Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE Nr. 16 din 8 ianuarie 1998

pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 13 ianuarie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aflata in subordinea Guvernului."
    2. Articolul 4 alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) O cota-parte din tarifele incasate de comisie, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnica, examinare si control, in vederea autorizarii activitatilor nucleare prevazute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele incasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, dotari si investitii specifice acestor activitati, evidentiindu-se intr-un cont separat ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac in conditiile prevazute la art. 8-10 si la art. 13."
    4. Articolul 16 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Activitatile in care se utilizeaza materiale cu activitate totala sau cu concentratie masica scazuta, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie si orice tuburi electronice care indeplinesc limitele si criteriile de exceptare prevazute in standardele internationale, astfel incat riscurile aferente activitatii sau sursei sunt minimum acceptate, se excepteaza, in parte sau in totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevazut in prezenta lege."
    5. Articolul 19 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Combustibilul nuclear poate fi detinut numai de persoane juridice. Se interzice detinerea combustibilului nuclear fara a poseda pentru acesta autorizatia de detinere, precum si una dintre urmatoarele autorizatii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, in acord cu activitatile pe care le desfasoara, eliberate in conformitate cu prevederile art. 18 si art. 20-22"
    6. La articolul 28 se introduc alineatele (3) si (4), care vor avea urmatorul cuprins:
    (3) Autorizatia sau permisul de exercitare, emis in baza prevederilor prezentei legi, nu il scuteste pe titular de respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
    (4) Comisia va stabili modalitatile concrete de aplicare a prezentei legi ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autoritatilor administratiei publice in materie, acordand prioritate respectarii conditiilor, de desfasurare in siguranta a activitatilor nucleare."
    7. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) In exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activitatilor nucleare, prevazute in anexa nr. 3, au drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si obligatiile si atributiile prevazute la art. 32, in limitele competentelor stabilite de lege.
    (2) In caz de nesupunere la control sau de nesupunere fata de oricare dintre dispozitiile sale, comisia poate cere autoritatilor competente fie sa procedeze la executarea silita, fie sa intreprinda o ancheta. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei sau, in cazuri de urgenta, poate intreprinde, din proprie initiativa, masuri asiguratorii de securitate nucleara, urmand ca toate cheltuielile aferente sa fie rambursate de catre titularul autorizatiei de bunavoie sau prin executare silita."
    8. Capitolul V va avea urmatorul titlu:
    "Atributii si raspunderi"
    9. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    In afara atributiilor prevazute explicit de lege, comisia:
    a) propune initierea proiectelor de lege, de hotarari ale Guvernului si elaboreaza reglementarile proprii si comune cu alte autoritati competente, potrivit legii;
    b) elaboreaza instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si reglementari de securitate nucleara privind asigurarea calitatii si functionarea in conditii de siguranta a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia impotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului inconjurator si a bunurilor materiale, protectia fizica, evidenta, pastrarea si transportul materialelor radioactive si a materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
    c) aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa la asigurarea interventiei;
    d) elaboreaza proceduri pentru urmarirea radioactivitatii mediului si asigura supravegherea permanenta a acesteia pe teritoriul national;
    e) initiaza, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de promovare a intereselor specifice Romaniei in relatiile cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energia Nucleara (A.E.N.) si cu alte organizatii internationale specializate in domeniul reglementarilor si controlului activitatilor nucleare; coopereaza, in conditiile legii; cu institutii similare din alte state;
    f) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia impotriva radiatiilor, asigurarea calitatii si securitatea nucleara a instalatiilor;
    g) informeaza prompt autoritatea centrala pentru protectia mediului si Ministerul Apararii Nationale asupra oricarei cresteri semnificative a radioactivitatii mediului;
    h) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii in domeniul functionarii in conditii de siguranta a obiectivelor si instalatiilor nucleare, in corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;
    i) asigura informarea publicului prin publicatii oficiale, comunicate de presa; organizeaza audieri sau anchete, dupa caz;
    j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in domeniul reglementarilor si al controlului activitatilor nucleare."
    10. Articolul 37 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Comisia va organiza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul Romaniei, asigurand fluxul informational necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului."
    11. Articolul 37 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Comisia informeaza, ori de cate ori este necesar, autoritatea centrala pentru protectia mediului si Ministerul Apararii Nationale asupra celor constatate in activitatea de supraveghere exercitata si colaboreaza cu acestea in vederea stabilirii masurilor necesare."
    12. Articolul 38 alineatul (1) litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) introducerea in domeniul medical, pentru diagnostic si tratament medical, a surselor inchise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive;"
    13. Articolul 44 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Efectuarea unei activitati dintre cele prevazute la art. 2, la art. 24 alin. (1) si la art. 38 alin. (1), fara a avea autorizatie corespunzatoare prevazuta de lege, constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:
    a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, activitatile prevazute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectivelor sau instalatiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) si g), la art. 24 alin. (1), precum si la art. 38 alin. (1);
    b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati prevazute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea in functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare si la art. 2 lit. c), e) si f)."
    14. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare."
    Art. 2
    Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE SENATUI
                       MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                          RADU BERCEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 16/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu