Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.89 din 03.05.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 3, numărul curent 15 şi totalul se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar Basarabi Constanţa 74,6692 108,34***)
... ..... ..... ..... .....
TOTAL 26.895,9246"

2. Anexele 3.19, 3.20 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta lege. 3. După anexa nr. 9.6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3.19 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 Vn. 1986 vie 0,2629
Vn. 1986/1 vie 0,0834
Vn. 1986/3 vie 0,0884
Vn. 1997/1 vie 0,0569
Vn. 1997/2 vie 0,794
Vn. 1997/3 vie 1,9945
Vn. 1997 vie 0,6309
Vn. 2005 vie 0,8895
Tarlaua nr. 3 Vn. 2028 vie 2,9123
Vn. 2025 vie 0,8827
Tarlaua nr. 5 Vn. 1934/1 vie 2,4803
Vn. 1934 vie 0,4700
Tarlaua nr. 6 Vn. 1937 vie 3,8571
Vn. 1932 vie 3,8212
Tarlaua nr. 7 Vn. 1930 vie 5,3177
Vn. 1928 vie 5,4877
Vn. 1889 vie 4,0316
Vn. 1887 vie 3,9776
Tarlaua nr. 10 Vn. 1847/1 vie 3,1373
Vn. 1853 vie 1,9774
Vn. 1845/1 vie 3,1554
Vn. 1841 vie 1,6623
Vn. 1839 vie 1,5297
Tarlaua nr. 11 Vn. 1835 vie 2,9510
Vn. 1830 vie 2,7752
Vn. 1828 vie 2,4967
Tarlaua nr. 14 Vn. 1917/5 vie 3,3315
Vn. 1916 vie 3,3006
Vn. 1910 vie 3,3435
Total vie 67,6993
TOTAL AGRICOL AGRICOL 67,6993
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 De 1996 drumuri exploatare 0,4724
Tarlaua nr. 3 De 2023/1 drumuri exploatare 0,0687
De 2029 drumuri exploatare 0,0477
De 2021/2 drumuri exploatare 0,0487
Tarlaua nr. 5 De 1926/2 drumuri exploatare 0,3674
De 1975 drumuri exploatare 0,0191
Tarlaua nr. 6 De 1931 drumuri exploatare 0,6568
Tarlaua nr. 7 De 1929 drumuri exploatare 0,2829
De 1894 drumuri exploatare 0,4348
De 1893/1/1 drumuri exploatare 0,2429
De 1703/3 drumuri exploatare 0,2209
De 1895/1 drumuri exploatare 0,3439
Tarlaua nr. 10 De 1846 drumuri exploatare 0,2379
De 1895/2 drumuri exploatare 0,2613
De 1840 drumuri exploatare 0,0357
De 1842 drumuri exploatare 0,0781
Tarlaua nr. 11 De 1836 drumuri exploatare 0,5947
De 1836/1 drumuri exploatare 0,316
De 1834 drumuri exploatare 0,1203
De 1829 drumuri exploatare 0,1097
De 1827 drumuri exploatare 0,1587
De 1824/1 drumuri exploatare 0,1616
De 1703/1 drumuri exploatare 0,2392
Tarlaua nr. 14 De 1909 drumuri exploatare 0,1057
De 1915 drumuri exploatare 0,0992
De 1917 drumuri exploatare 0,2398
De 1917/4 drumuri exploatare 0,1004
De 1918 drumuri exploatare 0,141
Total drumuri exploatare 6,2055
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 Np 1986/4 neproductiv 0,4461
Total neproductiv 0,4461
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 CC 1985/1 curţi, construcţii 0,3183
Total curţi, construcţii 0,3183
Total neagricol neagricol 6,9699
TOTAL GENERAL 74,6692*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3.20 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, judeţul Constanţa, care trec în domeniul privat pentru reconstituirea dreptului de proprietate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform Titlului de proprietate nr. 5.324/11.05.2007

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 1987 vie 0,2558
2005 vie 0,3411
2004 vie 0,2534
2004/1 vie 0,5866
Tarlaua nr. 2 1988 vie 0,221
1988/1 vie 0,2729
1990 vie 1,2402
1993 vie 0,7675
1995 vie 0,378
Tarlaua nr. 3 2001 vie 0,8
2013 vie 2,6215
2015 vie 2,4624
2017 vie 4,7145
2019 vie 3,5865
2012 vie 1,011
2022/1 vie 1,1616
2024/1 vie 1,0912
2024/3 vie 1,1227
Tarlaua nr. 5 1976/2 vie 1,3196
1978 vie 1,6147
1980 vie 2,1923
1982 vie 3,2215
1973 vie 2,281
1971 vie 1,6094
1969 vie 1,2342
1967 vie 1,301
Tarlaua nr. 6 1949/1 vie 0,9349
1949/2 vie 1,1186
1949/3 vie 1,1192
1949/4 vie 0,9562
1952/1 vie 0,6271
1952/2 vie 0,5532
1952/3 vie 0,5469
1952/4 vie 0,7224
1952/5 vie 0,5601
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
1952/6 vie 0,466
1952/7 vie 0,4395
1952/8 vie 0,7433
1957 vie 5,5634
1961 vie 3,8098
1963 vie 2,5911
1965 vie 4,8921
Tarlaua nr. 8 1879 vie 1,6783
1881 vie 1,3837
1883 vie 1,5273
1885 vie 2,0569
Tarlaua nr. 9 1877 vie 1,8246
1875 vie 1,5117
1873 vie 1,6812
1871 vie 2,2753
1863 vie 1,3922
1865 vie 1,1382
1867 vie 1,2349
1869 vie 1,6237
Tarlaua nr. 10 1861/1 vie 0,4791
1859/1 vie 0,5007
1857/1 vie 0,3683
1855/1 vie 0,6076
1861 vie 1,5844
1859 vie 1,5377
1857 vie 1,9405
1855 vie 1,2662
1853/1 vie 1,2143
Total vie 92,1322
TOTAL agricol 92,1322
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 2007/1 curţi, construcţii 0,2
2007 curţi, construcţii 0,2
1985 curţi, construcţii 3,7479
Tarlaua nr. 5 1976 curţi, construcţii 0,7191
Tarlaua nr. 6 1933/2 curţi, construcţii 0,8711
Total curţi, construcţii 5,7381
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 1987/1 alte terenuri neagricole 0,0482
1989/1 alte terenuri neagricole 0,0307
1999 alte terenuri neagricole 0,2555
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
2002 alte terenuri neagricole 0,3118
2004/2 alte terenuri neagricole 0,015
2006/1 alte terenuri neagricole 0,0335
2010 alte terenuri neagricole 0,0203
Tarlaua nr. 2 1989 alte terenuri neagricole 0,0508
1989/2 alte terenuri neagricole 0,0231
1989/3 alte terenuri neagricole 0,0349
1991 alte terenuri neagricole 0,0531
1992 alte terenuri neagricole 0,0445
2010 alte terenuri neagricole 0,3637
Tarlaua nr. 3 2014 alte terenuri neagricole 0,1177
2016 alte terenuri neagricole 0,2447
2018 alte terenuri neagricole 0,2582
2020 alte terenuri neagricole 0,1975
2021 alte terenuri neagricole 0,2157
2022 alte terenuri neagricole 0,0753
2023 alte terenuri neagricole 0,279
2024 alte terenuri neagricole 0,0753
2024/2 alte terenuri neagricole 0,0693
2024/4 alte terenuri neagricole 0,0839
Tarlaua nr. 5 1954 alte terenuri neagricole 0,3484
1966 alte terenuri neagricole 0,1916
1975 alte terenuri neagricole 0,0619
1977 alte terenuri neagricole 0,0773
1979 alte terenuri neagricole 0,1084
1981 alte terenuri neagricole 0,1585
2029 alte terenuri neagricole 0,298
Tarlaua nr. 6 1949 alte terenuri neagricole 0,1024
1949/5 alte terenuri neagricole 0,0331
1949/6 alte terenuri neagricole 0,0362
1949/7 alte terenuri neagricole 0,0351
1951 alte terenuri neagricole 0,3148
1952 alte terenuri neagricole 0,5535
1952/9 alte terenuri neagricole 0,0148
1952/10 alte terenuri neagricole 0,0161
1952/11 alte terenuri neagricole 0,0176
1952/12 alte terenuri neagricole 0,0105
1952/13 alte terenuri neagricole 0,0145
1952/14 alte terenuri neagricole 0,014
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Tarlaua nr. 8 1886 alte terenuri neagricole 0,217
1880 alte terenuri neagricole 0,053
1884 alte terenuri neagricole 0,0539
1882 alte terenuri neagricole 0,0534
Tarlaua nr. 9 1862 alte terenuri neagricole 0,4698
1864 alte terenuri neagricole 0,0443
1866 alte terenuri neagricole 0,0437
1868 alte terenuri neagricole 0,043
1872 alte terenuri neagricole 0,0584
1874 alte terenuri neagricole 0,0587
1876 alte terenuri neagricole 0,0578
1878 alte terenuri neagricole 0,2168
1895 alte terenuri neagricole 0,5646
Tarlaua nr. 10 1852 alte terenuri neagricole 0,236
1859/2 alte terenuri neagricole 0,2203
1854 alte terenuri neagricole 0,2381
1856 alte terenuri neagricole 0,0161
1858/1 alte terenuri neagricole 0,0184
1858 alte terenuri neagricole 0,0918
1860/1 alte terenuri neagricole 0,019
1860 alte terenuri neagricole 0,0597
Tarlaua nr. 1 1988/2 alte terenuri neagricole 0,0441
2004/3 alte terenuri neagricole 0,1631
2005/1 alte terenuri neagricole 0,0691
Tarlaua nr. 2 1990/1 alte terenuri neagricole 0,1162
1993/1 alte terenuri neagricole 0,1391
Tarlaua nr. 6 1995/1 alte terenuri neagricole 0,0873
Tarlaua nr. 3 2001/2 alte terenuri neagricole 0,3354
2012/1 alte terenuri neagricole 0,0783
1976/1 alte terenuri neagricole 0,021
Tarlaua nr. 6 1983 alte terenuri neagricole 0,1114
Tarlaua nr. 1 2000 alte terenuri neagricole 0,4159
2001/1 alte terenuri neagricole 0,3316
2003 alte terenuri neagricole 0,1325
Tarlaua nr. 6 1933/1 alte terenuri neagricole 0,0905
1974 alte terenuri neagricole 0,1214
1973/2 0,0706
Total Alte terenuri neagricole 10,4697
Total neagricol 10,4697
TOTAL GENERAL 108,34*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 9 la Legea nr. 45/2009) Suprafeţele de teren neagricol din domeniul public al statului care trec din administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare în administrarea consiliilor locale

Nr. crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare care predă terenul Localitatea Judeţul Suprafaţa - ha - Categoria de folosinţă Consiliul local care preia terenul Judeţul
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 47,4979 Neagricol Consiliul Local Fundulea Călăraşi
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 5,4677 Neagricol Consiliul Local Săruleşti Călăraşi
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 11,4200 Neagricol Consiliul Local Ileana Călăraşi
4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 2,9100 Neagricol Consiliul Local Sohatu Călăraşi
5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 11,2 Neagricol Consiliul Local Ştefăneşti Argeş
6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 4,03 Neagricol Consiliul Local Ştefăneşti Argeş
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar Murfatlar Constanţa 2,0500 Neagricol Comuna Valu lui Traian Constanţa
TOTAL 84,5756


ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 9.7 la
Legea nr. 45/2009)Suprafeţele de teren neagricol din domeniul public al statului care trec din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului local Valu lui Traian

Locul unde este situat terenul Caracteristici tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Valu lui Traian Tarlaua nr. 15 Np 1722/1 neproductiv 2,0500
Total neproductiv 2,050
TOTAL NEAGRICOL NEAGRICOL 2,0500*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 89/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 89 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu