Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

MEMORANDUM Nr

MEMORANDUM   Nr. 0 din 27 aprilie 2010

de întelegere între Ministerul Mediului si Padurilor al Romaniei si Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protectiei mediului

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 436 din 29 iunie 2010Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

luând în considerare necesitatea şi importanţa protecţiei mediului pentru beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare în conformitate cu principiile statuate ale dezvoltării durabile,

recunoscând că soluţionarea problemelor de mediu necesită o strânsă cooperare între autorităţile existente la nivel naţional, regional şi global,

considerând că dezvoltarea şi susţinerea juridică, instituţională şi de cooperare tehnică în ceea ce priveşte protecţia mediului vor consolida relaţiile dintre cele două părţi,

dorind să întărească cooperarea în cadrul convenţiilor internaţionale relevante la care părţile sau statele lor sunt părţi şi în conformitate cu rezultatele Summitului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă (Johannesburg, 2002),

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a reduce poluarea mediului şi pentru a acţiona în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a managementului resurselor naturale, pe baza egalităţii, reciprocităţii şi beneficiului reciproc, părţile vor dezvolta şi vor promova cooperarea bilaterală în domeniul protecţiei mediului, utilizării durabile a resurselor naturale, inclusiv prin transfer de know-how şi tehnologie.

ARTICOLUL 2

1. Părţile vor colabora în următoarele domenii:

a)  elaborarea şi implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu, inclusiv implementarea convenţiilor internaţionale şi regionale în domeniul protecţiei mediului;

b) evaluarea impactului asupra mediului;

c) dezvoltare durabilă;

d) protecţia şi conservarea diversităţii biologice, reglementarea activităţilor cu organismele modificate genetic şi managementul ariilor naturale protejate;

e)  managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase, inclusiv transportul peste frontieră al deşeurilor;

f) elaborarea de politici şi măsuri privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi identificarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice;

g) controlul integrat al poluării industriale;

h) dezvoltarea sistemului de monitorizare integrat al componentelor de mediu în context transfrontiera, inclusiv în domeniul poluării accidentale cu efecte transfrontiere şi schimb de date în ceea ce priveşte calitatea factorilor de mediu;

i) schimb de informaţii în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, inclusiv informarea reciprocă şi operativă despre situaţiile accidentale care creează pericolul unei poluări cu efecte transfrontiere şi acordarea de ajutor reciproc pentru înlăturarea urmărilor acestor situaţii;

j) promovarea tehnologiilor prietenoase mediului;

k) protecţia atmosferei inclusiv şi calitatea aerului;

l) combaterea deşertificării şi degradării solurilor, utilizarea raţională a resurselor funciare;

m) organizarea şi efectuarea supravegherii şi controlului de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale;

n) gestionarea şi reglementarea juridică în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale;

o) aspecte metodologice în soluţionarea problemelor mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale;

p) protecţia solului şi subsolului;

q) logistica necesară realizării evaluării şi gestionării zgomotului ambiant în aglomerările cu peste 100.000 de locuitori.

2. Domeniile de colaborare menţionate la alin. 1 al prezentului articol pot fi completate şi/sau modificate pe baza consimţământului părţilor.

ARTICOLUL 3

Părţile vor coopera prin următoarele forme:

a) activităţi ce vizează promovarea dezvoltării durabile;

b) organizarea de vizite de studiu, seminare, simpozioane, expoziţii;

c) cursuri şi schimb de specialişti;

d)   schimb de informaţii, acte legislative, instrucţiuni, metodologii, precum şi de date ştiinţifice şi tehnice;

e) cercetări tehnico-ştiinţifice comune;

f)  constituirea de echipe de specialişti în vederea accesării surselor de finanţare necesare implementării proiectelor comune;

g) elaborarea de studii şi realizarea de cercetări în domeniul protecţiei mediului;

h) implementarea de proiecte şi programe internaţionale de mediu cu caracter regional;

i) creşterea conştientizării publice în domeniul protecţiei mediului;

j) orice alte forme de cooperare considerate necesare de către părţi.

ARTICOLUL 4

Părţile, acţionând în limitele competenţelor lor şi în conformitate cu legislaţiile lor naţionale relevante, vor oferi sprijin în stabilirea relaţiilor directe între alţi factori interesaţi din statele lor, precum şi în iniţierea de programe şi/sau proiecte comune în domeniul protecţiei mediului.

ARTICOLUL 5

1. Pentru asigurarea unei colaborări eficiente în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, părţile vor înfiinţa o comisie mixtă, care să aibă următoarele atribuţii:

a) elaborarea unui program de lucru care să detalieze acţiunile de colaborare în cadrul memorandumului de înţelegere;

b) evaluarea stadiului cooperării şi monitorizarea aplicării programului de lucru.

2. Comisia mixtă se va reuni anual, alternativ, în România şi în Republica Moldova.

3. In cadrul lucrărilor Comisiei mixte hotărârile se adoptă prin acordul părţilor şi sunt menţionate în procesele-verbale/ protocoalele care se vor încheia cu această ocazie.

4.  Părţile îşi vor notifica reciproc, în 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere, numele coordonatorilor şi reprezentanţilor în Comisia mixtă.

5. In funcţie de subiectele abordate în cadrul programului de lucru, fiecare parte poate să invite persoane terţe. Cealaltă parte va fi notificată în scris asupra acestei invitaţii cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea reuniunii.

6.  Pentru soluţionarea unor probleme concrete, în cadrul Comisiei mixte se pot forma, prin acordul părţilor, grupuri de lucru ale experţilor.

ARTICOLUL 6

Cheltuielile prilejuite de întâlnirile convenite în cadrul prezentului memorandum de înţelegere (transport, cazare, diurnă) vor fi suportate de partea trimiţătoare, dacă nu a fost stabilit altfel, prin acordul părţilor.

ARTICOLUL 7

Prezentul memorandum de înţelegere nu va fi interpretat astfel încât să prejudicieze drepturile şi obligaţiile părţilor care rezultă din alte acorduri în vigoare, încheiate de fiecare dintre părţi sau de către statele de care aparţin, în conformitate cu dreptul internaţional.

ARTICOLUL 8

Orice divergenţă care poate apărea din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionată prin consultări între părţi.

ARTICOLUL 9

1.  Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2.  Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani, după care valabilitatea sa va fi extinsă în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, cu excepţia cazului în care oricare dintre părţi îşi notifică, în scris, intenţia privind încetarea valabilităţii memorandumului de înţelegere, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

3.  Prezentul memorandum de înţelegere poate fi completat sau modificat prin acordul părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită în primul paragraf al acestui articol.

4.  Dacă nu se va specifica altfel de către părţi, încetarea valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere nu va avea efecte asupra proiectelor şi programelor de cooperare iniţiate sau aflate în curs de derulare înainte de încetarea acestuia.

Semnat la Bucureşti la data de 27 aprilie 2010, în două exemplare originale.

Pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor al României,

Laszlo Borbely

Pentru Ministerul Mediului al Republicii Moldova,

Gheorghe Salam


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum 0/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum 0 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu