Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.265 din 16.11.2018

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19 noiembrie 2018SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Activitatea Gărzilor este subordonată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Naţională, organizată ca direcţie generală cu atribuţii de reglementare, implementare şi control al regimului silvic şi cinegetic, denumită în continuare Direcţie. 2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile şi competenţele Direcţiei, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică activitatea Gărzilor, prin direcţia generală prevăzută la alin. (4), anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanţă care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)raportarea operativă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi întocmirea raportului anual de activitate. 4. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condiţiile prevăzute la alin. (4), precum şi cel din cadrul Direcţiei este supus unei evaluări de integritate, care constituie cerinţă specifică ocupării posturilor din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică sau încetării raportului de muncă, după caz.
(6) Personalul din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei este supus anual evaluării de integritate prevăzute la alin. (5), cu aprobarea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate , alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
(7) Dobândirea calităţii de personal al Gărzilor şi al Direcţiei presupune acordul implicit al acestuia pentru evaluarea de integritate.
(8) Formarea profesională continuă este obligatorie pentru întreg personalul angajat în cadrul Gărzilor şi al Direcţiei.
(9) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sistemul naţional de formare profesională continuă pentru pregătirea, formarea, perfecţionarea şi evaluarea personalului din silvicultură, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei se face numai cu promovarea evaluării de integritate prevăzute la art. 6 alin. (5) şi (6).
(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de integritate pentru ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei, precum şi pentru personalul angajat din cadrul acestora se stabileşte prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).
7. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Numărul minim al mijloacelor de transport necesar realizării atribuţiilor Gărzilor şi a Direcţiei este de 250. 8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 9. Anexa nr. 2 se abrogă.
Articolul II În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare, sintagma „anexa nr. 1" se înlocuieşte cu sintagma „anexa". Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 265/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 265 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 612 2017
     We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,hsbc bank etc We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for client all over the world. Equally,we are ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. We are equally ready to cover some commission to those Brokers and financial consultants/consulting firms. Awaiting a favourable response from you. Best regards DARREN,CRAIG email :darrencraig002@gmail.com skype: darrencraig002@gmail.com Tel contact: +448060938462
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 116 2018
    We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information. Contact name: Azra Ishaque Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com Skype : lintel.financialservicesplc
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more. For further details contact us with the below information.... Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM Email: leasingmandate@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 665 2008
     When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 265/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu