E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 370 2004 modificat si completat de OUG 64 2019
Legea 370 2004 a se vedea Decizia 146 2019
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 5 2014
Legea 370 2004 modificat de OUG 45 2014
Legea 370 2004 completat de OUG 45 2014
Legea 370 2004 modificat de OUG 4 2014
Legea 370 2004 modificat de Legea 187 2012
Legea 370 2004 completat de Legea 187 2012
Legea 370 2004 modificat de Legea 76 2012
Legea 370 2004 modificat de Legea 98 2011
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 4 2009
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 2 2009
Legea 370 2004 modificat de OUG 95 2009
Legea 370 2004 completat de OUG 95 2009
Articolul 28 din actul Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1790 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1614 2004
Articolul 21 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 22 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 23 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 28 din actul Legea 370 2004 articole noi... OUG 77 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1610 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1611 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1612 2004
Legea 370 2004 promulgat de Decretul 707 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004

pentru alegerea Presedintelui Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 29 septembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei.
    (2) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
    (3) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
    Art. 2
    (1) In unitatile administrativ-teritoriale operatiunile electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei se fac in circumscriptiile electorale si sectiile de votare, sub conducerea si supravegherea birourilor electorale prevazute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe baza acelorasi liste electorale.
    (2) Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia Romaniei, republicata, vegheaza la respectarea in intreaga tara a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.
    Art. 3
    (1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune si candidati in mod separat.
    (2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.
    Art. 4
    (1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile inainte de ziua votarii si pana la implinirea a 5 zile de la data expirarii mandatului Presedintelui in functie sau, dupa caz, de la data la care incepe sa curga termenul prevazut la art. 97 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
    (2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care este numai duminica.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea alegerilor

    SECTIUNEA 1
    Atributiile birourilor electorale

    Art. 5
    Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
    a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegerea Presedintelui Romaniei pe intreg teritoriul tarii si asigura aplicarea lor uniforma;
    b) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si inregistreaza candidaturile care indeplinesc aceste conditii; in acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3);
    c) comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile inregistrate si le face cunoscute prin presa;
    d) rezolva intampinarile la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive;
    e) centralizeaza rezultatele alegerilor, constata candidatul ales si prezinta Curtii Constitutionale documentatia necesara validarii mandatului de Presedinte al Romaniei;
    f) indeplineste orice alte obligatii ce ii revin potrivit prezentei legi.
    Art. 6
    Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
    a) fac publicatiile si afisarile prevazute de lege, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii privind candidaturile inregistrate la Biroul Electoral Central;
    b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
    c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "Votat";
    d) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
    e) indeplinesc orice alte obligatii prevazute de lege in sarcina lor.
    Art. 7
    Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    Art. 8
    Birourile electorale lucreaza si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Candidaturile

    Art. 9
    (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
    (2) Propunerile se fac in scris si vor fi primite numai daca:
    a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, dupa caz, de candidatul independent;
    b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civila, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a candida;
    c) sunt insotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata si datata de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, precum si de lista sau listele sustinatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 200.000 de alegatori.
    (3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura alegatorilor care sustin candidatura. In finalul listei persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor si al declaratiei pe propria raspundere sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Propunerea de candidatura se depune si se inregistreaza la Biroul Electoral Central in 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se pastreaza la Biroul Electoral Central, un altul se inainteaza la Curtea Constitutionala, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.
    Art. 10
    Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei.
    Art. 11
    (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin presa, si afiseaza, la sediul sau, propunerile de candidati pe care le-a primit, in termen de 24 de ore de la inregistrare.
    (2) Pana la 20 de zile inainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, aliantele politice si cetatenii pot contesta inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii. Contestatia se depune la Biroul Electoral Central, care o inainteaza impreuna cu dosarul candidaturii, in termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale.
    (3) Curtea Constitutionala solutioneaza contestatia in termen de 48 de ore de la inregistrare. Solutia este definitiva si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) A doua zi dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevazut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive inregistrate, in ordinea in care au fost depuse.

    SECTIUNEA a 3-a
    Buletinele de vot

    Art. 12
    (1) Buletinele de vot se tiparesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, tinand seama de numarul candidatilor si de spatiul necesar pentru imprimarea lor, si se transmit birourilor electorale de circumscriptie o data cu comunicarea candidaturilor.
    (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care se aplica in mod corespunzator. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 3 zile inainte de data alegerilor.
    (4) Inscrierea candidatilor pe buletinul de vot se face in ordinea depunerii candidaturilor.
    Art. 13
    (1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o data cu depunerea candidaturii.
    (2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul alegerilor pentru cele doua Camere. Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat. In cazul partidelor politice sau al aliantelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplica prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la semnele electorale si la denumiri.
    Art. 14
    Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la stampilele sectiilor de votare si la predarea, distribuirea si afisarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate si anulate, se aplica si pentru alegerile privind Presedintele Romaniei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Campania electorala si desfasurarea alegerilor

    Art. 15
    (1) Campania electorala si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei se fac potrivit dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu exceptiile prevazute in prezenta sectiune.
    (2) Presedintele in functie poate participa la campania prezidentiala a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau ii sustine candidatura, potrivit art. 9.
    Art. 16
    (1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit.
    (2) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, dupa incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.
    (3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea in vedere si orarul si repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor doua Camere.
    Art. 17
    Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plangerile ce ii sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei aliante politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala, contestatiile se solutioneaza de Curtea Constitutionala, in termen de 3 zile de la sesizare.
    Art. 18
    (1) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor pot asista si la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui Romaniei.
    (2) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, acreditarea pentru a asista la operatiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului si televiziunii, romane sau straine, a organizatiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apararea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicita aceasta se face de catre Biroul Electoral Central.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) partidele si aliantele politice care au propus candidati vor putea desemna cate un singur delegat, pentru fiecare sectie de votare si birou electoral de circumscriptie, care sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui si domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau a aliantei politice. Daca mai multe partide sau aliante politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.
    Art. 19
    (1) Alegatorul va vota aplicand stampila cu mentiunea "Votat" inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care il voteaza.
    (2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului se va aplica stampila cu mentiunea "Votat" pe cartea de alegator pe un singur numar de scrutin.
    (3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita de cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului stampila se aplica pe cartea de alegator la numarul de scrutin adus la cunostinta publica de Guvern o data cu data votarii.
    (4) La al doilea tur de scrutin stampila se aplica la numarul de scrutin care urmeaza.

    CAP. 3
    Stabilirea rezultatului alegerilor

    Art. 20
    (1) Operatiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare, contestatiile si intampinarile cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    (2) Rezultatul votarii la sectia de votare se consemneaza intr-un tabel.
    (3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus si candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. Daca alegerile pentru cele doua Camere si pentru Presedintele Romaniei nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor politice care au propus candidatii in alegerile pentru Presedintele Romaniei.
    (4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele si numele candidatilor si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.
    Art. 21
    (1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului sectiei de votare incheie un proces-verbal in 3 exemplare, care va cuprinde:
    a) numarul alegatorilor, potrivit listelor electorale permanente;
    b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar in functie de alegatorii de pe lista permanenta si de pe cea speciala;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul voturilor nule;
    e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;
    f) expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor inaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;
    g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
    (2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
    (3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal.
    (4) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
    (5) Procesele-verbale, impreuna cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcatui un dosar, care, sigilat si stampilat, va fi inaintat biroului electoral de circumscriptie, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu paza militara, in cel mult 24 de ore.
    (6) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carui raza teritoriala este circumscriptia electorala; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.
    Art. 22
    (1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intampinarilor primite, biroul electoral de circumscriptie incheie un proces-verbal care va cuprinde:
    a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor electorale permanente;
    b) numarul total al alegatorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar de pe listele permanente si de pe cele speciale;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul voturilor nule;
    e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat in cadrul circumscriptiei electorale;
    f) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie;
    g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
    (2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Procesul-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand un dosar, incheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza cu paza militara la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.
    Art. 23
    (1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile si contestatiile depuse, deciziile date fiind definitive, dupa care incheie un proces-verbal care cuprinde:
    a) numarul total al alegatorilor, potrivit listelor electorale ale localitatilor unde isi au domiciliul acestia;
    b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;
    c) numarul total al voturilor nule;
    d) numarul total al voturilor valabil exprimate, pe intreaga tara, pentru fiecare candidat si constatarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 81 din Constitutia Romaniei, republicata; in situatia in care aceste conditii nu sunt intrunite, prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;
    e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a) - d), care se aplica in mod corespunzator, prenumele si numele candidatului a carui alegere a fost constatata;
    f) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarilor primite.
    (2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, impreuna cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se inainteaza cu paza militara la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.
    Art. 24
    (1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. In aceasta situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a doua duminica de la data anularii alegerilor.
    (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
    (3) Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei.
    (4) Solutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor.
    Art. 25
    (1) Curtea Constitutionala publica rezultatul alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele ales.
    (2) Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la Curtea Constitutionala, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevazut la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.
    Art. 26
    (1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la art. 81 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.
    (2) In al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe intreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevazute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunostinta publica a prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii stabilite potrivit alin. (1).
    (3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data cand s-a adus la cunostinta publica ziua votarii.
    (4) In termen de doua zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfasurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antena, potrivit art. 16 care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    Sanctiunile contraventionale si pedepsele, prevazute de lege pentru incalcarea dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se aplica si in ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor legale corespunzatoare privind alegerea Presedintelui Romaniei.
    Art. 28
    Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de catre Guvern a activitatii birourilor electorale si a oficiilor electorale, materialele utilizate in procesul electoral, actul de identitate si cartea de alegator, precum si la judecarea de catre instante a intampinarilor, a contestatiilor si a oricaror alte cereri se aplica si in ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele Romaniei.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 30
    (1) Alegerile din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei vor avea loc o data cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    (2) Data alegerilor si durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei se stabilesc prin lege.
    Art. 31
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

    Denumirea partidului politic sau aliantei politice
    (ori mentiunea "Candidat independent", dupa caz)
    Semnul electoral al partidului politic sau aliantei politice

                           LISTA SUSTINATORILOR
                   pentru alegerea Presedintelui Romaniei

                   - ................ (data alegerilor) -

    Candidatul .............................................. (prenume si nume)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Prenume | Nume |  Data   | Adresa |    Act de identitate    | Semnatura*)|
|crt.|        |      |nasterii |        |_________________________|            |
|    |        |      |         |        | Denumire| Seria| Numarul|            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  1.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  2.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  3.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  4.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  5.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  6.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  7.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|

                               DECLARATIE

    Subsemnatul ............................................ (prenume si nume), domiciliat in ................................................., nascut la data de .................., in comuna/orasul/municipiul ..........................., judetul .................................., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. .............., declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de .......... pozitii, corespund realitatii.

          Data,               Localitatea,                Semnatura,

------------
    *) Lista este act public si se afla sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisa semnarea mai multor liste.

    ANEXA 2

        MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI

               Fila 1                               Filele 2, 3 ...
 _____________________________________   ______________________________________
|            ROMANIA                  | |      __________     __________       |
|                                     | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
| P                                   | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|           BULETIN DE VOT            | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|          PENTRU ALEGEREA            | |      __________     __________       |
|       PRESEDINTELUI ROMANIEI        | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|                 *)                  | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|                                     | |      __________     __________       |
| Circumscriptia electorala nr. ..... | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|_____________________________________| |______________________________________|
    *) Se trece data alegerilor

    1) Se trece denumirea completa a partidului politic sau aliantei politice ori mentiunea "Candidat independent".
    2) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic sau aliantei politice si semnul electoral trebuie sa se pastreze distanta de 3 litere.
    3) Se trec prenumele si numele candidatului.

    NOTA:
    Se imprima atatea patrulatere cati candidati sunt, in ordinea depunerii candidaturilor.
    Hartia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, in afara de ultima pagina, care va ramane alba pentru stampila de control.
    Toate numele, prenumele si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.
    Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va ramane alba, vor fi numerotate.
    Pe teritoriul unei circumscriptii electorale se va folosi tus pentru stampile, de aceeasi culoare.
    Semnul electoral se va imprima intr un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.SmartCity5

COMENTARII la Legea 370/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 370 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 370/2004
Legea 370 2004
pentru alegerea Preşedintelui României
OUG 154 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 140 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 129 2000
privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 63 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
Legea 69 1992
pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 64 2019
Decizia 146 2019
Hotărârea 5 2014
OUG 45 2014
OUG 4 2014
Legea 187 2012
Legea 76 2012
Legea 98 2011
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
Hotărârea 4 2009
privind interpretarea sintagmelor „partid politic parlamentar" si „formatiune politica reprezentat? în Parlament" din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 2 2009
pentru interpretarea dispozitiilor art. 19 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligativitatea existentei unei urne de vot speciale la fiecare local al sectiilor de votare
OUG 95 2009
privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 1790 2004
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale si ale altor formulare necesare constatarii rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei, din anul 2004
OUG 77 2004
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 1610 2004
privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei in anul 2004
Hotărârea 1611 2004
privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004
Hotărârea 1612 2004
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004
Hotărârea 1614 2004
pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea actiunilor prevazute in Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si in Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Decretul 707 2004
privind promulgarea Legii pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu