Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.33 din 23.05.2019

pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 27 mai 2019SmartCity1

Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare funcţionării în cele mai bune condiţii a instituţiilor publice, astfel încât să poată fi atinse obiectivele avute în vedere de legiuitor la înfiinţarea acestor structuri,luând în considerare imperativul marcării corespunzătoare, instituţional şi organizatoric, a momentelor esenţiale din evoluţia recentă a statului român, parte a identităţii naţionale, ale cărei conservare şi afirmare sunt vitale în actualul context internaţional,în considerarea efectelor negative ale neadoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv funcţionarea ineficientă a unor instituţii publice şi existenţa strict formală a acestora,având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Institut, funcţionează ca instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică.
2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) În cadrul Institutului se constituie Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
(2) Colegiul naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Colegiul naţional, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se întruneşte lunar, format dintr-un număr de până la 25, dar nu mai puţin de 15 personalităţi reprezentative ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, recunoscute, care deţin una din calităţile prevăzute de Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Membrii Colegiului naţional sunt desemnaţi din rândul revoluţionarilor recunoscuţi, prin decret, de către Preşedintele României, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.
(4) Pentru respectarea proporţionalităţii teritoriale, înlocuirea membrilor Colegiului naţional se face la propunerea Colegiului naţional cu revoluţionari recunoscuţi care au luptat în aceeaşi zonă cu cei cărora le-a încetat calitatea de membru.
(5) Nu pot fi membri ai Colegiului naţional:a)cei care au fost angajaţi ai Securităţii, au colaborat, sub orice formă, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunistă care a funcţionat până la 22 decembrie 1989; b)cei care nu sunt recunoscuţi ca fiind revoluţionari, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Calitatea de membru în Colegiul naţional încetează la cerere, prin deces sau în situaţia în care există dovada că membrul se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (5).
(7) Pentru participarea la şedinţele Colegiului naţional, preşedintele Institutului şi membrii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia secretarului general al Institutului, indiferent de numărul de şedinţe organizate lunar.
(8) Cheltuielile de cazare, diurnă, transport, efectuate de preşedinte şi membrii Colegiul naţional, cu ocazia deplasărilor la acţiuni organizate de Institut în ţară şi străinătate, se suportă din bugetul Institutului.
(9) Colegiul naţional, la propunerea preşedintelui, numeşte din rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atribuţie principală monitorizarea activităţii Institutului şi a modului în care se derulează programele desfăşurate/finanţate de Institut, aprobate de Colegiul naţional. În lipsa preşedintelui, şedinţele Colegiului naţional sunt prezidate de secretarul general.
(10) Consiliul ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, denumit în continuare Consiliul ştiinţific, este organ consultativ ştiinţific al Institutului, format dintr-un număr de până la 21 de membri, desemnaţi de Colegiul naţional, prin consultarea Academiei Române şi a Ministerului Cercetării şi Inovării.
(11) Consiliul ştiinţific este coordonat de un director ştiinţific, numit de preşedintele Institutului prin decizie.
(12) Atribuţiile directorului ştiinţific se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Colegiul naţional.
(13) Modul de organizare şi funcţionare ale Colegiului naţional şi Consiliului ştiinţific se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.
3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5
(1) Institutul este condus de un preşedinte, ales de Colegiul naţional, prin hotărâre, dintre personalităţile Revoluţiei române din decembrie 1989, care deţine una din calităţile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele prezidează şedinţele Colegiului naţional. Atribuţiile preşedintelui sunt stabilite de Colegiul naţional prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Colegiul naţional numeşte ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului naţional, la propunerea preşedintelui.
(3) Directorul general este încadrat şi salarizat la nivelul funcţiei asimilate celei de secretar de stat.
(4) Directorul general are următoarele atribuţii principale:a)coordonează activitatea curentă a Institutului între şedinţele Colegiului naţional; b)asigură gestionarea fondurilor băneşti, potrivit legii; c)prezintă spre aprobare Colegiului naţional proiectul Programului şi proiectul de buget ale Institutului, pentru anul următor; d)prezintă spre aprobare Colegiului naţional bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară; e)duce la îndeplinire hotărârile Colegiului naţional şi deciziile preşedintelui Institutului; f)este ordonator de credite, în condiţiile legii; g)numeşte şi eliberează din funcţie, potrivit legii, personalul Institutului.
4. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general şi directorul general.
(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Institutului se aprobă de Colegiul naţional.
Articolul IIÎncetarea calităţii de membru al Colegiului naţional al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în condiţiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se constată de Colegiul naţional şi se comunică Preşedintelui României. Articolul III Numirea în noile funcţii în cadrul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit organigramei aprobate de Colegiul naţional.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Toni GreblăDirectorul general al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,Gelu Voican VoiculescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,Mergeani Nicea,secretar de statMinistrul cercetării şi inovării,Nicolae HurducSmartCity5

COMENTARII la OUG 33/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 33 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu