E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 964 din 23 decembrie 1998

pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 520 din 30 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              CATALOGUL
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

    I. Dispozitii generale
    1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare a acestora, care corespund cu duratele de amortizare, in ani, aferente regimului de amortizare liniar.
    2. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare a activului respectiv, in care exploatarea acestuia aduce profit, respectiv veniturile realizate sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru functionare, intretinere si reparare. In consecinta, durata normala de utilizare este mai redusa decat durata de viata fizica a activului respectiv.
    3. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele, si in familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in 6 grupe principale, si anume:
    - Grupa 1 - Constructii;
    - Grupa 2 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);
    - Grupa 3 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
    - Grupa 4 - Mijloace de transport;
    - Grupa 5 - Animale si plantatii;
    - Grupa 6 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.
    Fata de clasificarea anterioara, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, noua clasificare, urmand tendinta manifestata pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile intr-un numar cat mai redus de grupe si clase, scopul urmarit fiind o operare cat mai usoara a amortizarii si nu inventarierea fizica a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din constructii s-a redus de la doua grupe cu 14 subgrupe la o grupa cu 9 subgrupe.
    De asemenea, la clasificare nu s-a mai luat in considerare drept criteriu natura materialului din care este realizat activul respectiv, aplicandu-se noul concept de performanta care statueaza ca un activ trebuie sa indeplineasca o anumita functiune (misiune), pe o anumita durata de functionare, indiferent de natura materialului utilizat de producator pentru realizarea acestuia.
    4. Pe baza bancii de date privind comportarea activelor corporale amortizabile in conditii speciale de mediu s-a adoptat o abordare diferita fata de vechiul catalog. Astfel, pentru Grupa 1 - "Constructii", care inglobeaza Grupa 1 - "Cladiri" si Grupa 2 - "Constructii speciale" din vechiul catalog, nu s-au mai prevazut conditii speciale generice de mediu in functie de structura (mediu normal si mediu agresiv), ci s-au prevazut direct durate de functionare diferentiate pentru constructiile din industriile cu mediu agresiv (alimentara, materiale de constructii, metalurgica, siderurgica si chimica).
    Pentru Grupa 2 - "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)", care lucreaza in conditii speciale de mediu, acestea s-au redus la doua:
    - mediu neutru sau usor coroziv, pentru activele din industria chimica in general;
    - mediu puternic coroziv, pentru activele din industria chimica, utilizate la productia de acid clorhidric, oxid de azot, bioxid si trioxid de sulf, acid sulfuric, acid fosforic, negru de fum, fosfati etc.

    II. Modul de utilizare a catalogului
    5. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:
    a) codul de clasificare;
    b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile;
    c) durata normala medie de functionare, in ani.
    6. Pentru gasirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv in clasificare: grupa, subgrupa, clasa si subclasa.
    De exemplu:
    a) Pentru a gasi durata normala de functionare a unei gari, se va cauta in clasificare:
    - Grupa 1. ... Constructii;
    - subgrupa 1.3. ... Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
    - clasa 1.3.1. ... Cladiri pentru transporturi: autogari, gari.
    Astfel la codul 1.3.1 vom gasi o durata normala de functionare de 40 de ani.
    In acest caz gara este definita drept cladire.
    Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care se desfasoara o activitate umana: de locuire, de productie, de invatamant, de sanatate, de cultura, de agrement, de servicii, de administratie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.
    b) Pentru a gasi durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu imbracaminte din beton asfaltic se va cauta in clasificare:
    - Grupa 1. ... Constructii;
    - subgrupa 1.3. ... Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
    - clasa 1.3.7. ... Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrazi, cu toate accesoriile necesare;
    - subclasa 1.3.7.2. ... Cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla.
    Astfel la codul 1.3.7.2 vom citi o durata normala de functionare de 25 de ani.
    In acest caz, drumul reprezinta o constructie speciala, deoarece nu indeplineste una dintre cele doua conditii ale cladirii, respectiv nu este o constructie sub forma de incinta inchisa.
    In mod similar sunt tot constructii speciale chiar si cand acestea sunt sub forma de incinta inchisa, daca nu indeplinesc cea de-a doua conditie, respectiv de desfasurare a unei activitati umane (castele de apa, rezervoare, silozuri etc.).
    c) Pentru o moara din industria cimentului durata de functionare normala se gaseste astfel:
    - Grupa 2. ... Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);
    - subgrupa 2.17. ... Masini, utilaje si instalatii care functioneaza independent;
    - clasa 2.17.2. ... Masini si utilaje comune pentru prelucrarea mecanica a pamanturilor, minereurilor si a altor materii prime;
    - subclasa 2.17.2.2. ... Mori;
    - familia 2.17.2.2.1. ... Mori din industria cimentului.
    Pentru codul 2.17.2.2.1. se citeste din catalog o durata normala de functionare de 20 de ani.
    7. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind duratele normale de functionare si clasificare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, la noul Catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe se vor avea in vedere urmatoarele:
    - Grupa 1 "Constructii" include vechile grupe 1 "Cladiri" si 2 "Constructii speciale";
    - Grupa 2 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)" include vechea Grupa 3 "Masini, utilaje si instalatii de lucru" si partial vechea grupa 7 "Unelte, dispozitive, mobilier si aparatura birotica", subgrupele 7.1. ... 7.7 inclusiv;
    - Grupa 3 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare" corespunde cu vechea Grupa 4 "Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si calcul";
    - Grupa 4 "Mijloace de transport" corespunde cu vechea Grupa 5 "Mijloace de transport";
    - Grupa 5 "Animale si plantatii" corespunde cu vechea Grupa 6 "Animale si plantatii";
    - Grupa 6 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" include partial fosta Grupa 7, pentru "Mobilier si aparatura birotica" si fosta grupa 8 "Active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare".
    8. In anexa se prezinta Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare si duratele normale de functionare prevazute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, si cele din prezentul catalog, care va asigura o incadrare corecta din partea agentilor economici a mijloacelor fixe pe care le detin in dotare.
    9. Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici, neamortizate integral pana la data de 31 decembrie 1998, duratele normale de functionare ramase, in ani, se vor determina cu ajutorul relatiei:
          _        _
         |      DC  |
    DR = | 1 - ---- | DN        (1),
         |_     DV _|

    in care:
    DR   - durata normala de functionare ramasa, in ani;
    DC   - durata de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1998,
           in ani;
    DV*) - durata normala de functionare dupa vechiul catalog, aprobat prin
           Hotararea Guvernului nr. 266/1994, in ani;
    DN   - durata normala de functionare dupa noul catalog, in ani.
    Exemplu:
    O cladire de locuit are o durata normala de functionare dupa vechiul catalog, cod 1.5.1. DV = 60 de ani, o durata de functionare consumata DC = 30 de ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog, cod 1.6.1. DN = 50 de ani. Atunci, durata normala de functionare ramasa va fi:
          _        _
         |      30  |
    DR = | 1 - ---- | . 50 = 25 de ani
         |_     60 _|
------------
    *) Corectata, dupa caz, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 106/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 1 februarie 1995.

    10. Pentru mijloacele fixe nou-achizitionate dupa data de 1 ianuarie 1999 agentii economici vor inscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din catalog pentru codul de clasificare a activului respectiv.
    11. Daca pe parcursul vietii activului agentul economic constata ca durata de functionare normala conform catalogului nu este adecvata, atunci aceasta se va putea corecta, la sfarsit de an, pe baza unei analize pertinente, cu aprobarea consiliului de administratie.
    Astfel, durata de functionare normala se poate prelungi cu pana la 20% fata de durata prevazuta in catalog, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli ulterioare privind activul, care au condus la imbunatatirea parametrilor de functionare fata de valorile initiale, sau ca urmare a unei politici eficiente de intretinere si de reparatii, adoptata de agentul economic, care poate asigura o durata mai mare de functionare rentabila, cu venituri mai mari decat cheltuielile de exploatare.
    De asemenea, durata de functionare normala se poate reduce cu pana la 20% fata de durata prevazuta in catalog, daca schimbarile tehnologice sau schimbarile in structura pietei impun acest lucru.
    12. Mentinerea in continuare in functionare a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa durata de functionare normala, majorata cu maximum 20%, se va putea face numai pe baza avizului organismelor nationale de atestare competente.

            CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE
                   DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR FIXE
 _____________________________________________________________________________
| CODUL DE    |            DENUMIREA ACTIVELOR FIXE          | DURATE NORMALE |
| CLASIFICARE |                                              | DE FUNCTIONARE |
|             |                                              | (UTILIZARE)    |
|             |                                              |     - ANI -    |
|_____________|______________________________________________|________________|
|      0      |                       1                      |        2       |
|_____________|______________________________________________|________________|
|                          Grupa 1. CONSTRUCTII                               |
|_____________________________________________________________________________|
| 1.1.        |            Constructii industriale           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.1.      | Cladiri industriale in afara de cladirile    |                |
|             | din:                                         |        50      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.1.1.1.    |    - industria alimentara, industria         |        40      |
|             |      materialelor de constructii, industria  |                |
|             |      metalurgica si industria siderurgica;   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.1.1.2.    |    - industria chimica.                      |        35      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.2.      | Constructii usoare (baraci, soproane, etc.). |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.3.      | Centrale hidroelectrice, statii si posturi   |        50      |
|             | de transformare, statii de conexiuni.        |                |
| ____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.4.      | Centrale termoelectrice si nuclearo-         |        40      |
|             | electrice, in afara de:                      |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.1.4.1.    |    - cladirea reactorului                    |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.5.      | Piste si platforme                           |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.6.      | Sonde de titei, gaze, sare si platforme      |        10      |
|             | marine de foraj si extractie.                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.7.      | Turnuri de extractie miniera.                |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.8.      | Puturi de mina, galerii, planuri inclinate   |        30      |
|             | si rampe de put.                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.9.      | Structuri de sustinere, esafodaje, estacade  |        30      |
|             | si culoare pentru transportoare cu banda.    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.10.     | Rampe de incarcare-descarcare.               |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.11.     | Constructii miniere subterane: pentru        |        25      |
|             | personal; gari si remize; statii de pompare; |                |
|             | statii de compresoare; canale pentru aeraj;  |                |
|             | buncare; suitori-coboratori; etc.            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.12.     | Cosuri de fum si turnuri de racire           |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.13.     | Iazuri pentru decantarea sterilului          |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.14.     | Camere de fum, de desprafuire, de uscare.    |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.1.15.     | Lucrari de constructii de decoperta pentru   |        10      |
|             | exploatari miniere                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.        |              Constructii agricole            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.1       | Cladiri agrozootehnice                       |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.2.      | Constructii agricole usoare (baraci,         |        10      |
|             | magazii, soproane, cabane)                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.3.      | Depozite de ingrasaminte minerale sau        |        20      |
|             | naturale (constructii de compostare).        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.4       | Silozuri pentru furaje                       |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.5.      | Silozuri pentru depozitarea si conservarea   |        35      |
|             | cerealelor.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.6.      | Patule pentru depozitarea porumbului.        |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.7.      | Constructii pentru cresterea animalelor si   |        25      |
|             | pasarilor, padocuri.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.8       | Helestee, iazuri, bazine; ecluze si          |        30      |
|             | ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru    |                |
|             | piscicultura.                                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.9.      | Terase pe arabil, plantatii pomicole si      |        40      |
|             | viticole.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.2.10.     | Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii:     |                |
| 1.2.10.1.   |    - din zidarie, beton, metal sau lemn si   |        30      |
|             |      sticla.                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.2.10.2.   |    - constructie usoara din lemn si folie    |         5      |
|             |      din masa plastica.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.        |     Constructii pentru transporturi, posta   |                |
|             |             si telecomunicatii               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.1.      | Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, |        40      |
|             | statii pentru metrou, aeroporturi, porturi,  |                |
|             | hangare, depouri, garaje, ateliere.          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.2.      | Infrastructura pentru transport feroviar cu: |                |
| 1.3.2.1.    |    - ecartament normal si larg.              |        50      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.2.2.    |    - ecartament normal pentru metrou.        |        40      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.2.3.    |    - ecartament ingust, inclusiv forestier.  |        35      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.2.4.    |    - ecartament ingust minier.               |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.3.      | Infrastructura si statii de tramvaie.        |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.4.      | Retele electrice de contact pentru tractiune |                |
|             | electrica:                                   |                |
| 1.3.4.1.    |    - pentru linii de cale ferata.            |        30      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.4.2.    |    - pentru linii de tramvaie si troleibuze. |        25      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.4.3.    |    - pentru linii de cale ferata miniera.    |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.5.      | Constructii pentru transport feroviar:       |        30      |
|             | peroane; treceri de nivel; port-gabarit;     |                |
|             | cheiuri de incarcare-descarcare; pentru      |                |
|             | alimentare si revizie locomotive; canale de  |                |
|             | coborat osii; fundatii de placi turnante si  |                |
|             | pod bascula; canale de zgura, etc.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.6.      | Aparate de cale.                             |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.7.      | Infrastructura drumuri (publice,             |                |
|             | industriale, agricole), alei, strazi si      |                |
|             | autostrazi, cu toate accesoriile necesare    |                |
|             | (trotuare, borne, parcaje, parapete,         |                |
|             | marcaje, semne de circulatie: |                |
| 1.3.7 1.    |    - cu imbracaminte din balast, pamant      |        20      |
|             |      stabilizat sau macadam.                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.7.2     |    - cu imbracaminte din beton asfaltic sau  |        25      |
|             |      pavaj pe fundatie supla.                |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.7.3.    |    - cu imbracaminte din beton de ciment.    |        35      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.7.4.    | Infrastructura drumuri forestiere            |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.8.      | Piste pentru aeroporturi si platforme de     |        40      |
|             | stationare pentru avioane si autovehicole.   |                |
|             | Constructii aeropurtate.                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.9.      | Cheiuri, estacade si docuri pentru nave.     |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.10.     | Cale pentru montarea si lansarea navelor:    |                |
| 1.3.10.1.   |    - File din lemn.                          |        15      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.10.2.   |    - File din beton, beton armat.            |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.11.     | Canale pentru navigatie.                     |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.12.     | Constructii accesorii pentru transport       |        30      |
|             | rutier, aerian, naval.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.13.     | Linii de funiculare pentru exploatari        |                |
|             | miniere si industriale:                      |                |
| 1.3.13.1.   |    - pe stalpi din lemn.                     |        15      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.13.2.   |    - pe stalpi din metal sau beton armat.    |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.14.     | Linii funiculare pentru personal; statii si  |                |
|             | constructii de protectie:                    |                |
| 1.3.14.1.   |    - cu telecabine, telegondole sau          |        25      |
|             |      teleschiuri.                            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.14.2.   |    - multilifturi pentru schi.               |        12      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.15.     | Linii funiculare forestiere de tip usor.     |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.16.     | Planuri inclinate supraterane.               |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.17.     | Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru  |                |
|             | transporturi feroviare si rutiere; viaducte: |                |
| 1.3.17.1.   |    - din lemn.                               |        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.17.2    |    - din zidarie, beton armat sau metal.     |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.18.     | Tunele.                                      |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.19.     | Cladiri pentru posta, telecomunicatii:       |        45      |
|             | centrale telefonice, statii de emisie radio, |                |
|             | studiouri pentru radio si televiziune, etc.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.20.     | Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii  |        12      |
|             | (stalpi, circuite, cabluri, traverse,        |                |
|             | console, etc.).                              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.21.     | Retele si canalizatii subterane de           |        20      |
|             | telecomunicatii urbane si interurbane.       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.3.21.1.   | Suport de transmisiuni de telecomunicatii    |        10      |
|             | internationale pe sisteme de cabluri cu      |                |
|             | fibra optica (submarine, subfluviale).       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.22.     | Platforme, turnuri si piloni metalici pentru |        20      |
|             | antene de radiotelefonie, telefonie mobila,  |                |
|             | radio si TV.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.23.     | Antene de emisie pentru radiotelefonie,      |        20      |
|             | telefonie mobila, radio si TV.               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.24.     | Cabine telefonice.                           |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.3.25.     | Constructii usoare pentru transporturi si    |        10      |
|             | telecomunicatii, (baraci, magazii, soproane, |                |
|             | cabane).                                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.        |          Constructii hidrotehnice            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.1.      | Baraje                                       |        60      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.2.      | Diguri (de aparare; de compartimentare; de   |                |
|             | dirijare a curentilor), consolidari de       |                |
|             | maluri, praguri; pinteni; anrocamente si     |                |
|             | casoaie; cleonaje, traverse de colmatare:    |                |
| 1.4.2.1.    |   - din fascine; lemn cu bolovan sau piatra, |        20      |
|             |     gabioane                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.4.2.2.    |   - din piatra bruta; blocuri de beton;      |        30      |
|             |     zidarie de piatra; beton armat.          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.3.      | Canale de navigatie, irigatii, etc.          |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.4.      | Pereuri.                                     |        33      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.5.      | Constructii hidrotehnice, hidrometrice,      |        40      |
|             | hidrometeorologice, oceanografice,           |                |
|             | platforme meteorologice inclusiv cladirile   |                |
|             | care le deservesc, in afara de:              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.4.5.1.    |    - constructii usoare                      |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.4.6.      | Lacuri artificiale de acumulare              |        60      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.        |     Constructii pentru afaceri, comert,      |                |
|             |                 depozitare.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.1.      | Centre de afaceri.                           |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.2.      | Cladiri comerciale pentru                    |        40      |
|             | depozitare-comercializare si distributie.    |                |
|             | Magazine.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.3.      | Constructii pentru depozitarea marfurilor de |        30      |
|             | larg consum, a marfurilor industriale si a   |                |
|             | materialelor de constructii si a produselor  |                |
|             | agricole.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.4.      | Constructii pentru depozitarea si            |        25      |
|             | comercializarea produselor petrolifere       |                |
|             | (benzinarii, etc.).                          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.5.      | Constructii pentru depozitarea               |        25      |
|             | explozibililor, carburantilor si             |                |
|             | lubrifiantilor.                              |                |
|             | Constructii pentru depozitarea valorilor     |                |
|             | (camere tezaur).                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.6.      | Silozuri pentru agregate minerale,           |        30      | |             | minereuri, carbuni, materiale pulverulente   |                |
|             | (ciment, var, ipsos), etc.                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.7.      | Rezervoare si bazine pentru depozitare.      |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.8.      | Depozite frigorifice pentru alimente.        |        25      |
|             | Ghetarii.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.9.      | Platforme pentru depozitare si activitati    |        25      |
|             | comerciale.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.10.     | Tancuri, rezervoare, budane si butoaie       |        30      |
|             | pentru depozitarea bauturilor.               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.11.     | Rampe de incarcare.                          |        25      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.12.     | Constructii usoare pentru afaceri, comert,   |        10      |
|             | depozitare (baraci, magazii, soproane etc.). |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.5.13.     | Camere de tezaur pentru depozitarea          |        30      |
|             | valorilor si datelor.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.        | Constructii de locuinte si social-culturale. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.1.      | Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in    |        50      |
|             | afara de:                                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.6.1.1.    | Cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si |        40      |
|             | camine amplasate in centre industriale, WC   |                |
|             | publice.                                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.2.      | Constructii pentru invatamant; stiinta;      |        50      |
|             | cultura si arta; ocrotirea sanatatii;        |                |
|             | asistenta sociala; cultura fizica si         |                |
|             | agrement, in afara de:                       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.6.2.1.    |    - case de sanatate, bai publice si baze   |        35      |
|             |      de tratament.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.3.      | Imprejmuiri din:                             |                |
| 1.6.3.1.    |    - lemn, lemn si plasa de sarma.           |        15      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.6.3.2.    |    - zidarie, beton armat, metal si plasa de |        25      |
|             |      sarma.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.4.      | Cladiri administrative.                      |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.5.      | Centrale termice, in afara de:               |        40      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.6.5.1.    |    - puncte termice                          |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.6.6.      | Constructii suport pentru panouri de afisare |        15      |
|             | si publicitate; turnuri de ceas, pergole,    |                |
|             | turnuri de paza si alte amenajari.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.7.        |   Constructii pentru transportul energiei    |                |
|             |                electrice.                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.7.1.      | Retele de alimentare, de iluminat si linii   |                |
|             | de transport a energiei electrice:           |                |
| 1.7.1.1.    |    - aeriene pe stalpi din lemn.             |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.7.1.2.    |    - aeriene pe stalpi metalici sau din      |        40      |
|             |      beton armat.                            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.7.1.3.    |    - subterane.                              |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.7.2.      | Instalatii electrice de forta:               |                |
| 1.7.2.1     |    - aeriene sau aparente.                   |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.7.2.2.    |    - ingropate.                              |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.7.2.3.    |    - in tub, canal sau tunel de protectie.   |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.        |    Constructii pentru alimentare cu apa,     |                |
|             |    canalizare si imbunatatiri funciare.      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.1.      | Puturi sapate sau forate.                    |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.2.      | Drenuri pentru alimentari cu apa.            |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.3.      | Captari si prize de apa.                     |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.4.      | Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea |        40      |
|             | apelor.                                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.5.      | Galerii pentru alimentare cu apa si          |        50      |
|             | evacuarea apelor.                            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.6.      | Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv  |        30      |
|             | traversarile; retele de distributie. Galerii |                |
|             | subterane pentru instalatii                  |                |
|             | tehnico-edilitare.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.7.      | Conducte pentru canalizare.                  |        40      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.8.      | Statii de tratare, de neutralizare si de     |        40      |
|             | epurare a apelor.                            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.9.      | Castele de apa.                              |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.10.     | Iazuri de depozitare; paturi de uscare a     |        20      | |             | namolului; campuri de irigare si infiltrare. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.11.     | Rezervoare pentru inmagazinarea apei din     |        50      | |             | beton armat.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.12.     | Statii de pompare si separare a apei, in     |        40      | |             | afara de:                                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.8.12.1.   |    - statii de pompare plutitoare            |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.13.     | Constructii si instalatii tehnologice pentru |        40      | |             | alimentare cu apa si canalizare.             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.8.14.     | Constructii usoare (baraci, magazii,         |        10      |
|             | soproane, etc.).                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.9.        |       Constructii pentru transportul si      |                |
|             | distributia petrolului, gazelor, lichidelor  |                |
|             | industriale, aerului comprimat si pentru     |                |
|             |               termoficare.                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.9.1.      | Conducte magistrale pentru transportul       |        25      |
|             | produselor petrolifere, gazelor si a         |                |
|             | lichidelor industriale, inclusiv             |                |
|             | traversarile si instalatiile tehnologice.    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.9.2.      | Conducte de termoficare.                     |                |
| 1.9.2.1     |    - aeriene sau in canale de protectie      |        25      | |             |      vizitabile.                             |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 1.9.2.2     |    - in canale nevizitabile.                 |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 1.9.3.      | Conducte, bransamente si instalatii          |        15      | |             | tehnologice pentru distributia gazelor,      |                |
|             | produselor petroliere si a lichidelor        |                |
|             | industriale din exteriorul si interiorul     |                |
|             | constructiilor.                              |                | |_____________|______________________________________________|________________|
|  Grupa 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)  |
|_____________________________________________________________________________|
| 2.1.        | Extractia si prepararea carbunilor si        |                |
|             | minereurilor metalifere si nemetalifere      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.1.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         7      |
|             | constructia puturilor miniere si forare      |                |
|             | miniera.                                     |                |
|             | Masini de havat, combine miniere si pluguri  |                |
|             | de carbune.                                  |                |
|             | Masini multifunctionale pe senile.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.2.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         4      | |             | sustinerea abatajelor si pentru              |                |
|             | taiere-prelucrare.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.3.      | Masini de incarcat si utilaje pentru         |         6      | |             | rambleiere.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.4.      | Excavatoare cu rotor si instalatii de        |        10      |
|             | haldat.                                      |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii de sfaramare   |                |
|             | si macinare.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.5.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        10      |
|             | clasare; pentru separare si concentrare      |                |
|             | (gravimetrica, magnetica, electrostatica).   |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | flotatie.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.6.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        10      |
|             | extragerea si prepararea metalelor pretioase.|                |
|             | Masini si utilaje pentru brichetarea         |                |
|             | carbunilor.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.1.7.      | Masini de ascutit sfredele si masini de      |         8      |
|             | curatat vagonete.                            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.2.        | Prospectiuni geologice si geofizice, foraj   |                |
|             |      si extractia titeiului si gazelor       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.2.1.      | Sondeze                                      |         9      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.2.2.      | Utilaje si instalatii pentru forajul         |         7      |
|             | sondelor de titei si gaze                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.2.3.      | Trepiede, turle metalice, geamblacuri,       |        10      | |             | macarale, trolii si mese rotative.           |                |
|             | Agregate de cimentare si fisurare.           |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | extractia titeiului si gazelor.              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.2.4.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         6      |
|             | carotaj, deviatii si perforari               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.3.        |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |  metalurgia feroasa, inclusiv laminarea si   |                |
|             |          trefilarea metalelor.               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.3.1.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        14      |
|             | productia de cocs metalurgic; pentru         |                |
|             | productia fontei de prima fuziune si a       |                |
|             | feroaliajelor.                               |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | productia electrozilor de sudura.            |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | acoperirea si protectia suprafetei           |                |
|             | laminatelor, tevilor si trefilatelor.        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.3.2.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        15      |
|             | productia de otel.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.3.3.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        12      |
|             | productia de laminate.                       |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | productia barelor, sarmelor si tevilor trase.|                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | productia de tevi sudate.                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.4.        |      Masini, utilaje si instalatii pentru    |                |
|             |             metalurgia neferoasa             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.4.1.      | Masini si instalatii pentru reducere,        |        14      |
|             | topire, distilare si turnare.                |                |
|             | Cuptoare pentru prerafinare; masini si       |                |
|             | instalatii pentru convertizoare si rafinare. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.4.2.      | Masini si instalatii pentru prelucrarea      |        12      |
|             | produselor, subproduselor si deseurilor din  |                |
|             | metalurgia neferoasa.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.        |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |     constructii de masini si prelucrarea     |                |
|             |                  metalului                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.1.      | Masini de gaurit; masini de debitat metale.  |        12      |
|             | Masini de alezat si frezat orizontale.       |                |
|             | Masini de rabotat cu masa mobila.            |                |
|             | Ciocane de forja.                            |                |
|             | Prese de forja; prese speciale si            |                |
|             | specializate; masini de forjat; masini de    |                |
|             | rulat, indoit si debitat tabla, profile si   |                |
|             | tevi; masini auxiliare speciale pentru       |                |
|             | forja.                                       |                |
|             | Masini si instalatii de incalzire pentru     |                |
|             | forja.                                       |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | dezbaterea si curatirea pieselor turnate.    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | tratamente termice.                          |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru productia de cabluri si conductoare.  |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru productia de materiale                |                |
|             | electroizolante si de pulberi.               |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                | |             | de confectionat produse din sarma (cuie,     |                |
|             | ace, tinte, etc.).                           |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | de confectionat produse din tabla subtire    |                |
|             | (jucarii, ambalaje, etc.).                   |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | de confectionat autovehicule, tractoare,     |                |
|             | locomotive, vagoane.                         |                |
|             | Masini specializate pentru confectionat      |                |
|             | nituri, suruburi, tirfoane, piulite si       |                |
|             | caiele.                                      |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | pentru constructia de nave, in afara de:     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.5.1.1.    | Linii automate de formare-turnare            |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.2.      | Strunguri:                                   |        10      |
|             |    - paralele;                               |                |
|             |    - frontale si carusel;                    |                |
|             |    - revolver, automate si semiautomate;     |                |
|             |    - specializate.                           |                |
|             | Masini de alezat.                            |                |
|             | Masini de frezat.                            |                |
|             | Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) |                |
|             | si de mortezat, de prelucrat roti dintate,   |                |
|             | de filetat, etc., polizoare fixe.            |                |
|             | Masini agregat; linii automate si            |                |
|             | semiautomate; centre de prelucrare a         |                |
|             | metalului prin aschiere.                     |                |
|             | Masini de formare, miezuire si formare de    |                |
|             | precizie si cu modele usor fuzibile; masini  |                |
|             | de turnat; uscatoare pentru forme si         |                |
|             | miezuri; masini, utilaje si instalatii       |                |
|             | pentru elaborarea metalelor si aliajelor.    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire |                |
|             | si acoperiri metalice.                       |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii comune pentru  |                |
|             | industria electrotehnica.                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru productia de transformatoare.         |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru productia de masini electrice         |                |
|             | rotative.                                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru productia de aparataj de inalta si    |                |
|             | joasa tensiune, de aparate electrice,        |                |
|             | telefonice si de masurare.                   |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru fabricatia de produse electrochimice  |                |
|             | si surse de iluminat.                        |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru prelucrarea metalului prin procedee   |                |
|             | speciale (ultrasunete, etc.).                |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | pentru constructii aeronautice.              |                |
|             | Masini specializate pentru confectionat      |                |
|             | armaturi si fitinguri.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.3.      | Masini specializate pentru confectionat      |        14      |
|             | arcuri.                                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.4.      | Masini, utilaje si instalatii specializate   |         8      |
|             | pentru confectionarea ceasurilor.            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.5.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         8      |
|             | sudarea metalului.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.6.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |         7      |
|             | pentru productia componentelor produselor si |                |
|             | sistemelor electronice (semiconductoare,     |                |
|             | circuite imprimate, aparate audio si video,  |                |
|             | aparate si instrumente electronice de        |                |
|             | masurare, calculatoare si periferice, etc.)  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.5.7.      | Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, |         3      |
|             | gaurit, etc.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.        |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |      industria chimica si petrochimica       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.1.      | Masini, utilaje si instalatii de uz general  |                |
|             | in tehnologia chimica.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.1.1.    | Decantoare;                                  |                |
|             | Separatoare, vase florentine, hidrocicloane  |                |
|             | filtre si centrifuge;                        |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese |                |
|             | de distilare si rectificare a lichidelor;    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese |                |
|             | de incalzire, racire si condensare;          |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | evaporare, uscare si cristalizare:           |                |
|             |    a) mediu neutru sau usor coroziv;         |        12      |
|             |    b) mediu puternic coroziv                 |         8      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.1.2.    | Masini, utilaje si instalatii pentru procese |                |
|             | de separare a sistemelor gazoase;            |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese |                |
|             | de absorbtie si extractie;                   |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru reactii |                |
|             | chimice si electrochimice:                   |                |
|             |    a) mediu neutru sau usor coroziv;         |        10      |
|             |    b) mediu puternic coroziv.                |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.2.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | industriei chimice anorganice.               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.2.1.    | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        10      |
|             | pentru producerea acidului sulfuric si a     |                |
|             | ingrasamintelor fosfatice, a amoniacului,    |                |
|             | acidului azotic si a ingrasamintelor         |                |
|             | azotoase.                                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | producerii sodei;                            |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | producerii carbidului, oxigenului,           |                |
|             | pulberilor si explozibililor. Alte masini,   |                |
|             | utilaje si instalatii specifice pentru       |                |
|             | industria chimica anorganica.                |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.2.2.    | Masini, utilaje si instalatii specifice      |         8      |
|             | producerii clorului si a compusilor sai.     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.3.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | industriei chimice organice (exclusiv        |                |
|             | prelucrarea titeiului).                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.3.1.    | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        12      |
|             | producerii fibrelor si firelor artificiale.  |                |
|             | Vase pentru coagularea latexului, prese de   |                |
|             | turnare, masini automate de ambalare in      |                |
|             | baloturi si masini de turnat epruvete de     |                |
|             | cauciuc.                                     |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | pentru confectionat produse din cauciuc      |                |
|             | (anvelope, garnituri, tuburi, etc.)          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.3.2.    | Granulatoare pentru negru de fum.            |        10      |
|             | Reactoare pentru dehidrogenarea butanului;   |                |
|             | polimerizatoare.                             |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | pentru confectionat produse din mase         |                |
|             | plastice.                                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate   |                |
|             | pentru producerea medicamentelor.            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.3.3.    | Instalatii pentru preparat solutii, in       |         3      |
|             | circuit inchis, in vase de sticla si vase de |                |
|             | cuart pentru filtrare.                       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.3.4     | Alte masini, utilaje si instalatii pentru    |        12      |
|             | industria chimica organica.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.4.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        12      |
|             | prelucrarii titeiului, in afara de:          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.4.1.    |    - coloane de distilare fractionata si     |        15      |
|             |      generatoare de gaz inert;               |                |
|             |    - vase pentru propan si butan;            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.6.4.2.    |    - agregate pentru taierea hidraulica a    |         9      |
|             |      cocsului, regeneratoare de catalizator  |                |
|             |      si umectoare; coloane pentru recuperarea|                |
|             |      SO2 din rafinat si coloane de solventare|                |
|             |      cu bioxid de sulf si cuptoare pentru    |                |
|             |      arderea gudroanelor;                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.6.5.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        10      |
|             | productiei de sapun, detergenti si lumanari. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.        |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |   producerea materialelor de constructii si  |                |
|             |                 refractare.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.1.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        12      |
|             | fasonarea produselor, in afara de:           |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.7.1.1.    |    - masini de fasonat prin presare;         |        10      |
|             |    - masini de fasonat prin laminare;        |                |
|             |    - vibroprese si traverse pentru blocuri   |                |
|             |      din beton.                              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.2.      | Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea |        15      |
|             | produselor.                                  |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | maturizarea produselor.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.3.      | Masini, utilaje si instalatii pentru arderea |        20      |
|             | produselor, in afara de:                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.3.1.    |    - cuptoare electrice pentru elaborarea    |        14      |
|             |      electrocorindonului si a carburii de    |                |
|             |      siliciu precum si pentru ars email.     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.4.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        15      |
|             | deservirea uscatoriilor si cuptoarelor.      |                |
|             | Masini si instalatii specifice pentru        |                |
|             | producerea cimentului, varului si a          |                |
|             | ipsosului.                                   |                |
|             | Masini si instalatii specifice fabricarii    |                |
|             | produselor din azbociment.                   |                | |_____________|______________________________________________|________________|
| 2.7.4.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        15      |
|             | producerii materialelor hidroizolatoare      |                |
|             | (carton asfaltat, etc.).                     |                |
|             | Masini si instalatii specifice producerii    |                |
|             | materialelor termoizolatoare (a vatei        |                |
|             | minerale, a vatei si paslei din fibre de     |                |
|             | sticla).                                     |                |
|             | Masini si instalatii specifice producerii    |                |
|             | garniturilor tehnice de etansare.            |                |
|             | Masini si instalatii specifice producerii    |                |
|             | rondelelor, placilor izolatoare si dopurilor |                |
|             | din pluta.                                   |                |
|             | Masini si instalatii specifice pentru        |                |
|             | extragerea si prelucrarea marmurei si a      |                |
|             | pietrei naturale si artificiale de           |                |
|             | constructii.                                 |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice      |                |
|             | pentru ambalarea produselor.                 |                |
|             | Masini si instalatii specifice pentru        |                |
|             | prefabricate din beton, caramizi             |                |
|             | silico-calcare si tigle din ciment, in afara |                |
|             | de:                                          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.7.4.1.    |    - tipare metalice si de beton,            |         5      |
|             |      incalzitoare;                           |                |
|             |    - casete verticale.                       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.7.4.2.    |    - tipare pentru tuburi din beton.         |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.        |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |   silvicultura, exploatarea si prelucrarea   |                |
|             |                   lemnului                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.1.      | Masini de cojit, despicat, tocat si          |        10      |
|             | maruntit.                                    |                |
|             | Strunguri si masini de copiat.               |                |
|             | Ferastraie, in afara de:                     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.1.1.    |    - ferastraie cu lant portabile            |         2      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.2.      | Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit    |        10      |
|             | si daltuit, in afara de:                     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.2.1.    |    - masini portabile de rindeluit, de       |         3      |
|             |      frezat, de gaurit si daltuit.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.3.      | Masini de slefuit, de lustruit, masini       |        10      |
|             | combinate, masini agregat, in afara de:      |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.3.1.    |    - masini portabile de slefuit si de       |         3      |
|             |      lustruit.                               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.4.      | Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului    |        10      |
|             | prin taiere si masini de curbat; agregate de |                |
|             | innadire si asamblare; prese specifice       |                |
|             | pentru industria lemnului; masini, utilaje   |                |
|             | si instalatii pentru preparat si aplicat     |                |
|             | adezivi si lacuri, in afara de:              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.4.1.    |    - masini portabile de taiat si de imbinat |         3      |
|             |      prin agrafe, cuie, clame.               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.5.      | Masini, utilaje si instalatii pentru uscare, |        12      |
|             | aburire si tratare termica, in afara de:     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.8.5.1.    |    - masini si instalatii de aburire si      |         5      |
|             |      fierbere a lemnului.                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.6.      | Masini, utilaje si instalatii specifice      |        12      |
|             | liniilor de fabricatie pentru prelucrarea    |                |
|             | lemnului.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.8.7.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         7      |
|             | silvicultura.                                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.9.        | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | industria celulozei si hartiei               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.9.1.      | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        13      |
|             | fabricarea celulozei, in afara de:           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.9.1.1.    |    - putini din lemn pentru spalare.         |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.9.2.      | Masini si instalatii pentru fabricarea       |        10      |
|             | hartiei, cartonului si mucavalei.            |                |
|             | Masini si utilaje pentru impregnarea si      |                |
|             | innobilarea hartiei si cartoanelor.          |                |
|             | Utilaje pentru exploatarea si balotarea      |                |
|             | stufului, in afara de:                       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.9.2.1.    |    - tractoare speciale pentru recoltat stuf;|         7      |
|             |    - recoltatoare de stuf.                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.9.3.      | Masini si utilaje petru confectii din hartie |        13      |
|             | si prelucrarea hartiei.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.10.       |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             | producerea sticlei, portelanului si faiantei |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.10.1.     | Cuptoare pentru producerea masei de sticla   |        14      |
|             | si tratarea produselor din sticla; masini de |                |
|             | format si de prelucrat sticla, in afara de:  |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.10.1.1.   |    - cuptoare de topire cu oale; de curbat   |        12      |
|             |      si de securizat geamuri;                |                |
|             |    - masini de confectionat aparatura de     |                |
|             |      sticla pentru laborator, masini de      |                |
|             |      gradat, masini de spart geamuri armate, |                |
|             |      de indreptat tuburi din sticla, de      |                |
|             |      inchis termometre, de spalat cioburi,   |                |
|             |      piese de rondele pentru masinile de     |                |
|             |      tras geam;                              |                |
|             |    - masini de format materiale ceramice;    |                |
|             |    - masini si instalatii de finisat si      |                |
|             |      decorat produse din sticla si ceramica  |                |
|             |      fina.                                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.10.2.     | Alte masini, utilaje si instalatii pentru    |        14      |
|             | producerea sticlei, a portelanului si a      |                |
|             | faiantei; masini de ambalat butelii, de      |                |
|             | spalat si stors panza de filtru, instalatii  |                |
|             | de dozarea barbotinei, etc.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.11.       |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |                |
|             |              industria textila               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.11.1.     | Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor |        11      |
|             | naturale.                                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | prelucrarea primara a fibrelor de lana si a  |                |
|             | parului.                                     |                |
|             | Masini pentru prelucrarea preliminara a      |                |
|             | deseurilor din fibre si a zdrentelor.        |                |
|             | Masini si instalatii din filaturile de       |                |
|             | bumbac.                                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.11.2.     | Masini, utilaje si instalatii din            |        10      |
|             | filaturile de matase naturala.               |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii din filaturile |                |
|             | de fibre liberiene si din filaturile de      |                |
|             | lana.                                        |                |
|             | Masini si utilaje pentru prepararea          |                |
|             | fibrelor.                                    |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru produs  |                |
|             | materiale textile netesute si electroplus.   |                |
|             | Masini pentru pregatire in vederea           |                |
|             | tratamentelor si finisarii.                  |                |
|             | Masini, aparate si instalatii de vopsit si   |                |
|             | de imprimat materiale textile.               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.11.3.     | Masini si instalatii de albit.               |        11      |
|             | Masini si instalatii pentru tratamente       |                |
|             | umede fara folosire de coloranti.            |                |
|             | Masini de stors si de uscat materiale        |                |
|             | textile.                                     |                |
|             | Masini si instalatii pentru apretura si      |                |
|             | finisarea speciala a materialelor textile;   |                |
|             | de controlat, ajustat si impachetat.         |                |
|             | Masini de tesut.                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.11.4.     | Masini de tricotat; de impletit, crosetat si |         8      |
|             | innodat.                                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.12.       |     Masini, utilaje si instalatii pentru     |        10      |
|             |           industria confectiilor             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.13.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | industria pielariei, blanariei si            |                |
|             | incaltamintei                                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.13.1.     | Masini, utilaje si instalatii pentru produs  |        10      |
|             | talpa artificiala.                           |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | confectii de incaltaminte din piele si       |                |
|             | din inlocuitori din piele.                   |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | confectionarea incaltamintei din cauciuc;    |                |
|             | pentru confectii de: manusi, blanarie,       |                |
|             | marochinarie si articole tehnice din piele.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.13.2.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        11      |
|             | tabacarii, in afara de:                      |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.13.2.1.   |    - bazine de inmuiat, cenusarit,           |        20      |
|             |    pretabacit, tabacit si decolorat.         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.13.2.2.   |    - haspele de inmuiat, cenusarit,          |        15      |
|             |    decalcifiat, semaluire, piclat, tabacit si|                |
|             |    argasit si butoaie de inmuiat, cenusarit, |                |
|             |    decalcifiat, semaluire, piclat, tabacit,  |                |
|             |    vopsit, retanat, uns, valcuit, etc.;      |                |
|             |    agregate elicoidale de cenusarit si       |                |
|             |    tabacit.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | industria alimentara                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.1.     | Masini, utilaje si instalatii pentru abatoare|        11      |
|             | si producerea preparatelor din carne.        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.2.     | Masini, utilaje si instalatii pentru lapte   |        10      |
|             | si produse lactate.                          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.3.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        12      |
|             | producerea uleiurilor vegetale; a margarinei,|                |
|             | panificatie si producerea pastelor fainoase  |                | |             | si a biscuitilor.                            |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | producerea spirtului, amidonului, glucozei,  |                |
|             | dextrinei si drojdiei comprimate.            |                |
|             | Masini si instalatii pentru producerea       |                |
|             | tuicii, rachiurilor naturale, altor bauturi  |                |
|             | distilate si gazoase, esentelor si otetului. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.4.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | ambalarea produselor alimentare.             |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | producerea conservelor de legume si fructe.  |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii comune pentru  |                |
|             | industria alimentara.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.5.     | Masini, utilaje si instalatii pentru morarit.|        17      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.6.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        18      |
|             | producerea zaharului.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.7.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        15      |
|             | producerea produselor zaharoase.             |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | producerea vinului.                          |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | producerea berii.                            |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | prelucrarea tutunului si a produselor        |                |
|             | din tutun.                                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.14.8.     | Inventar gospodaresc din industria           |        10      |
|             | alimentara.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.15.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        11      |
|             | industria poligrafica                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.       | Masini de forta si utilaje energetice        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.1.     | Masini generatoare, in afara de:             |        28      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.1.1.   |    - instalatii de preparare a prafului de   |        20      |
|             |    carbune, de tratare a apei, de alimentare,|                |
|             |    de evacuare a cenusii;                    |                |
|             |    - generatoare ce curent continuu, de      |        20      |
|             |    curent alternativ, generatoare            |                |
|             |    de frecventa;                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.1.2.   |    - grupuri electrogene:                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.1.2.1. |      - stationare                            |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.1.2.2. |      - mobile                                |         8      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.1.3.   |    - instalatie de captare si evacuare a     |        20      |
|             |    zgurii si cenusii.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.2.     | Masini motrice                               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.2.1.   |    - motoare electrice de curent continuu si |        15      |
|             |    de curent alternativ;                     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.2.2.   |    - turbine cu abur, turbine cu gaze;       |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.2.3.   |    - turbine hidraulice;                     |        22      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.2.4.   |    - motoare cu ardere interna, cu piston,   |        11      |
|             |    stabile;                                  |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.2.5.   |    - motoare eoliene.                        |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.3.     | Transformatoare, redresoare, convertizoare,  |                |
|             | acumulatoare si compensatoare.               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.3.1.   |    - transformatoare si autotransformatoare, |        20      |
|             |    in afara de:                              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.3.1.1. |      - transformatoare si autotransformatoare|        12      |
|             |      de sudura.                              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.3.2.   |    - instalatii de redresare;                |        20      |
|             |    - instalatii de convertizoare;            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.3.3.   |    - baterii de acumulatoare; instalatii de  |        14      |
|             |    compensare a puterii reactive;            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.3.4.   |    - baterii de acumulatoare pentru          |        10      |
|             |    telecomunicatii.                          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.4.     | Compresoare si pompe de vid                  |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.4.1.   |    - compresoare cu piston, stabile.         |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.4.2.   |    - compresoare cu piston, mobile.          |         8      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.4.3.   |      - compresoare rotative, elicoidale, cu  |        12      |
|             |      pistoane rotative, rotative cu inel de  |                |
|             |      lichid si centrifuge.                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.16.4.4.   |    - pompe de vid.                           |        12      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.16.5.     | Aparataje pentru statii electrice si posturi |        14      |
|             | de transformare.                             |                |
|             | Echipamente pentru centrale termice,         |                |
|             | electrice si nucleare.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.       | Masini, utilaje si instalatii comune care    |                |
|             | functioneaza independent                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.     | Pompe si aparate pentru vehicularea          |                |
|             | lichidelor                                   |                |
| 2.17.1.1.   |    - pompe centrifuge:                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.1.1. |      - pentru apa si lichide slab corozive;  |         8      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.1.2. |      - pentru lichide cu actiune coroziva    |         6      |
|             |      sau abraziva                            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.17.1.1.3. |      - pentru titei.                         |         4      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.2.   |    - pompe axiale;                           |        10      |
|             |    - pompe de injectie;                      |                |
|             |    - pompe cu roti dintate;                  |                |
|             |    - aparate si dispozitive pentru           |                |
|             |    vehicularea lichidelor.                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.3.   |    - pompe cu piston:                        |                |
| 2.17.1.3.1. |      - pentru lichide corozive;              |         8      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.17.1.3.2. |      - pentru lichide cu actiune abraziva si |         6      |
|             |      coroziva;                               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.17.1.3.3. |      - pentru extractia titeiului.           |         3      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.1.4.   |    - pompe cu pistonase, pompe cu membrana   |         8      |
|             |    si pompe elicoidale.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.2.     | Masini si utilaje comune pentru prelucrarea  |                |
|             | mecanica a pamanturilor, minereurilor si a   |                |
|             | altor materii prime;                         |                |
| 2.17.2.1.   | Concasoare, delaioare si dezintegratoare;    |        12      | |             |______________________________________________|________________|
| 2.17.2.2.   | Ciururi si site;                             |        10      |
|             | Alte masini si utilaje (roti desecatoare,    |                |
|             | gratare de separare, clasoare);              |                |
|             | Masini de echilibrat;                        |                |
|             | Mori, in afara de:                           |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.17.2.2.1. |    - morile din industria cimentului.        |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.3.     | Ventilatoare, aeroterme si aparate de        |         8      |
|             | climatizare.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.4.     | Mijloace de depozitare, (rezervoare, tancuri,|                |
|             | buncare, butelii industriale, etc.) incadrate|                |
|             | in fluxul tehnologic:                        |                |
|             |    a) mediu neutru sau usor coroziv;         |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
|             |    b) mediu puternic coroziv.                |        12      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.5.     | Amestecatoare si omogenizatoare              |                |
|             |    a) mediu neutru sau usor coroziv;         |        15      |
|             |______________________________________________|________________|
|             |    b) mediu puternic coroziv;                |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.17.6.     | Masini si instalatii pentru industria        |        12      |
|             | frigului.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.18.       | Utilaje specifice productiei de electrozi din|        15      |
|             | grafit.                                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.19.       | Alte masini, utilaje si instalatii pentru    |        10      |
|             | productia industriala, in afara de:          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.19.1.     | Unelte, dispozitive si instrumente folosite  |         5      |
|             | in industrie.                                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.       | Masini si utilaje pentru constructii         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.1.     | Masini si utilaje pentru saparea si          |         6      |
|             | pregatirea terenului.                        |                |
|             | Screpere, gredere, buldozere, sapatoare de   |                |
|             | santuri, sapatoare de gropi si               |                |
|             | scarificatoare.                              |                |
|             | Excavatoare sub 150 KW, in afara de:         |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.1.1.   |    - excavatoare de peste 150 KW.            |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.2.     | Masini si utilaje pentru lucrari de fundatii,|         6      |
|             | lucrari in stanca si pentru tuneluri;        |                |
|             | Instalatii de forat la sectiune plina;       |                |
|             | Berbeci mecanici si extractoare de piloti;   |                |
|             | Utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa |                |
|             | si masini de forat si turnat piloti, in      |                |
|             | afara de:                                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.2.1.   |    - sonete.                                 |        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.2.2.   |    - ciocane pneumatice.                     |         3      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.2.3.   |    - scuturi.                                |         4      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.3.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         8      |
|             | prepararea, transportul si punerea in opera  |                |
|             | a betonului si mortarului, in afara de:      |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.3.1.   |    - betoniere si malaxoare, autobetoniere,  |         6      |
|             |    pompe si autopompe de beton;              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.3.2.   |    - centrale de beton;                      |        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.3.3.   |    - vibratoare de interior si de exterior   |         4      |
|             |    pentru compactarea betonului.             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.4.     | Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari |         6      |
|             | de zidarie, tencuieli, finisaje, izolatii si |                |
|             | instalatii, in afara de:                     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.4.1.   |    - unelte mecanice portabile (electrice,   |         3      |
|             |    pneumatice, hidraulice);                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.5.     | Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari |        15      |
|             | hidrotehnice, in afara de:                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.5.1.   |    - dragi;                                  |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.5.2.   |    - greifere plutitoare;                    |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.5.3.   |    - elevatoare.                             |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.6.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         8      |
|             | constructii si reparatii de drumuri,         |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.6.1.   |    - compactoare tractate si autopropulsate  |         4      |
|             |    vibratoare si mixte, placi vibratoare si  |                |
|             |    maiuri mecanice.                          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.7.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         8      |
|             | constructii si reparatii de cai ferate,      |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.7.1.   |    - ciocane de burat prin vibrare;          |         4      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.7.2.   |    - masini de burat;                        |         7      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.7.3.   |    - utilaje pentru indreptat si indoit sine;|        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.7.4.   |    - masini pentru montarea si sudarea sinei;|        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.20.7.5.   |    - masini pentru pozarea caii, utilaje de  |         8      |
|             |    masurat si verificat cale si masini de    |                |
|             |    rectificat rosturi.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.8.     | Masini pentru executarea armaturilor         |         8      |
|             | pentru beton.                                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.9.     | Masini si utilaje pentru lucrari de conducte |         6      |
|             | magistrale si linii de transport electrice.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.20.10.    | Unelte, dispozitive si instrumente folosite  |         4      |
|             | in constructii.                              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | agricultura                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.1.     | Masini si utilaje pentru lucrarea solului.   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.21.1.1.   |    - tractoare agricole;                     |         8      |
| 2.21.1.2.   |    - masini pentru administrarea             |                |
|             |    ingrasamintelor, aparate si dispozitive   |                |
|             |    pentru tratarea culturilor (stropit,      |                |
|             |    prafuit).                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.21.1.2.   |    - utilaje si instalatii pentru irigatii;  |        10      |
|             |    - masini pentru recoltat, treierat,       |                | |             |    curatat, sortat si tratat seminte, adunat |                |
|             |    si balotat fan si paie;                   |                |
|             |    - masini si echipamente pentru lucrarea si|                |
|             |    cultivarea pamantului, in afara de:       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.21.1.2.1. |      - grape, netezitoare si nivelatoare;    |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.2.     | Masini, instalatii si utilaje pentru         |        10      |
|             | zootehnie.                                   |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | prepararea hranei animalelor.                |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | adapatul, distribuirea hranei animalelor si  |                |
|             | evacuarea gunoiului.                         |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | recoltarea produselor animale.               |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | apicultura.                                  |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | incubatii si pentru avicultura.              |                |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru         |                |
|             | dezinfectie veterinara.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.3.     | Masini, instalatii si utilaje pentru         |        10      |
|             | legumicultura, viticultura si pomicultura.   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.4.     | Masini, instalatii si utilaje pentru         |        16      |
|             | producerea biogazului.                       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.21.5.     | Unelte, dispozitive si instrumente folosite  |         4      |
|             | in agricultura.                              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | transporturi si telecomunicatii              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.1.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | transport feroviar.                          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.1.1.   |    - masini, utilaje si instalatii pentru    |        10      |
|             |    mentenanta liniilor, locomotivelor si     |                |
|             |    vagoanelor;                               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.1.2.   |    - instalatii speciale pentru siguranta    |        20      |
|             |    circulatiei si marirea capacitatii de     |                |
|             |    exploatare in statii, triaje si linii     |                |
|             |    curente CF (instalatii pentru controlul   |                |
|             |    pozitiei macazurilor, instalatii de       |                |
|             |    comanda centralizata a circulatiei, de    |                | |             |    semnalizare automata a liniilor);         |                |
|             |    - instalatii de telecomunicatii pentru    |                |
|             |    cai ferate.                               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.1.3.   |    - masini, utilaje si instalatii folosite  |        14      |
|             |    in sistemul comercial; pentru impregnarea |                |
|             |    si ignifugarea lemnului.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.2.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        12      |
|             | mentenanta mijloacelor de transport rutier.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.3.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | mentenanta navelor.                          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.3.1.   |    - barci pentru scafandri, din metal;      |        11      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.3.2.   |    - pompe de aer pentru scafandri;          |         5      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.3.3.   |    - pontoane maritime si fluviale;          |        25      |
|             |    - docuri plutitoare; docuri uscate;       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.3.4.   |  - masini, utilaje si instalatii pentru      |        20      |
|             |  intretinerea cailor navigabile si a         |                |
|             |  lacurilor;                                  |                |
|             |  - instalatii pentru intretinerea si         |                |
|             |  repararea navelor.                          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.3.5.   |  - uzine electrice plutitoare; nave pentru   |        20      |
|             |  stins incendii; dormitoare plutitoare pe    |                |
|             |  nave sau pe bacuri fluviale.                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.4.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        10      |
|             | exploatarea, mentenanta, protectia si        |                |
|             | servirea aeronavelor si a traficului aerian. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.5.     | Masini, utilaje si instalatii pentru posta,  |        12      |
|             | presa si telecomunicatii (telefonie,         |                |
|             | telegrafie), in afara de:                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.5.1.   |    - centrale automate (telefonice si        |        18      |
|             |    telegrafice), analogice de oficiu;        |                |
| 2.22.5.2.   |    - centrale automate (telefonice si        |        12      |
|             |    telegrafice), analogice pentru institutii.|                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.5.3.   |    - echipamente digitale de telecomunicatii |        10      |
|             |    si instalatii aferente (electroalimentare,|                |
|             |    climatizare).                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.6.     | Masini, aparate si instalatii pentru radio,  |         7      |
|             | televiziune si telecomunicatii prin sateliti,|                |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.6.1.   |    - statii de emisie, emitatoare,           |        12      |
|             |    translatoare si excitatoare, radiorelee;  |                |
|             |    - antene;                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.6.2.   |    - statii radio, radiotelefoane mobile,    |        10      |
|             |    rame de radiorelee mobile;                |                |
|             |    - receptoare profesionale de trafic de    |                |
|             |    banda larga;                              |                |
|             |    - echipamente pentru telecomunicatii      |                |
|             |    prin sateliti;                            |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.6.3.   |    - transformatoare de fider;               |         6      |
|             |    - monitoare de control video si audio.    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.7.     | Echipamente, utilaje si aparate pentru       |         6      |
|             | studiouri de radio si televiziune, in afara  |                |
|             | de:                                          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.22.7.1.   |    - echipamente auxiliare pentru controlul  |        12      |
|             |    si monitorizarea semnalelor.              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.22.8.     | Unelte, dispozitive si instrumente pentru    |         5      |
|             | transporturi si telecomunicatii.             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | circulatia marfurilor                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.1.     | Masini pentru pregatirea alimentelor.        |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.2.     | Masini de spalat vesela si tacamurile.       |        10      |
|             | Dulapuri pentru uscat si incalzit vesela     |                |
|             | si tacamurile.                               |                |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | conservarea si desfacerea preparatelor       |                |
|             | alimentare si a bauturilor.                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.3.     | Masini si utilaje pentru prepararea          |        10      |
|             | mancarurilor, in afara de:                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.23.3.1.   |    - marmite.                                |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.4.     | Linii de autoservire pentru                  |        15      |
|             | alimentatia publica.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.5.     | Automate si semiautomate comerciale.         |                |
|             | Jocuri de noroc mecanice, electrice,         |         7      |
|             | electronice, mese de biliard, etc.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.23.6.     | Unelte, dispozitive si instrumente pentru    |         6      |
|             | circulatia marfurilor, in afara de:          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.23.6.1.   |    - conteinere si transconteinere.          |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | gospodarirea comunala si spalatorii.         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.1.     | Masini pentru spalatorii si                  |        10      |
|             | curatatorii chimice.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.2.     | Masini, utilaje si instalatii de salubritate |         8      |
|             | si ingrijirea spatiilor verzi.               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.3.     | Masini, echipamente si instalatii pentru     |        14      |
|             | stins incendii, in afara de:                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.24.3.1.   |    - centrale de avertizare si semnalizare.  |        18      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.4.     | Utilaje si instalatii pentru alimentarea cu  |        24      |
|             | apa, pentru tratarea apelor de alimentare si |                |
|             | epurarea apelor uzate, in afara de:          |                |
| 2.24.4.1.   |    - aparate de clorinare.                   |        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.24.4.2.   |    - poduri racloare.                        |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.5.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |        10      |
|             | tratarea deseurilor menajere.                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.24.6.     | Recipiente pentru depozitarea                |         8      |
|             | deseurilor menajere.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.25.       | Masini, utilaje si instalatii pentru         |                |
|             | ocrotirea sanatatii.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.25.1.     | Aparate si instrumente pentru oftalmologie,  |        10      |
|             | pentru otorino-laringologie.                 |                |
|             | Aparate si instrumente pentru stomatologie.  |                |
|             | Aparate si instalatii pentru fizioterapie.   |                |
|             | Aparate si instalatii de laborator pentru    |                |
|             | analize medicale.                            |                |
|             | Utilaje, instalatii si aparate pentru        |                |
|             | ocrotire sanatatii (sterilizare,             |                |
|             | dezinfectii, dezinsectii)                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.25.2.     | Aparate si instrumente pentru diagnostic,    |        10      |
|             | pentru chirurgie, pentru narcoza si          |                |
|             | reanimare, in afara de:                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.25.2.1.   |    - aparate de inalta tehnologie.           |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.25.3.     | Aparate, instrumente, utilaje si             |        12      |
|             | instalatii pentru radiologie.                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.       | Alte masini, utilaje si instalatii.          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.1.     | Masini, aparate si instalatii pentru         |        10      |
|             | producerea de filme si proiectie             |                |
|             | cinematografica, in afara de: |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.26.1.1.   |    - lampi fulger electronice,               |         6      |
|             |    proiectoare si cutii de distributie.      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.2.     | Masini, utilaje si instalatii fotografice;   |        12      |
|             | utilaje pentru scene de teatru, cluburi si   |                |
|             | cinematografe, in afara de:                  |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.26.2.1.   |    - cortine, scene si utilaje de scena.     |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.3.     | Instrumente muzicale si automate muzicale,   |        10      |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.26.3.1.   |    - orga clasica cu comanda electrica.      |        50      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.4.     | Masini, utilaje si instalatii pentru         |         8      |
|             | producerea de discuri fonografice.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.26.5.     | Masini si utilaje pentru hidrometrie.        |        12      |
|             | Masini si echipamente pentru saloane de      |                |
|             | frizerie, coafura si cosmetica, in afara de: |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 2.26.5.1.   |    - unelte si instrumente de frizerie,      |         6      |
|             |    cosmetica si coafura.                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 2.27.       | Accesorii de productie.                      |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
|            Grupa 3. APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,                      |
|                        CONTROL SI REGLARE.                                  |
|_____________________________________________________________________________|
| 3.1.        | Aparate si instalatii pentru masurarea       |                |
|             | marimilor geometrice, mecanice si acustice.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.1.1.      | Aparate, instrumente si instalatii pentru    |        10      |
|             | masurarea marimilor geometrice.              |                |
|             | Aparate si instalatii pentru masurarea       |                |
|             | marimilor mecanice si acustice, in afara de: |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 3.1.1.1.    |    - bascule romane pod pentru autovehicule  |        20      |
|             |    si vagoane.                               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.1.1.2.    |    - aparate de cantarit si marcat.          |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.2.        | Aparate si instalatii pentru masurarea       |        10      |
|             | timpului frecventei si marimilor cinematice, |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.2.1.      | Aparate si instalatii etalon mecanice si     |        12      |
|             | electromecanice pentru masurarea timpului;   |                |
|             | cronografe si calculografe; ceasornice si    |                |
|             | semnalizare; instalatii pentru verificarea   |                |
|             | cronometrelor; etaloane de frecventa.        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.2.2.      | Punti de masurat, comparatoare si analizoare |        10      |
|             | de frecventa; instalatii pentru verificarea  |                |
|             | frecventmetrelor si aparate de masurat       |                |
|             | deviatia de frecventa, in afara de:          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 3.2.2.1.    |    - aparate portabile.                      |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.3.        | Aparate si instalatii pentru masurarea       |        10      |
|             | marimilor electrice, electromagnetice si     |                |
|             | radiometrice,                                |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.3.1.      | Elemente Waston; aparate portabile.          |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.4.        | Aparate si instalatii pentru masurarea       |        10      |
|             | marimilor termice si fotometrice,            |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.4.1.      | Termometre de sticla si de cuart; bimetalice |         5      |
|             | si manometrice; termometre cu rezistenta si  |                |
|             | termocupluri.                                |                |
|             | Lampi etalon de temperatura, de culoare      |                |
|             | si luxmetre.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.4.2.      | Contoare pentru apa si energie termica.      |         8      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.5.        | Aparate si instalatii pentru masurarea       |        10      |
|             | marimilor analitice (de materiale, de        |                |
|             | structura si de compozitie); aparate si      |                |
|             | instalatii pentru incercarea materialelor,   |                |
|             | elementelor si a produselor,                 |                |
|             | in afara de:                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.5.1.      | Prese hidraulice, platforme seismice pentru  |        30      |
|             | incercari, echipamente pentru incercari      |                |
|             | electrice de mare putere si inalta tensiune. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.6.        | Utilaje si accesorii de laborator,           |        10      |
|             | in afara de:                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.6.1.      | Utilaje si accesorii de laborator            |         5      |
|             | executate din sticla.                        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.7.        | Aparate si instalatii pentru cercetare       |         5      |
|             | stiintifica.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.8.        | Instalatii pentru comanda si reglarea        |        10      |
|             | automata a proceselor tehnologice, pentru    |                |
|             | semnalizare si telemasurare.                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 3.9.        | Calculatoare electronice si echipamente      |         3      |
|             | periferice.                                  |                |
|             | Masini si aparate de casa, control           |                |
|             | si facturat.                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
|                       Grupa 4. MIJLOACE DE TRANSPORT                        |
|_____________________________________________________________________________|
| 4.1.        | Mijloace de transport feroviare.             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.1.1.      | Locomotive, locotractoare si automotoare de  |        20      |
|             | ecartament normal.                           |                |
|             | Vagoane de marfa si de calatori, de          |                |
|             | ecartament normal.                           |                |
|             | Locomotive, locotractoare si automotoare de  |                |
|             | ecartament ingust sau larg.                  |                |
|             | Vagoane de marfa si de calatori, de          |                |
|             | ecartament ingust.                           |                |
|             | Alte mijloace de transport feroviar.         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.1.2.      | Locomotive, locotractoare                    |        10      |
|             | pentru transport minier.                     |                |
|             | Vagonete de ecartament ingust, pentru        |                |
|             | transport minier subteran.                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.1.3.      | Patruciclete si triciclete pe linie si       |        18      |
|             | vagonete de ecartament normal sau ingust.    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.2.        | Mijloace de transport auto                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.2.1.      | Mijloace de transport pentru persoane.       |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1.1.    |    - autoturisme, in afara de:               |         5      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1.1.1.  |      - taxiuri;                              |         4      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1.2.    |    - microbuze;                              |         6      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1 3.    |    - autobuze, in afara de:                  |         9      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1.3.1.  |      - autobuze pentru transportul urban;    |         8      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.1.4.    |    - motociclete si biciclete.               |         4      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.2.2.      | Mijloace de transport auto, pentru marfuri.  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.2.2.1.    |    - autocamioane si autocamionete           |         5      |
|             |    cu platforma fixa, autofurgonete,         |                |
|             |    autofurgoane si autodube de capacitate    |                |
|             |    pana la 4,5 t exclusiv.                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.2.    |    - autocamioane, autodube si autofurgoane  |         6      |
|             |    cu platforma fixa, cu capacitatea de si   |                |
|             |    peste 4,5 t;                              |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.3.    |    - autocamioane cu platforma basculanta    |         5      |
|             |    si dumpere;                               |                |
|             |    - autocisterne;                           |                |
|             |    - autoizoterme si autofrigorifice.        |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.4.    |    - autotractoare si autotractoare cu sa.   |         6      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.5.    |    - tractoare pe roti si pe senile.         |         5      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.6.    |    - remorci cu platforma fixa sau           |         6      |
|             |    basculanta si remorci monoaxe.            |                |
|             |    - remorci: cisterne, izoterme si          |                |
|             |    frigorifice.                              |                |
|             |    - semiremorci auto; platforma, furgon,    |                |
|             |    cisterne, izoterme si frigorifice; port   |                |
|             |    transcontainere.                          |                |
|             |    - remorci si semiremorci auto cu          |                |
|             |    destinatie specifica.                     |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.7.    |    - remorci cu platforma coborata pentru    |         8      |
|             |    sarcini grele (trailere).                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.8.    |    - motociclete si triciclete pentru        |         4      |
|             |    transportul de marfuri.                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.9.    |    - autovehicule cu destinatie speciala:    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.9.1.  |      - autoturnuri, autotelescoape,          |         6      |
|             |      autoateliere si autodepanatoare,        |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.9.2.  |      - autovehicule pentru transportul       |         5      |
|             |      materialelor pulverulente;              |                |
|             |      - autovehicule cu troliu pentru busteni.|                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.2.2.9.3.  |      - Autospeciale si autostatii            |        10      |
|             |      de transmisiuni                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.        | Mijloace de transport naval                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.1.      | Nave maritime de calatori, de cursa lunga    |        20      |
|             | si costiere.                                 |                |
|             | Nave maritime mixte de calatori si marfuri.  |                |
|             | Nave maritime pentru marfuri de masa in vrac |                |
|             | (mineraliere) si pentru produse petroliere   |                |
|             | (petroliere).                                |                |
|             | Remorchere maritime de linie pentru          |                |
|             | transport.                                   |                |
|             | Nave maritime tehnice si speciale.           |                |
|             | Remorchere maritime portuare.                |                |
|             | Nave maritime depozit; tancuri: de           |                |
|             | buncheraj, de apa potabile si mixte.         |                |
|             | Iahturi maritime.                            |                |
|             | Nave fluviale pentru transport de calatori.  |                |
|             | Nave fluviale cu propulsie, pentru transport |                |
|             | de marfuri diferite.                         |                |
|             | Bacuri, mahoane si barcaze fluviale pentru   |                |
|             | marfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp     |                |
|             | metalic, fara propulsie, pentru stuf.        |                |
|             | Bacuri, mahoane si viviere fluviale pentru   |                |
|             | productie si transportat peste.              |                |
|             | Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice |                |
|             | si platforma din lemn.                       |                |
|             | Nave fluviale de trecere.                    |                |
|             | Feriboturi maritime si fluviale.             |                |
|             | Bacuri de trecere fluviale, cu sau fara      |                |
|             | propulsie, pentru vehicule si calatori;      |                |
|             | poduri plutitoare fluviale, pe cablu.        |                |
|             | Nave fluviale tehnice si speciale; auxiliare |                |
|             | si de servitute.                             |                |
|             | Nave fluviale si salupe de agrement.         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.2.      | Mahoane maritime, in afara de:               |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.2.1.    |    - din lemn.                               |        12      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.3.      | Nave maritime de pescuit, in afara de:       |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.3.1.    |    - pescadoare cu corp din lemn.            |        12      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.3.2.    |    - pescadoare cu corp metalic.             |        18      |
|             |    - cutere cu corp din lemn, pentru         |                |
|             |    productie si transportat peste.           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.4.      | Doc plutitor.                                |        25      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.5.      | Salupe maritime pentru calatori.             |        18      |
|             | Salupe maritime.                             |                |
|             | Nave fluviale fara propulsie pentru          |                |
|             | transport de marfuri diferite (slepuri,      |                |
|             | ceamuri, pletine, barje, tancuri).           |                |
|             | Remorchere si impingatoare fluviale cu elice.|                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.6.      | Pilotine maritime.                           |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.7.      | Ambarcatii maritime auxiliare, barci         |                |
|             | maritime si ambarcatii maritime sportive:    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.7.1.    |    - cu corp din lemn.                       |        14      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.7.2.    |    - cu corp din metal.                      |        20      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.8.      | Barci de agrement.                           |        11      |
|             | Canoc de agrement, giguri, sandoline         |                |
|             | si hidrobiciclete.                           |                |
|             | Mahoane de taliene, barci viviere, barci     |                |
|             | de furajat, pramuri si navodnice.            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.9.      | Ambarcatiuni fluviale auxiliare de deservire |        11      |
|             | generala si sportive, in afara de:           |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.3.9.1.    |    - cu corp metalic.                        |        15      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.3.10.     | Barci pescaresti.                            |         8      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.4.        | Mijloace de transport aerian.                |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.4.1.      | Avioane pentru transport de calatori,        |        18      |
|             | marfuri si mixte.                            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.4.2.      | Avioane pentru destinatie speciala:          |         6      |
|             | imprastierea ingrasamintelor chimice,        |                |
|             | insectofungicidelor la lucrari agrosilvice,  |                |
|             | sanitare.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.4.3.      | Elicoptere pentru transport de calatori,     |         6      |
|             | marfuri sau destinatie speciala (imprastierea|                |
|             | ingrasamintelor, montaj, etc.).              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.5.        | Mijloace specifice pentru transportul        |                |
|             | urban de calatori.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.5.1.      | Mijloace de transport electric urban pe sine.|        14      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.5.2.      | Mijloace de transport electric urban, pe     |         8      |
|             | pneuri (troleibuze).                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.        | Utilaje si instalatii de transportat         |                |
|             | si ridicat                                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.1.      | Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.).|        10      |
|             | Macarale diverse si speciale, in afara de:   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.1.1.    |    - macarale plutitoare.                    |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.1.2.    |    - macarale feroviare si macarale          |        15      |
|             |    transcontainer.                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.2.      | Macarale rotitoare; rulante cu platforma     |                |
|             | si poduri rulante, in afara de:              |        15      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.2.1.    |    - macarale rotitoare stationare,          |        12      |
|             |    fixe, cu coloana.                         |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.2.2.    |    - macarale turn cu actionare electrica.   |        10      |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.2.3.    |    - macarale mobile pe pneuri si senile,    |        10      |
|             |    automacarale.                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.3.      | Accesoare:                                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.3.1.    |    - de materiale si persoane pentru lucrari |                |
|             |    de constructii; de marfuri.               |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.3.2.    |    - de persoane pentru cladiri.             |        10      |
|_____________|______________________________________________|________________| | 4.6.4.      | Transportoare si instalatii de transport     |        10      |
|             | pneumatic, in afara de:                      |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.4.1.    |    - transportoare cu banda si placi; cu     |        12      |
|             |    lant (cablu), cu ghiare, cu role,         |                |
|             |    suspendate si cu lanturi de tractiune,    |                |
|             |    portante; transportoare cu cupe si        |                |
|             |    sisteme de transportoare utilizate        |                |
|             |    in industrie pentru operatii de           |                |
|             |    prelucrare, asamblare si montaj.          |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.4.2.    |    - transportoare cu banda pentru           |         8      |
|             |    lucrari de constructii.                   |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.4.3.    |    - transportoare elicoidale si cu raclete. |         4      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.4.4.    |    - jgheaburi si topogane; instalatii de    |        12      |
|             |    transport pneumatic sau hidraulic.        |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.5.      | Elevatoare, escalatoare si alimentatoare.    |        12      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.6.      | Incarcatoare, impingatoare si basculatoare,  |        10      |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.6.1.    |    - incarcatoare frontale cu o cupa.        |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.7.      | Alte utilaje de transport si de ridicat,     |        10      |
|             | in afara de:                                 |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 4.6.7.1.    |    - electro si motostivuitoare.             |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.6.8.      | Placi turnante pentru intoarcerea            |        20      |
|             | locomotivelor.                               |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 4.7.        | Mijloace de transport cu tractiune animala.  |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
|                Grupa 5. ANIMALE SI PLANTATII.                               |
|_____________________________________________________________________________|
| 5.1.        | Animale.                                     |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.1.1.      | Cai de reproducere si de munca.              |        10      |
|             | Magari si catari.                            |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.1.2.      | Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si     |         7      |
|             | tauri pentru reproducere.                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.1.3.      | Oi pentru reproducere.                       |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.1.4.      | Pasari de reproducere.                       |         3      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.1.5.      | Caini de paza si vanatoare.                  |         6      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.        | Plantatii.                                   |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.1.      | Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, |        20      |
|             | migdali, castani                             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.2.      | Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni |        12      |
|             | si caisi.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.3.      | Plantatii de nuci                            |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.4.      | Plantatii de agrisi, coacazi si trandafiri   |         8      |
|             | de dulceata                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.5.      | Plantatii de zmeura si alti arbusti si       |         5      |
|             | subarbusti (muri, capsuni etc.).             |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.6.      | Plantatii de vita de vie:                    |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 5.2.6.1.    |    - vii altoite (nobile) si portaltoi vie.  |        20      |
|             |______________________________________________|________________|
| 5.2.6.2.    |    - vii indigene, vii hibride, producatori  |        15      |
|             |    directi.                                  |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.7.      | Plantatii de hamei.                          |        17      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.8.      | Plantatii de protectie si de consolidare     |                |
|             | a terenurilor:                               |                |
|             |______________________________________________|________________|
| 5.2.8.1.    |    - foioase si rasinoase.                   |        60      |
|             |______________________________________________|________________|
| 5.2.8.2.    |    - plopi, salcami si salcii.               |        30      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 5.2.9.      | Rachitarii.                                  |         7      |
|_____________|______________________________________________|________________|
|     Grupa 6. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A           |
|         VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE               |
|_____________________________________________________________________________|
| 6.1.        | Mobilier.                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.1.1.      | Mobilier (inclusiv mobilierul comercial si   |        15      |
|             | hotelier)                                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.1.2.      | Firme, panouri si reclame luminoase.         |         3      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.1.3.      | Tablouri, gravuri, decoratiuni interioare,   |        15      |
|             | inventar biblioteca (carti, reviste, etc.)   |                |
|             | in afara celor inregistrate in               |                |
|             | patrimoniul de stat.                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.1.4.      | Inventar gospodaresc: tacamuri (din metale   |        10      |
|             | pretioase), perdele, draperii, covoare, etc. |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.1.5.      | Aparate radio-receptoare, televizoare,       |         6      |
|             | aparate video, etc.                          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.2.        | Aparatura birotica                           |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.2.1.      | Masini de scris, aparate de dictat si        |         5      |
|             | reprodus, aparate de desenat, heliografe,    |                |
|             | aparate de copiat si multiplicat, aparate    |                |
|             | de proiectie, aparate de citit microfilme    |                |
|             | etc.                                         |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.2.2.      | Aparate de telecomunicatii pentru birou:     |         5      |
|             | aparate telefonice, aparate telefonice       |                |
|             | mobile, aparate telefax, aparate telex,      |                |
|             | instalatii de comanda prin radio, aparate    |                |
|             | de cautat persoane etc.                      |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.2.3.      | Masini de numarat bani.                      |         5      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.        | Sisteme de protectie a valorilor umane       |                |
|             | si materiale                                 |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.1.      | Echipamente de protectie mecanica - grilaje, |        30      |
|             | gratare, usi blindate, usi de securitate,    |                |
|             | ferestre si panouri de securitate            |                |
|             | (antiefractie, antivandal, antiglont).       |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.2.      | Unitati de depozitare valori si purtatori    |        30      |
|             | de date (case de bani, seifuri, dulapuri     |                |
|             | ignifuge etc.).                              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.3.      | Automate bancare                             |        25      |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.4.      | Sisteme de protectie la incendiu (elemente   |        20      |
|             | de detectie si de actionare, centrale de     |                |
|             | semnalizare si actionare etc.).              |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.3.5.      | Sisteme pentru controlul accesului,          |        15      |
|             | supraveghere si alarma la efractie.          |                |
|_____________|______________________________________________|________________|
| 6.4.        | Active corporale mobile neregasite in grupele|        10      |
|             | si subgrupele anterioare.                    |                |
|_____________|______________________________________________|________________|

    ANEXA
    la catalogul privind duratele normale de
    functionare si clasificarea mijloacelor fixe

                               DICTIONAR
de corespondenta dintre codul de clasificare si duratele normale de functionare din legea nr. 15 privind amortizarea capitalului in active corporale si necorporale si respectiv noua clasificare si duratele normale de utilizare a imobilizarilor corporale.
 __________________________________________________________________________
| Clasificarea si duratele normale     | Noua clasificare si duratele      |
| de functionare a mijloacelor fixe    | normale de functionare a          |
| conform HG nr. 266/1994.             | mijloacelor fixe                  |
|______________________________________|___________________________________|
|                  | Durata normala de |               | Durata normala de |
| Codul de         | functionare       | Codul de      | functionare       |
| clasificare      |       (ani)       | clasificare   |       (ani)       |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
|      1       | 2 |         3         |       4       |         5         |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|         GRUPA 1: CLADIRI             |         GRUPA 1: CONSTRUCTII      | |______________________________________|___________________________________|
|      1.1. Cladiri industriale        |   1.1. Constructii industriale    | |______________________________________|___________________________________|
| 1.1.1.       | a |         50        | 1.1.1.        |         50        |
|              |___|___________________|_______________|___________________|
|              | b |         30        | 1.1.1.1.      |         40        |
|              |   |                   | 1.1.1.2.      |         35        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.1.2.       | a |         25        | 1.1.1.1.      |         40        |
|              | b |         16        | 1.1.1.2.      |         35        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.1.3.       | a |         10        | 1.1.2.        |         10        |
|              | b |          6        | 1.1.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|      1.2. Cladiri agricole           |     1.2. Constructii agricole     |
|______________________________________|___________________________________|
| 1.2.1.       | a |         35        | 1.2.1.        |         30        |
|              | b |         25        | 1.2.1.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.2.2.       | a |         20        | 1.2.1.        |         30        |
|              | b |         12        | 1.2.1.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.2.3.       | a |         10        | 1.2.2.        |         10        |
|              | b |          6        | 1.2.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|  1.3. Cladiri pentru transporturi si | 1.3. Constructii pentru           |
|  telecomunicatii                     | transporturi, posta si            |
|                                      | telecomunicatii                   |
|______________________________________|___________________________________|
| 1.3.1.       | a |         45        | 1.3.1.        |         40        |
|              | b |         35        | 1.3.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.3.2.       | a |         25        | 1.3.1.        |         40        |
|              | b |         15        | 1.3.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.3.3.       | a |         10        | 1.3.25.       |         10        |
|              | b |          6        | 1.3.25.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4. Cladiri pentru afaceri, comert  | 1.4. Constructii pentru afaceri,  |
| si depozitare                        | comert si depozitare              |
|______________________________________|___________________________________|
| 1.4.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.1.1.     |   |         50        | 1.5.1.        |         50        |
|              |   |                   | 1.5.2.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.1.2.     |   |         25        | 1.5.2.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.2.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.2.1.     |   |         25        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.2.2.     |   |         15        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.3.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.3.1.     |   |         25        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.4.3.2.     |   |         15        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.5. Cladiri de locuit. Cladiri      | 1.6. Constructii de locuinte si   |
| pentru invatamant, stiinta,  cultura | social culturale.                 |
| si arta, ocrotirea sanatatii,        |                                   |
| asistenta sociala, cultura fizica    |                                   |
| si agrement. Cladiri administrative. |                                   |
|______________________________________|___________________________________|
| 1.5.1.       |   |         60        | 1.6.1.        |         50        |
|              |   |                   | 1.6.2.        |         40        |
|              |   |                   | 1.6.4.        |         50        |
|              |   |                   | 1.6.5.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 1.5.2.       |   |         30        | 1.6.2.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|      GRUPA 2: CONSTRUCTII            |               |                   |
|          SPECIALE                    |               |                   |
|______________________________________|_______________|___________________|
| 2.1. Constructii speciale industriale|   1.1. Constructii industriale    |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.1.1.       |   |         30        | 1.1.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.2.       |   |         10        | 1.1.6.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.3.       |   |         10        | 1.1.6.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.4.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.4.1.     |   |         10        | 1.1.7.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.4.2.     |   |         40        | 1.1.7.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.5.       |   |         50        | 1.1.3.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.6.       |   |         30        | 1.1.4.1       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.7.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.7.1.     |   |         10        | 1.1.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.7.2.     |   |         30        | 1.1.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.8.       |   |         40        | 1.1.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.9.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.9.1.     | a |         10        | 1.1.9.        |         30        |
|              | b |          7        | 1.1.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.9.2.     | a |         40        | 1.1.9.        |         30        |
|              | b |         20        | 1.1.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.10.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.10.1.    |   |         10        | 1.1.10.       |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.10.2.    |   |         40        | 1.1.10.       |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.11.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.11.1.    |   |         10        | 1.1.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.11.2.    |   |         30        | 1.1.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.12.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.12.1.    |   |         15        | 1.1.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.12.2.    |   |         30        | 1.1.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.13.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.13.1.    |   |          6        | 1.1.11.       |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.13.2.    |   |         30        | 1.1.11.       |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.14.      |   |         30        | 1.1.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.15.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.15.1.    |   |         10        | 1.1.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.15.2.    |   |         30        | 1.1.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.16.      |   |         25        | 1.1.11.       |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.17.      |   |         15        | 1.1.13.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.18.      | a |         30        | 1.1.14.       |         30        |
|              | b |         15        | 1.1.14.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.1.19.      |   |         40        | 1.1.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2. Constructii speciale agricole.  |    1.2. Constructii agricole      |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.2.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.1.1.     |   |         30        | 1.2.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.1.2.     |   |         60        | 1.2.8.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.2.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.2.1.     |   |         10        | 1.2.7.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.2.2.     |   |         25        | 1.2.7.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.3.       |   |                   | 1.2.10.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.3.1.     |   |         10        | 1.2.10.1.     |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.3.2.     |   |         30        | 1.2.10.1.     |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.3.3.     |   |          2        | 1.2.10.2.     |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.4.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.4.1.     |   |          5        | 1.2.7.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.4.2.     |   |         10        | 1.2.7.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.4.3.     |   |         20        | 1.2.7.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.2.5.       |   |         40        | 1.2.9.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|    2.3. Constructii hidrotehnice     |   1.4. Constructii hidrotehnice   |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.3.1.       |   |         60        | 1.4.1.        |         60        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.2.       |   |         60        | 1.4.2.2.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.3.       |   |                   | 1.4.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.3.1.     |   |         20        | 1.4.2.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.3.2.     |   |         50        | 1.4.2.2.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.4.       |   |                   | 1.4.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.4.1.     |   |         15        | 1.4.2.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.4.2.     |   |         40        | 1.4.2.2.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.5.       |   |         10        | 1.4.2.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.6.       |   |                   | 1.4.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.6.1.     |   |         10        | 1.4.2.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.6.2.     |   |         40        | 1.4.2.2.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.7.       |   |         33        | 1.4.4.        |         33        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.8.       |   |                   | 1.4.5.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.8.1.     |   |         10        | 1.4.5.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.8.2.     |   |         30        | 1.4.5.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.3.9.       |   |         60        | 1.4.6.        |         60        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4. Constructii speciale pentru     | 1.3. Constructii pentru           |
| transporturi si telecomunicatii      | transporturi, posta si            |
|                                      | telecomunicatii                   |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.4.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.1.     |   |                   | 1.3.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.1.1.   |   |         60        | 1.3.2.1.      |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.1.2.   |   |         40        | 1.3.2.3.      |         35        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.1.3.   |   |         20        | 1.3.2.4.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.1.4.   |   |         45        | 1.3.2.2.      |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.2.     |   |         30        | 1.3.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.3.     |   |                   | 1.3.4.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.3.1.   |   |         40        | 1.3.4.1.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.3.2.   |   |         30        | 1.3.4.2.      |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.3.3.   |   |         15        | 1.3.4.3.      |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.4.     |   |         40        | 1.3.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.5.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.5.1.   |   |         30        | 1.3.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.5.2.   |   |         20        | 1.3.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.6.     |   |         30        | 1.3.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.7.     |   |          5        | 1.3.6.        |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.1.8.     |   |         30        | 1.3.5.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.1.     |   |                   | 1.3.7.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.1.1.   |   |          3        | 1.3.7.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.1.2.   |   |          5        | 1.3.7.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.1.3.   |   |         15        | 1.3.7.2.      |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.1.4.   |   |         35        | 1.3.7.3.      |         35        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.2.     |   |         40        | 1.3.8.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.3.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.3.1.   |   |         12        | 1.3.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.3.2.   |   |         25        | 1.3.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.2.4.     |   |         40        | 1.3.8.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.1.     |   |         60        | 1.3.9.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.2.     |   |                   | 1.3.10.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.2.1.   |   |         15        | 1.3.10.1.     |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.2.2.   |   |         40        | 1.3.10.2.     |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.3.     |   |         60        | 1.3.9.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.4.     |   |         50        | 1.3.11.       |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.3.5.     |   |         30        | 1.3.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.       |   |                   | 1.3.13.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.1.     |   |                   | 1.3.13.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.1.1.   |   |         15        | 1.3.13.1.     |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.1.2.   |   |         30        | 1.3.13.2.     |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.2.     |   |                   | 1.3.14.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.2.1.   |   |         25        | 1.3.14.1.     |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.2.2.   |   |         12        | 1.3.14.2.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.3.     |   |          5        | 1.3.15.       |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.4.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.4.1.   |   |         10        | 1.3.16.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.4.4.2.   |   |         30        | 1.3.16.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.1.     |   |                   | 1.3.17.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.1.1.   |   |         10        | 1.3.17.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.1.2.   |   |         40        | 1.3.17.2.     |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.1.3.   |   |         60        | 1.3.17.2.     |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.2.     |   |                   | 1.3.17.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.2.1.   |   |         10        | 1.3.17.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.2.2.   |   |         40        | 1.3.17.2.     |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.2.3.   |   |         60        | 1.3.17.2.     |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.5.3.     |   |         60        | 1.3.18.       |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.1.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.1.1.   |   |         12        | 1.3.20.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.1.2.   |   |         12        | 1.3.20.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.1.3.   |   |         12        | 1.3.20.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.2.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.2.1.   |   |         20        | 1.3.21.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.2.2.   |   |         15        | 1.3.21.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.2.3.   |   |         15        | 1.3.21.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.3.     |   |         20        | 1.3.22.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.4.     |   |         20        | 1.3.23.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.6.5.     |   |          5        | 1.3.24.       |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.4.7.       |   |         40        | 1.3.12.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5. Constructii depozitare - comert | 1.5. Constructii pentru afaceri,  |
|                                      | comert, depozitare                |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.5.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.1.1.     |   |         10        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.1.2.     |   |         25        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.2.       |   |         25        | 1.5.11.       |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.3.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.3.1.     |   |         20        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.3.2.     |   |         35        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.4.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.4.1.     |   |          6        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.4.2.     |   |         20        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.5.       |   |         50        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.6.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.6.1.     |   |         30        | 1.5.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.6.2.     |   |         40        | 1.5.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.7.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.7.1.     |   |         10        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.7.2.     |   |         30        | 1.5.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.8.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.8.1.     |   |         20        | 1.5.7.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.8.2.     |   |         30        | 1.5.7.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.8.3.     |   |         10        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.9.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.9.1.     |   |         10        | 1.5.12.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.9.2.     |   |         30        | 1.5.3.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.10.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.10.1.    |   |         25        | 1.5.10.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.10.2.    |   |         35        | 1.5.10.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.10.3.    |   |         30        | 1.5.10.       |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.11.      |   |         20        | 1.5.8.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.12.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.12.1.    |   |         10        | 1.5.8.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.12.2.    |   |         35        | 1.5.8.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.13.      |   |         35        | 1.5.5.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.5.14.      |   |         20        | 1.5.9.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6. Constructii speciale pentru     | 1.7. Constructii pentru           |
| transportul energiei electrice       | transportul energiei electrice    |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.6.1.       |   |                   | 1.7.1.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.1.1.     |   |         12        | 1.7.1.1.      |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.1.2.     |   |         40        | 1.7.1.2.      |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.1.3.     |   |         20        | 1.7.1.3.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.2.       |   |                   | 1.7.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.2.1.     |   |         12        | 1.7.2.1.      |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.2.2.     |   |         20        | 1.7.2.2.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.6.2.3.     |   |         30        | 1.7.2.3.      |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7. Constructii speciale pentru     | 1.8. Constructii pentru alimentare|
| alimentare cu apa, canalizare si     | cu apa, canalizare si             |
| imbunatatiri funciare                | imbunatatiri funciare             |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.7.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.1.1.     |   |         20        | 1.8.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.1.2.     |   |         40        | 1.8.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.2.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.2.1.     |   |         20        | 1.8.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.2.2.     |   |         40        | 1.8.1.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.3.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.3.1.     |   |         40        | 1.8.2.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.3.2.     |   |         20        | 1.8.2.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.4.       |   |         20        | 1.8.2.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.5.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.5.1.     |   |         50        | 1.8.3.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.5.2.     |   |          7        | 1.8.3.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.6.       |   |         50        | 1.8.3.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.7.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.7.1.     |   |         30        | 1.8.4.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.7.2.     |   |         60        | 1.8.4.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.8.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.8.1.     |   |         60        | 1.8.5.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.8.2.     |   |         35        | 1.8.5.        |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.9.       |   |         10        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.9.1.     |   |         50        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.9.2.     |   |         20        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.9.3.     |   |         15        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.10       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.10.1.    |   |         40        | 1.8.7.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.10.2.    |   |         15        | 1.8.7.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.11.      |   |         40        | 1.8.12.       |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.12.      |   |         20        | 1.8.10.       |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.13.      |   |         50        | 1.8.8.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.14.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.14.1.    |   |         50        | 1.8.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.14.2.    |   |         15        | 1.8.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.14.3.    |   |         30        | 1.8.9.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.15.      |   |         30        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.16.      |   |         40        | 1.8.13.       |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.17.      |   |         20        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.18.      |   |         60        | 1.8.11.       |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.7.19.      |   |         50        | 1.8.12.       |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8. Constructii speciale pentru     | 1.9. Constructii pentru           |
| transportul si distributia           | transportul si distributia        |
| petrolului, gazelor, lichidelor      | petrolului, gazelor, lichidelor   |
| industriale, aerului comprimat si    | industriale, aerului comprimat    |
| pentru termoficare.                  | si pentru termoficare.            |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.8.1.       |   |         25        | 1.9.1.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.2.       |   |                   | 1.9.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.2.1.     |   |         25        | 1.9.2.1.      |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.2.2.     |   |         20        | 1.9.2.2.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.3.       |   |         15        | 1.9.3.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.4.       |   |         20        | 1.9.1.        |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.8.5.       | a |         15        | 1.9.3.        |         15        |
|              | b |          8        | 1.9.3.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|    2.9. Alte constructii speciale    |                                   |
|______________________________________|___________________________________|
| 2.9.1.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.1.1.     |   |         10        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.1.2.     |   |         20        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.1.3.     |   |         40        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.1.4.     |   |          7        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.2.       |   |                   | 1.6.3.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.2.1.     |   |         15        | 1.6.3.1.      |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.2.2.     |   |         25        | 1.6.3.2.      |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.3.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.3.1.     |   |         15        | 1.6.1.1.      |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.3.2.     |   |         40        | 1.6.1.1.      |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.4.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.4.1.     |   |          7        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.4.2.     |   |         15        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.4.3.     |   |         30        | 1.6.6.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.5.       |   |         35        | 1.6.2.1.      |         35        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.6.       |   |         30        | 1.8.6.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 2.9.7.       |   |         40        | 1.6.5.        |         40        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|    GRUPA 3: MASINI, UTILAJE SI       |   GRUPA 2: ECHIPAMENTE            |
|    INSTALATII DE LUCRU               |   TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI |
|                                      |   INSTALATII DE LUCRU)            |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.1. Extractia si prepararea         | 2.1. Extractia si prepararea      |
| carbunilor si minereurilor           | carbunilor si minereurilor        |
| metalifere si nemetalifere           | metalifere si nemetalifere        |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.1.1.       |   |          7        | 2.1.1.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.2.       |   |          4        | 2.1.2.        |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.3.       |   |          7        | 2.1.1.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.4.       |   |          6        | 2.1.3.        |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.5.       |   |         12        | 2.1.4.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.6.       |   |          7        | 2.1.1.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.7.       |   |         10        | 2.1.5.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.8.       |   |         12        | 2.1.4.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.9.       |   |         10        | 2.1.5.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.10.      |   |         15        | 2.1.6.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.11.      |   |         15        | 2.1.6.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.1.12.      |   |          8        | 2.1.7.        |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2. Prospectiuni geologice si       | 2.2. Prospectiuni geologice si    |
| geofizice, foraj si extractia        | geofizice, foraj si extractia     |
| titeiului si gazelor                 | titeiului si gazelor              |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.2.1.       |   |          9        | 2.2.1.        |          9        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2.2.       |   |          7        | 2.2.2.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2.3.       |   |         10        | 2.2.3.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2.4.       |   |         10        | 2.2.3.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2.5.       |   |          6        | 2.2.4.        |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.2.6.       |   |         10        | 2.2.3.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3. Masini, utilaje si instalatii   | 2.3. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru metalurgia feroasa, inclusiv  | pentru metalurgia feroasa,        |
| laminarea si trefilarea metalelor    | inclusiv laminarea si trefilarea  |
|                                      | metalelor                         |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.3.1.       |   |         15        | 2.3.1.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.2.       |   |         15        | 2.3.2.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.3.       |   |         12        | 2.3.3.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.4.       |   |         12        | 2.3.3.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.5.       |   |         15        | 2.3.1.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.6.       |   |         12        | 2.3.3.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.3.7.       |   |         15        | 2.3.1.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.4. Masini, utilaje si instalatii   | 2.4. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru metalurgia neferoasa          | pentru metalurgia neferoasa       |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.4.1.       |   |         15        | 2.4.1.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.4.2.       |   |         15        | 2.4.1.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.4.3.       |   |         12        | 2.4.2.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5. Masini, utilaje si instalatii   | 2.5. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru constructii de masini si      | pentru constructii de masini      |
| prelucrarea metalului                | prelucrarea metalului             |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.5.1.       |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.2.       |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.2.1.     |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.2.2.     |   |         12        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.2.3.     |   |          8        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.2.4.     |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.3.       |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.4.       |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.5.       |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.6.       |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.7.       |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.8.       |   |          3        | 2.5.7.        |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.9.       |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.10.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.11.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.12.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.13.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.14.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.15.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.16.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.17.      |   |          8        | 2.5.5.        |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.18.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.19.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.20.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5 21.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.22.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.23.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.24.      |   |          7        | 2.5.6.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.25.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.26.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.27.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.28.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.29.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.30.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.31.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.32.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.33.      |   |         10        | 2.5.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.34.      |   |         14        | 2.5.3.        |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.35.      |   |         12        | 2.5.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.5.36.      |   |          8        | 2.5.4.        |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6. Masini, utilaje si instalatii   | 2.6. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru industria chimica si          | pentru industria chimica si       |
| petrochimica                         | petrochimica                      |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.6.1.       |   |                   | 2.6.1.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.1.1.     | a |         15        | 2.6.1.1.  | a |         12        |
|              | b |         10        | 2.6.1.1.  | b |          8        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.2.     | a |         12        | 2.6.1.1.  | a |         12        |
|              | b |          8        | 2.6.1.1.  | b |          8        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.3.     | a |         10        | 2.6.1.2.  | a |         10        |
|              | b |          8        | 2.6.1.2.  | b |          7        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.4.     | a |         10        | 2.6.1.2.  | a |         10        |
|              | b |          8        | 2.6.1.2.  | b |          7        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.5.     | a |         12        | 2.6.1.1.  | a |         12        |
|              | b |          8        | 2.6.1.1.  | b |          8        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.6.     | a |         14        | 2.6.1.1.  | a |         12        |
|              | b |          9        | 2.6.1.1.  | b |          8        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.7.     | a |         14        | 2.6.1.1.  | a |         12        |
|              | b |          8        | 2.6.1.1.  | b |          8        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.1.8.     | a |         10        | 2.6.1.2.  | a |         10        |
|              | b |          6        | 2.6.1.2.  | b |          7        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.6.2.       |   |                   | 2.6.2.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.2.1.     |   |         10        | 2.6.2.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.2.2.     |   |         10        | 2.6.2.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.2.3.     |   |          8        | 2.6.2.2.      |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.2.4.     |   |         12        | 2.6.2.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.       |   |                   | 2.6.3.        |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.1.     |   |         14        | 2.6.3.1.      |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.2.     |   |          8        | 2.6.3.2.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.3.     |   |         10        | 2.6.3.2.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.4.     |   |         14        | 2.6.3.1.      |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.5.     |   |         14        | 2.6.3.1.      |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.6.     |   |         11        | 2.6.3.2.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.7.     |   |          9        | 2.6.3.2.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.8.     |   |          3        | 2.6.3.3.      |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.3.9.     |   |         12        | 2.6.3.4       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.       |   |         12        | 2.6.4.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.1.     |   |         15        | 2.6.4.1.      |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.2.     |   |         11        | 2.6.4.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.3.     |   |          9        | 2.6.4.2.      |          9        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.4.     |   |          2        | 2.6.4.2.      |          9        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.4.5.     |   |         15        | 2.6.4.1.      |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.5.       |   |         10        | 2.6.5.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.5.1.     |   |          9        | 2.6.5.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.6.5.2.     |   |          8        | 2.6.5.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7. Masini, utilaje si instalatii   | 2.7. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru producerea materialelor de    | pentru producerea materialelor    |
| constructii si refractare            | de constructii si refractare      |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.7.1.       |   |         15        | 2.7.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.1.     |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.1.1.   |   |         12        | 2.7.1.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.1.2.   |   |         10        | 2.7.1.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.2.     |   |          8        | 2.7.1.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.3.     |   |          9        | 2.7.1.1.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.1.4.     |   |         12        | 2.7.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.2.       |   |         15        | 2.7.2.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.3.       |   |         15        | 2.7.2.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.4.       |   |         20        | 2.7.3.        |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.4.1.     |   |         14        | 2.7.3.1.      |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.5.       |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.6.       |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.7.       |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.8.       |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.8.1.     |   |          5        | 2.7.4.1.      |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.8.2.     |   |          7        | 2.7.4.1.      |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.8.3.     |   |         10        | 2.7.4.2.      |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.9.       |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.10.      |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.11.      |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.12.      |   |         14        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.13.      |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.7.14.      |   |         15        | 2.7.4.        |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8. Masini, utilaje si instalatii   | 2.8. Masini, utilaje si           |
| pentru silvicultura, exploatarea si  | instalatii pentru silvicultura    |
| prelucrarea lemnului                 | exploatarea si prelucrarea        |
|                                      | lemnului                          |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.8.1.       |   |         10        | 2.8.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.2.       |   |         12        | 2.8.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.2.1.     |   |          2        | 2.8.1.1.      |          2        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.3.       |   |         10        | 2.8.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.3.1.     |   |          3        | 2.8.2.1.      |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.4.       |   |         10        | 2.8.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.5.       |   |         10        | 2.8.3.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.5.1.     |   |          3        | 2.8.3.1.      |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.6.       |   |         10        | 2.8.4.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.6.1.     |   |          3        | 2.8.4.1.      |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.7.       |   |         12        | 2.8.5.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.7.1.     |   |          5        | 2.8.5.1.      |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.8.       |   |         12        | 2.8.6.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.8.9.       |   |          7        | 2.8.7.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9. Masini, utilaje si instalatii   | 2.9. Masini, utilaje si           |
| pentru industria celulozei si hartiei| instalatii pentru industria       |
|                                      | celulozei si hartiei              |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.9.1.       |   |         13        | 2.9.1.        |         13        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.1.1.     |   |          7        | 2.9.1.1.      |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.2.       |   |         10        | 2.9.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.3.       |   |         10        | 2.9.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.4.       |   |         14        | 2.9.3.        |         13        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.5.       |   |         10        | 2.9.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.5.1.     |   |          7        | 2.9.2.1.      |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.9.5.2.     |   |          6        | 2.9.2.1.      |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10. Masini, utilaje si instalatii  | 2.10. Masini, utilaje si          |
| pentru producerea sticlei,           | instalatii pentru producerea      |
| portelanului si faiantei             | sticlei, portelanului si faiantei |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.10.1.      |   |         14        | 2.10.1.       |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10.1.1.    |   |         12        | 2.10.1.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10.1.2.    |   |         12        | 2.10.1.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10.2.      |   |         12        | 2.10.1.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10.3.      |   |         12        | 2.10.1.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.10.4.      |   |         14        | 2.10.2.       |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11. Masini, utilaje si instalatii  | 2.11. Masini, utilaje si          |
| pentru industria textila.            | instalatii pentru industria       |
|                                      | textila.                          |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.11.1.      |   |         11        | 2.11.1.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.2.      |   |         10        | 2.11.1.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.3.      |   |         11        | 2.11.1.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.4.      |   |         12        | 2.11.1.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.5.      |   |         10        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.6.      |   |         10        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.7.      |   |         11        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.8.      |   |         11        | 2.11.3.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.9.      |   |          8        | 2.11.4.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.10.     |   |         11        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.11.     |   |         10        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.12.     |   |         11        | 2.11.3.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.13.     |   |         11        | 2.11.3.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.14.     |   |         10        | 2.11.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.15.     |   |         12        | 2.11.3.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.11.16.     |   |         12        | 2.11.3.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.12. Masini,    |                   | 2.12. Masini, |                   |
| utilaje si       |                   | utilaje si    |                   |
| instalatii       |                   | instalatii    |                   |
| pentru           |         10        | pentru        |         10        |
| industria        |                   | industria     |                   |
| confectiilor     |                   | confectiilor  |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 3.13. Masini, utilaje si instalatii  | 2.13. Masini, utilaje si          |
| pentru industria pielariei, blanariei| instalatii pentru industria       |
| si incaltamintei                     | pielariei, blanariei si           |
|                                      | incaltamintei                     |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.13.1.      |   |         11        | 2.13.2.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.13.1.1.    |   |         20        | 2.13.2.1.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.13.1.2.    |   |         15        | 2.13.2.2.     |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.13.2.      |   |         11        | 2.13.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.13.3.      |   |         10        | 2.13.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.13.4.      |   |         11        | 2.13.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14. Masini, utilaje si instalatii  | 2.14. Masini, utilaje si          |
| pentru industria alimentara          | instalatii pentru industria       |
|                                      | alimentara                        |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.14.1.      |   |         11        | 2.14.1.       |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.2.      |   |         10        | 2.14.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.3.      |   |         17        | 2.14.5.       |         17        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.4.      |   |         12        | 2.14.3.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.5.      |   |         10        | 2.14.4.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.6.      |   |         18        | 2.14.6.       |         18        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.7.      |   |         16        | 2.14.7.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.8.      |   |         10        | 2.14.4.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.9.      |   |         12        | 2.14.3.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.10.     |   |         15        | 2.14.7.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.11.     |   |         12        | 2.14.7.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.12.     |   |         12        | 2.14.3.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.13.     |   |         15        | 2.14.7.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.14.14.     |   |         10        | 2.14.4.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.15. Masini, utilaje si instalatii  | 2.15. Masini, utilaje si          |
| pentru industria poligrafica         | instalatii pentru industria       |
|                                      | poligrafica                       |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.15.1.      |   |         11        | 2.15.         |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.15.2.      |   |         12        | 2.15.         |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16. Masini de forta si utilaje     | 2.16. Masini de forta si utilaje  |
| energetice                           | energetice                        |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.16.1.      |   |         28        | 2.16.1.       |         28        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.1.    |   |         20        | 2.16.1.1.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.2.    |   |         20        | 2.16.1.1.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.3.    |   |                   | 2.16.1.2.     |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.3.1.  |   |         12        | 2.16.1.2.1.   |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.3.2.  |   |          8        | 2.16.1.2.2.   |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.1.4.    |   |         20        | 2.16.1.3.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.      |   |                   | 2.16.2.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.1.    |   |         15        | 2.16.2.1.     |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.2.    |   |         20        | 2.16.2.2.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.3.    |   |         22        | 2.16.2.3.     |         22        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.4.    |   |         11        | 2.16.2.4.     |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.2.5.    |   |         20        | 2.16.2.5.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.      |   |                   | 2.16.3.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.1.    |   |         20        | 2.16.3.1.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.2.    |   |         12        | 2.16.3.1.1.   |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.3.    |   |         20        | 2.16.3.2.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.4.    |   |         20        | 2.16.3.2.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.5.    |   |         14        | 2.16.3.3.     |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.3.6.    |   |         10        | 2.16.3.4.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.      |   |                   | 2.16.4.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.1.    |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.1.1.  |   |         15        | 2.16.4.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.1.2.  |   |         12        | 2.16.4.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.2.    |   |          8        | 2.16.4.2.     |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.3.    |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.3.1.  |   |         14        | 2.16.4.3.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.3.2.  |   |         10        | 2.16.4.3.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.4.    |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.4.1.  |   |         15        | 2.16.4.4.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.4.2.  |   |         12        | 2.16.4.4.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.4.4.3.  |   |         10        | 2.16.4.4.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.16.5.      |   |         14        | 2.16.5.       |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17. Masini, utilaje si instalatii  | 2.17. Masini, utilaje si          |
| comune care functioneaza independent | instalatii comune care            |
|                                      | functioneaza independent          |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.17.1.      |   |                   | 2.17.1.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.1.    |   |                   | 2.17.1.1.     |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.1.1.  |   |          8        | 2.17.1.1.1.   |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.1.2.  |   |          6        | 2.17.1.1.2.   |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.1.3.  |   |          4        | 2.17.1.1.3.   |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.2.    |   |         10        | 2.17.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.3.    |   |                   | 2.17.1.3.     |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.3.1.  |   |          8        | 2.17.1.3.1.   |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.3.2.  |   |          6        | 2.17.1.3.2.   |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.3.3.  |   |          3        | 2.17.1.3.3.   |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.4.    |   |         10        | 2.17.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.5.    |   |          8        | 2.17.1.4.     |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.6.    |   |         10        | 2.17.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.1.7.    |   |         10        | 2.17.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.      |   |                   | 2.17.2.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.1.    |   |         12        | 2.17.2.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.2.    |   |         10        | 2.17.2.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.2.1.  |   |         20        | 2.17.2.2.1.   |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.3.    |   |         10        | 2.17.2.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.2.4.    |   |         10        | 2.17.2.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.3.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.3.1.    |   |          8        | 2.17.3.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.3.2.    |   |         10        | 2.17.3.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.4.      |   |         10        | 2.17.2.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.5.      |   |         12        | 2.17.6.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.17.6.      | a |         25        | 2.17.4.   | a |         20        |
|              | b |         20        |           | a |         20        |
|              | c |         12        |           | b |         12        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.17.7.      | a |         15        | 2.17.5.   | a |         15        |
|              | b |         12        |           | a |         12        |
|              | c |         10        |           | b |         10        |
|______________|___|___________________|___________|___|___________________|
| 3.18. Utilaje    |                   | 2.18. Utilaje |                   |
| specifice        |                   | specifice     |                   |
| productiei de    |         15        | productiei de |         15        |
| electrozi din    |                   | electrozi din |                   |
| grafit           |                   | grafit        |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 3.19. Alte masini,                   | 2.19. Alte    |                   |
| utilaje si       |                   | masini, utilaje                   |
| instalatii pentru|         10        | si instalatii |         10        |
| productia        |                   | pentru        |                   |
| industriala      |                   | productia     |                   |
|                  |                   | industriala   |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
|                  |                   | 2.19.1.       |          5        |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 3.20. Masini si utilaje pentru       | 2.20. Masini si utilaje pentru    |
| constructii                          | constructii                       |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.20.1.      |   |                   | 2.20.1        |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.1.1.    |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.1.1.1.  |   |          6        | 2.20.1.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.1.1.2.  |   |          8        | 2.20.1.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.1.1.3.  |   |         10        | 2.20.1.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.1.2.    |   |          6        | 2.20.1.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.1.    |   |         10        | 2.20.2.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.2.    |   |          6        | 2.20.2.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.3.    |   |          6        | 2.20.2.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.4.    |   |          8        | 2.20.2.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.4.1.  |   |          3        | 2.20.2.2.     |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.4.2.  |   |          4        | 2.20.2.3.     |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.2.4.3.  |   |          6        | 2.20.2.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.3.      |   |                   | 2.20.3.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.3.1.    |   |          6        | 2.20.3.1.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.3.2.    |   |         10        | 2.20.3.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.3.3.    |   |          4        | 2.20.3.3.     |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.3.4.    |   |          8        | 2.20.3.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.4.      |   |          6        | 2.20.4.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.4.1.    |   |          3        | 2.20.4.1.     |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.5.      |   |         15        | 2.20.5.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.5.1.    |   |         20        | 2.20.5.1.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.5.2.    |   |         12        | 2.20.5.2.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.5.3.    |   |          6        | 2.20.5.3.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.6.      |   |          8        | 2.20.6.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.6.1.    |   |         10        | 2.20.6.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.6.2.    |   |          4        | 2.20.6.1.     |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.      |   |          8        | 2.20.7.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.1.    |   |          4        | 2.20.7.1.     |          4        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.2.    |   |          7        | 2.20.7.2.     |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.3.    |   |         10        | 2.20.7.3.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.4.    |   |         10        | 2.20.7.4.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.7.5.    |   |          8        | 2.20.7.5.     |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.8.      |   |          8        | 2.20.8.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.20.9.      |   |          6        | 2.20.9.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21. Masini, utilaje si instalatii  | 2.21. Masini, utilaje si          |
| pentru agricultura                   | instalatii pentru agricultura     |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.21.1.      |   |                   | 2.21.1.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.1.    |   |          8        | 2.21.1.1.     |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.2.    |   |         10        | 2.21.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.2.1.  |   |          7        | 2.21.1.2.1.   |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.3.    |   |          8        | 2.21.1.1.     |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.4.    |   |         10        | 2.21.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.1.5.    |   |         11        | 2.21.1.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.      |   |         12        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.1.    |   |         12        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.2.    |   |         10        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.3.    |   |         12        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.4.    |   |         12        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.5.    |   |         12        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.2.6.    |   |         10        | 2.21.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.3.      |   |         10        | 2.21.3.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.21.4.      |   |         16        | 2.21.4.       |         16        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22. Masini, utilaje si instalatii  | 2.22. Masini, utilaje si          |
| pentru transporturi si               | instalatii pentru transporturi si |
| telecomunicatii                      | telecomunicatii                   |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.22.1.      |   |                   | 2.22.1.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.1.1.    |   |         10        | 2.22.1.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.1.2.    |   |         20        | 2.22.1.2.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.1.3.    |   |         20        | 2.22.1.2.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.1.4.    |   |         14        | 2.22.1.3.     |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.2.      |   |         12        | 2.22.2.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.      |   |                   | 2.22.3.       |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.1.    |   |         11        | 2.22.3.1.     |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.2.    |   |          5        | 2.22.3.2.     |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.3.    |   |         20        | 2.22.3.4.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.4.    |   |         25        | 2.22.3.3.     |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.5.    |   |         25        | 2.22.3.3.     |         25        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.6.    |   |         20        | 2.22.3.4.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.3.7.    |   |         20        | 2.22.3.5.     |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.4.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.4.1.    |   |         12        | 2.22.4.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.4.2.    |   |         10        | 2.22.4.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.5.      |   |                   |               |                   |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.5.1.    |   |         15        | 2.22.5.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.5.2.    |   |         12        | 2.22.5.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.5.2.1.  |   |         18        | 2.22.5.1.     |         18        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.5.2.2.  |   |         10        | 2.22.5.3.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.      |   |          7        | 2.22.6.       |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.1.    |   |         13        | 2.22.6.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.2.    |   |         12        | 2.22.6.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.3.    |   |         10        | 2.22.6.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.4.    |   |         13        | 2.22.6.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.5.    |   |          5        | 2.22.6.3.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.6.    |   |          6        | 2.22.6.3.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.6.7.    |   |         10        | 2.22.6.2.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.7.      |   |          6        | 2.22.7.       |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.22.7.1.    |   |         12        | 2.22.7.1.     |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23. Masini, utilaje si instalatii  | 2.23. Masini, utilaje si          |
| pentru circulatia marfurilor         | instalatii pentru circulatia      |
|                                      | marfurilor                        |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.23.1.      |   |          7        | 2.23.1.       |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.2.      |   |         10        | 2.23.3.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.2.1.    |   |          7        | 2.23.3.1.     |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.3.      |   |         10        | 2.23.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.4.      |   |         10        | 2.23.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.5.      |   |         10        | 2.23.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.6.      |   |          9        | 2.23.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.7.      |   |         15        | 2.23.4.       |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.23.8.      |   |          7        | 2.23.5.       |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24. Masini, utilaje si instalatii  | 2.24. Masini, utilaje si          |
| pentru gospodaria comunala si        | instalatii pentru gospodaria      |
| spalatorii                           | comunala si spalatorii            |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.24.1.      |   |         10        | 2.24.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.2.      |   |          8        | 2.24.2.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.3.      |   |         14        | 2.24.3.       |         14        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.3.1.    |   |         18        | 2.24.3.1.     |         18        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.4.      |   |         24        | 2.24.4.       |         24        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.4.1.    |   |         10        | 2.24.4.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.4.2.    |   |         30        | 2.24.4.2.     |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.4.3.    |   |         40        | 2.24.4.       |         24        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.5.      |   |         10        | 2.24.5.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.24.6.      |   |          8        | 2.24.6.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25. Masini, utilaje si instalatii  | 2.25. Masini, utilaje si          |
| pentru ocrotirea sanatatii           | instalatii pentru ocrotirea       |
|                                      | sanatatii                         |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.25.1.      |   |         10        | 2.25.2.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.1.1.    |   |          6        | 2.25.2.1.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.2.      |   |         10        | 2.25.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.3.      |   |         10        | 2.25.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.4.      |   |         12        | 2.25.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.5.      |   |         15        | 2.25.3.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.6.      |   |         12        | 2.25.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.25.7.      |   |         10        | 2.25.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26. Alte masini, utilaje si        | 2.26. Alte masini, utilaje si     |
| instalatii                           | instalatii                        |
|______________________________________|___________________________________|
| 3.26.1.      |   |         10        | 2.26.1.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.1.1.    |   |          6        | 2.26.1.1.     |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.2.      |   |         12        | 2.26.2.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.2.1.    |   |         15        | 2.26.2.1.     |         15        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.3.      |   |          8        | 2.26.4.       |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.4.      |   |         10        | 2.26.3.       |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.4.1.    |   |         50        | 2.26.3.1.     |         50        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.5.      |   |         12        | 2.26.5.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 3.26.6.      |   |         12        | 2.26.5.       |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| GRUPA 4. APARATE SI INSTALATII DE    | GRUPA 3. APARATE SI INSTALATII DE |
| MASURARE, CONTROL SI REGLARE         | MASURARE, CONTROL SI REGLARE      |
|______________________________________|___________________________________|
| 4.1. Aparate si instalatii pentru    | 3.1. Aparate si instalatii pentru |
| masurarea marimilor geometrice       | masurarea marimilor geometrice    |
| mecanice si acustice                 | mecanice si acustice              |
|______________________________________|___________________________________|
| 4.1.1.       |   |         10        | 3.1.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.1.2.       |   |         10        | 3.1.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.1.2.1.     |   |         20        | 3.1.1.1.      |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.2. Aparate si  |         10        | 3.2. Aparate  |         10        |
| instalatii pentru|                   | si instalatii |                   |
| masurarea        |                   | pentru        |                   |
| timpului,        |                   | masurarea     |                   |
| frecventei si    |                   | timpului,     |                   |
| marimilor        |                   | frecventei si |                   |
| cinematice       |                   | marimilor     |                   |
|                  |                   | cinematice    |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.2.1.       |   |         14        | 3.2.1.        |         12        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.2.2.       |   |         10        | 3.2.2.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.2.2.1.     |   |          7        | 3.2.2.1.      |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.3. Aparate si  |         10        | 3.3. Aparate  |         10        |
| instalatii pentru|                   | si instalatii |                   |
| masurarea        |                   | pentru        |                   |
| marimilor        |                   | masurarea     |                   |
| electrice,       |                   | marimilor     |                   |
| electromagnetice |                   | electrice,    |                   |
| si radiometrice  |                   | electro-      |                   |
|                  |                   | magnetice si  |                   |
|                  |                   | radiometrice  |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.3.1.       |   |          6        | 3.3.1.        |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.4. Aparate si  |         10        | 3.4. Aparate  |         10        |
| instalatii pentru|                   | si instalatii |                   |
| masurarea        |                   | pentru        |                   |
| marimilor        |                   | masurarea     |                   |
| termice si       |                   | marimilor     |                   |
| fotometrice      |                   | termice si    |                   |
|                  |                   | fotometrice   |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.4.1.       |   |          6        | 3.4.1.        |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.4.2.       |   |          5        | 3.4.1.        |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.4.3.       |   |          8        | 3.4.2.        |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.5. Aparate si  |         10        | 3.5. Aparate  |         10        |
| instalatii pentru|                   | si instalatii |                   |
| masurarea        |                   | pentru        |                   |
| marimilor        |                   | masurarea     |                   |
| analitice (de    |                   | marimilor     |                   |
| material, de     |                   | analitice (de |                   |
| structura si de  |                   | material, de  |                   |
| compozitie)      |                   | structura si  |                   |
| aparate si       |                   | de compozitie)|                   |
| instalatii pentru|                   | aparate si    |                   |
| incercarea       |                   | instalatii    |                   |
| materialelor,    |                   | pentru        |                   |
| elementelor si a |                   | incercarea    |                   |
| produselor       |                   | materialelor, |                   |
|                  |                   | elementelor si|                   |
|                  |                   | a produselor  |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.5.1.       |   |         30        | 3.5.1.        |         30        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.6. Utilaje si  |         15        | 3.6. Utilaje  |         10        |
| accesorii de     |                   | si accesorii  |                   |
| laborator        |                   | de laborator  |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.6.1.       |   |          5        | 3.6.1.        |          5        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 4.7. Aparate si  |          5        | 3.7. Aparate  |          5        |
| instalatii pentru|                   | si instalatii |                   |
| cercetare        |                   | pentru        |                   |
| stiintifica      |                   | cercetare     |                   |
|                  |                   | stiintifica   |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.8. Instalatii  |         10        | 3.8. Instalatii         10        |
| pentru comanda si|                   | pentru comanda|                   |
| reglarea automata|                   | si reglarea   |                   |
| a proceselor     |                   | automata a    |                   |
| tehnologice,     |                   | proceselor    |                   |
| pentru           |                   | tehnologice,  |                   |
| semnalizare si   |                   | pentru        |                   |
| telemasurare     |                   | semnalizare si|                   |
|                  |                   | telemasurare  |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 4.9. Calculatoare|          6        | 3.9.          |          3        |
| electronice si   |                   | Calculatoare  |                   |
| echipamente      |                   | electronice   |                   |
| periferice       |                   | si echipamente|                   |
|                  |                   | periferice.   |                   |
|                  |                   | Masini si     |                   |
|                  |                   | aparate de    |                   |
|                  |                   | casa, control |                   |
|                  |                   | si facturat   |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
|         GRUPA 5.                     |            GRUPA 4.               |
|    MIJLOACE DE TRANSPORT             |     MIJLOACE DE TRANSPORT         |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.1. Mijloace de transport feroviar  | 4.1. Mijloace de transport        |
|                                      | feroviar                          |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.1.1.       |   |         20        | 4.1.1.        |         20        |
| 5.1.2.       |   |         20        | 4.1.1.        |         20        |
| 5.1.3.       |   |         20        | 4.1.1.        |         20        |
| 5.1.4.       |   |         10        | 4.1.2.        |         10        |
| 5.1.5.       |   |         20        | 4.1.1.        |         20        |
| 5.1.6.       |   |         10        | 4.1.2.        |         10        |
| 5.1.7.       |   |         18        | 4.1.3.        |         18        |
| 5.1.8.       |   |         20        | 4.1.1.        |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.2. Mijloace de transport auto      | 4.2. Mijloace de transport auto   |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.2.1.       |   |                   | 4.2.1.        |                   |
| 5.2.1.1.     |   |          5        | 4.2.1.1.      |          5        |
|              |   |                   | 4.2.1.1.1.    |          4        |
| 5.2.1.2.     |   |          6        | 4.2.1.2.      |          6        |
| 5.2.1.3.     |   |          9        | 4.2.1.3.      |          9        |
| 5.2.1.3.1.   |   |          8        | 4.2.1.3.1.    |          8        |
| 5.2.1.4.     |   |          4        | 4.2.1.4.      |          4        |
| 5.2.2.       |   |                   | 4.2.2.        |                   |
| 5.2.2.1.     |   |          5        | 4.2.2.1.      |          5        |
| 5.2.2.2.     |   |          6        | 4.2.2.2.      |          6        |
| 5.2.2.3.     |   |          5        | 4.2.2.1.      |          5        |
| 5.2.2.4.     |   |          6        | 4.2.2.2.      |          6        |
| 5.2.2.5.     |   |          4        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.6.     |   |          5        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.7.     |   |          5        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.8.     |   |          6        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.9.     |   |          5        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.10.    |   |          6        | 4.2.2.3.      |          5        |
| 5.2.2.11.    |   |          6        | 4.2.2.4.      |          6        |
| 5.2.2.12.    |   |          5        | 4.2.2.5.      |          5        |
| 5.2.2.13.    |   |          6        | 4.2.2.6.      |          6        |
| 5.2.2.14.    |   |          8        | 4.2.2.7.      |          8        |
| 5.2.2.15.    |   |          6        | 4.2.2.6.      |          6        |
| 5.2.2.16.    |   |          6        | 4.2.2.6.      |          6        |
| 5.2.2.17.    |   |          5        | 4.2.2.9.2.    |          5        |
| 5.2.2.18.    |   |          4        | 4.2.2.8.      |          4        |
| 5.2.2.19.    |   |                   | 4.2.2.9.      |                   |
| 5.2.2.19.1.  |   |          6        | 4.2.2.9.1.    |          6        |
| 5.2.2.19.2.  |   |          5        | 4.2.2.9.2.    |          5        |
| 5.2.2.20.    |   |          6        | 4.2.2.6.      |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.3. Mijloace de transport naval     | 4.3. Mijloace de transport naval  |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.3.1.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.2.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.3.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.4.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.5.       |   |         25        | 4.3.4.        |         25        |
| 5.3.6.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.7.       |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.8.       |   |         18        | 4.3.5.        |         18        |
| 5.3.9.       |   |         15        | 4.3.6.        |         15        |
| 5.3.10.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.11.      |   |                   |               |                   |
| 5.3.11.1.    |   |         20        | 4.3.2.        |         20        |
| 5.3.11.2.    |   |         12        | 4.3.2.1.      |         12        |
| 5.3.12.      |   |         18        | 4.3.5.        |         18        |
| 5.3.13.      |   |         20        | 4.3.3.        |         20        |
| 5.3.13.1.    |   |         12        | 4.3.3.1.      |         12        |
| 5.3.13.2.    |   |         18        | 4.3.3.2.      |         18        |
| 5.3.13.3.    |   |         18        | 4.3.3.2.      |         18        |
| 5.3.14.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.15.      |   |                   | 4.3.7.        |                   |
| 5.3.15.1.    |   |         14        | 4.3.7.1.      |         14        |
| 5.3.15.2.    |   |         20        | 4.3.7.2.      |         20        |
| 5.3.16.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.17.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.18.      |   |         18        | 4.3.5.        |         18        |
| 5.3.19.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.20.      |   |         18        | 4.3.5.        |         18        |
| 5.3.21.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.22.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.23.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.24.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.25.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.26.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.27.      |   |         20        | 4.3.1.        |         20        |
| 5.3.28.      |   |         11        | 4.3.8.        |         11        |
| 5.3.29.      |   |         11        | 4.3.8.        |         11        |
| 5.3.30.      |   |                   |               |                   |
| 5.3.30.1.    |   |         11        | 4.3.9.        |         11        |
| 5.3.30.2.    |   |         15        | 4.3.9.1.      |         15        |
| 5.3.31.      |   |          8        | 4.3.10.       |          8        |
| 5.3.32.      |   |         11        | 4.3.8.        |         11        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.4. Mijloace de transport aerian    | 4.4. Mijloace de transport aerian |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.4.1.       |   |         12        | 4.4.1.        |         18        |
| 5.4.2.       |   |          6        | 4.4.2.        |          6        |
| 5.4.3.       |   |          6        | 4.4.3.        |          6        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.5. Mijloace specifice pentru       | 4.5. Mijloace specifice pentru    |
| transportul urban de calatori        | transportul urban de calatori     |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.5.1.       |   |         14        | 4.5.1.        |         14        |
| 5.5.2.       |   |          8        | 4.5.2.        |          8        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.6. Utilaje si instalatii de        | 4.6. Utilaje si instalatii de     |
| transport si ridicat                 | transport si ridicat              |
|______________________________________|___________________________________|
| 5.6.1.       |   |         10        | 4.6.1.        |         10        |
| 5.6.2.       |   |         15        | 4.6.2.        |         15        |
| 5.6.2.1.     |   |         12        | 4.6.2.1.      |         12        |
| 5.6.2.2.     |   |         10        | 4.6.2.2.      |         10        |
| 5.6.2.3.     |   |                   |               |                   |
| 5.6.2.3.1.   |   |         10        | 4.6.2.3.      |         10        |
| 5.6.2.3.2.   |   |          8        | 4.6.2.3.      |         10        |
| 5.6.2.3.3.   |   |         10        | 4.6.2.3.      |         10        |
| 5.6.3.       |   |         10        | 4.6.1.        |         10        |
| 5.6.3.1.     |   |         20        | 4.6.1.1.      |         20        |
| 5.6.3.2.     |   |         15        | 4.6.1.2.      |         15        |
| 5.6.4.       |   |                   | 4.6.3.        |                   |
| 5.6.4.1.     |   |          7        | 4.6.3.1.      |          7        |
| 5.6.4.2.     |   |         10        | 4.6.3.2.      |         10        |
| 5.6.5.       |   |         10        | 4.6.4.        |         10        |
| 5.6.5.1.     |   |         12        | 4.6.4.1.      |         12        |
| 5.6.5.2.     |   |          8        | 4.6.4.2.      |          8        |
| 5.6.5.3.     |   |          4        | 4.6.4.3.      |          4        |
| 5.6.5.4.     |   |         12        | 4.6.4.4.      |         12        |
| 5.6.6.       |   |         12        | 4.6.5.        |         12        |
| 5.6.7.       |   |         10        | 4.6.6.        |         10        |
| 5.6.7.1.     |   |          7        | 4.6.6.1.      |          7        |
| 5.6.8.       |   |         10        | 4.6.7.        |         10        |
| 5.6.8.1.     |   |          6        | 4.6.7.1.      |          6        |
| 5.6.9.       |   |         20        | 4.6.8.        |         20        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 5.7. Mijloace de |          7        | 4.7. Mijloace |          7        |
| transport cu     |                   | de transport  |                   |
| tractiune animala|                   | tractiune     |                   |
|                  |                   | animala       |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
|   GRUPA 6. ANIMALE SI PLANTATII      | GRUPA 5. ANIMALE SI PLANTATII     |
|______________________________________|___________________________________|
| 6.1. Animale                         | 5.1. Animale                      |
|______________________________________|___________________________________|
| 6.1.1.       |   |         10        | 5.1.1.        |         10        |
| 6.1.2.       |   |          7        | 5.1.2.        |          7        |
| 6.1.3.       |   |          5        | 5.1.3.        |          5        |
| 6.1.4.       |   |         10        | 5.1.1.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 6.2. Plantatii                       | 5.2. Plantatii                    |
|______________________________________|___________________________________|
| 6.2.1.       |   |         20        | 5.2.1.        |         20        |
| 6.2.2.       |   |         12        | 5.2.2.        |         12        |
| 6.2.3.       |   |         30        | 5.2.3.        |         30        |
| 6.2.4.       |   |          8        | 5.2.4.        |          8        |
| 6.2.5.       |   |          5        | 5.2.5.        |          5        |
| 6.2.6.       |   |                   | 5.2.6.        |                   |
| 6.2.6.1.     |   |         20        | 5.2.6.1.      |         20        |
| 6.2.6.2.     |   |         15        | 5.2.6.2.      |         15        |
| 6.2.7.       |   |         17        | 5.2.7.        |         17        |
| 6.2.8.       |   |                   | 5.2.8.        |                   |
| 6.2.8.1.     |   |         60        | 5.2.8.1.      |         60        |
| 6.2.8.2.     |   |         30        | 5.2.8.1.      |         30        |
| 6.2.9.       |   |         10        | 5.2.9.        |          7        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
|   GRUPA 7. UNELTE, DISPOZITIVE,      |    GRUPA 6. MOBILIER, APARATURA   |
|   INSTRUMENTE, MOBILIER              |    BIROTICA SI ALTE ACTIVE        |
|   SI APARATURA BIROTICA              |    CORPORALE                      |
|______________________________________|___________________________________|
| 7.1. Unelte,     |          5        | 2.19.1.       |          5        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| folosite in      |                   |               |                   |
| industrie        |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.2. Unelte,     |          4        | 2.20.10.      |          4        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| folosite in      |                   |               |                   |
| constructii      |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.3. Unelte,     |          4        | 2.21.5.       |          4        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| folosite in      |                   |               |                   |
| agricultura      |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.4. Unelte,     |          5        | 2.22.8.       |          5        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| pentru           |                   |               |                   |
| transporturi si  |                   |               |                   |
| telecomunicatii  |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.5. Unelte,     |          6        | 2.23.6.       |          6        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| pentru           |                   |               |                   |
| circulatia       |                   |               |                   |
| marfurilor       |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.5.1.       |   |         10        | 2.23.6.1.     |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 7.6. Unelte,     |          6        | 2.26.5.1.     |          6        |
| dispozitive si   |                   |               |                   |
| instrumente      |                   |               |                   |
| pentru           |                   |               |                   |
| frizerie,        |                   |               |                   |
| coafura,         |                   |               |                   |
| cosmetica        |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.7. Accesorii de|          6        | 2.27.         |          6        |
| productie        |                   |               |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|
| 7.8. Mobilier                        | 6.1. Mobilier                     |
|______________________________________|___________________________________|
| 7.8.1.       |   |         15        | 6.1.1.        |         15        |
| 7.8.1.1.     |   |         50        | 6.3.2.        |         50        |
| 7.8.2.       |   |         10        | 6.1.1.        |         15        |
| 7.8.3.       |   |          3        | 6.1.2.        |          3        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| 7.9. Aparatura birotica              | 6.2. Aparatura birotica           |
|______________________________________|___________________________________|
| 7.9.1.       |   |          5        | 6.2.1.        |          5        |
| 7.9.2.       |   |          5        | 6.2.2.        |          5        |
| 7.9.3.       |   |         10        | 6.1.4.        |         10        |
|______________|___|___________________|_______________|___________________|
| GRUPA 8. ACTIVE  |         10        | 6.4. Active   |         10        |
| CORPORALE MOBILE |                   | corporale     |                   |
| NEREGASITE IN    |                   | mobile        |                   |
| CAPITOLELE       |                   | neregasite in |                   |
| ANTERIOARE       |                   | grupele si    |                   |
|                  |                   | subgrupele    |                   |
|                  |                   | anterioare    |                   |
|__________________|___________________|_______________|___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 964/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 964 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu