E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 186 din  9 mai 2003

privind promovarea culturii scrise

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 19 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru sustinerea si promovarea culturii scrise.
    (2) In sensul prezentei legi, prin cultura scrisa se intelege domeniul de referinta care cuprinde carti, reviste si alte publicatii avand caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din Romania, editate pe orice fel de suport.
    Art. 2
    De prevederile prezentei legi beneficiaza activitatile de creatie, productie editoriala si tipografica, de difuzare si promovare a culturii scrise.
    Art. 3
    Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicatiile de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicatiile pornografice si cele destinate jocurilor de noroc.

    CAP. 2
    Stimularea activitatilor de creatie si de productie editoriala

    Art. 4
    (1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiaza de protectia dreptului de proprietate intelectuala, potrivit legii.
    (2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura asistenta juridica in cazul incalcarii dreptului de autor sau a clauzelor contractuale.
    Art. 5
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice pot subventiona partial sau integral, singure sau in colaborare, editarea unor lucrari din categoria celor mentionate la art. 1.
    (2) Sumele reprezentand subventia acordata in colaborare pot acoperi costurile de productie si drepturile de autor, intr-un cuantum de la 20% pana la integral.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice pot acorda subventiile prevazute la alin. (1) si (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de stiinta, invatamant, cultura, culte, arta a consiliului judetean.
    Art. 6
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte ministere pot acorda, in baza unor proiecte, burse de documentare, in tara si in strainatate.
    (2) Bursele in strainatate se pot acorda pe o perioada de pana la 3 luni, in cuantum de pana la 10.000 euro, incluzand cheltuielile de transport.
    (3) Bursele in tara se pot acorda pe o perioada de pana la 3 luni, intr-un cuantum ce nu poate depasi salariul mediu lunar pe economie, la care se adauga cheltuielile de transport si cazare.
    (4) Nefinalizarea proiectului in termenii prevazuti in contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate.
    Art. 7
    Ministerul Culturii si Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrarilor proprii in strainatate.
    Art. 8
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor, precum si alte autoritati ale administratiei publice centrale, singure sau in colaborare, pot acorda subventii pentru traducerea si editarea in strainatate de opere literare, stiintifice, filozofice si tehnice ale autorilor din Romania.
    (2) Valoarea subventiilor prevazute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzatoare si costurile de productie/editare, in proportie de la minimum 20% pana la integral.
    Art. 9
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale acorda subventiile si bursele prevazute la art. 5, 6 si 8 pe baza propunerilor Comisiei Nationale pentru Subventionarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise.
    (2) Dosarele cu solicitarile de subventie si burse prevazute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii si Cultelor de catre editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor Romaniei in strainatate.
    (3) Comisiile mentionate la alin. (1) analizeaza trimestrial proiectele depuse si decid cuantumul subventiilor acordate.
    Art. 10
    (1) Comisia Nationala pentru Subventionarea Culturii Scrise este formata din 13 membri, desemnati pe o perioada de doi ani, dupa cum urmeaza:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor - 3 membri;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 2 membri;
    c) Academia Romana - 2 membri;
    d) organizatiile profesionale ale scriitorilor din Romania - 2 membri;
    e) asociatiile de editori - 2 membri;
    f) organizatiile patronale ale difuzorilor de carte - 2 membri.
    (2) Comisia Nationala pentru Subventionarea Culturii Scrise are urmatoarele atributii:
    a) stabileste criteriile de acordare a subventiilor, urmarind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici romani si straini, editii definitive de autor, debut literar, literatura nationala pentru copii;
    b) recomanda nominalizarile pentru subventii si cuantumul acestora, in baza examinarii dosarelor depuse la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor;
    c) primeste si analizeaza contestatiile cu privire la acordarea subventiilor.
    Art. 11
    (1) Comisia pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise este formata din 13 membri, desemnati pe o perioada de 2 ani, dupa cum urmeaza:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor - 2 membri;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 2 membri;
    c) Ministerul Afacerilor Externe - 2 membri;
    d) Ministerul Informatiilor Publice - 1 membru;
    e) Academia Romana - 2 membri;
    f) organizatiile profesionale ale scriitorilor - 2 membri;
    g) asociatiile de editori - 2 membri.
    (2) Atributiile Comisiei pentru promovarea in strainatate a culturii nationale scrise sunt urmatoarele:
    a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare in tara;
    b) stabilirea cuantumului si a perioadei burselor de documentare in strainatate;
    c) stabilirea criteriilor de acordare a subventiilor pentru traduceri si lansari de carte in strainatate;
    d) primirea si analizarea contestatiilor cu privire la deciziile de acordare a subventiilor si burselor.

    CAP. 3
    Difuzarea si promovarea

    Art. 12
    Difuzarea publicatiilor prevazute la art. 1 beneficiaza pe teritoriul Romaniei de serviciile Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.
    Art. 13
    (1) In bugetul Ministerului Culturii si Cultelor sunt prevazute, in mod distinct, fonduri pentru: organizarea de targuri, saloane, expozitii de carte si publicatii culturale si pentru participarea cu stand national, inclusiv in colaborare cu organizatiile profesionale, la targuri, saloane, expozitii internationale de acest gen.
    (2) In cazul in care reprezentarea Romaniei la un targ international este asigurata numai de organizatiile profesionale, Ministerul Culturii si Cultelor poate contribui, in limita fondurilor prevazute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului.
    Art. 14
    (1) Targurile internationale de carte "Bookarest" si "Gaudeamus - carte de invatatura" din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Targu Mures, precum si Targul "Cart-Vest" din Timisoara si Targul "Librex" din Iasi sunt evenimente culturale de interes national.
    (2) Guvernul Romaniei poate stabili, prin hotarare, ca fiind de interes national si alte targuri, saloane, expozitii nationale de carte si publicatii culturale.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Educatiei si Cercetarii sprijina realizarea acestor evenimente culturale.
    Art. 15
    (1) In bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute distinct fonduri destinate achizitionarii si expedierii publicatiilor prevazute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitatilor romanesti, ale centrelor culturale si lectoratelor de limba romana din strainatate.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor desfasoara activitatea de achizitionare si expediere a publicatiilor prevazute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Nationale a Romaniei.
    Art. 16
    Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii si autoritatile administratiei publice locale includ in bugetele proprii fonduri distincte destinate achizitionarii publicatiilor prevazute la art. 1 pentru bibliotecile publice si scolare.
    Art. 17
    In bugetele Ministerului Culturii si Cultelor si ale Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt prevazute, in mod distinct, fonduri pentru subventionarea editarii publicatiilor prevazute la art. 1.
    Art. 18
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune difuzeaza, cel putin o data pe saptamana, o emisiune de promovare a publicatiilor prevazute la art. 1.
    (2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune acorda un procent de minimum 1% din spatiul destinat publicitatii pentru promovarea publicatiilor prevazute la art. 1, aplicand o reducere de 75% fata de preturile practicate pentru publicitatea comerciala.
    Art. 19
    Autoritatile administratiei publice locale acorda o reducere de 50% a tarifelor reprezentand chiria pe metrul patrat, percepute pentru spatiile comerciale destinate exclusiv difuzarii publicatiilor prevazute la art. 1, precum si pentru spatiile destinate publicitatii acestora.

    CAP. 4
    Aspecte fiscale

    Art. 20
    (1) Pentru lucrarile prevazute la art. 1, care promoveaza cultura romana in strainatate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentand editarea se face in moneda tarii de unde provine cererea, prin transfer de credite in contul bancar al editurii.
    (2) Pentru lucrarile prevazute la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrala a contractului, in conditiile legii.
    Art. 21
    (1) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. acorda 0,4% din profitul net pentru achizitia de publicatii prevazute la art. 1 destinate bibliotecilor publice si pentru acordarea unor tichete valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevazute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenti, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevazatorilor si surdo-mutilor.
    (2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin directia de specialitate, care asigura si distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    Comisiile prevazute la art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) se infiinteaza prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului afacerilor externe si, respectiv, al ministrului informatiilor publice, prin care se aproba si regulamentele de functionare ale acestora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 23
    (1) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca numerele internationale standard ISBN pentru carti si, respectiv, ISSN pentru publicatiile seriale.
    (2) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca pe carti descrierea C.I.P. a Bibliotecii Nationale a Romaniei.
    (3) Editurile/editorii au obligatia sa tipareasca pe publicatiile lor codul de bare, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 24
    Societatile de difuzare pentru publicatiile prevazute la art. 1 sunt obligate ca, in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa asigure utilizarea codului de bare in evidenta computerizata a vanzarilor si a gestiunii.
    Art. 25
    Incepand cu anul scolar 2003 - 2004, Ministerul Educatiei si Cercetarii va include formele de invatamant si disciplinele necesare in domeniile editarii, tiparirii, difuzarii si promovarii publicatiilor.
    Art. 26
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotarare, norme privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea publicatiilor prevazute la art. 1.
    Art. 27
    Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, vanzarea in rate a spatiilor comerciale avand destinatia de librarie se poate aproba aceluiasi cumparator pentru mai multe spatii.
    Art. 28
    (1) Incalcarea prevederilor art. 23 si 24 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele special imputernicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (3) Amenzile aplicate in temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta de 25% revenind autoritatii sau institutiei publice din care face parte agentul constatator.
    (4) Fondurile constituite potrivit dispozitiilor alin. (3) vor fi utilizate de catre autoritatile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniul de responsabilitate si, respectiv, de catre institutiile publice pentru achizitii de carte.
    Art. 29
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 186/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 186 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu