E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 151 din 30 iulie 1999

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 370 din  3 august 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 10 iulie 1997 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 14 iulie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "1^1. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    (3) Statul promoveaza principiile educatiei permanente."
    2. La articolul I punctul 2, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Invatamantul obligatoriu este de 9 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 9 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 17 ani."
    3. La articolul I punctul 4, articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana. Acesta se desfasoara, in conditiile prezentei legi, si in limbile minoritatilor nationale, precum si in limbi de circulatie internationala.
    (2) In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati, clase sau formatii de studiu cu limba de predare romana si, dupa caz, cu predarea in limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea in limba materna in cea mai apropiata localitate in care este posibil.
    (3) Invatarea in scoala a limbii romane, ca limba oficiala de stat, este obligatorie pentru toti cetatenii romani, indiferent de nationalitate. Planurile de invatamant trebuie sa cuprinda numarul necesar de ore si, totodata, se vor asigura conditiile care sa permita insusirea limbii oficiale de stat.
    (4) Atat in invatamantul de stat, cat si in cel particular documentele scolare si universitare, oficiale, nominalizate prin ordinul ministrului educatiei nationale, se intocmesc in limba romana. Celelalte inscrisuri scolare si universitare pot fi redactate in limba de predare.
    (5) Unitatile si institutiile de invatamant pot efectua si emite, la cerere, traduceri oficiale ale documentelor si ale altor inscrisuri scolare si universitare proprii."
    4. La articolul I punctul 5, articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul parintilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea.
    (2) La solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. In acest caz, situatia scolara se incheie fara aceasta disciplina. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.
    (3) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educatiei Nationale organizarea unui invatamant teologic specific pregatirii personalului de cult si activitatii social-misionare a cultelor, numai pentru absolventii invatamantului gimnazial sau liceal, dupa caz, proportional cu ponderea numerica a fiecarui cult in configuratia religioasa a tarii, potrivit recensamantului oficial reactualizat. Infiintarea si functionarea acestui invatamant se fac potrivit legii.
    (4) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a infiinta si administra propriile unitati si institutii de invatamant particulare, conform legii.
    (5) Curriculumul specific invatamantului preuniversitar teologic se elaboreaza de catre cultul respectiv, se avizeaza de catre Secretariatul de Stat pentru Culte si se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale. Curriculumul invatamantului preuniversitar particular, organizat de culte, altul decat cel teologic, se elaboreaza si se aproba conform legii. Pentru invatamantul superior curriculumul se elaboreaza si se aproba potrivit legii."
    5. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc punctele 5^1 si 5^2 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 10
    (1) Reteaua unitatilor invatamantului de stat este organizata si aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare si cu sprijinul administratiei publice locale, in concordanta cu dinamica demografica si cu necesitatile de formare profesionala, actuale si de perspectiva. Reteaua institutiilor invatamantului de stat este organizata de catre Ministerul Educatiei Nationale, conform legii.
    5^2. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    (3) Ministerul Educatiei Nationale, consultand factorii interesati in organizarea unor forme si tipuri specifice de invatamant, raspunde de elaborarea curriculumului: planuri de invatamant, programe si manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar. In invatamantul superior curriculumul se stabileste conform autonomiei universitare si standardelor nationale."
    6. La articolul I punctul 6, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) In sistemul national de invatamant, de stat si particular, pot fi initiate si organizate alternative educationale, cu acordul Ministerului Educatiei Nationale, conform legii.
    (2) Evaluarea si acreditarea alternativelor educationale se fac de catre Ministerul Educatiei Nationale, potrivit legii."
    7. La articolul I punctul 7, alineatele (5), (8), (10), (11) si (13) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Sistemul national de invatamant cuprinde:
    a) invatamantul prescolar: grupa mica; grupa mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru scoala;
    b) invatamantul primar: clasele I - IV;
    c) invatamantul secundar: invatamantul gimnazial, secundar inferior, clasele V - IX; invatamantul liceal, secundar superior, clasele X - XII/XIII; invatamantul profesional: anii I - II/III;
    d) invatamantul postliceal;
    e) invatamantul superior: invatamantul universitar si invatamantul postuniversitar;
    f) educatia permanenta.
............................................................................
    (8) Formele de organizare a invatamantului sunt: invatamant de zi, seral, cu frecventa redusa si invatamant la distanta.
............................................................................
    (10) Invatamantul obligatoriu, care cuprinde invatamantul primar si gimnazial, este invatamant de zi. In mod exceptional, invatamantul gimnazial se poate organiza si ca invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta, pentru persoanele care au depasit, cu mai mult de 2 ani, varsta corespunzatoare clasei.
    (11) In sistemul de invatamant pot functiona unitati-pilot experimentale si de aplicatie.
............................................................................
    (13) In cadrul sistemului national de invatamant, sub coordonarea si controlul Ministerului Educatiei Nationale, se pot infiinta si pot functiona, conform legii, structuri de invatamant organizate prin cooperare intre unitati si institutii din tara si din strainatate, pe baza unor acorduri interguvernamentale."
    8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc punctele 7^1 - 7^3 cu urmatorul cuprins:
    "7^1. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 16
    (1) Sistemul national de invatamant are caracter deschis. In invatamantul preuniversitar trecerea elevilor de la o unitate scolara la alta, de la un profil la altul si de la o filiera la alta este posibila in conditiile stabilite prin regulament al Ministerului Educatiei Nationale. In invatamantul superior, caracterul deschis este asigurat prin Carta Universitara.
    7^2. Alineatele (1) si (4) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
    Art. 20
    (1) Invatamantul primar se organizeaza ca invatamant de zi si functioneaza, de regula, cu program de dimineata, in cadrul scolilor cu clasele I - IV, I - IX sau I - XII/XIII.
............................................................................
    (4) Ministerul Educatiei Nationale poate aproba organizarea unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit pana la varsta de 14 ani primele patru clase ale invatamantului obligatoriu.
    7^3. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 21
    Invatamantul gimnazial functioneaza in cadrul scolilor cu clasele I - IX, I - XII/XIII sau XII/XIII, dupa caz."
    9. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Studiile gimnaziale se incheie cu sustinerea unui examen national de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale si data publicitatii pana la data inceperii anului scolar, la Limba si literatura romana, Matematica si la o proba din Istoria romanilor sau Geografia Romaniei. Elevii apartinand minoritatilor nationale, care frecventeaza cursurile gimnaziale in limba materna, sustin si o proba la limba si literatura materna."
    10. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 23
    (1) Invatamantul liceal cuprinde clasele X - XII/XIII, invatamant de zi, si clasele X - XIII/XIV, invatamant seral, cu frecventa redusa sau la distanta.
    (2) Reteaua liceelor de stat este aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea inspectoratelor scolare, cu consultarea altor factori interesati, si ca rezultat al evaluarii institutionale realizate de catre Comisia Nationala de Evaluare Institutionala. Reteaua se publica inaintea examenului de capacitate; numarul de locuri si de clase se aproba anual, in functie de cerintele locale si nationale.
    (3) Invatamantul liceal seral, cu frecventa redusa si la distanta poate functiona, in conditiile legii, in unitati de invatamant stabilite de inspectoratele scolare."
    11. La articolul I punctul 9, articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Invatamantul liceal functioneaza, de regula, cu urmatoarele filiere si profiluri:
    a) filiera teoretica cu profilurile umanist si real;
    b) filiera tehnologica cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale si protectia mediului;
    c) filiera vocationala cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic.
    (2) Liceele se organizeaza cu unul sau mai multe profiluri. In cadrul acestor profiluri se pot organiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, clase cu specializari mai restranse si clase speciale pentru elevi cu aptitudini si performante exceptionale.
    (3) La liceele care, pe langa diploma de bacalaureat, elibereaza si certificat de competente profesionale, durata studiilor poate fi de 4 ani si este stabilita de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    (4) Ministerul Educatiei Nationale poate restructura profilurile si specializarile in raport cu dinamica profesiilor si ocupatiilor de pe piata fortei de munca."
    12. La articolul I punctul 10, articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Admiterea elevilor in invatamantul liceal se face pe baza criteriilor stabilite prin metodologia elaborata de catre Ministerul Educatiei Nationale, care se da publicitatii la inceputul anului scolar precedent admiterii.
    (2) La admiterea in invatamantul liceal se pot inscrie absolventii invatamantului gimnazial, cu certificat de capacitate.
    (3) Inscrierea la admiterea in invatamantul liceal, cursuri de zi, se poate face in primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, daca la data inceperii anului scolar elevul nu a depasit varsta de 18 ani."
    13. La articolul I punctul 11, articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Studiile liceale se incheie cu un examen national de bacalaureat, diversificat in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului.
    (2) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea a doua, respectiv, trei probe comune si a trei probe diferentiate, in functie de filiera si de profil.
    A. Probele comune sunt:
    a) Limba si literatura romana, scris si oral;
    b) una dintre limbile moderne de circulatie internationala studiate in liceu;
    c) limba materna, scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; limba si literatura intr-o limba de circulatie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare in limba de circulatie internationala respectiva.
    B. Probele de examen, diferentiate in functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt:
    Filiera teoretica
    a) Profil umanist:
    1. Istorie sau Geografie;
    2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
    3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior;
    b) Profil real:
    1. Matematica;
    2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzator specializarii;
    3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior.
    Filiera tehnologica
    a) Matematica, pentru toate profilurile si specializarile;
    b) o proba la alegere din aria curriculara "tehnologii", in functie de specializarea aleasa de elev;
    c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
    Filiera vocationala
    a) Istorie sau Geografie ori o disciplina socioumana, respectiv Matematica sau Stiinte, in functie de profil;
    b) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializarii, ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de catre Ministerul Educatiei Nationale si ministerele interesate;
    c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele alese anterior.
    (3) Pentru filierele tehnologica si vocationala studiile liceale se pot incheia si cu un examen de certificare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, in conditiile legii.
    (4) Lista cuprinzand probele de examen, continutul programelor si modul de desfasurare a bacalaureatului si a examenului de certificare a competentelor profesionale se stabilesc prin metodologie, aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale, si se dau publicitatii pana la data inceperii anului scolar precedent examenului.
    (5) La intocmirea listei cuprinzand probele de examen si la stabilirea continutului programelor de bacalaureat pot fi consultate si institutiile de invatamant superior.
    (6) In cazul intreruperii studiilor se recunoaste fiecare an scolar promovat. La cerere, se elibereaza un document de certificare a studiilor efectuate."
    14. La articolul I, punctul 12 se abroga.
    15. La articolul I, dupa punctul 11 se introduc punctele 11^1 - 11^3 cu urmatorul cuprins:
    "11^1. Alineatele (2), (5) si (6) ale articolului 27 vor avea urmatorul cuprins:
    (2) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni de bacalaureat. Rezultatele examenului de bacalaureat sunt publice.
..............................................................................
    (5) Candidatii proveniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale, potrivit legii.
    (6) La fiecare prezentare candidatii sustin examenul de bacalaureat integral.
    11^2. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 28
    (1) In urma promovarii examenului de bacalaureat absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.
    11^3. Alineatul (3) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    (3) Planurile-cadru de invatamant si programele scolare se elaboreaza si se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea factorilor interesati, pe baza standardelor de pregatire profesionala si, dupa caz, a standardelor ocupationale."
    16. La articolul I, punctul 13 devine 12, iar alineatele (2) si (3) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Durata studiilor in scolile profesionale este de 2 - 3 ani.
    (3) Admiterea in scolile profesionale se face pe baza de probe stabilite de unitatile de invatamant respective, cu consultarea factorilor interesati. Continutul probelor de admitere se stabileste de unitatile de invatamant."
    17. La articolul I, dupa punctul 12 se introduc punctele 12^1 - 12^3 cu urmatorul cuprins:
    "12^1. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 32
    Scolile profesionale organizeaza, la cererea factorilor interesati, pe baza de contract, cursuri de calificare si de conversie profesionala, cu respectarea standardelor ocupationale.
    12^2. Alineatele (1) - (3) ale articolului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    Art. 33
    (1) La scolile de ucenici se pot in scrie absolventii de gimnaziu, cu sau fara certificat de capacitate. Pregatirea prin scolile de ucenici vizeaza insusirea unor deprinderi preponderent practice, conforme standardelor ocupationale.
    (2) Durata studiilor in scolile de ucenici este de 1 - 2 ani. Structura anului scolar este adaptata specificului pregatirii in meserie.
    (3) Scolile de ucenici functioneaza, de regula, in cadrul scolilor profesionale sau al grupurilor scolare. La cererea factorilor interesati, ucenicia se poate efectua si direct la locul de munca al intreprinzatorilor privati, potrivit reglementarilor stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    12^3. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 34
    (1) Cursurile scolii profesionale se incheie cu examen de absolvire. Pregatirea prin scolile de ucenici se incheie cu sustinerea unei probe practice pentru certificarea pregatirii profesionale.
    (2) Sistemul de certificare a pregatirii prin invatamantul profesional se organizeaza in baza reglementarilor comune ale Ministerului Educatiei Nationale si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale."
    18. La articolul I, punctul 14 devine punctul 13, iar articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Elevii invatamantului profesional cu certificat de capacitate pot urma, in paralel, studiile liceale la forma de invatamant seral, invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta, in urma admiterii, in conditiile prezentei legi.
    (2) Absolventii scolilor profesionale pot urma studiile liceale, in urma admiterii, in conditiile prezentei legi. Acestora li se poate recunoaste partial pregatirea dobandita in scoala profesionala, conform metodologiei elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale."
    19. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc punctele 13^1 - 13^8 cu urmatorul cuprins:
    "13^1. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 38
    In invatamantul de arta si in invatamantul sportiv:
    a) scolarizarea se realizeaza, de regula, incepand cu clasele primare;
    b) probele de admitere cuprind testarea aptitudinilor specifice;
    c) planurile-cadru de invatamant sunt adaptate profilului;
    d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale;
    e) examenul de capacitate include si o proba practica, specifica domeniului artistic sau sportiv studiat;
    f) programele scolare pentru invatamantul liceal de arta si invatamantul liceal sportiv respecta obiectivele stabilite pentru profilul respectiv.
    13^2. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 39
    Pentru fiecare profil al invatamantului de arta si al invatamantului sportiv se elibereaza certificat de capacitate, respectiv diploma de bacalaureat, care atesta specialitatea absolvita. Pentru anumite specializari pot fi eliberate si certificate de competente profesionale.
    13^3. La articolul 41 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    (3) Invatamantul special primar si gimnazial este obligatoriu si are durata, dupa caz, de 9 sau 10 ani.
    13^4. Alineatul (2) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    (2) Invatamantul special este organizat ca invatamant de zi. In cazuri deosebite acesta se poate organiza si sub alte forme.
    13^5. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 44
    Invatamantul special dispune de planuri de invatamant, programe scolare, manuale si metodologii didactice alternative, elaborate in functie de tipul si gradul handicapului si aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    13^6. Alineatul (3) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    (3) Copiii cu cerinte educative speciale, care nu au putut fi reorientati spre invatamantul de masa, inclusiv in clase speciale, continua procesul de educatie in unitati ale invatamantului special primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, diferentiat dupa tipul si gradul handicapului.
    13^7. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 48
    (1) Protectia copilului aflat in dificultate este realizata conform legii.
    (2) Stabilirea continuturilor educative ale activitatilor specifice, a metodologiilor didactice, formarea, pregatirea si perfectionarea personalului responsabil cu instructia si educatia in cadrul centrelor de plasament si de primire a copilului, din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, sunt de competenta Ministerului Educatiei Nationale.
    13^8. Alineatele (1) si (3) ale articolului 51 vor avea urmatorul cuprins:
    Art. 51
    (1) Invatamantul postliceal de stat se organizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, din proprie initiativa sau la cererea agentilor economici si a altor institutii interesate.
............................................................................
    (3) Scolarizarea in cadrul acestui tip de invatamant este finantata de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care asigura scolarizarea."
    20. La articolul I, punctul 15 devine punctul 14, iar articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    (1) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de invatamant, cu consultarea factorilor interesati.
    (2) Au dreptul sa se inscrie in invatamantul postliceal, in conditiile alin. (1), absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat.
    (3) Numarul de locuri pentru invatamantul postliceal de stat se stabileste in conditiile art. 51 alin. (3), se aproba de inspectoratul scolar si se comunica Ministerului Educatiei Nationale."
    21. La articolul I, dupa punctul 14 se introduc punctele 14^1 si 14^2 cu urmatorul cuprins:
    "14^1. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 53
    (1) Invatamantul postliceal se incheie cu examen de absolvire, reglementat de catre Ministerul Educatiei Nationale prin metodologie specifica, elaborata cu consultarea factorilor interesati.
    (2) Promovarea examenului de absolvire da dreptul la obtinerea unui certificat de competente profesionale.
    (3) In cazul nepromovarii examenului de absolvire, acesta mai poate fi sustinut, in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare de catre absolventi.
    14^2. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 55
    (1) Invatamantul superior se realizeaza prin institutii de invatamant: universitati, institute, academii de studii si scoli de studii postuniversitare.
    (2) Misiunea institutiilor de invatamant superior este de invatamant si de cercetare sau numai de invatamant."
    22. La articolul I, punctul 16 devine punctul 15, iar articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Infiintarea institutiilor de invatamant superior se face prin lege, in baza procedurilor prevazute de Legea nr. 88/1993.
    (2) Infiintarea si functionarea facultatilor, a colegiilor si specializarilor universitare se fac potrivit legii.
    (3) Infiintarea departamentelor universitare se aproba de catre senatele universitare.
    (4) Infiintarea departamentelor universitare pentru pregatirea personalului didactic se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea senatelor universitare."
    23. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce punctul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "15^1. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 58
    (1) Invatamantul universitar de stat este gratuit pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern si cu taxa, conform legii.
    (2) In invatamantul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depasirea duratei de scolarizare prevazute de lege, admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depasesc prevederile planurilor de invatamant. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitati neincluse in planul de invatamant, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
    (3) Cuantumul taxelor si scutirea de la plata acestora se stabilesc de catre senatele universitare."
    24. La articolul I, punctul 17 devine punctul 16, iar alineatele (1) - (3) ale articolului 59 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    (1) Pot participa la admiterea in invatamantul universitar absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat. Organizarea admiterii este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior, pe baza criteriilor generale stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale. Admiterea se poate organiza in doua sesiuni.
    (2) Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut in unul din ultimii doi ani de studii distinctii la olimpiade scolare internationale, concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se inscrie in invatamantul universitar fara sustinerea admiterii.
    (3) Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut, in cel putin unul din ultimii doi ani de studii, premii la olimpiade scolare, concursuri artistice sau sportive, de nivel national sau pe grupe de tari, pot fi admisi in invatamantul universitar, conform criteriilor generale stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale si criteriilor specifice elaborate de senatele universitare."
    25. La articolul I, punctul 18 se abroga.
    26. La articolul I, punctul 19 devine punctul 17, iar articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    (1) Activitatea didactica se poate organiza in urmatoarele forme: de zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta. Formele de invatamant seral, cu frecventa redusa si la distanta pot fi organizate de catre institutiile de invatamant superior care au cursuri de zi.
    (2) Durata studiilor in invatamantul universitar seral si in cel cu frecventa redusa este mai mare cu un an decat cea prevazuta pentru invatamantul de zi. Durata studiilor in invatamantul universitar la distanta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    (3) Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de invatamant superior, in conditiile legii, pentru aceeasi specializare, sunt echivalente, indiferent de forma de invatamant absolvita.
    (4) Nomenclatorul specializarilor si al grupelor de specializari se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare, a institutiilor de invatamant superior si a altor factori interesati.
    (5) Absolventii cu diploma de licenta pot urma o a doua specializare, in conditiile stabilite in Carta universitara.
    (6) Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot urma o a doua specializare in cadrul invatamantului universitar de scurta durata, in conditiile stabilite in Carta universitara."
    27. La articolul I, dupa punctul 20, care devine punctul 18, se introduce punctul 18^1 cu urmatorul cuprins:
    "18^1. Alineatul (3) al articolului 63 va avea urmatorul cuprins:
    (3) Absolventii care nu au promovat examenul mentionat la alin. (2) primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de scurta durata si o copie de pe foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de absolvire in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare stabilite de senatul universitar."
    28. La articolul I, punctul 21 devine punctul 19, iar articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare pot continua studiile in invatamantul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, in limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de senatul institutiei de invatamant superior primitoare. Criteriile de admitere se stabilesc de institutiile de invatamant universitar de lunga durata, conform Cartei universitare.
    (2) Candidatii admisi vor sustine examene de diferenta stabilite de consiliile facultatilor si vor fi inscrisi in anul de studiu corespunzator examenelor recunoscute si celor promovate."
    29. La articolul I, punctul 22 devine punctul 20, iar articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Invatamantul universitar de lunga durata se desfasoara in universitati, institute si academii de studii, cu facultati si specializari autorizate sau acreditate."
    30. La articolul I, dupa punctul 20 se introduc punctele 20^1 si 20^2 cu urmatorul cuprins:
    "20^1. Alineatele (2), (4) si (6) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins:
    (2) Studiile in invatamantul universitar de lunga durata se incheie cu examen de licenta sau de diploma. Criteriile generale de organizare a examenului de licenta si de diploma se stabilesc de catre Ministerul Educatiei Nationale, iar continutul acestora si criteriile specifice, de catre senatele universitare.
............................................................................
    (4) Absolventii care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lunga durata si copie de pe foaia matricola. Ei mai pot sustine examenul de licenta sau de diploma in oricare alta sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare stabilite de senatul universitar. Institutiile de invatamant superior pot organiza cursuri speciale, in conditiile art. 58, pentru absolventii proprii ori din alte institutii de invatamant superior, in vederea pregatirii pentru examenul de licenta, respectiv de diploma.
............................................................................
    (6) Diplomele eliberate de institutiile de invatamant universitar de lunga durata pana in anul 1999 inclusiv sunt echivalente cu diplomele obtinute in urma promovarii examenului de licenta, respectiv, de diploma.
    20^2. La articolul 67, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) si (5^2) cu urmatorul cuprins:
    (5^1) Studiile in invatamantul universitar cu o durata mai mare de 4 ani se incheie, dupa caz, cu examen de diploma.
    (5^2) Absolventii care au promovat acest examen primesc titlul de diplomat in specializarea urmata, in conformitate cu standardele internationale."
    31. La articolul I, punctul 23 devine punctul 21, iar alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 68 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    (1) Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic.
    (2) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic functioneaza in institutiile de invatamant superior, pe baza de regulament, si au planuri de invatamant distincte, aprobate de senatul universitatii.
.............................................................................
    (5) Absolventii invatamantului universitar pot profesa in invatamant numai daca au obtinut certificatul de absolvire mentionat la alin. (4) sau efectueaza pregatirea prevazuta la alin. (1) in primii 3 ani de la angajare."
    32. La articolul I, punctul 24 devine punctul 22, iar articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 70
    (1) Invatamantul postuniversitar asigura specializarea in domeniu sau extinderea si perfectionarea pregatirii atestate prin diploma obtinuta la finalizarea studiilor universitare.
    (2) Invatamantul postuniversitar se organizeaza in institutii de invatamant superior si in scoli de studii postuniversitare, acreditate in acest scop, si se realizeaza prin: studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare si cursuri de perfectionare postuniversitare.
    (3) Infiintarea structurilor de invatamant postuniversitar in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in acest scop se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea senatelor universitare."
    33. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce punctul 22^1 cu urmatorul cuprins:
    "22^1. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 71
    (1) Admiterea in invatamantul postuniversitar, cu exceptia doctoratului, se face pe baza criteriilor generale aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale si a criteriilor specifice aprobate de senatul institutiei de invatamant superior.
    (2) Admiterea, organizarea si desfasurarea doctoratului se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    (3) Numarul locurilor pentru invatamantul postuniversitar se stabileste de:
    a) Ministerul Educatiei Nationale, pentru cele finantate de la bugetul de stat;
    b) senatele universitare, pentru cele sustinute prin taxe sau prin alte surse extrabugetare."
    34. La articolul I, punctul 25 devine punctul 23, iar articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    (1) Studiile aprofundate au durata de doua sau trei semestre si se fac in domeniul de specializare a diplomei obtinute la finalizarea studiilor universitare de lunga durata.
    (2) Studiile aprofundate se incheie cu o disertatie. Absolventii primesc diploma de studii aprofundate.
    (3) Studentii inmatriculati la studii aprofundate de specialitate pe locurile finantate de la bugetul de stat beneficiaza de gratuitatea studiilor, precum si de burse in conformitate cu prevederile legii.
    (4) Studiile de masterat au durata de 2 - 4 semestre si integreaza mai multe domenii de specializare, avand rolul de a extinde competentele in aceste domenii. Studiile de masterat pot fi urmate de absolventii cu diploma obtinuta la finalizarea studiilor universitare de lunga durata, indiferent de profil sau de specializare.
    (5) Masteratul se organizeaza in cadrul institutelor de invatamant superior sau in scoli de studii postuniversitare, infiintate ca institutii independente. Studentii inmatriculati la masterat pe locurile finantate de la bugetul de stat beneficiaza de gratuitatea studiilor, precum si de burse, in conformitate cu prevederile legii.
    (6) Masteratul se incheie cu sustinerea unei disertatii. Absolventii care au promovat disertatia primesc diploma de master."
    35. La articolul I, punctul 26 devine punctul 24, iar articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    (1) Doctoratul este o forma superioara de invatamant si cercetare.
    (2) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii cu diploma ai invatamantului universitar de lunga durata.
    (3) Conducatorii de doctorat pot fi profesori universitari titulari, asociati sau consultanti ori academicieni, avand titlul de doctor. Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea institutiilor organizatoare, si este conferit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (4) Doctoratul este organizat, cu si fara frecventa, in institutiile de invatamant superior aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
    (5) Doctoratul se incheie cu o teza sustinuta public si evaluata de catre o comisie de specialisti aprobata de senatul institutiei de invatamant superior organizatoare. Comisia este alcatuita dintr-un presedinte, conducatorul de doctorat si din trei referenti oficiali, specialisti cu activitate stiintifica deosebita, cu titlu de doctor in domeniu, profesori universitari, conferentiari universitari, academicieni, cercetatori stiintifici principali gradul I, din tara sau din strainatate, dintre care cel putin 2 nu functioneaza in institutia organizatoare a doctoratului. Pentru activitatea depusa referentii oficiali sunt platiti potrivit normelor stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    (6) Titlul stiintific de doctor se acorda de catre institutia organizatoare si se confirma de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, la propunerea comisiilor de specialitate. Pe baza ordinului ministrului educatiei nationale, institutia organizatoare elibereaza diploma de doctor."
    36. La articolul I, dupa punctul 24 se introduc punctele 24^1 - 24^3 cu urmatorul cuprins:
    "24^1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 74
    (1) Scolile de studii academice postuniversitare, organizate ca institutii independente, in tara sau strainatate, ofera programe de pregatire cu durata de 2 - 4 semestre, la forma de invatamant de zi sau cu frecventa redusa, in vederea extinderii si perfectionarii pregatirii atestate prin diploma de studii universitare de lunga durata.
    (2) Studiile se finalizeaza cu sustinerea unei disertatii. Absolventii primesc diploma de studii academice postuniversitare.
    24^2. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 75
    (1) Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolventii cu diploma obtinuta la finalizarea studiilor de lunga durata. Durata studiilor, curriculumul si modalitatea de finalizare se aproba de senatele universitare.
    (2) Absolventilor li se elibereaza diploma de studii postuniversitare de specializare.
    24^3. Alineatele (1) si (3) ale articolului 76 vor avea urmatorul cuprins:
    Art. 76
    (1) Cursurile postuniversitare de perfectionare pot fi urmate de absolventii cu diploma ai invatamantului universitar de scurta sau de lunga durata. Durata cursurilor, programul de pregatire si modalitatea de finalizare a studiilor se aproba de senatul universitar.
............................................................................
    (3) Absolventii cursurilor postuniversitare de perfectionare primesc certificat de absolvire."
    37. La articolul I, punctul 27 devine punctul 25.
    38. La articolul I, punctul 28 devine punctul 26, iar articolul 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    (1) Veniturile proprii ale institutiilor de invatamant superior, realizate din contracte de cercetare stiintifica, de proiectare, de consultanta sau de expertiza, precum si din contracte pentru alte servicii stiintifice sau didactice, se evidentiaza in conturi distincte, la banci comerciale, in conditiile legii. Aceste venituri se utilizeaza, cu acordul responsabilului de contract si cu avizul rectorului, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare si de activitati didactice, precum si pentru plata personalului care a executat contractul. Baza materiala este constituita din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumparate in timpul desfasurarii contractului sau dupa predarea lucrarii si dupa incasarea banilor.
    (2) Din veniturile prevazute la alin. (1) se mai pot finanta urmatoarele categorii de cheltuieli: burse de cercetare si instruire, informare si documentare, taxe pentru participarea ca membru in organisme, organizatii si institutii de profil, organizarea si/sau participarea la manifestari cultural-stiintifice interne si internationale, editarea de carte didactica si de specialitate.
    (3) Veniturile realizate si neutilizate la finele anului se reporteaza, cu aceeasi destinatie, in anul urmator."
    39. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce punctul 26^1 cu urmatorul cuprins:
    "26^1. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 86
    Departamentul constituie o structura subordonata institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, facultatii, avand functii didactice, de cercetare stiintifica, de proiectare si de productie. Organizarea si functionarea departamentelor se stabilesc de catre senatele universitare."
    40. La articolul I, punctul 29 devine punctul 27, iar articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    (1) Institutiile de invatamant superior sau componentele acestora au dreptul de a organiza si de a administra unitati si centre de cercetare, centre pentru pregatirea resurselor umane, unitati de productie, respectiv, de microproductie, loturi experimentale sau structuri institutionale, singure sau in colaborare cu persoane juridice.
    (2) Institutiile de invatamant superior au dreptul de a organiza, in colaborare cu institutii similare din tara si din strainatate, programe de invatamant universitar si postuniversitar, conform metodologiei stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale."
    41. La articolul I, dupa punctul 30, care devine punctul 28, se introduce punctul 28^1 cu urmatorul cuprins:
    "28^1. Alineatul (3) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins:
    (3) Autonomia universitara se realizeaza, in principal, prin:
    a) stabilirea structurii interne a institutiei de invatamant superior, conform legii;
    b) programarea, organizarea, desfasurarea si perfectionarea procesului de invatamant; stabilirea planurilor de invatamant si a programelor analitice in acord cu strategiile si cu standardele nationale ale dezvoltarii invatamantului superior; organizarea admiterii candidatilor la studii si definirea criteriilor de evaluare a performantelor academice si profesionale ale studentilor;
    c) proiectarea, organizarea si stabilirea formelor de invatamant postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale si cu alte autoritati publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor in care se utilizeaza diplomele si certificatele proprii emise;
    d) selectarea si promovarea personalului didactic ori ale celorlalte categorii de personal angajat, precum si stabilirea criteriilor de apreciere a activitatii didactice si stiintifice; acordarea titlurilor didactice, stiintifice si onorifice, in conditiile legii;
    e) organizarea cercetarii stiintifice si a documentarii; organizarea activitatilor de editare si de tiparire; organizarea activitatilor audiovizuale; stabilirea programelor de cooperare cu alte institutii de invatamant superior si de cercetare, din tara si din strainatate;
    f) eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vot secret;
    g) stabilirea necesitatii financiare si materiale; folosirea fondurilor si gestionarea lor, cu respectarea prevederilor legale; gasirea si stabilirea surselor suplimentare de venituri; organizarea si controlul serviciilor economico-gospodaresti;
    h) solutionarea problemelor sociale ale comunitatilor universitare; acordarea burselor de studiu si de cercetare, inclusiv a celor provenite din fonduri proprii;
    i) organizarea de manifestari si activitati stiintifice, culturale si sportive;
    j) infiintarea de fundatii, conform legii; stabilirea si folosirea unor insemne si simboluri proprii;
    k) asigurarea ordinii si disciplinei in spatiul universitar."
    42. La articolul I, punctul 31 devine punctul 29.
    43. La articolul I, punctul 32 devine punctul 30, iar articolul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    (1) Invatamantul militar este invatamant de stat, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatamant liceal, invatamant postliceal pentru formarea maistrilor militari si a subofiterilor, invatamant universitar pentru formarea ofiterilor si a altor specialisti, invatamant postuniversitar.
    (2) Perfectionarea pregatirii cadrelor militare se realizeaza in institutii de invatamant distincte.
    (3) Prevederile referitoare la invatamantul militar preuniversitar se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul preuniversitar din domeniul transporturilor."
    44. La articolul I, punctul 33 devine punctul 31, iar alineatul (2) al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Standardele corespund fiecarui criteriu si indica nivelurile minime obligatorii in procesul de evaluare. Aceste standarde sunt diferentiate in functie de nivelul de invatamant si sunt stabilite de catre Comisia de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, care se infiinteaza si functioneaza pe langa Ministerul Educatiei Nationale, in baza regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului."
    45. La articolul I, punctul 34 devine punctul 32, iar articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 118
    Persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna, la toate nivelurile si formele de invatamant, precum si la tipurile de invatamant pentru care exista o cerere suficienta, in conditiile legii."
    46. La articolul I, punctul 35 devine punctul 33, iar alineatele (1) si (2) ale articolului 120 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 120
    (1) Disciplina Limba romana se preda in invatamantul primar dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea respectiva. In invatamantul gimnazial disciplina Limba si literatura romana se preda dupa programe scolare identice cu cele pentru clasele cu predare in limba romana si manuale specifice. In invatamantul liceal disciplina Limba si literatura romana se preda dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare in limba romana.
    (2) In invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale Istoria romanilor si Geografia Romaniei se predau in aceste limbi dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare in limba romana, cu obligatia transcrierii si insusirii toponimiei si a numelor proprii romanesti in limba romana. In invatamantul gimnazial si liceal Istoria romanilor si Geografia Romaniei se predau in limba romana, dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predarea in limba romana. Examinarea la Istoria romanilor si Geografia Romaniei se face in limba de predare a acestora."
    47. La articolul I, punctul 36 devine punctul 34, iar articolul 122 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122
    In invatamantul de stat profesional, liceal si postliceal de specialitate in care, la cerere si in conditiile legii, predarea se face in limba materna la disciplinele de specialitate, este obligatorie insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana."
    48. La articolul I, punctul 37 devine punctul 35, iar articolul 123 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123
    (1) In cadrul institutiilor de invatamant universitar de stat se pot organiza, in conditiile legii, la cerere, grupe, sectii, colegii si facultati cu predare in limbile minoritatilor nationale. In acest caz se va asigura insusirea terminologiei de specialitate in limba romana. La cerere si prin lege se pot infiinta institutii de invatamant superior multiculturale. Limbile de predare in aceste institutii de invatamant superior se stabilesc in cadrul legii de infiintare.
    (2) Se recunoaste dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a infiinta si administra propriile institutii de invatamant superior particulare, conform legii.
    (3) Se incurajeaza institutiile de invatamant superior cu structuri si activitati multiculturale pentru promovarea convietuirii interetnice armonioase si integrarii la nivel national si european.
    (4) La toate formele de invatamant in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale se poate inscrie si pregati orice cetatean roman, indiferent de limba sa materna si de limba in care a urmat studiile anterioare."
    49. La articolul I, punctul 38 devine punctul 36.
    50. La articolul I, dupa punctul 36 se introduc punctele 36^1 si 36^2 cu urmatorul cuprins:
    "36^1. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 127
    (1) Continutul invatamantului preuniversitar este asigurat prin Curriculum National. Curriculumul National este ansamblul coerent al planurilor-cadru de invatamant, al programelor si al manualelor scolare din invatamantul preuniversitar. Acest ansamblu cuprinde o componenta comuna pentru toate scolile de acelasi tip si o alta componenta aflata la decizia scolii.
    (2) Planurile-cadru de invatamant cuprind disciplinele obligatorii, optionale si facultative, precum si numarul minim si maxim de ore aferent fiecareia dintre acestea.
    (3) Programele scolare stabilesc pentru fiecare disciplina din planul de invatamant obiectivele instructiv-educative si formative ale disciplinei si evidentiaza continuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental si aplicativ, oferind orientari metodologice generale pentru realizarea acestora.
    36^2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 128 vor avea urmatorul cuprins:
    Art. 128
    (1) Planurile-cadru de invatamant si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar se elaboreaza de comisiile nationale de specialitate, fiind coordonate si avizate de Consiliul National pentru Curriculum si se aproba de catre ministrul educatiei nationale.
...........................................................................
    (3) In unitatile de invatamant preuniversitar se pot utiliza manuale alternative. Cadrul didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit manual, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale."
    51. La articolul I, punctul 39 devine punctul 37, iar articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 135
    (1) Persoanele juridice sau fizice pot organiza, in cadrul sistemului de formare continua, impreuna cu unitati sau institutii de invatamant ori separat, cursuri de calificare, perfectionare si conversie profesionala a adultilor, care ofera certificate de competenta profesionala recunoscute pe piata muncii.
    (2) Persoanele juridice pot organiza cursurile prevazute la alin. (1) numai daca au prevazut in statut aceste activitati si sunt autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau de alte autoritati publice, in baza criteriilor de evaluare stabilite prin regulament aprobat de cele doua ministere, cu respectarea standardelor ocupationale, conform legii. Persoanele fizice pot organiza asemenea activitati numai in conditiile autorizarii mentionate.
    (3) Modul de certificare a competentelor profesionale in cadrul sistemului de formare continua se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in concordanta cu standardele ocupationale, potrivit legii.
    (4) Pe perioada in care urmeaza cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale personalul institutiilor publice are dreptul la salariu de baza si la celelalte adaosuri la acesta. In cazul in care cursurile sunt organizate in alta localitate decat cea de domiciliu, personalul institutiilor publice participant la acestea beneficiaza si de drepturile cuvenite, potrivit dispozitiilor legale, salariatilor institutiilor publice aflati in delegare."
    52. La articolul I, punctul 40 devine punctul 38, iar articolul 140 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 140
    (1) Ministerul Educatiei Nationale se organizeaza si functioneaza potrivit legii. Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate, are raspunderea elaborarii si aplicarii politicii educationale, in conformitate cu art. 2 din prezenta lege. Ministerul Educatiei Nationale are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si a resurselor umane din sfera educatiei si colaboreaza cu alte ministere implicate in dezvoltarea invatamantului.
    (2) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei Nationale constituie structuri de experti si se sprijina pe organisme consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reforma Invatamantului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reforma. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale. In exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei Nationale poate consulta, dupa caz, societatile stiintifice nationale ale cadrelor didactice, federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura, ca parteneri sociali, si organizatiile studentesti si de elevi, recunoscute in plan national.
    (3) Pentru confirmarea titlurilor, diplomelor si certificatelor universitare, Ministerul Educatiei Nationale constituie Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare. Membrii consiliului sunt profesori universitari, personalitati de prestigiu stiintific, cultural si moral, recunoscute pe plan national sau international. Ei sunt selectati pe baza propunerilor senatelor universitare. Consiliul functioneaza potrivit unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (4) Consiliul National al Rectorilor se constituie si functioneaza in baza statutului propriu.
    (5) In subordinea Ministerului Educatiei Nationale functioneaza:
    a) Institutul de Stiinte ale Educatiei, ca institut de cercetare si dezvoltare care activeaza in domeniul inovarii si reformei sistemului national de invatamant;
    b) Federatia Sportului Scolar si Universitar, ca unitate autonoma cu personalitate juridica. Federatia Sportului Scolar si Universitar coordoneaza activitatea sportiva a asociatiilor sportive scolare si universitare. Federatia Sportului Scolar si Universitar se afiliaza la federatiile internationale ale sportului scolar, respectiv, universitar. Cluburile sportive scolare si universitare, infiintate conform prevederilor art. 40 alin. (1), au personalitate juridica si se pot afilia la federatiile de specialitate. Transferarea sportivilor din aceste cluburi se face in baza reglementarilor federatiilor de specialitate, potrivit regimului de transferuri aplicat celorlalte cluburi sportive."
    53. La articolul I, punctul 41 se abroga.
    54. La articolul I, punctul 42 devine punctul 39, iar articolul 141 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 141
    Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza, coordoneaza si aplica politica nationala in domeniul educatiei. In acest scop exercita urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant;
    b) organizeaza reteaua invatamantului de stat si propune Guvernului cifrele de scolarizare, pe baza studiilor de prognoza, cu consultarea unitatilor de invatamant, a autoritatilor locale si a agentilor economici interesati;
    c) aproba Curriculumul National si sistemul national de evaluare, asigura si supravegheaza respectarea acestora;
    d) coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica din invatamant;
    e) asigura cadrul pentru productia manualelor scolare; asigura finantarea scolilor pentru achizitionarea de manuale, conform legii;
    f) elaboreaza criteriile generale de admitere in invatamantul superior;
    g) aproba infiintarea liceelor si a scolilor postliceale;
    h) aproba, conform legii, regulamentele de organizare si functionare a unitatilor subordonate, cu exceptia institutiilor de invatamant superior;
    i) elaboreaza studii de diagnoza si prognoza in domeniul restructurarii si modernizarii invatamantului si contribuie la perfectionarea cadrului legislativ;
    j) asigura cadrul pentru proiectarea, omologarea si productia mijloacelor de invatamant;
    k) asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite;
    l) asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvata a copiilor si a tinerilor cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
    m) analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant si propune masuri corespunzatoare Guvernului si autoritatilor publice locale abilitate;
    n) coordoneaza activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
    o) raspunde de formarea si perfectionarea personalului didactic;
    p) coordoneaza, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea si evidenta personalului didactic, de conducere, de indrumare si control si a celui auxiliar din unitatile subordonante;
    q) asigura repartizarea Fondului national al formarii profesionale, cu consultarea factorilor interesati;
    r) raspunde de evaluarea sistemului national de invatamant pe baza standardelor nationale;
    s) elaboreaza si aplica strategiile de reforma, pe termen mediu si lung, ale invatamantului si educatiei;
    t) elaboreaza impreuna cu alte ministere strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice;
    u) colaboreaza, pe baza de protocoale, cu statele in care traieste populatie de nationalitate sau de origine romana, pentru promovarea si desfasurarea invatamantului in limba materna;
    v) elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora;
    w) stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate in strainatate, pe baza unor norme interne, tinand seama si de intelegerile si conventiile internationale;
    x) stabileste, pentru invatamantul preuniversitar de stat, structura anului scolar, sesiunile de examene, perioadele de desfasurare a concursurilor, precum si vacantele scolare;
    y) controleaza modul de respectare a normelor financiar-contabile, de executie bugetara si de administrare a patrimoniului din sistemul national al invatamantului de stat; incaseaza taxe, in lei si in valuta, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea si recunoasterea actelor de studii, conform legii."
    55. La articolul I, punctul 43 se abroga.
    56. La articolul I, punctul 44 devine punctul 40, iar articolul 142 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 142
    Inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei Nationale, avand, in principal, urmatoarele atributii:
    a) urmaresc modul de organizare si de functionare a retelei de invatamant preuniversitar, in conformitate cu politica educationala la nivel national;
    b) asigura aplicarea legislatiei in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului de invatamant;
    c) asigura calitatea invatamantului si respectarea standardelor nationale prin inspectia scolara;
    d) infiinteaza, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, unitati scolare ale invatamantului de stat: gradinite, scoli primare; gimnazii, scoli profesionale si de ucenici;
    e) propun Ministerului Educatiei Nationale reteaua de scolarizare din raza lor teritoriala, in conformitate cu politica educationala, a studiilor de prognoza, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a autoritatilor locale, a agentilor economici si a partenerilor sociali interesati;
    f) asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor pe durata invatamantului obligatoriu;
    g) coordoneaza incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
    h) organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica si alte actiuni complementare din invatamantul preuniversitar;
    i) coordoneaza utilizarea, dezvoltarea si protejarea bazei didactico-materiale din unitatile de invatamant, impreuna cu autoritatile publice locale;
    j) coordoneaza organizarea admiterii si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si a concursurilor scolare;
    k) controleaza activitatile si serviciile de invatamant preuniversitar organizate de agenti economici, fundatii, asociatii, culte si de alte persoane juridice sau fizice, de pe raza lor teritoriala; constata eventualele incalcari ale prevederilor legale si iau masurile prevazute de lege;
    l) coordoneaza activitatea bibliotecilor din unitatile de invatamant subordonate;
    m) coordoneaza si controleaza activitatea Casei corpului didactic."
    57. La articolul I, punctul 45 devine punctul 41, iar alineatele (1) si (4) ale articolului 143 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 143
    (1) Structura inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
............................................................................
    (4) Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ. Consiliul de administratie este format din 9 - 11 membri, din care: inspectorul scolar general, inspectorii scolari generali adjuncti, directorul Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ, contabilul-sef, consilierul juridic al inspectoratului scolar si alti membri. Inspectorul scolar general este presedintele de drept al consiliului de administratie. Consiliul consultativ este format din directori de unitati de invatamant, din alte cadre didactice de prestigiu, inclusiv din invatamantul superior, din reprezentanti ai parintilor, ai autoritatilor locale administrative, ai comunitatilor religioase, ai agentilor economici, precum si din alti parteneri sociali. Presedintele consiliului consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia."
    58. La articolul I, dupa punctul 41 se introduce punctul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "41^1. Articolul 144 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 144
    (1) Inspectorul scolar general, inspectorii scolari generali adjuncti si directorul Casei corpului didactic sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, conform legii.
    (2) Inspectorii scolari se numesc de catre inspectorul scolar general, prin concurs, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, de regula pe o perioada de 4 ani, conform legii."
    59. La articolul I, punctul 46 devine punctul 42, alineatele (1), (6), (7) si (9) ale articolului 145 vor avea o noua redactare, iar dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
    "Art. 145
    (1) Unitatile de invatamant preuniversitar sunt conduse de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. In activitatea de conducere directorii se bazeaza pe consiliul profesoral, pe consiliul de administratie si pe consiliul scolar. Aceste consilii functioneaza in temeiul unor regulamente elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale, conform legii.
............................................................................
    (5^1) In fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica sau pe grupuri de unitati se constituie cate un consiliu scolar, care decide si raspunde de realizarea politicii educationale la nivel local. Initiativele locale respecta politica educationala elaborata la nivel national. Componenta si atributiile consiliului scolar sunt stabilite prin regulament aprobat de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    (6) Directorii si directorii adjuncti ai unitatilor din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si profesional, precum si directorii adjuncti din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti de inspectorul scolar general, conform legii.
    (7) Directorii unitatilor din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea inspectorului scolar general, conform legii.
............................................................................
    (9) Numirea directorilor adjuncti ai unitatilor de invatamant mentionate la alin. (6) si (7) se face ca urmare a sustinerii unui concurs, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, precum si a recomandarii consiliului scolar, pe o perioada de 4 ani. Metodologia concursului se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale."
    60. La articolul I, punctul 47 devine punctul 43.
    61. La articolul I, punctul 48 devine punctul 44, iar alineatele (3) si (4) ale articolului 148 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In sistemul national de invatamant si educatie notarea se face, de regula, de la 10 la 1.
    (4) Se recomanda aplicarea creditelor transferabile si recunoasterea lor atat in cadrul aceleiasi institutii sau unitati de invatamant, cat si intre institutii sau unitati de invatamant din tara si din strainatate."
    62. La articolul I, dupa punctul 44 se introduce punctul 44^1 cu urmatorul cuprins:
    "44^1. La articolul 151 alineatul (2), dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    f^1) formatori."
    63. La articolul I, punctul 49 devine punctul 45, iar alineatul (4) al articolului 154 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul universitar si postuniversitar se aproba de catre consiliile facultatilor, la propunerea comisiilor de concurs, si se valideaza de catre senatele universitare. Titlurile didactice de conferentiar universitar si de profesor universitar sunt confirmate de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, prin comisiile de specialitate. Pe baza confirmarii, ministrul educatiei nationale emite ordin de acordare a titlurilor de conferentiar universitar si de profesor universitar."
    64. La articolul I, dupa punctul 45 se introduce punctul 45^1 cu urmatorul cuprins:
    "45^1. Alineatul (1) al articolului 158 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 158
    (1) In invatamantul preuniversitar formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, dupa cum urmeaza:
    a) grupa cuprinde in medie 15 prescolari sau elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 20; prin exceptie, inspectoratul scolar poate aproba grupe cuprinzand cel putin 7 prescolari sau elevi;
    b) clasa din invatamantul primar are in medie 20 de elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 25;
    c) clasa din invatamantul gimnazial are in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 30;
    d) clasa sau anul de studiu din invatamantul profesional, liceal si postliceal are in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30."
    65. La articolul I, punctul 50 devine punctul 46.
    66. La articolul I, punctul 51 devine punctul 47, iar articolul 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 159
    (1) Formarea continua a personalului didactic constituie un drept care se realizeaza, in principal, prin perfectionare si conversie profesionala.
    (2) In cadrul sistemului national de invatamant perfectionarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar se realizeaza, in principal, prin formele prevazute de Statutul personalului didactic.
    (3) Conversia profesionala in sistemul de invatamant vizeaza extinderea pregatirii initiale in vederea obtinerii dreptului de a preda si alte discipline sau de a ocupa alte posturi didactice."
    67. La articolul I, punctul 52 devine punctul 48, iar articolul 160 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160
    (1) Ministerul Educatiei Nationale stabileste obiectivele si coordoneaza formarea continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, evalueaza, acrediteaza si finanteaza programele de formare continua, inclusiv de conversie profesionala, realizate in:
    a) institutii de invatamant superior, prin facultati, departamente si catedre, pentru perfectionarea pregatirii de specialitate;
    b) institutii de invatamant superior, prin departamentele sau catedrele de pregatire a personalului didactic, pentru perfectionarea pregatirii metodice si psihopedagogice;
    c) colegii pedagogice universitare si licee cu profil pedagogic, pentru perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a personalului didactic din invatamantul prescolar si primar;
    d) case ale corpului didactic, conform art. 162;
    e) centre de perfectionare, organizate in unitati de invatamant, pentru perfectionarea pregatirii de specialitate a personalului didactic cu studii medii;
    f) alte structuri abilitate in acest scop de catre Ministerul Educatiei Nationale.
    (2) Pentru organizarea activitatilor prevazute la alin. (1), institutiile mentionate pot colabora cu institutii similare, precum si cu agenti economici, conform reglementarilor legale."
    68. La articolul I, punctul 53 devine punctul 49, iar articolul 161 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 161
    (1) Programele de formare continua a personalului didactic se incheie prin colocviu sau prin alte forme specifice de evaluare, potrivit legii.
    (2) Institutiile de invatamant superior acreditate pot organiza si desfasura programe de conversie profesionala, la nivel universitar si postuniversitar, cu durata de cel putin un an si jumatate. Programele sunt aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale si se finalizeaza cu examen de absolvire. Promovarea examenului de absolvire confera dreptul la obtinerea unei diplome si dreptul de a profesa in noua specializare. Aceste activitati se pot organiza in formele de invatamant prevazute de lege."
    69. La articolul I, punctul 54 devine punctul 50, iar articolul 162 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 162
    (1) Casele corpului didactic sunt centre de documentare si de organizare a activitatilor de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural.
    (2) Pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (1), Casa corpului didactic asigura formatori calificati, acreditati de catre Ministerul Educatiei Nationale, si finanteaza aceste programe. Formatorii colaboreaza cu departamentele si catedrele de pregatire a personalului didactic din institutiile de invatamant superior la activitatile de formare continua."
    70. La articolul I, dupa punctul 50 se introduce punctul 50^1 cu urmatorul cuprins:
    "50^1. Alineatele (3) si (6) ale articolului 166 vor avea urmatorul cuprins:
    (3) Baza materiala aferenta procesului de instruire si de educatie, mentionata la alin. (2) si realizata din fondurile statului sau din fondurile institutiilor si intreprinderilor de stat, in perioada anterioara datei de 22 decembrie 1989, se reintegreaza, fara plata, in patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de stat. Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. Justa despagubire se acorda, dupa caz, de catre Guvern. In aceleasi conditii se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol de predare-primire.
..............................................................................
    (6) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, disponibile temporar, aflate in patrimoniul institutiilor de invatamant superior de stat sau in administrarea acestora, se poate face pe baza de contract incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala. Bunurile, inclusiv terenurile, aflate in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi inchiriate pe baza de contract incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita de catre Ministerul Educatiei Nationale. Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile prevazute la alineatele precedente, se face cu prioritate pentru activitati de invatamant."
    71. La articolul I, punctul 55 devine punctul 51, iar la articolul 166 se introduc alineatele (7) - (10) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (3) si (4) care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale, al institutiilor si unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de stat sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor Ministerului Educatiei Nationale toate documentele care atesta proprietatea, precum si documentele necesare inregistrarii in evidentele contabile.
    (8) Ministerul Educatiei Nationale, prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.
    (9) Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului Educatiei Nationale sau institutiilor si unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de stat se face, dupa caz, in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni, in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara, cu scutirea de plata taxelor prevazute de lege.
    (10) Actiunile in justitie formulate de Ministerul Educatiei Nationale si de inspectoratele scolare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) - (3) sunt scutite de taxa de timbru."
    72. La articolul I, punctul 56 devine punctul 52, iar articolul 167 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 167
    (1) Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare, asigura, cu sprijinul material al consiliilor locale, administrarea si functionarea tuturor unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat.
    (2) Finantarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparare a unitatilor din invatamantul preuniversitar, precum si a bazei didactico-materiale, cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) si (5), este asigurata prioritar de catre consiliile locale din bugetele locale, precum si din resursele proprii ale respectivelor unitati. Decontarea cheltuielilor alocate din bugetele locale se face de catre consiliile locale, in baza documentatiei prezentate de catre unitatile scolare.
    (3) Unitatile de invatamant special, cluburile, taberele, palatele copiilor si casele corpului didactic se finanteaza din bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
    (4) Ministerul Educatiei Nationale asigura de la bugetul de stat fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ din unitatile si din institutiile de invatamant preuniversitar, pentru deplasari, precum si pentru cheltuieli de dotari cu obiecte de inventar si carti.
    (5) Ministerul Educatiei Nationale poate aloca de la buget fonduri pentru finantarea cheltuielilor curente aferente unor activitati extrascolare, educatiei copiilor cu deficiente, perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice si altor actiuni si activitati, in conditiile legii.
    (6) In zonele defavorizate, precum si in situatii speciale stabilite prin hotarare a Guvernului, se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului preuniversitar, precum si pentru alte cheltuieli.
    (7) Creditele externe contractate de catre Ministerul Educatiei Nationale cu aprobarea Guvernului, precum si dobanzile aferente acestora se ramburseaza din bugetul de stat."
    73. La articolul I, punctul 57 devine punctul 53, iar dupa articolul 167 se introduce articolul 167^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 167^1
    (1) In scopul intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale si de practica in institutiile si unitatile de invatamant, cu ocazia aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru unitatile subordonate, Ministerul Educatiei Nationale constituie Fondul national al formarii profesionale, din credite bugetare si din alte surse dobandite in conditiile legii.
    (2) Fondul national al formarii profesionale se gestioneaza cu consultarea Consiliului National pentru Formare si Educatie Continua, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale."
    74. La articolul I, dupa punctul 53 se introduc punctele 53^1 si 53^2 cu urmatorul cuprins:
    "53^1. Alineatele (3) si (4) ale articolului 169 vor avea urmatorul cuprins:
    (3) Institutiile si unitatile de invatamant pot beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii, subventii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane juridice si fizice. Veniturile obtinute din sursele mentionate se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul institutiilor si unitatilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fara varsaminte la bugetul de stat, la bugetele locale si fara a afecta alocatiile bugetare.
    (4) Fondurile alocate Ministerului Educatiei Nationale pentru invatamantul preuniversitar se repartizeaza inspectoratelor scolare care le redistribuie unitatilor de invatamant din teritoriu prin ordonatorii tertiari de credite subordonati.
    53^2. Dupa articolul 169 se introduce articolul 169^1 cu urmatorul cuprins:
    Art. 169^1
    (1) Institutiile de invatamant superior de stat functioneaza ca institutii finantate din fondurile alocate, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
    (2) Veniturile acestor institutii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pe baza de contract, pentru finantarea de baza si finantarea complementara, realizarea de obiective de investitii, fonduri pentru burse si protectia sociala a studentilor, precum si din venituri proprii, dobanzi, donatii, sponsorizari si taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice si juridice, romane sau straine, si din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de institutiile de invatamant superior, in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care le revin in cadrul politicii statului din domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.
    (3) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat in functie de numarul de studenti si doctoranzi admisi la studii fara taxa, de numarul de cursanti, de nivelul si specificul instruirii teoretice si practice si de ceilalti indicatori specifici activitatii de invatamant, in special de cei referitori la calitatea prestatiei in invatamant.
    (4) Finantarea de baza se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, pentru a se asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant, la nivel universitar si postuniversitar, conform standardelor nationale.
    (5) Finantarea complementara se asigura atat din sume de la bugetul de stat, cat si din surse externe, respectiv imprumuturi si ajutoare externe.
    (6) Finantarea complementara se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale prin:
    a) subventii pentru cazare si masa;
    b) fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari si alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale;
    c) fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica universitara.
    (7) Finantarea institutiilor de invatamant superior de stat se face pe baza de contract incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si institutia de invatamant superior respectiva, dupa cum urmeaza:
    a) contract institutional pentru finantarea de baza, pentru fondul de burse si protectie sociala a studentilor, precum si pentru finantarea de obiective de investitii;
    b) contract complementar pentru finantarea cercetarii stiintifice universitare, a reparatiilor capitale, a dotarilor si a altor cheltuieli de investitii, precum si subventii pentru cazare si masa. Sumele aferente cercetarii stiintifice universitare, cuprinse in cadrul contractului complementar, se esaloneaza, prin exceptie de la alte reglementari, in rate stabilite prin grafice, anexe la contractele de cercetare respective.
    (8) Criteriile prin care se stabileste finantarea institutiilor de invatamant superior de stat din bugetul de stat se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale, luand in considerare propunerile Consiliului National de Finantare a Invatamantului Superior si, respectiv, ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice Universitare. In baza criteriilor aprobate Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare propun Ministerului Educatiei Nationale alocarea de fonduri corespunzatoare pentru finantarea institutiilor de invatamant superior de stat. Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare, ca organisme consultative de specialitate, au personal propriu si sunt finantate de la bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
    (9) Fondurile pentru burse si protectia sociala a studentilor se aloca in functie de numarul de studenti si doctoranzi de la invatamantul de zi, fara taxa de studii.
    (10) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor de invatamant superior de stat se aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale, dupa adoptarea bugetului de stat, prin ordin al ministrului.
    (11) Soldurile ramase la sfarsitul anului din executia bugetului prevazut in contractul institutional, precum si soldurile aferente cercetarii stiintifice universitare si veniturile extrabugetare raman la dispozitia institutiilor de invatamant superior si se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat pentru anul urmator.
    (12) Indicatorii sintetici din executia bugetara a institutiilor de invatamant superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."
    75. La articolul I, punctul 58 devine punctul 54, iar alineatele (1) - (4) si (6) ale articolului 170 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 170
    (1) Elevii si studentii de la cursurile de zi din invatamantul de stat pot beneficia de burse de performanta, de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.
    (2) Elevii si studentii pot beneficia de burse pe baza de contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum si de credite pentru studiu acordate de banci in conditiile legii.
    (3) Bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar se suporta din bugetul de stat.
    (4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual, in consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare si in senatele universitare, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi si studenti a activitatilor scolare si universitare. Bursele de care beneficiaza elevii si studentii sunt indexabile. Cuantumul minim al bursei studentilor trebuie sa acopere cheltuielile de cazare si de masa.
..............................................................................
    (6) Ministerul Educatiei Nationale acorda anual un numar de burse pentru doctorat cu durata de 4 ani institutiilor care organizeaza aceasta forma de invatamant. Bursele se obtin prin concurs, la nivelul institutiilor de invatamant superior. Bursierii, pe perioada bursei, au drepturile si obligatiile profesionale ale unui preparator universitar. Activitatea respectiva constituie vechime in munca."
    76. La articolul I, dupa punctul 54 se introduc punctele 54^1 si 54^2 cu urmatorul cuprins:
    "54^1. La articolul 174 se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    (6) Institutiile de invatamant superior au dreptul de a acorda, in afara cifrei de scolarizare aprobate, cel putin un loc pentru studii gratuite absolventilor cu diploma de bacalaureat primiti din centrele de plasament, in conditiile stabilite de senatul universitar.
    54^2. Alineatul (2) al articolului 178 va avea urmatorul cuprins:
    (2) Parintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului in invatamantul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi, din culpa parintelui sau a tutorelui instituit legal, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 2.000.000 lei."
    77. La articolul I, punctul 59 devine punctul 55.
    78. La articolul I, punctul 60 devine punctul 56 cu urmatorul cuprins:
    "56. Articolele 181, 182 si 184 se abroga."
    79. La articolul I, dupa punctul 56 se introduce punctul 56^1 cu urmatorul cuprins:
    "56^1. Dupa articolul 184 se introduc articolele 184^1 - 184^6 cu urmatorul cuprins:
    Art. 184^1
    Ministerul Educatiei Nationale poate infiinta organe de specialitate in subordinea sa, potrivit legii.
    Art. 184^2
    Activitatea de cercetare stiintifica finantata de la bugetul de stat, desfasurata de personalul didactic, este remunerata in raport cu salariul orar corespunzator functiei didactice, daca in contract nu exista alte prevederi.
    Art. 184^3
    Depasirea duratei invatamantului universitar gratuit, corespunzator art. 62 si 67, se suporta de studenti, cu exceptia celor care au avizul comisiei medicale si aprobarea senatului universitar, conform reglementarilor legale.
    Art. 184^4
    Statutul profesional al absolventilor de colegii universitare se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 184^5
    Carta universitara nu poate avea prevederi contrare legislatiei in vigoare. Nerespectarea legilor in continutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.
    Art. 184^6
    Examenul de capacitate si examenul de bacalaureat se sustin conform prevederilor prezentei legi, incepand cu prima sesiune organizata dupa intrarea in vigoare a acesteia."
    Art. 2
    Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ION DIACONESCU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                               PETRE ROMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 151/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 151 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu