E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 3 2000 modificat de Legea 227 2021
Legea 3 2000 a se vedea Hotărârea 27 2018
Legea 3 2000 modificat si completat de OUG 86 2018
Legea 3 2000 modificat si completat de Legea 159 2018
Legea 3 2000 admite exceptie Decizia 612 2017
Legea 3 2000 modificat de Legea 131 2017
Legea 3 2000 completat de OUG 15 2016
Legea 3 2000 modificat de Legea 341 2013
Legea 3 2000 completat de Legea 341 2013
Legea 3 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 3 2000 completat de Legea 187 2012
Legea 3 2000 a se vedea Hotărârea 34 2012
Legea 3 2000 modificat de Legea 153 2012
Legea 3 2000 completat de Legea 153 2012
Legea 3 2000 modificat de Legea 131 2012
Legea 3 2000 modificat de OUG 41 2012
Legea 3 2000 completat de OUG 41 2012
Legea 3 2000 modificat de Legea 76 2012
Legea 3 2000 modificat de Legea 62 2012
Legea 3 2000 modificat de OUG 103 2009
Legea 3 2000 completat de OUG 103 2009
Legea 3 2000 completat de OUG 34 2007
Legea 3 2000 modificat de Legea 129 2007
Legea 3 2000 modificat de OUG 27 2007
Legea 3 2000 completat de OUG 27 2007
Legea 3 2000 admite exceptie Decizia 392 2007
Articolul 14 din actul Legea 3 2000 modificat de Legea 551 2003
Articolul 30 din actul Legea 3 2000 modificat de articolul 2 din actul OUG 92 2003
Legea 3 2000 promulgat de Decretul 33 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 3 din 22 februarie 2000

privind organizarea si desfasurarea referendumului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 24 februarie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum.
    Art. 2
    (1) Referendumul national constituie forma si mijlocul de consultare directa si de exprimare a vointei suverane a poporului roman cu privire la:
    a) revizuirea Constitutiei;
    b) demiterea Presedintelui Romaniei;
    c) probleme de interes national.
    (2) In conditiile prezentei legi se poate organiza si desfasura si referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unitatile administrativ-teritoriale.
    (3) In cadrul referendumului populatia poate fi consultata cu privire la una sau la mai multe probleme, precum si cu privire la o problema de interes national si o problema de interes local, pe buletine de vot separate.
    Art. 3
    Problemele care, potrivit art. 148 din Constitutie, nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului.
    Art. 4
    Au dreptul de a participa la referendum toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua referendumului inclusiv, cu exceptia debililor sau a alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum si a persoanelor condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.
    Art. 5
    (1) Referendumul national si referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale.

    CAP. 2
    Organizarea referendumului national

    SECTIUNEA 1
    Referendumul privind revizuirea Constitutiei
    Art. 6
    (1) Initiativa si procedura revizuirii Constitutiei sunt supuse normelor prevazute la art. 146 si 147 din Constitutie, iar organizarea si desfasurarea referendumului se stabilesc prin lege.
    (2) Organizarea si desfasurarea referendumului cu privire la revizuirea Constitutiei, precum si rezultatul acestuia sunt obligatorii.
    Art. 7
    (1) Cetatenii care participa la referendum au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma aprobata de Parlament?"
    (2) Rezultatul referendumului se stabileste in functie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe intreaga tara, astfel:
___________________________________________________________
                                      Cifre
                                      absolute     Procente
___________________________________________________________
 a) Numarul persoanelor inscrise
    in listele pentru referendum
 b) Numarul participantilor
 c) Numarul voturilor valabil
    exprimate la raspunsul "DA"
 d) Numarul voturilor valabil
    exprimate la raspunsul "NU"
 e) Numarul voturilor nule
___________________________________________________________

    SECTIUNEA a 2-a
    Referendumul privind demiterea Presedintelui Romaniei
    Art. 8
    Referendumul pentru demiterea Presedintelui Romaniei este obligatoriu si se stabileste prin hotarare a Parlamentului, in conditiile prevazute la art. 95 din Constitutie.
    Art. 9
    Cetatenii care participa la referendum au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: "Sunteti de acord cu demiterea Presedintelui Romaniei?"
    Art. 10
    Demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata, daca a intrunit majoritatea voturilor cetatenilor inscrisi in listele electorale.

    SECTIUNEA a 3-a
    Referendumul cu privire la probleme de interes national
    Art. 11
    (1) Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national.
    (2) Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc de Presedintele Romaniei, prin decret.
    (3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de Presedintele Romaniei urmeaza sa fie exprimat, printr-o hotarare adoptata in sedinta comuna a celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.
    Art. 12
    (1) Sunt considerate probleme de interes national in sensul art. 11:
    A. Adoptarea unor masuri privind reforma si strategia economica a tarii
    B. Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la:
    a) regimul general al proprietatii publice si private;
    b) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;
    c) organizarea generala a invatamantului;
    d) structura sistemului national de aparare, organizarea armatei, participarea fortelor armate la unele operatiuni internationale;
    e) incheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internationale pe durata nedeterminata sau pe o perioada mai mare de 10 ani;
    f) integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice;
    g) regimul general al cultelor.
    (2) Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul tarii.

    CAP. 3
    Referendumul local

    Art. 13
    (1) Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, in conditiile prezentei legi, aprobarii locuitorilor, prin referendum local.
    (2) Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitatile componente ale comunei sau orasului ori numai in unele dintre acestea. In cazul referendumului la nivel judetean, acesta se poate desfasura in toate comunele si orasele din judet ori numai in unele dintre acestea, care sunt direct interesate.
    (3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor si judetelor se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.
    Art. 14
    (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judetene, dupa caz, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
    (2) Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective.

    CAP. 4
    Dispozitii comune cu privire la desfasurarea referendumului

    Art. 15
    (1) Obiectul si data referendumului national se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) prin lege, in cazul referendumului privind revizuirea Constitutiei, cu respectarea art. 147 alin. (3) din Constitutie;
    b) prin hotarare a Parlamentului, in cazul referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constitutie;
    c) prin decret al Presedintelui Romaniei, in cazul referendumului cu privire la probleme de interes national.
    (2) Aducerea la cunostinta publica a datei referendumului national se face prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si prin presa, radio si televiziune.
    Art. 16
    (1) Obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia.
    (2) Referendumul local se poate organiza intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.
    (3) Aducerea la cunostinta publica a datei referendumului local se face prin orice mijloace de informare in masa.
    Art. 17
    (1) Operatiunile pentru desfasurarea referendumului au loc in circumscriptiile electorale si la sectiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente, a listelor electorale speciale si a celorlalte liste electorale prevazute de lege.
    (2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de catre primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.
    Art. 18
    Afisarea listelor electorale, daca legea prevede o asemenea operatiune, delimitarea, numerotarea si aducerea la cunostinta publica a sectiilor de votare si a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 si ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in cel mult 48 de ore de la indeplinirea termenului prevazut la art. 17 alin. (2).
    Art. 19
    (1) Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale. Intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite si oricaror erori din liste se fac la autoritatile publice care au intocmit listele, acestea fiind obligate sa se pronunte pe loc sau in cel mult 24 de ore de la inregistrare.
    (2) Contestatiile indreptate impotriva dispozitiilor luate de autoritatile publice prevazute la alin. (1) se solutioneaza in cel mult 48 de ore de judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza participantul la referendum sau, in cazul celor inscrisi in listele suplimentare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit lista. Hotararea judecatoreasca este irevocabila si executorie; ea se comunica persoanelor interesate in cel mult 24 de ore de la pronuntare.
    Art. 20
    (1) Cetatenii care locuiesc in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate inscrierea lor in liste electorale suplimentare. Cu 3 zile inainte de data referendumului nu se mai pot face inscrieri in aceste liste.
    (2) Organul care intocmeste listele electorale prevazute la alin. (1) este obligat sa ceara primariei localitatii de domiciliu radierea persoanelor in cauza de pe listele electorale ale acelei localitati.
    Art. 21
    Cetateanul care, in ziua referendumului national, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate.
    Art. 22
    (1) Autoritatile publice care au intocmit listele electorale le vor inainta birourilor electorale ale sectiilor de votare cu doua zile inainte de data desfasurarii referendumului.
    (2) Orice modificare ulterioara se comunica de indata birourilor electorale ale sectiilor de votare.
    Art. 23
    Pentru organizarea si desfasurarea referendumului, in termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se infiinteaza, dupa caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare.
    Art. 24
    (1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie, dintre care unul va indeplini functia de presedinte, precum si din cate un delegat al fiecarui partid politic reprezentat in Parlament.
    (2) Desemnarea celor 7 judecatori se va face in cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, prin tragere la sorti, de pe o lista cuprinzand toti judecatorii in exercitiu ai Curtii.
    (3) Presedintele Biroului Electoral Central este ales prin vot secret de catre membrii acestuia in cel mult 24 de ore de la desemnare.
    Art. 25
    (1) Biroul Electoral Central vegheaza la reactualizarea listelor electorale permanente, la intocmirea copiilor de pe acestea si la transmiterea lor la birourile electorale ale sectiilor de votare, supravegheaza corecta desfasurare a referendumului, centralizeaza la nivel national rezultatele acestuia, pe care le inainteaza Curtii Constitutionale.
    (2) Biroul Electoral Central solutioneaza contestatiile care ii sunt adresate, cu exceptia celor care sunt date in competenta altor birouri electorale sau a instantelor judecatoresti.
    (3) In cazul in care constata o frauda electorala la o sectie de votare sau intr-o circumscriptie electorala, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului in cadrul acelei sectii de votare sau, dupa caz, in cadrul circumscriptiei electorale respective.
    (4) Biroul Electoral Central acrediteaza si retrage acreditarea reprezentantilor mijloacelor de comunicare in masa.
    Art. 26
    (1) Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si birourile electorale ale sectiilor de votare se compun dintr-un presedinte si cel mult 6 delegati ai partidelor politice reprezentate in Parlament, in cazul referendumului national, sau ai partidelor politice reprezentate in consiliul local sau judetean, in cazul referendumului local.
    (2) Presedintii birourilor electorale sunt stabiliti de catre presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorti.
    (3) Tragerea la sorti se face de pe o lista care va cuprinde, in urmatoarea ordine: judecatorii si procurorii, precum si alti juristi din judet sau din municipiul Bucuresti, care nu fac parte dintr-un partid politic.
    (4) Daca numarul juristilor este insuficient, tragerea la sorti se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputatie nestirbita si care nu fac parte din nici un partid politic.
    (5) Lista cuprinzand alti juristi decat judecatorii si procurorii, precum si lista cuprinzand persoanele prevazute la alineatul precedent vor fi intocmite de prefect, la propunerea primarilor, si vor fi transmise presedintelui tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti in cel mult 48 de ore de la stabilirea zilei referendumului.
    (6) Stabilirea persoanelor prevazute la alin. (3) si (4) se va face tinandu-se seama si de domiciliul acestora.
    Art. 27
    (1) Desemnarea delegatilor partidelor politice, potrivit art. 24 si 26, este obligatorie si se comunica in scris presedintelui biroului electoral, in cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.
    (2) In cazul in care partidele politice nu isi pot desemna, de comun acord, reprezentantii in birourile electorale, se va organiza tragerea la sorti a acestora de catre presedintele biroului electoral respectiv, in prezenta delegatilor partidelor.
    (3) Daca birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor functiona cu numarul de membri existenti.
    Art. 28
    (1) Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) fac publicatiile si afisarile necesare;
    b) rezolva, de indata sau in cel mult 24 de ore de la sesizare, intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
    c) totalizeaza rezultatele referendumului de la sectiile de votare din judet sau, dupa caz, din municipiul Bucuresti si, in cel mult 24 de ore de la inchiderea scrutinului, le inainteaza Biroului Electoral Central, in cazul referendumului national, impreuna cu documentele care stau la baza acestora.
    (2) In cazul referendumului local birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile Biroului Electoral Central.
    Art. 29
    Birourile electorale lucreaza in prezenta a jumatate plus unul din numarul total al membrilor lor si iau hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.
    Art. 30
    (1) Campania pentru referendum incepe la data aducerii la cunostinta publica a datei referendumului si se incheie cu o zi inainte de data acestuia.
    (2) In campania pentru referendum partidele politice si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunari publice si prin mijloace de informare in masa.
    (3) Mijloacele folosite in campania pentru referendum nu trebuie sa contravina ordinii de drept.
    Art. 31
    (1) Fiecare sectie de votare trebuie sa aiba un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare.
    (2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui. Cabinele, urnele si stampilele se vor asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, impreuna cu prefectii.
    (3) Modelul stampilelor care vor fi folosite la referendumul national trebuie sa fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 270/1996.
    (4) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare in ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, si este obligat sa ia masurile necesare pentru pregatirea operatiunilor de votare.
    (5) Presedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.
    Art. 32
    (1) In ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care inchide si sigileaza urnele, aplicand stampila de control a sectiei de votare.
    (2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va ramane alba.
    Art. 33
    (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca desfasurarea referendumului sa decurga in bune conditii.
    (2) Puterile presedintelui, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de vot, in curtea acestuia, la intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 de metri.
    (3) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare si de delegatii acreditati de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operatiunii de votare.
    (4) Pentru mentinerea ordinii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va avea la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, impreuna cu Ministerul de Interne.
    Art. 34
    Scrutinul se va deschide la ora 8,00 si se va incheia la ora 20,00.
    Art. 35
    Cetatenii care participa la referendum vor primi un buletin de vot, ale carui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, in cazul referendumului la nivel national, respectiv de biroul electoral de circumscriptie, in cazul referendumului local. Textul buletinului de vot se va tipari cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Patratul cu mentiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevazute in anexele nr. 1A si 1B.
    Art. 36
    Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului.
    Art. 37
    (1) Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa verificarea inscrierii in lista electorala sau dupa inscrierea in lista electorala suplimentara prevazuta la art. 21, va inmana participantului buletinul de vot si stampila cu mentiunea "Votat".
    (2) Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, aplicand stampila "Votat" numai in unul dintre cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzator optiunii sale.
    (3) Dupa ce a votat participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramana in afara, dupa care il va introduce in urna, avand grija sa nu se deschida.
    (4) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui, care va aplica pe cartea de alegator stampila de control a sectiei de votare.
    (5) Presedintele poate sa ia masuri ca stationarea celui care voteaza in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
    Art. 38
    (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
    (2) Suspendarea nu poate depasi o ora si va fi anuntata prin afisare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
    (3) In timpul suspendarii urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral vor ramane sub paza permanenta.
    Art. 39
    (1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot in afara celei care voteaza este interzisa.
    (2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, in scopul de a-l ajuta.
    Art. 40
    Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflati in aceasta situatie sau la cererea organelor de conducere ale institutiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, in care cei netransportabili se afla internati, presedintele biroului electoral al sectiei de votare desemneaza din cadrul biroului un numar de membri care se deplaseaza cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii la locul unde se afla cel in cauza, pentru a se efectua votarea.
    Art. 41
    (1) Dupa inchiderea votarii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neintrebuintate si la deschiderea urnelor, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
    (2) Presedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, raspunsul votat si va arata buletinul de vot celor prezenti.
    (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de un alt model decat cel legal aprobat, cele pe care stampila "Votat" a fost aplicata in ambele patrate sau nu a fost aplicata pe nici unul dintre ele. Daca stampila depaseste laturile patratului, insa optiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul.
    (4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
    (5) Dupa incheierea numararii voturilor se va incheia un proces-verbal care se semneaza de presedinte si ceilalti membri ai biroului si se inainteaza, in cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscriptie.
    Art. 42
    (1) In timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor se pot face intampinari si contestatii cu privire la aceste operatiuni.
    (2) Contestatiile se formuleaza in scris si se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care va elibera dovada de primire.
    (3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare va hotari de indata asupra contestatiilor a caror rezolvare nu sufera intarziere.
    Art. 43
    (1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului national se intocmesc procese-verbale ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4.
    (2) Rezultatul referendumului local se consemneaza in procese-verbale ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 5 si 6.
    Art. 44
    Rezultatele centralizate la nivel national de catre Biroul Electoral Central, cuprinzand numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare raspuns de pe buletinul de vot si numarul voturilor nule, se inainteaza, cu paza militara, la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la incheierea centralizarii.
    Art. 45
    (1) Curtea Constitutionala prezinta Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national si confirma rezultatele acestuia.
    (2) Legea de revizuire a Constitutiei sau, dupa caz, masura demiterii din functie a Presedintelui Romaniei intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Curtii Constitutionale de confirmare a rezultatelor referendumului.
    (3) Curtea Constitutionala publica rezultatul referendumului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa.
    Art. 46
    (1) Prefectul va supraveghea organizarea si desfasurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activitatilor prevazute in prezenta lege.
    (2) In termen de 24 de ore de la primirea hotararii consiliului local sau judetean, prin care se stabileste organizarea referendumului local, prefectul va informa Departamentul pentru Administratie Publica Locala din cadrul Ministerului Functiei Publice.
    Art. 47
    Ministerul Functiei Publice va informa Guvernul despre rezultatul referendumului local.
    Art. 48
    Masurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul national se stabilesc de Guvernul Romaniei in termen de 10 zile de la data la care a fost anuntat referendumul.

    CAP. 5
    Contraventii si infractiuni

    Art. 49
    Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii, nu sunt infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) inscrierea, cu buna stiinta, a unei persoane in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
    b) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 33 alin. (2) si (3);
    c) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare persoanei inscrise in lista si care prezinta act de identitate, precum si inmanarea buletinului de vot unei persoane care nu prezinta acest act;
    d) parasirea localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului referendumului si de semnarea procesului-verbal de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
    e) absenta nejustificata a presedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.
    Art. 50
    Contraventiile prevazute la art. 49 lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei, contraventia prevazuta la lit. d), cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei.
    Art. 51
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 49 se face prin proces-verbal intocmit de:
    a) ofiterii si subofiterii de politie, pentru faptele prevazute la lit. a), b) si c);
    b) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru fapta prevazuta la lit. d);
    c) presedintele biroului electoral, in cazul membrilor acestuia, precum si presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul presedintilor birourilor electorale ierarhic inferioare.
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 49 lit. d) si e), o data cu incheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica si amenda.
    (3) Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    (4) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la art. 49 lit. a), b) si c) va fi inaintat judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care va aplica sanctiunea, tinand seama si de dispozitiile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 52
    (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) In cazul in care prin fapta prevazuta la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 ani la 10 ani.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 53
    (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 54
    (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase in scopul de a determina alegatorul sa voteze sau sa nu voteze in cadrul referendumului se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua referendumului.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 55
    (1) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine decat cele votate de alegatori sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 56
    (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 57
    (1) Deschiderea urnei inainte de ora stabilita pentru incheierea votarii se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 58
    Pentru toate infractiunile savarsite in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului actiunea penala se pune in miscare din oficiu.
    Art. 59
    Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 49 sau a infractiunilor prevazute la art. 53 - 58 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.
    Art. 60
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 - 6 fac parte integranta din prezenta lege.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 61
    Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea referendumului se suporta dupa cum urmeaza:
    a) din bugetul de stat, pentru referendumul national;
    b) din bugetul comunei, orasului sau judetului, dupa caz, pentru referendumul organizat la nivel local.
    Art. 62
    Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplica in mod corespunzator, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
    Art. 63
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 17 ianuarie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ION DIACONESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                         MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    ANEXA 1A

                                ROMANIA

                             BULETIN DE VOT
pentru Referendumul national din data de ................ asupra ...........

                                                       __________
                                                      |          |
                                                      |          |
                                                      |    DA    |
                                                      |          |
                                                      |__________|

    Problema supusa referendumului .............

                                                       __________
                                                      |          |
                                                      |          |
                                                      |    NU    |
                                                      |          |
                                                      |__________|

    ANEXA 1B

                                ROMANIA

                             BULETIN DE VOT
pentru Referendumul local din data de ................ asupra ...........

                                                       __________
                                                      |          |
                                                      |          |
                                                      |    DA    |
                                                      |          |
                                                      |__________|

    Problema supusa referendumului .............

                                                       __________
                                                      |          |
                                                      |          |
                                                      |    NU    |
                                                      |          |
                                                      |__________|

    ANEXA 2

    Judetul*) ...................................
    Comuna (orasul, municipiul, sectorul
    municipiului Bucuresti)......................
    Sectia de votare nr. ........

                              PROCES-VERBAL
privind rezultatele referendumului national asupra .....................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ...............
    2. Numarul participantilor*) .......................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ..........
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" .................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .................
    7. Numarul voturilor nule .............
    8. Numarul voturilor contestate .......
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite ................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate ..........
    11. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie ............
    12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor ............

                     Presedintele Biroului electoral,
               ...........................................
               (numele, prenumele, semnatura si stampila)

                                 Membri:
                    .................................
                    (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................
------------
    *) Municipiul Bucuresti in cazul in care sectia de votare face parte din acest municipiu.
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

    ANEXA 3

    Biroul electoral de circumscriptie
    ..................................

                              PROCES-VERBAL
privind rezultatele referendumului national asupra .....................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ...............
    2. Numarul participantilor*) .......................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ..........
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" .................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .................
    7. Numarul voturilor nule .............
    8. Numarul voturilor contestate .......
    9. Numarul total al intampinarilor si contestatiilor .................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate de catre birourile electorale ale sectiilor de votare .....................
    11. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor de catre birourile electorale ale sectiilor de votare ..........
    12. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie ...............
    13. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor de catre biroul electoral de circumscriptie ...................

                     Presedintele Biroului electoral,
               ...........................................
               (numele, prenumele, semnatura si stampila)

                                 Membri:
                    .................................
                    (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................
------------
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

    ANEXA 4

    Biroul Electoral Central
    ........................

                              PROCES-VERBAL
privind rezultatele referendumului national asupra .....................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ...............
    2. Numarul participantilor*) .......................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ..........
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" .................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .................
    7. Numarul voturilor nule .............
    8. Numarul voturilor contestate .......
    9. Numarul total al intampinarilor si contestatiilor .....................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate de catre birourile electorale de circumscriptie .................
    11. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor de catre birourile electorale de circumscriptie ...............
    12. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate Biroului Electoral Central ...................
    13. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor de catre Biroul Electoral Central .........................

                  Presedintele Biroului Electoral Central,
                 ..........................................
                 (numele, prenumele, semnatura si stampila)

                                 Membri:
                     .................................
                     (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................
------------
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

    ANEXA 5

    Judetul*) ...................................
    Comuna (orasul, municipiul, sectorul
    municipiului Bucuresti)......................
    Sectia de votare nr. ........

                              PROCES-VERBAL
privind rezultatele referendumului local asupra .....................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ...............
    2. Numarul participantilor*) .......................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ..........
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" .................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .................
    7. Numarul voturilor nule ................
    8. Numarul voturilor contestate ..........
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite ................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate ...........
    11. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor .................

                    Presedintele Biroului electoral,
               ..........................................
               (numele, prenumele, semnatura si stampila)

                                Membri:
                  .................................
                   (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................
------------
    *) Municipiul Bucuresti, in cazul in care referendumul se organizeaza la nivelul acestuia.
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

    ANEXA 6

    Judetul*) ...................................
    Comuna (orasul, municipiul, sectorul
    municipiului Bucuresti)......................
    Circumscriptia ..............................

                              PROCES-VERBAL
privind rezultatele referendumului local asupra .....................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ...............
    2. Numarul participantilor*) .......................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ..........
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" .................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .................
    7. Numarul voturilor nule ................
    8. Numarul voturilor contestate ..........
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite ..................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate .............
    11. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor .......................

                    Presedintele Biroului electoral,
               ..........................................
               (numele, prenumele, semnatura si stampila)

                                Membri:
                  .................................
                   (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................
------------
    *) Municipiul Bucuresti, in cazul in care referendumul se organizeaza la nivelul acestuia.
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.SmartCity5

COMENTARII la Legea 3/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 3/2000
Legea 227 2021
Hotărârea 27 2018
OUG 86 2018
Legea 159 2018
Decizia 612 2017
Legea 131 2017
OUG 15 2016
Legea 341 2013
Legea 187 2012
Hotărârea 34 2012
Legea 153 2012
Legea 131 2012
OUG 41 2012
Legea 76 2012
Legea 62 2012
OUG 103 2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
OUG 34 2007
pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
Legea 129 2007
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
OUG 27 2007
privind stabilirea unor masuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei
Decizia 392 2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
Legea 551 2003
pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
OUG 92 2003
pentru modificarea si completarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului
Decretul 33 2000
pentru promulgarea Legii privind organizarea si desfasurarea referendumului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu