E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 115 1999 a se vedea Initiativa legislativa - 2015
Legea 115 1999 modificat de Legea 187 2012
Legea 115 1999 modificat de Legea 78 2008
Legea 115 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 253 2002
Articolul 13 din actul Legea 115 1999 in legatura cu Decretul 797 2001
Legea 115 1999 modificat de Legea 468 2001
Legea 115 1999 in legatura cu Hotărârea 2 2001
Articolul 3 din actul Legea 115 1999 articole noi... articolul 1 din actul OUG 289 2000
Legea 115 1999 in legatura cu Decretul 179 2000
Articolul 6 din actul Legea 115 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 130 1999
Articolul 21 din actul Legea 115 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 130 1999
Legea 115 1999 republicat de Legea 115 1999
Legea 115 1999 republicat de Legea 115 1999
Legea 115 1999 promulgat de Decretul 211 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 115 din 28 iunie 1999

privind responsabilitatea ministeriala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 300 din 28 iunie 1999


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Guvernul, in intregul sau, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sa isi indeplineasca mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tarii, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.
    Art. 2
    (1) Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de catre acesta cu prilejul investiturii.
    (2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic in mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.
    Art. 3
    (1) Raspunderea politica a Guvernului consta in demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de catre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile prevederilor art. 112 si 113 din Constitutie.
    (2) Guvernul si fiecare dintre membrii sai sunt obligati sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati sau de senatori, in termen de cel mult 15 zile de la primirea lor.
    (3) Informatiile si documentele cerute in conditiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispozitie de Guvern si de celelalte organe ale administratiei publice, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.
    Art. 4
    Pe langa raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupa caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, in masura in care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.
    Art. 5
    In intelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

    CAP. 2
    Raspunderea penala

    Art. 6
    (1) Intra sub incidenta prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului in exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
    (2) Pentru savarsirea altor infractiuni, in afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun.
    (3) Persoanele prevazute la art. 5 raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.
    Art. 7
    Raspunderea penala este personala si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului in parte, pentru faptele comise in exercitarea functiei sale.
    Art. 8
    Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului si pana la incetarea functiei, in conditiile prevazute de Constitutie.

    CAP. 3
    Procedura de urmarire penala si de judecare

    Art. 9
    Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor.
    Art. 10
    (1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale in Camera Deputatilor sau in Senat se face pe baza raportului intocmit de o comisie permanenta care, in cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita in acest scop.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupa caz.
    (3) Dupa inceperea urmaririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis in judecata numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie si a regulilor de procedura cuprinse in regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului.
    Art. 11
    (1) La dezbaterile din cele doua Camere ale Parlamentului prezenta celui in cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu impiedica desfasurarea lucrarilor.
    (2) In situatia in care cel in cauza se afla in imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.
    (3) Cel in cauza are dreptul sa isi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci cand este cazul.
    Art. 12
    Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 64 si ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret si se exprima prin bile.
    Art. 13
    (1) In exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni in exercitiul functiei de catre membrii Guvernului, adreseaza ministrului justitiei o cerere in acest scop, pentru a proceda potrivit legii.
    (2) Comisia speciala prevazuta la alin. (1) este formata din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse in sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fata de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevazuta la alin. (1) va prezenta Presedintelui Romaniei un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii.
    (4) Daca membrul Guvernului pentru care Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 10 - 12 se aplica in mod corespunzator.
    (5) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, cererea se adreseaza primului-ministru.
    Art. 14
    Daca una dintre cele doua Camere ale Parlamentului sau Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de indata, ministrului justitiei sau, dupa caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.
    Art. 15
    Pana la inceperea urmaririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Presedintele Romaniei poate sa retraga, motivat, cererea prin care a solicitat urmarirea penala impotriva membrilor Guvernului.
    Art. 16
    Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor se efectueaza de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, iar judecarea acestora, de catre Curtea Suprema de Justitie, potrivit legii.
    Art. 17
    In cazul in care s-a cerut urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestuia din functie.
    Art. 18
    In cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru comunica Presedintelui Romaniei data la care a fost sesizata Curtea Suprema de Justitie, in vederea suspendarii din functie a acestuia.
    Art. 19
    (1) In caz de infractiuni flagrante, persoanele prevazute la art. 5 pot fi retinute si perchezitionate. Ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei.
    (2) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, sesizarea prevazuta la alin. (1) se face de catre primul-ministru.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Regulile de procedura prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse in regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului si in Codul de procedura penala, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.
    (2) Punerea sub urmarire penala a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite in exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege.
    Art. 21
    (1) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoanele prevazute la art. 5 sunt considerate nevinovate.
    (2) Hotararea definitiva de condamnare a unui membru al Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 22
    (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              PAULA IVANESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 115/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 115 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 115/1999
Initiativa legislativa - 2015
Legea 187 2012
Legea 78 2008
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala
Legea 253 2002
pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala
Decretul 797 2001
privind numirea membrilor Comisiei speciale pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni in exercitiul functiei de catre membrii Guvernului
Legea 468 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala
Hotărârea 2 2001
pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului
OUG 289 2000
pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala
Decretul 179 2000
privind numirea membrilor Comisiei speciale pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni in exercitiul functiei de catre membrii Guvernului
OUG 130 1999
pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala
Legea 115 1999
privind responsabilitatea ministeriala
Legea 115 1999
privind responsabilitatea ministeriala*)
Decretul 211 1999
pentru promulgarea Legii privind responsabilitatea ministeriala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu