E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 81 din  9 mai 1997

privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 14 mai 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Exercitarea profesiunii de farmacist

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale
    Art. 1
    Exercitarea profesiunii de farmacist este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de farmacist, eliberata de o institutie de invatamant universitar cu profil farmaceutic, acreditata, din Romania ori din strainatate, echivalata potrivit legii. Exercitarea profesiunii de farmacist este avizata de Colegiul Farmacistilor din Romania si autorizata de Ministerul Sanatatii
    Art. 2
    Profesiunea de farmacist are ca scop asigurarea sanatatii publice, prin cercetarea, producerea, difuzarea si eliberarea medicamentelor in conditiile de calitate prevazute de Farmacopeea Romana si de alte standarde oficiale din tara si din strainatate, aprobate de Ministerul Sanatatii.
    Art. 3
    (1) In exercitarea profesiunii, farmacistul trebuie sa dovedeasca devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru procurarea medicamentelor necesare.
    (2) In activitatea de preparare si de eliberare a medicamentelor, avand deplina raspundere a acestora, farmacistul are drept de decizie.
    (3) La absolvirea institutiei de invatamant, farmacistul va depune urmatorul juramant:
    "In intreaga mea activitate voi da dovada de o atitudine profund umana fata de om si colectivitate.
    Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului, exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectand normele de etica si de deontologie farmaceutica.
    Voi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei, carora le voi cere colaborarea, si nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, in interesul bolnavului.
    Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotriva sanatatii si vietii omului.
    Voi fi rabdator si intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit.
    Jur, pe onoare, in mod solemn si liber!"
    (4) Profesiunea de farmacist este o profesiune liberala. Farmacistul nu este functionar public.
    Art. 4
    (1) Profesiunea de farmacist poate fi exercitata de catre cel care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman, cu domiciliul in Romania;
    b) este licentiat al unei institutii de invatamant universitar cu profil farmaceutic, in conditiile legii;
    c) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege;
    d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.
    (2) Profesiunea de farmacist poate fi exercitata in Romania si de catre farmacisti cetateni straini, in conditiile prevazute de prezenta lege si pe baza de reciprocitate, stabilite prin conventii la care Romania este parte.

    Sectiunea a 2-a
    Incompatibilitati si interdictii
    Art. 5
    Nu poate exercita profesiunea de farmacist:
    a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, in imprejurari legate de exercitarea profesiunii de farmacist;
    b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesiunea, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara.
    Art. 6
    (1) Exercitarea profesiunii de farmacist este incompatibila cu:
    a) difuzarea si comercializarea altor produse in afara celor inregistrate si aprobate de Ministerul Sanatatii;
    b) profesiunea de medic;
    c) oricare profesiune sau ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesiunii de farmacist sau bunelor moravuri.
    (2) Profesiunea de farmacist nu poate fi exercitata de catre o persoana, daca s-a constatat ca starea de sanatate a acesteia este necorespunzatoare, fiind atestata, ca atare, prin certificat medical eliberat de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii.

    Sectiunea a 3-a
    Autorizarea de libera practica a profesiunii de farmacist
    Art. 7
    (1) Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autorizatiei de libera practica, eliberata de Ministerul Sanatatii in termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
    (2) Autorizatia de libera practica a profesiunii de farmacist se acorda pe baza urmatoarelor acte:
    a) diploma eliberata de o institutie de invatamant universitar cu profil farmaceutic, acreditata in conditiile legii;
    b) certificat de cazier judiciar;
    c) certificat de sanatate;
    d) avizul Colegiului Farmacistilor din Romania.
    Art. 8
    (1) Activitatile farmaceutice privind prepararea, eliberarea, controlul si conservarea produselor si substantelor farmaceutice din farmacii si laboratoare sunt conduse si supravegheate de farmacisti. In farmaciile de spital, farmacistul elibereaza medicamente numai pentru sectiile spitalului.
    (2) In industria farmaceutica si in depozitele de medicamente, farmacistul supravegheaza procesele specifice de preparare, control, eliberare si conservare a produselor si substantelor farmaceutice.
    (3) In farmacii, eliberarea medicamentelor, pe baza de prescriptie medicala, se face numai sub supravegherea farmacistului.
    Art. 9
    (1) Farmacistii care au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta, potrivit legii, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, cu avizul Colegiului Farmacistilor din Romania, pana la varsta de 60 de ani femeile si de 65 de ani barbatii, cu exceptia celor care au doctoratul si a caror activitate poate fi prelungita pana la varsta de 65 de ani femeile si de 70 de ani barbatii.
    (2) Farmacistii care au depasit varstele prevazute la alin. (1) pot profesa si in continuare, la cerere, cu autorizatie de libera practica acordata anual, in conditiile art. 7 din prezenta lege, numai in sectorul privat.
    Art. 10
    Controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de farmacist se realizeaza de catre Colegiul Farmacistilor din Romania si de catre Ministerul Sanatatii, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

    Sectiunea 1
    Caracteristici generale
    Art. 11
    (1) Colegiul Farmacistilor din Romania se infiinteaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica si fara scop patrimonial, care reprezinta interesele profesiunii de farmacist, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale.
    (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
    (3) Colegiul Farmacistilor din Romania cuprinde toti farmacistii, cetateni romani, domiciliati in Romania, autorizati sa practice profesiunea de farmacist. Farmacistii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt autorizati si isi desfasoara activitatea in unitati ale Ministerului Sanatatii sau ale altor ministere cu retea sanitara si farmaceutica proprie, precum si in sectorul privat, sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din Romania de la aceasta data.
    (4) Sediul central al Colegiului Farmacistilor din Romania este in municipiul Bucuresti.

    Sectiunea a 2-a
    Atributiile Colegiului Farmacistilor din Romania
    Art. 12
    Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii:
    a) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului in exercitarea profesiunii; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin;
    b) elaboreaza, adopta si supravegheaza aplicarea statutului propriu si a Codului de deontologie farmaceutica;
    c) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica;
    d) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice farmaceutice si poate organiza manifestari stiintifice;
    e) reprezinta pe membrii sai in relatiile cu institutiile, cu asociatiile stiintifice si cu sindicatele;
    f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;
    g) elaboreaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, metodologia de acordare a gradului profesional si tematica de concurs;
    h) propune si stabileste, impreuna cu Ministerul Sanatatii, principiile privind teritorializarea si infiintarea de noi farmacii, laboratoare si depozite farmaceutice;
    i) acorda burse pentru specializarea in stiintele farmaceutice;
    j) informeaza pe membrii sai asupra noutatilor stiintifice si organizeaza, in acest scop, un centru de informare si publicatii profesionale;
    k) judeca abaterile de la normele de etica profesionala si de deontologie farmaceutica;
    l) infiinteaza si sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medico-sociala pentru farmacisti si familiile lor;
    m) colaboreaza cu organizatii similare din alte tari.

    Sectiunea a 3-a
    Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania. Drepturi si obligatii
    Art. 13
    (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt inscrisi intr-un registru, care se publica periodic.
    (2) Farmacistii pensionari, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se pot inscrie in Colegiul Farmacistilor din Romania.
    Art. 14
    Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt obligati:
    a) sa respecte reglementarile in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de farmacist;
    b) sa respecte si sa aplice regulile de buna practica farmaceutica;
    c) sa acorde cu promptitudine asistenta farmaceutica de urgenta, ca o indatorire fundamentala, profesionala si civica;
    d) sa nu prejudicieze interesele bolnavului;
    e) sa respecte Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania;
    f) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
    g) sa pastreze secretul profesiunii de farmacist, potrivit legii.
    Art. 15
    Veniturile Colegiului Farmacistilor din Romania se constituie din:
    a) taxa de inscriere, cotizatiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestari culturale si stiintifice;
    b) donatii, legate, sponsorizari si drepturi editoriale, in conditiile legii;
    c) alte surse.
    Art. 16
    Fondurile banesti pot fi utilizate pentru: cheltuieli de administratie; salarizarea personalului; procurarea de mijloace fixe, de material gospodaresc; finantarea cheltuielilor organizatorice; perfectionarea pregatirii profesionale; acordarea de burse, prin concurs, farmacistilor; intrajutorarea farmacistilor cu venituri mici si a familiilor acestora; crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de catre Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania.

    Sectiunea a 4-a
    Organizare si functionare
    Art. 17
    Colegiul Farmacistilor din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 18
    Forurile de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si comitetul director.
    Art. 19
    Colegiul Farmacistilor din Romania va colabora cu Ministerul Sanatatii in elaborarea actelor normative specifice.
    Art. 20
    (1) Contractul individual de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in comitetul director al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si in Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.
    (2) Persoana aflata intr-o situatie prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca, perioada respectiva fiind astfel considerata.
    Art. 21
    (1) Pentru primele alegeri, consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, are un numar de membri proportional cu numarul farmacistilor inscrisi in evidenta, alesi de adunarea generala, dupa cum urmeaza:
    - pana la 100 de farmacisti inscrisi in registru           7 membri
    - intre 101 si 500 de farmacisti inscrisi in registru     11 membri
    - intre 501 si 1.000 de farmacisti inscrisi in registru   13 membri
    - intre 1.001 si 2.000 de farmacisti inscrisi in registru 19 membri
    - peste 2.000 de farmacisti inscrisi in registru          21 membri.
    (2) Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, are un numar de 3-11 membri supleanti, alesi de adunarea generala.
    Art. 22
    (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un comitet director format din presedinte, trei vicepresedinti si un secretar.
    (2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:
    a) functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;
    b) functia de director si de director adjunct al unei societati comerciale farmaceutice infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A.;
    c) functia de conducere in structura Ministerului Sanatatii (ministru, secretar de stat, sef de departament, director general, director general adjunct, director si director adjunct).
    Art. 23
    (1) Membrii consiliului judetean, respectiv ai consiliului municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, sunt alesi pe o perioada de maximum 2 ani.
    (2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum jumatate plus unul din numarul total al farmacistilor inscrisi. Daca nu se va realiza proportia de jumatate plus unul din numarul total al farmacistilor, pentru alegerea conducerii consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti se vor organiza, dupa doua saptamani, alte alegeri, in prezenta majoritatii simple din numarul membrilor prezenti.
    Art. 24
    (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de doua luni. In mod exceptional, la solicitarea unei treimi din numarul membrilor sai, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat in sedinte extraordinare.
    (2) Deciziile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adopta cu votul a jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 25
    (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercita atributiile prevazute de lege, date in competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, prin regulamentul de functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati farmaceutice, in conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din Romania.
    Art. 26
    Conducerea Colegiului Farmacistilor din Romania, la nivel national, se exercita de catre:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul national;
    c) comitetul director.
    Art. 27
    (1) Adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret. Norma de reprezentare este de 1 la 50.
    (2) Adunarea generala a Colegiului Farmacistilor din Romania se intruneste anual.
    Art. 28
    Adunarea generala adopta Codul de deontologie farmaceutica si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania, in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul reprezentantilor alesi.
    Art. 29
    Colegiul Farmacistilor din Romania, intre sesiunile adunarii generale, este condus de consiliul national.
    Art. 30
    (1) Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, trei reprezentanti ai municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al farmacistilor din fiecare minister care are retea sanitara proprie. In afara de acestia, Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Justitiei.
    (2) Pentru constituirea Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din Romania este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (1).
    Art. 31
    Deciziile Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din Romania sunt adoptate prin votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 32
    Atributiile Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din Romania sunt:
    a) elaboreaza Codul de deontologie farmaceutica, statutul, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Farmacistilor din Romania, in termen de 6 luni de la constituirea consiliului national;
    b) fixeaza cotizatia care trebuie platita de catre fiecare farmacist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, stabilind cota-parte din aceasta cotizatie, care trebuie virata catre consiliul national;
    c) gestioneaza bunurile Colegiului Farmacistilor din Romania si poate sa creeze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea farmaceutica, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare;
    d) controleaza gestiunea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care trebuie sa-l informeze cu privire la toate actiunile financiare;
    e) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii.
    Art. 33
    In cadrul Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din Romania functioneaza mai multe comisii, ale caror numar si competente sunt stabilite de catre acesta prin regulamente proprii.
    Art. 34
    (1) Comitetul director al Colegiului Farmacistilor din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si cu regulamentele proprii.
    (2) Comitetul director este alcatuit dintr-un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general, alesi de consiliul national.

    Sectiunea a 5-a
    Proceduri si sanctiuni
    Art. 35
    Colegiul Farmacistilor din Romania solutioneaza litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale farmacistilor.
    Art. 36
    (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania, care incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de farmacist si care nu respecta Codul de deontologie farmaceutica, raspund disciplinar, in functie de gravitatea abaterii, si sunt pasibili de una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) vot de blam;
    d) suspendarea temporara, pe un interval de 6 - 12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
    e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit a) - c) se aplica de catre consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.
    (3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se aplica de catre Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania.
    (4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in termen de 24 de ore, in mod obligatoriu, Ministerului Sanatatii si persoanei juridice cu care farmacistul sanctionat a incheiat contractul individual de munca si care decid, dupa caz, pe baza acestora, cu privire la avizul de libera practica a profesiunii de farmacist, precum si cu privire la contractul individual de munca.
    Art. 37
    (1) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 36 alin. (1) lit. a) - c) se poate introduce contestatie la comisia deontologica competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
    (2) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 36 alin. (1) lit. d) si e) se poate introduce contestatie la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea farmacistul sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
    Art. 38
    Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform legii.
    Art. 39
    Dupa un interval de 6 luni de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica farmaceutica, farmacistul in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa 6 luni.
    Art. 40
    Practicarea profesiunii de farmacist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 41
    Ministerul Sanatatii are obligatia de a pune la dispozitia comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Farmacistilor din Romania evidenta nominala a farmacistilor din Romania, conform anexei la prezenta lege, in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 42
    (1) Pana la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile de inscriere in colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmand ca, in termen de 6 luni de la aceeasi data, Ministerul Sanatatii sa elibereze autorizatia de libera practica farmaceutica.
    (2) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale desemnate, in care societatile comerciale farmaceutice teritoriale si ale municipiului Bucuresti, pe de o parte, si filialele judetene ale sindicatelor farmaceutice, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe de alta parte, au un numar egal de reprezentanti. Comisiile electorale sunt alcatuite din sase membri.
    (3) La nivelul tarii se va organiza o comisie electorala centrala, in care Ministerul Sanatatii va avea trei reprezentanti, sindicatele farmacistilor, in ansamblul lor, trei reprezentanti si ministerele cu retea sanitara proprie, cate un reprezentant. Activitatea acestei comisii consta in validarea alegerilor judetene si in organizarea alegerilor pe tara; activitatea ei inceteaza o data cu constituirea legala a primei adunari generale a Colegiului Farmacistilor din Romania.
    Art. 43
    Anexa face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 44
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI
                         MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    ANEXA 1

    Numele si prenumele farmacistului...................................
    Data nasterii ......................................................
    Specialitatea si gradul profesional ................................
    Titlul stiintific ..................................................
    Promotia ...........................................................
    Locul de munca .....................................................
    Adresa si numarul de telefon .......................................SmartCity5

COMENTARII la Legea 81/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 81 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 81/1997
Legea 305 2004
privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania
Legea 498 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania
Ordin 626 2001
pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora
Ordin 698 2001
pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
Decretul 188 1997
pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu