E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 354 2003 modifica articolul 21 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 22 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 23 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 24 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 26 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 27 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 28 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 29 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 30 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 31 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 32 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 33 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 34 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 35 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 36 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 37 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 39 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 40 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 41 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 42 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 43 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 adauga dupa articolul 43 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 44 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 13 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 14 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 15 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 16 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 17 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 18 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 19 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 20 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 7 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 8 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 9 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 10 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 11 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 12 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 45 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 46 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 47 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 49 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 50 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 modifica articolul 51 din actul OUG 189 2002
Legea 354 2003 aproba OUG 189 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 354 din 10 iulie 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 519 din 18 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Derularea operatiunilor compensatorii se realizeaza pe baza de acorduri si contracte economice, a caror incheiere este guvernata de urmatoarele principii:
    a) stabilitatea pretului - obligatia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achizitie prevazute la art. 5 nu trebuie sa determine o crestere a pretului de cumparare;
    b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie sa fie avantajoase atat pentru contractant, cat si pentru economia Romaniei;
    c) dezvoltarea - propunerile trebuie sa induca o crestere a unei afaceri sau a unei tranzactii noi;
    d) cauzalitatea - acordurile trebuie sa rezulte direct din contractele de achizitie prevazute la art. 5;
    e) responsabilitatea - raspunderea pentru neexecutarea oricaror obligatii ce izvorasc din acord ii revine contractantului, chiar daca obligatia compensatorie este indeplinita de catre o persoana fizica sau juridica desemnata de contractant."
    2. Literele b) - e) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) sustinerea industriei romanesti, in general, si a celei de aparare, in special;
    c) cresterea aportului de valuta atat prin exportul produselor de aparare, cat si al altor produse si servicii ale economiei romanesti sau prin investitii de capital strain;
    d) obtinerea de tehnologie moderna;
    e) crearea de noi oportunitati de afaceri si promovarea investitiilor si a colaborarii in activitatea de cercetare stiintifica;"
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) operatiuni compensatorii - un set de compensatii economice utilizate in practica comerciala internationala sub denumirea de offset, ca o conditie pentru achizitionarea de produse, lucrari sau servicii de pe piata externa, in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) operatiuni compensatorii directe - participarea agentilor economici romani la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achizitie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea si exploatarea in bune conditii a echipamentelor si produselor achizitionate. Operatiunile compensatorii directe se pot realiza in urmatoarele forme:
    - productia sub licenta - productia de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informatie tehnica de la contractant catre agenti economici romani;
    - subcontractarea - producerea de catre un agent economic roman a unei parti sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achizitie, cu sau fara licenta de productie acordata de catre contractant;
    - cumpararea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca in contul obligatiei compensatorii sa cumpere de la agenti economici romani produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele si materialele livrate;
    - transferul de tehnologie - transferarea de cunostinte, asistenta tehnica sau alte activitati de transfer tehnologic, care sa permita obtinerea de noi capacitati sau cresterea competitivitatii pieselor de schimb si a componentelor;
    c) operatiuni compensatorii indirecte - compensatii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achizitie. Operatiunile compensatorii indirecte se pot realiza in urmatoarele forme:
    - exportul de produse, servicii sau lucrari care nu sunt legate de obiectul contractului de achizitie;
    - schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant si un agent economic roman la o valoare echivalenta;
    - cumpararile in avans - forma a operatiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpara produse sau servicii inaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrari ce fac obiectul contractului de achizitie, cu scopul de a crea capacitate de plata in beneficiul autoritatii contractante, asigurandu-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achizitie;
    - asistenta in marketing - activitati de sprijinire a agentilor economici romani in patrunderea pe pietele externe;
    - asistenta financiara - activitati legate de furnizarea sau sprijinirea obtinerii de fonduri pentru un agent economic roman, in vederea realizarii de exporturi;
    - alte activitati in domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionata, precum: transferul de tehnologie si know-how, cooperare in cercetare si dezvoltare, noi investitii, infiintarea de companii mixte, asistenta pentru crearea de noi locuri de munca, asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii;
    d) contract de achizitie - contractul de achizitie in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, semnat intre o autoritate contractanta si un contractant si care depaseste pragul valoric prevazut la art. 5;
    e) contractant - orice ofertant care poate fi persoana juridica straina, reprezentant al unei persoane juridice straine in Romania sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrari importate, caruia i se atribuie contractul de achizitie in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute de legislatia romana in vigoare;
    f) autoritate contractanta - autoritate publica sau institutie publica, de interes national sau local, astfel cum este definita in legislatia romana in vigoare, cu care contractantul incheie contractul de achizitie;
    g) Agentia de compensare pentru achizitii de tehnica speciala, denumita in continuare Agentia - institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, avand drept obiect de activitate punerea in aplicare a procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru executarea operatiunilor compensatorii;
    h) entitate eligibila - orice persoana juridica romana sau straina desemnata de contractant pentru a indeplini, in numele acestuia, obligatia de compensare;
    i) tranzactie prin compensare - orice acord incheiat intre contractant si un agent economic roman, avizat de Agentie pentru executarea obligatiei de compensare;
    j) obligatie de compensare - obligatia contractantului de a face compensatii economice in proportie de cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie;
    k) valoarea obligatiei de compensare - valoarea totala a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achizitie in Romania; aceasta valoare rezulta din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligatie de compensare la valoarea contractului de achizitie;
    l) valoarea adaugata local - valoarea totala a exporturilor de produse, servicii sau lucrari produse, prestate ori executate in Romania, rezultate in urma derularii operatiunilor compensatorii, mai putin costul tuturor materiilor prime, materialelor si serviciilor importate de contractant si, daca este cazul, de o parte eligibila, si profiturile si beneficiile distribuite contractantului si transferate in afara tarii;
    m) valoarea tranzactiei prin compensare - valoarea unei tranzactii individuale prin compensare, avizata de Agentie si calculata ca valoare adaugata local de o tranzactie prin compensare, inmultita cu multiplicatorul de compensare;
    n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanta majora pentru economia romaneasca, stabilit prin hotarare a Guvernului;
    o) credit de compensare - partea din valoarea obligatiei de compensare realizata de contractant la un moment dat, direct sau indirect;
    p) creditare - procesul de scadere a valorii creditului de compensare din valoarea obligatiei de compensare, stabilita prin programul de compensare;
    r) contul contractantului - inregistrarea facuta de Agentie a stadiului in care se afla indeplinirea obligatiilor de compensare ale contractantului, prin urmarirea si inregistrarea creditului curent."
    4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru indeplinirea obligatiilor de compensare rezultate din contractul de achizitie din import de catre autoritatea contractanta de produse, servicii sau lucrari necesare domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, a caror valoare depaseste 5 milioane euro."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Valoarea obligatiei de compensare trebuie sa fie cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie.
    (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achizitie atrage revizuirea valorii obligatiei de compensare, modificarile aparute urmand a fi consemnate in scris, prin acordul partilor.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica Agentiei eventualele modificari ale valorii contractului de achizitie.
    (4) Valoarea obligatiei de compensare se exprima in moneda stabilita prin contractul de achizitie.
    (5) Pentru achizitii, in caz de urgenta sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevazute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligatiei de compensare."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Perioada in care obligatia de compensare trebuie indeplinita este de maximum 10 ani, in functie de valoarea obligatiei si de complexitatea acesteia, dar fara sa depaseasca cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achizitie."
    7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Agentia este finantata de la bugetul de stat pe o perioada de un an de la inceperea activitatii. Dupa expirarea acestui termen, finantarea Agentiei se asigura din venituri extrabugetare, conform hotararii Guvernului de infiintare a acesteia."
    8. Litera a) a alineatului (2) al articolului 8 se abroga.
    9. Literele b), d) - i), k), l) si n) ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) supunerea spre aprobare Comisiei prevazute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiaza de derularea operatiunilor de compensare si a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritatilor de dezvoltare a Romaniei;
    ...........................................................................
    d) urmarirea tranzactiilor unde pot fi luate in considerare operatiuni compensatorii;
    e) furnizarea de informatii contractantilor cu privire la procedurile legale in vigoare pentru incheierea acordurilor compensatorii si executarea obligatiilor de compensare, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate;
    f) colaborarea cu autoritatile contractante, pentru a asigura o buna corelare intre prevederile contractului de achizitie si cele ale acordurilor compensatorii;
    g) analizarea si supunerea spre aprobare Comisiei prevazute la art. 9 alin. (1) a procedurii si a documentelor-cadru (acordul-cadru de compensare si planul de afaceri);
    h) asigurarea de asistenta potentialilor contractanti in identificarea de oportunitati pentru executarea obligatiilor de compensare;
    i) elaborarea, intretinerea si actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agentii economici romani, la produsele si serviciile romanesti care, in conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a Romaniei, pot beneficia de programe de compensare;
    ...........................................................................
    k) evaluarea, la sfarsitul perioadei de compensare, a stadiului de indeplinire a obligatiei de compensare si prezentarea de propuneri Comisiei prevazute la art. 9 alin. (1), in vederea luarii unei decizii;
    l) notificarea indeplinirii obligatiilor de compensare de catre contractant;
    ...........................................................................
    n) elaborarea strategiei Romaniei privind operatiunile compensatorii, pe care o supune aprobarii Comisiei prevazute la art. 9 alin. (1);"
    10. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Organizarea si functionarea Agentiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Comisia guvernamentala pentru compensarea achizitiilor de tehnica speciala, denumita in continuare Comisia, se constituie pe langa Guvernul Romaniei, prin decizie a primului-ministru, si este alcatuita din: ministrul economiei si comertului, in calitate de presedinte, ministrul apararii nationale, ministrul finantelor publice si ministrul afacerilor externe, in calitate de membri."
    12. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Membrii Comisiei pot dispune, in conditiile legii, mandatarea speciala a altor persoane, pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din calitatea de membru."
    13. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Principalele atributii ale Comisiei sunt urmatoarele:
    a) aprobarea strategiei Romaniei privind operatiunile compensatorii;
    b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a Romaniei, care vor fi sprijinite prin operatiunile compensatorii, si a multiplicatorilor de compensare propusi de Agentie;
    c) aprobarea acordului-cadru de compensare si a planului de afaceri;
    d) luarea de decizii in privinta includerii in programul de compensare a tranzactiei prin compensare si aprobarea valorii acesteia;
    e) certificarea incheierii tranzactiilor prin compensare si, ulterior, a intregului program, in baza unei evaluari realizate de Agentie;
    f) aprobarea raportului anual al Agentiei;
    g) elaborarea raportului anual referitor la indeplinirea programelor de compensare si prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului."
    14. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Procedura de atribuire a contractului de achizitie, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri si de executare a obligatiei de compensare"
    15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    In baza strategiei de dezvoltare economica si a politicii industriale si de export a Romaniei, Comisia, la propunerea Agentiei, stabileste domeniile care beneficiaza prioritar de derularea operatiunilor compensatorii."
    16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Avand in vedere domeniile prioritare aprobate prin hotarare a Guvernului, Agentia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiaza de derularea operatiunilor compensatorii."
    17. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pentru contractele de achizitie prevazute la art. 5, autoritatea contractanta are obligatia ca, in anuntul de intentie pe care il transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, sa faca mentiunea necesitatii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agentiei intentia de a realiza achizitii care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta."
    18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Pe perioada derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, candidatii sau ofertantii contacteaza Agentia pentru o corecta informare asupra conditiilor si procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare si executarea obligatiilor de compensare."
    19. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractanta include si specificatii cu privire la clauza de compensare, de care Agentia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare."
    20. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Autoritatea contractanta notifica participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie, care, conform prezentei ordonante de urgenta, trebuie sa cuprinda o clauza de compensare, despre aceasta obligatie.
    (2) Nici un contractant caruia i-a fost atribuit un contract de achizitie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoasterea obligatiei de a derula operatiuni compensatorii si nu poate refuza indeplinirea acestei obligatii."
    21. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In contractul de achizitie se mentioneaza expres obligatia contractantului de a executa operatiuni compensatorii."
    22. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Ofertele depuse de participantii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie trebuie sa contina urmatoarele informatii cu privire la operatiunile compensatorii:
    a) informatii cu privire la experienta contractantului referitoare la operatiuni compensatorii;
    b) declaratie privind acceptarea obligatiei de compensare si a penalitatilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cazul neindeplinirii obligatiilor;
    c) tipurile de operatiuni compensatorii ce vor fi utilizate;
    d) alte informatii pe care contractantul le considera utile."
    23. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Obligatia de compensare devine efectiva de la data semnarii contractului de achizitie."
    24. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Semnarea acordului-cadru de compensare"
    25. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie, contractantul semneaza acordul-cadru de compensare, prin care isi recunoaste obligatia de a executa operatiuni compensatorii si prevederile generale ale acestei obligatii.
    (2) Acordul-cadru de compensare se aproba de Comisie si se semneaza de catre contractant si de Agentie.
    (3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, in mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligatiei de compensare, perioada in care obligatia de compensare trebuie indeplinita, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operatiune compensatorie - directa sau indirecta, domeniile care vor beneficia de operatiuni compensatorii, garantiile bancare de buna executie a contractului, declaratia privind acceptarea neconditionata a penalitatilor si a prevederilor stipulate in prezenta ordonanta de urgenta, precum si alte informatii pe care contractantul le considera utile."
    26. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Dupa semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaboreaza planul de afaceri, avand la baza prevederile acordului-cadru de compensare.
    (2) Planul de afaceri este un document cuprinzand detalii cu privire la implementarea si functionarea efectiva a afacerii in perioada prevazuta pentru indeplinirea obligatiei de compensare.
    ...........................................................................
    (4) Planul de afaceri trebuie depus la Agentie, in vederea avizarii de catre aceasta si a aprobarii de catre Comisie, in termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare."
    27. Alineatele (3) si (4) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de catre Comisie in cel mult 60 de zile de la data prezentarii acestuia.
    (4) Intarzierile in executarea obligatiei de compensare, cauzate de propunerea de catre contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalitati pentru neimplicare."
    28. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Prin regulamente emise de catre Agentie se stabilesc formulare-tip, atat pentru acordul-cadru de compensare, cat si pentru planul de afaceri, care contin informatii minimale pe care contractantul trebuie sa le prezinte Agentiei."
    29. La capitolul III, titlul sectiunii a 4-a va avea urmatorul cuprins:
    "Executarea obligatiei de compensare"
    30. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Executarea obligatiei de compensare incepe efectiv din momentul semnarii acordului cu contractantul.
    (2) Executarea obligatiei de compensare se realizeaza prin acumularea, in perioada prevazuta in acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligatiei de compensare.
    (3) Contractantul poate castiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat in cazul atragerii unor obligatii de compensare viitoare."
    31. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Executarea obligatiei de compensare se poate realiza si prin intermediul unei asocieri intre contractant si o persoana fizica sau juridica romana, care vizeaza unul sau mai multe dintre domeniile in care Romania promoveaza operatiunile compensatorii."
    32. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Determinarea creditului curent, castigat pentru fiecare an la fiecare tranzactie, se face prin inmultirea valorii adaugate local pentru fiecare tranzactie cu multiplicatorii de compensare aferenti; suma creditelor obtinute pentru fiecare tranzactie reprezinta creditul curent anual.
    (2) Dupa aprobarea de catre Agentie, creditul calculat conform alin. (1) se trece in contul contractantului, iar obligatia de compensare se va reduce in mod corespunzator.
    (3) In momentul in care creditul acumulat este egal cu valoarea obligatiei de compensare, contractantul si-a indeplinit in totalitate aceasta obligatie."
    33. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Indeplinirea obligatiilor contractantului se urmareste separat pe cele doua categorii de operatiuni compensatorii, directe si indirecte.
    (2) In cazul in care valoarea totala a uneia dintre cele doua categorii de operatiuni compensatorii, obtinuta in final, depaseste valoarea totala a angajamentului prevazuta in acord, valoarea excedentara poate fi creditata in contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul indeplinirii angajamentelor sale pentru cealalta categorie de operatiuni compensatorii.
    (3) Depasirile obligatiilor de compensare se mentin in contul contractantului pe o perioada de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare."
    34. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) La expirarea perioadei prevazute pentru executarea obligatiei de compensare, Agentia evalueaza stadiul indeplinirii obligatiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnarii acordurilor de compensare.
    (2) Situatia rezultata din evaluare este supusa aprobarii Comisiei, care decide daca contractantul si-a indeplinit obligatiile sau daca acesta trebuie penalizat pentru neindeplinirea obligatiei de compensare."
    35. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Evaluarea si raportarea stadiului executarii obligatiilor de compensare"
    36. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Evaluarea stadiului executarii obligatiei de compensare se face trimestrial si anual."
    37. Litera b) a articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost intocmit."
    38. Literele a), b), h) si i) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) descrierea stadiului curent al indeplinirii obligatiei de compensare;
    b) valoarea obligatiei de compensare si a creditului de compensare pe fiecare tip de operatiuni compensatorii si pe total;
    ...........................................................................
    h) o copie a declaratiei vamale, aratand valoarea de export realizata, si o declaratie din care sa reiasa ca exporturile respective sunt realizate in cadrul programului de compensare;
    i) o copie de pe declaratia agentului economic roman, din care sa reiasa ca sumele au fost incasate pentru exporturile realizate in cadrul programului de compensare;"
    39. Literele a) si b) ale articolului 32 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) partea de operatiune compensatorie realizata pana la momentul raportului (valori globale pe ani);
    b) partea de operatiune compensatorie realizata pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operatiune compensatorie realizata);"
    40. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    In urma rapoartelor prezentate, precum si a documentelor inaintate de catre contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agentia pregateste si supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligatiei de compensare."
    41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Daca obligatiile de compensare nu sunt indeplinite la termen si in modul cerut, contractantul va plati partii romane penalitati de intarziere de 0,01% pe zi din suma neobtinuta prin operatiunea compensatorie."
    42. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    In termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite catre Agentie o scrisoare de garantie bancara de buna executie a acordului, in valoare de minimum 10% din valoarea obligatiei asumate, care va fi valabila pe toata durata de executare a acordului-cadru de compensare."
    43. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Valoarea obligatiei de compensare corespunzatoare unui an si nerealizata se reporteaza pentru anul urmator."
    44. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Contractantul care nu isi executa angajamentele de compensare este exclus de la o alta procedura de atribuire a unui contract de achizitie ce implica si executarea unei obligatii de compensare pe o perioada de 5 ani, calculata de la momentul expirarii acordului de compensare executat necorespunzator."
    45. Alineatele (1) si (3) ale articolului 39 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Contractantul aduce la cunostinta Agentiei, in termen de 5 zile, producerea evenimentului de forta majora si face dovada producerii acestuia, precum si a efectelor asupra executarii obligatiei de compensare, in termen de 15 zile de la aparitia cazului de forta majora; in caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru intarzieri, executari necorespunzatoare sau neexecutari datorate acestor factori ca si cand culpa ar fi a sa.
    ...........................................................................
    (3) Daca Agentia constata ca a avut loc un eveniment de forta majora, aceasta prelungeste durata programului de compensare cu o perioada rezonabila de timp, in functie de circumstante."
    46. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de munca, in scopul executarii obligatiei de compensare, persoane care fac parte din Agentie sau Comisie ori care au facut parte in momentul analizarii acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sanctiunea nulitatii contractului de munca."
    47. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Agentia are obligatia de a intocmi dosarul operatiunilor compensatorii, cuprinzand toate documentele relevante din cadrul procedurii de incheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum si documentele ce atesta modul de executare a obligatiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale si anuale."
    48. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Dosarul se pastreaza de catre Agentie atat timp cat executarea obligatiei de compensare este in derulare, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii executarii obligatiei respective."
    49. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    La cerere, dosarul operatiunilor compensatorii este pus la dispozitie oricarei autoritati publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie divulgata, daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta, dar fara a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contraventiilor sau infractiunilor."
    50. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "Infractiuni, contraventii si sanctiuni"
    51. Dupa articolul 43 se introduce un articol nou, articolul 43^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 43^1
    (1) Furnizarea de informatii contractantului, care s-au dovedit de natura sa il favorizeze in mod neloial pe acesta in cadrul procedurii pentru incheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzactii prin compensare, precum si in cadrul executarii obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
    (2) Intelegerea contractantului cu membri ai Agentiei sau ai Comisiei sau cu agenti economici romani, in scopul denaturarii rezultatului procedurii de incheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale."
    52. Literele c) si d) ale articolului 44 se abroga.
    53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Contraventiile prevazute la art. 44 se sanctioneaza cu amenda de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei."
    54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) In cazul savarsirii infractiunii prevazute la art. 43^1 alin. (2), precum si al contraventiei prevazute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achizitie in Romania pe o durata de 5 ani."
    55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentii constatatori ai contraventiilor vor notifica Agentia in termen de 5 zile, in cazul constatarii savarsirii contraventiei prevazute la art. 44 lit. b), in vederea aplicarii de catre Agentie a sanctiunii prevazute la art. 46."
    56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Acordurile de compensare si tranzactiile sunt interpretate, aplicate si executate in conformitate cu legile romane."
    57. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Costurile pentru activitatile premergatoare operatiunii compensatorii si pentru executarea obligatiei de compensare sunt suportate in intregime de catre contractant."
    58. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului raspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in strainatate."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 354/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 354 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu