E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 aproba OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 abrogă articolul 2 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 7 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 adauga dupa articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 44 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 8 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 9 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 16 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 51 din actul Legea 68 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 520 din 23 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1153 din  7 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza si in sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    2. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Literele a), d), e), i) si j) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) intocmesc, tin evidenta si elibereaza certificatele de stare civila;
    ...........................................................................
    d) intocmesc, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civila, in conditiile legii;
    e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
    ...........................................................................
    i) primesc, in sistem de ghiseu unic, cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
    j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare si placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor;>>".
    3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Se infiinteaza, in subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite in continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Se infiinteaza, in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    4. La articolul I, punctul 9 se abroga.
    5. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Structura organizatorica, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul Inspectoratului.>>"
    6. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "11^1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    Inspectoratul asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul evidentei persoanei si a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean.>>"
    7. La articolul I, punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. La articolul 14, literele a), c), f), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, in mod unitar, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
    ...........................................................................
    c) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele tuturor cetatenilor romani, precum si imaginile posesorilor de carti de identitate;
    ...........................................................................
    f) stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cartilor de identitate si ale cartilor de alegator, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor;
    g) raspunde, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana;
    h) gestioneaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor;>>".
    8. La articolul I punctul 15, litera h^1) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "h^1) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;".
    9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se transfera in interesul serviciului si se numeste pe functii la Inspectorat."
    10. Articolul II se abroga.
    11. La articolul IV punctul 4, articolul 3^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) se elibereaza in conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, dupa caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea unor documente necesare persoanei, de catre structurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (2) Coordonarea activitatii de evidenta a persoanei se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidenta a populatiei, si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
    12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 42^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cartilor de identitate, a cartilor de alegator, a certificatelor de stare civila, precum si a tipariturilor speciale, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
    (2) Veniturile realizate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei si din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat."
    13. La articolul IV punctul 7, alineatul (3^1) al articolului 42^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Dotarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor se realizeaza prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import."
    14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Cererile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania si ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse in Registrul permanent de evidenta a populatiei, se solutioneaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor."
    15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 11^5 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare, precum si producerea placilor cu numere de inmatriculare;".
    16. La articolul VII punctul 15, articolul 11^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^6
    Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale si tehnica de calcul utilizate in activitatea de eliberare si evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, conform contractelor incheiate in acest scop."
    17. La articolul VII, dupa punctul 15 se introduc punctele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii acestora se depun de catre solicitanti, in conditiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite in judetul in a carui raza solicitantii isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta. Persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.>>
    15^2. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 12^1
    Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in termen de pana la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.>>"
    18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple, registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a pasapoartelor simple, Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.
    (2) Sumele obtinute din incasarea taxelor prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
    (3) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permiselor de conducere reprezinta prestare de serviciu si se organizeaza ca activitate distincta finantata integral din venituri extrabugetare. Veniturile obtinute din prestarea acestor activitati se retin de prefecturi si se utilizeaza in regim extrabugetar."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, si Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 216/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 520/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 520 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 520/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu