E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 495 din 12 noiembrie 2004

privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1136 din  1 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare, si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea si alte drepturi banesti ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei si indeplinesc functii diplomatice si consulare, precum si ale personalului care ocupa functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, in administratia centrala sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate.
    Art. 2
    Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de specificul activitatii de promovare a politicii externe a Romaniei, de pregatirea si competenta profesionala a diplomatilor, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute pentru diplomati de legislatia in vigoare.
    Art. 3
    (1) Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala, prevazuta in anexele nr. 1 si 2. Aceasta valoare se actualizeaza periodic, potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Valoarea de referinta sectoriala prevazuta la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de baza lunar.
    (3) Ordonatorul principal de credite calculeaza nivelurile salariilor de baza lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa nr. 1 si valorii de referinta sectoriala stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie in o mie de lei, in favoarea personalului.
    Art. 4
    Conditiile de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate in functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevazute in anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    Art. 5
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la institutele culturale romanesti din strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, denumite in continuare unitati trimitatoare, are dreptul, in conditiile prevazute de prezenta lege, la:
    a) salariul lunar in valuta;
    b) o indemnizatie lunara in valuta pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atributii, altele decat cele specifice functiei pe care este incadrat;
    c) o indemnizatie lunara in valuta pentru sefii de misiune acreditati in mai multe tari;
    d) o indemnizatie lunara in valuta pentru indeplinirea atributiilor de prim-colaborator;
    e) o indemnizatie lunara in valuta pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere permanenta in strainatate;
    f) o indemnizatie lunara in valuta pentru copiii minori aflati in intretinere permanenta in strainatate;
    g) o indemnizatie lunara in valuta pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil care urmeaza studii elementare, gimnaziale, liceale si universitare in strainatate, in tara in care isi desfasoara activitatea parintele;
    h) o indemnizatie lunara in valuta pentru desfasurarea activitatii in strainatate in zone de risc, insecuritate si de conflict armat;
    i) o indemnizatie de reprezentare;
    j) premii in valuta pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata la misiune;
    k) o indemnizatie lunara in lei pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere in tara;
    l) o indemnizatie lunara in lei pentru copiii minori si pentru cei care urmeaza studii universitare pana la varsta de 25 de ani, aflati in intretinere in tara;
    m) o indemnizatie lunara in lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei in tara.
    (2) In sensul prezentei legi, sunt considerati membri de familie aflati in intretinere permanenta la misiune in strainatate sotia/sotul si copiii minori care insotesc, pe o perioada continua de minimum 12 luni, personalul angajat la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale.
    Art. 6
    Pe langa drepturile prevazute la art. 5, unitatile trimitatoare suporta costul transportului in trafic international, cheltuielile de chirie, intretinere si de dotare a locuintei din strainatate, costul asigurarilor sociale de sanatate, precum si cheltuielile medicale pentru cazurile si in conditiile stabilite de legislatia in vigoare, indemnizatia pentru concediul de odihna in lei sau in valuta, dupa caz, prima de concediu de odihna in lei si costul cazarii la hotel pentru sefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta in Bucuresti, pe perioada venirii in tara in interes de serviciu.
    Art. 7
    Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigura de catre ordonatorul principal de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi, aprobate potrivit legii.

    CAP. 2
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe

    SECTIUNEA 1
    Salarizarea

    Art. 8
    Pentru activitatea depusa, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixa, reprezentand salariul de baza, si o parte variabila, constand din sporuri, indemnizatii, premii, prime si alte drepturi banesti.
    Art. 9
    (1) Salariile de baza ale membrilor Corpului diplomatic si consular si ale personalului care ocupa functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexele nr. 1 si 2, care se aplica, de drept, pentru functiile diplomatice si consulare si functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Coeficientii de multiplicare pe baza carora se stabileste salariul de baza lunar pentru personalul diplomatic si consular sunt prevazuti in anexa nr. 1, iar pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevazuti in anexa nr. 2.
    Art. 10
    (1) Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere sunt cele corespunzatoare functiei indeplinite, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea pe care o implica functia de conducere.
    (2) Indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza si sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Indemnizatia de conducere se acorda si membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, incadrati pe functii diplomatice sau consulare de executie din cadrul compartimentelor cu un numar de pana la 5 posturi, in cuantum de pana la 20% din salariul de baza al membrului Corpului diplomatic si consular al Romaniei, pe perioada in care conduce sau coordoneaza programe/proiecte prevazute in programul de activitate al ministerului. Indemnizatia este stabilita de ministrul afacerilor externe in raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
    Art. 11
    (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
_______________________________________________________
Transe de vechime in munca    Cota din salariul de baza
_______________________________________________________
  intre 3 si 5 ani                       5%
  de la 5 la 10 ani                     10%
  de la 10 la 15 ani                    15%
  de la 15 la 20 de ani                 20%
  peste 20 de ani                       25%
_______________________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
    Art. 12
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care au titlul stiintific de doctor beneficiaza, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare, care se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.
    Art. 13
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei primesc lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare.
    Art. 14
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care lucreaza in centrala Ministerului Afacerilor Externe si cunosc doua sau mai multe limbi straine, pe care le folosesc in exercitarea functiei diplomatice sau consulare, beneficiaza de un spor de 10% calculat asupra salariului de baza corespunzator functiei de incadrare.
    Art. 15
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care sunt delegati, detasati sau trecuti temporar in alta functie isi pastreaza salariul de incadrare brut lunar si celelalte drepturi prevazute de lege. In cazul in care detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o functie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, membrii Corpului diplomatic si consular detasati sau trecuti temporar in alta functie beneficiaza de acest salariu si de celelalte drepturi ce se acorda personalului de la locul de munca respectiv. Daca trecerea temporara in alta activitate are caracter de sanctiune disciplinara, prevederile prezentului alineat nu se aplica.
    (2) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare intr-o alta functie se suporta de institutiile in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.
    Art. 16
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din minister pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva sau este suspendat din functie, potrivit legii, primesc, pe langa salariul de baza al functiei de executie in care sunt incadrati, si indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 17
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pot fi numiti temporar intr-o functie de conducere vacanta, numai pana la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.
    (2) Pe aceasta perioada, membrii personalului diplomatic si consular, numiti in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza de salariul de baza al functiei de executie in care sunt incadrati si de indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alte drepturi banesti

    Art. 18
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada lucrata, luandu-se in calcul media salariilor de baza lunare realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportata la intregul an.
    (3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul in cazul persoanelor care, in cursul anului, au fost sanctionate disciplinar sau au obtinut calificativul "satisfacator" ori "slab" in aprecierea activitatii.
    Art. 19
    (1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi, care a obtinut rezultate deosebite in activitate, poate beneficia de premii lunare in cursul anului, dintr-un fond constituit in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Afacerilor Externe, prin legea anuala a bugetului de stat. Cuantumul premiilor individuale se aproba de ministrul afacerilor externe. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.
    (2) In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ministrul afacerilor externe poate aproba acordarea de premii in cursul anului din economiile realizate, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, in conditiile legii, fara a depasi valoarea economiilor realizate.
    Art. 20
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la concediu de odihna anual, platit, de 30 de zile lucratoare si alte concedii, in conditiile legii.
    (2) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza, si sporurile de care beneficiaza, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in luna plecarii in concediu.
    Art. 21
    (1) La plecarea in concediul de odihna, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza in lei din luna anterioara plecarii in concediu.
    (2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevazuta la alin. (1) se acorda integral, o data cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea cea mai mare, dar nu mai mica de 15 zile lucratoare.
    (3) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei care, in cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihna, integral sau partial, il pot efectua in anul urmator, in conditiile legii.
    (4) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei ale caror raporturi de munca au incetat, precum si mostenitorii celor care au decedat inainte de a fi efectuat concediul de odihna beneficiaza de compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, calculata potrivit art. 20 alin. (2) din luna in care a avut loc incetarea raporturilor de munca, respectiv decesul, corespunzator perioadei lucrate.
    Art. 22
    In afara concediului de odihna, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu platit, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria - 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotului/sotiei sau al unei rude ori afin pana la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucratoare.
    Art. 23
    (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la concedii de studii pentru sustinerea examenelor postuniversitare si a examenelor sau a tezei de doctorat, in cazul in care nu beneficiaza de burse de doctorat.
    (2) Concediul de studii se acorda pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare anual.
    (3) Concediul de studii se plateste in cazul in care Ministerul Afacerilor Externe apreciaza ca studiile sunt utile si daca diplomatul se angajeaza in scris ca va lucra cel putin 3 ani in minister. In cazul nerespectarii acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului de 3 ani.
    (4) Pe perioada concediului de studii se plateste salariul de baza corespunzator functiei detinute si, dupa caz, sporul de vechime.
    Art. 24
    Membrii Corpului diplomatic si consular au dreptul la concedii fara plata, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul partilor.
    Art. 25
    (1) Pentru conditii deosebite de munca - grele, vatamatoare sau periculoase -, se acorda un spor de 15% din salariul de baza corespunzator functiei de incadrare, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
    (2) Locurile de munca cu conditii deosebite - grele, vatamatoare sau periculoase -, categoriile de persoane si conditiile de acordare a sporului, stabilite conform legii, se aproba conform legislatiei in vigoare.
    Art. 26
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata se poate acorda anual, in limita a 20% din numarul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar de pana la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi ce se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Numarul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabileste o data pe an, dupa aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislatiei aplicabile in sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in perioada anterioara. In cazul in care, pe parcursul anului, se intrerup sau se modifica raporturile de munca ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, incepand cu data de intai a lunii urmatoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada ramasa.
    (3) In cazul in care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, salariul de merit acordat se mentine pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.
    (4) Salariul de merit se poate acorda dupa cel putin un an de la incadrare.
    (5) Salariul de merit se retrage in cursul anului, in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe.
    Art. 27
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre persoanele incadrate in functii diplomatice sau consulare, precum si de inaltii functionari publici se platesc cu un spor la salariul de baza, astfel:
    a) 75% din salariul de baza, pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza, pentru orele urmatoare.
    (2) Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (3) Munca prestata potrivit alin. (1) poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea membrului Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in conditiile in care orele nu au fost platite.
    (4) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual.
    Art. 28
    (1) Pe timpul cat urmeaza cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei li se suspenda raporturile de munca si beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 500.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei, daca nu realizeaza venituri din chirii. Indemnizatia se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (2) Unitatile trimitatoare vor suporta, pentru persoanele prevazute la alin. (1), contributiile la asigurarile sociale prevazute de lege, datorate atat de angajator, cat si de angajat, in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei de incadrare.
    (3) Pe timpul participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in tara sau in strainatate, ce nu depasesc 90 de zile calendaristice, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de drepturile salariale avute.
    Art. 29
    (1) Persoanelor detasate in Ministerul Afacerilor Externe li se acorda, pe perioada detasarii, gradul si functia diplomatica, prin asimilarea vechimii in functii cu studii superioare cu vechimea prevazuta pentru gradele diplomatice sau consulare din Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
    (2) Persoanele detasate in Ministerul Afacerilor Externe, care dobandesc calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei, pe perioada detasarii vor fi salarizate in conditiile prezentei legi, cu exceptia functiilor de magistrat din cadrul Directiei agent guvernamental.
    Art. 30
    (1) La incadrarea in Ministerul Afacerilor Externe, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei cu domiciliul in alte localitati din tara decat municipiul Bucuresti beneficiaza, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, de o indemnizatie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzator functiei in care urmeaza sa fie incadrati, potrivit legii.
    (2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care, ulterior, au demisionat sau au incetat raporturile de munca din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui an de la instalare, vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.
    Art. 31
    Drepturile prevazute in prezentul capitol pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei se acorda si personalului care ocupa functii de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevazute in anexa nr. 2, precum si personalului incadrat pe functii si grade diplomatice din administratia centrala a Ministerului Economiei si Comertului.
    Art. 32
    Celelalte categorii de personal angajate in Ministerul Afacerilor Externe beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia aplicabila salariatilor din unitatile bugetare, precum si, dupa caz, de drepturile prevazute la art. 14, 20, 21, 24 - 26 si 28.
    Art. 33
    Drepturile de salarizare prevazute in prezentul capitol sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea cresterilor salariale stabilite, in conformitate cu prevederile legale, pentru personalul din sectorul bugetar.

    CAP. 3
    Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate

    SECTIUNEA 1
    Salariile si alte drepturi in valuta

    A. Salarii

    Art. 34
    (1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de rolul, raspunderea si complexitatea atributiilor ce revin fiecarei functii si avandu-se in vedere costul vietii si conditiile de viata si de munca din tara in care personalul isi desfasoara activitatea.
    (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentand baza de calcul al salariilor si indemnizatiilor in valuta in cuantum net, pentru fiecare tara in care personalul isi desfasoara activitatea, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    (3) Salariul lunar in valuta corespunzator fiecarei functii se determina prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a functiei, prevazut in anexa nr. 4, asupra bazei de calcul pentru tara respectiva.
    Art. 35
    (1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie de momentul trecerii frontierei de stat a Romaniei, astfel:
    a) din ziua trecerii prin punctul de frontiera la plecarea in strainatate, daca aceasta a avut loc inainte de ora 12,00;
    b) pana in ziua trecerii prin punctul de frontiera la sosirea din strainatate, daca aceasta a avut loc dupa ora 12,00 inclusiv.
    (2) Pe perioada prelungirii calatoriei peste limitele prevazute de orarele internationale de transport sau in afara rutelor stabilite, personalul este considerat in concediu fara plata sau, la cererea acestuia, in concediu de odihna, cu exceptia cazurilor in care intreruperea, respectiv prelungirea calatoriei, are loc din cauza de forta majora.
    (3) Salariile si indemnizatiile lunare in valuta cuvenite pentru o zi se determina prin raportarea drepturilor lunare la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar drepturile totale cuvenite se intregesc la unitatea valutara daca depasesc 0,50 si se neglijeaza daca sunt sub 0,50 inclusiv.
    (4) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza la plecarea in misiune de o indemnizatie de reprezentare in valuta, inclusiv pentru cheltuielile de instalare si procurarea de efecte personale, al carei cuantum se situeaza la nivelul unui salariu lunar in valuta, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentarii la post a personalului.
    (5) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) se acorda astfel:
    a) in cuantum integral, la plecarea in misiune permanenta cu durata initiala de minimum 12 luni;
    b) in cuantum de 50%, la plecarea in misiune permanenta cu durata initiala de minimum 6 luni;
    c) nu se acorda, in cazul misiunilor cu o durata initiala mai mica de 6 luni.
    Art. 36
    Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 prevazut la art. 34 alin. (2) se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, tinand seama de cresterea costului vietii din tara in care personalul isi desfasoara activitatea sau de alte conditii obiective.

    B. Indemnizatii lunare in valuta

    Art. 37
    Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe langa salariile lunare in valuta stabilite in conditiile prevazute la art. 34, si de:
    a) o indemnizatie lunara pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculata asupra salariului corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care este incadrat personalul, dupa cum urmeaza:
    - 5% pentru personalul incadrat pe functia de ministru-consilier;
    - 10% pentru personalul incadrat pe functia de consilier diplomatic;
    - 15% pentru personalul incadrat pe functiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.
    Pentru personalul diplomatic si consular care indeplineste de la inceput functia de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizatia se acorda de la data numirii in aceasta functie, pe toata perioada cat o indeplineste.
    Personalul diplomatic si consular care, in lipsa sefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, indeplineste functia de insarcinat cu afaceri, insarcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiaza de indemnizatie pe timpul indeplinirii acestei functii, daca depaseste o perioada de o luna. Indemnizatia nu se acorda pe timpul cat seful misiunii se afla in concediu de odihna sau in interes de serviciu in Romania, in tara de resedinta sau in alta tara;
    b) o indemnizatie lunara pentru sefii de misiune acreditati in mai multe state, calculata in cuantum de 10% din salariul lunar in valuta, corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care sunt incadrati;
    c) o indemnizatie lunara pentru indeplinirea atributiilor de prim-colaborator, calculata in cuantum de 5% asupra salariului lunar in valuta, corespunzator functiei si gradului diplomatic si consular pe care este incadrat.
    Indemnizatia de prim-colaborator se acorda numai la reprezentantele diplomatice unde seful misiunii este acreditat in functia de ambasador;
    d) o indemnizatie lunara pentru sotia/sotul neincadrata/neincadrat, pe timpul cat aceasta/acesta se afla in intretinere permanenta in strainatate, reprezentand 25% din salariul lunar in valuta al sotului/sotiei, precum si din indemnizatia prevazuta la lit. a) sau b), acolo unde este cazul;
    e) o indemnizatie lunara corespunzatoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevazuta in anexa nr. 4, pentru fiecare copil minor aflat in intretinere permanenta la misiune, pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la terminarea cursurilor anului scolar in care copilul implineste 18 ani.
    Indemnizatia nu se acorda pentru copiii care repeta anul scolar, cu exceptia cazurilor in care repetentia este cauzata de motive de sanatate, dovedite cu certificat medical;
    f) o indemnizatie lunara in valuta pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil pana la varsta de 25 de ani, care urmeaza studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare in tara unde parintele isi desfasoara activitatea, in situatia in care sistemul de invatamant de stat din tara respectiva nu ofera instruire in domeniul ales, precum si in situatiile in care unitatile de invatamant de stat percep taxe de scolarizare.
    Aceasta indemnizatie se acorda cu conditia promovarii anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe baza de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, si nu poate depasi 500 euro lunar;
    g) o indemnizatie lunara in cuantum de 25% din salariul in valuta pentru desfasurarea activitatii in strainatate in zone de risc si/sau de conflict armat, acordata numai pe durata existentei situatiei mentionate.
    Zonele de risc si/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. In cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat pana la 50% din salariul in valuta, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 38
    (1) In vederea evitarii cheltuielilor ocazionate de trimiterea din tara a unor persoane pentru desfasurarea unor activitati pe o perioada determinata, unitatile trimitatoare pot sa aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate sa utilizeze persoane fizice, cetateni romani sau straini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentante, cu respectarea legislatiei din tara respectiva. Sumele acordate pentru activitatea prestata se stabilesc in raport cu nivelul studiilor, cu munca depusa si cu timpul efectiv lucrat, fara a depasi, la nivelul unei luni, salariul minim prevazut pentru misiunea respectiva, in cazul indeplinirii unor atributii pentru functii de ordin administrativ, sau nivelul salariului minim al functiei diplomatice, dupa caz.
    (2) Pe perioada cat sotiile/sotii nesalariate/nesalariati presteaza activitati in conditiile alin. (1), personalul nu beneficiaza de indemnizatiile prevazute in prezenta lege pentru sotiile/sotii nesalariate/nesalariati.
    (3) In situatia in care personalul incadrat la misiuni indeplineste, in afara orelor de program, pe o durata mai mare de 30 de zile consecutive, si atributii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective, cu aprobarea conducerii unitatii trimitatoare, acesta beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 25% din salariul in valuta al functiei pe care este incadrat.

    C. Premii in valuta

    Art. 39
    (1) Pentru premierea individuala a personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se constituie un fond de premiere anual, prin aplicarea unei cote de pana la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzatoare salariilor in valuta aferente acestei categorii de personal, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie institutiilor trimitatoare, prin bugetul anual. Din acest fond pot fi acordate premii, la sfarsitul anului, salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
    (2) Premiile se acorda pe baza propunerilor nominale ale sefului misiunii in care salariatul isi desfasoara activitatea, cu aprobarea conducerii institutiei trimitatoare.
    (3) Premiul individual se stabileste pana la nivelul salariului mediu lunar in valuta corespunzator functiei de incadrare la misiune, iar in cazul personalului diplomatic, pana la nivelul salariului mediu lunar in valuta si al indemnizatiei pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizatiei pentru indeplinirea atributiilor de prim-colaborator, dupa caz.

    D. Diminuarea salariilor in valuta

    Art. 40
    (1) Personalului aflat in misiune permanenta care realizeaza necorespunzator sau nu realizeaza in termen sarcinile de serviciu stabilite de seful de misiune i se aplica sanctiunile prevazute de legislatia muncii sau, dupa caz, diminuarea salariului in valuta cu 5 - 10% pe o perioada de 1 - 3 luni.
    (2) Salariile in valuta se diminueaza pe baza propunerii sefului de misiune si cu avizul corpului de control, prin ordin al ministrului afacerilor externe sau al sefului unitatii trimitatoare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Indemnizatii lunare in lei

    Art. 41
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe durata misiunii, pe langa drepturile in valuta prevazute la cap. IV, si de urmatoarele indemnizatii in lei, in tara, astfel:
    a) o indemnizatie lunara reprezentand 25% din salariul de baza in lei, pentru sotia/sotul neincadrata/neincadrat, pe tot timpul cat aceasta/acesta se afla in intretinere permanenta in tara si nu realizeaza venituri de orice natura, inclusiv din pensie;
    b) o indemnizatie lunara la nivelul alocatiei de stat pentru copii, impozabila, pentru fiecare copil aflat in intretinere in tara, pana la implinirea varstei de 18 ani sau pana la terminarea cursurilor anului scolar in care copilul implineste 18 ani.
    Indemnizatia nu se acorda pentru copiii care repeta anul scolar, cu exceptia cazurilor in care repetentia este cauzata de motive de sanatate, dovedite cu certificat medical;
    c) o indemnizatie lunara pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei proprietate din tara, in suma de 500.000 lei, impozabila, potrivit legii, in situatia in care ambii soti se afla permanent in strainatate si nu realizeaza nici un fel de venituri din chirii. Indemnizatia se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
    (2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se acorda pe baza de declaratie scrisa, data pe propria raspundere.

    CAP. 4
    Alte drepturi

    A. Pe perioada pregatirii si instruirii in tara

    Art. 42
    (1) Unitatile trimitatoare sunt obligate sa asigure pregatirea corespunzatoare a personalului inaintea plecarii la post in strainatate, precum si instruirea, cu ocazia venirii in tara in vederea efectuarii concediului de odihna.
    (2) Perioadele de pregatire, pe categorii de functii, se stabilesc de catre unitatile trimitatoare, tinandu-se seama de specificul activitatii, precum si de faptul daca persoana in cauza a mai fost sau nu la post in strainatate, fara a depasi 60 de zile calendaristice, pentru ambasadori, si 30 de zile calendaristice, pentru restul personalului.
    (3) Pe perioada de pregatire si instruire in vederea trimiterii in misiune permanenta in strainatate, personalul beneficiaza de salariul de baza in lei corespunzator functiei pe care este incadrat in tara, la care se adauga sporul de vechime in munca, potrivit legii, si, dupa caz, sporul pentru titlul stiintific de doctor si sporul de confidentialitate.
    (4) Pe perioada de pregatire si instruire, cu ocazia venirii in tara in vederea efectuarii concediului de odihna sau in interes de serviciu, personalul beneficiaza de salariul de baza in lei corespunzator functiei pe care este incadrat in tara, de sporul de vechime in munca si, dupa caz, de sporul pentru titlul stiintific de doctor.

    B. Pe perioada concediului de odihna

    Art. 43
    (1) Personalul aflat in misiune permanenta in strainatate are dreptul la concediu anual de odihna, precum si la concediu suplimentar pentru clima greu de suportat, in conditiile legii, care se programeaza la aceeasi data.
    (2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza in tara, indemnizatia de concediu se stabileste si se plateste in lei, in conformitate cu prevederile art. 20 si 21.
    (3) La cererea salariatului, concediul de odihna anual poate fi efectuat fractionat numai cu aprobarea unitatii trimitatoare, cu conditia ca una dintre fractiuni sa fie de minimum 15 zile lucratoare.
    (4) Concediul de odihna in strainatate, cu plata drepturilor in valuta, se efectueaza la solicitarea persoanei in cauza, cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare. In aceasta situatie, unitatile trimitatoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului in anul respectiv, atat pentru personalul in cauza, cat si pentru membrii sai de familie aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei legi.
    (5) Plata indemnizatiei de concediu in valuta se poate face numai in cazul in care cheltuielile de transport pentru venirea in tara si pentru inapoierea la post a personalului si a membrilor sai de familie aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei legi, sunt mai mari decat indemnizatia cuvenita, stabilita la nivelul salariului lunar de incadrare in valuta.
    Art. 44
    (1) Unitatile trimitatoare vor putea permite plecarea personalului la post in strainatate numai dupa ce acesta si-a efectuat concediul de odihna pe anul calendaristic in curs.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru sefii misiunilor diplomatice, in cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) In anul incheierii misiunii in strainatate, concediul de odihna pe anul respectiv se efectueaza dupa incheierea misiunii, cu plata indemnizatiei si a primei de concediu in lei, in tara.
    Art. 45
    (1) Conducerile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate sunt obligate sa ia masurile necesare ca, pe perioada efectuarii concediului de odihna, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv sa fie preluate de catre alt personal care lucreaza la aceste reprezentante, care are pregatirea necesara si indeplineste conditiile prevazute de lege, fara plata unor drepturi salariale suplimentare.
    (2) Unitatile trimitatoare care au in strainatate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihna al acestuia, pot sa trimita un inlocuitor, cu suportarea cheltuielilor, in conditiile prezentei legi.

    C. Pe perioada de predare-primire a atributiilor

    Art. 46
    (1) Unitatile trimitatoare sunt obligate ca, in vederea asigurarii unei activitati continue a reprezentantelor din strainatate, sa ia masurile necesare ca atributiile ce revin personalului existent la post sa fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atributii.
    (2) Pe perioada de predare-primire a atributiilor, atat personalul care preda, cat si personalul care primeste beneficiaza, pentru el si pentru membrii sai de familie, de drepturi in valuta si in lei, dupa caz, in cuantumul si in conditiile stabilite prin prezenta lege.
    (3) In cazul in care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentanta, persoana care nu are obligatia de a preda atributii de serviciu este considerata in concediu fara plata, iar persoana care preda are dreptul la indemnizatia in valuta pentru sotie/sot, precum si la indemnizatiile in valuta pentru copiii aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei legi.
    (4) In vederea ducerii la indeplinire a obligatiei mentionate la alin. (1), unitatile trimitatoare vor stabili durata maxima de predare-primire a atributiilor, fara a depasi:
    a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;
    b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;
    c) 3 zile calendaristice, pentru restul personalului.

    D. Pe perioada concediului medical in strainatate

    Art. 47
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, aflat in incapacitate temporara de munca din cauza de boala, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru risc maternal, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in caz de carantina, are dreptul la indemnizatie in lei, conform prevederilor legale.
    (2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul si la indemnizatiile integrale in valuta cuvenite pentru sotia/sotul si copiii aflati in intretinere in strainatate, numai daca, prin aducerea lor in tara, cheltuielile de transport pe distanta dus-intors sunt superioare acestor indemnizatii.
    Art. 48
    Unitatile trimitatoare sunt obligate sa ia masuri ca plecarea personalului in misiune permanenta in strainatate sa se faca numai pe baza unui examen medical, in conditiile stabilite de catre Ministerul Sanatatii, din care sa rezulte ca starea sanatatii acestuia ii permite desfasurarea activitatii in tarile respective. Sunt supusi acestui examen medical si membrii de familie care insotesc personalul permanent in strainatate, in conditiile prezentei legi.
    Art. 49
    (1) Pe perioada in care isi desfasoara activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si membrii de familie care il insotesc beneficiaza de asistenta medicala, pe baza de asigurare obligatorie, realizata de unitatea trimitatoare.
    (2) In situatia in care nu se pot incheia contractele prevazute la alin. (1), unitatea trimitatoare suporta, in conditiile si in cazurile stabilite de Ministerul Sanatatii, cheltuielile medicale pentru personalul respectiv, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati in intretinere permanenta in strainatate, privind:
    a) vaccinuri preventive obligatorii specifice fiecarei tari, precum si vaccinuri profilactice obligatorii;
    b) consultatii, analize pre- si postnatale, in caz de urgenta, pentru mame, precum si pentru nou-nascuti;
    c) consultatii, spitalizare, inclusiv nasteri, interventii chirurgicale, analize si medicamente, numai in caz de urgenta; internarea in spital in strainatate pentru nasteri se face numai cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare.
    (3) Pe langa cheltuielile medicale prevazute la alin. (1) si (2), unitatile trimitatoare suporta, pentru personalul trimis in misiune permanenta, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei legi, cheltuielile in legatura cu decesul in strainatate, precum si pentru aducerea in tara a celor decedati.

    E. Cheltuieli pentru transportul personalului

    Art. 50
    (1) Cheltuielile pentru transportul international al personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, inclusiv tronsonul intern al acestuia, precum si al membrilor de familie aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei legi, se suporta de catre unitatile trimitatoare, in urmatoarele cazuri:
    a) la plecarea in misiune si la venirea definitiva in tara;
    b) pentru deplasari in interes de serviciu, in tara si in strainatate;
    c) pentru efectuarea in tara a concediului de odihna pe anul calendaristic respectiv, cu exceptia anilor in care are loc plecarea si, respectiv, revenirea definitiva de la post, corelat si cu prevederile art. 43 alin. (4).
    In situatia efectuarii fractionate a concediului de odihna, in conditiile art. 43 alin. (3), cheltuielile se suporta cu ocazia efectuarii fractiunii legate de efectuarea perioadei de pregatire si documentare;
    d) pentru concediu medical si nasteri in tara;
    e) pentru deplasarea intregii familii in tara, in caz de deces al unui copil ori al sotiei/sotului aflata/aflat in tara si numai pentru deplasarea unuia dintre soti in caz de deces al unui parinte, frate sau sora;
    f) in cazuri de forta majora.
    (2) Cheltuielile pentru transportul international dus-intors al membrilor de familie ramasi in tara se suporta de catre unitatile trimitatoare, in urmatoarele cazuri:
    a) o singura data pe an, pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, respectiv 25 de ani, daca urmeaza studii universitare, aflati in tara, pentru a-si vizita parintele/parintii aflat/aflati la post.
    Unitatea trimitatoare nu suporta cheltuielile aferente vizitei pentru copiii ai caror parinti aflati in misiune au fost decazuti din drepturi in baza unei hotarari judecatoresti;
    b) o singura data pe an, pentru sotia/sotul ramasa/ramas in tara, pentru a-si vizita sotul/sotia la post in strainatate.
    (3) Unitatile trimitatoare nu suporta cheltuielile prevazute la alin. (2) in anul in care personalul pleaca la post, precum si in anul in care acesta isi incheie misiunea.
    Art. 51
    (1) Seful de misiune, sotul/sotia si copiii minori care ii insotesc si sunt in intretinere permanenta la misiune au dreptul sa calatoreasca cu avionul la clasa business sau la o alta clasa echivalenta cu aceasta, precum si cu trenul la vagon de dormit, cabina pentru o singura persoana, cu ocazia prezentarii la post in strainatate, a revenirii in tara la incheierea misiunii, precum si in alte situatii in care motive de ordin protocolar impun aceasta.
    (2) Celelalte categorii de personal trimise in misiune permanenta in strainatate si membrii lor de familie aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei legi, au dreptul sa calatoreasca cu avionul la clasa economica sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.
    Art. 52
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate poate sa calatoreasca, individual sau impreuna cu membrii sai de familie, cu aprobarea prealabila a conducerii unitatilor trimitatoare, si cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de catre unitatile trimitatoare, in limita distantelor si a duratelor prevazute in anexa nr. 5, indiferent de traseul urmat.
    (2) In cazul transportului cu mijloace auto, unitatile trimitatoare suporta, pe baza de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburantilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum si cheltuieli de cazare, in conditiile legii.
    (3) Sumele in valuta cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitiva in tara ori pentru deplasari in interesul serviciului, la care se adauga salariul si celelalte drepturi in valuta, calculate in conditiile prezentei legi, nu pot depasi cheltuielile estimate aferente calatoriei cu avionul la clasa economica, in conditiile legii.
    (4) Daca deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihna in tara, zilele care depasesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca facand parte din concediu.

    F. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale

    Art. 53
    (1) Unitatile trimitatoare suporta costul transportului bagajelor personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru urmatoarele cantitati maxime pe familie, diferentiate in raport cu coeficientii de ierarhizare ai functiei de incadrare, potrivit nomenclatorului prevazut in anexa nr. 4, astfel:
    a) 250 kg - personalul prevazut la coeficientii de pana la 2,0 inclusiv;
    b) 300 kg - personalul prevazut la coeficientii intre 2,1 - 4,20 inclusiv;
    c) 350 kg - sefii de misiune.
    (2) In situatia in care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentanta, unitatea trimitatoare suporta cheltuielile aferente transportului bagajelor familiei in cantitatea prevazuta pentru personalul incadrat in functia cu coeficientul mai mare.
    (3) Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe baza de documente justificative, in conditiile legii, in limita tarifelor practicate de catre companiile care efectueaza transportul cu avionul, ca bagaj neinsotit.
    (4) In situatia in care personalul transporta bagajele in alte conditii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se deconteaza in limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor alin. (1) si (3).
    (5) In cantitatile de bagaje personale prevazute la alin. (1) se include si greutatea ambalajelor si nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de calatorie.
    (6) Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de inmagazinare, asigurari etc.), altele decat cele rezultand din aplicarea tarifelor in conditiile prezentei legi, se suporta de catre personalul in cauza.
    Art. 54
    Cheltuielile prevazute la art. 53 se suporta in urmatoarele cazuri:
    a) cu ocazia plecarii si venirii definitive la si de la post;
    b) cu ocazia mutarii in interesul serviciului in tara de resedinta sau intr-o alta tara straina.

    G. Drepturile personalului pe perioada cat este plecat de la post

    I. In interesul serviciului in Romania, in tara de resedinta sau in alta tara straina
    Art. 55
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe perioada cat se afla in interesul serviciului in Romania, de:
    a) salariul de baza in lei corespunzator functiei pe care este incadrat in tara, la care se adauga sporul pentru titlul stiintific de doctor si sporul de vechime in munca, potrivit legii;
    b) indemnizatiile in valuta pentru sotia/sotul si copiii ramasi in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei legi.
    (2) Seful misiunii permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana beneficiaza, pe perioada cat se afla in interesul serviciului in tara pentru participarea la lucrarile Comitetului Executiv pentru Integrare Europeana, de salariul in valuta la misiune si de drepturile prevazute la alin. (1) lit. b).
    Art. 56
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pentru deplasarile efectuate in interesul serviciului in tara de resedinta sau in alta tara straina, pe langa drepturile in valuta si in lei prevazute in prezenta lege, si de:
    a) cazare, transport si 30% din diurna, pentru deplasari in tara de resedinta;
    b) cazare, transport si 50% din diurna, pentru deplasari in alta tara straina.
    (2) Cazarea si diurna se acorda in conditiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplaseaza temporar in tarile respective, calculate in functie de categoria de diurna la care are dreptul, potrivit functiei de incadrare.
    (3) Categoriile de diurna in care se incadreaza personalul trimis in misiune permanenta in strainatate sunt urmatoarele:
    a) la categoria a II-a - sefii de misiune;
    b) la categoria I - restul personalului.
    Art. 57
    In situatia in care, din motive de ordin protocolar, seful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie sa se deplaseze in Romania sau in strainatate, in interesul serviciului, impreuna cu sotia/sotul nesalariata/nesalariat, cheltuielile de transport si de cazare pentru aceasta/acesta se deconteaza in aceleasi conditii ca si pentru seful misiunii.

    II. In interes personal
    Art. 58
    (1) Pe timpul deplasarii in tara sau in strainatate, in interes personal, inclusiv pentru sustinerea de examene, daca aceasta deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihna pe anul respectiv, personalul este considerat in concediu fara plata si nu beneficiaza de nici un fel de drept in valuta sau in lei pentru el si pentru membrii de familie.
    (2) Pe perioada in care membrii de familie ai personalului, aflati in intretinere permanenta in strainatate, se deplaseaza pe cont propriu in afara tarii de resedinta, personalul salariat nu mai beneficiaza de drepturile in valuta pentru membrii de familie, in conditiile prezentei legi.
    (3) Daca deplasarea pe cont propriu a sotiei/sotului aflata/aflat in intretinere permanenta in strainatate are loc in tara, personalul beneficiaza de drepturi in lei, in conditiile prezentei legi.

    H. Spatiul de locuit in strainatate

    Art. 59
    Personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si membrilor sai de familie aflati in intretinere permanenta, in conditiile prezentei legi, li se asigura spatiu de locuit, precum si dotarea corespunzatoare, potrivit functiei indeplinite, tinand seama de specificul activitatii si de conditiile de clima din fiecare tara, cu suportarea chiriei si a cheltuielilor de intretinere de catre unitatile trimitatoare.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 60
    (1) Durata misiunii permanente in strainatate, precum si incadrarea pe posturile prevazute in structura de personal pentru fiecare misiune diplomatica, oficiu consular si institut cultural roman din strainatate se aproba de catre conducerea unitatilor trimitatoare.
    (2) In cazul in care durata initiala a misiunii este mai mica de un an, unitatile trimitatoare suporta indemnizatiile in lei si in valuta, precum si cheltuielile de transport, in conditiile stabilite prin prezenta lege, numai pentru persoana trimisa in strainatate pe perioada respectiva. Cheltuielile pentru bagajul neinsotit se suporta pentru jumatate din cantitatile si in conditiile prevazute la art. 53.
    Art. 61
    (1) Personalului trimis in misiune permanenta in strainatate i se aplica, pe perioada in care isi desfasoara activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, cresterile salariale aplicate la salariile de incadrare in lei, in tara.
    (2) Unitatile trimitatoare suporta integral contributiile prevazute de lege pentru angajat si pentru angajator, calculate in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care personalul este incadrat in tara, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 62
    (1) Sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu pe perioada respectiva beneficiaza de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de catre unitatea trimitatoare a contributiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut inaintea plecarii. Baza lunara de calcul a contributiei nu poate depasi plafonul de trei salarii de baza minime brute pe tara.
    (2) La incheierea misiunii permanente a personalului, sotul/sotia care l-a insotit la post are dreptul sa solicite reintegrarea la autoritatea sau institutia publica, regia autonoma sau societatea nationala la care a fost incadrat/incadrata. Reintegrarea se acorda de drept solicitantului.
    (3) Daca reintegrarea sotului/sotiei nu este posibila in termen de 90 de zile calendaristice de la data incheierii misiunii, salariatul unitatii trimitatoare beneficiaza de o indemnizatie lunara de sprijin, la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, pe o perioada de maximum 6 luni.
    Art. 63
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si cei care indeplinesc functii de executie specifice, prevazute in prezenta lege, aflati in activitate la data intrarii in vigoare a acesteia, se considera ca indeplinesc conditiile legale pentru functia in care sunt incadrati.
    Art. 64
    Drepturile salariale ale reprezentantilor speciali ai statului roman, trimisi in misiuni permanente sau temporare in strainatate, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 65
    In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile si obligatiile ce revin personalului trimis in misiune permanenta in strainatate de catre ministere si celelalte organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 66
    Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza in tara de drepturile banesti prevazute in actele normative privind Corpul diplomatic si consular al Romaniei si cele referitoare la functionarul public.
    Art. 67
    (1) Prevederile prezentei legi se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 5 alin. (1) lit. c), d), i), j) si a art. 14, care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2005.
    (2) Indemnizatia pentru plata taxei de scolarizare, prevazuta la art. 37 lit. f), se acorda incepand cu anul scolar 2004 - 2005.
    (3) Aplicarea, in anul 2004, a masurilor prevazute de prezenta lege se face cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 si al celorlalte unitati trimitatoare.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 81/2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 68
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                              SALARIILE DE BAZA
                  pentru functiile diplomatice si consulare

    Valoarea de referinta sectoriala:
    1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei
    1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei

________________________________________________________________________________
Nr.   Functiile diplomatice          Gradul              Nivelul    Coeficientul
crt.  si consulare                   profesional         studiilor  de
                                                                    multiplicare
________________________________________________________________________________
  1. Ambasador                 Ambasador                     S          8,50
  2. Ministru plenipotentiar   Ministru plenipotentiar       S          8,10
  3. Ministru-consilier        Ministru-consilier            S          6,90
  4. Consilier diplomatic,     Consilier diplomatic,         S          6,50
     consul general            consul general
  5. Secretar I, consul        Secretar I, consul            S          6,10
  6. Secretar II, viceconsul   Secretar II, viceconsul       S          5,70
  7. Secretar III              Secretar III                  S          5,40
  8. Atasat, agent consular    Atasat, agent consular        S          2,80
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             SALARIILE DE BAZA
                  pentru functiile specifice de executie

    Valoarea de referinta sectoriala:
    1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei
    1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei

________________________________________________________________________________
Nr.   Functiile diplomatice          Gradul              Nivelul    Coeficientul
crt.  si consulare                   profesional         studiilor  de
                                                                    multiplicare
________________________________________________________________________________
  1. Consilier relatii,        Consilier relatii,            S          4,00
     interpret relatii I       interpret relatii I
  2. Consilier relatii,        Consilier relatii,            S          3,50
     interpret relatii II      interpret relatii II
  3. Consilier relatii,        Consilier relatii,            S          3,20
     interpret relatii III     interpret relatii III
  4. Referent relatii,         Referent relatii,             S          2,80
     referent comunicatii,     referent comunicatii,         SSD        2,60
     curier diplomatic I       curier diplomatic I           PL         2,30
                                                             M          2,20
  5. Referent relatii,         Referent relatii,             S          2,60
     referent comunicatii,     referent comunicatii,         SSD        2,30
     curier diplomatic II      curier diplomatic II          PL         2,20
                                                             M          1,50
  6. Cancelarist relatii I     Cancelarist relatii I         PL         2,30
                                                             M          2,20
  7. Cancelarist relatii II    Cancelarist relatii II        PL         2,20
                                                             M          1,50
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                         INDEMNIZATII DE CONDUCERE
corespunzatoare functiilor de conducere exercitate de personalul incadrat pe functii diplomatice si consulare si pe functii specifice Ministerului Afacerilor Externe

___________________________________________________________________________
Nr.             Functia                   Indemnizatia de conducere in
crt.                                      procente din salariul de baza (%)
___________________________________________________________________________
  1. Director general, secretar general                   55
  2. Director, director de cabinet,                       50
     secretar general adjunct
  3. Director adjunct                                     40
  4. Sef serviciu                                         30
  5. Sef birou                                            25
___________________________________________________________________________

    NOTA:
    Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevazut in anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adauga o indemnizatie de conducere prevazuta la nr. crt. 1 din prezenta anexa.
    Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevazut in anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adauga o indemnizatie de conducere prevazuta la nr. crt. 2 din prezenta anexa.

    ANEXA 4*)

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

           NOMENCLATORUL FUNCTIILOR SI COEFICIENTII DE IERARHIZARE
pentru determinarea salariilor in valuta pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Functia de incadrare la misiune          |Nivelul  |Coeficientul|
|crt.|                                                  |studiilor|de          |
|    |                                                  |         |ierarhizare |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  1.| Ambasador, emisar special pentru zonele de       |         |            |
|    | conflict armat, reprezentant special SECI        |    S    |     4,20   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  2.| Consul general-sef al unui consulat general,     |         |            |
|    | ministru plenipotentiar                          |    S    |     3,90   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  3.| Ministru-consilier, reprezentant                 |         |            |
|    | diplomatico-militar pe langa organizatiile       |         |            |
|    | internationale, director institut cultural       |    S    |     3,80   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  4.| Consilier diplomatic clasa I, consilier economic |         |            |
|    | clasa I, atasat aparare clasa I, atasat de       |         |            |
|    | afaceri interne clasa I, atasat pe probleme de   |         |            |
|    | munca si sociale clasa I, sef birou presa        |         |            |
|    | clasa I, director centru de informare, director  |         |            |
|    | adjunct institut cultural                        |    S    |     3,00   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  5.| Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier     |         |            |
|    | economic clasa a II-a, atasat aparare            |         |            |
|    | clasa a II-a, atasat de afaceri interne          |         |            |
|    | clasa a II-a, atasat pe probleme de munca si     |         |            |
|    | sociale clasa a II-a, sef birou presa            |         |            |
|    | clasa a II-a, reprezentant militar               |    S    |     2,80   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  6.| Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, |         |            |
|    | economist principal clasa I, atasat aparare      |         |            |
|    | adjunct clasa I, atasat de afaceri interne       |         |            |
|    | adjunct clasa I, atasat pe probleme de munca si  |         |            |
|    | sociale adjunct clasa I, consul clasa I          |    S    |     2,50   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  7.| Secretar I clasa a II-a, secretar economic I     |         |            |
|    | clasa a II-a, economist principal clasa a II-a,  |         |            |
|    | atasat aparare adjunct clasa a II-a, atasat de   |         |            |
|    | afaceri interne adjunct clasa a II-a, atasat pe  |         |            |
|    | probleme de munca si sociale adjunct             |         |            |
|    | clasa a II-a, consul clasa a II-a                |    S    |     2,40   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  8.| Secretar II clasa I, secretar economic II        |         |            |
|    | clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I,  |         |            |
|    | sef birou turism clasa I                         |    S    |     2,30   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
|  9.| Secretar II clasa a II-a, secretar economic II   |         |            |
|    | clasa a II-a corespondent de presa clasa I,      |         |            |
|    | economist clasa a II-a, sef serviciu             |         |            |
|    | administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a   |    S    |     2,20   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 10.| Secretar III clasa I, secretar economic III      |         |            |
|    | clasa I, secretar militar, sef serviciu          |         |            |
|    | administrativ clasa a II-a, consilier relatii    |         |            |
|    | clasa I, referent principal relatii clasa I, sef |         |            |
|    | birou turism clasa a II-a, corespondent de presa |         |            |
|    | clasa a II-a, referent principal comunicatii     |         |            |
|    | clasa I                                          |    S    |     2,10   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 11.| Secretar III clasa a II-a, secretar economic III |         |            |
|    | clasa a II-a, consilier relatii clasa a II-a,    |         |            |
|    | referent principal relatii clasa a II-a, referent|         |            |
|    | principal comunicatii clasa a II-a               |    S    |     2,00   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 12.| Atasat clasa I, atasat pe probleme de munca si   |         |            |
|    | sociale adjunct clasa I, referent relatii        |         |            |
|    | clasa I, bibliotecar principal, agent consular   |         |            |
|    | clasa I, referent comunicatii clasa I            |    S    |     1,80   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 13.| Atasat clasa a II-a, atasat pe probleme de munca |         |            |
|    | si sociale adjunct clasa a II-a, agent consular  |         |            |
|    | clasa a II-a, referent relatii clasa a II-a,     |         |            |
|    | referent comunicatii clasa a II-a                |    S    |     1,70   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 14.| Sef birou administrativ                          |    M    |     1,70   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 15.| Contabil principal, referent transmitere         |    M    |     1,65   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 16.| Contabil, cancelarist, bibliotecar               |    M    |     1,50   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 17.| Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf |         |            |
|    | principal, functionar consular principal,        |         |            |
|    | referent de specialitate I                       |    M    |     1,50   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 18.| Functionar consular, intendent I, referent de    |         |            |
|    | specialitate II                                  |    M    |     1,30   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 19.| Functionar administrativ, secretar-dactilograf,  |         |            |
|    | stenodactilograf, referent relatii, intendent II |    M    |     1,25   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 20.| Dactilograf, telexist, sofer I, muncitor         |         |            |
|    | calificat                                        |    M    |     1,20   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 21.| Functionar administrativ II                      |    M    |     1,10   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 22.| Sofer II, muncitor calificat II                  |    G    |     1,10   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 23.| Portar I                                         |    G    |     1,00   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|
| 24.| Ingrijitor                                       |    G    |     0,90   |
|____|__________________________________________________|_________|____________|

    NOTA:
    1. La trimiterea in misiune, incadrarea in clasa I a functiei se face in cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an in misiune permanenta in strainatate, in aceeasi functie sau intr-o functie ierarhizata cel putin cu acelasi coeficient de ierarhizare. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor reglementari, pentru personalul aflat in misiune, care este avansat in functie, incadrarea pe noua functie se face la clasa a II-a.
    Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    2. La misiunile unde nu se justifica utilizarea unor functii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul functiei de incadrare a persoanei numite se va stabili tinandu-se seama de sarcinile preponderente, de pregatirea profesionala si de vechimea in specialitate.
    3. Functiile si asimilarea acestora sau coeficientii de ierarhizare ai functiilor, altele decat cele prevazute in prezenta anexa, specifice unor ministere, altor organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    ANEXA 5 *1)

    *1) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                TABEL
cuprinzand rutele*), distantele si durata estimative ale transportului cu autoturismele la si de la reprezentantele oficiale ale Romaniei in strainatate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                      Ruta                      |Distanta|    Durata     |
|crt.|                                                |  (km)  |   - zile -    |
|    |                                                |        |_______________|
|    |                                                |        |Parcurs|Parcurs|
|    |                                                |        |extern |intern |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  1.| Budapesta - Oradea - Bucuresti                 |    890 |    -  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  2.| Praga - Budapesta - Oradea - Bucuresti         |  1.460 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  3.| Berlin - Praga - Budapesta - Bucuresti         |  1.810 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  4.| Bratislava - Budapesta - Bucuresti             |  1.110 |    1  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  5.| Bonn - Stuttgart - Munchen - Viena -           |        |       |       |
|    | Budapesta - Bucuresti                          |  2.160 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  6.| Munchen - Viena - Budapesta - Bucuresti        |  1.600 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  7.| Viena - Budapesta - Bucuresti                  |  1.150 |    1  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  8.| Berna - Zurich - Viena - Budapesta - Bucuresti |  2.030 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
|  9.| Geneva - Berna - Zurich - Viena - Budapesta -  |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.200 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 10.| Paris - Strasbourg - Karlsruhe - Stuttgart -   |        |       |       |
|    | Munchen - Viena - Budapesta - Bucuresti        |  2.420 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 11.| Strasbourg - Stuttgart - Munchen - Viena -     |        |       |       |
|    | Budapesta - Bucuresti                          |  1.970 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 12.| Marsilia - Milano - Mestre - Gorizia -         |        |       |       |
|    | Ljubljana - Zagreb - Belgrad - Bucuresti       |  2.290 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 13.| Bruxelles - Munchen - Viena - Budapesta -      |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.400 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 14.| Haga - Utrecht - Munchen - Viena - Budapesta - |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.440 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 15.| Luxemburg - Karlsruhe - Munchen - Viena -      |        |       |       |
|    | Budapesta - Bucuresti                          |  2.170 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 16.| Londra - Dover - Ostende - Bruxelles -         |        |       |       |
|    | Munchen - Viena - Budapesta - Bucuresti        |  2.720 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 17.| Dublin - Dun Loaghaire - Holyhead -            |        |       |       |
|    | Birmingham - Londra - Dover - Ostende -        |        |       |       |
|    | Bruxelles - Munchen - Viena - Budapesta -      |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.990 |    5  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 18.| Roma - Bologna - Mestre - Gorizia - Ljubljana -|        |       |       |
|    | Zagreb - Belgrad - Bucuresti                   |  2.020 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 19.| Milano - Verona - Mestre - Gorizia -           |        |       |       |
|    | Ljubljana - Zagreb - Belgrad - Bucuresti       |  1.760 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 20.| Venetia - Mestre - Ljubljana - Zagreb -        |        |       |       |
|    | Belgrad - Bucuresti                            |  1.500 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 21.| Belgrad - Timisoara - Bucuresti                |    720 |    -  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 22.| Zagreb - Belgrad - Timisoara - Bucuresti       |  1.100 |    1  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 23.| Ljubljana - Zagreb - Belgrad - Timisoara -     |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  1.230 |    1  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 24.| Tirana - Skhoder - Pristina - Nis - Vidin -    |        |       |       |
|    | Calafat - Bucuresti                            |    990 |    1  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 25.| Sofia - Ruse - Giurgiu - Bucuresti             |    430 |    -  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 26.| Atena - Sofia - Ruse - Giurgiu - Bucuresti     |  1.300 |    2  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 27.| Istanbul - Edirne - Stara Zagora - Kazanlac -  |        |       |       |
|    | Tarnovo - Ruse - Bucuresti                     |    700 |    1  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 28.| Ankara - Istanbul - Edirne - Stara Zagora -    |        |       |       |
|    | Kazanlac - Tarnovo - Ruse - Bucuresti          |  1.120 |    2  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 29.| Varsovia - Cracovia - Miskolc - Debrecen -     |        |       |       |
|    | Oradea - Bucuresti                             |  1.480 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 30.| Nicosia - Famagusta - Mersin - Adana - Ankara -|        |       |       |
|    | Istanbul - Stara Zagora - Tarnovo - Ruse -     |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  1.660 |    3  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 31.| Copenhaga - Gedser - Warnemude - Berlin -      |        |       |       |
|    | Praga - Budapesta - Bucuresti                  |  2.190 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 32.| Stockholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz      |        |       |       |
|    | (Rugen) - Berlin - Praga - Budapesta -         |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.680 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 33.| Helsinki - St. Petersburg - Tallin - Riga -    |        |       |       |
|    | Kaliningrad - Varsovia - Cracovia - Miskolc -  |        |       |       |
|    | Debrecen - Oradea - Bucuresti                  |  3.100 |    5  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 34.| Tallin - Riga - Kaliningrad - Varsovia -       |        |       |       |
|    | Cracovia - Miskolc - Debrecen - Bucuresti      |  2.360 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 35.| Moscova - Tula - Kiev - Zitomir - Vinita -     |        |       |       |
|    | Cernauti - Buzau - Bucuresti                   |  1.920 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 36.| Kiev - Zitomir - Vinita - Cernauti - Buzau -   |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  1.040 |    1  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 37.| Minsk - Bobruisk - Gomel - Kiev - Zitomir -    |        |       |       |
|    | Vinita - Cernauti - Buzau - Bucuresti          |  1.610 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 38.| Vilnius - Minsk - Gomel - Kiev - Zitomir -     |        |       |       |
|    | Vinita - Cernauti - Buzau - Bucuresti          |  1.810 |    2  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 39.| Riga - Kaliningrad - Varsovia - Cracovia -     |        |       |       |
|    | Miskolc - Debrecen - Oradea - Bucuresti        |  2.050 |    3  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 40.| Chisinau - Kotovsk - Husi - Barlad - Focsani - |        |       |       |
|    | Buzau - Bucuresti                              |    440 |    -  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 41.| Odessa - Sarata - Bolgrad - Reni - Galati -    |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |    540 |    -  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 42.| Oslo - Goteborg - Malmo - Trelleborg - Sassnitz|        |       |       |
|    | (Rugen) - Berlin - Praga - Budapesta - Oradea -|        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.650 |    4  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 43.| Madrid - Barcelona - Marsilia - Milano -       |        |       |       |
|    | Mestre - Gorizia - Ljubljana - Zagreb -        |        |       |       |
|    | Belgrad - Bucuresti                            |  3.490 |    6  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 44.| Lisabona - Madrid - Barcelona - Marsilia -     |        |       |       |
|    | Milano - Mestre - Gorizia - Ljubljana -        |        |       |       |
|    | Zagreb - Belgrad - Bucuresti                   |  4.130 |    7  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 45.| Salonic - Sofia - Ruse - Bucuresti             |    740 |    1  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 46.| La Valetta - Siracusa - Catania - Messina -    |        |       |       |
|    | Taranto - Otranto - Igumenitsa - Gianitsa -    |        |       |       |
|    | Sofia - Bucuresti                              |  1.880 |    4  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 47.| Tunis - Trapani - Palermo - Taranto - Otranto -|        |       |       |
|    | Igumenitsa - Gianitsa - Sofia - Bucuresti      |  2.060 |    4  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 48.| Tripoli - Tunis - Trapani - Palermo - Taranto -|        |       |       |
|    | Otranto - Igumenitsa - Gianitsa - Sofia -      |        |       |       |
|    | Bucuresti                                      |  2.900 |    6  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 49.| Rabat - Ceuta - Algeciras - Valencia -         |        |       |       |
|    | Marsilia - Milano - Gorizia - Ljubljana -      |        |       |       |
|    | Zagreb - Belgrad - Bucuresti                   |  4.270 |    7  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 50.| Alger - Alicante - Barcelona - Marsilia -      |        |       |       |
|    | Milano - Gorizia - Ljubljana - Zagreb -        |        |       |       |
|    | Belgrad - Bucuresti                            |  3.210 |    5  |   1   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 51.| Alexandria - Ismailia - Khan Yunis - Haifa -   |        |       |       |
|    | Adana - Ankara - Istanbul - Stara Zagora -     |        |       |       |
|    | Tarnovo - Ruse - Bucuresti                     |  3.050 |    6  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 52.| Cairo - Ismailia - Haifa - Adana - Istanbul -  |        |       |       |
|    | Stara Zagora - Tarnovo - Ruse - Bucuresti      |  2.870 |    6  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 53.| Tel Aviv - Haifa - Adana - Istanbul - Stara    |        |       |       |
|    | Zagora - Tarnovo - Ruse - Bucuresti            |  2.390 |    5  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 54.| Beirut - Adana - Istanbul - Stara Zagora -     |        |       |       |
|    | Tarnovo - Ruse - Bucuresti                     |  2.210 |    4  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 55.| Damasc - Beirut - Adana - Istanbul - Stara     |        |       |       |
|    | Zagora - Tarnovo - Ruse - Bucuresti            |  2.250 |    4  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 56.| Amman - Damasc - Beirut - Adana - Istanbul -   |        |       |       |
|    | Tarnovo - Ruse - Bucuresti                     |  2.490 |    5  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 57.| Teheran - Tabriz - Bazargan - Ankara -         |        |       |       |
|    | Istanbul - Tarnovo - Ruse - Bucuresti          |  3.500 |    7  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
| 58.| Din alte orase de resedinta ale                |        |       |       |
|    | reprezentantelor Romaniei la si de la Bucuresti|  4.500 |    8  |   -   |
|____|________________________________________________|________|_______|_______|
    *) Rutele prevazute in prezenta anexa au caracter orientativ.

    NOTA:
    1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare dupa parcurgerea unei distante zilnice de minimum 500 km.
    2. Cheltuielile pentru carburanti se deconteaza in functie de consumul specific al autoturismului, dar nu mai mult de 10 l/100 km.SmartCity5

COMENTARII la Legea 495/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 495 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 495/2004
Legea 284 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
OUG 35 2009
privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
OUG 10 2007
pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
Legea 2 2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
Ordonanţa 14 2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu