Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.33 din 23.05.2019

pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 27 mai 2019SmartCity1

Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri,luând în considerare imperativul marcării corespunzătoare, instituţional şi organizatoric, a momentelor esenţiale din evoluţia recentă a statului român, parte a identităţii naţionale, ale cărei conservare şi afirmare sunt vitale în actualul context internaţional,în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv funcţionarea ineficientă a unor instituţii publice şi existenţa strict formală a acestora,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Institut, funcţionează ca instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică.
2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) În cadrul Institutului se constituie Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
(2) Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Colegiul naţional, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se întruneşte lunar, format dintr-un număr de până la 25, dar nu mai puţin de 15 personalităţi reprezentative ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, recunoscute, care deţin una din calităţile prevăzute de Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Membrii Colegiului naţional sunt desemnaţi din rândul revoluţionarilor recunoscuţi, prin decret, de către Preşedintele României, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
(4) Pentru respectarea proporţionalităţii teritoriale, înlocuirea membrilor Colegiului naţional se face la propunerea Colegiului naţional cu revoluţionari recunoscuţi care au luptat în aceeaşi zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru.
(5) Nu pot fi membri ai Colegiului naţional:a)cei care au fost angajaţi ai Securităţii, au colaborat, sub orice formă, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunistă care a funcţionat până la 22 decembrie 1989; b)cei care nu sunt recunoscuţi ca fiind revoluţionari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Calitatea de membru în Colegiul naţional încetează la cerere, prin deces sau în situaţia în care există dovada că membrul se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (5).
(7) Pentru participarea la şedinţele Colegiului naţional, preşedintele Institutului şi membrii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia secretarului general al Institutului, indiferent de numărul de şedinţe organizate lunar.
(8) Cheltuielile de cazare, diurnă, transport, efectuate de preşedinte şi membrii Colegiul naţional, cu ocazia deplasărilor la acţiuni organizate de Institut în ţară şi străinătate, se suportă din bugetul Institutului.
(9) Colegiul naţional, la propunerea preşedintelui, numeşte din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atribuţie principală monitorizarea activităţii Institutului şi a modului în care se derulează programele desfăşurate/finanţate de Institut, aprobate de Colegiul naţional. În lipsa preşedintelui, şedinţele Colegiului naţional sunt prezidate de secretarul general.
(10) Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Consiliul ştiinţific, este organ consultativ ştiinţific al Institutului, format dintr-un număr de până la 21 de membri, desemnaţi de Colegiul naţional, prin consultarea Academiei Române şi a Ministerului Cercetării şi Inovării.
(11) Consiliul ştiinţific este coordonat de un director ştiinţific, numit de preşedintele Institutului prin decizie.
(12) Atribuţiile directorului ştiinţific se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Colegiul naţional.
(13) Modul de organizare şi funcţionare ale Colegiului naţional şi Consiliului ştiinţific se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.
3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Institutul este condus de un preşedinte, ales de Colegiul naţional, prin hotărâre, dintre personalităţile Revoluţiei române din decembrie 1989, care deţine una din calităţile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele prezidează şedinţele Colegiului naţional. Atribuţiile preşedintelui sunt stabilite de Colegiul naţional prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Colegiul naţional numeşte ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului naţional, la propunerea preşedintelui.
(3) Directorul general este încadrat şi salarizat la nivelul funcţiei asimilate celei de secretar de stat.
(4) Directorul general are următoarele atribuţii principale:a)coordonează activitatea curentă a Institutului între şedinţele Colegiului naţional; b)asigură gestionarea fondurilor băneşti, potrivit legii; c)prezintă spre aprobare Colegiului naţional proiectul Programului şi proiectul de buget ale Institutului, pentru anul următor; d)prezintă spre aprobare Colegiului naţional bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară; e)duce la îndeplinire hotărârile Colegiului naţional şi deciziile preşedintelui Institutului; f)este ordonator de credite, în condiţiile legii; g)numeşte şi eliberează din funcţie, potrivit legii, personalul Institutului.
4. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general şi directorul general.
(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Institutului se aprobă de Colegiul naţional.
Articolul IIÎncetarea calităţii de membru al Colegiului naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în condiţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se constată de Colegiul naţional şi se comunică Preşedintelui României. Articolul III Numirea în noile funcţii în cadrul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit organigramei aprobate de Colegiul naţional.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Toni GreblăDirectorul general al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,Gelu Voican VoiculescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Mergeani Nicea,secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae HurducSmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu