in mod curent;
    c) lichiditatea activelor este comparabila, din punct de vedere al volumului tranzactionat si al numarului participantilor la piata, cu lichiditatea titlurilor emise de administratiile centrale ale tarilor din zona A pe piata principala de tranzactionare a acestora;
    d) institutia emitenta de moneda electronica poate cumpara/vinde activele pe o piata care are un regim strict reglementat privind intervalul de timp pentru decontarea tranzactiilor.
    Art. 5
    In scopul aplicarii prevederilor art. 3, la evaluarea activelor la care acesta face referire se va lua in considerare minimul dintre pretul de achizitie si valoarea de piata.
    Art. 6
    Valoarea totala a investitiilor in categoriile de active prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) nu va putea depasi de 20 de ori nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de moneda electronica, aceste investitii urmand a fi supuse si limitelor privind expunerile mari, conform prevederilor cuprinse in Normele privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.
    Art. 7
    (1) Daca valoarea activelor prevazute la art. 3 scade sub valoarea existenta in sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, Banca Nationala a Romaniei va impune institutiei emitente de moneda electronica masurile pe care le considera necesare pentru remedierea situatiei.
    (2) Pentru realizarea acestui scop, in situatii exceptionale si pentru o perioada limitata de timp, Banca Nationala a Romaniei poate permite, la solicitarea institutiei emitente de moneda electronica, ca o parte din valoarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) sa fie acoperita cu alte active decat cele prevazute la art. 3, cu conditia ca aceasta valoare sa nu depaseasca minimul dintre valoarea totala a fondurilor proprii ale institutiei emitente de moneda electronica si 5% din valoarea existenta in sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise.
    Art. 8
    (1) Institutiile emitente de moneda electronica vor raporta lunar Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere situatia obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, precum si situatia investitiilor in categoriile de active prevazute la art. 3, eligibile pentru acoperirea acestora, pe baza datelor existente in sold la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.
    (2) Formularul de raportare prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme, completat conform prezentelor norme, se va transmite prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, in termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea, si in forma letrica, in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    Prezentele norme intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Presedintele Consiliului de administratie
                     al Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu,
                                guvernator

    ANEXA 1

    Denumirea institutiei emitente de moneda electronica .....................
    Data raportarii: [ / / ]
    Fonduri proprii (mii lei) ................................................
    Obligatii financiare aferente monedei electronice emise (mii lei) ........

                         SITUATIA INVESTITIILOR

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
           Categoriile de active            Numarul  Valoarea    Gradul de
                                            randului activelor*) acoperire a
                                                                 obligatiilor*)
________________________________________________________________________________
                     I                         II        III           IV
________________________________________________________________________________
Numerar si elemente echivalente                 1
________________________________________________________________________________
Depozite la vedere constituite la
institutii de credit din zona A                 2
________________________________________________________________________________
Creante cu grad mare de lichiditate asupra
administratiilor centrale sau bancilor
centrale din tarile din zona A sau asupra
Comunitatilor Europene                          3
________________________________________________________________________________
Creante cu grad mare de lichiditate
garantate in mod direct, expres, irevocabil
si neconditionat de catre administratiile
centrale sau bancile centrale din tarile
din zona A sau de catre Comunitatile
Europene                                        4
________________________________________________________________________________
Creante asupra administratiilor centrale si
bancilor centrale din zona B, exprimate si
finantate in moneda nationala a
imprumutatului                                  5
________________________________________________________________________________
Creante garantate in mod direct, expres,
irevocabil si neconditionat de catre
administratiile centrale si bancile
centrale din zona B, exprimate si finantate
in moneda nationala comuna garantului si
imprumutatului                                  6
________________________________________________________________________________
Creante garantate, in mod adecvat in opinia
Bancii Nationale a Romaniei, printr-un
colateral sub forma de titluri emise de
administratiile centrale ori de bancile
centrale din zona A sau de titluri emise de
Comunitatile Europene                           7
________________________________________________________________________________
Creante asupra Bancii Europene de
Investitii                                      8
________________________________________________________________________________
Creante asupra bancilor de dezvoltare
multilaterala                                   9
________________________________________________________________________________
Creante garantate in mod direct, expres,
irevocabil si neconditionat de catre Banca
Europeana de Investitii                        10
________________________________________________________________________________
Creante garantate in mod direct, expres,
irevocabil si neconditionat de catre
bancile de dezvoltare multilaterala            11
________________________________________________________________________________
Creante asupra administratiilor regionale
sau locale din tarile din zona A               12
________________________________________________________________________________
Creante garantate in mod direct, expres,
irevocabil si neconditionat de catre
administratiile regionale sau locale din
tarile din zona A                              13
________________________________________________________________________________
Creante asupra institutiilor de credit din
tarile din zona A, dar care nu constituie
fonduri proprii ale acestor institutii         14
________________________________________________________________________________
Creante cu scadenta reziduala mai mica sau
egala cu un an asupra institutiilor de
credit din zona B, dar care nu constituie
fonduri proprii ale acestor institutii         15
________________________________________________________________________________
Creante garantate in mod direct, expres,
irevocabil si neconditionat de catre
institutii de credit din tarile din zona A     16
________________________________________________________________________________
Creante cu scadenta reziduala mai mica sau
egala cu un an si care sunt garantate in
mod direct, expres, irevocabil si
neconditionat de catre institutii de credit
din zona B                                     17
________________________________________________________________________________
Creante garantate, in mod adecvat in opinia
Bancii Nationale a Romaniei, cu colateral
sub forma de titluri emise de Banca
Europeana de Investitii sau de bancile de
dezvoltare multilaterala                       18
________________________________________________________________________________
Total instrumente de datorie prevazute la
art. 3 alin. (1) lit. d)                       19
(rd. 5 la rd. 18)
________________________________________________________________________________
Total investitii prevazute la art. 3
alin. (1) lit. b) si d)                        20
(rd. 2 + rd. 19)
________________________________________________________________________________
Verificarea conditiei prevazute la art. 6      21
(rd. 20 col. III/20)
________________________________________________________________________________
Total investitii                               22
(rd. 1 la rd. 4 + rd. 19)
________________________________________________________________________________
    *) Se va determina potrivit prevederilor art. 5.
    *) Se va calcula ca procent din valoarea totala a obligatiilor aferente monedei electronice emise.

                               Intocmit de:
                   Numele si prenumele ....................
                   Telefon/interior .......................

    Conducatorul institutiei                  Conducatorul compartimentului
    emitente de moneda electronica,           financiar-contabil,
    ................................          ................................
    (numele, prenumele si semnatura)          (numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Norma 14/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 14 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu