Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 556 din  7 decembrie 2004

privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1194 din 14 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Institut, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica.
    (2) Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Institutul are ca obiect de activitate analiza stiintifica a premiselor, desfasurarii si efectelor - in plan politic, economic si social - ale Revolutiei romane din decembrie 1989, in scopul realizarii unei imagini documentate, obiective si cuprinzatoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporana a tarii noastre.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectului de activitate si a scopului activitatii sale Institutul organizeaza culegerea, arhivarea, cercetarea si publicarea documentelor referitoare la Revolutia romana din decembrie 1989, avand urmatoarele atributii principale:
    1. in domeniul documentarii:
    a) solicita si achizitioneaza contra cost, respectiv primeste prin transfer sau ca donatie, orice marturie, publicatie ori document al Revolutiei romane din decembrie 1989 sau despre aceasta;
    b) organizeaza sub egida proprie si coordoneaza arhiva, biblioteca, precum si un muzeu national al Revolutiei romane din decembrie 1989, prin preluarea documentelor despre aceasta, existente in original sau in copie, pe orice tip de suport, de la alte institutii ale statului care au intreprins studii si cercetari privind acest eveniment;
    c) constituie un fond public documentar cuprinzand publicatii, carti, colectii de reviste, ziare, manifeste, imagini foto si video si orice alte inscrisuri legate de premisele, desfasurarea propriu-zisa si evocarea Revolutiei romane din decembrie 1989;
    2. in domeniul cercetarii:
    a) efectueaza studii si cercetari, in tara si in strainatate, pentru aprofundarea premiselor interne si a conjuncturii internationale in care a avut loc Revolutia romana din decembrie 1989;
    b) dezvolta relatii de colaborare si de comunicare cu persoane si institutii, din tara si din strainatate, care sunt preocupate de cunoasterea si reflectarea Revolutiei romane din decembrie 1989, instituind un parteneriat activ cu societatea academica si civila;
    c) sistematizeaza din punct de vedere tematic si problematic, dupa rigori stiintifice, fondul documentar si arhivistic pe care il constituie in legatura cu desfasurarea Revolutiei romane din decembrie 1989;
    3. in domeniul comunicarii:
    a) finanteaza editarea si reeditarea, tiparirea si publicarea, pe orice tip de suport, a unor memorii, carti, studii, articole, colectii de documente scrise, fotografice si audiovizuale privitoare la Revolutia romana din decembrie 1989;
    b) organizeaza reuniuni si colocvii consacrate Revolutiei romane din decembrie 1989 si reprezinta cercetarea romaneasca in acest domeniu la intalnirile stiintifice nationale si internationale;
    c) sprijina conceptual, metodologic si material, in limita sumelor alocate de la buget, proiecte si programe ale organizatiilor societatii civile si ale asociatiilor de revolutionari, consacrate studierii si/sau evocarii Revolutiei romane din decembrie 1989.
    Art. 4
    In cadrul Institutului se constituie:
    a) Colegiul national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Colegiu national, ca organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, format dintr-un numar de 25 de personalitati reprezentative si recunoscute ale Revolutiei romane din decembrie 1989. Membrii Colegiului national sunt desemnati de catre Presedintele Romaniei, cu consultarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989;
    b) Consiliul stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Consiliu stiintific, ca organ consultativ stiintific al Institutului, format dintr-un numar de pana la 21 de membri, desemnati de Colegiul national, prin consultarea Academiei Romane si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    (1) Institutul este condus de un presedinte, ales de Colegiul national dintre personalitatile care au avut un rol de prima marime in desfasurarea Revolutiei romane din decembrie 1989. Atributiile presedintelui sunt stabilite de Colegiul national.
    (2) Colegiul national numeste ca organe executive un director general, ajutat de un director general adjunct, pe o perioada de 5 ani. Acestia sunt alesi dintre membrii Colegiului national si ai Consiliului stiintific ale Institutului, la recomandarea presedintelui.
    (3) Directorul general si directorul general adjunct ai Institutului sunt incadrati si salarizati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.
    (4) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza si conduce intreaga activitate a Institutului;
    b) este ordonator de credite, in conditiile legii;
    c) asigura gestionarea fondurilor banesti si a patrimoniului Institutului, potrivit legii;
    d) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
    e) numeste si destituie, potrivit legii, personalul Institutului.
    (5) Directorul general adjunct coordoneaza activitatea de cercetare, respectiv Consiliul stiintific, fiind inlocuitorul de drept al directorului general si exercitand atributiile delegate de acesta.
    Art. 6
    (1) Numarul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv directorul general si directorul general adjunct.
    (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.
    (3) Structura organizatorica, atributiile personalului si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aproba de Colegiul national, la propunerea presedintelui.
    Art. 7
    Pentru indeplinirea obiectivelor sale Institutul colaboreaza cu Academia Romana, cu institutii guvernamentale, precum si cu asociatii si organizatii ale societatii civile care au preocupari legate de studierea Revolutiei romane din decembrie 1989.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.
    (2) Veniturile proprii se obtin din activitati realizate direct de Institut, dupa cum urmeaza:
    a) editarea si vanzarea de carti, publicatii, lucrari si studii de specialitate;
    b) cofinantari de programe si proiecte;
    c) studii, proiecte si prestari de servicii;
    d) exploatarea bunurilor pe care le are in administrare;
    e) sponsorizari si donatii, in conditiile legii;
    f) alte activitati specifice realizate de Institut, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.
    Art. 9
    (1) Pentru perioada de functionare din anul 2004 finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, organizarii si functionarii Institutului se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Fondurile necesare finantarii cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004.
    Art. 10
    Se autorizeaza Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" sa asigure spatiul si mijloacele necesare organizarii si functionarii Institutului, in conditiile legii.
    Art. 11
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 14 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 556/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 556 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu