E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 57 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 75 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 78 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 88 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 90 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 91 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 93 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 94 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 95 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 adauga dupa articolul 95 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 96 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 97 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 14 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 44 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 49 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 54 din actul Legea 504 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 402 din  7 octombrie 2003

privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 709 din 10 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera d) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor, sub o anumita denumire si identificat printr-o sigla, in cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, in cazul radiodifuziunii;"
    2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In intelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit in Romania daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) radiodifuzorul are sediul principal in Romania, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate in Romania;
    b) sediul principal al radiodifuzorului se afla in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de difuzare lucreaza in Romania;
    c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de difuzare lucreaza in Romania;
    d) daca personalul implicat in activitatea de difuzare lucreaza in Romania si intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicand criteriile de la lit. b) si c), nu se poate stabili daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de difuzare lucreaza in Romania sau in acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este considerat ca avand sediul in Romania daca sediul sau principal este in Romania;
    e) daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de difuzare nu lucreaza nici in Romania si nici intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul va fi considerat ca avand sediul in Romania daca a inceput sa emita pentru prima oara in Romania si mentine in prezent o legatura stabila si efectiva cu economia Romaniei.
    (4) Radiodifuzorii carora nu li se aplica nici unul dintre criteriile prevazute la alin. (3) sunt considerati a fi in jurisdictia Romaniei daca se afla in una dintre situatiile urmatoare:
    a) utilizeaza o frecventa acordata de Romania, prin autoritatea publica competenta;
    b) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania, utilizeaza o capacitate de satelit apartinand Romaniei;
    c) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania si nici o capacitate de satelit apartinand Romaniei, utilizeaza o legatura ascendenta la satelit situata pe teritoriul Romaniei."
    3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile avand caracter normativ, emise de Consiliul National al Audiovizualului in aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevazute in conventiile si tratatele ratificate de Romania."
    4. Alineatele (5), (7) si (8) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, in conditiile intrunirii cvorumului celor doua Camere;
    ...........................................................................
    (7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, in functie de expirarea mandatului.
    (8) In cazul in care un loc in Consiliu devine vacant inaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pana la expirarea mandatului initial de 6 ani."
    5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.
    ...........................................................................
    (3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, in prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani."
    6. Alineatele (5) - (7) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Deciziile Consiliului avand caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Deciziile Consiliului, altele decat cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
    (7) Actele avand caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de acestea."
    7. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Deciziile avand caracter individual se comunica celor interesati si intra in vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel."
    8. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Timpul de difuzare dedicat publicitatii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping prevazute la art. 36, nu poate depasi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar impreuna cu spoturile de teleshopping nu poate depasi 20% din timpul zilnic de difuzare."
    9. Alineatul (10) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "(10) In sensul prezentei legi:
    a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire cuprinde o audienta potentiala de peste 60% din populatia recenzata a tarii;
    b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire reprezinta o audienta potentiala cuprinsa intre 3% si 20% din populatia recenzata de pe teritoriul a 3 pana la 8 judete;
    c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona geografica de acoperire si a carei audienta potentiala sunt mai mici decat cele prevazute pentru o licenta audiovizuala regionala;
    d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale."
    10. Litera a) a articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    "a) schimbarile intervenite in cursul exploatarii serviciului in ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, in maximum 30 de zile de la producerea acestora;"
    11. Litera h) a articolului 54 se abroga.
    12. La articolul 57, dupa litera c) se introduce o litera noua, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) ca urmare a incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;"
    13. Litera d) a alineatului (3) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:
    "d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul caruia se face transmisia si cu Comisia Europeana nu s-au concretizat intr-o intelegere amiabila, in termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la lit. c), iar incalcarea la care se face referire continua, cu conditia ca, in termen de doua luni de la notificarea masurilor luate de Romania, Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor masuri fata de legislatia comunitara."
    14. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Orice persoana interesata, avand responsabilitatea editoriala a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe."
    15. Alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    (1) Supravegherea respectarii, controlul indeplinirii obligatiilor si sanctionarea incalcarii prevederilor prezentei legi, precum si a deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ emise in baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, a caror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a incalcarii revin de drept Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii."
    16. Litera g) a alineatului (1) al articolului 90 se abroga.
    17. Alineatele (1) si (2) ale articolului 91 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    (1) Constituie contraventie nerespectarea de catre radiodifuzorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, altele decat cele prevazute la art. 90 alin. (1), precum si a deciziilor avand caracter normativ emise de Consiliu.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), Consiliul sau, dupa caz, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va emite o somatie continand conditii si termene precise de intrare in legalitate."
    18. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93
    (1) Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
    (2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu in conformitate cu prevederile art. 90 si 91 isi produc efectele de la data comunicarii.
    (3) Actele emise in conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, in termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora.
    (4) Actele emise in conditiile alin. (1) si neatacate in termenul prevazut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu."
    19. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    Contraventiilor constatate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
    20. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) In cazul in care savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;
    b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, intre orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;
    c) reducerea cu pana la jumatate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
    a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, in prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin doua ori;
    b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
    c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Intre prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate si violentarea repetata a moralei publice, ca si agresarea repetata a valorilor culturale si artistice."
    21. Dupa articolul 95 se introduc doua articole noi, articolul 95^1 si articolul 95^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 95^1
    Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale in cazul savarsirii repetate de catre radiodifuzori a uneia dintre urmatoarele fapte:
    a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
    b) incitarea explicita la violenta publica;
    c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;
    d) incitarea la actiuni teroriste.
    Art. 95^2
    (1) Deciziile emise in conditiile art. 95 si 95^1 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face in cel mult 15 zile de la sesizare.
    (2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotari, la cerere, dupa 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.
    (3) Hotararea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
    (4) Hotararea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia in cel mult 10 zile de la depunerea recursului."
    22. Alineatul (1) al articolului 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda penala intre 10.000.000 lei si 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) emiterea sau retransmiterea de programe fara licenta audiovizuala, licenta de emisie, autorizatie tehnica de functionare sau autorizatie de retransmisie;
    b) emiterea pe alta frecventa, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
    c) producerea, importul, distribuirea, vanzarea, inchirierea, detinerea, instalarea, intretinerea si inlocuirea, in mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat."
    23. Dupa alineatul (1) al articolului 96 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul nerespectarii reglementarilor sau a normelor tehnice aplicabile, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va dispune si confiscarea echipamentului tehnic."
    24. Alineatul (1) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    (1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, constituie licente audiovizuale, in conditiile prezentei legi, si raman valabile pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii."
    Art. 2
    Prevederile alin. (7) si (8) ale art. 11 si ale alin. (1) si (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica si membrilor in exercitiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculata incepand cu data la care au fost numiti de Parlament.
    Art. 3
    Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 402/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 402 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu