E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 332 2001 modificat de OUG 85 2008
Articolul 13 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 14 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 13 din actul Legea 332 2001 modificat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Articolul 14 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 247 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 39 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 228 2001
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 1437 2001
Articolul 5 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 227 2001
Legea 332 2001 promulgat de Decretul 469 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 332 din 29 iunie 2001

privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 356 din  3 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prin investitii directe cu impact semnificativ in economie se intelege investitiile cu o valoare care depaseste echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate in formele si modalitatile prevazute de prezenta lege si care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a Romaniei, determina un efect pozitiv de antrenare in economie si creeaza noi locuri de munca.
    (2) Prezenta lege se aplica numai investitiilor noi care se incadreaza in prevederile alin. (1) si sunt realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi de catre persoane fizice sau juridice de drept privat.
    Art. 2
    Participarea la investitiile directe cu impact semnificativ in economie se poate realiza numai cu capital lichid in lei sau in valuta liber convertibila.

    CAP. 2
    Definitii si domenii de aplicare

    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) data punerii in functiune a investitiei este data incheierii procesului-verbal de receptie finala;
    b) amortizarea accelerata consta in includerea pe cheltuielile de exploatare in primul an de functionare a unei amortizari de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Investitiile directe noi cu impact semnificativ in economie pot fi efectuate in toate domeniile de activitate, cu exceptia sectoarelor financiar, bancar, de asigurari-reasigurari, precum si a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa nu incalce normele de protectie a mediului inconjurator;
    b) sa nu aduca atingere intereselor de securitate si aparare nationala ale Romaniei;
    c) sa nu dauneze ordinii, sanatatii sau moralei publice.
    Art. 5
    Investitiile directe noi a caror valoare depaseste 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul in lei ori alte valute convertibile si care se vor realiza efectiv intr-un termen de maximum 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei beneficiaza de facilitatile mentionate la cap. IV.
    Art. 6
    Investitiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia nationala, vor fi prezentate Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini.
    Art. 7
    (1) In cazul in care o investitie intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, investitorul va trebui sa opteze explicit pentru un singur regim de facilitati.
    (2) Acordarea facilitatilor prevazute de prezenta lege implica de drept renuntarea la facilitatile prevazute de alte legi.

    CAP. 3
    Garantii

    Art. 8
    Investitiile realizate in Romania nu pot fi expropriate, cu exceptia cauzei de utilitate publica. Luarea unei asemenea masuri este nediscriminatorie si se efectueaza numai in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 9
    Investitiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de regimul juridic stabilit prin aceasta pe intreaga lor durata de existenta.
    Art. 10
    Investitorii straini beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
    a) sa transfere integral in strainatate profiturile ce li se cuvin, in conditiile regimului valutar din Romania, dupa plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii prevazute de legislatia romana;
    b) sa transfere in strainatate, in valuta investitiei, sumele obtinute in urma vanzarii actiunilor sau partilor sociale, precum si pe cele rezultate din lichidarea investitiilor, in conditiile regimului valutar din Romania;
    c) sa transfere in strainatate, in valuta investitiei, sumele obtinute cu titlu de despagubire, in situatia prevazuta la art. 8.
    Art. 11
    Investitorii straini vor beneficia de toate drepturile prevazute in acordurile bilaterale de promovare si garantare reciproca a investitiilor, semnate de Romania cu statele de origine ale acestora.

    CAP. 4
    Facilitati

    Art. 12
    (1) Utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse de software, achizitionate din import, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), necesare pentru realizarea investitiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice.
    (2) Bunurile noi prevazute la alin. (1), achizitionate din import sau din Romania, necesare pentru realizarea investitiei, beneficiaza pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, de amanarea platii taxei pe valoarea adaugata, potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv pana pe data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei.
    (3) In intelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi daca au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate.
    (4) Conditiile stabilite la alin. (3) se aplica si bunurilor prevazute la alin. (1), fabricate in Romania.
    Art. 13
    (1) Investitiile noi realizate in conditiile prezentei legi beneficiaza de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza investitia, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea acesteia la sumele deductibile prevazute in declaratia de impunere.
    (2) In situatia in care se realizeaza pierdere fiscala aceasta se recupereaza in urmatorii 5 ani din profitul impozabil.
    Art. 14
    Investitiile realizate in conditiile prezentei legi beneficiaza de utilizarea amortizarii accelerate, definita conform Legii nr. 15/1994, cu anuntarea, dar fara obligatia aprobarii prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligatia de a depune declaratia de impunere.

    CAP. 5
    Institutii abilitate, inregistrare si proceduri

    Art. 15
    (1) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asigura coordonarea aplicarii uniforme a politicii Guvernului la nivel central si local in domeniul stimularii si promovarii investitiilor directe.
    (2) In vederea realizarii acestui obiectiv Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, impreuna cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini:
    a) colaboreaza nemijlocit cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale de la nivel central si local implicate;
    b) coordoneaza activitatea de promovare pe plan intern si international a investitiilor directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele si cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) informeaza operativ Guvernul si pe primul-ministru asupra oricaror sesizari din partea investitorilor privind abateri de la procedurile si reglementarile legale, de la etica profesionala, precum si asupra oricaror alte acte savarsite voluntar sau din culpa, care afecteaza mediul de afaceri, initierea sau derularea investitiilor in Romania;
    e) participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor directe.
    Art. 16
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, va asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate investitorilor care se incadreaza in prevederile prezentei legi.
    Art. 17
    Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si toate institutiile cu competente in eliberarea de avize, autorizatii si licente au obligatia sa asigure rezolvarea operativa a solicitarilor investitorilor legate de inceperea si de desfasurarea activitatii acestora.

    CAP. 6
    Urmarirea derularii investitiei si penalitati

    Art. 18
    (1) In cazul in care societatile care au realizat investitii definite potrivit art. 1 se lichideaza voluntar intr-o perioada mai mica de 10 ani, acestea vor fi obligate sa plateasca impozitele stabilite potrivit legii pentru intreaga durata de functionare a investitiei, precum si majorarile de intarziere a platii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit platite in absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislatiei in vigoare.
    (2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se platesc cu prioritate din rezultatele lichidarii investitiilor.
    Art. 19
    Instrainarea de catre investitor a bunurilor prevazute la art. 12 intr-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea in tara sau de la achizitionarea acestora va atrage plata contravalorii facilitatilor de care a beneficiat, precum si majorarile de intarziere a platii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit platite in absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Litigiile dintre investitori si autoritatile romane cu privire la drepturile si obligatiile prevazute in prezenta lege se solutioneaza de instantele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (2) Raman aplicabile in domeniul sau de incidenta dispozitiile Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965 si ratificata de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.

    Aceasta lege a fost adoptata in conditiile art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii, in sedinta comuna din 19 iunie 2001, a raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 332/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 332 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 332/2001
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Legea 414 2002
privind impozitul pe profit
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 39 2002
pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 247 2002
pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 227 2001
pentru aprobarea continutului formularului de inregistrare statistica a investitorilor
Ordin 228 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 1437 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Decretul 469 2001
pentru promulgarea Legii privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu