E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 348 din 10 iulie 2003

Legea pomiculturii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 541 din 28 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza cadrul de orientare a dezvoltarii pomiculturii, infiintarea si exploatarea plantatiilor pomicole, producerea si valorificarea fructelor, pe baza fundamentarii stiintifice si extensiei sustinute a progresului tehnic, in conditiile organizarii comune de piata in sectorul fructelor.
    Art. 2
    (1) Organul de specialitate al administratiei publice centrale in domeniu, care elaboreaza strategia de dezvoltare a pomiculturii, este Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (2) Obiectivele strategice ale dezvoltarii pomiculturii sunt:
    a) concentrarea si specializarea productiei pomicole;
    b) dezvoltarea centrelor si bazinelor cu traditie in domeniu, care sa asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografica.
    Art. 3
    (1) Organizarea comuna de piata in sectorul fructelor contine reguli privind:
    a) patrimoniul pomicol si potentialul de productie pomicola;
    b) producerea materialului saditor pomicol;
    c) securitatea alimentara, precum si valorificarea fructelor si produselor din fructe;
    d) organizatiile profesionale, interprofesionale si organismele pe filiera;
    e) instrumentele si mecanismele de reglementare a pietei.
    (2) Speciile de pomi, arbusti fructiferi si capsuni cultivate in Romania sunt prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Productia pomicola

    SECTIUNEA 1
    Patrimoniul pomicol

    Art. 4
    (1) Patrimoniul pomicol este alcatuit din: pomi si arbusti fructiferi, indiferent de sistemul de cultura, capsunarii, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile in pregatire pentru plantare si terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbusti fructiferi si capsuni.
    (2) In Romania pastrarea patrimoniului pomicol, mentinerea si ridicarea valorii biologice si a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si protejarea mediului inconjurator constituie o obligatie a cultivatorilor.
    Art. 5
    (1) Patrimoniul pomicol se clasifica in urmatoarele categorii:
    a) plantatii tinere, pana la intrarea pe rod;
    b) plantatii pe rod, in plina productie;
    c) plantatii pe rod, in declin;
    d) pepiniere pomicole;
    e) colectii pomologice, culturi de concurs si loturi experimentale;
    f) terenuri in pregatire pentru infiintarea plantatiilor.
    (2) Sistemul de cultura se defineste prin densitate, sortimente, tehnologii, performante tehnice si economice si se clasifica astfel:
    a) sistem extensiv;
    b) sistem intensiv;
    c) sistem superintensiv;
    d) pomi razleti.
    Art. 6
    (1) Plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni se realizeaza in Romania cu precadere pe arealele consacrate, situate in special in zona colinara, pe nisipuri, precum si pe alte terenuri cu conditii ecologice favorabile, denumite areale pomicole, care sunt supuse delimitarii teritoriale.
    (2) Arealele pomicole reprezinta zona geografica a culturii pomilor si arbustilor fructiferi, constituie o categorie distincta a fondului funciar si sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Din punct de vedere teritorial, patrimoniul pomicol se delimiteaza in zone, bazine, centre si exploatatii pomicole, alcatuite din livezi, astfel cum vor fi definite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (4) Pomii si arbustii fructiferi situati in curti, pasuni, fanete, aliniamente si perdele de protectie, denumiti pomi razleti, si ale caror produse nu fac obiectul comercializarii pe piata nu fac parte din cadastrul pomicol.
    (5) Evidenta pomilor razleti se tine separat.
    Art. 7
    (1) Delimitarea teritoriala a patrimoniului pomicol se inregistreaza in cadastrul agricol ca pozitie distincta, numita cadastru pomicol, si urmareste:
    a) stabilirea perimetrelor patrimoniului pomicol;
    b) structura patrimoniului pomicol pe sisteme de cultura, specii, parcele si detinatori.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc normele metodologice de realizare si tinere a evidentei cadastrului pomicol, ca o componenta a cadastrului agricol, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu sprijinul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", efectueaza delimitarea si actualizarea lucrarilor de zonare si microzonare a arealelor pomicole.
    Art. 8
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si Ministerul Administratiei si Internelor organizeaza recensamantul patrimoniului pomicol, din 10 in 10 ani, incepand cu anul 2005.
    Art. 9
    Normele tehnice de infiintare si defrisare a plantatiilor pomicole, denumite livezi, indiferent de forma de proprietate, vor fi reglementate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Producerea materialului saditor

    Art. 10
    Producerea materialului saditor pomicol se face numai de catre pepinierele pomicole autorizate, potrivit Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.
    Art. 11
    (1) Pepinierele pomicole au obligatia sa produca material saditor numai din categoriile biologice prevazute in sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de plante si hibrizi cultivate in Romania si cataloagele oficiale ale soiurilor si hibrizilor cultivati in Uniunea Europeana.
    (2) Categoriile biologice superioare de material saditor pomicol, prebaza si baza se produc in unitati autorizate.
    Art. 12
    In pomicultura se admit la plantare urmatoarele categorii de material saditor:
    a) pomi altoiti, formati in pepiniere;
    b) pomi pe radacini proprii, din sortimentul admis la inmultire, obtinuti prin metode clasice sau culturi de meristeme;
    c) butasi inradacinati, marcote, drajoni, stoloni.
    Art. 13
    Pentru producerea materialului saditor pomicol sunt folosite urmatoarele categorii de material initial:
    a) portaltoi obtinuti pe cale generativa din samburi si seminte, proveniti din plantatii semincere autorizate;
    b) portaltoi obtinuti pe cale vegetativa - clone - din plantatii mama de butasi, marcotiere si drajoniere autorizate sau prin culturi de meristeme;
    c) altoi, prelevat sub forma de ramuri sau muguri, din plantatii mama autorizate.
    Art. 14
    Baza materiala aferenta sectorului de producere a materialului saditor pomicol este protejata, detinatorii fiind obligati sa respecte destinatia initiala a acesteia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Infiintarea, exploatarea si defrisarea plantatiilor pomicole

    Art. 15
    Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni, organizate in exploatatii pomicole amplasate in zone, bazine, centre pomicole de o anumita suprafata si o anumita structura de specii si soiuri, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, este optiunea libera a oricarui proprietar sau detinator de teren.
    Art. 16
    (1) Soiurile fiecarei specii de pomi, arbusti fructiferi si capsuni se clasifica in urmatoarele categorii: recomandate, autorizate, autorizate temporar si interzise.
    (2) Definitiile categoriilor de soiuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, asigura elaborarea lucrarilor de zonare a speciilor de pomi si arbusti fructiferi recomandate si autorizate pentru cultura in cadrul fiecarei zone, bazin si centru pomicol, precum si actualizarea periodica a acestora.
    Art. 17
    (1) Exploatatiile pomicole beneficiaza de facilitati financiare din partea statului, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (2) Infiintarea exploatatiilor pomicole in zonele, bazinele si centrele pomicole beneficiaza de sprijin financiar din partea statului.
    Art. 18
    Amenajarea unor terenuri in panta, slab fertile si cu fenomene de eroziune a solului si valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activitati de interes national pentru protejarea mediului si se bucura de sprijinul statului asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 19
    (1) Plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, situate in zone, bazine si centre consacrate, se infiinteaza in baza autorizatiei de plantare, eliberata de directiile generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, conform reglementarilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) Pentru plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 2 ha si pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha, autorizatia de plantare se elibereaza in baza unui proiect de infiintare a exploatatiei pomicole, elaborat de persoane autorizate si avizat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicola din zona.
    (3) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de plantare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale.
    Art. 20
    Toate plantatiile pomicole organizate in exploatatii agricole se infiinteaza numai cu soiuri din categoriile recomandate si autorizate.
    Art. 21
    (1) Defrisarea plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi de interes comercial apartinand persoanelor fizice sau juridice se face numai in baza autorizatiei de defrisare, eliberata de catre directiile generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de defrisare colectiile de pomi si arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs si parcelele experimentale, care se aproba de consiliile stiintifice ale unitatilor respective.
    Art. 22
    (1) Durata de functionare a plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi, in conditiile de exploatare normala, precum si modalitatea defrisarii acestora sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) In cazul in care, dupa defrisare, terenul respectiv nu se replanteaza, detinatorii au obligatia sa inainteze la directiile generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, cu 3 luni inaintea defrisarii, documentatia necesara pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Regimul de exploatare a plantatiilor pomicole si arbustilor fructiferi apartinand institutiilor de invatamant, cu scop didactic, si al parcelelor experimentale ale unitatilor de cercetare se va stabili prin planurile de invatamant, respectiv prin programele de cercetare ale unitatilor respective.
    Art. 23
    (1) Cultura speciilor de nuc, migdal, castan comestibil, alun, denumite in continuare nucifere, este supusa si urmatoarelor prevederi speciale:
    a) infiintarea plantatiilor de nucifere se face cu material saditor selectionat de catre pepinierele autorizate. Pe terenurile supuse eroziunii se pot planta si biotipuri locale provenite de la pepinierele silvice;
    b) taierea unui nuc sau castan comestibil, indiferent de sistemul de cultura sau de forma de proprietate, se face pe baza autorizatiei-model prevazute in anexa nr. 3a) sau 3b) la prezenta lege, cu obligatia plantarii prealabile a 5 pomi tineri din soiurile recomandate si autorizate;
    c) cererea pentru taierea nucilor si castanilor comestibili razleti, solicitata de persoane fizice sau juridice, se depune cu cel putin 3 luni inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica si se aproba de directiile generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti;
    d) in cazurile cand se solicita defrisarea plantatiilor de nuc si castan comestibil in masiv, este obligatorie expertiza tehnica efectuata de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicola din zona. Termenul de depunere a documentatiei de defrisare este de cel putin 6 luni inaintea datei propuse pentru defrisare;
    e) criteriile care stau la baza documentatiei in vederea autorizarii taierii exemplarelor de nuc si castan comestibil, precum si defrisarea lor cand sunt in masiv se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 24
    In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor si a castanilor comestibili aflati in plantatii sau ca pomi razleti, cu consemnarea proprietarilor si a parcelelor cadastrale in care se gasesc.
    Art. 25
    In programele de impadurire si combatere a eroziunii solului din zonele de cultura a nucului si castanului se vor introduce si aceste specii. Regia Nationala a Padurilor si alti detinatori de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material saditor din soiuri autorizate si recomandate, precum si biotipurile locale.

    CAP. 3
    Valorificarea fructelor

    Art. 26
    In functie de insusirile specifice, fructele au urmatoarele destinatii:
    a) consum in stare proaspata;
    b) consum sub forma prelucrata industrial.
    Art. 27
    (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifica in categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobandesc caracterul de obligativitate.
    (2) Se supun standardelor de calitate urmatoarele fructe: ciresele, visinele, caisele, piersicile si nectarinele, capsunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile in coaja, fructele de arbusti fructiferi, precum si fructele de orice fel care fac obiectul importului.
    (3) Se excepteaza de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:
    a) produsele oferite de catre producatori la centrele speciale de preluare, pregatire, ambalare, marcare, destinate vanzarilor de gros sau in detaliu;
    b) produsele expediate in vrac catre unitatile si fabricile de procesare.
    Art. 28
    (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 27 alin. (1), este supusa controlului de conformitate pe filiera produsului.
    (2) Controlul de conformitate se face la fata locului, in toate stadiile de comercializare, de catre organismele autorizate prin lege.
    Art. 29
    (1) In cazul unor accidente de sanatate in consum, analiza fructelor care au facut obiectul vanzarii pe piata, privind continutul de reziduuri de pesticide, contaminanti si alte substante, este obligatorie si se efectueaza de laboratoarele acreditate.
    (2) Evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate in plantatiile pomicole destinate comercializarii fructelor se tine de catre producator si se supune controlului Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor.
    Art. 30
    (1) Fructele proaspete destinate consumului uman circula pe filiera de produs insotite de certificate de conformitate cu standardele de calitate, eliberate de catre organismul de certificare instituit in acest scop.
    (2) Modelul certificatului de conformitate se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 31
    (1) Prelucrarea fructelor in scop comercial poate fi facuta de catre agenti economici autorizati pentru aceasta activitate, cu mijloace proprii sau grupati in diferite forme de cooperare.
    (2) Fructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de certificatul de destinatie industriala emis de catre organismele de control, al carui model se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    Art. 32
    Prin prelucrarea fructelor se obtin urmatoarele produse:
    a) fructe deshidratate, intregi sau portionate, fainuri de fructe;
    b) fructe congelate, individual sau in bloc;
    c) sucuri: cu pulpa de fruct, limpezi, filtrate, conservate prin pasteurizare, nectaruri;
    d) sucuri concentrate;
    e) conserve: compoturi, dulceturi, gemuri, magiun de prune, marmelada, piureuri;
    f) distilate: tuica, palinca, rachiuri;
    g) fermentate: cidru, otet;
    h) alte produse.
    Art. 33
    (1) Dreptul de folosire de catre producatori a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de fructe proaspete sau prelucrate se acorda prin certificat de atestare a originii geografice.
    (2) Certificatul se elibereaza de catre organele abilitate in acest scop, pe baza verificarilor facute de specialisti imputerniciti pentru controlul respectarii conditiilor impuse pentru producerea fructelor si prelucrarea acestora.
    Art. 34
    Producatorii si comerciantii de produse alcoolice din fructe in vrac sunt obligati sa tina evidenta acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 35
    Etichetarea fructelor si a produselor din fructe se face conform standardelor si normelor de calitate.
    Art. 36
    (1) Distilatele, care se disting prin originalitatea insusirilor lor imprimata de locul de producere, soiul sau sortimentul de soiuri, tehnologia de distilare folosita, modul de pastrare si invechire, se pot incadra in categoria bauturilor alcoolice din fructe, de calitate superioara, cu indicatia geografica din care provin.
    (2) Comercializarea distilatelor din fructe de calitate superioara, cu indicatia geografica, se face sub numele arealului de productie pomicola delimitata, in mod obisnuit, al bazinului sau al centrului pomicol, eventual al localitatii in care se afla exploatatia pomicola.
    Art. 37
    (1) Tuica este o bautura alcoolica romaneasca, obtinuta in mod expres prin fermentarea fructelor din speciile samburoase ori a maceratului din aceste fructe, in prezenta sau nu a samburelui, urmata de o distilare sau redistilare, la o concentratie alcoolica determinata la temperatura de 20 grade C, specifica fiecarui sortiment, in functie de traditie, de indicarea arealului de producere a acesteia si de calitatea ei.
    (2) In functie de zona in care s-au produs fructele, de tehnologia specifica aplicata, maturare sau invechire, bautura astfel obtinuta poarta denumirea de: "palinca", "horinca", "turt".
    (3) Concentratia alcoolica minima este diferentiata in functie de procesul tehnologic de obtinere, dar nu mai mica de 24% in volum la comercializarea pentru consum.
    Art. 38
    (1) Rachiul de fructe este bautura alcoolica obtinuta in mod exclusiv prin fermentarea fructelor din speciile semintoase, a marcului sau sucului din aceste fructe, urmata de distilare la concentratia alcoolica specifica, astfel incat produsul obtinut in urma distilarii sa aiba aroma si gustul fructului din care provine.
    (2) Termenul Williams este admis pentru rachiul de pere produs in exclusivitate din soiul de pere Williams.
    (3) Concentratia alcoolica a rachiului de fructe la temperatura de 20 grade C este de minimum 37,5% in volum.
    Art. 39
    In producerea tuicii, palincii si a rachiurilor de fructe nu este admis adaosul de alcool etilic din cereale, coloranti sau arome obtinute pe cale sintetica.
    Art. 40
    Se interzic producerea si comercializarea tuicii, a palincii si a rachiurilor provenite din spirt, arome si coloranti sintetici.
    Art. 41
    Statul sprijina constituirea organizatiilor de producatori si a organizatiei interprofesionale pentru fructe, pe baza initiativei libere a producatorilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAP. 4
    Inspectia si controlul calitatii fructelor si a produselor obtinute din fructe

    Art. 42
    (1) In vederea implementarii prevederilor prezentei legi se infiinteaza ca directie in cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumita in continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice in cadrul directiilor generale pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu respectarea numarului de personal, in limita bugetului aprobat.
    (2) Atributiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 43
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 44
    Defrisarea fara autorizatie a plantatiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafata mai mare de 0,2 ha, precum si a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultura, constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste potrivit art. 217 din Codul penal.
    Art. 45
    (1) Falsificarea bauturilor distilate sau a altor bauturi si produse obtinute din fructe, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea unor astfel de bauturi sau produse stiind ca sunt falsificate constituie infractiunea de falsificare de alimente sau alte produse si se pedepseste potrivit art. 313 din Codul penal.
    (2) Bauturile sau produsele care au facut obiectul infractiunii se confisca.
    Art. 46
    Constituie contraventie urmatoarele fapte:
    a) infiintarea plantatiilor cu suprafete mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi si a suprafetelor mai mari de 0,2 ha de arbusti fructiferi de fiecare agent economic sau de familie ori extinderea peste aceasta limita a celor existente, fara autorizatie de plantare, cu nerespectarea dispozitiilor art. 19;
    b) infiintarea de plantatii noi de pomi cu suprafete mai mari de 0,5 ha si 0,2 ha arbusti fructiferi sau extinderea celor existente cu alte soiuri decat cele recomandate si autorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 20;
    c) nerespectarea prevederilor art. 29 privind analiza continutului de reziduuri, contaminanti si alte substante, precum si a celor privind evidenta tratamentelor si a substantelor utilizate;
    d) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1) si ale art. 31 alin. (2) privind obligativitatea insotirii produselor de certificat de conformitate cu standardele de calitate pentru fructele destinate consumului uman in stare proaspata, respectiv de certificat de destinatie industriala pentru fructele proaspete destinate procesarii;
    e) nerespectarea prevederilor art. 27 si 31 privind punerea in consum si comercializarea fructelor si a distilatelor din fructe si a altor produse din fructe;
    f) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligatia tinerii evidentelor produselor din fructe;
    g) nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la folosirea denumirii de origine a produselor distilate din fructe din zona de cultura care are drept de indicatie geografica;
    h) nerespectarea prevederilor art. 35 privind etichetarea fructelor si a produselor din fructe.
    Art. 47
    (1) Contraventiile prevazute la art. 46 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevazute la lit. a) si b);
    b) cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele prevazute la lit. c) - f);
    c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la lit. g) si h).
    (2) Amenda contraventionala se aplica persoanelor fizice si juridice.
    Art. 48
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege se fac prin proces-verbal incheiat de organele de control abilitate din Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.
    Art. 49
    Contraventiilor prevazute la art. 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 50
    (1) Infiintarea, intretinerea si defrisarea de plantatii pomicole, arbusti fructiferi si capsunarii, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fructele pentru valorificare in stare proaspata si conservate, precum si produsele distilate obtinute din fructe, conditiile de atribuire a denumirii produselor cu indicatie geografica, normele de comercializare, precum si alte masuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Integrarii Europene, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Justitiei.
    (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se supun Guvernului spre aprobare.
    Art. 51
    (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.
    Art. 52
    Anexele nr. 1, 2, 3a) si 3b) fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               VIOREL HREBENCIUC

    ANEXA 1

                                    SPECIILE
          de pomi, arbusti fructiferi si capsuni cultivate in Romania

     _________________________
    |         Specia          |
    |_________________________|
    | A. Pomi fructiferi      |
    |_________________________|
    | Mar                     |
    |_________________________|
    | Par                     |
    |_________________________|
    | Gutui                   |
    |_________________________|
    | Prun                    |
    |_________________________|
    | Cires                   |
    |_________________________|
    | Visin                   |
    |_________________________|
    | Cais                    |
    |_________________________|
    | Piersic si Nectarin     |
    |_________________________|
    | Nuc                     |
    |_________________________|
    | Migdal                  |
    |_________________________|
    | Alun                    |
    |_________________________|
    | Castan                  |
    |_________________________|
    | B. Arbusti fructiferi   |
    |_________________________|
    | Coacaz negru            |
    |_________________________|
    | Coacaz rosu             |
    |_________________________|
    | Coacaz alb              |
    |_________________________|
    | Agris                   |
    |_________________________|
    | Zmeura de gradina       |
    |_________________________|
    | Afin de cultura         |
    |_________________________|
    | Mur de gradina          |
    |_________________________|
    | Maces                   |
    |_________________________|
    | Soc negru               |
    |_________________________|
    | Trandafir pentru petale |
    |_________________________|
    | Lonicera caerulea       |
    |_________________________|
    | Corn                    |
    |_________________________|
    | Catina                  |
    |_________________________|
    | C. Capsun               |
    |_________________________|

    ANEXA 2

                           ZONAREA SPECIILOR POMICOLE

 ______________________________________________________________________________
| Formatiune de         |  Spatiul geografic ocupat |      Specii cultivate    |
| vegetatie naturala    |                           |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
| Subzona padurilor     | Dealuri intre 500 - 800 m | Coacaz, agris, afin,     |
| de fag - subetajul    | altitudine                | unele soiuri de mar      |
|_______________________|___________________________|__________________________|
| Subzona padurilor     | Dealuri mijlocii si partea| Zmeur, mar, prun, visin, |
| de gorun              | inferioara a celor inalte,| unele soiuri de par      |
|                       | 300 - 800 m altitudine    |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
| Subzona padurilor de  | Partea nordica a Campiei  | Mar, par, prun, gutui,   |
| cer, garnita si stejar| Romane, Piemontul Getic si| cires, visin, nuc, alun, |
|                       | rama externa a dealurilor | capsun                   |
|                       | din vestul tarii;         |                          |
|                       | 50 - 500 m altitudine     |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
| Zona de silvostepa    | Suprafete mai mari sau mai| Toate speciile pomicole, |
|                       | mici in toate provinciile;| cultivate cu deosebire   |
|                       | 50 - 500 m altitudine     | in regim irigat          |
|_______________________|___________________________|__________________________|
| Zona stepei danubiene | Partea de est si de sud a | Cais, piersic, migdal,   |
|                       | Campiei Romane, Dobrogea, | prun, cires, visin,      |
|                       | Platforma Barladului,     | soiuri varatice de mar   |
|                       | insule in Campia          | si par, nuc, in conditii |
|                       | Siretului; 0 - 200 m      | de irigare               |
|                       | altitudine                |                          |
|_______________________|___________________________|__________________________|

    ANEXA 3a)

                                     __________________________________________
    MINISTERUL AGRICULTURII,      | |    MINISTERUL AGRICULTURII,              |
    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI | |    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI         |
                                  | |                                          |
    DIRECTIA GENERALA PENTRU      | |    DIRECTIA GENERALA PENTRU              |
    AGRICULTURA SI DEZVOLTARE     | |    AGRICULTURA SI DEZVOLTARE             |
    RURALA ...................... | |    RURALA .....................          |
                                  | |                                          |
     AUTORIZATIE Nr. ..../.....   | |         AUTORIZATIE Nr. ..../.....       |
                                  | |                                          |
   Domnul/doamna ..............., | |   In conformitate cu prevederile Legii   |
cu domiciliul in comuna/orasul    | | pomiculturii nr. ......, se autorizeaza  |
..........., judetul ..........., | | domnul/doamna ....................., cu  |
solicita taierea a ....... bucati | | domiciliul in comuna/orasul ..........., |
nuci/castani comestibili.         | | judetul ............, pentru taierea de  |
                                  | | ....... nuci/castani comestibili, pomi   |
        Director general,         | | razleti din locurile urmatoare:          |
     .....................        | | ...................................... . |
     (numele si prenumele)        | | Solicitantul a plantat nuci/castani      |
                                  | | ................... bucati in zona       |
        _______________________   | | ................................. .      |
       | Semnatura si stampila |  | |                                          |
       |_______________________|  | |   Director general,      ______________  |
                                  | | .....................   | Semnatura si | |
   Data eliberarii .............  | | (numele si prenumele)   | stampila     | |
                                  | |                         |______________| |
   N.B.: Autorizatia se tipareste | |                                          |
         pe o singura fata in     | |                                          |
         registre de 100 de file  | |                                          |
         si se completeaza intr-un| |   Data eliberarii ............           |
         singur exemplar.         | |__________________________________________|

    ANEXA 3b)

                                     __________________________________________
    MINISTERUL AGRICULTURII,      | |    MINISTERUL AGRICULTURII,              |
    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI | |    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI         |
                                  | |                                          |
    DIRECTIA GENERALA PENTRU      | |    DIRECTIA GENERALA PENTRU              |
    AGRICULTURA SI DEZVOLTARE     | |    AGRICULTURA SI DEZVOLTARE             |
    RURALA ...................... | |    RURALA .....................          |
                                  | |                                          |
     AUTORIZATIE Nr. ..../.....   | |         AUTORIZATIE Nr. ..../.....       |
                                  | |                                          |
   Agent economic .............., | |   In conformitate cu prevederile Legii   |
cu sediul in comuna/orasul        | | pomiculturii nr. ......., se autorizeaza |
............., judetul ........., | | agentul economic ..................., cu |
solicita taierea/defrisarea a     | | sediul in comuna/orasul ..............., |
....................... ha/bucati | | judetul ......, pentru taierea/defrisarea|
nuci/castani comestibili.         | | de .............. ha/bucati nuci/castani |
                                  | | comestibili din locurile urmatoare:      |
       Director general,          | | ...................................... . |
     .....................        | | Solicitantul a plantat nuci/castani      |
     (numele si prenumele)        | | ................... bucati in zona       |
                                  | | ................................. .      |
        _______________________   | |                                          |
       | Semnatura si stampila |  | |   Director general,      ______________  |
       |_______________________|  | | .....................   | Semnatura si | |
                                  | | (numele si prenumele)   | stampila     | |
   Data eliberarii .............  | |                         |______________| |
                                  | |                                          |
   N.B.: Autorizatia se tipareste | |                                          |
         pe o singura fata in     | |                                          |
         registre de 100 de file  | |                                          |
         si se completeaza intr un| |   Data eliberarii ............           |
         singur exemplar.         | |__________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 348/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 348 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 348/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu