Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 339 din 3 decembrie 2007

privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 839 din 7 decembrie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege are următoarele scopuri:

a) crearea cadrului instituţional pentru sprijinirea şi impulsionarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare;

b) facilitarea promovării programelor de finanţare internaţională şi a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;

c) crearea condiţiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională;

d) creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale pentru accesarea fondurilor internaţionale pentru dezvoltare şi modernizare;

e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, precum şi la instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea acestora.

Art. 3. - In sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel:

a) management de proiect - metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;

b) proiect cu finanţare internaţională - proiectul ce beneficiază în implementarea sa de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale.

CAPITOLUL II

Procedura

Art. 4. - Proiectele derulate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de autorităţile publice locale, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora utilizează metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe.

Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează conform atribuţiilor legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate şi pentru încadrarea acestor departamente cu specialişti pregătiţi în managementul de proiect.

(2) Aceşti specialişti iniţiază şi implementează proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect.

Art. 6. -Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează pentru încurajarea formării profesionale în domeniul managementului de proiect a unor categorii selecţionate de funcţionari publici pentru ca aceştia să lucreze în mod competent şi calificat în proiectele cu finanţare internaţională care se derulează la nivel judeţean sau local.

Art. 7. - (1) La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională, se vor înfiinţa structuri cu specialişti în managementul de proiect, după cum urmează:

a) la nivelul consiliilor judeţene se înfiinţează câte un serviciu de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională;

b) la nivelul consiliilor locale din municipii, oraşe şi sectoarele municipiului Bucureşti se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.

(2) Prin asociere între consiliile locale ale comunelor se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională.

Art. 8. -Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora prevăd în structurile de organizare şi statul de funcţii posturi corespunzătoare pentru specialişti în managementul de proiect în număr minim, prevăzut la art. 7.

Art. 9. -Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora asigură fondurile necesare şi condiţiile organizatorice pentru înfiinţarea departamentelor specializate pentru iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională.

Art. 10. - (1) Incadrarea specialiştilor în managementul de proiect se face pe funcţii de funcţionar public sau prin contract, după preferinţă şi ţinându-se cont de condiţiile locale concrete, atât la nivelul structurilor autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora.

(2) Salariul de bază individual al unui specialist în funcţia de consilier-manager de proiect se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, conform poziţiei 1 din anexa nr.II C  la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională vor beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază faţă de cele prevăzute de lege.

(4) Consilierul-manager de proiect beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, conform legii.

Art. 11. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şefii executivi ai administraţiei publice locale, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii, conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun autorităţilor deliberative - consilii judeţene, consilii locale, consilii de administraţie sau comitete directoare, după caz -, proiecte de hotărâre pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 12. - Adoptarea hotărârilor consiliilor locale sau judeţene necesare creării structurilor organizatorice pentru încadrarea cu specialişti în managementul de proiect la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 13. -Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora emit hotărârile, deciziile şi actele administrative necesare pentru aplicarea în termenele prevăzute de prezenta lege.

Art. 14. - Pregătirea specialiştilor pentru managementul de proiect se face prin formele de învăţământ postliceal sau postuniversitar prevăzute de lege.

Art. 15. - Certificarea calificării ca specialist de management de proiect se face de către instituţiile de învăţământ abilitate, competente şi acreditate.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 16. - Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi revine autorităţilor publice deliberative şi executive ale autonomiei locale, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi care funcţionează sub autoritatea locală sau subordonate acestora, corespunzător atribuţiilor ce le revin, conform legii.

Art. 17. -In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează procedurile legale administrative pentru realizarea cadrului organizatoric şi crearea posibilităţilor de încadrare cu specialişti în managementul de proiect la nivelul structurilor administraţiei publice locale, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora.

Art. 18. -Agenţii constatatori împuterniciţi prezintă lunar prefecţilor şi conducătorilor administraţiei publice locale rapoarte privind stadiul aplicării prevederilor prezentei legi până la încadrarea completă a structurii organizatorice cu specialişti în managementul de proiect, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 19. - Guvernul, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, urmăreşte stadiul aplicării prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 339/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 339 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu