E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 583 2004 aproba Ordonanţa 93 2004
Legea 583 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 93 2004
Legea 583 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 10 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 26 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 35 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 37 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 39 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 54 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 64 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 70 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 72 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 80 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 91 din actul OUG 150 2002
Legea 583 2004 modifica articolul 109 din actul OUG 150 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 583 din 15 decembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1228 din 21 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 93 din 26 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai altor state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva."
    2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ministerul Sanatatii impreuna cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii numai in vederea derularii programelor nationale."
    3. La articolul I, punctul 5 se abroga.
    4. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice prevazute in normele metodologice de aplicare a contractului-cadru."
    5. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) CNAS este autorizata sa incheie si sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare, componente ale programelor nationale de sanatate, precum si servicii medicale de dializa."
    6. La articolul I punctul 10, alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 37 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, acreditati conform legii.
    ...........................................................................
    (4) Comisiile de acreditare la nivel national sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si CNAS, ai structurilor nationale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sau din reprezentanti ai directiilor medicale ori reprezentanti ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii si reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
    (5) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se elaboreaza de comisiile nationale de acreditare si se aproba de Ministerul Sanatatii. Standardele de acreditare elaborate de comisiile nationale de acreditare se avizeaza de Ministerul Sanatatii."
    7. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa. Contractele pot fi multianuale, in limita creditelor aprobate anual."
    8. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contributiile pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara."
    9. La articolul I, punctul 14 se abroga.
    10. La articolul I punctul 15, litera o) a alineatului (1) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
    "o) incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;"
    11. La articolul I punctul 16, litera p^1) a alineatului (1) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
    "p^1) asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."
    12. La articolul I, dupa punctul 16 se introduc punctele 16^1 - 16^5, cu urmatorul cuprins:
    "16^1. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 70
    (1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 19 membri, cu un mandat pe 4 ani, dupa cum urmeaza:>>
    16^2. La alineatul (1) al articolului 70, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    <<e) 2 membri numiti de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.>>
    16^3. Alineatul (1) al articolului 72 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 72
    (1) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 membri.>>
    16^4. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 80
    (1) Consiliul de administratie al caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti este alcatuit din 11 membri, desemnati dupa cum urmeaza:>>
    16^5. La alineatul (1) al articolului 80, dupa litera d) se introduce litera d^1) cu urmatorul cuprins:
    <<d^1) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti;>>"
    13. La articolul I punctul 17, alineatele (4) - (6) ale articolului 91 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru activitatile desfasurate in cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii si membrii secretariatului tehnic beneficiaza de indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS.
    (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depasi 30%, respectiv 20% din indemnizatia presedintelui CNAS.
    (6) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din cheltuielile de administrare a fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."
    14. La articolul I punctul 18, articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 109
    CNAS poate organiza activitati finantate din venituri proprii."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU



SmartCity5

COMENTARII la Legea 583/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 583 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu