E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 15 din  2 aprilie 1996

privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din  5 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Romania statutul de refugiat se acorda, la cerere, strainului care dovedeste ca in tara sa de origine are temeri justificate de a fi persecutat pentru considerente de rasa, nationalitate, religie, apartenenta la un anumit grup social sau pentru opiniile sale politice.
    Prin termenul tara de origine, in cazul unei persoane care detine mai multe cetatenii, se intelege fiecare tara al carei cetatean este, iar in cazul unei persoane fara cetatenie, tara in care aceasta isi are domiciliul.
    Strainul care obtine statutul de refugiat in Romania se supune legislatiei romane si conventiilor internationale referitoare la statutul refugiatilor, la care Romania este parte.
    Art. 2
    Statutul de refugiat se poate acorda din considerente umanitare si strainului care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 1.
    Art. 3
    Statutul de refugiat se acorda, la cerere, si sotiei sau, dupa caz, sotului si copiilor minori ai refugiatilor, cu exceptia cazurilor in care aceste categorii de persoane se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4.
    Art. 4
    Nu poate fi acordat statutul de refugiat strainului care:
    a) a comis o infractiune impotriva pacii sau omenirii ori o infractiune in sensul conventiilor internationale la care Romania este parte;
    b) a comis in Romania, cu intentie, inainte sau dupa solicitarea acordarii statutului de refugiat, o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoare mai mare de 3 ani, ori a savarsit, in afara tarii, o infractiune grava de drept comun;
    c) a comis fapte care sunt contrare Cartei Organizatiei Natiunilor Unite sau tratatelor si conventiilor internationale privitoare la refugiati, la care Romania este parte;
    d) are mai multe cetatenii si, fara un motiv real, bine intemeiat, nu a solicitat protectia uneia dintre tarile al carei cetatean este;
    e) prezinta, prin comportarea sa ori prin apartenenta la o anumita organizatie sau grupare, o amenintare pentru siguranta nationala sau ordinea publica in Romania.
    Art. 5
    In perioada de conflicte armate in care Romania nu este angajata se poate acorda statutul de refugiat persoanelor care provin din zonele de conflict, atat cat permit posibilitatile si pe o perioada determinata. Guvernul stabileste masurile necesare rezolvarii unor asemenea situatii si le supune de urgenta spre aprobare Parlamentului.

    CAP. 2
    Procedura acordarii statutului de refugiat

    Art. 6
    Strainul care solicita acordarea statutului de refugiat in Romania se va adresa cu o cerere scrisa, motivata, fie unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular al Romaniei, fie Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte sau organelor sale teritoriale.
    In cazul in care cererea este prezentata la un organ al politiei de frontiera, strainul este autorizat sa intre in Romania daca poseda documente pentru trecerea frontierei si viza necesara, iar in lipsa acestora, daca soseste direct din teritoriul unde viata sau libertatea sa este amenintata in sensul prevederilor art. 1.
    Termenul de depunere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este de 10 zile de la intrarea in tara, dar nu mai tarziu de expirarea vizei.
    Art. 7
    In cazul strainului minor, care nu a implinit varsta de 14 ani, formalitatile pentru acordarea statutului de refugiat vor fi indeplinite de catre reprezentantul sau legal.
    Art. 8
    Dupa primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte sau organele sale teritoriale examineaza documentul prezentat de solicitant pentru trecerea frontierei si elibereaza acestuia un act doveditor care tine loc de document temporar de identitate in Romania.
    Cererea pentru acordarea statutului de refugiat, depusa la misiunea diplomatica sau la oficiul consular al Romaniei in strainatate, se trimite Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte, care elibereaza documentul temporar de identitate persoanei in cauza.
    Daca solicitantul nu dispune de mijloace materiale necesare, organul la care a fost depusa cererea ii stabileste locul de resedinta si ii elibereaza un document in baza caruia persoana in cauza sa poata calatori gratuit pana la locul respectiv. In aceasta situatie, pe durata procedurii prevazute pentru solutionarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, solicitantului i se asigura asistenta necesara pentru intretinere.
    Pentru motive justificate de interesul public, ocrotirea securitatii nationale, sigurantei publice, mentinerea ordinii publice, protectia sanatatii si moralitatii publice, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane - chiar daca strainul are mijloacele materiale necesare pentru intretinere -, organul teritorial al Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte, la care a fost depusa cererea, poate stabili acestuia un loc de resedinta si poate dispune transportarea lui cu insotitor in acel loc.
    Art. 9
    Intervievarea solicitantului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat sunt de competenta unei comisii numite de Guvern si formate din reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. La lucrarile comisiei poate asista reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiati.
    Organele mentionate la art. 6 vor inainta comisiei, in termen de 10 zile, cererea pentru acordarea statutului de refugiat si actele utile solutionarii cauzei.
    Lucrarile de evidenta si secretariat ale comisiei sunt asigurate de Oficiul pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte.
    Comisia hotaraste asupra admiterii sau respingerii cererii in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
    Art. 10
    Strainul care solicita acordarea statutului de refugiat, pana la solutionarea cererii sale, are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte, in scris, cererea motivata cu datele indicate de organul la care o depune;
    b) sa predea documentul pentru trecerea frontierei, urmand sa primeasca actul prevazut la art. 8 alin. 1;
    c) sa raspunda la chemarile organelor cu atributii in acordarea statutului de refugiat si sa furnizeze acestora informatii complete si reale cu privire la persoana si la cererea sa;
    d) sa nu paraseasca localitatea de resedinta fara autorizarea organului la care a depus cererea ori a comisiei prevazute la art. 9;
    e) sa se prezinte la examenele medicale ce ii sunt stabilite;
    f) sa aiba o conduita corecta si civilizata si sa respecte legile statului roman si masurile dispuse de organele competente romane in materie de refugiati.
    Cetateanul strain, solicitant al statutului de refugiat, pana la solutionarea cererii, are dreptul la documentul temporar de identitate, asigurarea transportului pana la locul de resedinta si asistenta necesara pentru intretinere, in conditiile prevazute la art. 8.
    Art. 11
    Comisia va respinge cererea pentru acordarea statutului de refugiat, daca solicitantul:
    a) nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 1;
    b) se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
    c) nu ofera, cu rea-credinta, toate datele si informatiile necesare organelor romane competente in solutionarea cererii;
    d) incearca sa obtina statutul de refugiat prezentand date sau informatii eronate;
    e) nu respecta obligatiile prevazute la art. 10;
    f) are acordat statutul de refugiat de catre o alta tara, fata de care nu poate invoca aplicarea prevederilor art. 1. alin. 1.
    Art. 12
    Admiterea sau respingerea cererii pentru acordarea statutului de refugiat se face prin hotarare motivata, care se comunica de indata solicitantului. Comunicarea se face in scris.
    Art. 13
    Hotararea comisiei poate fi atacata cu contestatie de catre titularul cererii pentru acordarea statutului de refugiat, in termen de 10 zile de la comunicare.
    Contestatia se judeca in procedura de urgenta de catre judecatoria in raza careia isi are sediul comisia sau de catre judecatoria in a carei raza teritoriala isi are resedinta contestatarul. Contestatia se judeca in complet de doi judecatori, cu participarea obligatorie a procurorului.
    Impotriva sentintei judecatoriei, contestatarul sau procurorul poate declara recurs in termen de 5 zile de la pronuntare - pentru cei prezenti la judecata - sau de la comunicare - pentru cei lipsa. Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.
    La cererea contestatarului instanta poate dispune sedinta secreta.
    Contestatarul poate fi asistat sau reprezentat de avocat si i se asigura de catre instanta, in mod gratuit, interpret.
    Procedurile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 14
    Dupa ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a respins cererea pentru acordarea statutului de refugiat persoanei in cauza, daca aceasta ramane in continuare pe teritoriul Romaniei, i se aplica dispozitiile Legii privind regimul strainilor in Romania.
    O noua cerere pentru acordarea statutului de refugiat poate fi depusa numai in cazul in care au disparut motivele care au determinat respingerea solicitarii anterioare.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile refugiatilor

    Art. 15
    Statutul de refugiat confera beneficiarului urmatoarele drepturi:
    a) sa ramana pe teritoriul Romaniei si sa obtina documentele corespunzatoare pentru dovedirea identitatii si pentru trecerea frontierei;
    b) sa-si aleaga locul de resedinta si sa circule liber, in conditiile stabilite de lege pentru straini;
    c) sa fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite profesiuni libere, sa efectueze acte de comert si alte acte juridice, in conditiile legii;
    d) sa fie salarizat si sa beneficieze de celelalte drepturi materiale ce decurg din activitatile desfasurate, precum si de asigurari sociale, in conditiile legii;
    e) sa urmeze invatamantul primar in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani si celelalte forme de invatamant in aceleasi conditii stabilite pentru cetatenii straini;
    f) sa beneficieze de un tratament la fel de favorabil ca si cel acordat cetatenilor romani in ceea ce priveste libertatea de a practica propria religie si de instruire religioasa a copiilor sai;
    g) accesul liber la instantele de judecata si la asistenta administrativa;
    h) de a nu fi expulzat sau returnat decat pentru ratiuni de siguranta nationala sau de ordine publica, iar atunci cand se dispun aceste masuri, cel in cauza nu poate fi trimis in teritorii unde viata sau libertatea i-ar fi amenintata pe motive de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinii politice;
    i) sa primeasca, la cerere, in limitele disponibilitatilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim pe economie, pentru o perioada de maximum 6 luni, daca, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive bine intemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru inca o perioada de cel mult 3 luni.
    Art. 16
    Beneficiarul statutului de refugiat are urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa respecte Constitutia Romaniei, legile si celelalte acte normative emise de autoritatile romane;
    b) sa aiba o conduita corecta si civilizata, sa respecte masurile stabilite de organele competente romane in materie de refugiati si sa raspunda la solicitarile acestora;
    c) sa evite provocarea oricaror stari conflictuale sau incidente cu populatia, ori comiterea unor acte ce pot aduce atingere legii penale;
    d) sa se supuna regulilor privind regimul juridic al strainilor, in masura in care legea nu dispune altfel;
    e) sa ramburseze ajutorul primit potrivit art. 15 lit. i), daca a realizat venituri care permit acest lucru, fara a fi afectata intretinerea sa si a familiei sale. Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 4
    Retragerea si anularea statutului de refugiat

    Art. 17
    Statutul de refugiat va fi retras strainului care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a redobandit, prin proprie vointa, cetatenia pierduta sau a dobandit o noua cetatenie si se bucura de protectia tarii al carei cetatean a devenit;
    b) a redobandit, prin proprie vointa, protectia tarii sale de origine;
    c) s-a restabilit, prin proprie vointa, in tara pe care a parasit-o datorita unei temeri de persecutie, conform prevederilor art. 1 alin. 1;
    d) poate beneficia de protectia tarii al carei cetatean este, deoarece motivele pentru acordarea statutului de refugiat au incetat sa existe, chiar inauntrul termenului prevazut la art. 22;
    e) nu are nici o cetatenie si se poate reintoarce in tara in care are domiciliul, deoarece motivele care stau la baza acordarii statutului de refugiat au incetat sa existe;
    f) a renuntat, in scris, personal sau, in cazul minorului sub 14 ani, prin reprezentantul sau legal, la acest statut;
    g) i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania sau i s-a acordat cetatenia romana.
    Art. 18
    Statutul de refugiat poate fi anulat, daca:
    a) acordarea acestui statut s-a facut in baza unor declaratii false ale solicitantului sau obtinute de catre acesta in mod fraudulos;
    b) dupa acordarea statutului de refugiat, strainul a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 4 ori s-a descoperit ca a savarsit o asemenea fapta inainte de ramanerea definitiva a hotararii prin care i s-a acordat acest statut.
    Art. 19
    Retragerea si anularea statutului de refugiat se dispun prin hotarare a comisiei prevazute la art. 9, la propunerea Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte.
    Aceste masuri nu produc efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei fata de care au fost dispuse.
    Art. 20
    Dispozitiile art. 12, 13 si 14 se aplica in mod corespunzator si in situatia retragerii sau anularii statutului de refugiat.
    Art. 21
    Strainul caruia i s-a retras sau i s-a anulat statutul de refugiat va fi tratat potrivit dispozitiilor legale privind regimul juridic al strainilor in Romania.
    Acesta nu va putea fi trimis in tara in care viata ori libertatea i-ar fi pusa in pericol pentru motivele mentionate la art. 1 alin. 1.
    Se excepteaza de la dispozitiile alin. 2 strainul caruia i s-a anulat statutul de refugiat si care, prin faptele sale, pune in pericol ori ameninta cu punerea in pericol siguranta nationala sau ordinea publica in Romania.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Statutul de refugiat se acorda pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii cererii. Prelungirea acestui statut poate fi solicitata, examinata si solutionata in aceleasi conditii ca cererea initiala. Prelungirea se va putea acorda pentru o durata de 2 ani de la data incetarii statutului de refugiat acordat.
    Strainul care, dupa incetarea statutului de refugiat, ramane in continuare pe teritoriul Romaniei, va fi tratat potrivit dispozitiilor legale privind regimul juridic al strainilor.
    Art. 23
    Procedura de acordare a statutului de refugiat se aplica si strainilor care au obtinut permisiunea de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru motivele prevazute la art. 1 alin. 1, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 24
    Statutul personal al refugiatului este reglementat de legea tarii unde isi are domiciliul sau, in lipsa unui domiciliu, de legea tarii unde isi are resedinta.
    Art. 25
    Ministerul de Interne poate aproba refugiatului solicitant, in timpul sederii sale pe teritoriul Romaniei, in functie de gradul integrarii sale in societate, stabilirea domiciliului in Romania in conditiile Legii privind regimul strainilor in Romania.
    Art. 26
    Sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de aplicarea art. 15 lit. i) din prezenta lege vor fi alocate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pe baza fundamentarilor prezentate, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in primul an de aplicare a prezentei legi; in continuare, fondurile necesare vor fi cuprinse in bugetul de stat.
    Art. 27
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se vor infiinta, in subordinea Ministerului de Interne, centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat.
    Fondurile banesti necesare pentru infiintarea si functionarea centrelor, precum si pentru acoperirea altor cheltuieli ocazionate de procedurile acordarii statutului de refugiat, se asigura din bugetul de stat si vor fi alocate Ministerului de Interne.
    Art. 28
    In vederea aplicarii prezentei legi, Guvernul va emite o hotarare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                        RADU VASILE

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ADRIAN NASTASESmartCity5

COMENTARII la Legea 15/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 15 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 15/1996
Ordonanţa 102 2000
privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Hotărârea 295 1999
privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si la alte venituri ale populatiei in cursul anului 1999
Hotărârea 173 1998
privind masuri de protectie sociala aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei in anul 1998
OUG 47 1997
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Hotărârea 1182 1996
pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Decretul 49 1996
pentru promulgarea Legii privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu