E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 160 1998 modificat si completat de OUG 70 2017
Legea 160 1998 modificat de Legea 187 2012
Legea 160 1998 modificat de Legea 213 2010
Legea 160 1998 modificat de OUG 37 2008
Legea 160 1998 in legatura cu Hotărârea 860 2004
Articolul 20 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 21 din actul Legea 160 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 22 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 23 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 24 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 25 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 25 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 26 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 27 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 28 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 29 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 30 din actul Legea 160 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 30 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 1 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 1 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 2 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 3 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 4 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 5 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 6 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 8 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 9 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 13 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 15 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 15 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 16 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 17 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 17 din actul Legea 160 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 18 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 19 din actul Legea 160 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 592 2003
Articolul 25 din actul Legea 160 1998 modificat de Legea 604 2001
Articolul 25 din actul Legea 160 1998 modificat de OUG 72 1999
Legea 160 1998 republicat de Legea 160 1998
Legea 160 1998 promulgat de Decretul 286 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 160 din 30 iulie 1998

pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din  6 august 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala si independenta, cu organizare autonoma. Este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in cadrul forurilor profesionale reprezentate de Colegiul Medicilor Veterinari si de Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania.
    (2) Profesiunea de medic veterinar se exercita de catre persoane cu cetatenie romana, posesoare de diplome de doctor - medic veterinar, precum si de catre cetateni straini a caror diploma este recunoscuta legal si care sunt atestati de Colegiul Medicilor Veterinari sa practice aceasta profesiune pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    (1) Profesiunea de medic veterinar serveste apararii sanatatii animalelor si sanatatii publice.
    (2) Medicul veterinar promoveaza protectia mediului inconjurator si ameliorarea conditiilor ecologice, in scopul pastrarii echilibrului dinamic al sistemelor biologice.
    Art. 3
    Profesiunea de medic veterinar are caracter de exclusivitate in urmatoarele domenii:
    a) medicina veterinara preventiva si curativa;
    b) igiena si salubritatea produselor de origine animala;
    c) biotehnologii medicale veterinare;
    d) diagnosticul de laborator veterinar;
    e) controlul productiei, al comercializarii si utilizarii produselor de uz veterinar;
    f) invatamantul si cercetarea stiintifica medical-veterinara;
    g) controlul modului in care este organizat si se desfasoara transportul animalelor, al produselor animaliere si al furajelor.
    Art. 4
    Medicul veterinar isi exercita profesiunea in colaborare cu alte profesiuni in urmatoarele domenii:
    a) apararea sanatatii publice;
    b) cresterea, exploatarea si furajarea animalelor;
    c) reproductia animalelor;
    d) producerea si comercializarea produselor de uz veterinar;
    e) cercetari de genetica animala fundamentala si aplicata;
    f) protectia animalelor domestice si a celor salbatice;
    g) controlul modului in care se realizeaza industrializarea si valorificarea produselor de origine animala;
    h) protectia mediului si controlul poluarii;
    i) statistica medical-veterinara.
    Art. 5
    In exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplica, respecta si este protejat de legile statului, de prevederile Statutului medicului veterinar si ale Codului de etica si deontologie medicala veterinara, aprobat de Congresul National al Medicilor Veterinari.
    Art. 6
    Profesiunea de medic veterinar se exercita in cadrul urmatoarelor structuri profesionale:
    a) reteaua sanitar-veterinara de stat;
    b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;
    c) institutiile de invatamant universitar si postuniversitar, de stat si particular;
    d) institutiile academice, fundatiile de profil si institutele de cercetare stiintifica;
    e) alte institutii publice si private.

    CAP. 2
    Organizarea profesiunii de medic veterinar

    Sectiunea 1
    Colegiul Medicilor Veterinari
    Art. 7
    (1) Se infiinteaza Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesionala autonoma neguvernamentala, apolitica si nonprofit. Colegiul are personalitate juridica.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezinta interesele si apara drepturile profesionale ale membrilor sai.
    (3) Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizeaza pe principiul teritorial, al eligibilitatii si ierarhiei.
    (4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:
    a) Congresul national;
    b) Consiliul national;
    c) consiliile judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza proiectele de acte normative, reglementarile si normele de exercitare a profesiunii in toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei in vigoare;
    b) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare si modernizare a activitatilor sanitar veterinare;
    c) elaboreaza Codul de etica si deontologie medical-veterinara, ale carui prevederi sunt obligatorii in exercitarea profesiunii de medic veterinar;
    d) acorda medicilor veterinari atestatul de libera practica;
    e) aplica sanctiunile disciplinare prevazute de regulamentul sau de organizare si functionare; suspenda sau anuleaza atestatul de libera practica;
    f) reprezinta profesiunea in fata organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale si stiintifice, a institutiilor publice sau private;
    g) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si institutii profesionale similare;
    h) tine evidenta membrilor sai si actualizeaza permanent tabloul general al acestora.
    (2) Numai membrii inscrisi in Colegiul Medicilor Veterinari se pot bucura de toate drepturile conferite prin legile si regulamentele de organizare si functionare privind exercitarea profesiunii de medic veterinar.
    Art. 9
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari stabileste profilurile profesionale de baza, precum si specializarea pe profiluri a medicilor veterinari, in conformitate cu regulamentul propriu de organizare si functionare si cu normele legale in vigoare.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari colaboreaza cu institutiile publice in stabilirea directiilor de dezvoltare si de perfectionare a invatamantului medical-veterinar universitar si post-universitar, in concordanta cu cerintele si standardele internationale si cu legislatia Romaniei.
    Art. 10
    Componenta Consiliului national, a consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conditiile si modul de indeplinire a atributiilor si competentelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
    Art. 11
    (1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:
    a) taxa de inscriere in colegiu, cotizatiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestari stiintifice si culturale, precum si din drepturi editoriale;
    b) subventii donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile legii;
    c) chirii dobanzi si orice alte surse legale.
    (2) Consiliile judetene si al municipiului Bucuresti vireaza lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cota de 50% din cotizatiile incasate. Fondurile banesti pot fi utilizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea de institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activitati ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodaresti si pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

    Sectiunea a 2-a
    Congresul National al Medicilor Veterinari
    Art. 12
    (1) Congresul National al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar si se constituie din delegati alesi in adunarile generale ale consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Congresul National al Medicilor Veterinari se intruneste o data la 3 ani. La cererea majoritatii consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, Consiliul national convoaca Congresul extraordinar.
    (3) Congresul National al Medicilor Veterinari este legal constituit, daca sunt prezente doua treimi din numarul delegatilor convocati, si adopta hotarari cu votul majoritatii simple.
    Art. 13
    Congresul National al Medicilor Veterinari are urmatoarele atributii:
    a) adopta Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) adopta propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar si aproba Codul de etica si deontologie medical-veterinara;
    c) adopta hotarari privind formarea, calificarea, specializarea si perfectionarea medicilor veterinari, precum si criteriile pentru promovarea profesionala;
    d) adopta rezolutii si recomandari privind programul sau stiintific;
    e) adopta hotarari privitoare la relatiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari si Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din Romania cu alte foruri profesionale si stiintifice din tara si din strainatate.
    Art. 14
    Hotararile Congresului National al Medicilor Veterinari sunt definitive si obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

    CAP. 3
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

    Art. 15
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate fi dobandita de orice medic veterinar, indiferent de convingerile politice, religioase, etnice sau de alta natura, care recunoaste Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari si care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) sa fie posesor al unei diplome de doctor-medic veterinar, eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau din strainatate, echivalata potrivit legii care este autorizat in mod legal sa practice profesiunea de medic veterinar;
    b) sa nu se afle in cazurile de nedemnitate prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;
    c) sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.
    Art. 16
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi: membri activi, membri asociati si membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor intr-una dintre aceste categorii sunt precizate in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 17
    La inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune in fata Consiliului national al colegiului, intr-un cadru solemn, urmatorul juramant:
    "Jur sa-mi exercit profesiunea cu competenta si responsabilitate, in mod demn, cu probitate si devotament, actionand in toate imprejurarile printr-o conduita exemplara, in spiritul normelor Codului de etica si deontologie medical-veterinara si al respectarii legilor tarii.
    Voi folosi toate cunostintele mele profesionale si stiintifice pentru promovarea si apararea sanatatii animalelor, protectia sanatatii omului si a conditiilor ecologice.
    Jur sa apar, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul si nobilele traditii ale profesiunii de medic veterinar!"
    Art. 18
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte legile si celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar si sa se supuna hotararii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie medical-veterinara;
    c) sa promoveze intregul ansamblu de masuri menite sa conduca la dezvoltarea cresterii animalelor si a potentialului lor productiv:
    d) sa protejeze sanatatea omului impotriva bolilor comune omului si animalelor, sa participe la protejarea mediului in scopul mentinerii echilibrului ecologic;
    e) sa urmareasca si sa sprijine masurile de protectie a animalelor, in conformitate cu reglementarile internationale.
    Art. 19
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari si exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne si se suspenda pentru:
    a) desfasurarea unor activitati care contravin normelor Codului de etica si deontologie medical-veterinara constatate si sanctionate de colegiu;
    b) interzicerea exercitarii profesiunii pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara, ramasa definitiva;
    c) in caz de neplata a cotizatiilor si a contributiilor profesionale, timp de 6 luni neintrerupt de la scadenta acestora.
    Art. 20
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari inceteaza:
    a) daca impotriva medicului veterinar s-a luat masura de ridicare a dreptului de a profesa ca sanctiune disciplinara sau ca urmare a hotararii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidenta incapacitate profesionala ori boala psihica, atestata de comisia de expertiza;
    b) daca medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o fapta care constituie culpa profesionala, prevazuta si pedepsita de Codul penal, care il face nedemn de a-si exercita profesiunea.
    Art. 21
    Exercitarea ilicita a oricarei activitati specifice profesiunii de medic veterinar de catre orice persoana neautorizata de Colegiul Medicilor Veterinari constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii.

    CAP. 4
    Calificarea, specializarea si promovarea in grade profesionale a medicilor veterinari

    Art. 22
    Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari poate abilita, in conditiile prezentei legi, medici veterinari in diferite profiluri profesionale.
    Art. 23
    Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale, conform normelor legale in vigoare, in:
    a) asistenta medical-veterinara;
    b) invatamantul superior;
    c) cercetarea stiintifica;
    d) administratia publica.

    CAP. 5
    Libera practica medical-veterinara

    Art. 24
    (1) Activitatile efectuate prin libera practica medical-veterinara sunt: asistenta medical-veterinara, insamantari artificiale, diferite servicii de specialitate si consultanta tehnica si legislativa sanitar-veterinara, producerea si comercializarea biopreparatelor, medicamentelor, aparaturii medicale si instrumentarului de uz veterinar.
    (2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul sanitar-veterinar national si se organizeaza ca: circumscriptii de asistenta veterinara, dispensare, cabinete, clinici, centre si spitale, puncte si farmacii veterinare, laboratoare si alte unitati specializate de profil, autorizate si supravegheate de Colegiul Medicilor Veterinari si de autoritatile publice sanitar-veterinare.
    Art. 25
    (1) Medicii veterinari liber-profesionisti isi pot desfasura activitatea independent, ca persoane fizice sau ca persoane juridice.
    (2) Pentru sprijinirea liberalizarii profesiunii de medic veterinar, directiile sanitar-veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si regiile autonome sau alte institutii de care apartin dispensarele veterinare pot vinde, inchiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesionisti cladirile, spatiile, dotarile si mijloacele existente in circumscriptiile sanitar-veterinare de asistenta si in clinicile veterinare de stat. Se excepteaza de la vanzare locuintele.
    Art. 26
    Tarifele si onorariile pentru libera practica medical-veterinara se stabilesc de catre fiecare profesionist, pe criterii de competenta, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime.
    Art. 27
    Produsele biologice si medicamentele de uz veterinar se comercializeaza numai prin punctele farmaceutice si farmaciile veterinare autorizate.
    Art. 28
    (1) Medicii veterinari de la circumscriptiile sanitar-veterinare de asistenta, deveniti liber-profesionisti, asigura, pe baza de contract incheiat cu directiile sanitar-veterinare, efectuarea actiunilor strategice de depistare, profilaxie si combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum si a altor activitati care concura la supravegherea sanitar-veterinara a teritoriului.
    (2) Tarifele de plata pentru actiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre Agentia Nationala Sanitar-Veterinara in mod diferentiat, in functie de zone, distante si de specificul localitatilor, rurale sau urbane, si se negociaza anual cu Colegiul Medicilor Veterinari.
    Art. 29
    Atributiile si competentele medicilor veterinari liber-profesionisti, precum si indeplinirea unor indatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari impreuna cu Agentia Nationala Sanitar-Veterinara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Riscurile profesionale si raspunderile medicilor veterinari legate de acestea vor fi prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari.
    Art. 31
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din Romania va organiza adunari generale ale filialelor judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Dupa alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din Romania isi inceteaza activitatea.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE SENATUI
                           ULM SPINEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 160/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 160 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 160/1998
OUG 70 2017
Legea 187 2012
Legea 213 2010
privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
OUG 37 2008
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Hotărârea 860 2004
privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
Legea 592 2003
privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
Legea 604 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
OUG 72 1999
pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
Legea 160 1998
Decretul 286 1998
privind promulgarea Legii pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu