E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 704 din  3 decembrie 2001

privind asistenta judiciara internationala in materie penala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 807 din 17 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Acordarea asistentei judiciare
    Romania acorda, la cererea unui alt stat, potrivit dispozitiilor prezentei legi, asistenta cea mai ampla in orice procedura privitoare la infractiuni a caror reprimare este, in momentul solicitarii asistentei, de competenta autoritatilor judiciare ale statului strain solicitant.
    Art. 2
    Obiectul asistentei judiciare
    Asistenta judiciara internationala in materie penala, denumita in continuare asistenta judiciara, cuprinde indeosebi urmatoarele activitati:
    a) notificarea actelor de procedura care se intocmesc ori se depun intr-un proces penal;
    b) efectuarea comisiilor rogatorii;
    c) infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite;
    d) cazierul judiciar;
    e) masuri referitoare la amanarea pronuntarii hotararii judecatoresti sau la suspendarea executarii pedepsei, la liberarea conditionata, la amanarea inceperii executarii pedepsei sau la intreruperea executarii acesteia;
    f) cererea de urmarire;
    g) alte forme de cooperare, inclusiv cele derivand din obligatiile internationale de prevenire si combatere a infractiunilor.
    Art. 3
    Limitele asistentei judiciare
    (1) Prezenta lege nu se aplica:
    a) executarii mandatelor de arestare si a hotararilor de condamnare; prevederile art. 2 lit. e) raman aplicabile;
    b) infractiunilor militare;
    c) asistentei politienesti daca, potrivit legii, aceasta nu se afla sub control judiciar.
    (2) Asistenta judiciara va putea fi refuzata:
    a) daca cererea se refera la infractiuni considerate de statul roman ca fiind infractiuni politice sau infractiuni conexe la infractiuni politice;
    b) daca statul roman considera ca indeplinirea cererii este de natura sa aduca atingere suveranitatii sale, securitatii sau ordinii sale publice ori altor interese esentiale ale sale;
    c) daca fapta care motiveaza cererea face in Romania obiectul unei proceduri penale indreptate impotriva aceleiasi persoane sau daca a fost pronuntata o hotarare penala asupra acestei fapte si a vinovatiei persoanei in cauza.
    (3) Prevederile art. 35 sunt aplicabile.
    Art. 4
    Preeminenta dreptului international
    (1) Prezenta lege se aplica in baza si pentru executarea normelor interesand asistenta judiciara in domeniul penal, cuprinse in conventiile internationale la care Romania este parte, pe care le completeaza in situatiile nereglementate.
    (2) In cazul in care asistenta este solicitata de un tribunal penal international sau de o organizatie internationala publica, in conformitate cu dispozitiile instrumentelor internationale pertinente, prevederile prezentei legi pot fi aplicate in mod corespunzator, in completare, daca este necesar.
    Art. 5
    Curtoazia internationala
    (1) In lipsa de conventie internationala, asistenta judiciara poate fi acordata in baza curtoaziei internationale, la cererea transmisa pe cale diplomatica de catre statul solicitant si cu asigurarea scrisa a reciprocitatii data de autoritatea competenta a acelui stat.
    (2) In asemenea cazuri prezenta lege constituie dreptul comun in materie pentru autoritatile judiciare romane.
    Art. 6
    Asigurarea de reciprocitate
    Asigurarea de reciprocitate, solicitata in temeiul curtoaziei internationale de catre statul roman, va fi data de catre ministrul justitiei, pentru fiecare caz, ori de cate ori va fi necesar, la cererea motivata a autoritatii judiciare romane competente.
    Art. 7
    Aplicarea legii interne
    Cererile de asistenta judiciara adresate autoritatilor romane se indeplinesc potrivit dreptului procesual intern roman, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
    Art. 8
    Confidentialitatea
    Statul roman are obligatia de a asigura, pe cat posibil, la cererea statului solicitant, confidentialitatea cererii si a actelor de asistenta judiciara. In cazul in care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi asigurata, statul roman va instiinta statul strain, care va decide.
    Art. 9
    Asistenta judiciara activa
    Dispozitiile privitoare la statul roman solicitat, prevazute in prezenta lege, se aplica in mod corespunzator in cazul in care statul roman are calitatea de stat solicitant.

    CAP. 2
    Comunicarea actelor de procedura

    Art. 10
    Obligatia de a comunica
    Statul roman va proceda la comunicarea catre destinatarul aflat in Romania a actelor de procedura care ii vor fi transmise in acest scop de catre statul solicitant.
    Art. 11
    Actele de procedura
    Prin acte de procedura se intelege, in principal, citatiile pentru parti sau martori, actul de inculpare, alte acte de urmarire penala, hotararile judecatoresti, cererile pentru exercitarea cailor de control judiciar sau actele privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata cheltuielilor de procedura.
    Art. 12
    Comunicarea si dovada acesteia
    (1) Comunicarea actelor de procedura va putea fi efectuata prin simpla lor transmitere catre destinatar. Daca statul solicitant o cere in mod expres, statul roman va efectua comunicarea in una dintre formele prevazute de legislatia romana pentru inmanari analoage sau intr-o forma speciala compatibila cu aceasta legislatie.
    (2) Dovada comunicarii se va face printr-un document datat si semnat de destinatar sau printr-o declaratie a autoritatii judiciare romane solicitate, constatand faptul, forma si data comunicarii. Actul sau declaratia va fi transmisa imediat statului solicitant. La cererea acestuia din urma statul roman va preciza daca notificarea a fost facuta in conformitate cu legea sa. In cazul in care comunicarea nu s-a putut face, statul roman va instiinta imediat statul solicitant despre motivul necomunicarii.
    Art. 13
    Termenul necesar comunicarii
    Citatia pentru infatisare, destinata unei persoane urmarite care se afla pe teritoriul Romaniei, va fi transmisa autoritatilor romane competente cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data fixata pentru infatisare. De acest termen se tine seama la fixarea datei infatisarii si la transmiterea citatiei.

    CAP. 3
    Executarea comisiilor rogatorii

    Art. 14
    Obligatia de executare
    Statul roman va asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legii romane, a comisiilor rogatorii referitoare la o cauza penala, care ii vor fi adresate de catre autoritatile judiciare ale statului solicitant.
    Art. 15
    Definitia
    Comisia rogatorie internationala in materie penala este acea forma de intrajutorare judiciara internationala care consta in delegarea de putere pe care o autoritate judiciara dintr-un stat o acorda unei autoritati de acelasi fel din alt stat, mandatata sa indeplineasca, in locul si in numele sau, unele activitati judiciare privitoare la un anumit proces penal.
    Art. 16
    Obiectul
    (1) Obiectul cererii de comisie rogatorie il constituie indeosebi:
    a) indeplinirea actelor de urmarire, cum sunt: localizarea si identificarea persoanelor si obiectelor; interogatoriul inculpatului, ascultarea persoanei vatamate, a celorlalte parti, a martorilor si expertilor, precum si confruntarea, perchezitiile, sechestrele si confiscarile de obiecte, precum si conservarea bunurilor cuvenite celor pagubiti; cercetari locale; expertize; transmiterea de informatii, necesare intr-un anume proces, prin supravegheri de telecomunicatii, inregistrari audio si video, ridicarea secretului protejat prin lege (bancar, comercial, al corespondentei si altele asemenea), examinarea documentelor de arhiva si a fisierelor specializate si alte asemenea forme de urmarire;
    b) transmiterea mijloacelor materiale de proba;
    c) comunicarea de documente sau dosare.
    (2) Daca statul solicitant doreste ca martorii sau expertii sa depuna sub juramant, el va cere aceasta in mod expres, iar statul roman ii va da curs in situatiile in care legea interna romana nu se opune.
    (3) Statul roman va putea sa transmita numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Totusi, daca statul solicitant cere in mod expres originalele, se va da curs, in masura posibilului, acestei cereri.
    Art. 17
    Data si locul comisiei rogatorii
    Daca statul solicitant cere in mod expres, statul roman il va informa despre data si locul indeplinirii comisiei rogatorii. Autoritatile si persoanele in cauza, mentionate de statul solicitant, vor putea sa asiste la indeplinirea cererii si sa colaboreze la executarea comisiei rogatorii, in limitele permise de legea interna a statului solicitat.
    Art. 18
    Perchezitii si sechestre
    (1) Comisiile rogatorii privitoare la perchezitii si la sechestre de obiecte sunt supuse urmatoarelor conditii:
    a) infractiunea care motiveaza comisia rogatorie trebuie sa fie susceptibila de a da loc la extradare in Romania, ca stat solicitat;
    b) indeplinirea comisiei rogatorii trebuie sa fie compatibila cu legea statului roman.
    (2) Conditiile prevazute la alin. (1) pot sa atraga regula reciprocitatii.
    Art. 19
    Remiterea obiectelor si dosarelor
    (1) Statul roman va putea sa amane remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a caror comunicare este ceruta, daca acestea ii sunt necesare pentru o procedura penala in curs.
    (2) Obiectele si originalele dosarelor si ale documentelor, comunicate in indeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cat mai curand posibil statului roman de catre statul solicitant, in afara de cazul in care statul roman renunta la ele.
    Art. 20
    Specialitatea comisiei rogatorii
    Statul roman solicitant nu va folosi documentele si informatiile primite de la statul solicitat decat in scopul indeplinirii obiectului comisiei rogatorii pentru care au fost cerute.

    CAP. 4
    Infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertilor si persoanelor urmarite

    Art. 21
    Nivelul cheltuielilor
    Indemnizatiile cuvenite si cheltuielile de transport si de sedere, rambursabile martorului sau expertului de catre statul roman solicitant, vor fi calculate de la locul de resedinta al acestuia si vor fi acordate la niveluri cel putin egale cu cele prevazute de tarifele si regulamentele in vigoare in statul in care audierea trebuie sa aiba loc.
    Art. 22
    Infatisarea anumitor martori sau experti
    (1) Daca statul roman solicitant apreciaza ca infatisarea personala a unui martor sau expert in fata autoritatilor sale judiciare este in mod deosebit necesara, el va trebui sa faca mentiune despre aceasta in cererea de inmanare a citatiei. Statul strain solicitat va comunica statului roman raspunsul martorului sau expertului.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), in cerere sau in citatie se mentioneaza cuantumul aproximativ al indemnizatiilor platibile, precum si al cheltuielilor de calatorie si de sedere rambursabile.
    (3) Daca i se prezinta o cerere in acest sens, statul solicitat ar putea acorda un avans martorului sau expertului. Acest avans se va mentiona in citatie si va fi rambursat de catre statul roman solicitant.
    Art. 23
    Neprezentarea martorului sau expertului
    Martorul sau expertul care nu a raspuns citatiei de infatisare a carei comunicare a fost ceruta nu va putea fi supus, chiar daca citatia va cuprinde un ordin categoric, nici unei sanctiuni sau masuri de constrangere, in afara de cazul in care el va reveni din proprie initiativa pe teritoriul statului roman solicitant si daca va fi din nou citat aici, in mod legal.
    Art. 24
    Refuzul de a depune marturie
    Daca un martor care da curs citatiei si compare in fata autoritatii judiciare a statului roman solicitant refuza sa depuna marturie in totalitate sau in parte, el nu va putea sa fie arestat sau impiedicat in alt mod sa paraseasca Romania, chiar daca in virtutea legii romane un asemenea refuz ar constitui o infractiune sau ar putea justifica masuri coercitive.
    Art. 25
    Imunitati
    (1) Nici un martor sau expert, oricare ar fi cetatenia sa, care, in urma primirii unei citatii, va consimti sa se infatiseze in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, nu va putea fi nici urmarit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pe teritoriul Romaniei pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat.
    (2) Daca in timpul procesului ar putea fi ordonata arestarea unui martor care este banuit ca a savarsit o infractiune in legatura cu marturia sa in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, alta decat refuzul de a depune marturie, se va lua in considerare faptul daca interesele justitiei nu ar fi mai bine protejate prin incredintarea urmaririi, daca este posibil, catre statul strain solicitat.
    (3) Nici o persoana, oricare ar fi cetatenia ei, citata in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant in scopul de a raspunde aici de fapte pentru care ea se afla sub urmarire penala, nu va putea fi in Romania nici urmarita, nici detinuta, nici supusa vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat si care nu sunt mentionate in citatie.
    (4) Imunitatea prevazuta de prezentul articol va inceta daca martorul, expertul sau persoana urmarita, avand posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului roman solicitant timp de 15 zile consecutive dupa ce prezenta sa nu mai era ceruta de autoritatile judiciare romane, va ramane totusi pe teritoriul Romaniei sau se va reintoarce aici dupa ce il va fi parasit.
    Art. 26
    Transferul temporar al martorilor detinuti
    (1) Orice persoana detinuta, a carei prezenta personala in calitate de martor sau pentru confruntari este ceruta de statul solicitant, va fi transferata temporar pe teritoriul acelui stat, unde va avea loc audierea, cu conditia inapoierii sale in termenul indicat de catre statul roman si sub rezerva dispozitiilor art. 25, in masura in care acestea pot fi aplicate in mod corespunzator.
    (2) Transferarea poate fi refuzata:
    a) daca persoana detinuta nu consimte;
    b) daca prezenta sa este necesara intr-un proces penal in curs pe teritoriul statului solicitat;
    c) daca transferarea sa este susceptibila sa ii prelungeasca detentia; sau
    d) daca alte considerente imperioase se opun transferarii sale pe teritoriul statului solicitant.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1) si sub rezerva dispozitiilor art. 3 alin. (2) lit. a) si b), tranzitul pe teritoriul unui stat tert, parte la Conventia europeana de asistenta judiciara in materie penala (Strasbourg, 20 aprilie 1959), al persoanei detinute va fi acordat la cererea adresata de catre Ministerul Justitiei al statului solicitant Ministerului Justitiei al statului solicitat pentru tranzit, insotita de toate documentele necesare.
    (4) Romania va putea sa refuze acordarea tranzitului cetatenilor sai.
    (5) Persoana transferata va trebui sa ramana in detentie pe teritoriul statului solicitant si, daca este cazul, pe teritoriul statului solicitat pentru tranzit, in afara de cazul in care statul solicitat pentru transferare nu cere punerea acesteia in libertate.
    (6) Perioada in care persoana detinuta a fost transferata, conform dispozitiilor prezentului articol, va fi dedusa din durata privarii sale de libertate.
    (7) Locul predarii detinutului catre statul solicitant, precum si locul preluarii sale de la acest stat vor fi un punct de frontiera al statului roman. Detinutul este predat si preluat sub escorta. Ministerul de Interne va asigura predarea si preluarea, comunicand despre aceasta Ministerului Justitiei. Pentru situatia in care statul roman este cel solicitant se aplica dispozitiile art. 9.

    CAP. 5
    Cazierul judiciar

    Art. 27
    Comunicarea de inscrisuri si date
    (1) Statul roman va comunica, in masura in care autoritatile lui judiciare vor putea ele insele sa le obtina intr-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar si orice date referitoare la acesta, care ii vor fi cerute, pentru o cauza penala, de autoritatile judiciare ale statului strain solicitant.
    (2) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) se va da curs unei asemenea cereri in conditiile prevazute de legislatia, de alte reglementari sau de practica statului roman.

    CAP. 6
    Procedura

    Art. 28
    Structura cererii de asistenta judiciara
    (1) Cererile de asistenta judiciara se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda urmatoarele date:
    a) autoritatea de la care emana cererea;
    b) obiectul si motivul cererii;
    c) autoritatea solicitata;
    d) calificarea infractiunii;
    e) identitatea persoanei in cauza, indeosebi numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta, cetatenia si ocupatia, in masura in care sunt cunoscute;
    f) mentiunea de confidentialitate, daca este cazul.
    (2) In plus cererile mai cuprind:
    a) in cazul comunicarii actelor de procedura: natura actului sau a hotararii; numele si adresa destinatarului, precum si calitatea acestuia in proces;
    b) in cazul comisiilor rogatorii, orice precizari utile asupra imprejurarilor de fapt ale cauzei si asupra obiectului delegatiei incredintate autoritatii solicitate, indeosebi numele si adresele persoanelor de audiat si intrebarile care trebuie sa le fie puse.
    Art. 29
    Modul de legatura
    (1) Cererile de asistenta judiciara formulate de autoritatile competente ale statului solicitant vor fi adresate:
    a) Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, daca se refera la activitati din faza de cercetare si urmarire penala;
    b) Ministerului Justitiei, daca se refera la activitatea de judecata sau la formele de cooperare judiciara prevazute la art. 26 alin. (3) si art. 39;
    c) Ministerului de Interne, daca se refera la activitatile mentionate la art. 26 alin. (7) si art. 27.
    (2) In caz de urgenta cererile de comisii rogatorii formulate de autoritatile judiciare straine pot fi adresate direct instantelor judecatoresti romane sau parchetelor de pe langa acestea, dupa caz; totodata cererile vor fi transmise in copie la Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz. Autoritatile judiciare romane sesizate vor instiinta la randul lor despre comisiile rogatorii primite.
    (3) Raspunsurile la cererile de asistenta primite din strainatate vor fi comunicate autoritatilor solicitate, prin intermediul autoritatilor romane mentionate la alin. (1).
    (4) In cazul prevazut la alin. (2) transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediul Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol), cu duplicat la autoritatile judiciare centrale mentionate.
    Art. 30
    Autoritatile judiciare romane
    In sensul prezentei legi, expresia autoritati judiciare romane se refera la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, iar pentru cererile de asistenta judiciara prevazute la art. 27, la Ministerul de Interne.
    Art. 31
    Transmiterea cererilor
    Cererile de asistenta judiciara formulate de autoritatile judiciare romane vor fi transmise catre autoritatile judiciare straine solicitate, prin intermediul autoritatilor publice competente mentionate la art. 29 alin. (1) lit. a) si b).
    Art. 32
    Limbile folosite
    (1) Cererile de asistenta judiciara si documentele anexe, adresate autoritatilor judiciare romane in baza prezentei legi, vor fi insotite de o traducere in limba engleza sau franceza, daca prin intelegeri internationale bilaterale sau multilaterale actuale ori viitoare nu s-ar prevedea altfel.
    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt subordonate regulii reciprocitatii.
    Art. 33
    Scutirea de supralegalizare
    Actele si documentele transmise in aplicarea prezentei legi vor fi scutite de orice formalitati de supralegalizare, sub rezerva reciprocitatii.
    Art. 34
    Competenta autoritatii romane
    Daca autoritatea romana sesizata cu o cerere de asistenta judiciara este necompetenta pentru a-i da curs, ea o va transmite, din oficiu, autoritatii competente din tara si, in cazul in care cererea a fost adresata pe cale directa, ea va informa despre aceasta statul solicitat.
    Art. 35
    Motivarea refuzului asistentei judiciare
    Orice refuz de asistenta judiciara va fi motivat si comunicat de urgenta statului solicitant, restituindu-se totodata inscrisurile care i-au fost trimise.
    Art. 36
    Cheltuielile asistentei judiciare
    Cererile de asistenta judiciara nu vor avea drept urmare rambursarea nici unei cheltuieli, cu exceptia celor ocazionate de deplasarea martorilor si expertilor pe teritoriul statului solicitat si de transferul temporar al persoanelor detinute, efectuate in aplicarea prevederilor art. 21 sau art. 26, dupa caz.

    CAP. 7
    Cererea de urmarire

    Art. 37
    Obiect, comunicari si solutie
    (1) Orice cerere de urmarire adresata de un stat strain parchetelor sau instantelor romane va face obiectul comunicarilor intre autoritatea straina competenta, pe de o parte, si Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, pe de alta parte. Cererea de urmarire priveste indeosebi persoane care, dupa ce au savarsit infractiuni pe teritoriul statului solicitant, se refugiaza in alt stat, de unde nu pot fi extradate.
    (2) Statul roman va face cunoscuta urmarea data cererii de urmarire si va transmite statului solicitant, daca este cazul, o copie de pe hotararea intervenita.
    (3) Dispozitiile art. 32 se aplica si in cazul cererilor de urmarire la care se refera alin. (1).

    CAP. 8
    Schimbul de informatii din cazierul judiciar

    Art. 38
    Transmiterea informatiilor
    (1) Statul roman va da statului strain interesat informatii despre hotararile penale si despre masurile ulterioare, care se refera la cetatenii acestui stat strain si care au facut obiectul unei mentiuni in cazierul judiciar. Aceste informatii vor fi comunicate cel putin o data pe an.
    (2) Daca persoana in cauza este considerata cetatean al doua sau mai multor state, informatiile vor fi comunicate fiecarui stat interesat, in afara cazului in care aceasta persoana are cetatenia statului roman, pe teritoriul caruia a fost condamnata.
    (3) In plus statul roman, care a comunicat informatiile la care se refera alin. (1), va transmite statului strain interesat, la cererea acestuia, in cazuri speciale, cate o copie de pe hotararile si masurile respective, precum si orice alta informatie referitoare la acestea, pentru a-i permite sa examineze daca ele necesita masuri pe plan intern.
    Art. 39
    Autoritatea judiciara romana competenta
    (1) Informatiile la care se refera art. 38 se transmit prin intermediul Ministerului Justitiei.
    (2) Informatiile de acelasi gen, primite de la autoritatile competente ale statelor straine in cadrul schimbului de informatii, se vor primi de catre Ministerul Justitiei, care le va transmite in continuare Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si Ministerului de Interne spre a se proceda in raport cu atributiile privitoare la recunoasterea si, respectiv, inregistrarea hotararilor penale straine.

    CAP. 9

    Dispozitii finale

    Art. 40
    Codul de procedura penala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 8 al articolului 177 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate, citarea se face prin scrisoare recomandata, in afara de cazul cand prin lege se dispune altfel. Avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar sau de o alta persoana care il inlocuieste, tine loc de dovada a indeplinirii procedurii. In cazul in care scrisoarea nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum si in cazul in care statul destinatarului nu permite citarea prin posta a resortisantilor sai, citatia se va afisa la sediul parchetului sau al instantei, dupa caz."
    2. Articolul 223 se completeaza cu un alineat final cu urmatorul cuprins:
    "Cererea de urmarire primita de la o autoritate judiciara straina sau adresata unei asemenea autoritati de catre parchetul roman competent se rezolva potrivit legii speciale."
    3. Alineatul 2 al articolului 237 se completeaza, in partea sa finala, cu un text cu urmatorul cuprins:
    "Cand inculpatul locuieste in strainatate se va tine seama, la fixarea termenului de infatisare, de obligatiile asumate de Romania in aceasta privinta prin intelegeri internationale."
    4. Articolul 313 se completeaza cu un alineat final cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care inculpatul locuieste in strainatate, prevederile art. 237 alin. 2 se aplica in mod corespunzator."
    5. Articolul 513 va avea urmatorul cuprins:
    "Conditiile si modalitatile de realizare
    Art. 513
    Conditiile si modalitatile de realizare a asistentei judiciare internationale in materie penala sunt cele stabilite prin dispozitiile din legea speciala, daca prin conventie internationala nu se prevede altfel."
    6. Articolele 514 - 518 se abroga.
    Art. 41
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 704/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 704 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu