Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME  METODOLOGICE  Nr. 1 din  7 iulie 1997

pentru stabilirea continutului, fluxului documentelor si a nomenclatoarelor unitare, care sa asigure tinerea in actualitate a evidentei si a Registrului permanent de evidenta a populatiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


SmartCity3

              MINISTERUL DE INTERNE
              DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
              MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 bis  din 30 iulie 1997

    In temeiul art. 48 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,
    Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe
    emit urmatoarele norme metodologice:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. - Formatiunile de evidenta a populatiei din structura Ministerului de Interne actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei, pe baza documentelor prezentate de persoana fizica in cauza sau comunicate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, potrivit atributiilor ce le revin in legatura cu situatia persoanei fizice.
    1.2. - Fac obiectul comunicarii, in vederea inregistrarii si actualizarii datelor privind persoana fizica, urmatoarele evenimente sau situatii:
    a) nasterea (numai pentru nascutii vii), modificarile intervenite in statutul civil al persoanei fizice si decesul;
    b) dobandirea, redobandirea sau pierderea cetateniei romane;
    c) interdictia de a parasi o localitate sau de a se afla intr-o localitate;
    d) repatrierea sau dobandirea statutului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.

    CAP. 2
    Obligatiile ofiterilor starii civile

    2. Ofiterii starii civile au urmatoarele obligatii:
    2.1. - Trimiterea "Comunicarii de nastere", avand continutul prevazut in anexa nr. 1, la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii nasterii, in urmatoarele situatii:
    a) pentru fiecare nascut viu;
    b) in cazul transcrierii certificatelor de nastere eliberate de autoritati straine;
    c) pentru actele de nastere reconstituite sau intocmite ulterior, in cazul persoanelor care au varsta sub 14 ani.
    Comunicarea de nastere se completeaza, o data cu intocmirea actului de nastere, cu datele ce rezulta din acesta, din certificatul constatator al nasterii si din declaratia persoanei care a solicitat inregistrarea.
    2.2. - Trimiterea "Comunicarii de modificari pentru mentiuni in evidenta populatiei (copii care au varsta sub 14 ani)", avand continutul prevazut in anexa nr. 2, la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, in urmatoarele situatii:
    a) stabilirea filiatiei, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, si incuviintarea purtarii numelui de familie;
    b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii;
    c) adoptia, desfacerea sau anularea acesteia;
    d) schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
    e) schimbarea numelui de familie si/sau a prenumelui parintilor;
    f) anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de nastere si a mentiunilor inscrise pe acesta;
    g) schimbarea sexului, ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
    h) decesul copiilor (care au varsta sub 14 ani).
    2.3. Trimiterea "Comunicarii privind decesul persoanelor posesoare de acte de identitate", avand continutul prevazut in anexa nr. 3, la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului.
    Comunicarea de deces va fi insotita de actele de identitate ale persoanelor decedate ori, dupa caz, de declaratiile motivate privind lipsa lor.
    2.4. Trimiterea, la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, a extraselor de pe actele de deces transcrise, reconstituite, intocmite ulterior ori ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte (anexa nr. 3).
    2.5. Pentru inregistrarea in evidenta populatiei a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor posesoare de acte de identitate, ofiterul starii civile va anula cartea de identitate prin perforarea spatiului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate a acesteia, o data cu eliberarea noului certificat de nastere si/sau a certificatului de casatorie.
    Potrivit art. 46 din Legea nr. 105/1996, pana la preschimbarea in totalitate a actualelor buletine de identitate, ofiterii starii civile vor inscrie in acestea textele de mentiune prevazute in normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
    2.6. Trimiterea, la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea, a unui extras de pe actul de casatorie in care s-a operat mentiunea de divort sau de anulare a casatoriei, in care se vor mentiona, pe langa datele de identificare ale sotilor, domiciliul avut de acestia - atat la data incheierii casatoriei, cat si la data pronuntarii divortului sau anularii casatoriei -, precum si numarul, data si instanta care le-a pronuntat.
    De asemenea, se vor inscrie: numele de familie, prenumele, data si locul nasterii copiilor minori incredintati unuia dintre parinti, potrivit hotararii instantei judecatoresti.
    Extrasul se trimite pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-a operat mentiunea de divort.

    CAP. 3
    Atributiile Ministerului Justitiei

    3.1. - Trimiterea catre Directia de evidenta a populatiei din structura Ministerului de Interne a datelor privind persoanele care au dobandit ori au redobandit cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 8, 9 si 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991.
    Tabelul cuprinzand datele prevazute in anexa nr. 4 se va trimite la inceputul lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza au depus juramantul de credinta.
    3.2. - Trimiterea catre Directia de evidenta a populatiei din structura Ministerului de Interne a datelor persoanelor care au pierdut cetatenia romana prin retragere sau prin aprobarea renuntarii la aceasta, in conformitate cu prevederile art. 25 si 27 din Legea nr. 21/1991.
    Tabelul cuprinzand datele prevazute in anexa nr. 5 se va trimite imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului prin care s-a dispus retragerea sau s-a aprobat renuntarea la cetatenie.

    CAP. 4
    Atributiile instantelor judecatoresti

    4.1. - Trimiterea, la unitatile de politie de la locul de domiciliu al persoanei, a copiei de pe dispozitivul hotararii prin care s-a dispus interzicerea de a se afla in anumite localitati si/sau obligatia de a nu parasi localitatea de domiciliu.
    4.2. - Trimiterea, la oficiile de stare civila la care s-a inregistrat casatoria, a sentintei civile de divort sau de anulare a casatoriei, ramasa definitiva si irevocabila.

    CAP. 5
    Atributiile Ministerului Afacerilor Externe

    5.1. - Trimiterea, la Directia de evidenta a populatiei din structura Ministerului de Interne, a extraselor de pe actele de nastere, de casatorie ori de deces, inregistrate in strainatate, referitoare la cetateni romani, pe masura primirii acestora de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei.

    CAP. 6
    Atributiile Directiei si serviciilor judetene pentru pasapoarte

    6.1. - Trimiterea, la Directia de evidenta a populatiei, a datelor persoanelor care au redobandit cetatenia romana si isi pastreaza domiciliul in strainatate, in conditiile art. 37 din Legea nr. 21/1991. Tabelul cuprinzand datele prevazute in anexa nr. 6 se trimite la inceputul lunii urmatoare celei in care s-a aprobat redobandirea cetateniei romane.
    6.2. - Trimiterea, la Directia de evidenta a populatiei, a datelor persoanelor carora li s-a aprobat, prin misiunile diplomatice, stabilirea domiciliului in strainatate.
    Datele prevazute in anexa nr. 7 (Fisa persoanei care solicita stabilirea domiciliului in strainatate) se actualizeaza cu ocazia atribuirii codului numeric personal. Fisele se trimit, pentru confirmarea datelor si a codului numeric personal, si in situatia in care din acestea rezulta ca solicitantul are cod numeric personal atribuit anterior.
    6.3. - Trimiterea cu adresa, de catre serviciile judetene de pasapoarte, la serviciile judetene de evidenta a populatiei, a actului de identitate cu mentiunile corespunzatoare, inclusiv pentru copiii minori inscrisi in pasaport, pentru persoanele care au dobandit, in tara, statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate, pe masura aprobarii cererilor.
    6.4. - Trimiterea, lunar, pe suport magnetic, de catre Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte la Directia de evidenta a populatiei, a datelor privind pe cetatenii romani aflati in strainatate carora li s-a aprobat statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate, precum si pe cei care ies din tara cu acest statut.
    6.5. - Trimiterea, la Directia de evidenta a populatiei, a datelor persoanelor carora li s-a aprobat repatrierea.
    Tabelul cuprinzand datele prevazute in anexa nr. 8 se trimite la inceputul lunii urmatoare celei in care s-au aprobat cererile de repatriere.

    CAP. 7
    Nomenclatoarele unitare de interes general, utilizate pentru tinerea in actualitate a registrului permanent de evidenta a populatiei

    7.1. - Pentru prelucrarea automata a datelor si pentru tinerea in actualitate a Registrului permanent de evidenta a populatiei se vor folosi nomenclatoarele unitare de interes general, prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 575 bis/1992, si anume:
    a) tipuri de unitati administrativ-teritoriale;
    b) adrese postale;
    c) ocupatii/functii/meserii;
    d) tipuri de instruire/scoli;
    e) tari/nationalitati/cetatenii;
    f) tipuri de proprietate;
    g) forme de proprietate.
    Utilizarea nomenclatoarelor unitare de interes general se va face si in cazurile in care se transmit sau se acorda acces - potrivit competentelor si drepturilor legale - la informatiile din Registrul permanent de evidenta a populatiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    8.1. - Anexele nr. 1, 2 si 3 sunt formulare auxiliare utilizate in activitatea de stare civila si, potrivit prevederilor art. 74 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, se tiparesc prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in functie de necesitatile oficiilor de stare civila.
    8.2. - Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe vor asigura respectarea intocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice, fiecare in domeniul reglementat de acestea.
    8.3. - Pe masura crearii conditiilor tehnice si a compatibilitatii cu tehnica de calcul utilizata in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, datele comunicate potrivit anexelor nr. 1-8 vor fi trimise pe suport magnetic, potrivit intelegerii dintre partile semnatare ale prezentelor norme metodologice.
    8.4. - Orice modificare privind continutul si fluxul documentelor, care asigura tinerea in actualitate a evidentei si a Registrului permanent de evidenta a populatiei, se va face numai cu acordul tuturor partilor.
    8.5. - Prezentele norme metodologice sunt obligatorii atat pentru partile semnatare, cat si pentru structurile pe care acestea le coordoneaza la diferite niveluri.

                  Ministru de stat,
                  ministrul afacerilor externe,
                  Adrian Severin

                  Ministrul justitiei,
                  Valeriu Stoica

                  Ministru de interne,
                  Gavril Dejeu

                  Secretar de stat,
                  seful Departamentului
                  pentru Administratie Publica Locala,
                  Grigore Lapusanu

                  Ministru delegat pe langa
                  primul-ministru pentru coordonarea
                  Secretariatului General
                  al Guvernului si a Departamentului
                  pentru Administratie Publica Locala,
                  Remus Opris    ANEXA 1

                  Locul si data inregistrarii nasterii

               -----------------------------------------
 COMUNICARE   |                                           |
    DE        | Judetul/sectorul |______________|         |
 NASTERE*)    |                                           |
 PENTRU       | Comuna/Orasul/   |______________|         |
 EVIDENTA     | Municipiul                                |
 POPULATIEI   | Data:   Anul 19|_|_| Luna |_|_| Ziua |_|_||
 Datele       | Nr. actului din Registrul                 |
 individuale  | de stare civila |_|_|_|_|_|               |
 sunt          -------------------------------------------
 confidentiale
 si nu vor fi
 utilizate
 decat in
 conformitate
 cu prevederile
 legale in
 vigoare.

   Date referitoare la copil
  ---------------------------------------------------------
 | Codul numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
 |                           S A A L L Z Z N N N N N C     |
 | Numele de familie        |_________________________|    |
 | Prenumele                |_________________________|    |
 |                                                         |
 | Sexul          Masculin M |_|             Feminin F |_| |
 |                                                         |
 | Data nasterii   Anul 19 |_|_|    Luna |_|_|  Ziua |_|_| |
 |                                                         |
 | Cetatenia       Romana 10 |_|  Alta, si anume |_______| |
 |                                                         |
 | Nationalitatea  Romana 10 |_|  Alta, si anume |_______| |
 |                                                         |
 | Religia                      |________________________| |
 |                                                         |
 | Locul nasterii  Judetul/     |________________________| |
 |                 Sectorul/                               |
 |                 Tara         |________________________| |
 |                 Comuna/Orasul|________________________| |
 |                 Municipiul                              |
 |                                                         |
 | Certificatul    Numarul/Data                            |
 | de nastere   Locul eliberarii |_______________________| |
 |                                                         |
  ---------------------------------------------------------
    *) Nu tine loc de certificat de nastere.
    Se completeaza, in interiorul
    chenarelor, cu: - text - in spatii rezervate
                    - cifre - in casete deschise
                    - semn X - in caseta inchisa,
                      corespunzator raspunsului
                      corect.


    Date referitoare la tata                       Verso
  ---------------------------------------------------------
 | Codul numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
 |                           S A A L L Z Z N N N N N C     |
 | Numele de familie        |_________________________|    |
 | Prenumele                |_________________________|    |
 |                                                         |
 | Data nasterii   Anul 19 |_|_|  Luna |_|_|  Ziua |_|_|   |
 | Prenumele parintilor  Tatal |______________________|    |
 |                                                         |
 |                        Mama |______________________|    |
  ---------------------------------------------------------

    Date referitoare la mama
  ---------------------------------------------------------
 | Codul numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
 |                           S A A L L Z Z N N N N N C     |
 | Numele de familie        |_________________________|    |
 | Prenumele                |_________________________|    |
 |                                                         |
 | Data nasterii   Anul 19 |_|_|  Luna |_|_|  Ziua |_|_|   |
 | Prenumele parintilor  Tatal |______________________|    |
 |                                                         |
 |                        Mama |______________________|    |
 |---------------------------------------------------------|
 | Domiciliul          Judetul/                            |
 | inscris in          Sectorul |_____________________|    |
 | actul de                                                |
 | identitate al:      Comuna/                             |
 |                     Orasul/                             |
 |                   Municipiul |_____________________|    |
 |                                                         |
 | ambilor parinti |_|                                     |
 |                                                         |
 | mamei  |_|          Strada/                             |
 |                       Satul  |______________________|   |
 | tatalui |_|         Nr. |_| Litera |_| Bl. |_| Sc. |_|  |
 |                     Et. |_| Ap. |_|                     |
 | tutorelui |_|----->C.N.P.*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
 |                |             S A A L L Z Z N N N N N C  |
 |--------------  |                                        |
 | Domiciliul  |  |----> Nume*) |________________________| |
 | copilului   |  |                                        |
 | la unitatea |  |--> Prenume*)|________________________| |
 | de ocrotire |                                           |
 |---------------------------------------------------------|
 | MENTIUNI:*)                                            |
  ---------------------------------------------------------
    Dupa completare, se transmite formatiunii de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea.

    Ofiterul starii civile,
    ......................
         L.S.
    ------------------
           *) Datele tutorelui.
          *) Act transcris/inregistrare tardiva/copil gasit.

    ANEXA 2

                Locul si data inregistrarii nasterii:
               -------------------------------------------
 COMUNICARE   |                                           |
    DE        | Judetul/sectorul |______________|         |
 MODIFICARI   |                                           |
 PENTRU       | Comuna/Orasul/   |______________|         |
 EVIDENTA     | Municipiul                                |
 POPULATIEI   | Data: Anul |_|_|_|_| Luna |_|_| Ziua |_|_||
 (copii sub   | Nr. actului din Registrul                 |
 14 ani)      | de stare civila        |_|_|_|_|_|        |
               -------------------------------------------

    Date referitoare la copil:
  ---------------------------------------------------------
 | Codul numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |
 |                           S A A L L Z Z N N N N N C     |
 | Numele de familie        |_________________________|    |
 | Prenumele                |_________________________|    |
 |                                                         |
 | Prenumele parintilor  Tatal  |______________________|   |
 |                                                         |
 |                        Mama  |______________________|   |
 | Domiciliul      Judetul/     |______________________|   |
 |                 Sectorul/                               |
 |                 Comuna/Orasul|______________________|   |
 |                 Municipiul                              |
 |                 Strada/                                 |
 |                 Satul        |______________________|   |
 |                      Nr. |_| Litera |_| Bl. |_| Sc. |_| |
 |                      Et. |_| Ap. |_|                    |
  ---------------------------------------------------------
    Tipul modificarii:*)...................................
 ..........................................................
    Baza legala: ..........................................
  ---------------------------------------------------------
 | Data                Anul |_|_|_|_|  Luna |_|_| Ziua|_|_||
 | Numele de familie        |_________________________|    |
 | Prenumele                |_________________________|    |
 |                                                         |
 | Numele si             Tatal  |______________________|   |
 | prenumele                                               |
 | parintilor             Mama  |______________________|   |
 | C.N.P. al           C.N.P. al |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 | parintilor          tatalui    S A A L L Z Z N N N N N C|
 |                     C.N.P.   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
 |                     al mamei  S A A L L Z Z N N N N N C |
 | Locul nasterii  Localitate   |________________________| |
 |                                                         |
 |                 Judetul      |________________________| |
 | Domiciliul      Judetul/     |________________________| |
 |                 Sectorul/                               |
 |                 Comuna/Orasul|________________________| |
 |                 Municipiul                              |
 |                 Strada/                                 |
 |                 Satul        |________________________| |
 |                      Nr. |_| Litera |_| Bl. |_| Sc. |_| |
 |                       Et. |_| Ap. |_|                   |
 | Noul cod numeric             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
 | personal - C.N.P.             S A A L L Z Z N N N N N C |
  ---------------------------------------------------------

    Date privind decesul copilului in varsta de sub 14 ani:
  ---------------------------------------------------------
 | Locul decesului,    Judetul/Sectorul |_______________|  |
 | numarul actului     Comuna/Orasul/                      |
 | si data: Municipiul       |_______________|  |
 |   Actul nr. |_|_|_|_| Anul |_|_|_|_| Luna|_|_| Ziua |_|_|
  ---------------------------------------------------------
    Cauza decesului:  ....................................
  ----------------------------------------------------------
 | Eliberat certificat de: ..... Seria |_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|
  -----------------------------------------------------------
    Ofiterul starii civile,
    ......................
            L.S.

    *) Se completeaza, in clar, tipul modificarii operate
       pe marginea actului de nastere.


    ANEXA 3

    PRIMARIA ...............
    Judetul  ...............
    Starea civila
    Nr. ........ din .......

                              Catre
                    Politia ......................
                             Evidenta populatiei

    Va facem cunoscut ca in luna ............ anul ..........  s-a inregistrat decesul urmatoarelor persoane, pentru care va inaintam actele de identitate depuse cu ocazia inregistrarii sau declaratiile din care rezulta motivele pentru care nu au putut fi depuse:
------------------------------------------------------------------------------
|    |         |         | Numarul     | Seria      | Seria        |         |
|    |         |         | actului     | si         | si numarul   | Cauza   |
| Nr.|Numele de|Ultimul  | de deces    | numarul    |certificatului|decesului|
|crt.|familie  |domiciliu| si data     | actului    | de deces     |         |
|    | si      |         |inregistrarii| de         | eliberat     |         |
|    |prenumele|         |             |identitate*)|              |         |
|----|---------|---------|-------------|------------|--------------|---------|
|----|---------|---------|-------------|------------|--------------|---------|
|----|---------|---------|-------------|------------|--------------|---------|

    Ofiterul starii civile (delegat),
     ..........................
             (semnatura)
             L.S.
-----------
    *) In cazul actelor transcrise, reconstituite, intocmite ulterior sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, se anexeaza un extras, iar in coloana respectiva se face mentiunea "extras".

    ANEXA 4

    MINISTERUL JUSTITIEI

                     TABEL
cu persoanele care au dobandit ori au redobandit cetatenia romana, conform
art. 8, 9 si 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
 -------------------------------------------------------------
|  A   |  B   |   C  |  D   |   E  |  F   |  G   |  H   |  I  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|

           L.S.
     ...................                        Data
        (semnatura)                       ....................

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Numele de familie si prenumele
    B: Prenumele parintilor
    C: Data si locul nasterii
    D: Domiciliul avut in strainatate
    E: Data aprobarii redobandirii si numarul hotararii Guvernului
    F: Data depunerii juramantului
    G: Localitatea si judetul in care isi stabileste domiciliul in Romania
    H: Data cand a pierdut cetatenia si actul normativ doveditor
    I: Observatii


    ANEXA 5

    MINISTERUL JUSTITIEI

                         TABEL
   cu persoanele care au pierdut cetatenia romana
     ------------------------------------------
    |  A   |  B   |   C  |  D   |   E  |  F   |
    |------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|

        L.S.                   Data ...........
     .................
       (semnatura)

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Numele de familie si prenumele
    B: Prenumele parintilor
    C: Data si locul nasterii
    D: Nr. actului de nastere/anul, localitatea si judetul
    E: Ultimul domiciliu avut in tara
    F: Actul normativ prin care s-a aprobat pierderea cetateniei
    G: Observatii    ANEXA 6

    DIRECTIA GENERALA A POLITIEI DE FRONTIERA,
    PROBLEME DE MIGRARI SI PASAPOARTE

                         TABEL
    cu persoanele care au redobandit cetatenia romana si si-au
        pastrat domiciliul in strainatate, conform art. 11,
    respectiv art. 37 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
     -------------------------------------------------------
    |  A   |  B   |   C  |  D   |   E  |  F   |  G   |  H   |
    |------|------|------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|------|------|
    |------|------|------|------|------|------|------|------|

         L.S.
    ...................                   Data .............
        (semnatura)

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Numele de familie si prenumele
    B: Prenumele parintilor
    C: Data si locul nasterii
    D: Nr. actului de nastere/anul, localitatea si judetul
    E: Ultimul domiciliu avut in Romania
    F: Domiciliul din strainatate
    G: Data redobandirii cetateniei romane
    H: Observatii


    ANEXA 7

                             FISA
    persoanei care solicita stabilirea domiciliului in strainatate

    C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
             S A A L L Z Z N N N N N C

    Numele de familie  ............................................
    Prenumele .....................................................
    Prenumele parintilor
               Tatal ...................   Mama ...................
    Sexul, data nasterii ..........................................
    Numele de familie anterior ......... Prenumele anterior .......
    Locul nasterii ................................................
    Domiciliul ....................................................
                              (Romania)

    Judetul/Sectorul ..............................................
    Localitatea ...................................................
    Strada/satul ......... nr. ..., bl. .., sc. .., et. ..., ap. ..
    Nationalitatea ................................................
    Studii ........................................................
    Profesia ......................................................
    Ocupatia ......................................................
    Starea civila .................................................
    Motivul plecarii ..............................................
    Pasaport seria ... nr. ............. Data eliberarii ..........
    Fond arhiva, dosar ............................................
    Tara in care se afla ..........................................
    Modul de solutionare, data ....................................
    Starea, data plecarii .........................................
    Mentiuni ulterioare ...........................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    Verificat corectitudinea completarii
         Seful Sectiei consulare,
          .....................

    ANEXA 8
    DIRECTIA GENERALA A POLITIEI DE FRONTIERA,
    PROBLEME DE MIGRARI SI PASAPOARTE

                    TABEL
    cu persoanele carora li s-a aprobat repatrierea
    -------------------------------------------------------
   |  A   |  B   |   C  |  D   |   E  |  F   |  G   |  H   |
   |------|------|------|------|------|------|------|------|
   |------|------|------|------|------|------|------|------|
   |------|------|------|------|------|------|------|------|
   |------|------|------|------|------|------|------|------|

             L.S.
        ..................                 Data ............
           (semnatura)

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:

    A: Numele de familie si prenumele
    B: Prenumele parintilor
    C: Data si locul nasterii
    D: Domiciliul avut in strainatate
    E: Localitatea/judetul in care isi stabileste domiciliul in Romania
    F: Actul normativ in baza caruia i s a aprobat repatrierea
    G: ObservatiiSmartCity5

COMENTARII la Norma 1/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 1/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu