E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 aproba OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 abrogă articolul 2 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 7 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 adauga dupa articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 44 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 8 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 9 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 16 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 51 din actul Legea 68 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 520 din 23 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1153 din  7 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza si in sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    2. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Literele a), d), e), i) si j) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) intocmesc, tin evidenta si elibereaza certificatele de stare civila;
    ...........................................................................
    d) intocmesc, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civila, in conditiile legii;
    e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
    ...........................................................................
    i) primesc, in sistem de ghiseu unic, cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
    j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare si placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor;>>".
    3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Se infiinteaza, in subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite in continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Se infiinteaza, in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    4. La articolul I, punctul 9 se abroga.
    5. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Structura organizatorica, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul Inspectoratului.>>"
    6. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "11^1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    Inspectoratul asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul evidentei persoanei si a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean.>>"
    7. La articolul I, punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. La articolul 14, literele a), c), f), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, in mod unitar, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
    ...........................................................................
    c) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele tuturor cetatenilor romani, precum si imaginile posesorilor de carti de identitate;
    ...........................................................................
    f) stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cartilor de identitate si ale cartilor de alegator, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor;
    g) raspunde, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana;
    h) gestioneaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor;>>".
    8. La articolul I punctul 15, litera h^1) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "h^1) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;".
    9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se transfera in interesul serviciului si se numeste pe functii la Inspectorat."
    10. Articolul II se abroga.
    11. La articolul IV punctul 4, articolul 3^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) se elibereaza in conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, dupa caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea unor documente necesare persoanei, de catre structurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (2) Coordonarea activitatii de evidenta a persoanei se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidenta a populatiei, si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
    12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 42^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cartilor de identitate, a cartilor de alegator, a certificatelor de stare civila, precum si a tipariturilor speciale, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
    (2) Veniturile realizate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei si din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat."
    13. La articolul IV punctul 7, alineatul (3^1) al articolului 42^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Dotarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor se realizeaza prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import."
    14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Cererile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania si ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse in Registrul permanent de evidenta a populatiei, se solutioneaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor."
    15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 11^5 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare, precum si producerea placilor cu numere de inmatriculare;".
    16. La articolul VII punctul 15, articolul 11^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^6
    Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale si tehnica de calcul utilizate in activitatea de eliberare si evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, conform contractelor incheiate in acest scop."
    17. La articolul VII, dupa punctul 15 se introduc punctele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii acestora se depun de catre solicitanti, in conditiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite in judetul in a carui raza solicitantii isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta. Persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.>>
    15^2. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 12^1
    Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in termen de pana la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.>>"
    18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple, registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a pasapoartelor simple, Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.
    (2) Sumele obtinute din incasarea taxelor prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
    (3) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permiselor de conducere reprezinta prestare de serviciu si se organizeaza ca activitate distincta finantata integral din venituri extrabugetare. Veniturile obtinute din prestarea acestor activitati se retin de prefecturi si se utilizeaza in regim extrabugetar."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, si Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 216/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 520/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 520 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 520/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu