Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.89 din 03.05.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 3, numărul curent 15 şi totalul se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar Basarabi Constanţa 74,6692 108,34***)
... ..... ..... ..... .....
TOTAL 26.895,9246"

2. Anexele 3.19, 3.20 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta lege. 3. După anexa nr. 9.6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3.19 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, judeţul Constanţa, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 Vn. 1986 vie 0,2629
Vn. 1986/1 vie 0,0834
Vn. 1986/3 vie 0,0884
Vn. 1997/1 vie 0,0569
Vn. 1997/2 vie 0,794
Vn. 1997/3 vie 1,9945
Vn. 1997 vie 0,6309
Vn. 2005 vie 0,8895
Tarlaua nr. 3 Vn. 2028 vie 2,9123
Vn. 2025 vie 0,8827
Tarlaua nr. 5 Vn. 1934/1 vie 2,4803
Vn. 1934 vie 0,4700
Tarlaua nr. 6 Vn. 1937 vie 3,8571
Vn. 1932 vie 3,8212
Tarlaua nr. 7 Vn. 1930 vie 5,3177
Vn. 1928 vie 5,4877
Vn. 1889 vie 4,0316
Vn. 1887 vie 3,9776
Tarlaua nr. 10 Vn. 1847/1 vie 3,1373
Vn. 1853 vie 1,9774
Vn. 1845/1 vie 3,1554
Vn. 1841 vie 1,6623
Vn. 1839 vie 1,5297
Tarlaua nr. 11 Vn. 1835 vie 2,9510
Vn. 1830 vie 2,7752
Vn. 1828 vie 2,4967
Tarlaua nr. 14 Vn. 1917/5 vie 3,3315
Vn. 1916 vie 3,3006
Vn. 1910 vie 3,3435
Total vie 67,6993
TOTAL AGRICOL AGRICOL 67,6993
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 De 1996 drumuri exploatare 0,4724
Tarlaua nr. 3 De 2023/1 drumuri exploatare 0,0687
De 2029 drumuri exploatare 0,0477
De 2021/2 drumuri exploatare 0,0487
Tarlaua nr. 5 De 1926/2 drumuri exploatare 0,3674
De 1975 drumuri exploatare 0,0191
Tarlaua nr. 6 De 1931 drumuri exploatare 0,6568
Tarlaua nr. 7 De 1929 drumuri exploatare 0,2829
De 1894 drumuri exploatare 0,4348
De 1893/1/1 drumuri exploatare 0,2429
De 1703/3 drumuri exploatare 0,2209
De 1895/1 drumuri exploatare 0,3439
Tarlaua nr. 10 De 1846 drumuri exploatare 0,2379
De 1895/2 drumuri exploatare 0,2613
De 1840 drumuri exploatare 0,0357
De 1842 drumuri exploatare 0,0781
Tarlaua nr. 11 De 1836 drumuri exploatare 0,5947
De 1836/1 drumuri exploatare 0,316
De 1834 drumuri exploatare 0,1203
De 1829 drumuri exploatare 0,1097
De 1827 drumuri exploatare 0,1587
De 1824/1 drumuri exploatare 0,1616
De 1703/1 drumuri exploatare 0,2392
Tarlaua nr. 14 De 1909 drumuri exploatare 0,1057
De 1915 drumuri exploatare 0,0992
De 1917 drumuri exploatare 0,2398
De 1917/4 drumuri exploatare 0,1004
De 1918 drumuri exploatare 0,141
Total drumuri exploatare 6,2055
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 Np 1986/4 neproductiv 0,4461
Total neproductiv 0,4461
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 CC 1985/1 curţi, construcţii 0,3183
Total curţi, construcţii 0,3183
Total neagricol neagricol 6,9699
TOTAL GENERAL 74,6692*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3.20 la Legea nr. 45/2009)DATELE DE IDENTIFICARE a suprafeţelor de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, judeţul Constanţa, care trec în domeniul privat pentru reconstituirea dreptului de proprietate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform Titlului de proprietate nr. 5.324/11.05.2007

Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 1987 vie 0,2558
2005 vie 0,3411
2004 vie 0,2534
2004/1 vie 0,5866
Tarlaua nr. 2 1988 vie 0,221
1988/1 vie 0,2729
1990 vie 1,2402
1993 vie 0,7675
1995 vie 0,378
Tarlaua nr. 3 2001 vie 0,8
2013 vie 2,6215
2015 vie 2,4624
2017 vie 4,7145
2019 vie 3,5865
2012 vie 1,011
2022/1 vie 1,1616
2024/1 vie 1,0912
2024/3 vie 1,1227
Tarlaua nr. 5 1976/2 vie 1,3196
1978 vie 1,6147
1980 vie 2,1923
1982 vie 3,2215
1973 vie 2,281
1971 vie 1,6094
1969 vie 1,2342
1967 vie 1,301
Tarlaua nr. 6 1949/1 vie 0,9349
1949/2 vie 1,1186
1949/3 vie 1,1192
1949/4 vie 0,9562
1952/1 vie 0,6271
1952/2 vie 0,5532
1952/3 vie 0,5469
1952/4 vie 0,7224
1952/5 vie 0,5601
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
1952/6 vie 0,466
1952/7 vie 0,4395
1952/8 vie 0,7433
1957 vie 5,5634
1961 vie 3,8098
1963 vie 2,5911
1965 vie 4,8921
Tarlaua nr. 8 1879 vie 1,6783
1881 vie 1,3837
1883 vie 1,5273
1885 vie 2,0569
Tarlaua nr. 9 1877 vie 1,8246
1875 vie 1,5117
1873 vie 1,6812
1871 vie 2,2753
1863 vie 1,3922
1865 vie 1,1382
1867 vie 1,2349
1869 vie 1,6237
Tarlaua nr. 10 1861/1 vie 0,4791
1859/1 vie 0,5007
1857/1 vie 0,3683
1855/1 vie 0,6076
1861 vie 1,5844
1859 vie 1,5377
1857 vie 1,9405
1855 vie 1,2662
1853/1 vie 1,2143
Total vie 92,1322
TOTAL agricol 92,1322
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 2007/1 curţi, construcţii 0,2
2007 curţi, construcţii 0,2
1985 curţi, construcţii 3,7479
Tarlaua nr. 5 1976 curţi, construcţii 0,7191
Tarlaua nr. 6 1933/2 curţi, construcţii 0,8711
Total curţi, construcţii 5,7381
Oraşul Murfatlar Tarlaua nr. 1 1987/1 alte terenuri neagricole 0,0482
1989/1 alte terenuri neagricole 0,0307
1999 alte terenuri neagricole 0,2555
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
2002 alte terenuri neagricole 0,3118
2004/2 alte terenuri neagricole 0,015
2006/1 alte terenuri neagricole 0,0335
2010 alte terenuri neagricole 0,0203
Tarlaua nr. 2 1989 alte terenuri neagricole 0,0508
1989/2 alte terenuri neagricole 0,0231
1989/3 alte terenuri neagricole 0,0349
1991 alte terenuri neagricole 0,0531
1992 alte terenuri neagricole 0,0445
2010 alte terenuri neagricole 0,3637
Tarlaua nr. 3 2014 alte terenuri neagricole 0,1177
2016 alte terenuri neagricole 0,2447
2018 alte terenuri neagricole 0,2582
2020 alte terenuri neagricole 0,1975
2021 alte terenuri neagricole 0,2157
2022 alte terenuri neagricole 0,0753
2023 alte terenuri neagricole 0,279
2024 alte terenuri neagricole 0,0753
2024/2 alte terenuri neagricole 0,0693
2024/4 alte terenuri neagricole 0,0839
Tarlaua nr. 5 1954 alte terenuri neagricole 0,3484
1966 alte terenuri neagricole 0,1916
1975 alte terenuri neagricole 0,0619
1977 alte terenuri neagricole 0,0773
1979 alte terenuri neagricole 0,1084
1981 alte terenuri neagricole 0,1585
2029 alte terenuri neagricole 0,298
Tarlaua nr. 6 1949 alte terenuri neagricole 0,1024
1949/5 alte terenuri neagricole 0,0331
1949/6 alte terenuri neagricole 0,0362
1949/7 alte terenuri neagricole 0,0351
1951 alte terenuri neagricole 0,3148
1952 alte terenuri neagricole 0,5535
1952/9 alte terenuri neagricole 0,0148
1952/10 alte terenuri neagricole 0,0161
1952/11 alte terenuri neagricole 0,0176
1952/12 alte terenuri neagricole 0,0105
1952/13 alte terenuri neagricole 0,0145
1952/14 alte terenuri neagricole 0,014
Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Tarlaua nr. 8 1886 alte terenuri neagricole 0,217
1880 alte terenuri neagricole 0,053
1884 alte terenuri neagricole 0,0539
1882 alte terenuri neagricole 0,0534
Tarlaua nr. 9 1862 alte terenuri neagricole 0,4698
1864 alte terenuri neagricole 0,0443
1866 alte terenuri neagricole 0,0437
1868 alte terenuri neagricole 0,043
1872 alte terenuri neagricole 0,0584
1874 alte terenuri neagricole 0,0587
1876 alte terenuri neagricole 0,0578
1878 alte terenuri neagricole 0,2168
1895 alte terenuri neagricole 0,5646
Tarlaua nr. 10 1852 alte terenuri neagricole 0,236
1859/2 alte terenuri neagricole 0,2203
1854 alte terenuri neagricole 0,2381
1856 alte terenuri neagricole 0,0161
1858/1 alte terenuri neagricole 0,0184
1858 alte terenuri neagricole 0,0918
1860/1 alte terenuri neagricole 0,019
1860 alte terenuri neagricole 0,0597
Tarlaua nr. 1 1988/2 alte terenuri neagricole 0,0441
2004/3 alte terenuri neagricole 0,1631
2005/1 alte terenuri neagricole 0,0691
Tarlaua nr. 2 1990/1 alte terenuri neagricole 0,1162
1993/1 alte terenuri neagricole 0,1391
Tarlaua nr. 6 1995/1 alte terenuri neagricole 0,0873
Tarlaua nr. 3 2001/2 alte terenuri neagricole 0,3354
2012/1 alte terenuri neagricole 0,0783
1976/1 alte terenuri neagricole 0,021
Tarlaua nr. 6 1983 alte terenuri neagricole 0,1114
Tarlaua nr. 1 2000 alte terenuri neagricole 0,4159
2001/1 alte terenuri neagricole 0,3316
2003 alte terenuri neagricole 0,1325
Tarlaua nr. 6 1933/1 alte terenuri neagricole 0,0905
1974 alte terenuri neagricole 0,1214
1973/2 0,0706
Total Alte terenuri neagricole 10,4697
Total neagricol 10,4697
TOTAL GENERAL 108,34*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 9 la Legea nr. 45/2009) Suprafeţele de teren neagricol din domeniul public al statului care trec din administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare în administrarea consiliilor locale

Nr. crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare care predă terenul Localitatea Judeţul Suprafaţa - ha - Categoria de folosinţă Consiliul local care preia terenul Judeţul
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 47,4979 Neagricol Consiliul Local Fundulea Călăraşi
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 5,4677 Neagricol Consiliul Local Săruleşti Călăraşi
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 11,4200 Neagricol Consiliul Local Ileana Călăraşi
4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea Fundulea Călăraşi 2,9100 Neagricol Consiliul Local Sohatu Călăraşi
5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 11,2 Neagricol Consiliul Local Ştefăneşti Argeş
6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Ştefăneşti Argeş 4,03 Neagricol Consiliul Local Ştefăneşti Argeş
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar Murfatlar Constanţa 2,0500 Neagricol Comuna Valu lui Traian Constanţa
TOTAL 84,5756


ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 9.7 la
Legea nr. 45/2009)Suprafeţele de teren neagricol din domeniul public al statului care trec din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului local Valu lui Traian

Locul unde este situat terenul Caracteristici tehnice ale terenului
Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha -
Comuna Valu lui Traian Tarlaua nr. 15 Np 1722/1 neproductiv 2,0500
Total neproductiv 2,050
TOTAL NEAGRICOL NEAGRICOL 2,0500*)

*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 116255.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 89/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 89 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu