Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 126 din 16 octombrie 1996

privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bruxelles la 4 martie 1996

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 25 octombrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bruxelles la 4 martie 1996.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                             VALER SUIAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE


                               CONVENTIE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

    Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei,
    dorind sa promoveze si sa intareasca relatiile economice dintre cele doua tari prin incheierea unei conventii pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital,
    au convenit dispozitiile urmatoare:

    Art. 1
    Persoane vizate
    Prezenta conventie se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante.
    Art. 2
    Impozite vizate
    1. Prezenta conventie se aplica impozitelor pe venit si pe capital percepute in contul fiecaruia dintre statele contractante, al unitatilor lor administrativ-teritoriale sau al colectivitatilor lor locale, oricare ar fi sistemul de percepere.
    2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele percepute pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente ale venitului ori ale capitalului, inclusiv impozitele pe castigurile provenind din instrainarea bunurilor mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele pe cresterea valorii acestor bunuri.
    3. Impozitele actuale carora li se aplica conventia sunt, in principal:
    a) In ce priveste Romania:
    (i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
    (ii) impozitul pe profit;
    (iii) impozitul pe salarii si pe alte remuneratii similare;
    (iv) impozitul pe venitul nerezidentilor;
    (v) impozitul pe dividende;
    (vi) impozitul pe venitul agricol;
    (vii) impozitul pe cladiri si pe terenurile ocupate de cladiri sau de alte constructii,
    denumite in continuare impozit roman;
    b) In ce priveste Belgia:
    (i) impozitul persoanelor fizice;
    (ii) impozitul societatilor;
    (iii) impozitul persoanelor juridice;
    (iv) impozitul nerezidentilor;
    (v) cotizatia speciala asimilata impozitului persoanelor fizice;
    (vi) contributia complementara de criza, inclusiv preconturile, centimele aditionale la aceste impozite si preconturi, precum si taxele aditionale la impozitul persoanelor fizice,
    denumite in continuare impozit belgian.
    4. Conventia se va aplica, de asemenea, impozitelor de natura identica sau analoaga, care vor fi stabilite dupa data semnarii acestei conventii si care se vor adauga la impozitele actuale sau care le vor inlocui. Autoritatile competente ale statelor contractante isi vor comunica modificarile importante aduse legislatiilor lor fiscale.
    Art. 3
    Definitii generale
    1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
    a) expresiile un stat contractant si celalalt stat contractant inseamna, dupa context, Romania sau Belgia;
    b) termenul Romania desemneaza teritoriul Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva si spatiile aeriene, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, drepturile suverane si jurisdictia, in virtutea legislatiei sale interne si in conformitate cu dreptul international;
    c) termenul Belgia desemneaza teritoriul Regatului Belgiei, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zonele maritime si spatiile aeriene, asupra carora Regatul Belgiei exercita drepturi suverane sau jurisdictia sa, in conformitate cu dreptul international;
    d) termenul persoana cuprinde persoanele fizice, societatile si orice alte grupari de persoane legal constituite intr-un stat contractant;
    e) termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca o persoana juridica in vederea impozitarii;
    f) expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant, respectiv o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
    g) termenul nationali inseamna:
    (i) orice persoana fizica care are cetatenia Romaniei sau nationalitatea Belgiei, dupa caz;
    (ii) orice persoana juridica, societate de persoane sau asociatie constituita in conformitate cu legislatia in vigoare intr-un stat contractant;
    h) expresia trafic international inseamna orice transport efectuat cu o nava, o aeronava, un vehicul feroviar sau rutier exploatat de o intreprindere al carei sediu al conducerii sale efective este situat intr-un stat contractant, cu exceptia cazului in care un astfel de transport nu este efectuat decat intre puncte situate in celalalt stat contractant;
    i) expresia autoritate competenta inseamna, in fiecare dintre statele contractante, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat.
    2. In ce priveste aplicarea acestei conventii de catre un stat contractant, orice expresie care nu este definita are, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are in cadrul legislatiei acestui stat, cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica.
    Art. 4
    Rezident
    1. In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, in virtutea legislatiei acestui stat, este supusa impunerii in acest stat datorita domiciliului sau, rezidentei sale, sediului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura analoaga. Totusi aceasta expresie nu cuprinde persoanele care nu sunt supuse impunerii in acest stat decat pentru veniturile din surse aflate in acest stat sau pentru averea situata in acest stat.
    2. Cand, potrivit dispozitiilor paragrafului 1, o persoana fizica este un rezident al ambelor state contractante, situatia sa se solutioneaza in modul urmator:
    a) aceasta persoana este considerata un rezident al statului in care dispune de o locuinta permanenta; daca dispune de o locuinta permanenta in ambele state, ea este considerata un rezident al statului cu care legaturile sale personale si economice sunt cele mai stranse (centrul intereselor vitale);
    b) daca statul in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca nu dispune de o locuinta permanenta in nici unul dintre state, ea este considerata un rezident al statului in care locuieste in mod obisnuit;
    c) daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau daca nu locuieste in mod obisnuit in nici unul dintre ele, ea este considerata un rezident al statului al carui national este;
    d) daca aceasta persoana este un national al ambelor state sau daca nu este un national al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
    3. Cand, potrivit dispozitiilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este un rezident al ambelor state contractante, ea este considerata un rezident al statului unde este situat sediul conducerii sale efective.
    Art. 5
    Sediu permanent
    1. In sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin intermediul caruia o intreprindere exercita, total sau in parte, activitatea sa.
    2. Expresia sediu permanent cuprinde, indeosebi:
    a) un sediu de conducere;
    b) o sucursala;
    c) un birou;
    d) o uzina;
    e) un atelier;
    f) o mina, un put de petrol sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.
    3. Expresia sediu permanent cuprinde, de asemenea, un santier de constructii sau de montaj, sau activitati de supraveghere sau de consultanta in legatura cu acestea, dar numai atunci cand acest santier sau aceste activitati continua o perioada mai mare de 9 luni.
    4. Independent de dispozitiile precedente ale prezentului articol, se considera ca nu este sediu permanent, daca:
    a) se folosesc instalatii numai in scopul depozitarii, expunerii sau livrarii de marfuri apartinand intreprinderii;
    b) marfurile apartinand intreprinderii sunt pastrate numai in scopul depozitarii, expunerii sau livrarii;
    c) marfurile apartinand intreprinderii sunt pastrate numai in scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere;
    d) un loc fix de afaceri este folosit numai in scopul de a cumpara marfuri sau de a culege informatii pentru intreprindere;
    e) un loc fix de afaceri este folosit numai in scopul de a desfasura, pentru intreprindere, orice alta activitate cu caracter pregatitor sau auxiliar;
    f) marfurile apartinand unei intreprinderi si expuse la un targ comercial sau expozitie sunt vandute de intreprindere la inchiderea acestui targ sau expozitii;
    g) un loc fix de afaceri este folosit numai in scopul desfasurarii cumulate de activitati mentionate la subparagrafele a) - f), cu conditia ca activitatea de ansamblu a locului fix de afaceri ce rezulta din acest cumul sa pastreze un caracter pregatitor sau auxiliar.
    5. Independent de dispozitiile paragrafelor 1 si 2, atunci cand o persoana - alta decat un agent avand statut independent, la care se aplica paragraful 6 - activeaza in contul unei intreprinderi si dispune intr-un stat contractant de puteri pe care le exercita in mod obisnuit, permitandu-i sa incheie contracte in numele intreprinderii, aceasta intreprindere este considerata ca avand un sediu permanent in acest stat pentru toate activitatile pe care aceasta persoana le exercita pentru intreprindere, cu conditia ca activitatile acestei persoane sa nu fie limitate la cele care sunt mentionate la paragraful 4 si care, daca ar fi exercitate prin intermediul unui loc fix de afaceri, nu ar permite considerarea acestui loc fix drept un sediu permanent, potrivit dispozitiilor acestui paragraf.
    6. O intreprindere nu este considerata ca avand un sediu permanent intr-un stat contractant numai prin faptul ca isi exercita in acest stat activitatea prin intermediul unui curtier, unui comisionar general sau al oricarui alt agent avand statut independent, cu conditia ca aceste persoane sa actioneze in cadrul obisnuit al activitatii lor.
    7. Faptul ca o societate care este un rezident al unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este un rezident al celuilalt stat contractant, sau care isi exercita activitatea in acest stat (fie prin intermediul unui sediu permanent sau nu), nu este suficient, prin el insusi, pentru a face din vreuna dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.
    Art. 6
    Venituri imobiliare
    1. Veniturile pe care un rezident al unui stat contractant le obtine din bunuri imobiliare (inclusiv veniturile din exploatari agricole sau forestiere), situate in celalalt stat contractant, sunt impozabile in acest celalalt stat.
    2. Expresia bunuri imobiliare are sensul pe care i-l atribuie dreptul statului contractant in care sunt situate bunurile considerate. Expresia cuprinde, in orice caz, accesoriile bunurilor imobiliare, echipamentul sau inventarul viu al exploatarilor agricole si forestiere, drepturile asupra carora se aplica dispozitiile dreptului comun privind proprietatea funciara, uzufructul bunurilor imobiliare si drepturile la plati variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele, vapoarele, aeronavele, vehiculele feroviare sau rutiere nu sunt considerate ca bunuri imobiliare.
    3. Dispozitiile paragrafului 1 se aplica veniturilor ce provin din exploatarea directa, inchirierea sau arendarea, precum si din orice alta forma de exploatare a bunurilor imobiliare.
    4. Dispozitiile paragrafelor 1 si 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenind din bunurile imobiliare ale unei intreprinderi, precum si veniturilor din bunurile imobiliare folosite la exercitarea unei profesii independente.
    Art. 7
    Profiturile intreprinderii
    1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant nu sunt impozabile decat in acest stat, in afara de cazul in care intreprinderea isi exercita activitatea sa in celalalt stat contractant prin intermediul unui sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitatea sa intr-un asemenea mod, profiturile intreprinderii sunt impozabile in celalalt stat, dar numai in masura in care sunt atribuibile acestui sediu permanent.
    2. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3, atunci cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitatea sa in celalalt stat contractant prin intermediul unui sediu permanent situat in acel celalalt stat, se atribuie in fiecare stat contractant, acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut realiza daca ar fi constituit o intreprindere distincta exercitand activitati identice sau analoage, in conditii identice si analoage, si tratand cu toata independenta cu intreprinderea al carei sediu permanent este.
    3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scadere cheltuielile efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, efectuate fie in statul in care este situat acest sediu permanent, fie in alta parte.
    4. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste a se determina profiturile atribuibile unui sediu permanent pe baza unei repartizari a profiturilor totale ale intreprinderii intre diversele sale parti componente, nici o dispozitie a paragrafului 2 nu impiedica acest stat contractant sa determine profiturile impozabile in functie de repartitia uzuala; metoda de repartitie adoptata trebuie sa fie, totusi, aceea prin care rezultatul obtinut sa fie in conformitate cu principiile cuprinse in prezentul articol.
    5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acesta a cumparat produse sau marfuri pentru intreprindere.
    6. In vederea aplicarii paragrafelor precedente, profiturile atribuibile unui sediu permanent sunt determinate in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul cand exista motive valabile si suficiente de a proceda altfel.
    7. Cand profiturile cuprind elemente de venit, tratate separat in alte articole ale prezentei conventii, dispozitiile acestor articole nu sunt afectate de dispozitiile prezentului articol.
    Art. 8
    Intreprinderi de transport
    1. Profiturile provenind din exploatarea in trafic international a navelor, aeronavelor sau a vehiculelor feroviare ori rutiere nu sunt impozabile decat in statul contractant in care se afla sediul conducerii efective a intreprinderii.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 se aplica, de asemenea:
    a) profiturilor ocazionale, provenind din inchirierea ca "nava nuda" a navelor sau aeronavelor exploatate in trafic international;
    b) profiturilor provenind din folosirea sau din inchirierea conteinerelor, cu conditia ca aceste profituri sa fie complementare sau secundare fata de profiturile la care sunt aplicabile dispozitiile paragrafului 1.
    3. Profiturile provenind din exploatarea vapoarelor servind navigatiei interioare nu sunt impozabile decat in statul contractant in care se afla sediul conducerii efective a intreprinderii.
    4. Daca sediul conducerii efective a unei intreprinderi de navigatie maritima sau interioara se afla la bordul unei nave maritime sau al unui vapor, acest sediu se considera situat in statul contractant in care este situat portul de inregistrare a navei maritime sau a vaporului sau, daca nu exista un atare port, in statul contractant in care cel care exploateaza nava maritima sau vaporul este un rezident.
    5. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 se aplica, de asemenea profiturilor provenind din participarea la un pool, la o exploatare in comun sau la un organism international de exploatare.
    Art. 9
    Intreprinderi asociate
    1. Atunci cand:
    a) o intreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant, sau cand:
    b) aceleasi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, la controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si a unei intreprinderi a celuilalt stat contractant si cand, intr-unul si in celalalt caz, cele doua intreprinderi sunt legate, in relatiile lor financiare sau comerciale, prin conditii convenite sau impuse, care difera de cele care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, profiturile care, fara aceste conditii, ar fi fost realizate de catre una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi realizate, in fapt, din cauza acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acestei intreprinderi si impuse in consecinta.
    2. Cand un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi apartinand acestui stat si impune, in consecinta, profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in acest celalalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi fost realizate de intreprinderea primului stat contractant, daca conditiile convenite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, atunci celalalt stat contractant va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri. La efectuarea acestei modificari, se tine seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii si, daca este necesar, autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
    Art. 10
    Dividende
    1. Dividendele platite de o societate care este un rezident al unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in acest celalalt stat.
    2. Totusi aceste dividende sunt, de asemenea, impozabile in statul contractant in care societatea platitoare de dividende este un rezident si, potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu poate depasi:
    a) 5% din suma bruta a dividendelor, daca beneficiarul efectiv este o societate care detine in mod direct sau indirect cel putin 25% din capitalul societatii care plateste dividendele;
    b) 15% din suma bruta a dividendelor, in toate celelalte cazuri.
    Prezentul paragraf nu afecteaza impunerea societatii pentru profiturile ce folosesc la plata dividendelor.
    3. Termenul dividende, folosit in prezentul articol, indica veniturile provenind din actiuni, din actiuni sau drepturi de folosinta, din parti miniere, din parti de fondator sau din alte parti beneficiare, cu exceptia creantelor, precum si din veniturile chiar atribuite sub forma de dobanzi, supuse aceluiasi regim fiscal ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului al carui rezident este societatea distribuitoare de dividende.
    4. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica atunci cand beneficiarul efectiv al dividendelor, rezident al unui stat contractant, exercita in celalalt stat contractant, al carui rezident este societatea care plateste dividendele, fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent situat acolo, fie o profesie independenta prin intermediul unei baze fixe situate acolo si cand participarea generatoare de dividende este legata efectiv de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 7 sau ale art. 15, dupa caz.
    5. Cand o societate care este un rezident al unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, acest celalalt stat nu poate percepe nici un impozit pe dividendele platite de societate, cu exceptia cazului in care aceste dividende sunt platite unui rezident al acestui celalalt stat sau in cazul in care participarea generatoare de dividende este legata efectiv de un sediu permanent sau de o baza fixa, situate in acest celalalt stat, nici nu poate preleva vreun impozit pe profiturile nedistribuite ale societatii, cu titlu de impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite constau, in total sau in parte, din profituri sau din venituri provenind din acest celalalt stat.
    Art. 11
    Dobanzi
    1. Dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in acest celalalt stat contractant.
    2. Totusi aceste dobanzi sunt, de asemenea, impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dobanzilor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 10% din suma bruta a dobanzilor.
    3. Independent de dispozitiile paragrafului 2, dobanzile platite pentru imprumuturi sau creante acordate ori consimtite, garantate sau asigurate de celalalt stat contractant, de una dintre unitatile sale administrativ-teritoriale sau de colectivitatile sale locale ori de una dintre institutiile acestora sunt scutite de impozit in statul contractant din care provin.
    4. Termenul dobanzi, folosit in prezentul articol, indica veniturile din creante de orice natura, insotite sau nu de garantii ipotecare sau de o clauza de participare la profiturile debitorului si, mai ales, veniturile din fonduri publice si din obligatii de imprumut, inclusiv primele si premiile legate de aceste titluri; in acelasi timp, termenul dobanzi nu cuprinde, in sensul prezentului articol, penalizarile pentru plata cu intarziere, nici dobanzile considerate ca dividende potrivit paragrafului 3 al art. 10.
    5. Dispozitiile paragrafelor 1, 2 si 3 nu se aplica atunci cand beneficiarul efectiv al dobanzilor, rezident al unui stat contractant, exercita in celalalt stat contractant din care provin dobanzile fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent care este situat acolo, fie o profesie independenta prin intermediul unei baze fixe care este situata acolo si cand creanta generatoare de dobanzi este legata efectiv de acestea. In aceasta situatie, sunt aplicabile dispozitiile art. 7 sau ale art. 15, dupa caz.
    6. Dobanzile sunt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cand debitorul este insusi acest stat, o unitate administrativ-teritoriala, o colectivitate locala sau un rezident al acestui stat. Totusi, atunci cand debitorul dobanzilor, fie ca este sau nu un rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa pentru care datoria in legatura cu plata dobanzilor a fost contractata si sediul permanent sau baza fixa suporta aceste dobanzi, acestea sunt considerate ca provenind din statul in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    7. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre debitorul si beneficiarul efectiv sau pe care unul sau celalalt le intretine cu terte persoane, suma dobanzilor, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste pe cea asupra careia debitorul si beneficiarul efectiv ar fi convenit in lipsa unor asemenea relatii, dispozitiile prezentului articol nu se aplica decat la aceasta ultima suma. In aceasta situatie, partea excedentara a platilor ramane impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant si tinand seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    Art. 12
    Redevente
    1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in acest celalalt stat.
    2. Totusi aceste redevente sunt, de asemenea, impozabile in statul contractant de unde provin si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al redeventelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 5% din suma bruta a redeventelor.
    3. Termenul redevente, folosit in prezentul articol, indica remuneratiile de orice natura platite pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor cinematografice, filmelor si inregistrarilor pentru transmisiile radiofonice si televizate, precum si pentru orice alte forme de transmisii, asupra unui program de calculator, unui brevet, unei marci de fabrica sau de comert, unui desen sau unui model, unui plan, unei formule sau unui procedeu, secrete, precum si pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau stiintific si pentru informatii in legatura cu o experienta acumulata in domeniul industrial, comercial sau stiintific.
    4. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica atunci cand beneficiarul efectiv al redeventelor, rezident al unui stat contractant, exercita in celalalt stat contractant din care provin redeventele fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent situat acolo, fie o profesie independenta prin intermediul unei baze fixe situate acolo si cand dreptul sau bunul generator al redeventelor este legat efectiv de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 7 sau ale art. 15, dupa caz.
    5. Redeventele sunt considerate ca provenind dintr-un stat contractant atunci cand debitorul este acel stat insusi, o unitate administrativ-teritoriala, o colectivitate locala sau un rezident al acestui stat. Totusi, atunci cand debitorul redeventelor, fie ca este sau nu un rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa pentru care a fost incheiat contractul ce da nastere la plata redeventelor si care le suporta, acestea sunt considerate ca provenind din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre debitorul si beneficiarul efectiv sau pe care unul si celalalt le intretin cu terte persoane, suma redeventelor platite, tinand seama de prestatia pentru care sunt platite, depaseste pe cea asupra careia ar fi convenit debitorul si beneficiarul efectiv in lipsa unor asemenea relatii, dispozitiile prezentului articol nu se aplica decat la aceasta ultima suma. In acest caz, partea excedentara a platilor ramane impozabila, conform legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    Art. 13
    Comisioane
    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in acest celalalt stat.
    2. Totusi aceste comisioane sunt, de asemenea, impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al comisioanelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu poate depasi 5% din suma bruta a comisioanelor.
    3. Termenul comisioane, folosit in prezentul articol, inseamna remuneratiile platite oricarei persoane pentru serviciile pe care le presteaza in calitate de intermediar; acest termen nu cuprinde veniturile vizate la art. 15 si 16.
    4. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica cand beneficiarul efectiv al comisioanelor, rezident al unui stat contractant, desfasoara in celalalt stat contractant din care provin comisioanele fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent situat acolo, fie o profesie independenta prin intermediul unei baze fixe situate acolo si comisioanele sunt efectiv legate de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 7 sau ale art. 15, dupa caz.
    5. Comisioanele sunt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cand debitorul este insusi acest stat, o unitate administrativ-teritoriala, o colectivitate locala sau un rezident al acestui stat. Totusi, atunci cand debitorul comisioanelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa pentru care a fost contractata obligatia de plata a comisioanelor si care suporta plata acestor comisioane, acestea sunt considerate ca provenind din statul in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre debitorul si beneficiarul efectiv sau pe care unul si celalalt le intretin cu terte persoane, suma comisioanelor, tinand seama de serviciile pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre debitor si beneficiarul efectiv, in lipsa unor astfel de relatii, dispozitiile prezentului articol nu se aplica decat la aceasta ultima suma. In acest caz, partea excedentara a comisioanelor ramane impozabila conform legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte dispozitii ale prezentei conventii.
    7. Cand un rezident al unui stat contractant care primeste comisioane provenind din celalalt stat contractant, le solicita pentru un an stabilit, impozitul putand fi perceput asupra acestor comisioane in statul contractant din care acestea provin, impozitul este calculat ca si cand acest rezident ar fi avut un sediu permanent in acest stat si comisioanele ar fi fost profituri atribuibile acestui sediu permanent.
    Art. 14
    Castiguri de capital
    1. Castigurile pe care un rezident al unui stat contractant le obtine din instrainarea de bunuri imobiliare vizate la art. 6 si situate in celalalt stat contractant sunt impozabile in acest celalalt stat contractant.
    2. Castigurile provenind din instrainarea de bunuri mobiliare care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau de bunuri mobiliare care apartin unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv din asemenea castiguri provenind din instrainarea acestui sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acestei baze fixe, sunt impozabile in acest celalalt stat.
    3. Castigurile provenind din instrainarea navelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare sau rutiere exploatate in trafic international, a vapoarelor servind navigatiei interioare, precum si din bunuri mobiliare afectate exploatarii acestor mijloace de transport nu sunt impozabile decat in statul contractant in care este situat sediul conducerii efective a intreprinderii.
    4. Castigurile provenind din instrainarea oricaror bunuri, altele decat cele vizate la paragrafele 1, 2 si 3, nu sunt impozabile decat in statul contractant al carui rezident este cel care instraineaza.
    Art. 15
    Profesii independente
    1. Veniturile pe care un rezident al unui stat contractant le obtine dintr-o profesie independenta sau din alte activitati cu caracter independent nu sunt impozabile decat in acest stat contractant, daca acest rezident nu dispune in mod obisnuit, in celalalt stat contractant, de o baza fixa pentru exercitarea activitatilor sale. Daca el dispune de o asemenea baza fixa, veniturile sunt impozabile in celalalt stat, dar numai in masura in care ele sunt atribuibile acestei baze fixe.
    2. Expresia profesie independenta cuprinde, in special, activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si activitatile independente ale medicilor, avocatilor, inginerilor, arhitectilor, dentistilor si contabililor.
    Art. 16
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva dispozitiilor art. 17, 19, 20 si 21, salariile si alte remuneratii similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata, nu sunt impozabile decat in acest stat, cu conditia ca activitatea sa sa nu fie exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea este exercitata in celalalt stat contractant, remuneratiile primite cu acest titlu sunt impozabile in acest celalalt stat contractant.
    2. Independent de dispozitiile paragrafului 1, remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant nu sunt impozabile decat in primul stat contractant, daca:
    a) beneficiarul ramane in celalalt stat contractant o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in cursul oricarei perioade de 12 luni;
    b) remuneratiile sunt platite de catre o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezident al celuilalt stat; si
    c) sarcina remuneratiilor nu este suportata de catre un sediu permanent sau o baza fixa pe care cel care angajeaza le are in celalalt stat.
    3. Independent de dispozitiile precedente ale prezentului articol, remuneratiile primite pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave, aeronave sau vehicul feroviar sau rutier, exploatate in trafic international, sau la bordul unul vapor servind navigatiei interioare sunt impozabile in statul contractant in care este situat sediul conducerii efective a intreprinderii.
    Art. 17
    Tantieme si remuneratii ale conducatorilor de societati
    1. Tantiemele, jetoanele de prezenta si alte plati similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeste in calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau de supraveghere al unei societati, care este un rezident al celuilalt stat contractant, sunt impozabile in acest celalalt stat.
    2. Remuneratiile pe care o persoana vizata la paragraful 1 le primeste de la societate pentru exercitarea unei activitati zilnice de conducere sau cu caracter tehnic, precum si remuneratiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeste din activitatea sa personala ca asociat la o societate care nu este o societate pe actiuni si care este un rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile potrivit dispozitiilor art. 16, ca si cand ar fi remuneratii pe care un salariat le obtine dintr-o activitate salariata si cel care angajeaza ar fi acea societate.
    Art. 18
    Artisti si sportivi
    1. Independent de dispozitiile art. 15 si 16, veniturile pe care un rezident al unui stat contractant le obtine din activitatile sale personale exercitate in celalalt stat contractant, in calitate de artist de spectacol, cum ar fi un artist de teatru, de cinema, de radio sau televiziune sau un muzician, sau in calitate de sportiv, sunt impozabile in acest celalalt stat contractant.
    2. Cand veniturile provenind din activitati pe care un artist de spectacol sau un sportiv le exercita in mod personal si, in aceasta calitate, sunt atribuite nu artistului sau sportivului insusi, ci unei alte persoane, aceste venituri sunt impozabile, independent de dispozitiile art. 7, 15 si 16 in statul contractant in care sunt exercitate activitatile artistului sau ale sportivului.
    3. Independent de dispozitiile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitati exercitate in aceasta calitate de artisti de spectacol sau de sportivi, care sunt rezidenti ai unui stat contractant, nu sunt impozabile decat in acest stat contractant, cand activitatile sunt exercitate in celalalt stat contractant in cadrul unui program de schimburi culturale sau sportive aprobat de guvernele ambelor state contractante.
    Art. 19
    Pensii
    1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 al art. 20, pensiile si celelalte remuneratii similare, platite unui rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata desfasurata anterior, nu sunt impozabile decat in acest stat contractant.
    2. Totusi pensiile si alte sume periodice sau nu, platite ca aplicare a legislatiei sociale a unui stat contractant sau in cadrul unui sistem general organizat de acest stat contractant pentru completarea avantajelor prevazute de aceasta legislatie, sunt impozabile in acest stat contractant.
    Art. 20
    Functii publice
    1. a) Remuneratiile, altele decat pensiile, platite de un stat contractant sau de una dintre unitatile sale administrativ-teritoriale sau de catre colectivitati locale unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat contractant sau acestei unitati sau colectivitati, nu sunt impozabile decat in acest stat contractant.
    b) Totusi aceste remuneratii nu sunt impozabile decat in celalalt stat contractant, daca serviciile sunt prestate in acest stat contractant si daca persoana fizica este un rezident al acestui stat contractant, care:
    (i) este un national al acestui stat contractant; sau
    (ii) nu a devenit un rezident al acestui stat contractant numai in scopul prestarii serviciilor.
    2. a) Pensiile platite de un stat contractant sau de una dintre unitatile sale administrativ-teritoriale sau de catre colectivitati locale, fie direct, fie prin prelevari din fonduri pe care le-au constituit, unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat sau acestei unitati sau colectivitati, nu sunt impozabile decat in acest stat contractant.
    b) Totusi aceste pensii nu sunt impozabile decat in celalalt stat contractant, daca persoana fizica este un rezident al acestui stat contractant si este un national al acestuia.
    3. Dispozitiile art. 16, 17 si 19 se aplica remuneratiilor si pensiilor platite pentru serviciile prestate in legatura cu o activitate industriala sau comerciala desfasurata de un stat contractant sau de una dintre unitatile sale administrativ-teritoriale sau de colectivitatile sale locale.
    Art. 21
    Profesori, cercetatori si studenti
    1. Remuneratiile de orice fel primite de profesori sau de alti membri ai personalului didactic, precum si de cercetatori, rezidenti ai unui stat contractant, care se afla ocazional in celalalt stat contractant pentru a preda acolo sau pentru a face cercetari stiintifice intr-o universitate sau intr-o alta institutie de invatamant recunoscuta oficial, nu sunt impozabile decat in primul stat contractant, pentru o perioada ce nu poate depasi 2 ani, socotiti de la data sosirii acestor persoane in celalalt stat contractant. Aceasta dispozitie nu se aplica remuneratiilor primite pentru activitati de cercetare, daca aceste activitati sunt intreprinse in principal in interesul particular al uneia sau al mai multor persoane.
    2. Un student care este sau care a fost, imediat inaintea sosirii sale intr-un stat contractant, un rezident al celuilalt stat contractant si care locuieste temporar in primul stat contractant numai in scopul de a urma aici studiile sau pregatirea sa intr-o universitate sau in alta institutie de invatamant recunoscuta oficial de acest prim stat contractant, este scutit de impozit in primul stat contractant:
    a) pentru sumele pe care le primeste din surse aflate in afara acestui stat contractant, pentru acoperirea cheltuielilor sale de intretinere, de studii sau de pregatire;
    b) pentru remuneratiile primite intr-o perioada de maximum 2 ani, pentru o activitate salariata exercitata in acest stat in legatura cu studiile sale sau cu pregatirea sa, cu conditia ca aceste remuneratii sa nu depaseasca, intr-un an civil, 120.000 franci belgieni sau echivalentul acestei sume in moneda romaneasca, dupa caz.
    Art. 22
    Alte venituri
    1. Elementele de venit al unui rezident al unui stat contractant, care sunt de natura diferita sau provin din surse nementionate in articolele precedente ale prezentei conventii si care sunt supuse impunerii in acest stat, nu sunt impozabile decat in acest stat contractant.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 nu se aplica veniturilor, altele decat veniturile provenind din bunuri imobiliare, asa cum sunt definite in paragraful 2 al art. 6, cand beneficiarul unor asemenea venituri, rezident al unui stat contractant, exercita in celalalt stat contractant fie o activitate industriala sau comerciala prin intermediul unui sediu permanent care este situat acolo, fie o profesie independenta prin intermediul unei baze fixe care este situata acolo si cand dreptul sau bunul generator de venituri este legat efectiv de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile art. 7 sau ale art. 15, dupa caz.
    Art. 23
    Impunerea capitalului
    1. Capitalul constituit din bunurile imobiliare vizate la art. 6, pe care le poseda un rezident al unui stat contractant si care sunt situate in celalalt stat contractant, este impozabil in acest celalalt stat contractant.
    2. Capitalul constituit din bunuri mobiliare care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau din bunuri mobiliare care apartin unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente este impozabil in acest celalalt stat contractant.
    3. Capitalul constituit din nave, aeronave, vehicule feroviare sau rutiere exploatate in trafic international, din vapoare servind navigatiei interioare, precum si din bunuri mobiliare destinate exploatarii acestor mijloace de transport nu este impozabil decat in statul contractant in care este situat sediul conducerii efective a intreprinderii.
    4. Toate celelalte elemente de capital al unui rezident al unui stat contractant nu sunt impozabile decat in acest stat contractant.
    Art. 24
    Metode pentru eliminarea dublei impuneri
    1. In Romania, dubla impunere este evitata in modul urmator:
    a) cand un rezident al Romaniei primeste venituri sau poseda elemente de capital care, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, sunt impozabile in Belgia, Romania scuteste de impozit aceste venituri sau aceste elemente de capital, sub rezerva dispozitiilor subparagrafului b) si c) de mai jos, dar poate, pentru calcularea sumei impozitului pentru restul de venit sau de capital al acestui rezident, sa aplice aceleasi cote de impozite ca si cand veniturile sau elementele de capital respective nu ar fi fost scutite;
    b) cand un rezident al Romaniei primeste venituri care, in concordanta cu dispozitiile art. 10-13 sunt impozabile in Belgia, Romania acorda, din impozitul pe care-l percepe pe veniturile acestui rezident, o deducere egala ca suma cu impozitul platit in Belgia. Aceasta deducere nu poate, totusi, sa depaseasca fractiunea de impozit calculat inainte de deducere, ce corespunde acestor venituri primite din Belgia;
    c) independent de dispozitiile subparagrafului b), dividendele, in sensul paragrafului 3 al art. 10, pe care o societate care este un rezident al Romaniei le primeste de la o societate care este un rezident al Belgiei, sunt scutite de impozitul pe profit in Romania, in masura in care aceasta scutire ar fi acordata daca cele doua societati ar fi rezidente ale Romaniei.
    2. In Belgia, dubla impunere este evitata in modul urmator:
    a) cand un rezident al Belgiei primeste venituri care nu sunt vizate la subparagrafele b) si c) de mai jos sau poseda elemente de capital care sunt impozabile in Romania, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, Belgia scuteste de impozit aceste venituri sau aceste elemente de capital, dar ea poate, pentru calcularea sumei impozitelor sale pentru restul de venit sau de capital al acestui rezident, sa aplice aceeasi cota de impozit ca si cand veniturile sau elementele de capital respective nu ar fi fost scutite;
    b) sub rezerva dispozitiilor legislatiei belgiene cu privire la deducerea din impozitul belgian a impozitelor platite in strainatate, atunci cand un rezident al Belgiei realizeaza elemente de venit care sunt cuprinse in venitul global supus impozitului belgian si care constau din dividende impozabile in conformitate cu paragraful 2 al art. 10 si neexceptate de la impozitul belgian potrivit subparagrafului c) de mai jos, din dobanzi impozabile in conformitate cu paragraful 2 sau 7 al art. 11 sau din redevente impozabile in conformitate cu paragraful 2 sau 6 al art. 12, impozitul roman perceput asupra acestor venituri este dedus din impozitul belgian aferent veniturilor respective;
    c) dividendele, in sensul paragrafului 3 al art. 10, pe care o societate care este un rezident al Belgiei le primeste de la o societate care este un rezident al Romaniei, sunt scutite de impozitul aplicabil societatilor in Belgia, in conditiile si in limitele prevazute de legislatia belgiana;
    d) atunci cand, in conformitate cu legislatia belgiana, pierderile suferite de o intreprindere exploatata de un rezident al Belgiei, intr-un sediu permanent situat in Romania, au fost efectiv deduse din profiturile acestei intreprinderi pentru impunerea sa in Belgia, scutirea prevazuta la subparagraful a) de mai sus nu se aplica in Belgia asupra profiturilor din alte perioade impozabile care privesc acest sediu permanent, in masura in care aceste profituri au fost, de asemenea, scutite de impozit in Romania in ce priveste compensarea cu pierderile mentionate.
    Art. 25
    Nediscriminarea
    1. Nationalii unui stat contractant nu sunt supusi in celalalt stat contractant nici unei impuneri sau obligatii in legatura cu aceasta, care este diferita sau mai impovaratoare decat aceea la care sunt sau ar putea fi supusi nationalii acestui celalalt stat contractant aflati in aceeasi situatie, indeosebi in ceea ce priveste rezidenta. Aceasta dispozitie se aplica, de asemenea, independent de dispozitiile art. 1, persoanelor care nu sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante.
    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant nu va fi stabilita in acest celalalt stat contractant intr-un mod mai putin favorabil decat impunerea intreprinderilor acestui celalalt stat contractant ce exercita aceeasi activitate. Aceasta dispozitie nu poate fi interpretata ca obligand un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant deducerile personale, inlesnirile si reducerile de impozit in functie de situatia sau de sarcinile de familie pe care le acorda propriilor rezidenti.
    3. In masura in care dispozitiile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau paragrafului 6 al art. 12 nu sunt aplicabile, dobanzile, redeventele si alte cheltuieli facute de o intreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt deductibile pentru determinarea profiturilor impozabile ale acestei intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cand ar fi fost platite unui rezident al primului stat contractant.
    In mod similar, datoriile unei intreprinderi a unui stat contractant fata de un rezident al celuilalt stat contractant sunt deductibile, in scopul determinarii capitalului impozabil al acestei intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cand acestea ar fi fost contractate fata de un rezident al primului stat contractant.
    4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este, in totalitate sau in parte, direct sau indirect, detinut sau controlat de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu sunt supuse in primul stat nici unei impuneri sau nici unei obligatii legate de aceasta, care este alta sau mai impovaratoare decat acelea la care sunt sau ar putea fi supuse alte intreprinderi similare ale primului stat contractant.
    5. Nici o dispozitie a prezentului articol nu poate fi interpretata ca impiedicand un stat contractant:
    a) sa impuna cu cota prevazuta de legislatia sa interna profiturile unui sediu permanent, situat in acest stat, al unei societati care este un rezident al celuilalt stat contractant, cu conditia ca aceasta cota sa nu depaseasca cota maxima aplicabila profiturilor societatilor care sunt rezidente ale primului stat contractant;
    b) de a preleva impozitul retinut la sursa pe dividendele aferente unei participari legate efectiv de un sediu permanent de care dispune in acest stat contractant o societate care este un rezident al celuilalt stat contractant.
    6. Dispozitiile prezentului articol se aplica, independent de dispozitiile art. 2, impozitelor de orice natura sau cu orice denumire.
    Art. 26
    Procedura amiabila
    1. Cand o persoana apreciaza ca masurile luate de un stat contractant sau de catre ambele state contractante ii atrag sau ii vor atrage o impunere care nu este conforma cu dispozitiile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile prevazute de legislatia interna a acestor state contractante, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca acest caz intra sub incidenta paragrafului 1 al art. 25, aceleia a statului contractant al carui national este. Cazul trebuie supus in cei 3 ani urmatori primei notificari a masurii care atrage o impunere ce nu este conforma dispozitiilor prezentei conventii.
    2. Autoritatea competenta se straduieste, daca reclamatia i se pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa dea o solutie satisfacatoare, sa rezolve cazul pe cale de intelegere amiabila cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impuneri care nu este conforma cu prezenta conventie.
    3. Autoritatile competente ale statelor contractante se straduiesc, pe cale de acord amiabil, sa rezolve dificultatile sau sa inlature dubiile ce pot aparea ca urmare a interpretarii sau aplicarii prezentei conventii.
    4. Autoritatile competente ale statelor contractante se pun de acord cu privire la masurile necesare aplicarii dispozitiilor prezentei conventii si mai ales cu privire la documentele justificative ce trebuie furnizate de catre rezidentii fiecarui stat contractant pentru a beneficia in celalalt stat contractant de scutirile sau de reducerile de impozit prevazute in aceasta conventie.
    5. Autoritatile competente ale statelor contractante pot sa comunice in mod direct intre ele in ce priveste aplicarea conventiei.
    Art. 27
    Schimbul de informatii
    1. Autoritatile competente ale statelor contractante fac schimb de informatii necesare aplicarii dispozitiilor prezentei conventii si celor privitoare la legislatia interna a statelor contractante referitoare la impozitele vizate de conventie, in masura in care impunerea pe care o prevede nu este contrara acesteia.
    Schimbul de informatii nu se restrange la art. 1. Informatiile primite de un stat contractant sunt tinute secrete, in acelasi mod ca si informatiile obtinute in aplicarea legislatiei interne a acestui stat contractant, si nu sunt comunicate decat persoanelor sau autoritatilor (inclusiv tribunalele si organele administrative), insarcinate cu stabilirea si cu incasarea impozitelor vizate de conventie, cu aplicarea sau urmarirea acestor impozite sau cu deciziile privind recursurile in legatura cu impozitele respective. Aceste persoane sau autoritati nu folosesc informatiile decat in aceste scopuri. Ele pot sa faca uz de aceste informatii in cursul audientelor publice ale tribunalelor sau in timpul actiunilor judecatoresti.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 nu pot sa fie in nici un caz interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
    a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii sale administrative sau acelora ale celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informatii care nu ar putea fi obtinute pe baza legislatiei sale proprii sau in cadrul practicii sale administrative normale, sau a acelora ale celuilalt stat contractant;
    c) de a furniza informatii care ar divulga un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu comercial ori informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
    Art. 28
    Asistenta la incasare
    1. Statele contractante se angajeaza sa-si acorde reciproc sprijin si asistenta in scopul de a notifica si de a incasa impozitele vizate la art. 2, precum si toate modificarile, completarile, majorarile de intarziere, cheltuielile si amenzile fara caracter penal legate de aceste impozite.
    2. La solicitarea autoritatii competente a unui stat contractant, autoritatea competenta a celuilalt stat contractant asigura, potrivit dispozitiilor legale si reglementarilor aplicabile notificarii si incasarii impozitelor respective a acestui din urma stat, notificarea si incasarea creantelor fiscale vizate la paragraful 1, care sunt exigibile in primul stat. Aceste creante nu se bucura de nici un privilegiu in statul solicitat, iar acesta nu este obligat sa aplice modalitatile de incasare care nu sunt autorizate prin dispozitiile legale sau reglementarile statului solicitant.
    3. Solicitarile vizate la paragraful 2 sunt fundamentate cu o copie oficiala de pe titlurile executorii, insotite, daca este necesar, de o copie oficiala de pe deciziile administrative sau judiciare intrate in vigoare ca urmare a procedurilor judecatoresti.
    4. In ce priveste creantele fiscale care sunt susceptibile de recursuri, autoritatea competenta a unui stat contractant poate, pentru apararea drepturilor sale, sa solicite autoritatii competente a celuilalt stat contractant sa ia masurile asiguratorii prevazute de legislatia acestuia; dispozitiile paragrafelor 1-3 sunt aplicabile, mutatis mutandis, acestor masuri.
    5. Dispozitiile paragrafului 1 al art. 27 se aplica, de asemenea, tuturor informatiilor privind aplicarea prezentului articol, aduse la cunostinta autoritatii competente a unui stat contractant.
    Art. 29
    Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare
    Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza privilegiile fiscale de care beneficiaza membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare, in virtutea fie a regulilor generale ale dreptului international, fie a dispozitiilor acordurilor speciale.
    Art. 30
    Intrarea in vigoare
    1. Fiecare stat contractant va notifica celuilalt stat contractant indeplinirea procedurilor cerute de legislatia sa in ce priveste intrarea in vigoare a acestei conventii. Aceasta va intra in vigoare in a 30-a zi urmatoare datei ultimei notificari.
    2. Dispozitiile prezentei conventii se vor aplica:
    a) in ce priveste impozitele datorate la sursa la veniturile atribuite sau de platit, incepand cu 1 ianuarie a anului imediat urmator anului intrarii in vigoare a conventiei;
    b) in ce priveste celelalte impozite stabilite pe veniturile realizate in perioadele impozabile, incepand cu 1 ianuarie a anului imediat urmator anului intrarii in vigoare a conventiei;
    c) in ce priveste impozitele pe capital stabilite pe elementele de capital existente la 1 ianuarie a oricarui an urmator anului intrarii in vigoare a conventiei.
    3. Dispozitiile Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 14 octombrie 1976, vor inceta sa se aplice cu privire la orice impozit roman sau belgian la care prezenta conventie se aplica in conformitate cu dispozitiile paragrafului 2.
    Art. 31
    Denuntarea
    1. Prezenta conventie va ramane in vigoare o perioada nedeterminata.
    2. Fiecare dintre statele contractante va putea, totusi, pana la data de 30 iunie inclusiv a oricarui an calendaristic, incepand cu al 5-lea an urmator anului de intrare in vigoare a conventiei, sa o denunte in scris si pe cale diplomatica celuilalt stat contractant.
    In cazul unei asemenea denuntari, conventia va inceta sa fie aplicabila:
    a) in ce priveste impozitele datorate la sursa la veniturile atribuite sau de platit, incepand cu 1 ianuarie a anului imediat urmator anului in cursul caruia denuntarea a fost notificata;
    b) in ce priveste celelalte impozite stabilite pe veniturile realizate in perioadele impozabile, incepand cu 1 ianuarie a anului imediat urmator anului in cursul caruia denuntarea a fost notificata;
    c) in ce priveste impozitele pe capital stabilite pe elementele de capital existente la 1 ianuarie a anului imediat urmator anului in cursul caruia denuntarea a fost notificata.
    Drept pentru care, subsemnatii, autorizati cum se cuvine de guvernele lor respective, au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Bruxelles la 4 martie 1996, in doua exemplare, in limbile romana, franceza si flamanda, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta, textul in limba franceza va prevala.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                           Ioan Dan Popescu,
                          ministrul comertului

                    Pentru Guvernul Regatului Belgiei,
                           Philippe Maystadt,
                           viceprim ministru,
                    ministrul finantelor si comertuluiSmartCity5

COMENTARII la Legea 126/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 126 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu