Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.33 din 23.05.2019

pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 27 mai 2019SmartCity1

Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri,luând în considerare imperativul marcării corespunzătoare, instituţional şi organizatoric, a momentelor esenţiale din evoluţia recentă a statului român, parte a identităţii naţionale, ale cărei conservare şi afirmare sunt vitale în actualul context internaţional,în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv funcţionarea ineficientă a unor instituţii publice şi existenţa strict formală a acestora,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Institut, funcţionează ca instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică.
2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) În cadrul Institutului se constituie Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
(2) Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Colegiul naţional, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se întruneşte lunar, format dintr-un număr de până la 25, dar nu mai puţin de 15 personalităţi reprezentative ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, recunoscute, care deţin una din calităţile prevăzute de Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Membrii Colegiului naţional sunt desemnaţi din rândul revoluţionarilor recunoscuţi, prin decret, de către Preşedintele României, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
(4) Pentru respectarea proporţionalităţii teritoriale, înlocuirea membrilor Colegiului naţional se face la propunerea Colegiului naţional cu revoluţionari recunoscuţi care au luptat în aceeaşi zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru.
(5) Nu pot fi membri ai Colegiului naţional:a)cei care au fost angajaţi ai Securităţii, au colaborat, sub orice formă, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunistă care a funcţionat până la 22 decembrie 1989; b)cei care nu sunt recunoscuţi ca fiind revoluţionari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Calitatea de membru în Colegiul naţional încetează la cerere, prin deces sau în situaţia în care există dovada că membrul se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (5).
(7) Pentru participarea la şedinţele Colegiului naţional, preşedintele Institutului şi membrii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia secretarului general al Institutului, indiferent de numărul de şedinţe organizate lunar.
(8) Cheltuielile de cazare, diurnă, transport, efectuate de preşedinte şi membrii Colegiul naţional, cu ocazia deplasărilor la acţiuni organizate de Institut în ţară şi străinătate, se suportă din bugetul Institutului.
(9) Colegiul naţional, la propunerea preşedintelui, numeşte din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atribuţie principală monitorizarea activităţii Institutului şi a modului în care se derulează programele desfăşurate/finanţate de Institut, aprobate de Colegiul naţional. În lipsa preşedintelui, şedinţele Colegiului naţional sunt prezidate de secretarul general.
(10) Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Consiliul ştiinţific, este organ consultativ ştiinţific al Institutului, format dintr-un număr de până la 21 de membri, desemnaţi de Colegiul naţional, prin consultarea Academiei Române şi a Ministerului Cercetării şi Inovării.
(11) Consiliul ştiinţific este coordonat de un director ştiinţific, numit de preşedintele Institutului prin decizie.
(12) Atribuţiile directorului ştiinţific se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Colegiul naţional.
(13) Modul de organizare şi funcţionare ale Colegiului naţional şi Consiliului ştiinţific se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.
3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Institutul este condus de un preşedinte, ales de Colegiul naţional, prin hotărâre, dintre personalităţile Revoluţiei române din decembrie 1989, care deţine una din calităţile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele prezidează şedinţele Colegiului naţional. Atribuţiile preşedintelui sunt stabilite de Colegiul naţional prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Colegiul naţional numeşte ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului naţional, la propunerea preşedintelui.
(3) Directorul general este încadrat şi salarizat la nivelul funcţiei asimilate celei de secretar de stat.
(4) Directorul general are următoarele atribuţii principale:a)coordonează activitatea curentă a Institutului între şedinţele Colegiului naţional; b)asigură gestionarea fondurilor băneşti, potrivit legii; c)prezintă spre aprobare Colegiului naţional proiectul Programului şi proiectul de buget ale Institutului, pentru anul următor; d)prezintă spre aprobare Colegiului naţional bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară; e)duce la îndeplinire hotărârile Colegiului naţional şi deciziile preşedintelui Institutului; f)este ordonator de credite, în condiţiile legii; g)numeşte şi eliberează din funcţie, potrivit legii, personalul Institutului.
4. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general şi directorul general.
(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Institutului se aprobă de Colegiul naţional.
Articolul IIÎncetarea calităţii de membru al Colegiului naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în condiţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se constată de Colegiul naţional şi se comunică Preşedintelui României. Articolul III Numirea în noile funcţii în cadrul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit organigramei aprobate de Colegiul naţional.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Toni GreblăDirectorul general al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,Gelu Voican VoiculescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Mergeani Nicea,secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae HurducSmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu