Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI din 29 martie 2004

INSTRUCTIUNI    din 29 martie 2004

privind masurile corective acceptabile in cazul autorizarii conditionate a unor concentrari economice

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 280 din 31 martie 2004

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni:

    CAP. 1
    Introducere

    In perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si avand in vedere obligatiile care decurg din aplicarea Acordului European, instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, Consiliul Concurentei a continuat armonizarea legislatiei romanesti in materia concurentei, transpunand in prezentele instructiuni prevederile Comunicarii Comisiei Europene privind masurile corective acceptabile potrivit Regulamentului (CEE) nr. 4064/1989 al Consiliului European si Regulamentului Comisiei (CE) nr. 447/1998, in concordanta cu specificul domeniului autorizarii concentrarilor economice.
    Art. 1
    In temeiul art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare denumita lege, Consiliul Concurentei poate lua o decizie de declarare a unei concentrari economice ca fiind compatibila cu un mediu concurential normal, ca urmare a modificarilor aduse operatiunii de catre partile implicate. Consiliul Concurentei poate declara o concentrare economica compatibila cu un mediu concurential normal in faza a doua a procedurii, dupa efectuarea unei investigatii, ca urmare a angajamentelor luate de catre parti. De asemenea, pot fi acceptate angajamente in prima faza a procedurii, atunci cand situatia de incompatibilitate este usor de identificat si poate fi facil remediabila. Transparenta si consultarea efectiva a tertilor interesati trebuie sa fie asigurate in ambele faze ale procedurii.
    Art. 2
    Prezentele instructiuni stabilesc regimul privind analiza modificarilor aduse operatiunilor de concentrare economica si, in special, analiza angajamentelor luate de catre partile implicate in vederea compatibilizarii concentrarii economice propuse cu un mediu concurential normal. Aceste modificari sunt, in general, calificate ca masuri corective, obiectul lor fiind reducerea puterii de piata a partilor la concentrarea economica si restabilirea conditiilor unei concurente efective, astfel incat sa se evite distorsionarea concurentei prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, rezultate din realizarea concentrarii economice propuse.
    Art. 3
    Prezentele instructiuni stabilesc principiile generale aplicabile masurilor corective acceptabile de catre Consiliul Concurentei si principalele tipuri de asemenea masuri acceptabile de catre autoritatea de concurenta, in cazurile care intra sub incidenta Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca propunerile de angajamente, in ambele faze ale procedurii, precum si principalele conditii care trebuie respectate pentru punerea in aplicare a angajamentelor.

    CAP. 2
    Principii generale

    Art. 4
    Potrivit Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, Consiliul Concurentei analizeaza compatibilitatea cu un mediu concurential normal a operatiunii de concentrare economica notificata. Pentru a aprecia daca operatiunea de concentrare economica este compatibila cu un mediu concurential normal este necesar sa se determine daca aceasta, avand ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduce sau ar putea conduce la restrangerea, inlaturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia.
    Art. 5
    In cazul in care concentrarea economica ridica probleme din punct de vedere al concurentei, conducand la crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, partile pot incerca sa modifice conditiile de realizare a operatiunii, in vederea eliminarii aspectelor identificate de catre Consiliul Concurentei ca fiind incompatibile cu un mediu concurential normal, si sa obtina, in acest fel, autorizarea concentrarii economice. Asemenea modificari pot fi propuse si aplicate anterior emiterii deciziei de autorizare a respectivei operatiuni. Totusi, partile pot prezenta angajamente de compatibilizare a concentrarii economice cu un mediu concurential normal intr-un anumit termen de la data comunicarii deciziei de autorizare, stabilit prin aceasta.
    Art. 6
    Consiliului Concurentei ii revine sarcina probei faptului ca o operatiune de concentrare creeaza sau consolideaza o pozitie dominanta susceptibila de a restrange, inlatura sau denatura in mod semnificativ concurenta pe teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia. Partile implicate trebuie sa probeze ca aplicarea masurilor corective propuse va elimina aspectele identificate de autoritatea de concurenta ca fiind incompatibile cu un mediu concurential normal, din perspectiva crearii sau consolidarii unei pozitii dominante. In acest scop, partile implicate sunt tinute sa demonstreze ca aceste masuri corective vor restabili durabil conditiile unei concurente efective, argumentele prezentate de catre parti trebuind sa raspunda cerintelor Consiliului Concurentei.
    Art. 7
    Pentru a aprecia daca o masura corectiva va restabili sau nu o concurenta efectiva, Consiliul Concurentei va examina toate aspectele relevante legate de masura corectiva propusa, inclusiv tipul, amploarea si aria de aplicare a acestuia, precum si posibilitatea ca aceasta sa fie implementata de catre parti, integral si in termen. Aceste aspecte trebuie sa fie apreciate in functie de structura si caracteristicile specifice ale pietei afectate de concentrarea economica notificata pe care apar situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal si de pozitia partilor implicate si a concurentilor pe piata. Partile implicate trebuie sa elimine imediat orice incertitudini legate de masurile corective propuse, care ar putea conduce la respingerea acestora de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 8
    Ca regula generala, Consiliul Concurentei va tine cont de faptul ca orice masura corectiva propusa, cata vreme ramane un angajament care nu a fost inca indeplinit, prezinta anumite incertitudini in privinta rezultatului eventual. Acest factor general trebuie sa fie luat in considerare si de catre parti, atunci cand propun Consiliului Concurentei o masura corectiva.
    Art. 9
    Principalul obiectiv al angajamentelor este de a asigura structuri de piata concurentiale. In consecinta, angajamentele care s-ar reduce la o simpla promisiune de a se comporta intr-un anumit mod, spre exemplu, un angajament de a nu abuza de o pozitie dominanta creata sau consolidata prin concentrarea economica propusa, nu pot fi considerate a fi de natura sa compatibilizeze concentrarea economica cu un mediu concurential normal. Angajamentele de tip structural, cum ar fi angajamentul de a vinde o filiala, sunt, in general, preferabile, in masura in care acestea nu conduc la crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, constatata de Consiliul Concurentei, si pentru care nu mai sunt necesare masuri de control pe termen mediu sau lung. Cu toate acestea, nu se poate exclude, a priori, ca si alte tipuri de angajamente ar putea sa impiedice crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. Totusi, trebuie sa se aprecieze, de la caz la caz, daca asemenea angajamente pot fi acceptate.
    Art. 10
    Simpla fezabilitate a masurilor corective propuse nu conduce la restabilirea mediului concurential normal, pana ce acestea nu sunt efectiv puse in aplicare. De aceea, orice angajament trebuie sa poata fi aplicat in mod real si intr-un termen scurt, astfel incat sa nu necesite un control ulterior punerii in aplicare.
    Art. 11
    Consiliul Concurentei poate accepta angajamente in oricare din cele doua faze ale procedurii. Totusi, tinand cont de faptul ca o analiza aprofundata a pietei nu este realizata decat in faza a doua, angajamentele propuse autoritatii de concurenta in prima faza trebuie sa fie suficiente spre a exclude, in mod clar, orice indoieli serioase asupra compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal. In baza angajamentelor propuse de catre parti, dupa ce indoielile serioase au fost inlaturate, Consiliul Concurentei va lua o decizie in acest sens. Aceasta regula se aplica, in special, angajamentelor propuse chiar la deschiderea procedurii in faza a doua. Dupa o cercetare aprofundata in cadrul investigatiei, atunci cand, in comunicarea obiectiunilor, Consiliul Concurentei a ajuns la concluzia provizorie ca acea concentrare ar putea conduce la crearea sau la consolidarea unei pozitii dominante, in sensul art. 13 din Legea concurentei, angajamentele propuse trebuie sa impiedice crearea sau consolidarea unei asemenea pozitii.
    Art. 12
    Daca angajamentele sunt propuse de parti, Consiliul Concurentei le poate impune ca obligatorii, subordonand autorizarii operatiunii conditia ca acestea sa fie respectate. In aceasta privinta, trebuie facuta distinctie intre conditii si sarcini. Cerinta de indeplinire a fiecarei masuri care conduce la o schimbare structurala a pietei este o conditie - de exemplu cesiune unei activitati. Etapele necesare realizarii acestui rezultat sunt, in general, sarcini impuse partilor, de exemplu, desemnarea unui mandatar cu mandat irevocabil pentru vanzarea activitatii. Nerealizarea unei sarcini impuse de Consiliul Concurentei prin decizia de autorizare conditionata reprezinta contraventie, sanctionata de prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) din lege. Partile pot, de asemenea, sa fie supuse aplicarii unor amenzi cominatorii pentru a le determina sa aplice masurile enuntate in decizia luata in conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (2) lit. c) din lege.

    CAP. 3
    Tipuri de masuri corective

    1. Cesiunea

    Art. 13
    Atunci cand exista riscul ca prin realizarea unei concentrari economice sa se creeze sau sa se consolideze o pozitie dominanta, care conduce sau ar putea conduce la inlaturarea, restrangerea sau denaturarea concurentei, modalitatea cea mai eficienta de a preveni distorsionarea concurentei, exceptand emiterea unei decizii de refuz in temeiul art. 51 alin. (2) lit. a) din lege este crearea conditiilor necesare pentru aparitia unei noi entitati concurentiale sau pentru consolidarea concurentilor existenti, prin intermediul unei cesiuni.

    Activitate viabila
    Art. 14
    Elementele cedate trebuie sa constituie o activitate viabila care, daca ar fi exploatata de catre un cumparator corespunzator, ar putea concura, in mod efectiv si durabil, cu entitatea nou creata prin concentrarea economica. In mod normal, o activitate viabila este una existenta, care poate functiona in mod autonom, adica independent de partile la concentrare in ceea ce priveste aprovizionarea cu materii prime sau alte forme de cooperare, sub rezerva fireasca a unei perioade tranzitorii.
    Art. 15
    Atunci cand propun o activitate viabila pentru cesiune, partile trebuie sa ia in considerare incertitudinile si riscurile legate de transferul unei activitati catre un nou proprietar. Aceste riscuri pot limita impactul concurential al activitatii cesionate si sa conduca, astfel, la o situatie care nu ar fi, in mod necesar, de natura sa indeparteze indoielile Consiliului Concurentei.

    Obiectul cesiunii
    Art. 16
    Atunci cand situatia de incompatibilitate cu un mediu concurential normal rezulta dintr-o integrare pe orizontala, trebuie sa fie cesionata activitatea care are ponderea cea mai mare in generarea incompatibilitatii*1). O asemenea activitate ar putea fi expusa in cazuri de preluare agresiva de catre terti, in cadrul unor oferte publice de cumparare, mai ales atunci cand partea notificatoare are cunostinte limitate privind posibilitatea realizarii cesiunii ce are ca obiect aceasta activitate. Un angajament de cesiune a anumitor activitati ale firmei tinta ar putea, in astfel de imprejurari, sa creasca riscul ca aceste activitati sa fie achizitionate de un tert care nu poate concura viabil si efectiv pe piata.
------------
    *1) In cazurile de integrare pe verticala cesiunea poate rezolva situatiile de incompatibilitate cu mediul concurential.

    Art. 17
    Pentru a determina care dintre activitatile ce se suprapun ar trebui sa fie cesionate, un criteriu important il constituie aptitudinea activitatii respective de a fi exploatata in mod autonom. Pentru a asigura viabilitatea exploatarii acestei activitati, singura modalitate posibila de a crea un concurent efectiv pe pietele afectate de concentrarea economica ar putea fi includerea, intr-un pachet care urmeaza a fi cesionat, a acelor activitati care sunt legate de pietele pe care Consiliul Concurentei nu a identificat situatii de incompatibilitate privind mediul concurential normal.
    Art. 18
    Cesiunea unei combinatii de active ale cumparatorului si ale societatii tinta, desi acceptabila in anumite circumstante specifice, este susceptibila de a crea riscuri suplimentare in privinta viabilitatii si a eficientei activitatii care rezulta din ea. In anumite cazuri exceptionale, cesiunea unui pachet continand numai marci si active de productie aferente poate fi suficienta pentru a crea conditiile unei concurente efective. In astfel de cazuri, partile notificatoare vor trebui sa convinga Consiliul Concurentei de capacitatea cumparatorului de a integra aceste active in mod eficient si imediat.

    Cumparator adecvat
    Art. 19
    Conditia pentru emiterea, de catre Consiliul Concurentei, a unei decizii de autorizare a unei operatiuni de concentrare economica este ca activitatea viabila sa fi fost cesionata unui cumparator adecvat, intr-un termen determinat. Capacitatea unei activitati de a atrage un cumparator adecvat constituie, in consecinta, unul dintre principalele elemente de care va tine seama Consiliul Concurentei pentru a aprecia adecvarea angajamentelor propuse.
    Art. 20
    Exista cazuri in care viabilitatea pachetului de cesionat depinde, in functie de activele care il compun, de identitatea cumparatorului. Consiliul Concurentei nu va autoriza concentrarea economica decat daca partile se angajeaza sa nu realizeze operatiunea notificata inainte de semnarea cu un cumparator (numit "cumparator initial"), a unui acord pentru efectuarea cesiunii, cu un cumparator aprobat de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 21
    Din momentul in care decizia este subordonata cesiunii unei activitati, conform acordului prevazut la art. 20, partilor le revine obligatia identificarii unui cumparator adecvat pentru aceasta activitate. In acest scop, partile pot lua initiativa de a adauga si alte active, pentru a face pachetul de cesionat mai atractiv pentru potentialii cumparatori.

    Angajamente privind o alta posibilitate de cesiune
    Art. 22
    In anumite cazuri, punerea in aplicare a masurii corective de cesiune aleasa de parti ar putea fi nesigura sau dificila, din cauza, de exemplu, a unor drepturi de preemtiune detinute de catre terti sau privind transferul, dupa caz, a unor contracte esentiale, a unor drepturi de proprietate intelectuala sau a unor angajati, dupa caz. Cu toate acestea, partile pot sa estimeze ca vor fi in masura sa cedeze activitatile respective in termenul stabilit.
    Art. 23
    In asemenea cazuri, Consiliul Concurentei nu-si poate asuma riscul ca, in cele din urma, concurenta efectiva sa nu fie restabilita in urma punerii in practica a cesiunii propuse de catre parti ca solutie. In consecinta, partilor le revine obligatia de a propune, in angajamentul lor, o solutie suplinitoare care trebuie sa prezinte perspective cel putin egale cu solutia initiala, precum si un calendar prin care sunt stabilite modalitatile si termenele de punere in aplicare a acesteia, in vederea restabilirii concurentei efective.

    Eliminarea legaturilor structurale
    Art. 24
    Angajamentele de cesiune nu trebuie limitate la eliminarea situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal create de integrari pe orizontala. Cedarea unei participatii existente intr-o societate in comun se poate dovedi necesara pentru a curma o legatura structurala cu un concurent important.
    Art. 25
    In celelalte cazuri, o posibila masura corectiva ar fi cesiunea participatiilor minoritare sau eliminarea influentelor legate de implicarea in management in scopul cresterii determinarii de a concura pe piata.

    2. Alte masuri corective

    Art. 26
    Cesiunea nu este singura masura corectiva admisibila de catre Consiliul Concurentei. Pot exista situatii in care cesiunea unei activitati este imposibila. De asemenea, situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal pot fi cauzate de factori specifici, cum ar fi existenta unor acorduri exclusive, combinarea de retele sau combinarea de brevete importante. In astfel de cazuri, Consiliul Concurentei trebuie sa stabileasca daca alte tipuri de masuri corective pot sau nu sa aiba ca efect restabilirea concurentei efective pe piata.
    Art. 27
    Modificarea in structura pietei, ca rezultat al initierii unei concentrari economice, poate face ca aranjamentele contractuale existente sa fie defavorabile concurentei. Acest lucru este valabil, in special, pentru acordurile exclusive de furnizare si de distributie pe termen lung, cand acestea limiteaza potentialul de piata disponibil pentru concurenta. Atunci cand entitatea rezultata din concentrare ar detine o cota de piata substantiala, efectele de blocare a pietei, ca rezultat al acordurilor de exclusivitate existente, pot contribui la crearea unei pozitii dominante. Intr-un asemenea caz, rezilierea acestor acorduri poate fi considerata adecvata pentru a permite eliminarea indoielilor privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal, daca este evident faptul ca aceasta exclusivitate de facto nu este mentinuta.
    Art. 28
    Modificarea in structura pietei, ca rezultat al initierii unei concentrari economice, poate conduce la aparitia de bariere sau obstacole importante la intrarea pe piata relevanta. Asemenea bariere pot rezulta dintr-un control asupra infrastructurii, in anumite retele, sau asupra unei tehnologii esentiale, inclusiv asupra unor brevete, know-how sau asupra altor drepturi de proprietate intelectuala. In astfel de cazuri, masurile corective pot consta in angajamentul partilor notificatoare de a facilita intrarea pe aceasta piata, garantand concurentilor lor un acces la aceasta infrastructura necesara sau la aceasta tehnologie esentiala.
    Art. 29
    In cazul in care situatia de incompatibilitate cu un mediu concurential normal este creata de controlul asupra unei tehnologii esentiale, cesiunea tehnologiei respective constituie cea mai buna masura corectiva, intrucat elimina o relatie durabila dintre noua entitate si concurentii sai. Totusi, Consiliul Concurentei poate accepta acordurile de licenta (preferabil licente exclusive, fara nici o posibilitate de restrictie a exploatarii de catre licentiat) in locul cesionarii tehnologiei respective, atunci cand, spre exemplu, aceasta cesiune ar avea ca efect impiedicarea continuarii cercetarilor eficiente aflate in curs.
    Art. 30
    Din cauza particularitatilor situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal ridicate de o anumita operatiune de concentrare economica, pe mai multe piete, partile ar putea sa propuna pachete de masuri corective, care continand combinarea cesiunii cu alte masuri corective, care sa faciliteze intrarea pe piata a altor operatori, asigurand acestora acces la retele sau la alte elemente specifice. Asemenea pachete de angajamente pot fi adecvate spre a permite solutionarea problemelor specifice de blocare a pietei care apar, de exemplu, la operatiunile de concentrare economica in sectoarele de telecomunicatii si media. In plus, atunci cand operatiunea afecteaza, in principal, o piata a produsului, este posibil ca numai un pachet de angajamente de tipuri diferite sa poata rezolva situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal pe care le prezinta aceasta operatiune.

    CAP. 4
    Cazuri in care masurile corective sunt dificil sau chiar imposibil de identificat

    Art. 31
    Consiliul Concurentei va avea in vedere diversele solutii susceptibile de a elimina situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal, pe care le ridica o operatiune de concentrare economica, sub rezerva ca aceste solutii sa fie convingatoare si eficiente. Exista, totusi, cazuri de concentrari economice in care nu poate fi identificata nici o masura corectiva adecvata pentru eliminarea situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal. In astfel de cazuri, singura solutie posibila este refuzul autorizarii concentrarii economice.
    Art. 32
    In cazul in care partile propun masuri corective de o asemenea amploare si complexitate, incat Consiliul Concurentei se afla in imposibilitatea de a determina cu certitudine ca va fi restabilita concurenta efectiva pe piata, nu poate fi emisa o decizie de autorizare.

    CAP. 5
    Conditii speciale pe care trebuie sa le indeplineasca propunerile de angajamente

    1. Faza I

    Art. 33
    Consiliul Concurentei poate sa declare o operatiune de concentrare economica compatibila cu un mediu concurential normal, conform art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei, daca se constata ca, in urma modificarii propuse, operatiunea notificata nu prezinta indoieli serioase. Partile pot sa prezinte Consiliului Concurentei propuneri de angajamente inainte de data efectiva a notificarii sau intr-un termen de maxim doua saptamani de la aceasta data. In cazul in care masurile corective sunt acceptate, Consiliul Concurentei va emite o decizie in ceea ce priveste concentrarea economica notificata, in termenul de 30 de zile prevazut la art. 51 din Legea concurentei.
    Art. 34
    Pentru a putea fi luate in considerare la fundamentarea unei decizii emise conform art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996, propunerile de angajamente trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie prezentate in termen, cel mai tarziu in ultima zi a termenului de doua saptamani;
    b) sa fie suficient de precise si detaliate spre a permite realizarea unei evaluari complete;
    c) partile trebuie sa explice modul in care angajamentele propuse permit solutionarea situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal, identificate de Consiliul Concurentei.
    In momentul prezentarii angajamentelor, in vederea consultarii tertilor care ar putea fi afectati de concentrarea economica propusa, partile trebuie sa furnizeze Consiliului Concurentei si o versiune neconfidentiala a angajamentelor.
    Art. 35
    Angajamentele propuse de parti in concordanta cu aceste cerinte vor fi evaluate de catre Consiliul Concurentei, care va putea consulta si tertii cu privire la eficacitatea angajamentelor propuse, sub forma unui test de piata.
    Art. 36
    Daca evaluarea confirma ca angajamentele propuse inlatura indoielile serioase ridicate de operatiune, Consiliul Concurentei poate autoriza operatiunea de concentrare in faza I.
    Art. 37
    Cand aprecierea angajamentelor propuse evidentiaza faptul ca acestea nu sunt suficiente pentru a restabili mediul concurential normal, partile vor fi informate in consecinta. Deoarece masurile corective din faza I sunt destinate sa furnizeze un raspuns direct, simplu, la o situatie de incompatibilitate cu un mediu concurential normal usor identificabila, in aceasta faza pot fi acceptate numai modificari limitate ale angajamentelor propuse. Asemenea modificari, prezentate ca un raspuns imediat, trebuie sa contina clarificari, perfectionari si/sau imbunatatiri, care permit ca angajamentele sa fie aplicabile si efective.
    Art. 38
    Daca partile nu au eliminat indoielile serioase, Consiliul Concurentei va decide deschiderea unei investigatii in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. c) din lege.

    2. Faza a II-a

    Art. 39
    Consiliul Concurentei va declara o operatiune de concentrare compatibila cu un mediu concurential normal daca, in urma modificarii, concentrarea economica notificata nu mai creeaza sau nu mai consolideaza o pozitie dominanta, in sensul art. 13 din Legea nr. 21/1996. Angajamentele propuse Consiliului Concurentei trebuie sa-i fie comunicate intr-un termen de 30 de zile de la data deschiderii investigatiei. Partile pot solicita prelungirea acestui termen cu maxim 15 zile sub conditia prezentarii si justificarii unor circumstante exceptionale. Cererea de prelungire poate fi depusa in interiorul termenului de 30 de zile. Prelungirea nu este posibila decat daca exista circumstante exceptionale si daca, in cazul analizat, Consiliul Concurentei dispune de timp suficient pentru a evalua propunerile si a consulta tertii.
    Art. 40
    Consiliul Concurentei poate examina angajamentele adecvate, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 39. Partile sunt invitate sa prezinte proiecte de propuneri privind chestiunile de fond si de procedura necesare pentru asigurarea aplicabilitatii depline a angajamentelor.
    Art. 41
    Propunerile de angajamente prezentate in scopul emiterii unei decizii in conditiile art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea Concurentei nr. 21/1996 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie prezentate in termen, cel mai tarziu in ultima zi a termenului prevazut de art. 39;
    b) sa fie de natura a rezolva toate situatiile de incompatibilitate expuse in comunicarea obiectiunilor si care nu au fost inlaturate ulterior. In aceasta privinta, ele trebuie sa specifice conditiile de fond si modalitatile de aplicare acceptate de catre parti, intr-o maniera suficient de precisa, pentru a-i permite Consiliului Concurentei aprecierea tuturor elementelor;
    c) partile trebuie sa explice modul in care angajamentele propuse permit rezolvarea situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal.
    In vederea consultarii tertilor care ar putea fi afectati de concentrarea economica propusa, in momentul prezentarii angajamentelor, partile trebuie sa depuna la Consiliul Concurentei si o versiune neconfidentiala a acestora.
    Art. 42
    Odata indeplinita conditia de la art. 41, Consiliul Concurentei procedeaza la examinarea angajamentelor propuse de parti. Daca rezultatele acestei evaluari confirma ca angajamentele propuse elimina situatiile de incompatibilitate identificate si, daca este nevoie, dupa consultarea tertilor interesati, Consiliul Concurentei va emite o decizie in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) lit. c).
    Art. 43
    Daca, in schimb, evaluarea conduce la concluzia ca angajamentele propuse nu sunt evident suficiente pentru rezolvarea situatiilor de incompatibilitate cu un mediu concurential normal ridicate de operatiunea de concentrare, Consiliul Concurentei va informa partile despre aceasta. Atunci cand partile modifica ulterior angajamentele propuse, Consiliul Concurentei poate accepta aceste angajamente modificate numai daca poate stabili, in mod clar - pe baza aprecierii sale cu privire la informatiile deja obtinute in cadrul investigatiei, inclusiv pe baza rezultatelor consultarii anterioare a tertilor, si fara a mai avea nevoie de vreun alt test de piata de acelasi tip - faptul ca, astfel de angajamente, odata puse in aplicare, vor elimina situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal.

    CAP. 6
    Conditii pentru punerea in aplicare a angajamentelor

    Art. 44
    Partile propun angajamentele cu scopul de a obtine autorizarea operatiunii de concentrare economica preconizata, iar indeplinirea acestora are loc, in mod normal, dupa emiterea deciziei. Sunt necesare masuri de protectie, pentru asigurarea implementarii cu succes si in termenul prevazut a acestor angajamente. Aceste prevederi privind implementarea angajamentelor vor fi incluse in angajamentele asumate de catre parti fata de Consiliul Concurentei. Acestea trebuie examinate de la caz la caz, in special cele care privesc termenele stabilite pentru punerea in aplicare, care ar trebui, in general, sa fie cat mai scurte posibil. De aceea, nu este posibila standardizarea acestor cerinte.
    Art. 45
    Prevederile prezentului capitol sunt destinate sa sprijine partile in formularea propunerilor de angajamente. Principiile expuse se bazeaza pe ipoteza unui angajament de cesiune, acesta fiind de regula angajamentul tipic. Totusi, multe dintre principiile expuse in continuare sunt aplicate, in egala masura, si altor tipuri de angajamente.

    1. Caracteristici esentiale ale angajamentelor de cesiune

    Art. 46
    Intr-un angajament de cesiune tip, activitatea obiect al cesiunii consta, in mod normal, intr-o combinatie de imobilizari corporale si necorporale, care poate lua forma unei societati sau a unui grup de societati preexistente, ori a unei activitati care, pana atunci, nu fusese constituita ca societate. De aceea, partile, atunci cand prezinta un angajament de cesiune, trebuie sa defineasca precis si exhaustiv ceea ce intentioneaza sa cesioneze, aceasta fiind descrierea activitatii obiect al cesiunii. In descriere trebuie sa fie incluse toate elementele activitatii care sunt necesare pentru ca aceasta sa poata fi apta de a produce o concurenta viabila pe piata: imobilizarile corporale (de exemplu, activitati de cercetare si dezvoltare, de productie, de distributie, de vanzare sau marketing) si imobilizarile necorporale (de exemplu, drepturi de proprietate intelectuala, fondul de comert), personalul, acordurile de furnizare si de vanzare (cu toate garantiile adecvate, necesare in privinta transferabilitatii lor), listele cu clienti, acordurile de service cu tertii, asistenta tehnica (arie de aplicare, durata, cost, calitate) etc. Pentru a evita orice neintelegere referitoare la activitatea de cesionat, activele care sunt utilizate in cadrul exploatarii acesteia, dar pe care partile nu doresc sa le cesioneze, trebuie sa fie enumerate in mod distinct.
    Art. 47
    Descrierea va trebui sa contina un mecanism care sa-i permita cumparatorului activitatii mentinerea si selectionarea personalului de care are nevoie. Un astfel de mecanism va trebui sa fie aplicat, atat personalului afectat activitatii respective, astfel cum aceasta functiona la momentul cesiunii, cat si personalului care asigura functiunile esentiale ale activitatii, cum ar fi personalul de cercetare-dezvoltare si personalul responsabil cu tehnologia informatiei grupului, chiar daca aceste persoane sunt afectate, in acel moment, altor activitati ale partilor.
    Art. 48
    Cesiunea trebuie sa fie incheiata intr-un termen determinat, convenit intre parti si Consiliul Concurentei, care ia in considerare toate circumstantele relevante. Pachetul care va fi cesionat va specifica ce tip de acord - scrisoare de intentie obligatorie, acord final, transfer al unui titlu legal - urmeaza sa fie incheiat si la ce data. Termenul stabilit pentru cesiune va incepe sa curga de la data comunicarii deciziei Consiliului Concurentei.
    Art. 49
    Pentru asigurarea eficacitatii angajamentului, vanzarea catre un cumparator propus este conditionata de aprobarea prealabila a Consiliului Concurentei. Cumparatorul trebuie, in mod normal, sa fie un concurent existent sau potential, viabil, independent fata de parti si fara nici o legatura cu acestea, care poseda resurse financiare necesare, competente confirmate si are motivarea necesara pentru a putea mentine si dezvolta activitatea cesionata ca pe o forta de piata, in concurenta cu partile. In plus, achizitionarea activitatii de catre un anumit cumparator propus trebuie sa nu fie susceptibila de a crea noi situatii de incompatibilitate cu un mediu concurential normal si sa nu antreneze riscul de intarziere a aplicarii angajamentului propus. Acestea reprezinta criteriile pentru selectia cumparatorului. Pentru asigurarea mentinerii efectului structural al unei masuri corective, entitatea rezultata in urma concentrarii economice nu poate, chiar in absenta unei clauze explicite in acest sens, sa dobandeasca, ulterior, vreo influenta asupra intregii activitati cesionate sau a unei parti a acesteia, in afara de cazul in care Consiliul Concurentei a apreciat in prealabil ca structura pietei a fost modificata, intre timp, intr-o asemenea masura, incat absenta influentei asupra activitatii cesionate nu mai este necesara pentru a face concentrarea compatibila cu un mediu concurential normal.

    2. Masuri provizorii de salvgardare a activitatii de cesionat - Mandatarul insarcinat cu garantarea separarii activitatilor

    Art. 50
    Partile sunt obligate sa reduca la minimum orice risc eventual de pierdere a potentialului concurential al activitatii de cesionat, rezultat din incertitudinile inerente unui transfer de activitate. In perspectiva cesiunii, Consiliul Concurentei va cere partilor sa propuna angajamente care sa asigure mentinerea independentei, a viabilitatii economice, a valorii de piata si a competitivitatii activitatii.
    Art. 51
    Aceste angajamente sunt destinate sa mentina separarea dintre activitatea de cesionat si activitatile care vor fi pastrate de catre parti si sa asigure o gestiune distincta si vandabila a acestei activitati. Partile sunt tinute sa ia toate masurile pentru ca activele corporale si necorporale ale ansamblului de cesionat sa fie mentinute, conform bunelor practici comerciale si practicii normale de afaceri. Se are in vedere, in special, mentinerea activelor fixe, a know-how-ului si a informatiilor comerciale cu caracter confidential sau exclusiv, a clientelei si a competentelor tehnice si comerciale ale angajatilor. In plus, partile trebuie sa faca astfel incat activitatea cesionata sa continue a fi exploatata ca mai inainte. Aceasta obligatie include dotarea pachetului cu toate functiunile administrative si de management adecvate, alocarea, catre acesta, a unor capitaluri suficiente si deschiderea unei linii de credit, putand fi incluse si alte conditii specifice necesare pentru mentinerea concurentei in sectorul implicat.
    Art. 52
    Intrucat Consiliul Concurentei nu poate fi permanent direct implicat in supervizarea respectarii masurilor provizorii de conservare, acesta va putea aproba desemnarea unui mandatar pentru a indeplini aceasta misiune. Acest mandatar, insarcinat cu asigurarea separarii activitatii ce urmeaza a fi cesionata, va actiona in interesul activitatii respective. In angajament trebuie sa fie specificate dispozitiile mandatului. Acest mandat, care trebuie sa fie aprobat de catre Consiliul Concurentei, impreuna cu numirea mandatarului, va cuprinde, de exemplu, toate responsabilitatile de control, in special dreptul de a propune si, daca este nevoie, de a impune toate masurile pe care mandatarul le considera necesare pentru a garanta respectarea fiecaruia dintre angajamente, precum si rapoarte periodice privind respectarea angajamentelor.

    3. Punerea in aplicare a angajamentelor - Mandatarul insarcinat cu cesiunea

    Art. 53
    Angajamentele trebuie, de asemenea, sa precizeze detaliile si procedurile de control pe care Consiliul Concurentei le va exercita asupra implementarii cesiunii: de exemplu, criteriile de aprobare a cumparatorului, obligatiile in materie de raportari periodice si aprobarea prospectului sau materialului publicitar. Nici in acest caz Consiliul Concurentei nu va putea sa se ocupe direct de controlul cesiunii. De aceea, in majoritatea cazurilor, Consiliul Concurentei apreciaza oportun sa ceara desemnarea unui mandatar insarcinat sa supravegheze punerea in aplicare a angajamentelor.
    Art. 54
    Rolul mandatarului insarcinat cu cesiunea variaza, in functie de activitate, dar implica, in general, controlul, care cuprinde dreptul de a propune si, daca este nevoie, de a impune toate masurile pe care le considera necesare pentru asigurarea respectarii fiecarui angajament, precum si redactarea de rapoarte periodice. Daca este necesar, misiunea mandatarului se va desfasura in doua faze. In cursul primei faze, acesta va fi responsabil cu supravegherea eforturilor partilor pentru gasirea unui cumparator potential. Daca partile nu reusesc, in termenele fixate in angajamentele lor, sa gaseasca un cumparator corespunzator, atunci, in cursul celei de-a doua faze, mandatarului i se va cere un mandat irevocabil, abilitandu-l sa cesioneze activitatea intr-un termen precis, la orice pret, sub rezerva aprobarii prealabile a Consiliului Concurentei.

    4. Aprobarea mandatarului si mandatul acestuia

    Art. 55
    In functie de tipurile de angajamente implicate si de elementele de fapt, mandatarul insarcinat cu cesiunea va putea fi sau nu aceeasi persoana, ori aceeasi institutie cu cea care este insarcinata cu separarea activitatii de cesionat. Ca regula generala, mandatarul va fi o banca de investitii, o societate de management, de consultanta ori de contabilitate sau orice alta institutie similara. Partile vor propune Consiliului Concurentei unul sau mai multi mandatari. Mandatarul va trebui sa fie independent fata de parti, sa detina calificarile necesare indeplinirii misiunii sale si sa nu fie sau sa nu devina obiectul unui conflict de interese. Incumba partilor sa furnizeze Consiliului Concurentei toate informatiile adecvate, care ii vor permite sa verifice daca mandatarul indeplineste aceste cerinte. Consiliul Concurentei va examina si aproba termenii mandatului, care este irevocabil, cu exceptia cazului in care autoritatii de concurenta i-ar putea fi invederat un motiv valabil spre a justifica desemnarea unui nou mandatar.
    Art. 56
    Partile sunt responsabile de remunerarea fiecarui mandatar, pentru toate serviciile prestate in executarea sarcinilor sale, iar sistemul de remunerare va trebui sa fie de natura a nu impiedica independenta si eficacitatea mandatarului in exercitarea mandatului sau. Mandatarul isi va asuma sarcini specifice, destinate sa-i permita asigurarea aplicarii, cu buna-credinta, a angajamentelor, in numele Consiliului Concurentei. Aceste sarcini vor fi definite in mandat, care trebuie sa contina toate dispozitiile necesare pentru a-i permite mandatarului sa-si indeplineasca misiunea, in conditiile angajamentelor acceptate de catre Consiliul Concurentei. In plus, mandatul va trebui sa fie aprobat de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 57
    In cazul in care angajamentele specifice, cu asigurarea respectarii carora a fost insarcinat mandatarul, au fost aplicate - adica, atunci cand titlul legal confirmand cesiunea a fost obtinut, ori atunci cand anumite obligatii speciale, care au continuat si post-cesiune, au incetat -, mandatarul va trebui, conform puterilor cu care a fost investit, sa ceara Consiliului Concurentei descarcarea sa de orice alte responsabilitati. Totusi, chiar si in cazul in care aceasta descarcare ii va fi fost acordata, Consiliul Concurentei va putea cere ca mandatarul sa fie desemnat din nou, daca apreciaza ca angajamentele avute in vedere nu au fost aplicate integral si in mod corespunzator.

    5. Aprobarea cumparatorului si a contractului de cumparare

    Art. 58
    Partile sau mandatarul pot proceda la cesiune numai in cazul in care Consiliul Concurentei aproba cumparatorul propus si contractul de cumparare pe baza modalitatilor stabilite in angajamente. Partilor sau mandatarului li se cere sa aduca dovezi suficiente Consiliului Concurentei, potrivit carora respectivul cumparator indeplineste conditiile stabilite in angajamente, respectiv criteriile de selectare a cumparatorului, si ca activitatea este vanduta conform angajamentelor. Consiliul Concurentei va comunica, in mod oficial, avizul sau partilor. Pentru a analiza motivele care il determina pe cumparatorul propus sa intre in concurenta cu entitatea nou creata, Consiliul Concurentei va discuta cu acesta, pe baza planului sau de afaceri. In cazul in care sunt propusi cumparatori diferiti pentru diversele parti ale pachetului de cesionat, Consiliul Concurentei va trebui sa aprecieze daca fiecare dintre ei este corespunzator si daca ansamblul contractelor de cesionat solutioneaza situatiile de incompatibilitate cu un mediu concurential normal.
    Art. 59
    In cazul in care Consiliul Concurentei, in baza informatiilor de care dispune, ajunge la concluzia ca achizitionarea pachetului de cesionat, de catre cumparatorul propus, ameninta, a priori, sa creeze situatii de incompatibilitate cu un mediu concurential normal*2) sau alte dificultati susceptibile de a intarzia punerea in aplicare a angajamentelor, ori ca aceasta indica lipsa unor stimulente adecvate pentru cumparator spre a intra in concurenta cu entitatea din care au fost cesionate activitatile, cumparatorul propus nu va fi considerat acceptabil. In acest caz, Consiliul Concurentei isi va face, in mod oficial, cunoscuta pozitia potrivit careia candidatul propus nu satisface criteriile aplicabile cumparatorului.
           
    *2) Situatia apare cel mai probabil atunci cand exista deja o piata puternic concentrata si masura corectiva propusa poate conduce la transferarea cotei de piata catre alt concurent.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu