E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 57 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 75 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 78 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 88 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 90 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 91 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 93 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 94 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 95 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 adauga dupa articolul 95 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 96 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 97 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 14 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 44 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 49 din actul Legea 504 2002
Articolul 1 din actul Legea 402 2003 modifica articolul 54 din actul Legea 504 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 402 din  7 octombrie 2003

privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 709 din 10 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera d) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor, sub o anumita denumire si identificat printr-o sigla, in cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, in cazul radiodifuziunii;"
    2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In intelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit in Romania daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) radiodifuzorul are sediul principal in Romania, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate in Romania;
    b) sediul principal al radiodifuzorului se afla in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de difuzare lucreaza in Romania;
    c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau in Romania si o parte majoritara a fortei de munca implicate in activitatea de difuzare lucreaza in Romania;
    d) daca personalul implicat in activitatea de difuzare lucreaza in Romania si intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicand criteriile de la lit. b) si c), nu se poate stabili daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de difuzare lucreaza in Romania sau in acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este considerat ca avand sediul in Romania daca sediul sau principal este in Romania;
    e) daca cea mai mare parte a personalului implicat in activitatea de difuzare nu lucreaza nici in Romania si nici intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul va fi considerat ca avand sediul in Romania daca a inceput sa emita pentru prima oara in Romania si mentine in prezent o legatura stabila si efectiva cu economia Romaniei.
    (4) Radiodifuzorii carora nu li se aplica nici unul dintre criteriile prevazute la alin. (3) sunt considerati a fi in jurisdictia Romaniei daca se afla in una dintre situatiile urmatoare:
    a) utilizeaza o frecventa acordata de Romania, prin autoritatea publica competenta;
    b) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania, utilizeaza o capacitate de satelit apartinand Romaniei;
    c) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania si nici o capacitate de satelit apartinand Romaniei, utilizeaza o legatura ascendenta la satelit situata pe teritoriul Romaniei."
    3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile avand caracter normativ, emise de Consiliul National al Audiovizualului in aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevazute in conventiile si tratatele ratificate de Romania."
    4. Alineatele (5), (7) si (8) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, in conditiile intrunirii cvorumului celor doua Camere;
    ...........................................................................
    (7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, in functie de expirarea mandatului.
    (8) In cazul in care un loc in Consiliu devine vacant inaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pana la expirarea mandatului initial de 6 ani."
    5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.
    ...........................................................................
    (3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, in prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani."
    6. Alineatele (5) - (7) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Deciziile Consiliului avand caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Deciziile Consiliului, altele decat cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
    (7) Actele avand caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de acestea."
    7. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Deciziile avand caracter individual se comunica celor interesati si intra in vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel."
    8. Alineatul (1) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Timpul de difuzare dedicat publicitatii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping prevazute la art. 36, nu poate depasi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar impreuna cu spoturile de teleshopping nu poate depasi 20% din timpul zilnic de difuzare."
    9. Alineatul (10) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "(10) In sensul prezentei legi:
    a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire cuprinde o audienta potentiala de peste 60% din populatia recenzata a tarii;
    b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de acoperire reprezinta o audienta potentiala cuprinsa intre 3% si 20% din populatia recenzata de pe teritoriul a 3 pana la 8 judete;
    c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona geografica de acoperire si a carei audienta potentiala sunt mai mici decat cele prevazute pentru o licenta audiovizuala regionala;
    d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale."
    10. Litera a) a articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    "a) schimbarile intervenite in cursul exploatarii serviciului in ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, in maximum 30 de zile de la producerea acestora;"
    11. Litera h) a articolului 54 se abroga.
    12. La articolul 57, dupa litera c) se introduce o litera noua, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) ca urmare a incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;"
    13. Litera d) a alineatului (3) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:
    "d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul caruia se face transmisia si cu Comisia Europeana nu s-au concretizat intr-o intelegere amiabila, in termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la lit. c), iar incalcarea la care se face referire continua, cu conditia ca, in termen de doua luni de la notificarea masurilor luate de Romania, Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor masuri fata de legislatia comunitara."
    14. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    Orice persoana interesata, avand responsabilitatea editoriala a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe."
    15. Alineatul (1) al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    (1) Supravegherea respectarii, controlul indeplinirii obligatiilor si sanctionarea incalcarii prevederilor prezentei legi, precum si a deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ emise in baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, a caror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a incalcarii revin de drept Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii."
    16. Litera g) a alineatului (1) al articolului 90 se abroga.
    17. Alineatele (1) si (2) ale articolului 91 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 91
    (1) Constituie contraventie nerespectarea de catre radiodifuzorii sau distribuitorii de servicii a dispozitiilor prezentei legi, altele decat cele prevazute la art. 90 alin. (1), precum si a deciziilor avand caracter normativ emise de Consiliu.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), Consiliul sau, dupa caz, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va emite o somatie continand conditii si termene precise de intrare in legalitate."
    18. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 93
    (1) Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
    (2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu in conformitate cu prevederile art. 90 si 91 isi produc efectele de la data comunicarii.
    (3) Actele emise in conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, in termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora.
    (4) Actele emise in conditiile alin. (1) si neatacate in termenul prevazut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu."
    19. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 94
    Contraventiilor constatate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
    20. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) In cazul in care savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10, numai textul deciziei de sanctionare;
    b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, intre orele 18,00 si 21,00, numai textul deciziei de sanctionare;
    c) reducerea cu pana la jumatate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a).
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
    a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, in prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel putin doua ori;
    b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
    c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Intre prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate si violentarea repetata a moralei publice, ca si agresarea repetata a valorilor culturale si artistice."
    21. Dupa articolul 95 se introduc doua articole noi, articolul 95^1 si articolul 95^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 95^1
    Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale in cazul savarsirii repetate de catre radiodifuzori a uneia dintre urmatoarele fapte:
    a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
    b) incitarea explicita la violenta publica;
    c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;
    d) incitarea la actiuni teroriste.
    Art. 95^2
    (1) Deciziile emise in conditiile art. 95 si 95^1 pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se face in cel mult 15 zile de la sesizare.
    (2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotari, la cerere, dupa 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.
    (3) Hotararea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.
    (4) Hotararea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia in cel mult 10 zile de la depunerea recursului."
    22. Alineatul (1) al articolului 96 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda penala intre 10.000.000 lei si 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) emiterea sau retransmiterea de programe fara licenta audiovizuala, licenta de emisie, autorizatie tehnica de functionare sau autorizatie de retransmisie;
    b) emiterea pe alta frecventa, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
    c) producerea, importul, distribuirea, vanzarea, inchirierea, detinerea, instalarea, intretinerea si inlocuirea, in mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat."
    23. Dupa alineatul (1) al articolului 96 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul nerespectarii reglementarilor sau a normelor tehnice aplicabile, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va dispune si confiscarea echipamentului tehnic."
    24. Alineatul (1) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    (1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, constituie licente audiovizuale, in conditiile prezentei legi, si raman valabile pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii."
    Art. 2
    Prevederile alin. (7) si (8) ale art. 11 si ale alin. (1) si (3) ale art. 14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica si membrilor in exercitiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculata incepand cu data la care au fost numiti de Parlament.
    Art. 3
    Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 402/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 402 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu