E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 15 din  2 aprilie 1996

privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din  5 aprilie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Romania statutul de refugiat se acorda, la cerere, strainului care dovedeste ca in tara sa de origine are temeri justificate de a fi persecutat pentru considerente de rasa, nationalitate, religie, apartenenta la un anumit grup social sau pentru opiniile sale politice.
    Prin termenul tara de origine, in cazul unei persoane care detine mai multe cetatenii, se intelege fiecare tara al carei cetatean este, iar in cazul unei persoane fara cetatenie, tara in care aceasta isi are domiciliul.
    Strainul care obtine statutul de refugiat in Romania se supune legislatiei romane si conventiilor internationale referitoare la statutul refugiatilor, la care Romania este parte.
    Art. 2
    Statutul de refugiat se poate acorda din considerente umanitare si strainului care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 1.
    Art. 3
    Statutul de refugiat se acorda, la cerere, si sotiei sau, dupa caz, sotului si copiilor minori ai refugiatilor, cu exceptia cazurilor in care aceste categorii de persoane se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4.
    Art. 4
    Nu poate fi acordat statutul de refugiat strainului care:
    a) a comis o infractiune impotriva pacii sau omenirii ori o infractiune in sensul conventiilor internationale la care Romania este parte;
    b) a comis in Romania, cu intentie, inainte sau dupa solicitarea acordarii statutului de refugiat, o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoare mai mare de 3 ani, ori a savarsit, in afara tarii, o infractiune grava de drept comun;
    c) a comis fapte care sunt contrare Cartei Organizatiei Natiunilor Unite sau tratatelor si conventiilor internationale privitoare la refugiati, la care Romania este parte;
    d) are mai multe cetatenii si, fara un motiv real, bine intemeiat, nu a solicitat protectia uneia dintre tarile al carei cetatean este;
    e) prezinta, prin comportarea sa ori prin apartenenta la o anumita organizatie sau grupare, o amenintare pentru siguranta nationala sau ordinea publica in Romania.
    Art. 5
    In perioada de conflicte armate in care Romania nu este angajata se poate acorda statutul de refugiat persoanelor care provin din zonele de conflict, atat cat permit posibilitatile si pe o perioada determinata. Guvernul stabileste masurile necesare rezolvarii unor asemenea situatii si le supune de urgenta spre aprobare Parlamentului.

    CAP. 2
    Procedura acordarii statutului de refugiat

    Art. 6
    Strainul care solicita acordarea statutului de refugiat in Romania se va adresa cu o cerere scrisa, motivata, fie unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular al Romaniei, fie Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte sau organelor sale teritoriale.
    In cazul in care cererea este prezentata la un organ al politiei de frontiera, strainul este autorizat sa intre in Romania daca poseda documente pentru trecerea frontierei si viza necesara, iar in lipsa acestora, daca soseste direct din teritoriul unde viata sau libertatea sa este amenintata in sensul prevederilor art. 1.
    Termenul de depunere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este de 10 zile de la intrarea in tara, dar nu mai tarziu de expirarea vizei.
    Art. 7
    In cazul strainului minor, care nu a implinit varsta de 14 ani, formalitatile pentru acordarea statutului de refugiat vor fi indeplinite de catre reprezentantul sau legal.
    Art. 8
    Dupa primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte sau organele sale teritoriale examineaza documentul prezentat de solicitant pentru trecerea frontierei si elibereaza acestuia un act doveditor care tine loc de document temporar de identitate in Romania.
    Cererea pentru acordarea statutului de refugiat, depusa la misiunea diplomatica sau la oficiul consular al Romaniei in strainatate, se trimite Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte, care elibereaza documentul temporar de identitate persoanei in cauza.
    Daca solicitantul nu dispune de mijloace materiale necesare, organul la care a fost depusa cererea ii stabileste locul de resedinta si ii elibereaza un document in baza caruia persoana in cauza sa poata calatori gratuit pana la locul respectiv. In aceasta situatie, pe durata procedurii prevazute pentru solutionarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, solicitantului i se asigura asistenta necesara pentru intretinere.
    Pentru motive justificate de interesul public, ocrotirea securitatii nationale, sigurantei publice, mentinerea ordinii publice, protectia sanatatii si moralitatii publice, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane - chiar daca strainul are mijloacele materiale necesare pentru intretinere -, organul teritorial al Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte, la care a fost depusa cererea, poate stabili acestuia un loc de resedinta si poate dispune transportarea lui cu insotitor in acel loc.
    Art. 9
    Intervievarea solicitantului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat sunt de competenta unei comisii numite de Guvern si formate din reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. La lucrarile comisiei poate asista reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiati.
    Organele mentionate la art. 6 vor inainta comisiei, in termen de 10 zile, cererea pentru acordarea statutului de refugiat si actele utile solutionarii cauzei.
    Lucrarile de evidenta si secretariat ale comisiei sunt asigurate de Oficiul pentru refugiati din cadrul Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte.
    Comisia hotaraste asupra admiterii sau respingerii cererii in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
    Art. 10
    Strainul care solicita acordarea statutului de refugiat, pana la solutionarea cererii sale, are urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte, in scris, cererea motivata cu datele indicate de organul la care o depune;
    b) sa predea documentul pentru trecerea frontierei, urmand sa primeasca actul prevazut la art. 8 alin. 1;
    c) sa raspunda la chemarile organelor cu atributii in acordarea statutului de refugiat si sa furnizeze acestora informatii complete si reale cu privire la persoana si la cererea sa;
    d) sa nu paraseasca localitatea de resedinta fara autorizarea organului la care a depus cererea ori a comisiei prevazute la art. 9;
    e) sa se prezinte la examenele medicale ce ii sunt stabilite;
    f) sa aiba o conduita corecta si civilizata si sa respecte legile statului roman si masurile dispuse de organele competente romane in materie de refugiati.
    Cetateanul strain, solicitant al statutului de refugiat, pana la solutionarea cererii, are dreptul la documentul temporar de identitate, asigurarea transportului pana la locul de resedinta si asistenta necesara pentru intretinere, in conditiile prevazute la art. 8.
    Art. 11
    Comisia va respinge cererea pentru acordarea statutului de refugiat, daca solicitantul:
    a) nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 1;
    b) se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
    c) nu ofera, cu rea-credinta, toate datele si informatiile necesare organelor romane competente in solutionarea cererii;
    d) incearca sa obtina statutul de refugiat prezentand date sau informatii eronate;
    e) nu respecta obligatiile prevazute la art. 10;
    f) are acordat statutul de refugiat de catre o alta tara, fata de care nu poate invoca aplicarea prevederilor art. 1. alin. 1.
    Art. 12
    Admiterea sau respingerea cererii pentru acordarea statutului de refugiat se face prin hotarare motivata, care se comunica de indata solicitantului. Comunicarea se face in scris.
    Art. 13
    Hotararea comisiei poate fi atacata cu contestatie de catre titularul cererii pentru acordarea statutului de refugiat, in termen de 10 zile de la comunicare.
    Contestatia se judeca in procedura de urgenta de catre judecatoria in raza careia isi are sediul comisia sau de catre judecatoria in a carei raza teritoriala isi are resedinta contestatarul. Contestatia se judeca in complet de doi judecatori, cu participarea obligatorie a procurorului.
    Impotriva sentintei judecatoriei, contestatarul sau procurorul poate declara recurs in termen de 5 zile de la pronuntare - pentru cei prezenti la judecata - sau de la comunicare - pentru cei lipsa. Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.
    La cererea contestatarului instanta poate dispune sedinta secreta.
    Contestatarul poate fi asistat sau reprezentat de avocat si i se asigura de catre instanta, in mod gratuit, interpret.
    Procedurile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 14
    Dupa ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a respins cererea pentru acordarea statutului de refugiat persoanei in cauza, daca aceasta ramane in continuare pe teritoriul Romaniei, i se aplica dispozitiile Legii privind regimul strainilor in Romania.
    O noua cerere pentru acordarea statutului de refugiat poate fi depusa numai in cazul in care au disparut motivele care au determinat respingerea solicitarii anterioare.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile refugiatilor

    Art. 15
    Statutul de refugiat confera beneficiarului urmatoarele drepturi:
    a) sa ramana pe teritoriul Romaniei si sa obtina documentele corespunzatoare pentru dovedirea identitatii si pentru trecerea frontierei;
    b) sa-si aleaga locul de resedinta si sa circule liber, in conditiile stabilite de lege pentru straini;
    c) sa fie angajat de persoane fizice sau juridice, sa exercite profesiuni libere, sa efectueze acte de comert si alte acte juridice, in conditiile legii;
    d) sa fie salarizat si sa beneficieze de celelalte drepturi materiale ce decurg din activitatile desfasurate, precum si de asigurari sociale, in conditiile legii;
    e) sa urmeze invatamantul primar in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani si celelalte forme de invatamant in aceleasi conditii stabilite pentru cetatenii straini;
    f) sa beneficieze de un tratament la fel de favorabil ca si cel acordat cetatenilor romani in ceea ce priveste libertatea de a practica propria religie si de instruire religioasa a copiilor sai;
    g) accesul liber la instantele de judecata si la asistenta administrativa;
    h) de a nu fi expulzat sau returnat decat pentru ratiuni de siguranta nationala sau de ordine publica, iar atunci cand se dispun aceste masuri, cel in cauza nu poate fi trimis in teritorii unde viata sau libertatea i-ar fi amenintata pe motive de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinii politice;
    i) sa primeasca, la cerere, in limitele disponibilitatilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim pe economie, pentru o perioada de maximum 6 luni, daca, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenta necesare. Pentru motive bine intemeiate, acest ajutor poate fi prelungit pentru inca o perioada de cel mult 3 luni.
    Art. 16
    Beneficiarul statutului de refugiat are urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca si sa respecte Constitutia Romaniei, legile si celelalte acte normative emise de autoritatile romane;
    b) sa aiba o conduita corecta si civilizata, sa respecte masurile stabilite de organele competente romane in materie de refugiati si sa raspunda la solicitarile acestora;
    c) sa evite provocarea oricaror stari conflictuale sau incidente cu populatia, ori comiterea unor acte ce pot aduce atingere legii penale;
    d) sa se supuna regulilor privind regimul juridic al strainilor, in masura in care legea nu dispune altfel;
    e) sa ramburseze ajutorul primit potrivit art. 15 lit. i), daca a realizat venituri care permit acest lucru, fara a fi afectata intretinerea sa si a familiei sale. Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.

    CAP. 4
    Retragerea si anularea statutului de refugiat

    Art. 17
    Statutul de refugiat va fi retras strainului care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) a redobandit, prin proprie vointa, cetatenia pierduta sau a dobandit o noua cetatenie si se bucura de protectia tarii al carei cetatean a devenit;
    b) a redobandit, prin proprie vointa, protectia tarii sale de origine;
    c) s-a restabilit, prin proprie vointa, in tara pe care a parasit-o datorita unei temeri de persecutie, conform prevederilor art. 1 alin. 1;
    d) poate beneficia de protectia tarii al carei cetatean este, deoarece motivele pentru acordarea statutului de refugiat au incetat sa existe, chiar inauntrul termenului prevazut la art. 22;
    e) nu are nici o cetatenie si se poate reintoarce in tara in care are domiciliul, deoarece motivele care stau la baza acordarii statutului de refugiat au incetat sa existe;
    f) a renuntat, in scris, personal sau, in cazul minorului sub 14 ani, prin reprezentantul sau legal, la acest statut;
    g) i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania sau i s-a acordat cetatenia romana.
    Art. 18
    Statutul de refugiat poate fi anulat, daca:
    a) acordarea acestui statut s-a facut in baza unor declaratii false ale solicitantului sau obtinute de catre acesta in mod fraudulos;
    b) dupa acordarea statutului de refugiat, strainul a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 4 ori s-a descoperit ca a savarsit o asemenea fapta inainte de ramanerea definitiva a hotararii prin care i s-a acordat acest statut.
    Art. 19
    Retragerea si anularea statutului de refugiat se dispun prin hotarare a comisiei prevazute la art. 9, la propunerea Directiei generale a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte.
    Aceste masuri nu produc efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei fata de care au fost dispuse.
    Art. 20
    Dispozitiile art. 12, 13 si 14 se aplica in mod corespunzator si in situatia retragerii sau anularii statutului de refugiat.
    Art. 21
    Strainul caruia i s-a retras sau i s-a anulat statutul de refugiat va fi tratat potrivit dispozitiilor legale privind regimul juridic al strainilor in Romania.
    Acesta nu va putea fi trimis in tara in care viata ori libertatea i-ar fi pusa in pericol pentru motivele mentionate la art. 1 alin. 1.
    Se excepteaza de la dispozitiile alin. 2 strainul caruia i s-a anulat statutul de refugiat si care, prin faptele sale, pune in pericol ori ameninta cu punerea in pericol siguranta nationala sau ordinea publica in Romania.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Statutul de refugiat se acorda pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii cererii. Prelungirea acestui statut poate fi solicitata, examinata si solutionata in aceleasi conditii ca cererea initiala. Prelungirea se va putea acorda pentru o durata de 2 ani de la data incetarii statutului de refugiat acordat.
    Strainul care, dupa incetarea statutului de refugiat, ramane in continuare pe teritoriul Romaniei, va fi tratat potrivit dispozitiilor legale privind regimul juridic al strainilor.
    Art. 23
    Procedura de acordare a statutului de refugiat se aplica si strainilor care au obtinut permisiunea de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru motivele prevazute la art. 1 alin. 1, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 24
    Statutul personal al refugiatului este reglementat de legea tarii unde isi are domiciliul sau, in lipsa unui domiciliu, de legea tarii unde isi are resedinta.
    Art. 25
    Ministerul de Interne poate aproba refugiatului solicitant, in timpul sederii sale pe teritoriul Romaniei, in functie de gradul integrarii sale in societate, stabilirea domiciliului in Romania in conditiile Legii privind regimul strainilor in Romania.
    Art. 26
    Sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de aplicarea art. 15 lit. i) din prezenta lege vor fi alocate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pe baza fundamentarilor prezentate, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in primul an de aplicare a prezentei legi; in continuare, fondurile necesare vor fi cuprinse in bugetul de stat.
    Art. 27
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se vor infiinta, in subordinea Ministerului de Interne, centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat.
    Fondurile banesti necesare pentru infiintarea si functionarea centrelor, precum si pentru acoperirea altor cheltuieli ocazionate de procedurile acordarii statutului de refugiat, se asigura din bugetul de stat si vor fi alocate Ministerului de Interne.
    Art. 28
    In vederea aplicarii prezentei legi, Guvernul va emite o hotarare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 29
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE SENATUI
                        RADU VASILE

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ADRIAN NASTASESmartCity5

COMENTARII la Legea 15/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 15 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 15/1996
Ordonanţa 102 2000
privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Hotărârea 295 1999
privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si la alte venituri ale populatiei in cursul anului 1999
Hotărârea 173 1998
privind masuri de protectie sociala aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei in anul 1998
OUG 47 1997
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Hotărârea 1182 1996
pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Decretul 49 1996
pentru promulgarea Legii privind statutul si regimul refugiatilor in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu