Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 63 din 15 aprilie 1999

privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 16 septembrie 1997

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din  4 mai 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Romania si Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si Protocolul anexat, semnate la Bucuresti la 16 septembrie 1997.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                         MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ADRIAN NASTASE

                              CONVENTIE
intre Romania si Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze, dorind sa incheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Persoane vizate
    Prezenta conventie se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    Art. 2
    Impozite vizate
    1. Prezenta conventie se aplica impozitelor pe venit si pe capital stabilite in numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor sale politice ori administrative, al autoritatilor locale ori al unitatilor administrativ-teritoriale, indiferent de modul in care sunt percepute.
    2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitul sau pe capitalul total ori pe elementele de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe fondul total de salarii platite de intreprinderi, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.
    3. Impozitele existente, asupra carora se aplica prezenta conventie, sunt, in special:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
    (ii) impozitul pe profit;
    (iii) impozitul pe salarii si pe alte remuneratii similare;
    (iv) impozitul pe venitul agricol; si
    (v) impozitul pe dividende
    (denumite in continuare impozit roman);
    b) in cazul Portugaliei:
    (i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
    (ii) impozitul pe venitul corporatiei; si
    (iii) suprataxa locala la impozitul pe venitul corporatiei
    (denumite in continuare impozit portughez).
    4. Conventia se va aplica, de asemenea, oricaror impozite identice sau in esenta similare, care sunt stabilite dupa data semnarii acestei conventii, in plus sau in locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc despre orice modificari importante aduse in legislatiile lor fiscale respective.
    Art. 3
    Definitii generale
    1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
    a) termenul Romania inseamna Romania, iar atunci cand este folosit in sens geografic inseamna teritoriul Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, drepturile suverane si jurisdictia, in concordanta cu propria sa legislatie si cu dreptul international, cu privire la explorarea si la exploatarea resurselor naturale, biologice si minerale, aflate in apele marii, pe fundul si in subsolul acestor ape;
    b) termenul Portugalia inseamna teritoriul Republicii Portugheze, situat pe continentul european, arhipelagurile Azore si Madeira, marea teritoriala respectiva si orice alta zona in care, conform legilor Portugaliei si dreptului international, Republica Portugheza are jurisdictie sau drepturi suverane cu privire la explorarea si la exploatarea resurselor naturale ale fundului marii si subsolului si ale apelor supraiacente;
    c) expresiile un stat contractant si celalalt stat contractant inseamna Romania sau Portugalia, dupa cum cere contextul;
    d) termenul persoana include o persoana fizica, o societate si orice alta grupare de persoane;
    e) termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata persoana juridica in scopul impozitarii;
    f) expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
    g) expresia transport international inseamna orice transport efectuat cu o nava, o aeronava sau un vehicul rutier exploatat de o intreprindere care are locul conducerii sale efective intr-un stat contractant, cu exceptia cazului in care asemenea transport este efectuat numai intre locuri situate in celalalt stat contractant;
    h) expresia autoritate competenta inseamna:
    (i) in cazul Romaniei, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat;
    (ii) in cazul Portugaliei, ministrul finantelor sau directorul general al fiscalitatii ori reprezentantul sau autorizat;
    i) termenul national inseamna:
    (i) orice persoana fizica avand cetatenia Romaniei, in cazul Romaniei, si orice persoana fizica avand nationalitatea Portugaliei, in cazul Portugaliei;
    (ii) orice persoana juridica, asociatie sau alta entitate avand statutul in conformitate cu legile in vigoare intr-un stat contractant.
    2. In ceea ce priveste aplicarea acestei conventii la o anumita data de un stat contractant, orice termen care nu este definit in conventie va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are la acea data, in baza legislatiei acestui stat, cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica si orice interpretare data conform legislatiei fiscale aplicabile a acelui stat prevaleaza fata de intelesul care este atribuit acestui termen de alte legi ale acelui stat.
    Art. 4
    Rezident
    In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, potrivit legislatiei acestui stat, este supusa impunerii in acest stat ca urmare a domiciliului sau rezidentei, a locului de conducere sau a oricarui alt criteriu de natura similara. Totusi aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii in acest stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse sau din capital situat in acest stat.
    2. Cand, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:
    a) aceasta va fi considerata rezidenta a statului in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca dispune de o locuinta permanenta in ambele state, va fi considerata rezidenta a statului cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);
    b) daca statul in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in nici unul dintre state, ea va fi considerata rezidenta a statului in care locuieste in mod obisnuit;
    c) daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau daca nu locuieste in nici unul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta a statului al carui national este;
    d) daca aceasta persoana este national al ambelor state sau daca nu este national al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
    3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, atunci ea va fi considerata rezidenta a statului in care se afla locul conducerii sale efective.
    Art. 5
    Sediu permanent
    1. In sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara, in intregime sau in parte, activitatea.
    2. Expresia sediu permanent include indeosebi:
    a) un loc de conducere;
    b) o sucursala;
    c) un birou;
    d) o fabrica;
    e) un atelier; si
    f) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.
    3. Un santier de constructii sau un proiect de constructie ori de instalare constituie un sediu permanent numai daca dureaza mai mult de 12 luni.
    4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se considera ca nu include:
    a) folosirea de instalatii numai in scopul depozitarii, expunerii sau al livrarii de produse sau de marfuri care apartin intreprinderii;
    b) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri care apartin intreprinderii numai in scopul depozitarii, expunerii sau al livrarii;
    c) vanzarea de produse sau de marfuri care apartin intreprinderii, expuse in cadrul unui targ sau al unei expozitii temporare ocazionale, cand produsele sau marfurile sunt vandute in decurs de o luna de la inchiderea targului sau a expozitiei mentionate;
    d) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri care apartin intreprinderii numai in scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere;
    e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul cumpararii de produse sau marfuri ori al colectarii de informatii pentru intreprindere;
    f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul desfasurarii, pentru intreprindere, a oricarei alte activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar;
    g) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activitati mentionate la lit. a) - f), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.
    5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci cand o persoana - alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 7 - actioneaza in numele unei intreprinderi, are si exercita in mod obisnuit intr-un stat contractant imputernicirea de a incheia contracte in numele intreprinderii, aceasta intreprindere va fi considerata ca are un sediu permanent in acel stat, in legatura cu orice activitati pe care acea persoana le desfasoara pentru intreprindere, in afara de cazul in care activitatile acestei persoane sunt limitate la cele mentionate in paragraful 4, care, daca sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu ar face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent, potrivit prevederilor acelui paragraf .
    6. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, o intreprindere de asigurari a unui stat contractant se considera ca are un sediu permanent in celalalt stat contractant, cu exceptia reasigurarilor, daca incaseaza prime pe teritoriul celuilalt stat sau asigura riscuri situate acolo, prin intermediul unei persoane, alta decat un agent cu statut independent, caruia i se aplica prevederile paragrafului 7.
    7. O intreprindere nu se considera ca are un sediu permanent intr-un stat contractant numai prin faptul ca aceasta isi exercita activitatea de afaceri in acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau prin orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze in cadrul activitatii lor obisnuite.
    8. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care isi exercita activitatea de afaceri in acel celalalt stat (printr-un sediu permanent sau in alt mod) nu este suficient pentru a face din una dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.
    Art. 6
    Venituri din proprietati imobiliare
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatari forestiere) situate in celalalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Expresia proprietati imobiliare are intelesul care este atribuit de legislatia statului contractant in care proprietatile in cauza sunt situate. Expresia include, in orice caz, accesoriile proprietatii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat in agricultura si exploatari forestiere, drepturile asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul proprietatilor imobiliare si drepturile la plati variabile sau fixe pentru exploatarea sau dreptul de a exploata zacamintele minerale, izvoarele si ale resurse naturale; navele, aeronavele si vehiculele rutiere nu sunt considerate proprietati imobiliare.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea in orice alta forma a proprietatii imobiliare.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenite din proprietati imobiliare ale unei intreprinderi si veniturilor obtinute din proprietati imobiliare utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.
    5. Prevederile anterioare ale acestui articol se aplica, de asemenea, veniturilor obtinute din proprietati mobiliare sau veniturilor obtinute din servicii legate de utilizarea sau de dreptul de a utiliza proprietati imobiliare, care, conform legislatiei fiscale a statului contractant in care proprietatile in cauza sunt situate, sunt asimilate veniturilor obtinute din proprietatile imobiliare.
    Art. 7
    Profiturile intreprinderii
    1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul in care intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci in fiecare stat contractant se atribuie acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut realiza, daca ar fi constituit o intreprindere distincta si separata, exercitand activitati identice sau similare in conditii identice sau similare si tratand cu toata independenta cu intreprinderea al carei sediu permanent este.
    3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scadere cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla situat sediul permanent sau in alta parte.
    4. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii in diversele sale parti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu impiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil in conformitate cu repartitia uzuala; totusi metoda de repartizare adoptata trebuie sa fie aceea prin care rezultatul obtinut sa fie in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.
    5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acest sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprindere.
    6. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie unui sediu permanent se determina in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul in care exista motive temeinice si suficiente de a se proceda altfel.
    7. Cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat in alte articole ale prezentei conventii, atunci prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.
    Art. 8
    Transporturi internationale
    1. Profiturile obtinute din exploatarea in trafic international a navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sunt impozabile numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
    2. Daca locul conducerii efective a unei intreprinderi de transport naval se afla la bordul unei nave, atunci acesta se considera ca este situat in statul contractant in care se afla portul de inregistrare a navei sau, daca nu exista un astfel de port, in statul contractant in care este rezident cel care exploateaza nava.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplica, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare in comun sau la o agentie internationala de transporturi.
    Art. 9
    Intreprinderi asociate
    1. Cand:
    a) o intreprindere a unui stat contractant participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
    b) aceleasi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si al unei intreprinderi a celuilalt stat contractant;
si, fie intr-un caz, fie in celalalt, cele doua intreprinderi sunt legate in relatiile lor comerciale sau financiare prin conditii acceptate sau impuse, care difera de cele care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile, care, fara aceste conditii, ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute in fapt din cauza acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acelei intreprinderi si impuse in consecinta.
    2. Cand un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi apartinand acelui stat - si impune in consecinta - profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in acel celalalt stat, iar profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat mentionat, in cazul in care conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost cele care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, atunci acel celalalt stat va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri cand acel celalalt stat considera modificarea justificata. La efectuarea acestei modificari se tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, daca este necesar, autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
    Art. 10
    Dividende
    1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Totusi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a dividendelor. Prevederile prezentului paragraf nu afecteaza impunerea societatii in ceea ce priveste profiturile din care se platesc dividendele.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2, daca beneficiarul efectiv al dividendelor este o societate care, pentru o perioada neintrerupta de 2 ani anteriori platii dividendelor, detine direct cel putin 25% din capitalul social al societatii care plateste dividendele, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a dividendelor.
    4. Termenul dividende, folosit in acest articol, inseamna veniturile provenite din actiuni, din actiuni sau din drepturi de folosinta, din parti miniere, din parti de fondator sau din alte drepturi care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte parti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca si veniturile din actiuni de catre legislatia statului in care este rezidenta societatea distribuitoare de dividende.
    5. Prevederile paragrafelor 1 - 3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant, in care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara in acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
    6. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, acel celalalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de acea societate, cu exceptia cazului in care asemenea dividende sunt platite unui rezident al acelui celalalt stat sau a cazului in care detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent sau de o baza fixa situata in acel celalalt stat, si nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite reprezinta, in intregime sau in parte, profituri sau venituri provenite din acel celalalt stat.
    Art. 11
    Dobanzi
    1. Dobanzile provenite dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Totusi aceste dobanzi pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a dobanzilor.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobanzile provenite dintr-un stat contractant vor fi scutite de impozit in acel stat:
    a) daca debitorul unei astfel de dobanzi este guvernul acelui stat, o subdiviziune politica sau administrativa, o autoritate locala sau o unitate administrativ-teritoriala a acestuia; sau
    b) daca dobanda este platita guvernului celuilalt stat contractant, unei subdiviziuni politice sau administrative, unei autoritati locale sau unei unitati administrativ-teritoriale a acestuia ori unei institutii sau organism (inclusiv o institutie financiara) in legatura cu orice finantare acordata de ele in baza unui acord intre guvernele statelor contractante; sau
    c) in legatura cu imprumuturile sau cu creditele facute de bancile centrale ale statelor contractante si de orice alta institutie financiara controlata de stat si care finanteaza activitati de afaceri in exterior, care pot fi convenite intre autoritatile competente ale statelor contractante.
    4. Termenul dobanzi, astfel cum este folosit in prezentul articol, inseamna veniturile din titluri de creanta de orice natura, insotite sau nu de garantii ipotecare si de o clauza de participare la profiturile debitorului, si, in special, veniturile din efecte publice si veniturile din obligatiuni sau din titluri de creanta, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, obligatiuni sau titluri de creanta. Penalitatile pentru plata cu intarziere nu sunt considerate dobanzi in sensul prezentului articol.
    5. Prevederile paragrafelor 1 - 3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin dobanzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta in legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
    6. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant atunci cand platitorul este insusi acel stat, o subdiviziune politica sau administrativa, o autoritate locala, o unitate administrativ-teritoriala sau un rezident al acestui stat. Totusi, cand platitorul dobanzilor, fie ca este sau nu este rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa in legatura cu care a fost contractata creanta generatoare de dobanzi si aceste dobanzi se suporta de acest sediu permanent sau de acea baza fixa, atunci aceste dobanzi se considera ca provin din statul in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    7. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma dobanzilor, tinandu-se seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care s-ar fi convenit intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
    Art. 12
    Redevente
    1. Redeventele provenite dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Totusi aceste redevente pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca primitorul este beneficiarul efectiv al redeventelor, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a redeventelor.
    3. Termenul redevente, folosit in prezentul articol, inseamna plati de orice fel, inclusiv cele in natura, primite pentru folosirea sau pentru concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau televiziune, asupra transmisiilor prin satelit, cablu, fibre optice sau tehnologii similare folosite pentru emisiunile destinate publicului, asupra oricarui patent, marca de comert, desen sau model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie sau pentru utilizarea ori dreptul de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau stiintific ori pentru informatii referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin redeventele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in acel celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
    5. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant atunci cand platitorul este insusi acel stat, o subdiviziune politica sau administrativa, o autoritate locala, o unitate administrativ-teritoriala sau un rezident al acestui stat. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu este rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele si acestea sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste redevente se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitorul si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma redeventelor, avandu-se in vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
    Art. 13
    Castiguri de capital
    1. Castigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din instrainarea proprietatilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, situate in celalalt stat contractant, pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare care face parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a proprietatii mobiliare care tine de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv castigurile provenite din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acelei baze fixe pot fi impuse in acel celalalt stat.
    3. Castigurile provenite din instrainarea navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere exploatate in trafic international sau a proprietatilor mobiliare, necesare pentru exploatarea unor asemenea nave, aeronave sau vehicule rutiere, sunt impozabile numai in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.
    4. Castigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din instrainarea actiunilor sau a altor participari similare intr-o societate ale carei active sunt formate, in totalitate sau in principal, din proprietati imobiliare situate in celalalt stat contractant pot fi impuse in acel stat.
    5. Castigurile provenite din instrainarea oricaror proprietati, altele decat cele la care se face referire in paragrafele 1 - 4, sunt impozabile numai in statul contractant in care este rezident cel care instraineaza.
    Art. 14
    Profesii independente
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unor servicii profesionale sau a altor activitati cu caracter independent sunt impozabile numai in acest stat, cu exceptia urmatoarelor situatii, cand aceste venituri pot fi, de asemenea, impuse in celalalt stat contractant:
    a) daca rezidentul dispune in mod obisnuit de o baza fixa in celalalt stat contractant in scopul desfasurarii activitatilor sale; sau
    b) daca rezidentul este prezent in celalalt stat contractant pentru o perioada sau perioade care insumeaza sau depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, care incepe sau se termina in anul calendaristic vizat.
    In situatiile la care se face referire la lit. a) sau b), venitul poate fi impus in celalalt stat contractant, dar numai acea parte din el care este atribuibila bazei fixe sau care este obtinuta din activitati desfasurate in perioada in care rezidentul a fost prezent in acel celalalt stat.
    2. Expresia servicii profesionale cuprinde, in special, activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.
    Art. 15
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva prevederilor art. 16 si 18 - 21, salariile si alte remuneratii similare, obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata, sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul in care activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, remuneratiile primite pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant sunt impozabile numai in primul stat mentionat, daca:
    a) beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, care incepe sau se termina in anul calendaristic vizat;
    b) remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat; si
    c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat.
    3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile obtinute pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave, aeronave sau al unui vehicul rutier exploatat in trafic international pot fi impuse in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
    Art. 16
    Remuneratiile membrilor consiliului de administratie
    Remuneratiile si alte plati similare, primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau al oricarui organ similar al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant, pot fi impuse in acel celalalt stat.
    Art. 17
    Artisti si sportivi
    1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant in calitate de artist de spectacol, cum sunt: artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitatile lui personale, desfasurate in aceasta calitate in celalalt stat contractant, pot fi impuse in acel celalalt stat.
    2. Cand veniturile in legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau de un sportiv in aceasta calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 si 15, pot fi impuse in statul contractant in care sunt exercitate activitatile artistului de spectacol sau ale sportivului.
    3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol, veniturile mentionate in acesta vor fi scutite de impozit in statul contractant in care este exercitata activitatea artistului de spectacol sau a sportivului, cu conditia ca aceasta activitate sa fie finantata in cea mai mare parte din fonduri publice ale acestui stat sau ale celuilalt stat ori ca activitatea sa fie exercitata in cadrul unui acord cultural sau al unei intelegeri intre statele contractante.
    Art. 18
    Pensii
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile, anuitatile si alte remuneratii similare, platite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariata desfasurata in trecut, vor fi impozabile numai in acel stat.
    2. Termenul anuitate inseamna o suma determinata, platibila in mod periodic la scadente fixe in timpul vietii sau in timpul unei perioade specificate sau determinabile, in virtutea unui angajament, cu obligatia de a face in schimb platile pentru deplina si corespunzatoare recompensare in bani sau in echivalent banesc.
    Art. 19
    Functii publice
    1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decat pensiile, platite de un stat contractant sau de o subdiviziune politica ori administrativa, de o autoritate locala sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat sau subdiviziuni, autoritati sau unitati, sunt impozabile numai in acest stat.
    b) Totusi aceste salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai in celalalt stat contractant, daca serviciile sunt prestate in acel stat si persoana fizica este rezidenta a acelui stat si:
    (i) este national al acelui stat; sau
    (ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai in scopul prestarii serviciilor.
    2. a) Orice pensii platite de sau din fonduri create de un stat contractant sau de o subdiviziune politica ori administrativa, de o autoritate locala sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau subdiviziuni, autoritati locale sau unitati sunt impozabile numai in acel stat.
    b) Totusi aceste pensii sunt impozabile numai in celalalt stat contractant, daca persoana fizica este rezident si national al acelui stat.
    3. Prevederile art. 15 - 18 se aplica salariilor si altor remuneratii similare si pensii, platite pentru serviciile prestate in legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant, de o subdiviziune politica sau administrativa, de o autoritate locala sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia.
    Art. 20
    Profesori si cercetatori
    1. Remuneratia primita pentru predare sau cercetare stiintifica de catre o persoana fizica care este sau a fost imediat anterior vizitarii unui stat contractant rezident al celuilalt stat contractant si care este prezenta in primul stat pentru o perioada care nu depaseste 2 ani, in scopul cercetarii stiintifice sau pentru predare la o universitate, colegiu, institutie de invatamant superior, instituit de cercetare sau la un alt institut similar acreditat de guvernul celuilalt stat contractant, va fi scutita de impozit in primul stat, cu conditia ca toate aceste entitati sa aiba caracter nonprofit.
    2. Prevederile paragrafului 1 ale acestui articol nu se aplica venitului din cercetare, daca asemenea cercetare nu este intreprinsa in interes public, ci in interesul obtinerii unui castig in folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.
    Art. 21
    Studenti si practicanti
    1. Sumele pe care le primeste pentru intretinere, educare sau pregatire un student sau un practicant care, imediat anterior vizitarii unui stat contractant, este sau a fost rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent in primul stat mentionat numai in scopul educarii sau al pregatirii sale vor fi scutite de impozit in acel stat, cu conditia ca astfel de sume sa provina din surse situate in afara acelui stat.
    2. Remuneratia platita unui student sau practicant rezident al unui stat contractant pentru scopurile la care se face referire in paragraful 1 si obtinuta ca urmare a unei activitati salariate desfasurate in acel celalalt stat nu va fi impusa in acel celalalt stat, daca nu depaseste 3.000 de dolari pe an in timpul unei perioade care nu depaseste 2 ani de la data primei lui sosiri, cu conditia ca aceasta activitate salariata sa fie direct legata de studiile sale.
    Art. 22
    Alte venituri
    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate in articolele precedente ale prezentei conventii, sunt impozabile numai in acest stat.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra veniturilor, altele decat veniturile provenite din proprietatile imobiliare, astfel cum sunt definite in paragraful 2 al art. 6, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita in acel celalalt stat profesii independente, printr-o baza fixa situata acolo, si daca dreptul sau proprietatea in legatura cu care venitul este platit este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.
    3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, care nu sunt tratate in articolele precedente ale prezentei conventii si care provin din celalalt stat contractant, pot fi impuse in acel celalalt stat.
    Art. 23
    Capitalul
    1. Capitalul reprezentat de proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant si care sunt situate in celalalt stat contractant, poate fi impus in acel celalalt stat.
    2. Capitalul reprezentat de proprietati mobiliare care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau de proprietati mobiliare care apartin unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente poate fi impus in acel celalalt stat.
    3. Capitalul constituit din nave, aeronave si vehicule rutiere, exploatate in trafic international, si din proprietatile mobiliare care tin de exploatarea unor asemenea nave, aeronave si vehicule rutiere este impozabil numai in statul contractant in care se afla locul conducerii efective a intreprinderii.
    4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai in acest stat.
    Art. 24
    Eliminarea dublei impuneri
    1. Cand un rezident al unui stat contractant realizeaza venituri sau detine capital care, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, pot fi impuse in celalalt stat contractant, primul stat mentionat va recunoaste:
    a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o suma egala cu impozitul pe venit platit in acel celalalt stat;
    b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident o suma egala cu impozitul pe capital platit in acel celalalt stat.
    Aceasta deducere, in ambele cazuri, nu va depasi totusi acea parte din impozitul pe venit sau pe capital, astfel cum a fost calculat inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila, dupa caz, venitului sau capitalului care poate fi impus in acel celalalt stat.
    2. Cand, in conformitate cu orice prevedere a acestei conventii, venitul obtinut sau capitalul detinut de un rezident al Portugaliei este scutit de impozit in acest stat, Portugalia poate, cu toate acestea, la calcularea sumei impozitului pe venitul sau pe capitalul ramas al acestui rezident, sa ia in considerare venitul sau capitalul scutit.
    Art. 25
    Nediscriminarea
    1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi in celalalt stat contractant nici unei impuneri sau obligatii legate de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decat impunerea si obligatiile legate de aceasta, la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat aflati in aceeasi situatie, in special in legatura cu rezidenta. Independent de prevederile art. 1, aceasta prevedere se va aplica, de asemenea, si persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant nu va fi stabilita in conditii mai putin favorabile in acel celalalt stat decat impunerea stabilita intreprinderilor acelui celalalt stat, care desfasoara aceleasi activitati. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca obligand un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant nici o deducere personala, inlesnire si reducere, in ceea ce priveste impunerea, pe considerente privind statutul civil ori responsabilitatile familiale pe care le acorda rezidentilor sai.
    3. Cu exceptia cazului in care se aplica prevederile paragrafului 1 al art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11 sau ale paragrafului 6 al art. 12, dobanzile, redeventele si alte plati, efectuate de o intreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant, se vor deduce, in scopul determinarii profiturilor impozabile ale unei asemenea intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cum ar fi fost platite unui rezident al primului stat mentionat. In mod similar, orice datorii ale unei intreprinderi a unui stat contractant fata de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, in vederea determinarii capitalului impozabil al acestei intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cum ar fi fost contractate fata de un rezident al primului stat mentionat.
    4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este, integral sau partial, detinut sau controlat, in mod direct sau indirect, de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse in primul stat mentionat nici unei impuneri sau obligatii legate de aceasta, care sa fie diferita sau mai impovaratoare decat impunerea si obligatiile legate de aceasta, la care sunt sau pot fi supuse alte intreprinderi similare ale primului stat mentionat.
    5. Independent de prevederile art. 2, prevederile prezentului articol se vor aplica impozitelor de orice fel si de orice natura.
    Art. 26
    Procedura amiabila
    1. Cand o persoana considera ca, din cauza masurilor luate de unul sau de ambele state contractante, rezulta sau va rezulta pentru ea o impunere care nu este conforma cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acestor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca situatia sa se incadreaza in prevederile paragrafului 1 al art. 25, acelui stat contractant al carui national este. Cazul trebuie prezentat in termen de 3 ani de la data primei notificari a actiunii din care rezulta o impunere contrara prevederilor conventiei.
    2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia i se pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impuneri care nu este in conformitate cu conventia. Orice intelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta in legislatia interna a statelor contractante.
    3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea intelegerii amiabile orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau aplicarii acestei conventii. De asemenea, ele se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri in cazurile neprevazute de conventie.
    4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele, inclusiv prin intermediul unei comisii mixte formate din ele sau din reprezentantii lor, pentru a ajunge la o intelegere, in sensul paragrafelor precedente.
    Art. 27
    Schimbul de informatii
    1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiei interne a statelor contractante, referitoare la impozitele vizate de conventie, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara prevederilor conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca secret in acelasi mod ca si informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne a acestui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea sau incasarea, cu aplicarea sau cu urmarirea impozitelor ori cu solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul conventiei. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in aceste scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
    a) de a lua masuri administrative contrare propriei legislatii si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei proprii sau in cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
    c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau un secret profesional ori un procedeu comercial sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
    Art. 28
    Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare
    Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiaza membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.
    Art. 29
    Intrarea in vigoare
    1. Statele contractante isi vor comunica reciproc faptul ca au fost indeplinite cerintele constitutionale pentru intrarea in vigoare a acestei conventii.
    2. Conventia va intra in vigoare la data ultimei notificari la care se face referire in paragraful 1 si prevederile ei se vor aplica:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, faptul care le genereaza sa apara la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care prezenta conventie intra in vigoare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite, cum ar fi impozitul pe venitul obtinut sau pe capitalul detinut la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care prezenta conventie intra in vigoare;
    b) in cazul Portugaliei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, faptul care le genereaza sa apara la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului imediat urmator celui in care conventia intra in vigoare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite, cum ar fi impozitul pe venitul obtinut sau pe capitalul detinut in anul fiscal care incepe la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului imediat urmator celui in care conventia intra in vigoare.
    Art. 30
    Denuntarea
    Prezenta conventie va ramane in vigoare pana cand va fi denuntata de unul dintre statele contractante. Fiecare stat contractant poate denunta conventia, pe canale diplomatice, dand o nota de denuntare cu cel putin 6 luni inainte de sfarsitul fiecarui an calendaristic care urmeaza dupa o perioada de 5 ani de la data la care conventia intra in vigoare. In aceasta situatie prezenta conventie va inceta sa aiba efect:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, faptul care le genereaza sa apara la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care expira perioada specificata in nota de denuntare mentionata;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite, cum ar fi impozitul pe venitul obtinut sau pe capitalul detinut la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care expira perioada specificata in nota de denuntare mentionata;
    b) in cazul Portugaliei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, faptul care le genereaza sa apara la sau dupa prima zi a lunii ianuarie imediat urmatoare datei la care expira perioada specificata in nota de denuntare mentionata;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite, cum ar fi impozitul pe venitul obtinut sau pe capitalul detinut in anul fiscal care incepe la sau dupa prima zi a lunii ianuarie imediat urmatoare datei la care expira perioada specificata in nota de denuntare mentionata.
    Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezenta conventie.
    Semnata la Bucuresti la 16 septembrie 1997, in doua exemplare originale, in limbile romana, portugheza si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                      Pentru Romania,
                      Lazar Comanescu,
                      secretar de stat la
                      Ministerul Afacerilor Externe

                      Pentru Republica Portugheza,
                      Jose Alberto Rebelo dos Reis Lamego,
                      secretar de stat la
                      Ministerul Afacerilor Externe

                                PROTOCOL

    La data semnarii Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, incheiata intre Romania si Republica Portugheza, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma de statele lor, au convenit asupra urmatoarelor prevederi care fac parte integranta din conventie:

    1. La articolul 2
    In situatia in care orice stat contractant ar introduce un impozit pe capital cu baza mondiala, statele contractante se vor consulta reciproc pentru a largi sfera de aplicare a conventiei prin includerea acestui impozit.
    2. La articolul 10 paragraful 4
    Termenul dividende, in cazul Portugaliei, include profiturile atribuite unei asociatii pentru participare la profituri.
    3. La articolul 11 paragraful 3 lit. c)
    Autoritatile competente ale ambelor state contractante vor face un schimb de liste cuprinzand entitatile la care se face referire in paragraful 3 lit. c), dupa semnarea si inainte de intrarea in vigoare a prezentei conventii.
    4. La articolul 25
    Prevederile acestui articol nu vor impiedica aplicarea dispozitiilor legislatiei fiscale a unui stat contractant referitoare la subcapitalizare.
    Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.
    Semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997, in doua exemplare originale, in limbile romana, portugheza si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                      Pentru Romania,
                      Lazar Comanescu,
                      secretar de stat la
                      Ministerul Afacerilor Externe

                      Pentru Republica Portugheza,
                      Jose Alberto Rebelo dos Reis Lamego,
                      secretar de stat la
                      Ministerul Afacerilor ExterneSmartCity5

COMENTARII la Legea 63/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 63 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu