E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 332 2001 modificat de OUG 85 2008
Articolul 13 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 14 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 13 din actul Legea 332 2001 modificat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Articolul 14 din actul Legea 332 2001 abrogat de articolul 36 din actul Legea 414 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 247 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 39 2002
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 228 2001
Articolul 12 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 1437 2001
Articolul 5 din actul Legea 332 2001 in legatura cu Ordin 227 2001
Legea 332 2001 promulgat de Decretul 469 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 332 din 29 iunie 2001

privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 356 din  3 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prin investitii directe cu impact semnificativ in economie se intelege investitiile cu o valoare care depaseste echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate in formele si modalitatile prevazute de prezenta lege si care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a Romaniei, determina un efect pozitiv de antrenare in economie si creeaza noi locuri de munca.
    (2) Prezenta lege se aplica numai investitiilor noi care se incadreaza in prevederile alin. (1) si sunt realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi de catre persoane fizice sau juridice de drept privat.
    Art. 2
    Participarea la investitiile directe cu impact semnificativ in economie se poate realiza numai cu capital lichid in lei sau in valuta liber convertibila.

    CAP. 2
    Definitii si domenii de aplicare

    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
    a) data punerii in functiune a investitiei este data incheierii procesului-verbal de receptie finala;
    b) amortizarea accelerata consta in includerea pe cheltuielile de exploatare in primul an de functionare a unei amortizari de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Investitiile directe noi cu impact semnificativ in economie pot fi efectuate in toate domeniile de activitate, cu exceptia sectoarelor financiar, bancar, de asigurari-reasigurari, precum si a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa nu incalce normele de protectie a mediului inconjurator;
    b) sa nu aduca atingere intereselor de securitate si aparare nationala ale Romaniei;
    c) sa nu dauneze ordinii, sanatatii sau moralei publice.
    Art. 5
    Investitiile directe noi a caror valoare depaseste 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul in lei ori alte valute convertibile si care se vor realiza efectiv intr-un termen de maximum 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei beneficiaza de facilitatile mentionate la cap. IV.
    Art. 6
    Investitiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia nationala, vor fi prezentate Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Straini.
    Art. 7
    (1) In cazul in care o investitie intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, investitorul va trebui sa opteze explicit pentru un singur regim de facilitati.
    (2) Acordarea facilitatilor prevazute de prezenta lege implica de drept renuntarea la facilitatile prevazute de alte legi.

    CAP. 3
    Garantii

    Art. 8
    Investitiile realizate in Romania nu pot fi expropriate, cu exceptia cauzei de utilitate publica. Luarea unei asemenea masuri este nediscriminatorie si se efectueaza numai in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 9
    Investitiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de regimul juridic stabilit prin aceasta pe intreaga lor durata de existenta.
    Art. 10
    Investitorii straini beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
    a) sa transfere integral in strainatate profiturile ce li se cuvin, in conditiile regimului valutar din Romania, dupa plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii prevazute de legislatia romana;
    b) sa transfere in strainatate, in valuta investitiei, sumele obtinute in urma vanzarii actiunilor sau partilor sociale, precum si pe cele rezultate din lichidarea investitiilor, in conditiile regimului valutar din Romania;
    c) sa transfere in strainatate, in valuta investitiei, sumele obtinute cu titlu de despagubire, in situatia prevazuta la art. 8.
    Art. 11
    Investitorii straini vor beneficia de toate drepturile prevazute in acordurile bilaterale de promovare si garantare reciproca a investitiilor, semnate de Romania cu statele de origine ale acestora.

    CAP. 4
    Facilitati

    Art. 12
    (1) Utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse de software, achizitionate din import, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), necesare pentru realizarea investitiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice.
    (2) Bunurile noi prevazute la alin. (1), achizitionate din import sau din Romania, necesare pentru realizarea investitiei, beneficiaza pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, de amanarea platii taxei pe valoarea adaugata, potrivit reglementarilor in vigoare, respectiv pana pe data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei.
    (3) In intelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi daca au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate.
    (4) Conditiile stabilite la alin. (3) se aplica si bunurilor prevazute la alin. (1), fabricate in Romania.
    Art. 13
    (1) Investitiile noi realizate in conditiile prezentei legi beneficiaza de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeaza in luna in care se realizeaza investitia, numai din punct de vedere fiscal, prin inscrierea acesteia la sumele deductibile prevazute in declaratia de impunere.
    (2) In situatia in care se realizeaza pierdere fiscala aceasta se recupereaza in urmatorii 5 ani din profitul impozabil.
    Art. 14
    Investitiile realizate in conditiile prezentei legi beneficiaza de utilizarea amortizarii accelerate, definita conform Legii nr. 15/1994, cu anuntarea, dar fara obligatia aprobarii prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligatia de a depune declaratia de impunere.

    CAP. 5
    Institutii abilitate, inregistrare si proceduri

    Art. 15
    (1) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, asigura coordonarea aplicarii uniforme a politicii Guvernului la nivel central si local in domeniul stimularii si promovarii investitiilor directe.
    (2) In vederea realizarii acestui obiectiv Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, impreuna cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini:
    a) colaboreaza nemijlocit cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale de la nivel central si local implicate;
    b) coordoneaza activitatea de promovare pe plan intern si international a investitiilor directe in Romania, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei nationale in acest domeniu;
    c) actioneaza, inclusiv prin consultari cu investitorii romani si straini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele si cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti pentru mentinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizarii legislative in domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;
    d) informeaza operativ Guvernul si pe primul-ministru asupra oricaror sesizari din partea investitorilor privind abateri de la procedurile si reglementarile legale, de la etica profesionala, precum si asupra oricaror alte acte savarsite voluntar sau din culpa, care afecteaza mediul de afaceri, initierea sau derularea investitiilor in Romania;
    e) participa si reprezinta Romania la lucrarile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor directe.
    Art. 16
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini, va asigura, la cerere, asistenta tehnica de specialitate investitorilor care se incadreaza in prevederile prezentei legi.
    Art. 17
    Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si toate institutiile cu competente in eliberarea de avize, autorizatii si licente au obligatia sa asigure rezolvarea operativa a solicitarilor investitorilor legate de inceperea si de desfasurarea activitatii acestora.

    CAP. 6
    Urmarirea derularii investitiei si penalitati

    Art. 18
    (1) In cazul in care societatile care au realizat investitii definite potrivit art. 1 se lichideaza voluntar intr-o perioada mai mica de 10 ani, acestea vor fi obligate sa plateasca impozitele stabilite potrivit legii pentru intreaga durata de functionare a investitiei, precum si majorarile de intarziere a platii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit platite in absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislatiei in vigoare.
    (2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se platesc cu prioritate din rezultatele lichidarii investitiilor.
    Art. 19
    Instrainarea de catre investitor a bunurilor prevazute la art. 12 intr-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea in tara sau de la achizitionarea acestora va atrage plata contravalorii facilitatilor de care a beneficiat, precum si majorarile de intarziere a platii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit platite in absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Litigiile dintre investitori si autoritatile romane cu privire la drepturile si obligatiile prevazute in prezenta lege se solutioneaza de instantele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (2) Raman aplicabile in domeniul sau de incidenta dispozitiile Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965 si ratificata de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.

    Aceasta lege a fost adoptata in conditiile art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii, in sedinta comuna din 19 iunie 2001, a raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 332/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 332 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 332/2001
OUG 85 2008
privind stimularea investitiilor
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Legea 414 2002
privind impozitul pe profit
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 39 2002
pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 247 2002
pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 227 2001
pentru aprobarea continutului formularului de inregistrare statistica a investitorilor
Ordin 228 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Ordin 1437 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Decretul 469 2001
pentru promulgarea Legii privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu