E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 53 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 4 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 5 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 46 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 49 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 51 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 52 din actul Legea 47 1992
Articolul 2 din actul Legea 232 2004 modifica Legea 47 1992
Articolul 3 din actul Legea 232 2004 republica Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 20 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 20 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 23 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 24 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 26 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 27 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 29 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 30 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 31 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 32 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 34 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 34 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 35 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 abrogă articolul 36 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 adauga dupa articolul 3 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 37 din actul Legea 47 1992
Articolul 1 din actul Legea 232 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 47 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 232 din  3 iunie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din  3 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Inaintea alineatului (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei."
    2. Alineatul (3) al articolului 1 se abroga.
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Curtea Constitutionala asigura controlul constitutionalitatii legilor, a tratatelor internationale, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului.
    (2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevazute la alin. (1), care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei.
    (3) Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului."
    4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Atributiile Curtii Constitutionale sunt cele stabilite de Constitutie si de prezenta lege.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale."
    5. Articolele 4 si 5 se abroga.
    6. Alineatul (2) al articolului 8 se abroga.
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Mandatul presedintelui poate fi reinnoit."
    8. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) coordoneaza activitatea Curtii Constitutionale;
    b) convoaca si prezideaza sedintele Curtii Constitutionale;".
    9. Dupa litera b) a alineatului (1) al articolului 11 se introduce o litera noua, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) desemneaza judecatorul-raportor in cazurile prevazute de lege si stabileste termenele de judecata;"
    10. Dupa alineatul (2) al articolului 11 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea atributiilor de conducere administrativa, presedintele emite ordine."
    11. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Curtea Constitutionala poate fi sesizata in cazurile expres prevazute de art. 146 din Constitutie, republicata, sau de legea sa organica."
    12. Partea introductiva si litera A ale alineatului (1) al articolului 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Curtea Constitutionala pronunta decizii, hotarari si emite avize, dupa cum urmeaza:
    A. Decizii, in cazurile in care:
    a) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
    b) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, inainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
    c) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
    d) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, precum si a celor ridicate direct de Avocatul Poporului;
    e) solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic."
    13. Dupa alineatul (2) al articolului 13 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Deciziile si hotararile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor."
    14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, Curtea hotaraste altfel."
    15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
    (2) In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si Avocatului Poporului si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si la cel al Senatului. In cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, termenul este de 2 zile."
    16. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) In cazul sesizarii Curtii Constitutionale de unul dintre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, de parlamentari, de Guvern, de Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea va comunica Presedintelui Romaniei sesizarea primita, in ziua inregistrarii.
    (2) Daca sesizarea s-a facut de Presedintele Romaniei, de parlamentari, de Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, precizand si data cand vor avea loc dezbaterile.
    (3) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, iar daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Avocatului Poporului, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator."
    17. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Pana la data dezbaterilor, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului pot prezenta, in scris, punctul lor de vedere."
    18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei. Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea legii se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru.
    (3) In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale."
    19. La capitolul III sectiunea a 2-a, dupa punctul 1 se introduc doua puncte noi, punctele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
    "1^1. Verificarea constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei
    Art. 20^1
    Inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa, insotita de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca, in termen de 10 zile, sa se pronunte asupra respectarii dispozitiilor constitutionale privind revizuirea.
    Art. 20^2
    La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, presedintele Curtii numeste un judecator-raportor si stabileste termenul de judecata.
    Art. 20^3
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor.
    (2) Decizia Curtii se comunica celor care au initiat proiectul de lege sau propunerea legislativa ori, dupa caz, reprezentantului acestora.
    Art. 20^4
    Proiectul de lege sau propunerea legislativa se prezinta Parlamentului numai impreuna cu decizia Curtii Constitutionale, comunicata potrivit art. 20^3 alin. (2).
    Art. 20^5
    (1) In termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constitutiei, Curtea Constitutionala se pronunta, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20^2 si art. 20^3 aplicandu-se in mod corespunzator.
    (2) Decizia prin care se constata ca nu au fost respectate dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea reexaminarii legii de revizuire a Constitutiei, pentru punerea ei de acord cu decizia Curtii Constitutionale.
    1^2. Controlul constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
    Art. 20^6
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale inainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
    (2) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica Presedintelui Romaniei, presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului.
    (3) Sesizarea facuta de parlamentari se inregistreaza, dupa caz, la Senat sau la Camera Deputatilor si se trimite Curtii Constitutionale, in ziua primirii ei, de catre secretarul general al Camerei respective.
    (4) Curtea Constitutionala comunica sesizarea Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Art. 20^7
    Pana la data dezbaterilor in plenul Curtii Constitutionale, Presedintele Romaniei, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, in scris, punctele lor de vedere.
    Art. 20^8
    (1) Dezbaterea asupra constitutionalitatii tratatului sau a acordului international are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atat asupra prevederilor mentionate in sesizare, cat si asupra celor de care, in mod necesar si evident, acestea nu pot fi disociate.
    (2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    (3) In cazul in care constitutionalitatea tratatului sau a acordului international a fost constatata potrivit art. 146 lit. b) din Constitutie, republicata, acesta nu poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate. Tratatul sau acordul international constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat."
    20. Alineatul (3) al articolului 22 se abroga.
    21. Alineatul (4) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Daca prin decizie se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului, Camera sesizata va reexamina, in termen de 45 de zile, aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile din regulament declarate neconstitutionale sunt suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, dispozitiile regulamentare declarate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice."
    22. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 3 va avea urmatorul titlu:
    "3. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial".
    23. Alineatele (1), (2), (3) si (6) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.
    (2) Exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau, din oficiu, de catre instanta de judecata ori de arbitraj comercial. De asemenea, exceptia poate fi ridicata de procuror in fata instantei de judecata, in cauzele la care participa.
    (3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
    ...........................................................................
    (6) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o incheiere motivata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Incheierea poate fi atacata numai cu recurs la instanta imediat superioara, in termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judeca in termen de 3 zile."
    24. Alineatele (1) si (4) ale articolului 24 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Primind incheierea prevazuta la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecatorul-raportor si va comunica incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    ...........................................................................
    (4) Judecata are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse in dosar, cu instiintarea partilor si a Ministerului Public."
    25. Alineatul (3) al articolului 24 se abroga.
    26. Dupa alineatul (4) al articolului 24 se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Participarea procurorului la judecata este obligatorie."
    27. Alineatul (3) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept."
    28. La capitolul III sectiunea a 2-a, dupa punctul 3 se introduc doua puncte noi, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului
    Art. 25^1
    Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonanta in vigoare.
    Art. 25^2
    La solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 23 - 25 se aplica in mod corespunzator.
    3^2. Solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice
    Art. 25^3
    (1) Curtea Constitutionala solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Cererea de solutionare a conflictului va mentiona autoritatile publice aflate in conflict, textele legale asupra carora poarta conflictul, prezentarea pozitiei partilor si opinia autorului cererii.
    Art. 25^4
    (1) Primind cererea, presedintele Curtii Constitutionale o va comunica partilor aflate in conflict, solicitandu-le sa isi exprime, in scris, in termenul stabilit, punctul de vedere asupra continutului conflictului si a eventualelor cai de solutionare a acestuia, si va desemna judecatorul-raportor.
    (2) La data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la primirea cererii, presedintele Curtii Constitutionale stabileste termenul pentru sedinta de judecata si citeaza partile implicate in conflict. Dezbaterea va avea loc la data stabilita de presedintele Curtii Constitutionale chiar daca vreuna dintre autoritatile publice implicate nu respecta termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere.
    (3) Dezbaterea are loc pe baza raportului prezentat de judecatorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (1), a probelor administrate si a sustinerilor partilor.
    Art. 25^5
    Decizia prin care se solutioneaza conflictul juridic de natura constitutionala este definitiva si se comunica autorului sesizarii, precum si partilor aflate in conflict, inainte de publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    29. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului.
    (2) Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei este validat de Curtea Constitutionala."
    30. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Contestatiile cu privire la inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii la functia de Presedinte al Romaniei, precum si cele cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala in conditiile legii se solutioneaza de Curtea Constitutionala, cu votul majoritatii judecatorilor, in termenele prevazute de legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei."
    31. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 29 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Pentru solutionarea contestatiei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecatorul-raportor, care este obligat sa o comunice, impreuna cu actele doveditoare, partidului politic la care se refera contestatia, precizandu-i data pana la care poate depune un memoriu in aparare, insotit de dovezile corespunzatoare.
    (2) Contestatia se judeca, pe baza raportului prezentat de judecatorul desemnat in acest scop si a probelor administrate, cu citarea contestatorului, a partidului politic a carui constitutionalitate este contestata si a Ministerului Public.
    ...........................................................................
    (4) Decizia Curtii nu este supusa cailor de atac."
    32. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale in cazurile prevazute de art. 40 alin. (2) din Constitutie, republicata.
    (2) Decizia de admitere a contestatiei se comunica Tribunalului Bucuresti in vederea radierii partidului politic neconstitutional din Registrul partidelor politice."
    33. Alineatul (3) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Presedintele Curtii Constitutionale, primind cererea, va desemna judecatorul-raportor."
    34. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Avizul cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei se emite de Curtea Constitutionala in urma dezbaterii propunerii de suspendare si a dovezilor prezentate."
    35. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Romaniei va fi insotita de dovezile necesare, iar constatarea acestor imprejurari se face de Curtea Constitutionala, cu votul majoritatii judecatorilor."
    36. La capitolul III sectiunea a 2-a, dupa punctul 7 se introduc doua puncte noi, punctele 7^1 si 7^2, cu urmatorul cuprins:
    "7^1. Exercitarea atributiilor privitoare la organizarea si desfasurarea referendumului si la confirmarea rezultatelor acestuia
    Art. 34^1
    (1) Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.
    (2) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor alin. (1), Curtea Constitutionala poate cere informatii de la autoritatile publice.
    (3) Biroul Electoral Central este obligat sa prezinte, la solicitarea Curtii Constitutionale, informari asupra fazelor si operatiunilor de desfasurare a referendumului.
    Art. 34^2
    (1) Plenul Curtii Constitutionale decide cu o majoritate de doua treimi asupra valabilitatii referendumului.
    (2) Hotararea Curtii Constitutionale stabileste daca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.
    (3) Inaintea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararea Curtii Constitutionale se prezinta Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite in sedinta comuna.
    7^2. Verificarea indeplinirii conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni
    Art. 34^3
    Curtea Constitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa legislativa a cetatenilor, se pronunta asupra:
    a) caracterului constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor;
    b) indeplinirii conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori sunt atestate de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale ori de catre imputernicitii acestora;
    c) intrunirii numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 74 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 150 alin. (1) din Constitutie, republicata, precum si asupra respectarii dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.
    Art. 34^4
    La primirea sesizarii, presedintele Curtii Constitutionale desemneaza judecatorul-raportor si stabileste termenul pentru intrunirea judecatorilor, in vederea verificarii initiativei."
    37. Articolele 35 si 36 se abroga.
    38. Dupa capitolul III se introduc doua capitole noi, capitolele III^1 si III^2, cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Plenul Curtii Constitutionale

    Art. 36^1
    Plenul Curtii Constitutionale, alcatuit din judecatorii Curtii, indeplineste atributiile acesteia, prevazute de Constitutie si de lege. Plenul poate lua orice masura necesara pentru buna desfasurare a activitatii Curtii.
    Art. 36^2
    (1) Curtea Constitutionala lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul judecatorilor. Plenul decide cu votul majoritatii judecatorilor Curtii, daca prin lege nu se prevede altfel.
    (2) Solutiile adoptate de Curtea Constitutionala in exercitarea atributiilor jurisdictionale se inscriu in condica sedintelor de judecata, iar in materie administrativa se consemneaza, pentru fiecare sedinta in parte, intr-un proces-verbal pe baza caruia se emite o hotarare, semnata de presedintele Curtii si contrasemnata de secretarul general.
    (3) Pentru exercitarea altor atributii decat cele jurisdictionale, Plenul se convoaca de presedintele Curtii Constitutionale, din proprie initiativa sau la cererea scrisa a unui judecator. Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, care se adopta in plen, la inceputul sedintei.

    CAP. 3^2
    Reguli procedurale specifice activitatii Curtii Constitutionale

    Art. 36^3
    (1) La sedintele Plenului participa toti judecatorii Curtii Constitutionale, in afara de situatiile in care unii absenteaza in mod justificat.
    (2) Sedintele sunt prezidate de presedintele Curtii Constitutionale. In lipsa presedintelui Curtii, sedintele sunt prezidate de un judecator desemnat de acesta. La sedinte participa in mod obligatoriu magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul-raportor, iar in cazurile prevazute de lege, reprezentantul Ministerului Public si alte persoane sau autoritati, instiintate in acest scop.
    (3) Dezbaterile au loc cu participarea numai a judecatorilor Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a celorlalte documente aflate la dosar si, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 146 lit. d), e) si k) din Constitutie, republicata, fara instiintarea partilor. Presedintele Curtii poate invita, pentru relatii, persoanele considerate necesare.
    Art. 36^4
    (1) Accesul publicului este limitat la numarul de locuri din sala de sedinta. Secretarul general va lua masuri pentru asigurarea accesului publicului in sala de sedinte.
    (2) In scopul asigurarii solemnitatii sedintei, utilizarea in sala de sedinta a aparatelor ce permit inregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvantului ori a imaginii este admisa numai inaintea inceperii dezbaterilor si cu autorizarea prealabila a presedintelui Curtii Constitutionale.
    (3) Este interzis ca in sala de sedinta sa se faca propaganda de orice fel, prin viu grai ori prin afise, pancarte sau alte materiale de acest gen, sub sanctiunea evacuarii din sala si a sesizarii organelor de politie, daca presedintele Curtii Constitutionale apreciaza ca fapta are caracter grav.
    (4) Dispozitiile art. 122 si 123 din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
    (5) Conexarea dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale se dispune atunci cand obiectul exceptiei este identic.
    Art. 36^5
    In timpul sedintelor publice, judecatorii, magistratii-asistenti, procurorii si avocatii poarta roba.
    Art. 36^6
    Curtea Constitutionala, legal sesizata, procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecatorilor.
    Art. 36^7
    In cursul sedintei publice, magistratul-asistent va consemna in registrul de note, numerotat si sigilat, numarul dosarului, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, masurile dispuse de Curtea Constitutionala, precum si toate celelalte aspecte rezultand din desfasurarea dezbaterilor. Pe baza acestuia, magistratul-asistent va intocmi incheierea de dezbateri. Registrul de note se pastreaza in arhiva Curtii timp de 5 ani de la data ultimelor note scrise.
    Art. 36^8
    In cazul in care Curtea Constitutionala ramane in pronuntare, presedintele anunta ziua stabilita pentru aceasta. Amanarea pronuntarii nu va depasi, de regula, 30 de zile. In condica de sedinta se va trece in momentul pronuntarii si termenul la care au avut loc dezbaterile.
    Art. 36^9
    (1) Deliberarea se face in secret si la ea vor fi prezenti numai judecatorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile si a participat la ele poate fi consultat.
    (2) Judecatorul-raportor voteaza primul, cel mai tanar judecator, al doilea, apoi ceilalti judecatori si, la sfarsit, presedintele Curtii Constitutionale.
    (3) In situatia in care un judecator cere sa se intrerupa deliberarea pentru o mai buna studiere a problemelor ce formeaza obiectul dezbaterii si presedintele Curtii Constitutionale sau cel putin o treime din numarul judecatorilor Plenului considera cererea justificata, se va amana pronuntarea pentru o alta data, tinandu-se seama de urgenta cauzei.
    (4) Daca in cursul deliberarii se constata necesitatea lamuririi suplimentare a unor aspecte, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, luand masurile procesuale necesare.
    Art. 36^10
    (1) Rezultatul deliberarii se inscrie intr-o minuta, care se semneaza de judecatorii care au participat la sedinta si de magistratul-asistent.
    (2) Magistratul-asistent va consemna de indata in condica de sedinta solutiile date, care se semneaza de catre judecatori.
    (3) Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta. Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia.
    Art. 36^11
    (1) Deciziile, hotararile si avizele se redacteaza in scris de catre magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub indrumarea judecatorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronuntare.
    (2) Deciziile, hotararile si avizele se certifica de catre presedintele Curtii Constitutionale si de magistratul-asistent care a participat la dezbateri. Ele primesc numar in ordinea inscrierii lor in condica de sedinta, separat pentru decizii, hotarari si avize.
    (3) Curtea Constitutionala editeaza culegeri de decizii si hotarari si organizeaza sistematizarea jurisprudentei sale."
    39. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Statutul judecatorilor Curtii Constitutionale"
    40. Inaintea alineatului (1) al articolului 37 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea atributiilor lor si sunt inamovibili pe durata mandatului.
    Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor."
    41. Alineatele (1) si (2) ale articolului 42 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi arestati sau trimisi in judecata penala decat cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau a Presedintelui Romaniei, dupa caz, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) Competenta de judecata pentru infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Constitutionale apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
    42. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Presedintele Curtii Constitutionale este egal in grad cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, beneficiind de indemnizatie egala cu a acestora, majorata cu 15%, precum si de celelalte drepturi."
    43. Dupa articolul 46 se introduc doua articole noi, articolele 46^1 si 46^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    Judecatorii care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti beneficiaza de cazare gratuita, de transport saptamanal la si de la localitatea de domiciliu, precum si de diurna pentru zilele in care participa la lucrarile Curtii Constitutionale, in conditiile prevazute de lege pentru deputati si senatori.
    Art. 46^2
    (1) La incetarea mandatului, ca urmare a expirarii termenului acestuia sau a imposibilitatii exercitarii sale din motive de sanatate, judecatorii Curtii Constitutionale beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia neta pe 6 luni de activitate.
    (2) Judecatorii Curtii Constitutionale, la data pensionarii sau recalcularii pensiilor anterior stabilite, beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din indemnizatia lor bruta lunara. Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii.
    (3) Judecatorii Curtii Constitutionale au dreptul la pasaport diplomatic, in conditiile legii."
    44. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 5
    Personalul Curtii Constitutionale"
    45. In cadrul capitolului V, dupa articolul 46^2 se introduc doua articole noi, articolele 46^3 si 46^4, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^3
    (1) Personalul Curtii Constitutionale este constituit din corpul magistratilor-asistenti si din personalul Secretariatului General, care este condus de un secretar general.
    (2) Secretarul general este asimilat magistratilor, beneficiind in mod corespunzator de drepturile acestora. Perioada de indeplinire a functiei de secretar general al Curtii Constitutionale constituie vechime in magistratura.
    (3) Secretarul general este ordonator de credite, in conditiile art. 11 alin. (2).
    Art. 46^4
    Statutul personalului Curtii Constitutionale se reglementeaza prin lege speciala."
    46. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale"
    47. Alineatul (2) al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Proiectul de buget se aproba de catre Plenul Curtii Constitutionale si se inainteaza Guvernului pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus legiferarii."
    48. Articolul 51 se abroga.
    49. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Autoritatile publice, institutiile, regiile autonome, societatile comerciale si orice alte organizatii sunt obligate sa comunice informatiile, documentele si actele pe care le detin, cerute de Curtea Constitutionala pentru realizarea atributiilor sale."
    50. Articolul 53 se abroga.
    Art. 2
    In tot cuprinsul legii, denumirea "Curtea Suprema de Justitie" se inlocuieste cu denumirea "Inalta Curte de Casatie si Justitie".
    Art. 3
    Legea nr. 47/1992, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 232/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 232 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu