E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 703 din  3 decembrie 2001

privind raspunderea civila pentru daune nucleare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din 19 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea raspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activitatile de utilizare a energiei nucleare in scopuri pasnice.
    Art. 2
    Prevederile prezentei legi se aplica fara nici o discriminare bazata pe cetatenie, domiciliu ori resedinta.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi:
    a) accident nuclear inseamna orice fapt sau orice succesiune de fapte avand aceeasi origine, care cauzeaza o dauna nucleara, iar cu privire la masurile preventive, creeaza o amenintare grava si iminenta de producere a unei astfel de daune;
    b) autoritatea nationala competenta este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
    c) combustibil nuclear inseamna orice material sau orice ansamblu mecanic care contine materie prima sau material fisionabil special destinat producerii de energie printr-o reactie in lant de fisiune nucleara intr-un reactor nuclear;
    d) dauna nucleara inseamna:
    1. orice deces sau orice ranire;
    2. orice pierdere sau orice deteriorare a bunurilor;
    3. orice pierdere economica care rezulta dintr-o dauna la care s-a facut referire la pct. 1 si 2, neinclusa in aceste prevederi, daca este suferita de o persoana indreptatita sa ceara despagubiri in ceea ce priveste o astfel de pierdere;
    4. costul masurilor de refacere a mediului inconjurator deteriorat in urma producerii unui accident nuclear, daca o astfel de deteriorare este semnificativa, daca astfel de masuri sunt luate sau urmeaza sa fie luate si daca nu sunt incluse in pct. 2;
    5. orice pierdere a veniturilor care deriva dintr-un deces economic fata de orice utilizare a mediului inconjurator, datorata deteriorarii semnificative a mediului inconjurator si daca nu este inclusa la pct. 2;
    6. costul masurilor preventive si orice pierderi sau daune cauzate de astfel de masuri;
    7. orice alta dauna economica, alta decat cea cauzata de degradarea mediului inconjurator, daca este admisa de legislatia privind raspunderea civila a instantei competente.
    Pierderile sau daunele prevazute la pct. 1 - 5 si 7 sunt considerate daune nucleare in masura in care pierderea sau dauna:
    - ia nastere ca rezultat al radiatiei ionizante emise de orice sursa de radiatie care se afla intr-o instalatie nucleara sau emise de combustibilul nuclear, de produsii radioactivi sau de deseurile radioactive dintr-o instalatie nucleara ori de materialul nuclear provenit din, venind de la sau trimis spre o instalatie nucleara;
    - este rezultatul proprietatilor radioactive ale unui astfel de material sau al unei combinatii de proprietati radioactive cu proprietati toxice, explozive ori cu alte proprietati periculoase ale unui astfel de material;
    e) deseu radioactiv inseamna acele materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare;
    f) drepturi speciale de tragere, denumite in continuare DST, inseamna unitatea de contabilitate definita de Fondul Monetar International, utilizata de acesta pentru propriile tranzactii si operatiuni;
    g) instalatie nucleara inseamna:
    1. orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in orice alt scop;
    2. orice uzina care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare si orice uzina de prelucrare a materialelor nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;
    3. orice instalatie in care sunt stocate materialele nucleare, cu exceptia depozitarilor in vederea transportului de materiale nucleare.
    Instalatiile nucleare apartinand unui singur operator, care se afla pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;
    h) instanta competenta este tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul principal al operatorului instalatiei nucleare;
    i) material nuclear inseamna:
    1. orice combustibil nuclear, altul decat uraniul natural sau saracit, capabil sa produca energie printr-o reactie in lant de fisiune nucleara in afara unui reactor nuclear sau in combinatie cu alte materiale;
    2. orice produs sau deseu radioactiv in acord cu limitele stabilite de Consiliul Guvernatorilor al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica;
    j) masuri rezonabile inseamna orice masuri adecvate si proportionale cu marimea daunei in vederea diminuarii consecintelor accidentelor nucleare;
    k) masuri preventive inseamna orice masuri rezonabile luate de orice persoana dupa producerea unui accident nuclear, pentru a preveni sau reduce la minimum daunele la care se face referire la lit. d) pct. 1 - 5 si 7, in conformitate cu deciziile autoritatii nationale competente;
    l) masuri de refacere inseamna orice masuri rezonabile aprobate de autoritatea nationala competenta, menite sa refaca sau sa reabiliteze componentele deteriorate sau distruse ale mediului inconjurator ori sa introduca, acolo unde este posibil, echivalentele acestor componente de mediu inconjurator;
    m) operator inseamna titularul autorizatiei emise potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata;
    n) persoana inseamna orice persoana fizica, orice persoana juridica de drept public sau de drept privat, orice organizatie internationala cu personalitate juridica in temeiul legii si orice stat sau orice subdiviziuni constitutive ale acestuia;
    o) produs radioactiv inseamna orice material radioactiv obtinut in cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii emise in cursul acestui proces, cu exceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si sunt destinati sa fie utilizati in alte scopuri pasnice decat producerea de energie electrica;
    p) reactor nuclear inseamna orice structura continand combustibil nuclear dispus astfel incat sa se poata produce o reactie in lant de fisiune nucleara, fara alta sursa de neutroni.

    CAP. 2
    Regimul raspunderii civile pentru daune nucleare

    Art. 4
    (1) Operatorul unei instalatii nucleare raspunde obiectiv si exclusiv pentru orice dauna nucleara, daca s-a dovedit a fi provocata de un accident nuclear:
    a) survenit in aceasta instalatie nucleara;
    b) implicand un material nuclear care provine din aceasta instalatie nucleara:
    1. inainte ca raspunderea pentru dauna nucleara cu privire la acest material sa fi fost asumata, pe baza unui contract scris, de catre un alt operator;
    2. in absenta unor prevederi exprese ale unui asemenea contract prevazut la pct. 1, inainte ca un alt operator sa fi preluat acest material;
    3. daca materialul nuclear a fost trimis unei persoane aflate pe teritoriul altui stat inainte sa fi fost descarcat din mijlocul de transport prin intermediul caruia a ajuns pe teritoriul acelui stat;
    c) implicand un material nuclear trimis acestei instalatii nucleare:
    1. dupa ce raspunderea pentru daunele nucleare cauzate de acel material nuclear a fost transferata operatorului de catre operatorul unei alte instalatii nucleare, in temeiul unui contract scris;
    2. in absenta unor prevederi exprese ale unui contract scris, dupa ce respectivul operator a preluat acest material nuclear;
    3. daca acest material nuclear a fost trimis, cu consimtamantul scris al respectivului operator, de catre o persoana aflata pe teritoriul altui stat, numai dupa ce materialul a fost incarcat pe mijlocul de transport cu care trebuie sa paraseasca teritoriul acelui stat.
    (2) Daca dauna nucleara este cauzata de un accident nuclear survenit intr-o instalatie nucleara si implica materiale nucleare stocate in vederea transportului acestora, dispozitiile alin. (1) lit. a) nu se aplica daca un alt operator ori o alta persoana este singura raspunzatoare in temeiul dispozitiilor alin. (1) lit. b) sau c).
    (3) In cazul unui accident nuclear survenit in timpul transportului de materiale nucleare raspunderea civila pentru daune nucleare revine in intregime transportatorului, care va fi considerat operator in sensul prezentei legi, la cererea sa si cu consimtamantul operatorului instalatiei.
    (4) In cazul in care o dauna nucleara antreneaza raspunderea mai multor operatori, ei raspund pentru dauna solidar si integral, in masura in care este imposibil sa se determine cu certitudine care este partea din daune imputabila fiecaruia. Raspunderea fiecarui operator nu poate fi superioara cuantumului care ii este aplicabil potrivit art. 8.
    (5) Sub rezerva prevederilor alin. (3), cand mai multe instalatii nucleare apartinand aceluiasi operator sunt implicate intr-un accident nuclear, acest operator este raspunzator pentru fiecare instalatie nucleara implicata, pana la concurenta cuantumului care ii este aplicabil potrivit art. 8.
    Art. 5
    (1) Daca operatorul face dovada ca dauna nucleara a rezultat, in totalitate sau in parte, dintr-o neglijenta grava a persoanei care a suferit-o ori ca acea persoana a actionat sau a omis sa actioneze, cu intentia de a cauza o dauna, instanta competenta poate sa il exonereze pe operator, in totalitate sau in parte, de obligatia repararii daunei suferite de aceasta persoana.
    (2) Operatorul este exonerat de raspundere daca acesta face dovada ca dauna nucleara este rezultatul direct al unor acte de conflict armat, razboi civil, insurectie sau ostilitate.
    (3) Cand o dauna nucleara si o dauna nenucleara sunt cauzate de un accident nuclear sau, conjugat, de un accident nuclear si de unul sau mai multe evenimente diferite, dauna nenucleara, in masura in care nu poate fi separata cu certitudine de cea nucleara, este considerata in sensul prezentei legi ca o dauna nucleara cauzata de accidentul nuclear.
    (4) Operatorul nu raspunde pentru dauna nucleara cauzata instalatiei nucleare propriu-zise, oricarei alte instalatii nucleare, inclusiv aflate in constructie, situata pe amplasamentul instalatiei propriu-zise, si nici pentru bunurile aflate pe amplasamentul acestei instalatii nucleare, care sunt ori trebuie sa fie utilizate in raport cu ea.
    (5) Persoana fizica care a cauzat o dauna nucleara printr-o actiune sau omisiune savarsita cu intentia de a cauza o dauna nucleara si pentru care operatorul nu este raspunzator potrivit alin. (1) raspunde pentru dauna nucleara produsa.
    Art. 6
    (1) Natura, forma si marimea despagubirilor, precum si repartitia echitabila a acestora sunt stabilite de instanta competenta, inclusiv in cazul in care accidentul nuclear a survenit in zona economica exclusiva a Romaniei.
    (2) Daca in actiunile intentate impotriva operatorului daunele ce urmeaza sa fie compensate depasesc sumele prevazute la art. 8, in repartizarea despagubirilor au prioritate cazurile de deces sau ranire produse prin accidentul nuclear sau ca urmare a acestuia.
    Art. 7
    Nimeni nu are dreptul sa fie despagubit in temeiul prezentei legi daca dauna nucleara i-a fost deja reparata in temeiul unei conventii internationale privind raspunderea civila pentru daune nucleare.

    CAP. 3
    Sistemul de despagubire a daunelor nucleare

    Art. 8
    (1) Raspunderea operatorului este limitata pentru fiecare accident nuclear la cel putin echivalentul in lei a 300 milioane DST.
    (2) Cu aprobarea autoritatii nationale competente raspunderea operatorului poate fi limitata pentru fiecare accident nuclear la mai putin de echivalentul in lei a 300 milioane DST, dar nu mai putin de echivalentul in lei a 150 milioane DST, cu conditia ca diferenta pana la minimum echivalentul in lei a 300 milioane DST sa fie alocata de stat din fondurile publice in vederea acoperirii daunelor nucleare in conditiile prezentei legi.
    (3) Pentru o perioada de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu aprobarea autoritatii nationale competente, raspunderea operatorului poate fi limitata pentru fiecare accident nuclear petrecut in aceasta perioada la mai putin de echivalentul in lei a 150 milioane DST, dar nu mai putin de echivalentul in lei a 75 milioane DST, cu conditia ca diferenta pana la echivalentul in lei a 150 milioane DST sa fie alocata de stat din fondurile publice in vederea acoperirii daunelor nucleare in conditiile prezentei legi.
    (4) In cazul reactorilor de cercetare si al depozitelor de deseuri radioactive si de combustibil nuclear ars raspunderea operatorului conform prevederilor alin. (1) si (2) va fi de minimum echivalentul in lei a 30 milioane DST, putand fi redusa, cu aprobarea autoritatii nationale competente, pana la echivalentul in lei a 10 milioane DST, cu conditia ca diferenta pana la minimum echivalentul in lei a 30 milioane DST sa fie alocata de stat din fondurile publice in vederea despagubirii daunelor nucleare in conditiile prezentei legi.
    (5) In cazul transportului de materiale nucleare raspunderea operatorului in sensul art. 4 alin. (3) este limitata la echivalentul in lei a 5 milioane DST; in cazul transportului de combustibil nuclear ce a fost utilizat intr-un reactor nuclear, raspunderea operatorului, in sensul art. 4 alin. (3), este limitata la echivalentul in lei a 25 milioane DST.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) nu includ profitul si cheltuielile de judecata.
    (7) Prevederile alin. (1) - (6) vor fi mentionate explicit in autorizatia operatorului emisa potrivit Legii nr. 111/1996, republicata.
    Art. 9
    Despagubirile legate de o dauna nucleara, profitul si cheltuielile de judecata stabilite de instanta competenta se exprima in lei, cu respectarea prevederilor art. 8.
    Art. 10
    Persoanele care au suferit daune nucleare isi vor invoca drepturile la despagubire printr-o singura actiune, fara a fi necesar sa intreprinda demersuri separate legate de originea fondurilor destinate despagubirii.

    CAP. 4
    Dreptul la actiunea in regres

    Art. 11
    (1) Operatorul nu are drept la actiune in regres decat:
    a) daca un asemenea drept a fost prevazut expres intr-un contract scris;
    b) daca accidentul nuclear rezulta dintr-o actiune ori omisiune savarsita cu intentia de a cauza o dauna nucleara contra persoanei fizice care a actionat sau a omis sa actioneze cu aceasta intentie.
    (2) Dreptul la actiune in regres se extinde asupra statului in masura in care acesta a alocat fonduri publice, potrivit prezentei legi.

    CAP. 5
    Stingerea dreptului la actiunile in despagubire

    Art. 12
    (1) Dreptul la despagubire impotriva operatorului se prescrie daca o actiune nu este intentata in decurs de:
    a) 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, daca actiunea este legata de deces sau ranire potrivit art. 3 lit. d) pct. 1;
    b) 10 ani de la data producerii accidentului nuclear, daca actiunea este legata de celelalte daune nucleare potrivit art. 3 lit. d) pct. 2 - 5 si 7;
    (2) Dreptul la despagubire impotriva operatorului se stinge daca o actiune nu este intentata pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care victima daunei nucleare a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si identitatea operatorului responsabil de ea, fara ca termenele prevazute la alin. (1) sa fie depasite.
    (3) Orice persoana care a suferit o dauna nucleara si a introdus o actiune de despagubire in termenele prevazute la alin. (1) isi poate modifica cererea, in sensul includerii oricarei agravari a daunei, chiar dupa expirarea acestor termene, atat timp cat o hotarare definitiva si irevocabila nu a fost pronuntata de instanta competenta.

    CAP. 6
    Asigurari si garantii financiare

    Art. 13
    (1) Operatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare sau o garantie financiara care sa ii acopere raspunderea civila pentru daune nucleare si sa dovedeasca autoritatii nationale competente existenta acesteia, in vederea eliberarii autorizatiei potrivit Legii nr. 111/1996, republicata.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si transportatorilor de materiale nucleare.
    (3) Asiguratorul sau oricare alt garant financiar este obligat sa notifice autoritatii nationale competente, cu cel putin doua luni inainte, orice suspendare sau anulare a asigurarii ori a garantiei financiare prevazute la alin. (1).

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Prevederile unui regim de asigurari de boala, asigurari sociale, securitate sociala, asigurare impotriva accidentelor de munca sau bolilor profesionale se aplica concomitent cu prevederile prezentei legi.
    Art. 15
    Prezenta lege, in masura in care nu dispune altfel, se completeaza cu dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila.
    Art. 16
    (1) In termen de 9 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea nationala competenta impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor emite norme privind aplicarea prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Prezenta lege intra in vigoare la 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 703/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 703 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu