E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 294 din 28 iunie 2004

privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 591 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale


    Art. 1
    Legalitatea executarii pedepselor
    Executarea pedepselor se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Codului penal, ale Codului de procedura penala si ale prezentei legi.
    Art. 2
    Temeiul executarii pedepselor
    Pedepsele se executa numai in temeiul hotararilor judecatoresti definitive de condamnare.
    Art. 3
    Respectarea demnitatii umane
    Pedepsele se executa in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane.
    Art. 4
    Interzicerea supunerii la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente
    (1) Se interzice supunerea oricarei persoane aflate in executarea unei pedepse la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.
    Art. 5
    Interzicerea discriminarii in executarea pedepselor
    (1) In timpul executarii pedepselor este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de orientare sexuala, de opinie, de apartenenta politica, de avere, de origine sociala sau alte temeiuri.
    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.
    Art. 6
    Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor
    (1) Executarea pedepselor se desfasoara sub supravegherea, controlul si autoritatea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor.
    (2) In cadrul fiecarei judecatorii, unul sau mai multi judecatori sunt desemnati anual, de catre presedintele curtii de apel, ca judecator delegat pentru executarea pedepselor.
    (3) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si exercita atributiile stabilite prin lege.
    (4) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor de la judecatoria in circumscriptia careia functioneaza un penitenciar supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor privative de libertate in penitenciar, stabileste masurile de personalizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate prevazute in prezenta lege, controleaza conditiile in care aceste masuri sunt aplicate si exercita alte atributii stabilite prin lege.
    (5) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor de la judecatoria in circumscriptia careia functioneaza un centru de retinere si arestare preventiva sau un centru de arestare preventiva supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea masurilor preventive privative de libertate in aceste centre si exercita alte atributii stabilite prin lege.
    (6) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor de la judecatoria in circumscriptia careia functioneaza un penitenciar, un centru de retinere si arestare preventiva sau un centru de arestare preventiva solutioneaza plangerile formulate de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate sau de persoanele arestate preventiv impotriva masurilor luate de administratia locurilor de detinere privitoare la exercitarea drepturilor si la sanctiunile disciplinare.

    TITLUL II
    Executarea pedepselor principale neprivative de libertate

    CAP. 1
    Executarea muncii in folosul comunitatii

    SECTIUNEA 1
    Organizarea executarii muncii in folosul comunitatii

    Art. 7
    Stabilirea activitatilor in folosul comunitatii
    (1) Munca in folosul comunitatii se executa in domeniul serviciilor publice gestionate de autoritatile administratiei publice locale, in cadrul institutiilor publice la nivel local sau in cadrul asociatiilor si fundatiilor, abilitate in acest scop de instanta de judecata potrivit art. 8.
    (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor stabileste anual lista activitatilor in folosul comunitatii care pot fi executate in circumscriptia in care isi exercita competenta teritoriala, pe baza comunicarilor efectuate de autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice la nivel local, precum si a cererilor formulate de asociatiile si fundatiile abilitate.
    (3) Lista activitatilor in folosul comunitatii cuprinde:
    a) natura activitatilor care pot fi executate in domeniul fiecarui serviciu public gestionat de autoritatile administratiei publice locale, in cadrul fiecarei institutii publice la nivel local, precum si in cadrul fiecarei asociatii si fundatii abilitate;
    b) numarul de persoane care pot executa munca in folosul comunitatii in domeniul fiecarui serviciu public gestionat de autoritatile administratiei publice locale, in cadrul fiecarei institutii publice la nivel local, precum si in cadrul fiecarei asociatii si fundatii abilitate;
    c) numele, prenumele si functia persoanei desemnate pentru organizarea muncii in folosul comunitatii de fiecare autoritate a administratiei publice locale, de fiecare institutie publica la nivel local, de fiecare asociatie si fundatie abilitata.
    (4) Daca serviciul public in cadrul caruia persoana condamnata executa munca in folosul comunitatii este concesionat unei societati comerciale cu capital integral sau partial privat, contravaloarea prestatiilor efectuate se vireaza la bugetul unitatii administrativ-teritoriale in circumscriptia careia se executa munca in folosul comunitatii.
    Art. 8
    Procedura de abilitare a asociatiilor si fundatiilor
    (1) Abilitarea asociatiilor si fundatiilor se acorda de instanta de judecata in circumscriptia careia asociatia sau fundatia are sediul, la cerere, pe baza raportului judecatorului delegat pentru executarea pedepselor si a urmatoarelor documente care se anexeaza la cererea de abilitare:
    a) o copie dupa incheierea privind inscrierea asociatiei sau a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    b) o copie dupa actul constitutiv si statutul asociatiei sau al fundatiei;
    c) bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
    d) un raport privind natura activitatilor in folosul comunitatii care urmeaza sa fie organizate in cadrul asociatiei sau al fundatiei si conditiile in care acestea pot fi executate.
    (2) Abilitarea se acorda prin incheiere, pe o perioada de 3 ani.
    (3) Abilitarea poate fi retrasa de instanta de judecata, din oficiu sau la sesizarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor.
    Art. 9
    Supravegherea si controlul executarii muncii in folosul comunitatii
    (1) Supravegherea si controlul executarii muncii in folosul comunitatii se efectueaza de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, direct sau prin intermediul consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere si al persoanelor imputernicite in acest scop de unitatile de politie in a caror circumscriptie se executa munca in folosul comunitatii.
    (2) Supravegherea si controlul executarii muncii in folosul comunitatii se realizeaza pe baza programului de supraveghere si control intocmit de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor.
    (3) Persoanele desemnate potrivit art. 7 alin. (3) lit. c) au obligatia de a informa de indata judecatorul delegat pentru executarea pedepselor cu privire la cazurile care atrag revocarea muncii in folosul comunitatii potrivit Codului penal si de a-i comunica datele si informatiile solicitate cu privire la executarea muncii in folosul comunitatii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modul de executare a pedepsei muncii in folosul comunitatii

    Art. 10
    Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor
    (1) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor de la judecatoria in circumscriptia careia persoana condamnata are domiciliul stabileste, prin incheiere, ca urmare a comunicarii condamnarii si pe baza mandatului de executare a pedepsei muncii in folosul comunitatii:
    a) serviciul public gestionat de o autoritate a administratiei publice locale, institutia publica la nivel local, asociatia sau fundatia unde persoana condamnata urmeaza sa execute munca in folosul comunitatii;
    b) natura muncii in folosul comunitatii pe care persoana condamnata trebuie sa o execute, tinand seama de aptitudinile, starea de sanatate si pregatirea profesionala a acesteia;
    c) programul de executare a muncii in folosul comunitatii.
    (2) Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor prevazuta in alin. (1) se comunica persoanei condamnate la pedeapsa muncii in folosul comunitatii si persoanei desemnate potrivit art. 7 alin. (3) lit. c).
    (3) Incheierea prevazuta in alin. (1) poate fi modificata oricand, in timpul executarii pedepsei muncii in folosul comunitatii, de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, din oficiu sau la cererea persoanei condamnate ori a persoanei desemnate potrivit art. 7 alin. (3) lit. c).
    (4) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor procedeaza potrivit alin. (1) ca urmare a comunicarii hotararii de condamnare.
    Art. 11
    Obligatia de prezentare a persoanei condamnate la pedeapsa muncii in folosul comunitatii
    (1) Persoana condamnata la pedeapsa muncii in folosul comunitatii este obligata sa se prezinte la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor in termen de 3 zile de la primirea incheierii prevazute in art. 10 alin. (1).
    (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor comunica persoanei condamnate data si ora la care aceasta trebuie sa inceapa executarea muncii in folosul comunitatii, precum si numele si datele de identificare ale persoanei prevazute in art. 7 alin. (3) lit. c) la care persoana condamnata trebuie sa se prezinte pentru inceperea executarii muncii in folosul comunitatii.
    Art. 12
    Examenul medical
    Inainte de a incepe executarea pedepsei muncii in folosul comunitatii, persoana condamnata efectueaza un examen medical, pentru a se stabili daca este apta, din punct de vedere medical, sa execute munca in folosul comunitatii stabilita de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor si daca nu sufera de o boala care pune in pericol sanatatea persoanelor la locul unde urmeaza sa fie executata munca in folosul comunitatii.
    Art. 13
    Durata muncii in folosul comunitatii
    (1) Munca in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 180 de zile, in cazul condamnatilor majori si de cel mult 120 de zile, in cazul condamnatilor minori.
    (2) Programul zilnic de munca, in zilele lucratoare, nu poate depasi 3 ore pe zi, in cazul condamnatilor majori care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza cursuri de invatamant ori de calificare profesionala si 2 ore pe zi, in cazul condamnatilor minori care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza cursuri de invatamant ori de calificare profesionala.
    (3) Munca in folosul comunitatii se executa dupa programul zilnic al activitatii remunerate, al cursurilor de invatamant sau de calificare profesionala ale persoanei condamnate.
    (4) Programul zilnic de munca in zilele nelucratoare sau in cazul persoanelor care nu desfasoara o activitate remunerata ori nu urmeaza cursuri de invatamant sau de calificare profesionala nu poate depasi 8 ore, in cazul condamnatilor majori, si 6 ore, in cazul condamnatilor minori.
    (5) Munca in folosul comunitatii nu poate fi executata in zilele de duminica si in zilele declarate sarbatori legale.
    Art. 14
    Locul de executare a muncii in folosul comunitatii
    (1) Munca in folosul comunitatii se executa la serviciul public gestionat de o autoritate a administratiei publice locale, institutia publica la nivel local, asociatia sau fundatia stabilita prin incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor.
    (2) Locul de executare a muncii in folosul comunitatii trebuie sa fie situat in circumscriptia judecatoriei unde persoana condamnata are domiciliul.
    (3) Daca munca in folosul comunitatii nu poate fi executata in circumscriptia judecatoriei unde persoana condamnata are domiciliul, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor din aceasta circumscriptie stabileste locul de executare a muncii in folosul comunitatii in circumscriptia altei judecatorii din circumscriptia tribunalului unde persoana condamnata are domiciliul, cu avizul judecatorului delegat pentru executarea pedepsei de la locul unde urmeaza sa fie executata munca in folosul comunitatii.
    (4) La stabilirea locului de executare a muncii in folosul comunitatii, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor tine seama de distanta intre domiciliul persoanei condamnate si locul de executare a muncii in folosul comunitatii, de distanta intre locul de munca, institutia de invatamant sau de calificare profesionala a persoanei condamnate si locul de executare a muncii in folosul comunitatii si de posibilitatile de asigurare a transportului intre aceste locuri.
    Art. 15
    Conditiile de executare a muncii in folosul comunitatii
    (1) Munca in folosul comunitatii se executa cu respectarea normelor de protectie a muncii.
    (2) Munca in folosul comunitatii nu poate fi executata in timpul noptii sau in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnati.
    Art. 16
    Calea de atac impotriva masurilor privitoare la conditiile de executare a muncii in folosul comunitatii si a incheierilor judecatorului delegat pentru executarea pedepselor
    (1) Impotriva masurilor privitoare la conditiile de executare a muncii in folosul comunitatii, persoana condamnata poate face plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, care solutioneaza plangerea prin incheiere, dupa ascultarea persoanei condamnate.
    (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, solutionand plangerea, pronunta una dintre urmatoarele solutii:
    a) admite plangerea si dispune anularea, revocarea sau modificarea masurii privitoare la conditiile de executare a muncii in folosul comunitatii;
    b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.
    (3) Impotriva incheierilor judecatorului delegat pentru executarea pedepselor prevazute in art. 10 si in alin. (1) din prezentul articol persoana condamnata poate face plangere la judecatoria in a carei circumscriptie se afla locul de executare a muncii in folosul comunitatii.
    (4) Plangerea prevazuta in alin. (3) se judeca potrivit art. 460 alin. 1 si alin. 3 - 6 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, la judecarea plangerii.
    (6) Instanta, solutionand plangerea, pronunta una dintre urmatoarele solutii:
    a) admite plangerea si, dupa caz, modifica incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor prevazuta in art. 10 sau dispune anularea, revocarea sau modificarea masurii privitoare la conditiile de executare a muncii in folosul comunitatii;
    b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.
    (7) Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs.
    Art. 17
    Sesizarea pentru revocarea muncii in folosul comunitatii
    Daca persoana condamnata la pedeapsa muncii in folosul comunitatii nu executa aceasta pedeapsa sau, in timpul executarii, are o conduita necorespunzatoare prin neindeplinirea obligatiilor care ii revin sau prin indeplinirea lor defectuoasa, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor sesizeaza de indata instanta de judecata, pentru revocarea muncii in folosul comunitatii.
    Art. 18
    Atestarea executarii muncii in folosul comunitatii
    Dupa executarea pedepsei muncii in folosul comunitatii, autoritatea administratiei publice locale care gestioneaza serviciul public, institutia publica la nivel local, asociatia sau fundatia unde persoana condamnata a executat munca in folosul comunitatii are obligatia de a comunica judecatorului delegat pentru executarea pedepselor si persoanei condamnate un document care atesta ca munca in folosul comunitatii a fost executata.
    Art. 19
    Alte cazuri de efectuare a muncii in folosul comunitatii
    Dispozitiile prezentei sectiuni referitoare la executarea pedepsei muncii in folosul comunitatii se aplica in mod corespunzator in cazul inlocuirii pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda cu munca in folosul comunitatii si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii.

    CAP. 2
    Executarea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda

    Art. 20
    Modul de executare a pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda
    (1) Executarea pedepsei amenzii sub forma zilelor-amenda in cazul nerespectarii termenului de achitare integrala a acesteia sau a unei rate cand plata amenzii a fost esalonata se face potrivit dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare.
    (2) Executorii bugetari au obligatia sa comunice instantei de executare, la data achitarii integrale a amenzii, executarea acesteia si sa instiinteze instanta cu privire la orice imprejurare care impiedica executarea.

    TITLUL III
    Executarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta potrivit Codului penal

    Art. 21
    Controlul executarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse potrivit Codului penal
    (1) Controlul executarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor prevazute in Codul penal, care pot fi dispuse in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, al suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii, al amanarii aplicarii pedepsei si al liberarii conditionate, se asigura de regula, de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor de la judecatoria in circumscriptia careia persoana condamnata are domiciliul si de consilierii de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii, a amanarii aplicarii pedepsei sau a liberarii conditionate, persoana condamnata sau, dupa caz, inculpatul poate solicita asistenta si consiliere, care se acorda, potrivit legii, de consilierii de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 22
    Sesizarea instantei in cazul nerespectarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta
    In cazul nerespectarii masurilor de supraveghere sau a obligatiilor prevazute in Codul penal, dispuse in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau al suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere cu obligatia condamnatului de a efectua o munca in folosul comunitatii, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, din oficiu sau la solicitarea consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, sesizeaza instanta in vederea revocarii suspendarii ori a prelungirii termenului de incercare cu cel mult 3 ani.
    Art. 23
    Raportul judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privind respectarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse in cazul amanarii aplicarii pedepsei
    In cazul amanarii aplicarii pedepsei, la data fixata de instanta, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor si consilierii de reintegrare sociala si supraveghere prezinta un raport comun cu privire la modul in care inculpatul a respectat masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in Codul penal, dispuse in cazul amanarii aplicarii pedepsei.
    Art. 24
    Masurile de supraveghere si obligatiile dispuse fata de minor
    Dispozitiile art. 21 - 23 se aplica in mod corespunzator in cazul masurilor de supraveghere si al obligatiilor dispuse fata de minor in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, al suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si al amanarii aplicarii pedepsei.

    TITLUL IV
    Executarea pedepselor principale privative de libertate

    CAP. 1
    Organizarea executarii pedepselor privative de libertate

    Art. 25
    Penitenciarele
    (1) Pedeapsa principala privativa de libertate a inchisorii, a inchisorii stricte, a detentiunii severe si a detentiunii pe viata se executa in locuri anume destinate, denumite penitenciare.
    (2) Penitenciarele se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, au personalitate juridica si sunt in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (3) Organizarea si functionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (4) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectii interioare sau exterioare ale penitenciarelor, in raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate si nevoile speciale de protectie ale anumitor categorii de persoane condamnate.
    Art. 26
    Penitenciarele speciale
    (1) Pentru anumite categorii de persoane condamnate la pedepse privative de libertate se pot infiinta penitenciare speciale, in conditiile art. 25 alin. (2).
    (2) Penitenciarele speciale sunt:
    a) penitenciare pentru minori;
    b) penitenciare pentru femei;
    c) penitenciare-spital.
    Art. 27
    Sectiile speciale de arestare preventiva
    (1) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta sectii speciale de arestare preventiva, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) In sectiile speciale de arestare preventiva din penitenciare pot fi detinute numai persoanele condamnate printr-o hotarare definitiva la o pedeapsa privativa de libertate, care sunt cercetate in stare de arest in alta cauza, precum si arestatii preventiv aflati in curs de judecata.
    Art. 28
    Comisia pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
    In fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcatuita din: conducatorul penitenciarului, adjunctul acestuia responsabil cu aplicarea regimului de detentie, medicul penitenciarului, un consilier de reintegrare sociala si supraveghere, un reprezentant al compartimentului socioeducativ si al compartimentului de siguranta a detinerii.
    Art. 29
    Administratia Nationala a Penitenciarelor
    (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutia publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei, avand ca scop coordonarea activitatii penitenciarelor.
    (2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei.
    (4) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite.
    (5) Finantarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
    Art. 30
    Siguranta penitenciarelor
    (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a lua masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor, precum si masurile de paza, supraveghere si escortare a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.
    (2) Masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Penitenciarele trebuie sa dispuna de amenajarile, dispozitivele, personalul si mijloacele necesare pentru supravegherea si controlul perimetrelor, al spatiilor interioare si al cailor de acces, precum si de armamentul si munitia necesare.
    (4) In cazul manifestarilor care tulbura ordinea si linistea publica din cadrul penitenciarelor sau pun in pericol viata ori integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor si care depasesc posibilitatile de interventie ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, poate fi solicitat sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 31
    Protectia martorilor care executa pedepse privative de libertate
    Administratia Nationala a Penitenciarelor si administratia penitenciarului au obligatia de a asigura, in conditiile legii, protectia si asistenta martorului aflat in stare de pericol si ale martorului protejat care executa o pedeapsa privativa de libertate.

    CAP. 2
    Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

    Art. 32
    Dispozitii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli care stau la baza executarii pedepselor privative de libertate.
    (2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemul progresiv, persoanele condamnate avand posibilitatea, in conditiile prevazute de prezenta lege, sa treaca dintr-un regim in altul.
    (3) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie sa asigure respectarea si protejarea vietii, sanatatii si demnitatii persoanelor private de libertate, a drepturilor si libertatilor acestora, fara sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnata.
    Art. 33
    Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt:
    a) regimul de maxima siguranta;
    b) regimul inchis;
    c) regimul semideschis;
    d) regimul deschis.
    (2) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferentiaza in raport cu gradul de limitare a libertatii de miscare a persoanelor condamnate, modul de desfasurare a activitatilor si conditiile de detentie.
    Art. 34
    Regimul de maxima siguranta
    (1) Regimul de maxima siguranta se aplica persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata si persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii severe.
    (2) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim de maxima siguranta sunt supuse unor masuri stricte de paza, supraveghere si escortare, sunt cazate, de regula, individual, presteaza munca si desfasoara activitatile socioeducative in grupuri mici, in spatii anume stabilite in interiorul penitenciarului, sub supraveghere continua.
    (3) Pe durata executarii pedepsei in regim de maxima siguranta, persoanele condamnate poarta costum penitenciar distinct.
    Art. 35
    Regimul inchis
    (1) Regimul inchis se aplica persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii stricte mai mare de 5 ani.
    (2) Regimul inchis se poate aplica si persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata, dupa executarea efectiva a cel putin 12 ani de detentie in regim de maxima siguranta, precum si persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii severe, dupa executarea efectiva a cel putin o treime de detentie in regim de maxima siguranta.
    (3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis sunt cazate, de regula, in comun, presteaza munca si desfasoara activitati socioeducative in grupuri, in interiorul penitenciarului, sub paza si supraveghere.
    (4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis pot presta munca si in afara penitenciarului, sub paza si supraveghere continua, cu aprobarea conducatorului penitenciarului.
    (5) Pe durata executarii pedepsei in regim inchis, persoanele condamnate poarta costum penitenciar distinct.
    Art. 36
    Regimul semideschis
    (1) Regimul semideschis se aplica persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii stricte care nu depaseste 5 ani.
    (2) Regimul semideschis se poate aplica si persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii stricte mai mare de 5 ani, precum si persoanelor prevazute in art. 35 alin. (2), care mai au de executat cel mult 2 ani pana la realizarea fractiunii de pedeapsa prevazute in Codul penal pentru liberarea conditionata.
    (3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in interiorul penitenciarului, presteaza munca si desfasoara activitatile socioeducative, sub supraveghere, in grupuri, in spatii din interiorul penitenciarului care raman deschise in timpul zilei.
    (4) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis pot presta munca si in afara penitenciarului, sub supraveghere.
    (5) Pe durata executarii pedepsei in regim semideschis, persoanele condamnate poarta costum penitenciar distinct.
    Art. 37
    Regimul deschis
    (1) Regimul deschis se aplica persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii.
    (2) Regimul deschis se poate aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite in timpul minoritatii, precum si persoanelor condamnate care mai au de executat cel mult un an pana la realizarea fractiunii de pedeapsa prevazute in Codul penal pentru liberarea conditionata.
    (3) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim deschis pot presta munca si pot desfasura activitatile socioeducative in afara penitenciarului, sub supraveghere.
    (4) Pe durata executarii pedepsei in regim deschis, persoanele condamnate poarta costum civil.
    Art. 38
    Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor, tinand seama de raportul comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
    (2) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se poate dispune daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) persoana condamnata a executat efectiv partea din pedeapsa prevazuta in art. 35 alin. (2) sau, dupa caz, mai are de executat partea din pedeapsa prevazuta in art. 36 alin. (2) ori in art. 37 alin. (2) pana la realizarea fractiunii de pedeapsa prevazute in Codul penal pentru liberarea conditionata sau a comis acte ori fapte care o fac incompatibila cu regimul de executare a pedepselor privative de libertate inchis, semideschis si deschis;
    b) raportul comisiei prevazute in alin. (1) constata ca buna conduita a persoanei condamnate permite schimbarea regimului in care aceasta executa pedeapsa privativa de libertate, persoana condamnata a facut eforturi serioase pentru reintegrarea sociala, in special in cadrul activitatii socioeducative, al instruirii scolare si al formarii profesionale ori ca prin conduita sa afecteaza grav convietuirea normala in penitenciar sau siguranta acestuia, fiind necesara schimbarea regimului;
    c) persoana condamnata a comis abateri disciplinare grave, constand in acte sau fapte care afecteaza convietuirea normala in penitenciar sau siguranta acestuia si o fac incompatibila cu regimul de executare a pedepselor privative de libertate inchis, semideschis si deschis.
    (3) Regimul stabilit pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. c) nu poate fi mai sever decat cel hotarat initial de catre instanta de judecata prin pronuntarea pedepsei privative de libertate.
    (4) Instanta dispune cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor, dupa ascultarea persoanei condamnate.
    (5) Dispozitiile art. 460 alin. 1 si alin. 3 - 6 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
    (6) Cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia cererea sau sesizarea poate fi reinnoita, termen care nu poate fi mai mare de un an.
    (7) Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs.
    Art. 39
    Personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileste de comisia pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, in functie de infractiunea savarsita, durata pedepsei aplicate, starea de recidiva, conduita, personalitatea, varsta, starea de sanatate si posibilitatile de reintegrare sociala ale persoanei condamnate.
    (2) Persoana condamnata este inclusa, tinand seama de criteriile prevazute in alin. (1), in programe care urmaresc, in principal:
    a) desfasurarea de activitati socioeducative, acordarea de asistenta si consiliere psihologica, acordarea de consiliere si asistenta in vederea ocuparii unui loc de munca sau al desfasurarii unei activitati profesionale dupa punerea in libertate;
    b) instruirea scolara;
    c) formarea profesionala.
    (3) Programele prevazute in alin. (2) sunt realizate de compartimentele socioeducative ale penitenciarelor, cu participarea consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, a voluntarilor, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a altor reprezentanti ai societatii civile.
    (4) Pentru fiecare persoana condamnata se intocmeste un plan de evaluare si interventie socioeducativa de catre compartimentul cu atributii in acest domeniu din cadrul penitenciarului.
    Art. 40
    Personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in cazul minorilor
    (1) Minorii aflati in executarea unei pedepse privative de libertate sunt inclusi, pe durata executarii pedepsei, in programe speciale de asistenta, consiliere si supraveghere a minorilor, in functie de varsta si de personalitatea fiecaruia.
    (2) Programele speciale prevazute in alin. (1) sunt realizate de compartimentele socioeducative ale penitenciarelor, cu participarea consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, a voluntarilor, a asociatiilor si fundatiilor, precum si a altor reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Dispozitiile art. 39 se aplica in mod corespunzator in cazul persoanelor condamnate prevazute in alin. (1).

    CAP. 3
    Conditiile de detentie

    Art. 41
    Primirea persoanelor condamnate
    (1) Primirea in penitenciar a persoanelor condamnate se face pe baza mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, dupa ce li se stabileste identitatea.
    (2) Persoanele condamnate sunt primite cu dosarele individuale intocmite de organele de executare a mandatului de executare a pedepselor privative de libertate.
    (3) Primirea persoanelor condamnate se face in spatii special amenajate, femeile fiind separate de barbati, iar minorii fiind separati de majori.
    (4) Imediat dupa primire, persoanei condamnate i se permite sa comunice familiei, avocatului sau altei persoane locul unde este detinuta si schimbarea acestuia.
    (5) Comunicarea prevazuta in alin. (4) se face in scris sau telefonic, in mod gratuit.
    Art. 42
    Locul de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Executarea pedepsei inchisorii se face in penitenciare anume destinate sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.
    (2) Executarea pedepsei inchisorii stricte se face in penitenciare anume destinate.
    (3) Detentiunea pe viata si detentiunea severa se executa in penitenciare anume destinate sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.
    Art. 43
    Transferarea persoanelor condamnate
    (1) Transferarea persoanelor condamnate in alt penitenciar, ca urmare a schimbarii regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau pentru alte motive intemeiate, se dispune, la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau la cererea persoanei condamnate, cu avizul comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) Transferarea persoanelor condamnate in alt penitenciar, daca este necesara activitatii unui organ judiciar, se dispune de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la solicitarea organului judiciar.
    Art. 44
    Modul de executare a pedepselor privative de libertate
    (1) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate executa pedeapsa separat de condamnatii barbati.
    (2) Minorii condamnati la pedepse privative de libertate executa pedeapsa separat de condamnatii majori sau in locuri de detinere speciale.
    Art. 45
    Cazarea persoanelor condamnate
    (1) Persoanele condamnate sunt cazate individual sau in comun.
    (2) Camerele de cazare si celelalte incaperi destinate persoanelor condamnate trebuie sa dispuna de iluminat natural si de instalatiile necesare asigurarii iluminatului artificial corespunzator.
    (3) Fiecarei persoane condamnate i se pune la dispozitie un pat.
    Art. 46
    Tinuta persoanelor condamnate
    (1) Persoanele condamnate poarta costum penitenciar adecvat anotimpului si activitatilor pe care le desfasoara. Costumul penitenciar nu poate fi degradant sau umilitor.
    (2) In raport cu regimul de executare a pedepselor privative de libertate, persoanele condamnate pot purta costum civil in tot cursul zilei.
    Art. 47
    Alimentatia persoanelor condamnate
    (1) Administratia fiecarui penitenciar asigura conditii adecvate si personalul necesar pentru prepararea, distribuirea si servirea hranei, potrivit normelor de igiena a alimentatiei.
    (2) Normele minime obligatorii de hrana se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 48
    Refuzul de hrana
    (1) In situatia in care o persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate refuza sa primeasca hrana, conducatorul penitenciarului are obligatia sa o audieze de indata si sa ii solicite o declaratie scrisa, pentru a cunoaste motivele care au determinat luarea acestei hotarari si pentru a stabili primele masuri pentru rezolvarea situatiei.
    (2) Iesirea din refuzul de hrana se consemneaza intr-o declaratie scrisa.
    (3) Declaratiile prevazute in alin. (1) si (2) se inainteaza judecatorului delegat pentru executarea pedepselor, care audiaza persoana condamnata.
    (4) Conducatorul penitenciarului ia masuri pentru ca persoana condamnata, care refuza sa primeasca hrana, sa fie separata de celelalte persoane condamnate, sub supravegherea permanenta a medicului, care asigura persoanei condamnate asistenta medicala corespunzatoare, astfel incat viata acesteia sa nu fie pusa in pericol.
    Art. 49
    Imobilizarea persoanelor condamnate
    Persoanele condamnate pot fi temporar imobilizate cu mijloacele din dotare:
    a) din considerente de ordin medical, la propunerea motivata a medicului de specialitate;
    b) pentru a intrerupe actiunile de vatamare corporala a altei persoane sau a sa ori de distrugere a unor bunuri;
    c) pentru prevenirea evadarii in timpul transferului, in cazuri temeinic justificate.

    CAP. 4
    Drepturile si obligatiile persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate

    Art. 50
    Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate
    (1) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi ingradita decat in limitele si in conditiile prevazute de prezenta lege, de Codul de procedura penala si de alte legi.
    (2) Impotriva masurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevazute in prezentul capitol, luate de catre administratia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor.
    (3) Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor.
    (4) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor, solutionand plangerea, pronunta una dintre urmatoarele solutii:
    a) admite plangerea si dispune anularea, revocarea sau modificarea masurii luate de catre administratia penitenciarului;
    b) respinge plangerea, daca aceasta este nefondata.
    (5) Impotriva hotararii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor, persoana condamnata poate introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 5 zile de la comunicarea hotararii.
    Art. 51
    Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate
    (1) Respectarea drepturilor prevazute de lege pentru persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate este asigurata de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor.
    (2) Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care isi desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor omului pot vizita penitenciarele si pot lua contact cu persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (3) Intrevederile dintre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale prevazute in alin. (2) si persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate se desfasoara in conditii de confidentialitate, sub supraveghere vizuala.
    Art. 52
    Libertatea constiintei si libertatea credintelor religioase
    (1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate nu pot fi ingradite.
    (2) Persoanele condamnate au dreptul la libertatea credintelor religioase, fara a aduce atingere libertatii credintelor religioase a celorlalte persoane condamnate.
    (3) Persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimtamant, la servicii sau intruniri religioase organizate in penitenciare si pot procura si detine publicatii cu caracter religios, precum si obiecte de cult.
    Art. 53
    Dreptul la informatie
    (1) Dreptul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate de a avea acces la informatiile de interes public nu poate fi ingradit.
    (2) Accesul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate la informatiile de interes public se realizeaza in conditiile legii.
    (3) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea aplicarii dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public pentru persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate.
    (4) Dreptul persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate la informatii de interes public se realizeaza si prin publicatii, emisiuni radiofonice si televizate sau orice alte mijloace autorizate de catre administratia penitenciarului.
    Art. 54
    Masuri pentru asigurarea accesului la dispozitiile legale si documentele privind executarea pedepselor privative de libertate
    (1) Dispozitiile Codului penal referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, ale prezentei legi si ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Hotararii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si dispozitiile ordinelor emise in temeiul prezentei legi si ale regulamentului de ordine interioara a penitenciarului sunt aduse la cunostinta persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate sau sunt puse la dispozitie acestora, in limba romana sau in limba pe care o inteleg, imediat dupa primirea in penitenciar.
    (2) Textele dispozitiilor legale la care se face referire in alin. (1) se pun la dispozitie persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate, in penitenciare, in locuri accesibile.
    (3) In cazul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate care au deficiente de comunicare, aducerea la cunostinta a dispozitiilor legale la care se face referire in alin. (1) se realizeaza prin folosirea unor modalitati care sa permita intelegerea acestora.
    (4) Aducerea la indeplinire a dispozitiilor alin. (1) si (3) se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 55
    Dreptul de petitionare
    (1) Dreptul de petitionare al persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate este garantat.
    (2) Forma si continutul petitiei nu pot fi modificate decat de persoana aflata in executarea pedepsei privative de libertate.
    (3) Petitiile si raspunsul la acestea au caracter confidential si nu pot fi deschise sau retinute.
    (4) In sensul prezentei legi, termenul petitie include orice cerere sau sesizare adresata autoritatilor publice, institutiilor publice, organelor judiciare, instantelor sau organizatiilor internationale a caror competenta este acceptata ori recunoscuta de Romania.
    Art. 56
    Dreptul la corespondenta
    (1) Dreptul la corespondenta al persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate este garantat.
    (2) Forma si continutul corespondentei nu pot fi modificate decat de persoana aflata in executarea pedepsei privative de libertate.
    (3) Corespondenta are caracter confidential si nu poate fi deschisa sau retinuta decat in limitele si conditiile prevazute de lege.
    (4) In scopul prevenirii introducerii in penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substantelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a caror detinere este interzisa, corespondenta poate fi deschisa, fara a fi citita, in prezenta persoanei condamnate.
    (5) Corespondenta poate fi deschisa si retinuta daca exista indicii temeinice cu privire la savarsirea unei infractiuni. Persoana aflata in executarea pedepsei privative de libertate este instiintata, in scris, de indata, cu privire la luarea acestor masuri, iar corespondenta retinuta se claseaza intr-un dosar special care se pastreaza de administratia penitenciarului.
    (6) Deschiderea si retinerea corespondentei, potrivit dispozitiilor alin. (5), se pot face numai pe baza dispozitiilor emise, in scris si motivat, de catre conducatorul penitenciarului.
    (7) Dispozitiile alin. (4) si (5) nu se aplica in cazul corespondentei cu aparatorul sau cu organizatiile neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei drepturilor omului.
    Art. 57
    Masuri pentru asigurarea exercitarii dreptului de petitionare si a dreptului la corespondenta
    (1) Pentru asigurarea exercitarii dreptului de petitionare si a dreptului la corespondenta, conducatorul penitenciarului are obligatia de a lua masurile necesare pentru instalarea de cutii postale in interiorul penitenciarului.
    (2) Petitiile si corespondenta sunt colectate de catre personalul furnizorului de servicii postale, caruia i se asigura accesul in interiorul penitenciarului.
    (3) Personalul furnizorului de servicii postale este insotit in interiorul penitenciarului de o persoana anume desemnata de conducatorul penitenciarului.
    (4) Raspunsul la petitii si corespondenta adresata persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate se preda, de indata, destinatarului, sub semnatura.
    (5) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petitionare si a dreptului la corespondenta sunt suportate de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate. In cazul in care aceste persoane nu dispun de mijloace banesti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petitionare prin cereri si sesizari adresate organelor judiciare, instantelor sau organizatiilor internationale a caror competenta este acceptata ori recunoscuta de Romania si cele pentru exercitarea dreptului la corespondenta cu familia si cu aparatorul sunt suportate de catre administratia penitenciarului.
    Art. 58
    Dreptul la convorbiri telefonice
    (1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul sa efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartela instalate in penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidential.
    (2) Pentru asigurarea exercitarii dreptului la convorbiri telefonice, conducatorul penitenciarului are obligatia de a lua masurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartela in interiorul penitenciarului.
    (3) Numarul, periodicitatea si durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate se stabilesc de catre administratia penitenciarului, in functie de numarul persoanelor detinute si al posturilor telefonice publice instalate.
    (4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate.
    Art. 59
    Dreptul de a primi vizite
    (1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi vizite, in spatii special amenajate, sub supravegherea vizuala a personalului administratiei penitenciarului.
    (2) Persoanele aflate in vizita sunt supuse controlului specific.
    (3) Durata si periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi, oricand, in conditii de confidentialitate, vizite ale aparatorului.
    Art. 60
    Dreptul de a primi bunuri
    (1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi bunuri.
    (2) Numarul si greutatea pachetelor care pot fi primite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, precum si bunurile care pot fi primite, pastrate si folosite de aceste persoane se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate pot primi sume de bani, care se consemneaza in fisa contabila nominala.
    (4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate pentru munca prestata, sumele primite de la persoane fizice sau juridice in timpul executarii pedepsei si sumele aflate asupra lor la primirea in penitenciar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de petitionare, a dreptului la corespondenta si a dreptului la convorbiri telefonice, pentru efectuarea examenului medical prevazut in art. 62 alin. (4), pentru cumpararea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri, pentru repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispozitie de administratia penitenciarului si pentru plata transportului pana la domiciliu la punerea in libertate.
    Art. 61
    Dreptul la asistenta medicala
    (1) Dreptul la asistenta medicala al persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate este garantat.
    (2) Asistenta medicala in penitenciare se asigura ori de cate ori este necesar sau la cerere, cu personal calificat, in mod gratuit, potrivit legii.
    (3) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate beneficiaza in mod gratuit de tratament medical si de medicamente.
    Art. 62
    Examenul medical
    (1) Examenul medical al persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizeaza la primirea in penitenciare si, in timpul executarii pedepsei, in mod periodic.
    (2) Examenul medical se realizeaza in conditii de confidentialitate.
    (3) Medicul care efectueaza examenul medical are obligatia de a sesiza procurorul in cazul in care constata ca persoana condamnata a fost supusa la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum si obligatia de a consemna in fisa medicala cele constatate si declaratiile persoanei condamnate in legatura cu acestea.
    (4) In cazurile prevazute in alin. (3), persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate are dreptul de a cere sa fie examinata, la locul de detinere, de un medic din afara sistemului penitenciar, desemnat de aceasta sau de un medic legist. Constatarile medicului din afara sistemului penitenciar se consemneaza in fisa medicala a persoanei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexeaza la fisa medicala, dupa ce persoana condamnata a luat cunostinta de continutul sau, sub semnatura.
    (5) Cheltuielile ocazionate de examenul medical prevazut in alin. (4) se suporta de catre solicitant.
    Art. 63
    Asistenta medicala in cazuri speciale
    (1) Femeile condamnate la pedepse privative de libertate care sunt insarcinate beneficiaza de asistenta medicala prenatala si postnatala, luandu-se masuri pentru ca nasterea sa aiba loc in afara penitenciarului. Administratia penitenciarului ia masuri pentru ca persoana condamnata, la solicitarea acesteia, sa isi poata ingriji copilul pana la varsta de 12 luni.
    (2) La implinirea varstei de 12 luni sau anterior, copilul poate fi dat in ingrijire, cu acordul mamei, familiei sau persoanei indicate de aceasta.
    (3) In cazul in care copilul nu poate fi dat in ingrijirea familiei sau persoanei indicate de mama, copilul poate fi incredintat pe toata durata de detentie a mamei, cu acordul acesteia, unei institutii specializate, cu instiintarea autoritatilor competente pentru protectia copilului.
    Art. 64
    Dreptul la asistenta diplomatica
    (1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care au alta cetatenie decat cea romana au dreptul de a se adresa reprezentantelor diplomatice sau consulare in Romania ale statului ai carui cetateni sunt si de a fi vizitati de functionarii acestor reprezentante diplomatice sau consulare.
    (2) Administratia penitenciarului are obligatia sa coopereze cu institutiile prevazute in alin. (1) pentru realizarea asistentei diplomatice a persoanelor condamnate.
    (3) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, cu statut de refugiati sau apatrizi, precum si persoanele condamnate care au alta cetatenie decat cea romana, al caror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular in Romania, pot solicita administratiei penitenciarului sa contacteze autoritatea interna sau internationala competenta si pot fi vizitati de reprezentantii acesteia.
    Art. 65
    Dreptul la incheierea unei casatorii
    (1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate au dreptul la incheierea unei casatorii in penitenciar, in conditiile legii.
    (2) Administratia penitenciarului are obligatia de a asigura conditiile necesare incheierii casatoriei.
    (3) Dupa incheierea casatoriei sotii pot ramane in penitenciar, intr-o camera separata, timp de 48 de ore, cu acordul conducatorului penitenciarului.
    (4) In certificatul de casatorie, la locul incheierii casatoriei se inscrie localitatea in a carei raza teritoriala este situat penitenciarul.
    (5) Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis sau deschis pot incheia casatoria in localitatea in care domiciliaza sau in localitatea in a carei raza teritoriala este situat penitenciarul, cu acordul conducatorului penitenciarului, si pot primi in acest scop o invoire de pana la 5 zile.
    Art. 66
    Obligatiile persoanelor condamnate
    (1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte prevederile prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a dispozitiilor acesteia si ale regulamentului de ordine interioara a penitenciarului, dupa aducerea lor la cunostinta potrivit art. 54;
    b) sa respecte regulile de igiena colectiva si individuala;
    c) sa se supuna perchezitiei corporale ori de cate ori aceasta masura este necesara;
    d) sa intretina in mod corespunzator bunurile incredintate de administratia penitenciarului si bunurile din dotarea unitatilor unde presteaza munca.
    (2) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate raspund civil, material, disciplinar sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in timpul executarii pedepselor privative de libertate, potrivit legii.
    Art. 67
    Drepturile si obligatiile persoanelor internate in centrele de reeducare
    Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator persoanelor internate in centrele de reeducare.

    CAP. 5
    Munca prestata de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate

    Art. 68
    Dispozitii generale privind munca prestata
    (1) Munca prestata de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate este remunerata, cu exceptia activitatilor cu caracter gospodaresc necesare penitenciarului sau desfasurate in folosul comunitatii.
    (2) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care sunt apte de a munci, cu acordul lor, pot presta o munca in raport cu calificarea si aptitudinile lor, precum si activitati necalificate.
    (3) Dispozitiile legale referitoare la protectia muncii se aplica in mod corespunzator.
    (4) Persoana condamnata care, in timpul executarii pedepsei, a devenit incapabila de munca in urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile legii.
    (5) Diplomele, certificatele sau orice alte documente care atesta insusirea unei meserii, calificarea sau recalificarea profesionala in cursul executarii pedepsei sunt recunoscute, in conditiile legii, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 69
    Munca prestata in cazuri speciale
    Femeile condamnate la pedepse privative de libertate care sunt insarcinate, cele care au nascut in perioada detentiei si au in ingrijire copii in varsta de pana la 12 luni, precum si minorii condamnati la pedepse privative de libertate nu pot presta munca in timpul noptii sau in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnati.
    Art. 70
    Durata muncii prestate
    (1) Durata muncii prestate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate este de 8 ore pe zi si nu mai mult de 40 de ore pe saptamana.
    (2) Pentru persoanele prevazute in art. 69, durata zilei de munca nu poate depasi 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.
    (3) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe baza acordului scris al acestora, pot presta munca in program de 10 ore pe zi si nu mai mult de 50 de ore pe saptamana, acordandu-li-se drepturile banesti cuvenite pentru acest program de munca.
    (4) Munca in timpul noptii poate fi prestata cu acordul scris al persoanelor condamnate, dar nu mai mult de 7 ore pe noapte si 35 de ore pe saptamana.
    (5) Persoanele condamnate beneficiaza de cel putin o zi pe saptamana pentru odihna.
    Art. 71
    Regimul de prestare a muncii
    (1) Munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate in penitenciare se realizeaza:
    a) in regim de prestari de servicii pentru agentii economici, persoane fizice sau persoane juridice, in interiorul sau exteriorul penitenciarului;
    b) in regie proprie;
    c) in interesul penitenciarului, pentru activitati cu caracter gospodaresc necesare penitenciarului;
    d) in folosul comunitatii.
    (2) Administratia penitenciarului poate incheia contracte de prestari de servicii cu agenti economici, persoane fizice sau persoane juridice, interesati in folosirea la munca a persoanelor condamnate.
    Art. 72
    Plata muncii prestate
    (1) Veniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pentru munca prestata nu constituie venituri salariale si se impoziteaza potrivit prevederilor legale care reglementeaza impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice.
    (2) Veniturile realizate de persoanele condamnate din munca prestata sunt la nivelul salariilor din sectorul bugetar pentru aceeasi activitate, in raport cu programul de munca si cu complexitatea lucrarilor efectuate.
    (3) Veniturile realizate nu pot fi mai mici decat salariul minim pe economie, in raport cu programul de munca.
    Art. 73
    Repartizarea veniturilor
    (1) Veniturile prevazute in art. 72 se incaseaza de catre administratia penitenciarului in care persoana condamnata executa pedeapsa privativa de libertate si se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) 30% din venit revine persoanei condamnate, care poate folosi pe durata executarii pedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemneaza pe numele sau, urmand sa fie incasat, impreuna cu eventuala dobanda aferenta, in momentul punerii in libertate;
    b) 70% din venit revine Administratiei Nationale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se incaseaza, se contabilizeaza si se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale privind finantele publice.
    (2) In cazul in care persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate a fost obligata la plata de despagubiri civile, care nu au fost achitate pana la data primirii in penitenciar, o cota de 50% din procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se utilizeaza pentru repararea prejudiciului cauzat partii civile.
    Art. 74
    Recuperarea pagubelor
    (1) Persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detentie sau la locul de munca.
    (2) Prejudiciul cauzat la locul de detentie se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre conducatorul penitenciarului. Ordinul constituie titlu executoriu.
    (3) Impotriva ordinului de imputare, persoana condamnata poate face contestatie, in termen de 30 de zile de la data primirii acestuia, la judecatoria in circumscriptia careia este situat penitenciarul.
    (4) Persoanele condamnate nu raspund pentru pagubele provocate de uzul normal al bunurilor incredintate spre folosinta sau pentru cele provenite din riscul normal al muncii.

    CAP. 6
    Activitatile socioeducative, instruirea scolara si formarea profesionala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate

    Art. 75
    Activitatile socioeducative
    (1) Activitatile socioeducative, acordarea de asistenta si consiliere psihologica, acordarea de consiliere si asistenta in vederea ocuparii unui loc de munca sau al desfasurarii unei activitati profesionale dupa punerea in libertate se organizeaza in fiecare penitenciar si au ca scop reintegrarea sociala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.
    (2) In fiecare penitenciar functioneaza o biblioteca. Fondul de carte este asigurat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, din venituri proprii, sponsorizari si donatii.
    Art. 76
    Instruirea scolara
    (1) In penitenciare se organizeaza cursuri de scolarizare pentru ciclul primar, gimnazial si liceal.
    (2) Cursurile de scolarizare a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se organizeaza si se desfasoara in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Justitiei, cu personal didactic asigurat si salarizat de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este situat penitenciarul.
    (3) In diplome nu se fac mentiuni cu privire la absolvirea cursurilor in stare de detinere.
    (4) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de invatamant universitar in forma frecventa redusa.
    (5) Cheltuielile legate de instruirea scolara sunt suportate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, iar in cazul cursurilor de invatamant universitar, de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
    Art. 77
    Formarea profesionala
    (1) Formarea profesionala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizeaza prin cursuri de calificare si recalificare a acestora, in functie de optiunile si aptitudinile lor.
    (2) Cursurile se organizeaza la unitatile care functioneaza in cadrul penitenciarelor sau la unitati stabilite in acest scop prin acorduri incheiate intre administratia penitenciarului si fiecare unitate in parte.
    (3) Cheltuielile legate de formarea profesionala sunt suportate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice.
    Art. 78
    Instruirea scolara si formarea profesionala in cazul minorilor
    (1) Minorilor condamnati la pedepse privative de libertate li se asigura conditii pentru efectuarea studiilor si pentru dobandirea unei calificari profesionale, in functie de optiunile si aptitudinile lor.
    (2) Cheltuielile legate de instruirea scolara si formarea profesionala a persoanelor prevazute in alin. (1) sunt suportate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Administratia Nationala a Penitenciarelor.

    CAP. 7
    Recompense si sanctiuni disciplinare

    SECTIUNEA 1
    Recompense

    Art. 79
    Felurile recompenselor
    (1) Persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, care au o buna conduita si au facut eforturi serioase pentru reintegrarea sociala, in special in cadrul activitatii socioeducative, al instruirii scolare si al formarii profesionale, li se pot acorda urmatoarele recompense:
    a) incredintarea unei responsabilitati in cadrul activitatilor prevazute in art. 75;
    b) suplimentarea drepturilor la pachete si vizite;
    c) permisiunea de iesire din penitenciar pentru o zi;
    d) permisiunea de iesire din penitenciar pe o durata de cel mult 5 zile;
    e) permisiunea de iesire din penitenciar pe o durata de cel mult 10 zile.
    (2) Recompensele prevazute in alin. (1) lit. a) - c) pot fi acordate de catre conducatorul penitenciarului, la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, iar recompensele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) pot fi acordate de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
    Art. 80
    Permisiunea de iesire din penitenciar
    (1) Permisiunea de iesire din penitenciar poate fi acordata in conditiile art. 79, in urmatoarele cazuri:
    a) prezentarea persoanei condamnate in vederea ocuparii unui loc de munca dupa punerea in libertate;
    b) sustinerea unui examen de catre persoana condamnata;
    c) mentinerea relatiilor de familie ale persoanei condamnate;
    d) pregatirea reintegrarii sociale a persoanei condamnate;
    e) participarea persoanei condamnate la inhumarea unui membru de familie - sot/sotie, copii, parinti - sau pentru rezolvarea altor situatii grave, familiale sau de alta natura.
    (2) Permisiunea de iesire din penitenciar pe durata unei zile se poate acorda persoanelor condamnate care executa pedepse privative de libertate in regim inchis dupa ce au executat jumatate din durata executarii pedepsei.
    (3) Permisiunea de iesire din penitenciar pe o durata de cel mult 5 zile se poate acorda persoanelor condamnate care executa pedepse privative de libertate in regim semideschis, dupa ce au executat jumatate din durata executarii pedepsei.
    (4) Permisiunea de iesire din penitenciar pe o durata de cel mult 10 zile se poate acorda persoanelor condamnate care executa pedepse privative de libertate in regim deschis.
    (5) Permisiunea de iesire din penitenciar, pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. e), poate fi acordata, in mod exceptional, pe o durata de cel mult 5 zile, tuturor persoanelor condamnate, indiferent de durata executata din pedeapsa, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 79 alin. (1).

    SECTIUNEA a 2-a
    Abateri si sanctiuni disciplinare

    Art. 81
    Abateri disciplinare
    (1) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) prezenta in zone interzise sau la ore nepermise in anumite zone din penitenciar ori nerespectarea orei de revenire in penitenciar;
    b) tulburarea in orice mod a programelor socioeducative care se deruleaza in penitenciar;
    c) procurarea sau detinerea de bani, bunuri sau de alte valori, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
    d) nerespectarea normelor de igiena colectiva sau individuala;
    e) comunicarea cu exteriorul in alte conditii si prin alte mijloace decat cele prevazute de lege;
    f) utilizarea in alte conditii decat cele prevazute de lege a bunurilor puse la dispozitie de administratia penitenciarului;
    g) nerespectarea oricarei obligatii care revine persoanei condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate potrivit dispozitiilor prezentei legi, ale regulamentului de aplicare a dispozitiilor acesteia si ale regulamentului de ordine interioara a penitenciarului, dupa aducerea acestora la cunostinta potrivit art. 54, daca este de natura sa aduca atingere ordinii sau sigurantei penitenciarului;
    (2) Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea penala sau civila a persoanelor condamnate.
    (3) Pentru faptele care, potrivit legii penale, constituie infractiuni, personalul administratiei penitenciare are obligatia de a sesiza organele de urmarire penala. In acest caz poate fi aplicata, in mod provizoriu, una dintre sanctiunile prevazute in art. 82.
    Art. 82
    Sanctiuni disciplinare
    (1) Sanctiunile care pot fi aplicate in cazul savarsirii abaterilor disciplinare sunt:
    a) avertismentul;
    b) suspendarea dreptului de a participa la activitati culturale, artistice si sportive, pe o perioada de cel mult o luna;
    c) suspendarea dreptului de a presta o munca, pe o perioada de cel mult o luna;
    d) suspendarea dreptului de a primi bunuri pe o perioada de cel mult 2 luni;
    e) suspendarea dreptului de a cumpara bunuri, cu exceptia celor necesare pentru igiena individuala, exercitarea dreptului de petitionare si a dreptului la corespondenta, pe o perioada de cel mult 2 luni;
    f) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioada de cel mult 3 luni;
    g) izolarea pentru maximum 10 zile.
    (2) Aplicarea sanctiunilor disciplinare nu poate ingradi dreptul la aparare, dreptul de petitionare, dreptul la corespondenta, dreptul la asistenta medicala, dreptul la hrana, dreptul la lumina si dreptul la plimbarea zilnica.
    (3) Limitele sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. b) - f) se reduc la jumatate in cazul minorilor.
    (4) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. d) - f) nu se aplica femeilor insarcinate sau celor care au in ingrijire copii in varsta de pana la 12 luni.
    (5) Sanctiunea disciplinara prevazuta in alin. (1) lit. g) nu poate fi aplicata minorilor, femeilor insarcinate ori femeilor care au in ingrijire copii in varsta de pana la 12 luni.
    (6) Sanctiunea disciplinara prevazuta in alin. (1) lit. g) poate fi aplicata numai cu avizul medicului. Medicul penitenciarului viziteaza zilnic si ori de cate ori este necesar persoanele condamnate care executa aceasta sanctiune disciplinara.
    (7) Sanctiunile cu caracter colectiv si sanctiunile corporale sunt interzise.
    (8) Mijloacele de imobilizare din dotare, precum si orice mijloc degradant sau umilitor nu pot fi folosite ca sanctiune disciplinara.
    Art. 83
    Constatarea abaterilor disciplinare
    (1) Abaterile disciplinare se constata de catre personalul administratiei penitenciare si se consemneaza intr-un raport de incident.
    (2) Raportul de incident se depune la conducatorul penitenciarului, in termen de 24 de ore de la data constatarii abaterii.
    (3) Nerespectarea termenului prevazut in alin. (2) poate atrage luarea unei masuri disciplinare impotriva personalului administratiei penitenciare care raspunde pentru nerespectarea termenului.
    Art. 84
    Procedura disciplinara
    (1) Procedura disciplinara se declanseaza de conducatorul penitenciarului, care sesizeaza comisia de disciplina.
    (2) Comisia de disciplina este formata din adjunctul conducatorului penitenciarului responsabil cu aplicarea regimurilor de detinere, in calitate de presedinte, seful serviciului socioeducativ si un psiholog sau asistent social ori educator in locul de detinere, in calitate de membri.
    (3) Conducatorul penitenciarului desemneaza, in termen de 5 zile, o persoana din cadrul personalului penitenciarului sa efectueze cercetarea prealabila, care, in termen de 10 zile de la sesizare, prezinta comisiei de disciplina rezultatele acesteia si propunerile sale.
    (4) Comisia de disciplina, dupa ascultarea persoanei condamnate si a oricarei alte persoane care are cunostinta despre imprejurarile in care a fost savarsita fapta, aplica, prin hotarare scrisa, una dintre sanctiunile disciplinare sau, dupa caz, claseaza dosarul de cercetare disciplinara.
    (5) La stabilirea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea abaterii, de persoana condamnatului, de abaterile disciplinare savarsite anterior, de atitudinea persoanei condamnate dupa savarsirea abaterii si in timpul procedurii disciplinare.
    (6) Sanctiunile disciplinare aplicate se inscriu intr-un registru special, iar hotararile comisiei de disciplina se includ in dosarul individual al persoanei condamnate.
    (7) In cazul in care, in cursul procedurii disciplinare, comisia de disciplina ia cunostinta despre savarsirea unei infractiuni, sesizeaza organul de urmarire penala competent.
    Art. 85
    Plangerea impotriva hotararii comisiei de disciplina
    (1) Impotriva hotararii comisiei de disciplina, prin care a fost aplicata o sanctiune disciplinara, persoana condamnata poate face plangere in termen de 48 de ore de la comunicarea hotararii conducatorului penitenciarului, care este obligat sa o solutioneze in termen de 3 zile.
    (2) Impotriva hotararii conducatorului penitenciarului, persoana condamnata poate face plangere in termen de 48 de ore de la comunicare, la judecatorul delegat pentru executarea pedepsei.
    (3) Plangerea se solutioneaza in termen de 5 zile de la introducerea acesteia.
    (4) Persoana condamnata este ascultata in mod obligatoriu la judecarea plangerii.
    (5) Hotararea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor este definitiva.

    CAP. 8
    Liberarea conditionata

    Art. 86
    Conditiile de acordare a liberarii conditionate
    (1) Condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama de durata din pedeapsa care mai ramane de executat, varsta, starea sanatatii, forma de vinovatie si antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei, in conditiile Codului penal.
    (2) In timpul liberarii conditionate, instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute in Codul penal.
    Art. 87
    Partea din durata pedepsei care poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate
    (1) Pedeapsa care poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate, in vederea acordarii liberarii conditionate, se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care munca este remunerata, se considera 5 zile executate pentru 4 zile de munca, in cazul condamnatilor majori si 4 zile executate pentru 3 zile de munca, in cazul condamnatilor minori;
    b) in cazul activitatilor cu caracter gospodaresc necesare penitenciarului, precum si in cazul celor prestate in folosul comunitatii se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca, in cazul condamnatilor majori si 3 zile executate pentru 2 zile de munca, in cazul condamnatilor minori;
    c) in cazul in care munca este prestata in conditiile prevazute in art. 70 alin. (3), se considera 4 zile executate pentru 3 zile de munca;
    d) in cazul in care munca este prestata in conditiile prevazute in art. 70 alin. (4), se considera 3 zile executate pentru 2 nopti de munca;
    e) in cazul elaborarii de lucrari stiintifice sau inventii si inovatii brevetate, se considera 3 zile executate pentru 2 zile de munca.
    (2) Reducerea fractiunii de pedeapsa care poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate nu poate fi revocata.
    Art. 88
    Procedura de propunere a liberarii conditionate
    (1) Liberarea conditionata se acorda potrivit procedurii prevazute in Codul de procedura penala, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
    (2) Comisia pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu participarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor, in calitate de presedinte, propune liberarea conditionata tinand seama de fractiunea din pedeapsa efectiv executata si de partea din durata pedepsei care poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate si de eforturile acesteia pentru reintegrarea sociala, in special in cadrul activitatii socioeducative, al instruirii scolare si al formarii profesionale, de responsabilitatile incredintate, de recompensele acordate si de sanctiunile disciplinare aplicate, de antecedentele sale penale, precum si de posibilitatile de reintegrare a persoanei condamnate.
    (3) Propunerea comisiei de admitere sau respingere a liberarii conditionate, cuprinsa intr-un proces-verbal scris si motivat, impreuna cu documentele care atesta mentiunile cuprinse in raport, se inainteaza judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere si se comunica persoanei condamnate.
    (4) In vederea solutionarii cererii de liberare conditionata a persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instanta poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate.

    CAP. 9
    Documentele intocmite de administratia penitenciarului

    Art. 89
    Dosarul individual al persoanei condamnate
    (1) Administratia penitenciarului completeaza pentru fiecare persoana condamnata care executa o pedeapsa privativa de libertate in penitenciar dosarul individual prevazut la art. 41 alin. (2).
    (2) Dosarul individual al persoanei condamnate cuprinde:
    a) datele si actul de identitate ale persoanei condamnate;
    b) fotografii din fata si din profil;
    c) copie dupa hotararea judecatoreasca de condamnare la pedeapsa privativa de libertate;
    d) mandatul de executare a pedepsei;
    e) anul, luna, ziua si ora la care a inceput executarea pedepsei;
    f) cazierul judiciar;
    g) fisa dactiloscopica;
    h) documentele intocmite in urma examenelor medicale;
    i) documentele din care rezulta indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 54 alin. (1) sau (3);
    j) documentele referitoare la masurile luate de catre administratia penitenciarului cu privire la exercitarea drepturilor persoanei condamnate la pedeapsa privativa de libertate;
    k) documentele referitoare la participarea persoanei condamnate la activitatile socioeducative, la instruirea scolara si formarea profesionala a acesteia;
    l) documentele referitoare la acordarea recompenselor si la sanctiunile disciplinare aplicate in timpul executarii pedepsei privative de libertate;
    m) alte documente intocmite in timpul executarii pedepsei privative de libertate care privesc regimul de executare a acesteia.
    (3) Persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate si aparatorul acesteia au acces, in prezenta persoanei anume desemnate de conducatorul penitenciarului, la dosarul individual.
    (4) Dosarul individual poate fi consultat, cu exceptia situatiilor in care acesta este cerut de organele abilitate potrivit legii, numai cu acordul persoanei condamnate, al judecatorului delegat cu executarea pedepselor si al directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (5) Datele cu caracter personal ale persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate sunt confidentiale, potrivit legii.
    Art. 90
    Registrele privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate
    Administratia fiecarui penitenciar intocmeste urmatoarele registre privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate:
    a) registrul de evidenta a primirii persoanelor condamnate, in care se consemneaza anul, luna, ziua si ora la care persoana condamnata a fost primita in penitenciar;
    b) registrul de evidenta a recompenselor acordate persoanelor condamnate;
    c) registrul de evidenta a sanctiunilor disciplinare aplicate persoanelor condamnate;
    d) registrul de evidenta a liberarii conditionate a persoanelor condamnate;
    e) registrul de evidenta a punerii in libertate a persoanelor condamnate.
    Art. 91
    Documente privind decesul persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate
    (1) In cazul decesului unei persoane aflate in executarea unei pedepse privative de libertate, conducatorul penitenciarului instiinteaza de indata judecatorul delegat pentru executarea pedepselor si Comisia comuna a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sanatatii de analiza a deceselor survenite in sistemul penitenciar, precum si familia persoanei decedate sau o persoana apropiata acesteia.
    (2) Certificatul constatator al mortii si procesul-verbal al Comisiei comune a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sanatatii de analiza a deceselor survenite in sistemul penitenciar sunt obligatorii.
    (3) Componenta, organizarea si functionarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sanatatii de analiza a deceselor survenite in sistemul penitenciar se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.
    (4) Inhumarea persoanei decedate este efectuata de catre familie, rude sau alte persoane apropiate acesteia. In absenta lor sau in caz de refuz, inhumarea persoanei decedate se face de catre primaria din localitatea in a carei raza teritoriala se afla penitenciarul.
    (5) In cazul producerii decesului persoanei condamnate, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale survenite in timpul executarii pedepsei, urmasii acestuia beneficiaza de pensie de urmas, potrivit legii.

    TITLUL V
    Executarea masurilor preventive privative de libertate

    Art. 92
    Centrele de retinere si arestare preventiva si centrele de arestare preventiva
    (1) Retinerea si arestarea preventiva in cursul urmaririi penale se executa in centrele de retinere si de arestare preventiva, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, iar arestarea preventiva in cursul judecatii se executa in centrele de arestare preventiva sau in sectii speciale de arestare preventiva din penitenciare, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
    (2) Centrele de retinere si arestare preventiva se infiinteaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar centrele de arestare preventiva se infiinteaza prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare preventiva, precum si a centrelor de arestare preventiva se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului justitiei.
    (4) Masurile necesare pentru siguranta centrelor de retinere si arestare preventiva, precum si pentru siguranta centrelor de arestare preventiva se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului justitiei.
    Art. 93
    Executarea retinerii si a arestarii preventive
    (1) Retinerea se executa in temeiul ordonantei prin care s-a dispus retinerea, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (2) Arestarea preventiva se executa in temeiul mandatului de arestare, emis potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (3) Primirea in centrele de retinere si arestare preventiva sau in centrele de arestare preventiva a persoanelor fata de care s-au dispus aceste masuri preventive se face pe baza ordonantei prevazute in alin. (1) sau, dupa caz, a mandatului de arestare prevazut in alin. (2), dupa ce li se stabileste identitatea.
    (4) Centrele de retinere si arestare preventiva si centrele de arestare preventiva sunt obligate sa asigure exercitarea drepturilor prevazute in Codul de procedura penala.
    (5) Dispozitiile din titlul IV, cap. III - VII referitoare la conditiile de detentie, drepturile si obligatiile persoanelor condamnate, munca si activitati socioeducative, recompensare si sanctiuni disciplinare se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor prevazute in prezentul titlu.
    (6) Persoanele retinute sau arestate preventiv poarta costum civil.
    (7) Persoanele arestate preventiv, la cererea lor, pot presta o munca sau pot desfasura activitati socioeducative, in interiorul centrelor de retinere si arestare preventiva sau al centrelor de arestare preventiva, cu avizul judecatorului delegat cu executarea pedepselor.
    Art. 94
    Dosarul individual al persoanei arestate preventiv
    (1) Administratia centrului de retinere si arestare preventiva sau a centrului de arestare preventiva completeaza pentru fiecare persoana arestata preventiv dosarul individual prevazut in art. 41 alin. (2).
    (2) Dosarul individual al persoanei arestate preventiv cuprinde:
    a) datele si actul de identitate ale persoanei arestate preventiv;
    b) fotografii din fata si din profil;
    c) copie dupa hotararea prin care s-a dispus arestarea preventiva sau prelungirea arestarii preventive;
    d) mandatul de arestare;
    e) anul, luna, ziua si ora la care a inceput executarea arestarii preventive;
    f) cazierul judiciar;
    g) fisa dactiloscopica;
    h) documentele intocmite in urma examenelor medicale obligatorii prevazute la art. 62;
    i) documentele din care rezulta indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 54 alin. (1) sau (3);
    j) documentele referitoare la masurile luate de catre administratia centrului de retinere si arestare preventiva sau a centrului de arestare preventiva cu privire la exercitarea drepturilor persoanei arestate preventiv;
    k) documentele referitoare la aplicarea sanctiunilor disciplinare in timpul executarii arestarii preventive;
    l) alte documente intocmite in timpul executarii arestarii preventive.
    (3) Persoana arestata preventiv si aparatorul acesteia au acces, in prezenta persoanei anume desemnate de conducatorul centrului de retinere si arestare preventiva sau de arestare preventiva, la dosarul individual.
    (4) Instanta de judecata are acces la dosarul individual al persoanei arestate preventiv.
    (5) Dosarul individual poate fi consultat, cu exceptia situatiilor in care acesta este cerut de organele abilitate potrivit legii, numai cu acordul persoanei arestate preventiv si al judecatorului delegat cu executarea pedepselor.
    (6) Datele cu caracter personal ale persoanelor arestate preventiv sunt confidentiale, potrivit legii.
    Art. 95
    Registrele privind persoanele retinute sau arestate preventiv
    Administratia fiecarui centru de retinere si arestare preventiva si a fiecarui centru de arestare preventiva intocmeste urmatoarele registre privind persoanele retinute sau arestate preventiv:
    a) registrul de evidenta a primirii persoanelor retinute sau arestate preventiv, in care se consemneaza anul, luna, ziua si ora la care persoana retinuta sau arestata a fost primita in centru;
    b) registrul de evidenta a punerii in libertate a persoanelor retinute sau arestate preventiv.

    TITLUL VI
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 96
    Dispozitii tranzitorii
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor stabileste pentru fiecare persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate regimul de executare, conform dispozitiilor Codului penal si ale prezentei legi.
    Art. 97
    Dispozitii finale
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data intrarii in vigoare a noului Cod penal.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta, prin hotarare, regulamentul de aplicare a dispozitiilor acesteia.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 294/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 294 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu