E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 142 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 145 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 151 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 158 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 180 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 abrogă articolul 189 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 17 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 18 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 19 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 20 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 22 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 25 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 26 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 27 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 28 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 29 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 30 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 abrogă articolul 31 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 32 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 abrogă articolul 33 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 34 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 36 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 38 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 39 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 40 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 41 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 105 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 107 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 110 din actul Legea 84 1995
Articolul 1 din actul Legea 268 2003 modifica articolul 122 din actul Legea 84 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 268 din 13 iunie 2003

pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 19 iunie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani."
    2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati de invatamant sau formatiuni de studiu cu limba de predare romana si, dupa caz, cu predarea in limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea in limba materna in cea mai apropiata localitate in care este posibil."
    3. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare.
    (2) Sistemul national de invatamant cuprinde unitati si institutii de invatamant de stat si particulare.
    (3) Privatizarea institutiilor si a unitatilor de invatamant de stat este interzisa.
    (4) Invatamantul este organizat pe niveluri, asigurand coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de varsta si individuale.
    (5) Sistemul national de invatamant cuprinde urmatoarele niveluri:
    a) invatamant prescolar: grupa mica; grupa mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru scoala;
    b) invatamant primar: clasele I - IV;
    c) invatamant secundar, care cuprinde:
    1. invatamant secundar inferior, organizat in doua cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V - VIII, si ciclul inferior al liceului sau scoala de arte si meserii, clasele IX - X;
    2. invatamant secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI - XII/XIII, precedat, dupa caz, de anul de completare;
    d) invatamant postliceal;
    e) invatamant superior: invatamant universitar si invatamant postuniversitar.
    (6) Sistemul national de invatamant cuprinde si educatia permanenta.
    (7) Invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal constituie invatamantul preuniversitar. Ciclul inferior si ciclul superior al liceului constituie invatamantul liceal. Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie invatamantul profesional.
    (8) Invatamantul primar si secundar inferior constituie invatamantul obligatoriu.
    (9) Invatamantul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei si Cercetarii, iar invatamantul superior este coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu respectarea autonomiei universitare.
    (10) Formele de organizare a invatamantului sunt: invatamant de zi, seral, cu frecventa redusa, la distanta, comasat si, pentru copiii cu nevoi educative speciale, nedeplasabili, cu scolarizare la domiciliu.
    (11) Invatamantul obligatoriu este invatamant de zi. In mod exceptional, pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 2 ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul obligatoriu se poate organiza si in alte forme de invatamant, conform alin. (8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (12) In sistemul de invatamant pot functiona unitati-pilot, experimentale si de aplicatie.
    (13) In raport cu conditiile existente pot functiona, sub conducere unica, unitati de invatamant in care se organizeaza mai multe niveluri/cicluri de invatamant.
    (14) In cadrul sistemului national de invatamant, sub coordonarea si controlul Ministerului Educatiei si Cercetarii se pot infiinta si pot functiona, conform legii, structuri de invatamant organizate prin cooperare intre unitati si institutii din tara si din strainatate, pe baza unor acorduri interguvernamentale."
    4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In situatii justificate, copiilor din grupa mare, pregatitoare pentru scoala, si elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, masa si internat, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii, al autoritatilor administratiei publice locale, al agentilor economici, al comunitatilor locale, al societatilor de binefacere si al altor persoane juridice sau fizice."
    5. Dupa alineatul (2) al articolului 17 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) La cererea parintilor si in functie de resursele locale existente, unitatile de invatamant pot organiza cu elevii, dupa orele de curs, activitati educative si de invatare sub supravegherea personalului didactic si/sau didactic auxiliar."
    6. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Invatamantul prescolar se organizeaza pentru copii in varsta de 3 - 6/7 ani, in gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal."
    7. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel primar se generalizeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala.
    (2) Administratia locala si inspectoratul scolar vor asigura resursele umane, materiale si financiare, necesare cuprinderii copiilor de varsta 5 - 6/7 ani in grupa mare, pregatitoare pentru scoala."
    8. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Invatamantul primar se organizeaza si functioneaza, de regula, cu program de dimineata, in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - IV, I - VIII, I - X sau I - XII/XIII.
    (2) In clasa I sunt inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar.
    (3) La cererea scrisa a parintilor, tutorilor sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa I si copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la sfarsitul anului calendaristic, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
    (4) La cererea scrisa a parintilor, tutorilor sau a sustinatorilor legali, inscrierea in clasa I a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar va fi amanata cu un an.
    (5) Ministerul Educatiei si Cercetarii poate aproba organizarea de cursuri de pregatire in vederea promovarii claselor I - IV pentru persoanele care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul primar pana la varsta de 14 ani."
    9. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ciclul gimnazial"
    10. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Ciclul gimnazial se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - VIII, V - VIII, V - X, I - X, I - XII/XIII sau V - XII/XIII."
    11. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Accesul absolventilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii se realizeaza prin procedura de selectie si repartizare, reglementata conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se da publicitatii pana la inceputul anului scolar.
    (2) Procedura de selectie si repartizare se bazeaza pe rezultatele evaluarii competentelor dobandite in cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competentelor se realizeaza conform standardelor nationale de evaluare."
    12. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Ciclul inferior al liceului"
    13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Ciclul inferior al liceului se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - X, V - X, I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII.
    (2) Reteaua liceelor de stat este aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea inspectoratelor scolare, cu consultarea altor factori interesati si ca rezultat al evaluarii institutionale realizate de Comisia Nationala de Evaluare Institutionala. Reteaua, numarul de locuri si de clase se aproba anual, in functie de cerintele locale si nationale, si se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar.
    (3) Invatamantul liceal seral, cu frecventa redusa si la distanta, poate functiona, in conditiile legii, in unitati de invatamant stabilite de inspectoratele scolare.
    (4) Absolventii ciclului inferior al liceului dobandesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola."
    14. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Durata studiilor in invatamantul liceal poate fi, dupa caz, de 4 sau de 5 ani si este stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    15. Dupa articolul 24 se introduce sectiunea a 2^1-a cu urmatorul titlu:
    "Ciclul superior al liceului"
    16. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Trecerea din ciclul inferior in ciclul superior al liceului este reglementata prin metodologia Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se da publicitatii la inceputul anului scolar precedent admiterii.
    (2) Ciclul superior al liceului se organizeaza si functioneaza in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII.
    (3) Inscrierea in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face in primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani.
    (4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecventa redusa si la distanta, poate functiona, in conditiile legii, in unitati de invatamant stabilite de inspectoratele scolare.
    (5) Ciclul superior al liceului functioneaza cu filierele, profilurile si specializarile stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in raport cu dinamica profesiunilor, meseriilor si ocupatiilor de pe piata fortei de munca.
    (6) In functie de filiera, de profil si de specializare, durata studiilor in cadrul ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani si este stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    17. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Finalizarea studiilor liceale se atesta printr-un certificat de absolvire, care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, dreptul de sustinere a examenului national de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.
    (2) Absolventii ciclului superior al liceului dobandesc si portofoliul personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
    (3) Absolventii ciclului superior al liceului care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat dobandesc si diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces in invatamantul superior, in conditiile legii.
    (4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv trei probe comune si a trei probe diferentiate in functie de filiera si de profil.
    A. Probele comune sunt:
    a) limba si literatura romana, scris si oral;
    b) una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu;
    c) limba materna, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva.
    B. Probele de examen diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului sunt:
    Filiera teoretica:
    a) Profil umanist:
    1. istorie sau geografie;
    2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
    3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.
    b) Profil real:
    1. matematica;
    2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
    3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.
    Filiera tehnologica:
    a) matematica, pentru toate profilurile si specializarile;
    b) o proba la alegere din aria curriculara "tehnologii", in functie de specializarea aleasa de elev;
    c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
    Filiera vocationala:
    a) istorie sau geografie ori o disciplina socioumana, respectiv matematica sau stiinte, in functie de profil;
    b) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializarii; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ministerele interesate;
    c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
    (5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializari, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, absolventii ciclului superior al liceului pot sustine un examen de certificare sau, dupa caz, de atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii.
    (6) Absolventii ciclului superior al liceului care sustin si promoveaza examenul de certificare/atestare a competentelor profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala nivel 3, respectiv atestat de competente profesionale.
    (7) Lista cuprinzand probele de examen, continutul programelor de examen si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si a examenului de certificare, respectiv de atestare a competentelor profesionale, se stabileste prin metodologii elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se da publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenelor.
    (8) La intocmirea listei cuprinzand probele de examen si la stabilirea continutului programelor de bacalaureat pot fi consultate si institutiile de invatamant superior.
    (9) In cazul intreruperii studiilor se recunoaste fiecare an scolar promovat. La cerere, se elibereaza un document de certificare a studiilor efectuate si portofoliul personal pentru educatie permanenta, completat la zi."
    18. Alineatele (5) si (6) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Candidatii proveniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de bacalaureat si examenul de certificare, respectiv atestare a competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (6) Examenul national de bacalaureat se considera promovat daca au fost promovate toate probele. In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, in sesiunile ulterioare."
    19. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) In urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare profesionala si, respectiv, a atestatului de competente profesionale nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.
    (2) Absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX - XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit."
    20. La capitolul IV, titlul sectiunii a 3-a va avea urmatorul cuprins:
    "Invatamantul din scolile de arte si meserii"
    21. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) In scolile de arte si meserii se organizeaza invatamant pentru profesionalizare, in scopul calificarii de nivel 1 pe domenii ocupationale.
    (2) Scolile de arte si meserii pot functiona independent sau in cadrul unitatilor de invatamant cu clasele I - X, I - XII/XIII, V - X, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII."
    22. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii este organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea factorilor interesati.
    (2) Reteaua de stat a scolilor de arte si meserii, meseriile si calificarile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar."
    23. Articolul 31 se abroga.
    24. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Unitatile de invatamant pot organiza, la cererea factorilor interesati, pe baza de contract, cursuri de calificare si de conversie profesionala, cu respectarea standardelor ocupationale, precum si alte servicii educationale.
    (2) Agentii economici care asigura, dupa caz, pe baza de contract cu unitatile de invatamant, burse de scolarizare, stagii de instruire practica a elevilor, dotarea spatiilor de instruire, locuri de munca pentru absolventi pot beneficia de facilitati fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotarare a Guvernului."
    25. Articolul 33 se abroga.
    26. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Absolventii scolilor de arte si meserii dobandesc certificat de absolvire si portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
    (2) Absolventii care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala nivel 1.
    (3) Sistemul de certificare a nivelului de calificare si a competentelor profesionale dobandite in cadrul invatamantului preuniversitar se organizeaza pe baza reglementarilor comune ale Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
    27. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Organizarea invatamantului din scolile de arte si meserii si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin metodologii specifice."
    28. Dupa articolul 35 se introduce sectiunea a 4-a cu urmatorul titlu:
    "Anul de completare"
    29. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Absolventii scolilor de arte si meserii cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesionala nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor in invatamantul secundar superior, in conditiile prezentei legi.
    (2) Pentru a avea acces in ciclul superior al liceului, absolventii prevazuti la alin. (1) trebuie sa urmeze si sa absolveasca, in conditiile legii, anul de completare.
    (3) Absolventii anului de completare dobandesc certificat de absolvire, portofoliul personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
    (4) Absolventii anului de completare care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala nivel 2.
    (5) Absolventii anului de completare cu certificat de calificare profesionala nivel 2 si certificat de absolvire pot continua studiile in ciclul superior al liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si date publicitatii cu un an inainte de inceputul anului scolar.
    (6) Reteaua unitatilor de invatamant de stat care scolarizeaza elevi in anul de completare este organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea factorilor interesati.
    (7) Reteaua unitatilor de invatamant de stat care scolarizeaza elevi in anul de completare, meseriile si calificarile pentru care se scolarizeaza si numarul de locuri aferente se dau publicitatii cu 6 luni inainte de inceperea anului scolar.
    (8) Organizarea invatamantului din anul de completare si a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin metodologii specifice."
    30. Litera b) a articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "b) elevii pot fi inscrisi numai pe baza testarii aptitudinilor specifice;"
    31. Litera e) a articolului 38 se abroga.
    32. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Absolventii invatamantului de arta si ai invatamantului sportiv beneficiaza de drepturile prevazute la art. 23 alin. (4) si la art. 26 alin. (1), (2), (3), (5), (6) si (9)."
    33. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate organiza cluburi scolare si unitati de invatamant preuniversitar cu program sportiv sau de arta, integrat sau suplimentar."
    34. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "Invatamantul pentru copii si tineri cu cerinte educative speciale"
    35. Alineatul (3) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Invatamantul special primar si secundar inferior este obligatoriu si are durata, dupa caz, de 10 sau 11 ani."
    36. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 105
    (1) Invatamantul particular preuniversitar se organizeaza si functioneaza cu aceleasi niveluri si in aceleasi tipuri de unitati de invatamant ca si invatamantul preuniversitar de stat.
    (2) Gradinitele, scolile primare si gimnaziale, precum si scolile de arte si meserii se pot infiinta cu autorizarea inspectoratului scolar, pe baza documentatiei de evaluare.
    (3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum si scolile postliceale se pot infiinta cu avizul inspectoratului scolar si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe baza documentatiei de evaluare."
    37. Alineatul (2) al articolului 107 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Acreditarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu autorizatie de incredere trebuie solicitata dupa absolvirea a patru promotii."
    38. Alineatul (3) al articolului 110 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In invatamantul particular secundar, cel putin 40% din numarul personalului didactic trebuie sa fie incadrat cu norma de baza in unitatea respectiva."
    39. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122
    In invatamantul de stat din scolile de arte si meserii si anul de completare, precum si in invatamantul liceal si postliceal de specialitate, in care, la cerere si in conditiile legii, predarea se face in limba materna la disciplinele de specialitate, este obligatorie insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana."
    40. Partea introductiva si litera d) ale articolului 142 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 142
    Inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei si Cercetarii, avand, in principal, urmatoarele atributii:
    ...........................................................................
    d) infiinteaza, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, unitati scolare ale invatamantului de stat: gradinite, scoli primare, gimnazii, scoli de arte si meserii;"
    41. Alineatul (7) al articolului 145 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Directorii si directorii adjuncti ai unitatilor din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si ai scolilor de arte si meserii, precum si directorii adjuncti din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti de inspectorul scolar general, conform legii."
    42. Literele d) si e) ale alineatului (2) al articolului 151 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) maistri-instructori - in invatamantul secundar si postliceal;
    e) profesori - in invatamantul primar, secundar si postliceal;"
    43. Litera d) a alineatului (1) al articolului 158 va avea urmatorul cuprins:
    "d) clasa din scoala de arte si meserii, anul de completare si invatamantul liceal, precum si anul de studiu din invatamantul postliceal are in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30."
    44. Alineatele (2) si (3) ale articolului 180 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului in invatamantul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa parintelui, a tutorelui legal instituit sau a sustinatorului legal constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 2.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre autoritatile desemnate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, printr-o metodologie comuna."
    45. Articolul 189 se abroga.
    Art. 2
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 268/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 268 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu