E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 aproba OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 abrogă articolul 2 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 50 2004
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 7 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 adauga dupa articolul 12 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 83 2001
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 modifica articolul 44 din actul Legea 105 1996
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 8 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 9 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 16 din actul Legea 68 1992
Articolul 1 din actul Legea 520 2004 in legatura cu articolul 51 din actul Legea 68 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 520 din 23 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1153 din  7 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza si in sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    2. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Literele a), d), e), i) si j) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) intocmesc, tin evidenta si elibereaza certificatele de stare civila;
    ...........................................................................
    d) intocmesc, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civila, in conditiile legii;
    e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
    ...........................................................................
    i) primesc, in sistem de ghiseu unic, cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
    j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare si placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor;>>".
    3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Se infiinteaza, in subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite in continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.
    (2) Se infiinteaza, in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei."
    4. La articolul I, punctul 9 se abroga.
    5. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Structura organizatorica, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu avizul Inspectoratului.>>"
    6. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "11^1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    Inspectoratul asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul evidentei persoanei si a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean.>>"
    7. La articolul I, punctul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "13. La articolul 14, literele a), c), f), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    <<a) organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, in mod unitar, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
    ...........................................................................
    c) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele tuturor cetatenilor romani, precum si imaginile posesorilor de carti de identitate;
    ...........................................................................
    f) stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cartilor de identitate si ale cartilor de alegator, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor;
    g) raspunde, impreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana;
    h) gestioneaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor;>>".
    8. La articolul I punctul 15, litera h^1) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "h^1) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;".
    9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se transfera in interesul serviciului si se numeste pe functii la Inspectorat."
    10. Articolul II se abroga.
    11. La articolul IV punctul 4, articolul 3^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) se elibereaza in conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementarilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, dupa caz, ale altor acte normative care prevad eliberarea unor documente necesare persoanei, de catre structurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (2) Coordonarea activitatii de evidenta a persoanei se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidenta a populatiei, si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."
    12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) si (2) ale articolului 42^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cartilor de identitate, a cartilor de alegator, a certificatelor de stare civila, precum si a tipariturilor speciale, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
    (2) Veniturile realizate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei si din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat."
    13. La articolul IV punctul 7, alineatul (3^1) al articolului 42^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) Dotarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor se realizeaza prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import."
    14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    Cererile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania si ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse in Registrul permanent de evidenta a populatiei, se solutioneaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor."
    15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 11^5 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare, precum si producerea placilor cu numere de inmatriculare;".
    16. La articolul VII punctul 15, articolul 11^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^6
    Materiile prime necesare in vederea producerii documentelor, tipariturile speciale si tehnica de calcul utilizate in activitatea de eliberare si evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, conform contractelor incheiate in acest scop."
    17. La articolul VII, dupa punctul 15 se introduc punctele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitatii acestora se depun de catre solicitanti, in conditiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite in judetul in a carui raza solicitantii isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta. Persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.>>
    15^2. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 12^1
    Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in termen de pana la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.>>"
    18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple, registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a pasapoartelor simple, Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Consiliului Concurentei.
    (2) Sumele obtinute din incasarea taxelor prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
    (3) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permiselor de conducere reprezinta prestare de serviciu si se organizeaza ca activitate distincta finantata integral din venituri extrabugetare. Veniturile obtinute din prestarea acestor activitati se retin de prefecturi si se utilizeaza in regim extrabugetar."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, si Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 216/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 520/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 520 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 520/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu