Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 17 din  7 august 1990    * Republicata

privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 21 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 36/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
    Legea nr. 17/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 9 august 1990, a fost modificata si completata prin Legea nr. 36/2002 si textul art. 47 (fostul articol 33^1) a fost rectificat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 26 septembrie 2002.

    CAP. 1
    Marea teritoriala si apele maritime interioare ale Romaniei

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza statutul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive, in conformitate cu dispozitiile Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996.
    Art. 2
    (1) Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dupa caz, apelor maritime interioare, avand latimea de 12 mile marine (22.224 m), masurata de la liniile de baza.
    (2) Liniile de baza sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului, inclusiv ale tarmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajarilor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente.
    (3) Coordonatele geografice ale punctelor intre care sunt trasate liniile de baza drepte sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege. In cazul unor evolutii obiective de natura sa influenteze punctele intre care sunt trasate liniile de baza drepte, coordonatele noilor puncte sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (4) Limita exterioara a marii teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine, masurata de la punctul cel mai apropiat al liniilor de baza.
    Art. 3
    Marea teritoriala a Romaniei se delimiteaza de marea teritoriala a statelor vecine prin intelegeri cu fiecare dintre aceste state, in conformitate cu principiile si normele dreptului international.
    Art. 4
    Limitele exterioare si laterale ale marii teritoriale, stabilite conform prevederilor art. 2 si 3, constituie frontiera de stat maritima a Romaniei.
    Art. 5
    Suprafetele de apa situate intre tarmul marii si liniile de baza stabilite in art. 2 constituie apele maritime interioare ale Romaniei.
    Art. 6
    (1) Apele maritime interioare, marea teritoriala, solul si subsolul acestora, precum si spatiul aerian de deasupra lor fac parte din teritoriul Romaniei.
    (2) In aceste spatii Romania isi exercita suveranitatea in conformitate cu legislatia sa interna, cu prevederile conventiilor internationale la care este parte si tinand seama de principiile si normele dreptului international.

    CAP. 2
    Zona contigua a Romaniei

    Art. 7
    Zona contigua a Romaniei este fasia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul marii pana la distanta de 24 mile marine, masurata de la liniile de baza stabilite in art. 2.
    Art. 8
    In zona sa contigua, Romania exercita controlul pentru prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, ale legilor si reglementarilor sale din domeniul vamal, fiscal, sanitar si al trecerii frontierei de stat.

    CAP. 3
    Zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra

    Art. 9
    (1) Zona economica exclusiva a Romaniei este instituita in spatiul marin al tarmului romanesc la Marea Neagra, situat dincolo de limita apelor marii teritoriale si adiacent acestora, in care Romania isi exercita drepturi suverane si jurisdictia asupra resurselor naturale ale fundului marii, subsolului acestuia si coloanei de apa de deasupra, precum si in ceea ce priveste diferitele activitati legate de explorarea, exploatarea, protectia, conservarea mediului si gestionarea acestora.
    (2) In conditiile specifice determinate de dimensiunile Marii Negre, intinderea zonei economice exclusive a Romaniei se stabileste prin delimitare, pe baza de acord incheiat cu statele vecine ale caror tarmuri sunt limitrofe sau situate fata in fata cu litoralul romanesc al Marii Negre, tinandu-se seama de faptul ca latimea maxima a zonei economice exclusive, in conformitate cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996, poate fi de 200 mile marine masurate de la liniile de baza prevazute la art. 2.
    (3) Delimitarea se face in conformitate cu principiile general recunoscute de dreptul international si cu respectarea legislatiei romane, prin aplicarea, in functie de circumstantele specifice din fiecare sector de delimitat, a principiilor si criteriilor de delimitare general recunoscute, astfel incat sa se ajunga la o solutie echitabila.
    Art. 10
    (1) In zona economica exclusiva Romania exercita:
    a) drepturi suverane de explorare si exploatare, protectie, conservare si gestionare a tuturor resurselor naturale biologice si/sau nebiologice si a altor resurse care se afla pe fundul marii, in subsolul acestuia, in coloana de apa, in spatiul aerian de deasupra acestuia;
    b) drepturi suverane privind alte activitati legate de explorarea si exploatarea zonei in scopuri economice, cum sunt producerea de energie cu ajutorul apei, al curentilor si al vanturilor;
    c) drepturi exclusive privind amplasarea si folosirea de insule artificiale, de instalatii si lucrari destinate cercetarii stiintifice, explorarii si exploatarii resurselor naturale din aceasta zona sau in alte scopuri economice;
    d) jurisdictie privind:
    - amplasarea si folosirea de insule artificiale, de instalatii si lucrari;
    - cercetarea stiintifica marina;
    - protectia si conservarea mediului marin si a faunei marine;
    e) alte drepturi prevazute in prezenta lege sau in alte acte normative ale Romaniei si de normele general recunoscute ale dreptului international.
    (2) Drepturile suverane si jurisdictia prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu legislatia Romaniei.
    Art. 11
    Romania poate coopera in zona sa economica exclusiva, prin organele sale competente, cu celelalte state riverane la Marea Neagra, pentru asigurarea conservarii, explorarii si exploatarii rationale a resurselor biologice, protectiei si apararii mediului marin, indeosebi in sectoarele direct invecinate cu aceasta zona, tinandu-se seama de caracteristicile specifice ale Marii Negre ca mare semiinchisa si cu potential biologic redus.
    Art. 12
    (1) In zona economica exclusiva a Romaniei toate statele, riverane sau fara litoral, se bucura, in conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului international, de libertatile de navigatie, de survol si de a instala cabluri si conducte submarine, precum si de libertatea de a utiliza marea in alte scopuri licite pe plan international, legate de exercitarea acestor libertati, in conditiile respectarii prevederilor prezentei legi si ale altor acte normative ale Romaniei.
    (2) Pe axul traseului cablurilor si conductelor montate in mare se instituie zone de securitate si protectie, care se intind pana la 1.000 de metri de o parte si de alta a acestuia.
    Art. 13
    (1) Romania are interese prioritare in legatura cu stocurile de pesti anadromi care se reproduc in apele sale si are raspunderea principala pentru aceste specii, exercitandu-si in consecinta drepturile cu privire la ele.
    (2) Organele competente romane iau masuri pentru a asigura conservarea stocurilor acestor specii de pesti anadromi prin actiuni corespunzatoare si stabilirea de norme privind reglementarea pescuitului lor, inclusiv stabilirea capturii totale autorizate, si coopereaza in acest scop cu organele altor state interesate, in cazul in care speciile mentionate migreaza dincolo de limitele zonei economice exclusive a Romaniei.
    Art. 14
    (1) Romania asigura utilizarea optima a resurselor piscicole si a altor resurse biologice, prin luarea masurilor tehnice sau de alta natura ce se impun cu privire la conservarea si gestionarea lor in toate apele situate in interiorul limitelor exterioare ale zonei sale economice exclusive, cu luarea in considerare a celor mai sigure date stiintifice, iar in cazurile in care considera necesar, in colaborare cu organizatiile internationale avand competenta in acest domeniu si la care Romania este sau nu este membra.
    (2) In acest scop organele competente romane stabilesc anual volumul total autorizat al capturilor pentru fiecare specie de peste si alte resurse biologice, adopta masuri tehnice si de alta natura pentru a asigura un pescuit rational si conservarea, protectia si regenerarea resurselor biologice, asigurand respectarea legislatiei romane in materie privind monitorizarea prin satelit a navelor de pescuit, inclusiv inspectia, retinerea, sechestrarea si urmarirea judiciara a navelor de pescuit care incalca drepturile suverane ale statului roman.
    (3) Stocurile de pesti anadromi care se reproduc in cursurile de apa ale Romaniei nu pot fi pescuite decat in apele situate in interiorul limitelor zonei sale economice exclusive.
    (4) In ceea ce priveste respectarea reglementarilor privind stocurile de pesti ce habiteaza sau traverseaza ape situate in zonele economice exclusive ale altor state ori migreaza in apele internationale, cooperarea Romaniei va fi asigurata prin acorduri specifice, in vederea conservarii si gestiunii acestor stocuri, si tinand seama, in mod corespunzator, de interesele si de responsabilitatile sale.
    Art. 15
    (1) Organele competente romane pot permite accesul navelor de pescuit ale altor state in zona economica exclusiva a Romaniei, pe baza de acorduri, in conditii de reciprocitate, cu respectarea legilor si a reglementarilor romane, precum si a normelor general recunoscute ale dreptului international, in scopul exploatarii unui eventual excedent al volumului total autorizat al capturilor.
    (2) Statele care participa, pe baza de acord cu Romania, la masuri care urmaresc reinnoirea stocurilor de pesti anadromi si la refacerea resurselor piscicole si a altor resurse biologice din zona sa economica exclusiva, indeosebi prin finantarea acestor masuri, sunt luate in considerare cu prioritate la realizarea prevederilor alin. (1).
    Art. 16
    (1) In zona sa economica Romania are jurisdictie exclusiva asupra insulelor artificiale, instalatiilor si lucrarilor, inclusiv dreptul de a exercita controlul pentru prevenirea infractiunilor si a altor incalcari privind legile si reglementarile sale in domeniul vamal, fiscal, sanitar si al imigratiei, precum si in legatura cu legile si regulamentele privind securitatea.
    (2) In jurul insulelor artificiale, al instalatiilor si lucrarilor din zona economica exclusiva a Romaniei se instituie zone de securitate si protectie care se intind pana la 500 de metri de la fiecare punct al limitelor lor exterioare, in afara de cazurile in care se prevede altfel prin norme internationale general recunoscute. Organele romane competente stabilesc si instituie in aceste zone masurile care se impun pentru asigurarea securitatii si protectiei atat a navigatiei, cat si a insulelor artificiale, instalatiilor si lucrarilor.
    (3) Organizatiile, companiile, persoanele fizice si juridice, romane si straine, care au dreptul sa amplaseze, sa mentina si sa exploateze insulele artificiale, instalatiile si lucrarile sus-mentionate, sunt obligate sa asigure si sa mentina in stare de functionare mijloacele permanente de avertizare asupra existentei acestora.
    (4) Instalarea de insule artificiale, amplasarea de instalatii si lucrari, instituirea in jurul lor a zonelor de securitate si protectie, precum si desfiintarea completa sau partiala a acestor instalatii si lucrari se comunica prin avize pentru navigatori emise de autoritatile romane competente, impreuna cu toate datele necesare identificarii acestora.

    CAP. 4
    Trecerea inofensiva prin marea teritoriala

    SECTIUNEA A
    Reguli aplicabile tuturor navelor straine

    Art. 17
    (1) Trecerea inofensiva a navelor straine prin marea teritoriala a Romaniei se efectueaza in conditiile stabilite de prezenta lege si de alte reglementari in vigoare, cu respectarea normelor dreptului international.
    (2) Prin trecere se intelege faptul de a naviga in marea teritoriala in scopul:
    a) de a o traversa fara a intra in apele maritime interioare ori fara a ancora intr-o rada sau a face escala intr-o instalatie portuara situata in afara apelor maritime interioare;
    b) de a intra in apele maritime interioare si a ancora intr-o rada sau a face escala intr-o instalatie portuara sau de a le parasi.
    (3) Trecerea trebuie sa fie neintrerupta si rapida. Navele vor urma drumurile maritime, senalele si pasele recomandate, specificate de hartile maritime si in documentele de navigatie.
    (4) Pe timpul trecerii inofensive nu se permite oprirea sau ancorarea, in afara cazurilor cand acestea sunt impuse de nevoile navigatiei sau ca urmare a unui caz de forta majora ori avarie, pentru salvarea persoanelor sau pentru ajutorarea navelor si aeronavelor aflate in pericol.
    Art. 18
    (1) Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala este inofensiva atat timp cat nu aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale.
    (2) Se considera ca trecerea aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale daca o asemenea nava desfasoara, in marea teritoriala sau in apele maritime interioare, una dintre urmatoarele activitati:
    a) amenintarea cu forta sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii teritoriale sau independentei politice a Romaniei sau in orice alt mod contrar principiilor dreptului international;
    b) manevre sau exercitii cu arme de orice fel;
    c) culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale;
    d) propaganda care prejudiciaza interesele apararii sau ale securitatii nationale;
    e) decolarea de pe nave, apuntarea sau imbarcarea pe nave a oricarui fel de aparate de zbor;
    f) lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara, scafandri, submarine, alte vehicule submersibile sau amfibii si de orice alte instalatii in masura sa execute cercetari acvatice sau subacvatice;
    g) imbarcarea sau debarcarea de marfuri, stupefiante si substante psihotrope, fonduri banesti sau de persoane, contrar legilor si reglementarilor in vigoare, inclusiv vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare;
    h) poluarea deliberata si grava, de orice natura, a apei si a mediului marin, a spatiului aerian de deasupra apei sau afectarea deliberata si grava a ecosistemelor marine;
    i) orice activitate de pescuit sau alta activitate de explorare ori exploatare ilegala a resurselor naturale si biologice;
    j) orice activitate de cercetari stiintifice, arheologice sau ridicari hidrografice;
    k) orice activitate care se desfasoara cu incalcarea reglementarilor internationale in domeniul radiocomunicatiilor sau care poate perturba functionarea sistemelor de comunicatii sau a oricarui alt echipament sau instalatii;
    l) orice alta activitate care nu are o legatura directa cu trecerea sau care se desfasoara cu incalcarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
    Art. 19
    In marea teritoriala, in apele maritime interioare si in porturile Romaniei este interzis accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru acestea, precum si orice alte marfuri sau produse interzise de legile Romaniei.
    Art. 20
    Navele straine cu propulsie nucleara pot intra in rade sau in porturi numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, care va fi solicitata cu cel putin 30 de zile inainte de data intrarii.
    Art. 21
    (1) Navele straine cu propulsie nucleara si navele care transporta substante radioactive sau alte substante periculoase sunt obligate, atunci cand se afla in trecere prin marea teritoriala, sa aiba asupra lor documentele prevazute de acordurile internationale pentru aceste nave si incarcatura pe care o transporta si sa ia masurile speciale de precautie prevazute de aceste acorduri.
    (2) Navele straine care transporta substante radioactive sau alte substante ori deseuri periculoase sau nocive pot trece prin marea teritoriala numai cu aprobarea organelor romane competente. Aprobarea trebuie solicitata cu cel putin 30 de zile inainte de data estimata a intrarii in marea teritoriala a Romaniei.
    (3) Pe timpul trecerii inofensive a navelor prevazute la alin. (2) oprirea sau ancorarea nu este permisa, in afara cazurilor prevazute la art. 17.
    (4) Navele straine cu propulsie nucleara sau care transporta substante radioactive ori alte substante sau deseuri periculoase ori nocive vor utiliza numai caile de navigatie desemnate de autoritatea romana competenta si vor respecta dispozitivele de separare a traficului prescrise.
    Art. 22
    (1) Controlul documentelor de siguranta a navelor cu propulsie nucleara si a navelor care transporta substante radioactive sau alte substante periculoase, controlul dozimetric si celelalte controale legate de protectia mediului inconjurator se executa de organele romane competente, in locuri stabilite de catre acestea. Pe timpul stationarii navelor in porturi sau in rade pot fi executate controale suplimentare.
    (2) Daca in urma controlului se constata ca prezenta unei nave poate duce la consecinte periculoase, organele romane competente pot dispune ca, intr-un termen stabilit, nava respectiva sa paraseasca marea teritoriala.
    Art. 23
    Navele straine aflate in trecere prin marea teritoriala sau stationate in rade ori in porturi nu vor folosi mijloacele de navigatie radio, aparatura hidroacustica si de radiocomunicatii, sistemele electronice si optice de observare decat pentru necesitatile sigurantei navigatiei si stationarii la ancora, precum si pentru a comunica cu autoritatile portuare si a realiza traficul radio, in clar sau folosind coduri, cu statiile romanesti de pe uscat, potrivit regulilor si procedurilor prevazute in Regulamentul radiocomunicatiilor care este anexa la Conventia internationala a telecomunicatiilor.
    Art. 24
    Organele romane competente vor lua masurile necesare pentru a preveni orice incalcare a conditiilor stabilite prin reglementarile in vigoare cu privire la admiterea navelor straine in apele maritime interioare sau la instalatiile portuare si vor folosi orice mijloace legale, inclusiv de constrangere pentru a impiedica trecerea oricarei nave straine prin apele maritime interioare sau marea teritoriala, daca aceasta trecere nu este inofensiva.
    Art. 25
    (1) Organele romane competente pot suspenda temporar, in anumite zone ale marii teritoriale, trecerea inofensiva a navelor straine, ori de cate ori aceasta suspendare este ceruta de asigurarea securitatii tarii sau este necesara pentru a se putea executa exercitii militare.
    (2) Masurile de suspendare a trecerii inofensive prevazute la alin. (1) vor fi publicate in "avize pentru navigatori" emise de organele romane competente.

    SECTIUNEA B
    Reguli aplicabile navelor straine folosite in scopuri comerciale

    Art. 26
    (1) Jurisdictia penala a Romaniei se aplica cu privire la orice infractiune savarsita pe teritoriul roman de catre persoane imbarcate la bordul navelor straine folosite in scopuri comerciale, precum si cu privire la orice infractiune savarsita la bordul unei asemenea nave, pe timpul cand aceasta se afla in porturile romanesti sau in apele maritime interioare.
    (2) Jurisdictia penala a Romaniei nu se va exercita la bordul unei nave straine folosite in scopuri comerciale, care trece prin marea teritoriala, cu privire la o infractiune savarsita la bordul acesteia, cu exceptia cazurilor cand:
    a) infractiunea a fost savarsita de un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie care are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
    b) infractiunea este indreptata impotriva intereselor Romaniei sau impotriva unui cetatean roman, ori a unei persoane rezidente pe teritoriul Romaniei;
    c) infractiunea este de natura sa tulbure ordinea si linistea publica in tara sau ordinea in marea teritoriala;
    d) exercitarea jurisdictiei romane este necesara pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante sau de substante psihotrope;
    e) asistenta autoritatilor romane a fost ceruta, in scris, de capitanul navei ori de un agent diplomatic sau un functionar consular al carui pavilion il arboreaza nava.
    Art. 27
    Jurisdictia penala a Romaniei se aplica si in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi cu privire la zona economica exclusiva a Romaniei de catre persoane imbarcate la bordul navelor straine folosite in scopuri comerciale, daca faptele sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni.
    Art. 28
    Jurisdictia penala la bordul unei nave sub pavilionul unui stat cu care Romania a incheiat o conventie consulara sau un alt acord similar se exercita cu respectarea prevederilor acestora.
    Art. 29
    (1) In exercitarea jurisdictiei Romaniei organele romane competente vor putea dispune, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, retinerea sau sechestrarea unei nave straine folosite in scopuri comerciale si vor putea lua masuri de executare silita impotriva unei asemenea nave care se gaseste in marea teritoriala, in apele maritime interioare sau in zona contigua a Romaniei, pentru asigurarea executarii obligatiilor contractate sau a altor obligatii asumate de nava respectiva in timpul sau in legatura cu trecerea sa prin marea teritoriala sau prin apele maritime interioare ale Romaniei, precum si pentru alte pretentii rezultand din evenimente de navigatie care au avut ca urmare avarii ale navei sau incarcaturii ori rezultand din abordaje, asistenta sau salvare, precum si pentru despagubiri, taxe si altele asemenea.
    (2) In cazul incalcarii drepturilor suverane ale statului roman de explorare, exploatare, protectie, conservare si gestionare a mediului si a resurselor biologice din zona economica exclusiva, autoritatile romane vor putea lua masurile necesare, in conformitate cu dispozitiile legale romane in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte, inclusiv inspectarea sau retinerea unei nave straine folosite in scopuri comerciale. Nava retinuta si echipajul sau vor fi eliberate imediat dupa depunerea unei cautiuni sau a unei alte garantii corespunzatoare.

    SECTIUNEA C
    Reguli aplicabile navelor militare straine, submarinelor si celorlalte vehicule submersibile, precum si altor nave de stat folosite pentru servicii guvernamentale

    Art. 30
    (1) Navele militare straine, submarinele si celelalte vehicule submersibile, precum si navele sub pavilion strain folosite pentru servicii guvernamentale pot intra in marea teritoriala, in porturi si rade numai cu aprobarea prealabila a guvernului roman, exceptandu-se cazurile de avarie sau adapostire de furtuna.
    (2) Aprobarea se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de data la care ar urma sa aiba loc trecerea prin marea teritoriala sau vizitarea porturilor sau radelor, cu exceptia cazurilor cand intre Romania si statul pavilionului s-a convenit altfel.
    Art. 31
    Submarinele si celelalte vehicule submersibile straine in trecere prin marea teritoriala sunt obligate sa navigheze la suprafata si sa arboreze pavilionul national. Cele care se vor afla in imersiune vor fi constranse sa iasa la suprafata. In cazul cand, din cauza unei avarii nu pot iesi la suprafata, acestea sunt obligate sa semnalizeze, prin toate mijloacele, despre situatia in care se afla.
    Art. 32
    Daca o nava militara straina incalca legile si reglementarile Romaniei in apele maritime interioare sau in marea teritoriala si nu tine seama de avertismentul ce i-a fost dat de a se conforma acestora, va fi somata sa paraseasca imediat marea teritoriala a Romaniei.
    Art. 33
    Raspunderea pentru orice prejudicii sau daune cauzate de catre o nava militara straina ori de orice alta nava de stat folosita pentru servicii guvernamentale sau in scopuri necomerciale, precum si de catre persoane care fac parte din echipajul acestor nave, pe timpul cand nava respectiva s-a aflat in porturi, in apele maritime interioare, in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei, revine statului sub al carui pavilion se afla nava.
    Art. 34
    Sub rezerva exceptiilor prevazute in sectiunea A si a conditiilor art. 30 - 33, navele militare straine si alte nave de stat straine folosite pentru servicii guvernamentale se bucura de imunitate de jurisdictie pe timpul cat se afla in porturi, in apele maritime interioare si in marea teritoriala ale Romaniei.

    CAP. 5
    Dreptul de urmarire in afara marii teritoriale

    Art. 35
    (1) O nava straina folosita in scopuri comerciale poate fi urmarita in afara marii teritoriale a Romaniei si poate fi retinuta pentru a fi trasa la raspundere, daca exista motive intemeiate sa se creada ca acea nava a incalcat legile si reglementarile romane pe timpul cat s-a aflat in apele maritime interioare, in marea teritoriala, in zona contigua sau in zona economica exclusiva a Romaniei.
    (2) Urmarirea poate incepe atunci cand nava straina sau una dintre ambarcatiunile acesteia se gaseste in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona contigua a Romaniei si nu poate sa fie continuata dincolo de limitele marii teritoriale sau ale zonei contigue, decat cu conditia sa nu fie intrerupta.
    (3) Urmarirea incepe cand nava straina nu se conformeaza semnalului de oprire si poate continua, fara intrerupere, pana la intrarea navei urmarite in marea teritoriala a propriului sau stat sau a unui alt stat.
    (4) Nava retinuta conform prevederilor acestui articol poate fi condusa pana la cel mai apropiat port romanesc, pentru cercetari si aplicarea de sanctiuni.
    (5) Daca o nava a fost retinuta in afara marii teritoriale, in imprejurari care nu justifica exercitarea dreptului de urmarire, ea va fi despagubita pentru orice pierdere sau dauna suferita ca urmare a acestei actiuni.
    (6) Dreptul de urmarire nu poate fi exercitat decat de navele si de aeronavele Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, autorizate in acest scop.
    Art. 36
    (1) Dreptul de urmarire prevazut la art. 35 se aplica si in cazul incalcarii de catre o nava straina, folosita in scopuri comerciale, a legislatiei romane cu privire la zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra.
    (2) In acest caz, urmarirea poate incepe numai cand nava straina in cauza sau una dintre ambarcatiunile sale se gaseste in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei.

    CAP. 6
    Cercetarea stiintifica in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei

    Art. 37
    Activitatea de cercetare stiintifica, precum si cea de prospectare si de amenajare a navigatiei in marea teritoriala a Romaniei se realizeaza de catre institutiile romane de specialitate, in baza programelor si proiectelor aprobate si cu avizul organelor romane competente.
    Art. 38
    Persoanele fizice sau juridice straine pot participa la cercetari stiintifice in marea teritoriala a Romaniei numai cu autorizarea expresa a organelor romane, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare si conditiilor specifice stabilite de catre acestea.
    Art. 39
    (1) Cercetarile stiintifice marine in zona economica exclusiva a Romaniei se efectueaza numai cu autorizarea organelor romane competente, in conformitate cu legislatia Romaniei, tinandu-se seama si de conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Cercetarile stiintifice in zona economica exclusiva a Romaniei, efectuate in scopuri exclusiv pasnice si pentru largirea si aprofundarea cunostintelor stiintifice in domeniul marin, in folosul intregii omeniri, se pot face si de catre state straine sau organizatii internationale, precum si de catre persoane fizice sau juridice straine, dar numai cu acordul prealabil al organelor competente romane. Acestea din urma au dreptul sa refuze, in mod discretionar, executarea unui proiect de cercetare stiintifica marina in zona economica exclusiva a Romaniei in urmatoarele cazuri:
    a) daca proiectul are o incidenta directa asupra explorarii si exploatarii resurselor naturale, biologice sau nebiologice;
    b) daca proiectul prevede forari pe fundul marii, utilizarea de explozivi sau introducerea de substante nocive in mediul marin;
    c) daca proiectul prevede construirea, exploatarea sau utilizarea insulelor artificiale, a instalatiilor si lucrarilor prevazute la art. 16;
    d) daca datele si informatiile privind proiectul, natura si obiectivele lui sunt inexacte sau daca autorul ori beneficiarul proiectului nu s-a achitat de obligatiile contractate printr-un proiect de cercetare anterior, fata de statul roman;
    e) daca exista indicii sau motive intemeiate care duc la concluzia ca prin realizarea proiectului se poate aduce atingere drepturilor suverane si jurisdictiei Romaniei asupra zonei sale economice exclusive prevazute de prezenta lege si de prevederile dreptului international.
    Art. 40
    Statele straine, organizatiile internationale cu competenta in acest domeniu, precum si persoanele fizice si juridice straine care intentioneaza sa intreprinda cercetari stiintifice marine in zona economica exclusiva a Romaniei au obligatia de a furniza organelor competente romane, cu cel putin 6 luni inainte de data propusa pentru inceperea derularii proiectului de cercetare stiintifica marina, toate informatiile pe care acestea le solicita.
    Art. 41
    In desfasurarea cercetarilor stiintifice marine in zona economica exclusiva a Romaniei statele straine, organizatiile internationale cu competenta in acest domeniu, precum si persoanele fizice si juridice straine care au obtinut acordul organelor romane competente in acest scop sunt obligate:
    a) sa asigure participarea reprezentantilor statului roman la lucrarile de cercetare stiintifica marina, inclusiv la bordul navelor si al altor ambarcatiuni de cercetare stiintifica marina;
    b) sa permita organelor competente romane, la cererea acestora, accesul la toate esantioanele si datele obtinute in cadrul cercetarilor stiintifice marine si sa prezinte acestora rapoartele preliminare, rezultatele finale si concluziile dupa incheierea cercetarilor, precum si datele care pot fi reproduse si esantioanele care pot fi fractionate;
    c) sa furnizeze organelor competente romane, la cererea acestora, o evaluare a datelor, esantioanelor si a rezultatelor cercetarii si sa le ajute la interpretarea lor;
    d) sa nu difuzeze rezultatele cercetarilor, nici chiar partial, pe plan international, pe cai nationale sau internationale, fara a solicita si fara a obtine acordul organelor competente romane;
    e) sa ridice instalatiile si materialele utilizate, dupa incetarea activitatii de cercetare stiintifica, daca nu s-a convenit altfel;
    f) sa nu afecteze in nici un fel prin activitatea pe care o desfasoara drepturile suverane si jurisdictia Romaniei asupra marii teritoriale si zonei sale economice exclusive prevazute in prezenta lege.
    Art. 42
    (1) Organele romane competente au dreptul sa ceara suspendarea lucrarilor de cercetare stiintifica marina in curs de desfasurare in zona economica exclusiva a Romaniei, pentru urmatoarele situatii, daca acestea nu sunt inlaturate intr-un termen stabilit in acest scop:
    a) lucrarile nu sunt efectuate in conformitate cu informatiile comunicate conform art. 40, pe baza carora organele competente romane si-au dat consimtamantul;
    b) statul sau organizatia internationala competenta ori persoanele fizice si juridice straine care desfasoara lucrarile respective nu respecta dispozitiile art. 41.
    (2) Organele romane competente au dreptul sa ceara incetarea tuturor lucrarilor de cercetare stiintifica marina in toate cazurile in care nerespectarea art. 40 echivaleaza cu o modificare importanta a proiectului sau a lucrarilor de cercetare.
    (3) Ordinul de suspendare dat potrivit prevederilor alin. (1) va putea fi revocat de organele competente romane, iar proiectul de cercetare stiintifica va putea continua de indata ce statul sau organizatia internationala competenta ori persoanele fizice si juridice care efectueaza aceste lucrari de cercetare stiintifica marina s-au conformat conditiilor prevazute la art. 40 si 41.

    CAP. 7
    Protectia mediului marin

    Art. 43
    (1) Prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, provocata sau care este legata de activitatile din apele maritime interioare, din marea teritoriala, din zona economica exclusiva si din atmosfera de deasupra acestora, se realizeaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Organele romane competente stabilesc norme si iau masuri pentru protejarea si conservarea mediului marin, precum si pentru prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin si in legatura cu mentinerea securitatii si a protectiei navigatiei specifice zonei respective si asigura respectarea si aplicarea acestora in porturi, in apele maritime interioare, in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei.
    (3) Masurile luate in aplicarea prevederilor prezentului capitol vizeaza toate sursele de poluare a mediului marin. Ele includ, in special, masurile care limiteaza:
    a) evacuarea de substante toxice, daunatoare sau nocive, mai ales substante nedegradabile, provenind din surse terestre, din atmosfera ori prin atmosfera sau prin scufundare;
    b) poluarea de catre nave, indeosebi masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare, a se preveni deversarile, fie ca sunt intentionate sau nu, si pentru a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea navelor si componenta/structura personalului afectat acestora;
    c) poluarea provenind de la instalatiile sau aparatura utilizata pentru explorarea ori exploatarea resurselor naturale de pe fundul marii si din subsolul ei, in mod deosebit masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora;
    d) poluarea provenind de la celelalte instalatii sau aparaturi care functioneaza in mediul marin, aplicand masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora.
    (4) Masurile luate potrivit prevederilor prezentului capitol cuprind si acele masuri necesare pentru protejarea si conservarea ecosistemelor rare sau delicate, precum si a mediului de viata al speciilor si organismelor marine al caror numar este in scadere, care sunt amenintate sau pe cale de disparitie.
    Art. 44
    Este interzisa, potrivit legislatiei in vigoare, poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale si a zonei economice exclusive, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalatii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm a unor substante sau deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii.
    Art. 45
    (1) In cazul in care exista motive intemeiate sa se creada ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare sau in marea teritoriala ori care a trecut sau navigheaza prin zona economica exclusiva a Romaniei, a incalcat prevederile legislatiei romane sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, organele romane competente sunt in drept sa ceara navei respective explicatii in legatura cu faptele care ii sunt imputate, precum si sa inspecteze aceasta nava, in cazul in care ar refuza sa prezinte explicatiile cerute ori daca explicatiile primite nu concorda cu faptele, iar atunci cand elementele de proba o justifica, sa intenteze o actiune judiciara in legatura cu aceasta incalcare, in conformitate cu legislatia romana, si, printre alte masuri necesare, sa ordone, sub rezerva normelor dreptului international, retinerea navei.
    (2) In cazul in care exista dovezi evidente ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei, a incalcat prevederile legislatiei romane sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, prin imersiune sau deversari ale unor substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si ale altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, care au produs sau risca sa produca, prin poluare, riscuri si daune importante tarmului romanesc ori intereselor statului roman sau oricaror resurse din apele sale maritime interioare, marea sa teritoriala sau din zona sa economica exclusiva, organele romane competente sunt in drept sa intenteze o actiune judiciara in legatura cu aceasta incalcare, in conformitate cu legislatia romana, si sa ordone, sub rezerva normelor dreptului international si daca elementele de proba o justifica, retinerea navei.
    Art. 46
    Daca o nava straina folosita in scopuri comerciale se afla intr-un port romanesc sau la o instalatie terminala in larg, organele competente romane pot initia procedurile legale in legatura cu orice incalcare facuta de aceasta nava, iar daca nava se afla in apele maritime interioare, in marea teritoriala, in zona contigua sau in zona economica exclusiva a Romaniei, poate fi urmarita si retinuta in conformitate cu prevederile art. 29, 35 si 36.
    Art. 47
    (1) In sensul prezentei legi:
    1. prin poluarea mediului marin se intelege introducerea de catre orice persoana fizica sau juridica, direct ori indirect, de substante sau energie in mediul marin, cand aceasta are sau poate avea efecte vatamatoare, cum ar fi daune aduse resurselor biologice, faunei si florei marine, riscuri pentru sanatatea omului, piedici pentru activitatile marine, inclusiv pescuitului si celorlalte utilizari legitime ale marii, alterarea calitatii apei marii din punct de vedere al intrebuintarii acesteia si degradarea valorilor sale de agrement;
    2. prin scufundare se intelege:
    a) orice evacuare deliberata de deseuri sau de alte materii de pe nave, aeronave, platforme sau alte lucrari plasate pe mare;
    b) orice sabordare pe mare a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucrari.
    (2) Termenul scufundare, in sensul alin. (1) pct. 2, nu vizeaza:
    a) evacuarea de deseuri sau de alte materii provenind direct sau indirect din exploatarea normala a navelor, aeronavelor, platformelor ori a altor lucrari plasate pe mare, precum si de la echipamentul acestora, cu exceptia deseurilor sau a altor materii transportate de nave ori transbordate pe nave, aeronave, platforme ori alte lucrari plasate pe mare, care sunt folosite pentru eliminarea acestor materii sau provenite din tratarea unor asemenea deseuri ori a altor materii la bordul acestor nave, aeronave, platforme sau lucrari;
    b) depozitarea unor materii in alt scop decat simpla lor eliminare, sub rezerva ca aceasta depozitare sa nu contravina scopurilor prezentei legi.
    Art. 48
    (1) In cazul in care in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei are loc o coliziune de nave, o esuare sau o alta avarie maritima, iar actiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinte daunatoare pentru mediul si fauna marina, precum si pentru apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva sau pentru tarmul romanesc, organele romane competente sunt in drept sa adopte masurile necesare, corespunzator cu paguba efectiva sau cu amenintarea pe care o reprezinta, in scopul apararii impotriva poluarii sau amenintarii cu poluarea, si sa asigure respectarea acestor masuri dincolo de limitele marii teritoriale.
    (2) Scufundarea de deseuri in marea teritoriala, zona economica exclusiva a Romaniei sau pe platoul continental al Romaniei, astfel cum este acesta definit la art. 76 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, nu poate avea loc fara acordul prealabil expres al organelor romane competente; acestea au dreptul sa autorizeze, sa reglementeze si sa controleze aceasta scufundare, dupa ce au examinat in modul cuvenit problema impreuna cu celelalte state pentru care aceasta scufundare poate, datorita situatiei lor geografice, sa cauzeze, prin poluare, prejudicii acestora si mediului lor inconjurator.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 49
    (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) incalcarea interdictiei prevazute la art. 19;
    b) incalcarea interdictiei prevazute la art. 44, precum si aducerea ilegala in tara, in scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei sau al degajarii in atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau de alte reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii, inclusiv in scopuri turistice;
    c) pescuitul industrial sau alta activitate de explorare si exploatare ilegala a resurselor naturale si biologice ale apelor maritime interioare, ale marii teritoriale sau ale zonei economice exclusive a Romaniei, inclusiv ale fundului marii si ale subsolului din aceste zone;
    d) sabordarea unei nave in apele maritime interioare, in marea teritoriala ori esuarea ei la tarm;
    e) intrarea in porturile romanesti, fara aprobarea organelor romane competente, a navelor cu propulsie nucleara;
    f) neprezentarea documentelor prevazute de acordurile internationale pentru navele care transporta substante radioactive sau toxice ori alte substante periculoase, precum si neluarea masurilor de precautie prevazute de aceste acorduri;
    g) efectuarea, fara autorizarea organelor romane competente sau cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, a unor activitati de cercetare stiintifica, de prospectiuni sau a altor activitati in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei;
    h) imbarcarea sau debarcarea de persoane ori marfuri in afara porturilor sau a locurilor unde aceste operatiuni sunt autorizate;
    i) patrunderea neautorizata a unei nave intr-un port declarat inchis sau intr-o zona a marii teritoriale in care trecerea inofensiva a fost suspendata temporar;
    j) incalcarea restrictiilor prevazute la art. 23;
    k) incalcarea interdictiilor prevazute la art. 18 lit. e), f) si k);
    l) nerespectarea regulilor stabilite de organele romane competente cu privire la securitatea navigatiei si la protectia instalatiilor, a altor echipamente, a cablurilor de telecomunicatii si a conductelor submarine, in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei;
    m) crearea de insule artificiale, amplasarea de instalatii si lucrari in zona economica exclusiva a Romaniei;
    n) nerespectarea avizelor pentru navigatori si a semnalizarilor privind instalarea de insule artificiale, amplasarea de instalatii si lucrari in zona economica exclusiva a Romaniei;
    o) neasigurarea instalatiilor si a altor echipamente cu mijloace permanente de avertizare a prezentei lor, incalcarea normelor de mentinere a acestor mijloace in stare buna de functionare si de lichidare a instalatiilor si echipamentelor a caror folosire a fost definitiv interzisa in zona economica exclusiva a Romaniei.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - h) se sanctioneaza cu amenda de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. i) - o), cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, sanctiunile fiind aplicabile la locul constatarii faptelor contraventionale.
    Art. 50
    (1) Daca faptele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) au cauzat pagube importante sau au produs alte consecinte grave ori au fost savarsite in mod repetat, sanctiunea este amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.
    (2) Pentru faptele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c) sanctiunea poate fi, in functie de gravitatea consecintelor si de intinderea pagubelor, amenda de la 400.000.000 lei la 1.500.000.000 lei.
    (3) In situatii deosebit de grave, organele romane competente pot dispune, ca masuri complementare, confiscarea navei, a instalatiilor, a uneltelor de pescuit, a aparaturii si a altor obiecte de la contravenient, folosite la savarsirea contraventiei.
    (4) Bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.
    (5) Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice.
    Art. 51
    Nu constituie contraventie faptele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. d), h), i) si j), daca au fost savarsite in scopul garantarii securitatii navei ori a navigatiei sau al salvarii de vieti omenesti ori in scopul evitarii unor avarii la nava sau la incarcatura.
    Art. 52
    (1) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica, in conformitate cu reglementarile in vigoare, de personalul cu sarcini de supraveghere si control al navigatiei din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de personalul special imputernicit de ministrul apararii nationale, ministrul de interne, ministrul apelor si protectiei mediului, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si de ministrul sanatatii si familiei, precum si de alte persoane special imputernicite prin lege.
    (2) Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia maritima si fluviala a Judecatoriei Constanta.
    Art. 53
    Aplicarea amenzilor pentru contraventii nu scuteste contravenientul de obligatia de despagubire pentru daunele pricinuite pe uscat, in apele maritime interioare, in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei, in conformitate cu legislatia romana.
    Art. 54
    Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice straine se platesc in valuta convertibila, prin transformarea amenzilor din lei in valuta la cursul de schimb oficial din momentul savarsirii contraventiei.
    Art. 55
    Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    Art. 56
    (1) In cazul comiterii unor fapte pentru care legea romana prevede arestarea comandantului navei straine sau retinerea acesteia, organele romane competente vor instiinta imediat oficiul consular sau misiunea diplomatica ale statului de pavilion despre masurile luate.
    (2) Nava retinuta si echipajul sau vor fi eliberate de indata ce a fost depusa o cautiune corespunzatoare, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Cautiunea va fi stabilita in lei si se va plati in valuta convertibila, prin transformarea sumei din lei in valuta la cursul de schimb oficial de la data savarsirii contraventiei.
    Art. 57
    Organele Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne vor asigura aplicarea prevederilor art. 30 - 32 si ale art. 35 si vor acorda sprijin altor organe de stat competente la aplicarea unor masuri de constrangere impotriva navelor straine in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei, in baza prevederilor prezentei legi.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 58
    Termenul mare teritoriala, astfel cum este definit la art. 2, inlocuieste termenul ape teritoriale folosit in dispozitiile legale anterioare prezentei legi.
    Art. 59
    Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 60
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 39/1956 pentru reglementarea regimului apelor teritoriale, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 28 ianuarie 1956, precum si orice alte dispozitii contrare.

    NOTA:
    Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 36/2002:
    "Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 142/1986 privind instituirea zonei economice exclusive a Republicii Socialiste Romania in Marea Neagra, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 26 aprilie 1986."

    ANEXA 1

                            COORDONATELE GEOGRAFICE
ale punctelor intre care sunt trasate liniile de baza drepte, de la care este masurata latimea spatiilor maritime ale Romaniei
 ________________________________________________________________________
|           |          |        Coordonatele geografice ale punctelor    |
| Segmentul | Punctele |_________________________________________________|
|           |          |  Latitudine (phi)     |     Longitudine (lambda)|
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     1    |     45 grade 10'51"   |        29 grade 45'56"  |
|     A     |__________|_______________________|_________________________|
|           |     2    |     45 grade 08'42"   |        29 grade 46'20"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     2    |                 Ca la segmentul A               |
|     B     |__________|_______________________|_________________________|
|           |     3    |     44 grade 50'28"   |        29 grade 36'52"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     3    |                                                 |
|     C     |     4    |             Linia celui mai mare reflux         |
|___________|__________|_________________________________________________|
|           |     4    |     44 grade 46'52"   |        29 grade 31'48"  |
|     D     |__________|_______________________|_________________________|
|           |     5    |     44 grade 43'38"   |        29 grade 03'10"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     5    |                 Ca la segmentul D               |
|     E     |__________|_________________________________________________|
|           |     6    |     44 grade 31'26"   |        28 grade 52'26"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     6    |                 Ca la segmentul E               |
|     F     |__________|_________________________________________________|
|           |     7    |     44 grade 07'15"   |        28 grade 41'50"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     7    |                 Ca la segmentul F               |
|     G     |__________|_________________________________________________|
|           |     8    |     43 grade 59'14"   |        28 grade 40'09"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|
|           |     8    |                 Ca la segmentul G               |
|     H     |__________|_________________________________________________|
|           |     9    |     43 grade 44'20"   |        28 grade 34'51"  |
|___________|__________|_______________________|_________________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 17/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 17 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu