E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 370 2004 modificat si completat de OUG 64 2019
Legea 370 2004 a se vedea Decizia 146 2019
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 5 2014
Legea 370 2004 modificat de OUG 45 2014
Legea 370 2004 completat de OUG 45 2014
Legea 370 2004 modificat de OUG 4 2014
Legea 370 2004 modificat de Legea 187 2012
Legea 370 2004 completat de Legea 187 2012
Legea 370 2004 modificat de Legea 76 2012
Legea 370 2004 modificat de Legea 98 2011
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 4 2009
Legea 370 2004 a se vedea Hotărârea 2 2009
Legea 370 2004 modificat de OUG 95 2009
Legea 370 2004 completat de OUG 95 2009
Articolul 28 din actul Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1790 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1614 2004
Articolul 21 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 22 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 23 din actul Legea 370 2004 modificat de OUG 77 2004
Articolul 28 din actul Legea 370 2004 articole noi... OUG 77 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1610 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1611 2004
Legea 370 2004 in legatura cu Hotărârea 1612 2004
Legea 370 2004 promulgat de Decretul 707 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004

pentru alegerea Presedintelui Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 29 septembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei.
    (2) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
    (3) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
    Art. 2
    (1) In unitatile administrativ-teritoriale operatiunile electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei se fac in circumscriptiile electorale si sectiile de votare, sub conducerea si supravegherea birourilor electorale prevazute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe baza acelorasi liste electorale.
    (2) Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia Romaniei, republicata, vegheaza la respectarea in intreaga tara a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.
    Art. 3
    (1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune si candidati in mod separat.
    (2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.
    Art. 4
    (1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile inainte de ziua votarii si pana la implinirea a 5 zile de la data expirarii mandatului Presedintelui in functie sau, dupa caz, de la data la care incepe sa curga termenul prevazut la art. 97 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
    (2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care este numai duminica.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea alegerilor

    SECTIUNEA 1
    Atributiile birourilor electorale

    Art. 5
    Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
    a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegerea Presedintelui Romaniei pe intreg teritoriul tarii si asigura aplicarea lor uniforma;
    b) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si inregistreaza candidaturile care indeplinesc aceste conditii; in acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3);
    c) comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile inregistrate si le face cunoscute prin presa;
    d) rezolva intampinarile la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive;
    e) centralizeaza rezultatele alegerilor, constata candidatul ales si prezinta Curtii Constitutionale documentatia necesara validarii mandatului de Presedinte al Romaniei;
    f) indeplineste orice alte obligatii ce ii revin potrivit prezentei legi.
    Art. 6
    Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
    a) fac publicatiile si afisarile prevazute de lege, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii privind candidaturile inregistrate la Biroul Electoral Central;
    b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
    c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "Votat";
    d) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
    e) indeplinesc orice alte obligatii prevazute de lege in sarcina lor.
    Art. 7
    Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    Art. 8
    Birourile electorale lucreaza si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Candidaturile

    Art. 9
    (1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
    (2) Propunerile se fac in scris si vor fi primite numai daca:
    a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, dupa caz, de candidatul independent;
    b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civila, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a candida;
    c) sunt insotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata si datata de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, precum si de lista sau listele sustinatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 200.000 de alegatori.
    (3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura alegatorilor care sustin candidatura. In finalul listei persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor si al declaratiei pe propria raspundere sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (4) Propunerea de candidatura se depune si se inregistreaza la Biroul Electoral Central in 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se pastreaza la Biroul Electoral Central, un altul se inainteaza la Curtea Constitutionala, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.
    Art. 10
    Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei.
    Art. 11
    (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin presa, si afiseaza, la sediul sau, propunerile de candidati pe care le-a primit, in termen de 24 de ore de la inregistrare.
    (2) Pana la 20 de zile inainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, aliantele politice si cetatenii pot contesta inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii. Contestatia se depune la Biroul Electoral Central, care o inainteaza impreuna cu dosarul candidaturii, in termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale.
    (3) Curtea Constitutionala solutioneaza contestatia in termen de 48 de ore de la inregistrare. Solutia este definitiva si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) A doua zi dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevazut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive inregistrate, in ordinea in care au fost depuse.

    SECTIUNEA a 3-a
    Buletinele de vot

    Art. 12
    (1) Buletinele de vot se tiparesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, tinand seama de numarul candidatilor si de spatiul necesar pentru imprimarea lor, si se transmit birourilor electorale de circumscriptie o data cu comunicarea candidaturilor.
    (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care se aplica in mod corespunzator. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 3 zile inainte de data alegerilor.
    (4) Inscrierea candidatilor pe buletinul de vot se face in ordinea depunerii candidaturilor.
    Art. 13
    (1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o data cu depunerea candidaturii.
    (2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul alegerilor pentru cele doua Camere. Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat. In cazul partidelor politice sau al aliantelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplica prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la semnele electorale si la denumiri.
    Art. 14
    Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la stampilele sectiilor de votare si la predarea, distribuirea si afisarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate si anulate, se aplica si pentru alegerile privind Presedintele Romaniei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Campania electorala si desfasurarea alegerilor

    Art. 15
    (1) Campania electorala si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei se fac potrivit dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu exceptiile prevazute in prezenta sectiune.
    (2) Presedintele in functie poate participa la campania prezidentiala a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau ii sustine candidatura, potrivit art. 9.
    Art. 16
    (1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit.
    (2) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, dupa incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.
    (3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea in vedere si orarul si repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor doua Camere.
    Art. 17
    Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plangerile ce ii sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei aliante politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala, contestatiile se solutioneaza de Curtea Constitutionala, in termen de 3 zile de la sesizare.
    Art. 18
    (1) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor pot asista si la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui Romaniei.
    (2) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, acreditarea pentru a asista la operatiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului si televiziunii, romane sau straine, a organizatiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apararea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicita aceasta se face de catre Biroul Electoral Central.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) partidele si aliantele politice care au propus candidati vor putea desemna cate un singur delegat, pentru fiecare sectie de votare si birou electoral de circumscriptie, care sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui si domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau a aliantei politice. Daca mai multe partide sau aliante politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.
    Art. 19
    (1) Alegatorul va vota aplicand stampila cu mentiunea "Votat" inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care il voteaza.
    (2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului se va aplica stampila cu mentiunea "Votat" pe cartea de alegator pe un singur numar de scrutin.
    (3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita de cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului stampila se aplica pe cartea de alegator la numarul de scrutin adus la cunostinta publica de Guvern o data cu data votarii.
    (4) La al doilea tur de scrutin stampila se aplica la numarul de scrutin care urmeaza.

    CAP. 3
    Stabilirea rezultatului alegerilor

    Art. 20
    (1) Operatiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare, contestatiile si intampinarile cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    (2) Rezultatul votarii la sectia de votare se consemneaza intr-un tabel.
    (3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus si candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. Daca alegerile pentru cele doua Camere si pentru Presedintele Romaniei nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor politice care au propus candidatii in alegerile pentru Presedintele Romaniei.
    (4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele si numele candidatilor si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.
    Art. 21
    (1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului sectiei de votare incheie un proces-verbal in 3 exemplare, care va cuprinde:
    a) numarul alegatorilor, potrivit listelor electorale permanente;
    b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar in functie de alegatorii de pe lista permanenta si de pe cea speciala;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul voturilor nule;
    e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;
    f) expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor inaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;
    g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
    (2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
    (3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata inainte de intocmirea procesului-verbal.
    (4) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
    (5) Procesele-verbale, impreuna cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcatui un dosar, care, sigilat si stampilat, va fi inaintat biroului electoral de circumscriptie, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu paza militara, in cel mult 24 de ore.
    (6) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carui raza teritoriala este circumscriptia electorala; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.
    Art. 22
    (1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intampinarilor primite, biroul electoral de circumscriptie incheie un proces-verbal care va cuprinde:
    a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor electorale permanente;
    b) numarul total al alegatorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar de pe listele permanente si de pe cele speciale;
    c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numarul voturilor nule;
    e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat in cadrul circumscriptiei electorale;
    f) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie;
    g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
    (2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Procesul-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand un dosar, incheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza cu paza militara la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.
    Art. 23
    (1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile si contestatiile depuse, deciziile date fiind definitive, dupa care incheie un proces-verbal care cuprinde:
    a) numarul total al alegatorilor, potrivit listelor electorale ale localitatilor unde isi au domiciliul acestia;
    b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;
    c) numarul total al voturilor nule;
    d) numarul total al voturilor valabil exprimate, pe intreaga tara, pentru fiecare candidat si constatarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 81 din Constitutia Romaniei, republicata; in situatia in care aceste conditii nu sunt intrunite, prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;
    e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a) - d), care se aplica in mod corespunzator, prenumele si numele candidatului a carui alegere a fost constatata;
    f) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarilor primite.
    (2) Prevederile art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, impreuna cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se inainteaza cu paza militara la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.
    Art. 24
    (1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. In aceasta situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a doua duminica de la data anularii alegerilor.
    (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
    (3) Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei.
    (4) Solutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor.
    Art. 25
    (1) Curtea Constitutionala publica rezultatul alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele ales.
    (2) Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la Curtea Constitutionala, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevazut la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.
    Art. 26
    (1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la art. 81 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.
    (2) In al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe intreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevazute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunostinta publica a prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii stabilite potrivit alin. (1).
    (3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data cand s-a adus la cunostinta publica ziua votarii.
    (4) In termen de doua zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfasurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antena, potrivit art. 16 care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 27
    Sanctiunile contraventionale si pedepsele, prevazute de lege pentru incalcarea dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se aplica si in ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor legale corespunzatoare privind alegerea Presedintelui Romaniei.
    Art. 28
    Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de catre Guvern a activitatii birourilor electorale si a oficiilor electorale, materialele utilizate in procesul electoral, actul de identitate si cartea de alegator, precum si la judecarea de catre instante a intampinarilor, a contestatiilor si a oricaror alte cereri se aplica si in ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele Romaniei.
    Art. 29
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 30
    (1) Alegerile din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei vor avea loc o data cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
    (2) Data alegerilor si durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei se stabilesc prin lege.
    Art. 31
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

    Denumirea partidului politic sau aliantei politice
    (ori mentiunea "Candidat independent", dupa caz)
    Semnul electoral al partidului politic sau aliantei politice

                           LISTA SUSTINATORILOR
                   pentru alegerea Presedintelui Romaniei

                   - ................ (data alegerilor) -

    Candidatul .............................................. (prenume si nume)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Prenume | Nume |  Data   | Adresa |    Act de identitate    | Semnatura*)|
|crt.|        |      |nasterii |        |_________________________|            |
|    |        |      |         |        | Denumire| Seria| Numarul|            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  1.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  2.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  3.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  4.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  5.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  6.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|
|  7.|        |      |         |        |         |      |        |            |
|____|________|______|_________|________|_________|______|________|____________|

                               DECLARATIE

    Subsemnatul ............................................ (prenume si nume), domiciliat in ................................................., nascut la data de .................., in comuna/orasul/municipiul ..........................., judetul .................................., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. .............., declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de .......... pozitii, corespund realitatii.

          Data,               Localitatea,                Semnatura,

------------
    *) Lista este act public si se afla sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisa semnarea mai multor liste.

    ANEXA 2

        MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI

               Fila 1                               Filele 2, 3 ...
 _____________________________________   ______________________________________
|            ROMANIA                  | |      __________     __________       |
|                                     | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
| P                                   | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|           BULETIN DE VOT            | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|          PENTRU ALEGEREA            | |      __________     __________       |
|       PRESEDINTELUI ROMANIEI        | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|                 *)                  | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|                                     | |      __________     __________       |
| Circumscriptia electorala nr. ..... | |     | 1)   2)  |   | 1)   2)  |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     | 3)       |   | 3)       |      |
|                                     | |     |          |   |          |      |
|                                     | |     |__________|   |__________|      |
|_____________________________________| |______________________________________|
    *) Se trece data alegerilor

    1) Se trece denumirea completa a partidului politic sau aliantei politice ori mentiunea "Candidat independent".
    2) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic sau aliantei politice si semnul electoral trebuie sa se pastreze distanta de 3 litere.
    3) Se trec prenumele si numele candidatului.

    NOTA:
    Se imprima atatea patrulatere cati candidati sunt, in ordinea depunerii candidaturilor.
    Hartia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
    Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, in afara de ultima pagina, care va ramane alba pentru stampila de control.
    Toate numele, prenumele si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.
    Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va ramane alba, vor fi numerotate.
    Pe teritoriul unei circumscriptii electorale se va folosi tus pentru stampile, de aceeasi culoare.
    Semnul electoral se va imprima intr un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.SmartCity5

COMENTARII la Legea 370/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 370 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 370/2004
Legea 370 2004
pentru alegerea Preşedintelui României
OUG 154 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 140 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 129 2000
privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 63 2000
privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
Legea 69 1992
pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 64 2019
Decizia 146 2019
Hotărârea 5 2014
OUG 45 2014
OUG 4 2014
Legea 187 2012
Legea 76 2012
Legea 98 2011
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
Hotărârea 4 2009
privind interpretarea sintagmelor „partid politic parlamentar" si „formatiune politica reprezentat? în Parlament" din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 2 2009
pentru interpretarea dispozitiilor art. 19 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligativitatea existentei unei urne de vot speciale la fiecare local al sectiilor de votare
OUG 95 2009
privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 1790 2004
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale si ale altor formulare necesare constatarii rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui Romaniei, din anul 2004
OUG 77 2004
pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Hotărârea 1610 2004
privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei in anul 2004
Hotărârea 1611 2004
privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004
Hotărârea 1612 2004
privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004
Hotărârea 1614 2004
pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea actiunilor prevazute in Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si in Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Decretul 707 2004
privind promulgarea Legii pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu