E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din 13 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                CATALOGUL
privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

    I. Dispozitii generale

    1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar.
    2. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. In consecinta, durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.
    3. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si in familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in trei grupe principale si anume:
    - Grupa 1 - Constructii;
    - Grupa 2 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
    - Grupa 3 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.
    Catalogul se aplica in mod unitar de catre agentii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial, cat si de catre institutiile publice, asigurand determinarea in mod unitar a amortizarii capitalului imobilizat in active corporale.
    4. In prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.

    II. Modul de utilizare a catalogului

    1. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:
    a) codul de clasificare;
    b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dupa caz, mijloacelor fixe amortizabile;
    c) limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, in ani.
    2. Pentru stabilirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv in clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, dupa caz.
    De exemplu:
    a) Pentru a stabili durata normala de functionare a mijlocului fix "gara" se va cauta in clasificare:
    - grupa 1.     Constructii;
    - subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
    - clasa 1.3.1  Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, ...
    Astfel la codul 1.3.1 se gaseste o durata normala de functionare cuprinsa intre 32 - 48 ani. La punerea in functiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.
    In acest caz mijlocul fix gara este definit drept cladire.
    Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care se desfasoara o activitate umana de locuire, de productie, de invatamant, de sanatate, de cultura, de agrement, de servicii, de administratie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.
    b) Pentru a stabili durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu imbracaminte de beton asfaltic se va cauta in clasificare:
    - grupa 1.         Constructii;
    - subgrupa 1.3     Constructii pentru transporturi, posta si
                       telecomunicatii;
    - clasa 1.3.7      Infrastructura drumuri (publice, industriale, ...) ...
    - subclasa 1.3.7.2 Cu imbracaminte din beton asfaltic ...
    Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste o durata normala de functionare cuprinsa intre 20 - 30 ani, limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.
    c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de functionare se gaseste astfel:
    - grupa 2.             Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
                           plantatii;
    - subgrupa 2.1         Echipamente tehnologice (masini, utilaje ...);
    - clasa 2.1.17         Masini, utilaje si instalatii comune care
                           functioneaza ...;
    - subclasa 2.1.17.2    Masini ... pentru prelucrarea mecanica a ..., mori;
    - familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.
    Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeste din catalog o durata normala de functionare cuprinsa intre 12 - 18 ani, limite intre care se poate stabili, la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.
    3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se vor avea in vedere urmatoarele:
    - Grupa 1 "Constructii" corespunde cu vechea grupa 1 "Constructii";
    - Grupa 2 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); grupa 3 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport"; grupa 5 "Animale si plantatii";
    - Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" corespunde cu vechea grupa 6 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".
    4. In anexa la catalog, se prezinta Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare si duratele normale de functionare prevazute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998 si cele din prezentul catalog, care va asigura o incadrare corecta a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu.
    5. Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu, a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii pana la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei:

               DC
    DR = (1 - ----) x DN
               DV

    in care:
    DR - durata normala de functionare ramasa, in ani;
    DC - durata normala de functionare consumata pana la 31 decembrie 2004, in ani;
    DV - durata normala de functionare dupa vechiul catalog aprobat prin H.G. nr. 964/98, in ani;
    DN - durata normala de functionare stabilita intre limitele minime si maxime prevazute in noul catalog, in ani.

    De exemplu:
    O rampa de incarcare-descarcare are o durata normala de functionare dupa vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durata de functionare consumata DC = 24 ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de functionare ramasa se determina astfel:

               24
    DR = (1 - ----) x 30 = 12 ani
               40

    In acest caz valoarea ramasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata in urmatorii 12 ani.
    6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de functionare in cadrul plajei indicate in catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regasit in vechiul catalog si pot fi asimilate altor grupe in noul catalog.

    III. Alte precizari

    1. Pentru mijloacele fixe noi achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2005 se vor inscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din noul catalog.
    Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.
    In acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice, rezultand astfel amortizarea/km, sau pe ora de functionare.
    Amortizarea lunara se determina prin inmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de functionare.
    2. Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.
    Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
    In cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.
    Amortizarea acestor investitii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20% . Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
    Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.
    3. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.
    In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
    4. Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.
    5. Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din functiune.
    6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.
    Bunurile prevazute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizari financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.
    7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare.
    In aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaza de catre persoanele juridice, autorizate in conditiile legii, sa desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

    CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A
                              MIJLOACELOR FIXE

 ______________________________________________________________________________
| CODUL DE    |               DENUMIREA ACTIVELOR FIXE             |DURATE     |
| CLASIFICARE |                                                    |NORMALE DE |
|             |                                                    |FUNCTIONARE|
|             |                                                    |  - ANI -  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|     0       |                         1                          |     2     |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|                                                                              |
|                             Grupa 1. CONSTRUCTII                             |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1.        | Constructii industriale                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.1.      | Cladiri industriale in afara de cladirile din:     |  40 - 60  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.1.1.    | - industria alimentara, industria materialelor de  |  28 - 42  |
|             | constructii, industria metalurgica si industria    |           |
|             | siderurgica;                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.1.2.    | - industria chimica.                               |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.2.      | Constructii usoare cu structuri metalice (hale de  |  16 - 24  |
|             | productie, hale de montaj etc.) in afara de:       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.2.1.    | - baraci, soproane etc.                            |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.3.      | Centrale hidroelectrice, statii si posturi de      |  40 - 60  |
|             | transformare, statii de conexiuni, in afara de:    |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.3.1.    | - constructii speciale metalice;                   |  32 - 48  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.3.2.    | - constructii speciale din beton                   |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.4.      | Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice,     |  32 - 48  |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.4.1.    | - cladirea reactorului                             |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.5.      | Piste si platforme                                 |           |
| 1.1.5.1.    | - din beton;                                       |  24 - 36  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.5.2.    | - din balast, macadam.                             |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.6.      | Sonde de titei, gaze, sare si platforme marine de  |           |
|             | foraj si extractie.                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.6.1.    | - sonde de titei, gaze si sare                     |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.1.6.2.    | - platforme marine de foraj si extractie           |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.7.      | Turnuri de extractie miniera.                      |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.8.      | Puturi de mina, galerii, planuri inclinate si      |  20 - 30  |
|             | rampe de put.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.9.      | Structuri de sustinere, estacade si culoare pentru |  24 - 36  |
|             | transportoare cu banda.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.10.     | Rampe de incarcare-descarcare.                     |  25 - 35  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.11.     | Constructii miniere subterane: pentru personal;    |  20 - 30  |
|             | gari si remize; statii de pompare; statii de       |           |
|             | compresoare; canale pentru aeraj; buncare;         |           |
|             | suitori-coboratori etc.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.12.     | Cosuri de fum si turnuri de racire                 |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.13.     | Iazuri pentru decantarea sterilului                |  12 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.14.     | Camere de fum, de desprafuire, de uscare.          |  28 - 42  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.15.     | Lucrari de constructii de decoperta pentru         |   8 - 12  |
|             | exploatari miniere                                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.16.     | Poligoane de incercari experimentale in aer liber  |  12 - 18  |
|             | sau in incaperi inchise.                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.1.17.     | Alte constructii industriale neregasite in cadrul  |  24 - 36  |
|             | subgrupei 1.1.                                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.2.        | Constructii agricole                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.1.      | Cladiri agrozootehnice                             |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.2.      | Constructii agricole usoare (baraci, magazii,      |   8 - 12  |
|             | soproane, cabane)                                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.3.      | Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale     |  16 - 24  |
|             | (constructii de compostare).                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.4.      | Silozuri pentru furaje                             |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.5.      | Silozuri pentru depozitarea si conservarea         |  28 - 42  |
|             | cerealelor.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.6.      | Patule pentru depozitarea porumbului.              |  20 - 30  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.7.      | Constructii pentru cresterea animalelor si         |  20 - 30  |
|             | pasarilor, padocuri.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.8.      | Helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare;    |  24 - 36  |
|             | baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura.        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.9.      | Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole.  |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.10.     | Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii:           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.2.10.1.   | - din zidarie, beton, metal sau lemn si sticla.    |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.2.10.2.   | - constructie usoara din lemn si folie din masa    |   2 - 4   |
|             | plastica.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.2.11.     | Alte constructii agricole neregasite in cadrul     |  16 - 24  |
|             | subgrupei 1.2.                                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.3.        | Constructii pentru transporturi posta si           |           |
|             | telecomunicatii                                    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.1.      | Cladiri pentru transporturi: autogari, gari,       |  32 - 48  |
|             | statii pentru metrou, aeroporturi, porturi,        |           |
|             | hangare, depouri, garaje, ateliere, in afara de:   |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.1.1.    | - cladiri usoare cu structura metalica             |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.2.      | Infrastructura pentru transport feroviar cu:       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.2.1.    | - ecartament normal si larg.                       |  40 - 60  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.2.2.    | - ecartament normal pentru metrou.                 |  32 - 48  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.2.3.    | - ecartament ingust, inclusiv forestier.           |  28 - 42  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.2.4.    | - ecartament ingust minier.                        |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.3.      | Infrastructura si statii de tramvaie.              |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.4.      | Retele electrice de contact pentru tractiune       |           |
|             | electrica:                                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.4.1.    | - pentru linii de cale ferata.                     |  24 - 36  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.4.2.    | - pentru linii de tramvaie si troleibuze.          |  20 - 30  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.4.3.    | - pentru linii de cale ferata miniera.             |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.5.      | Constructii pentru transport feroviar: peroane;    |  24 - 36  |
|             | treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de         |           |
|             | incarcare-descarcare; pentru alimentare si revizie |           |
|             | locomotive; canale de coborat osii; fundatii de    |           |
|             | placi turnante si pod bascula; canale de zgura etc.|           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.6.      | Aparate de cale.                                   |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.7.      | Infrastructura drumuri (publice, industriale,      |           |
|             | agricole), alei, strazi si autostrazi, cu toate    |           |
|             | accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje,    |           |
|             | parapete, marcaje, semne de circulatie):           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.7.1.    | - cu imbracaminte din balast, pamant stabilizat    |  16 - 24  |
|             | sau macadam.                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.7.2.    | - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe  |  20 - 30  |
|             | fundatie supla.                                    |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.7.3.    | - cu imbracaminte din beton de ciment.             |  28 - 42  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.7.4.    | - Infrastructura drumuri forestiere                |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.8.      | Piste pentru aeroporturi si platforme de           |  32 - 48  |
|             | stationare pentru avioane si autovehicole.         |           |
|             | Constructii aeroportuare.                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.9.      | Cheiuri, estacade si docuri pentru nave.           |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.10.     | Cale pentru montarea si lansarea navelor:          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.10.1.   | - File din lemn.                                   |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.10.2.   | - File din beton, beton armat.                     |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.11.     | Canale pentru navigatie.                           |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.12.     | Constructii accesorii pentru transport rutier,     |  24 - 36  |
|             | aerian, naval.                                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.13.     | Linii de funiculare pentru exploatari miniere si   |           |
|             | industriale:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.13.1.   | - pe stalpi din lemn.                              |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.13.2.   | - pe stalpi din metal sau beton armat.             |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.14.     | Linii funiculare pentru personal; statii si        |           |
|             | constructii de protectie:                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.14.1.   | - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri.      |  20 - 30  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.14.2.   | - multilifturi pentru schi.                        |   9 - 15  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.15.     | Linii funiculare forestiere de tip usor.           |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.16.     | Planuri inclinate supraterane.                     |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.17.     | Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru        |           |
|             | transporturi feroviare si rutiere; viaducte:       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.17.1.   | - din lemn.                                        |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.17.2.   | - din zidarie, beton armat sau metal.              |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.18.     | Tunele.                                            |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.19.     | Cladiri pentru posta, telecomunicatii: centrale    |  36 - 54  |
|             | telefonice, statii de emisie radio, studiouri      |           |
|             | pentru radio, televiziune etc.                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.20.     | Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii        |   9 - 15  |
|             | (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console etc).|           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.21.     | Retele si canalizatii subterane de comunicatii     |  16 - 24  |
|             | urbane si interurbane, in afara de: |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.3.21.1.   | - Suport de transmisiuni de telecomunicatii pe     |   8 - 12  |
|             | sisteme de cabluri cu fibra optica (submarine,     |           |
|             | subfluviale).                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.22.     | Platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene|   9 - 15  |
|             | de radiotelefonie, telefonie mobila, radio si TV.  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.23.     | Cabine telefonice.                                 |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.24.     | Constructii usoare pentru transporturi si          |   8 - 12  |
|             | telecomunicatii (baraci, magazii, soproane,        |           |
|             | cabane).                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.3.25.     | Alte constructii pentru transporturi, posta si     |  20 - 30  |
|             | telecomunicatii neregasite in cadrul subgrupei 1.3.|           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.4.        | Constructii hidrotehnice                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.1.      | Baraje si constructii accesorii baraje (ecluze,    |  40 - 60  |
|             | deversoare, porturi si fronturi de asteptare,      |           |
|             | disipatoare de energie, goliri de fund, canale de  |           |
|             | derivatie).                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.2.      | Diguri (de aparare; de compartimentare; de         |           |
|             | dirijare a curentilor), consolidari de maluri,     |           |
|             | praguri; pinteni; anrocamente si casoaie; cleonaje:|           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.4.2.1.    | - din fascine; lemn cu bolovan sau piatra;         |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.4.2.2.    | - din piatra bruta; blocuri de beton; zidarie de   |  24 - 36  |
|             | piatra; beton armat.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.3.      | Canale de aductiune.                               |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.4.      | Pereuri.                                           |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.5.      | Constructii hidrotehnice, hidrometrice,            |  32 - 48  |
|             | hidrometeorologice, oceanografice, platforme       |           |
|             | meteorologice; in afara.                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.4.5.1.    | - constructii usoare.                              |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.6.      | Lacuri artificiale de acumulare                    |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.4.7.      | Alte constructii hidrotehnice neregasite in cadrul |  24 - 36  |
|             | subgrupei                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.5.        | Constructii pentru afaceri, comert, depozitare.    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.1.      | Centre de afaceri.                                 |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.2.      | Cladiri comerciale pentru depozitare-comercializare|  32 - 48  |
|             | si distributie. Magazine.                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.3.      | Constructii pentru depozitarea marfurilor de larg  |  24 - 36  |
|             | consum, a marfurilor industriale, a materialelor   |           |
|             | de constructii si a produselor agricole.           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.4.      | Constructii pentru depozitarea si comercializarea  |  20 - 30  |
|             | produselor petrolifere (benzinarii etc.).          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.5.      | Constructii pentru depozitarea explozibililor,     |  20 - 30  |
|             | carburantilor si lubrifiantilor.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.6.      | Silozuri pentru agregate minerale, minereuri,      |  20 - 30  |
|             | carbuni, materiale pulverulente (ciment, var,      |           |
|             | ipsos) etc.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.7.      | Rezervoare si bazine pentru depozitare, in afara   |           |
|             | de:                                                |  20 - 30  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.5.7.1.    | - rezervoare pentru depozitare cu protectie        |           |
|             | catodica                                           |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.8.      | Depozite frigorifice pentru alimente. Ghetarii.    |  20 - 30  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.9.      | Platforme pentru depozitare si activitati          |           |
|             | comerciale.                                        |  20 - 30  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.10.     | Tancuri, rezervoare, bidoane si butoaie pentru     |  24 - 36  |
|             | depozitarea bauturilor.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.11.     | Rampe de incarcare.                                |  20 - 30  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.12.     | Constructii usoare pentru afaceri, comert,         |   8 - 12  |
|             | depozitare (baraci, magazii, soproane etc.).       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.13.     | Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor si   |  20 - 30  |
|             | datelor.                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.5.14.     | Alte constructii pentru afaceri, comert,           |  16 - 24  |
|             | depozitare neregasite in cadrul subgrupei 1.5.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.6.        | Constructii de locuinte si social-culturale.       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.1.      | Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de:|  40 - 60  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.6.1.1.    | - cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si     |  32 - 48  |
|             | camine amplasate in centre industriale. WC publice.|           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.2.      | Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura si |  40 - 60  |
|             | arta; ocrotirea sanatatii; asistenta sociala;      |           |
|             | cultura fizica si agrement, in afara de:           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.6.2.1.    | - case de sanatate, bai publice si baze de         |  28 - 42  |
|             | tratament.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.3.      | Imprejmuiri din:                                   |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.6.3.1.    | - lemn;                                            |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.6.3.2.    | - zidarie, beton armat, metal.                     |  20 - 30  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.4.      | Cladiri administrative.                            |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.5.      | Constructii pentru centrale termice si puncte      |  24 - 36  |
|             | termice                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.6.      | Constructii suport pentru panouri de afisare si    |   6 - 10  |
|             | publicitate.                                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.7.      | Constructii pentru turnuri de ceas, turnuri de     |   9 - 15  |
|             | paza si alte amenajari asemanatoare.               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.6.8.      | Alte constructii de locuinte si social-culturale   |  20 - 30  |
|             | neregasite in cadrul subgrupei 1.6.                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.7.        | Constructii pentru transportul energiei electrice. |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.7.1.      | Retele de alimentare, de iluminat si linii de      |           |
|             | transport a energiei electrice:                    |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.1.1.    | - aeriene pe stalpi din lemn.                      |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.1.2.    | - aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat.  |  32 - 48  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.1.3.    | - subterane.                                       |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.7.2.      | Instalatii electrice de forta:                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.2.1.    | - aeriene sau aparente.                            |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.2.2.    | - ingropate.                                       |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.2.3.    | - in tub, canal sau tunel de protectie.            |  24 - 36  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.7.3.      | Alte constructii pentru transportul energiei       |  16 - 24  |
|             | electrice neregasite in cadrul subgrupei 1.7.      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.8.        | Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare   |           |
|             | si imbunatatiri funciare.                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.1.      | Puturi sapate sau forate.                          |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.2.      | Drenuri pentru alimentari cu apa.                  |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.3.      | Captari si prize de apa.                           |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.4.      | Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea       |           |
|             | apelor.                                            |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.5.      | Galerii pentru alimentare cu apa si evacuarea      |  32 - 48  |
|             | apelor.                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.6.      | Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv        |  24 - 36  |
|             | traversarile; retele de distributie. Galerii       |           |
|             | subterane pentru instalatii tehnico-edilitare.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.7.      | Conducte pentru canalizare, in afara de:           |  32 - 48  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.8.7.1.    | - conducte tehnologice pentru ape acide.           |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.8.      | Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a |  24 - 36  |
|             | apelor.                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.9.      | Castele de apa.                                    |  32 - 48  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.10.     | Iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului;|  16 - 24  |
|             | campuri de irigare si infiltrare, in afara de:     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.8.10.1.   | - canale de irigatii.                              |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.11.     | Rezervoare din beton armat pentru inmagazinarea    |           |
|             | apei.                                              |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.12.     | Statii de pompare si separare a apei, in afara de: |  32 - 48  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.8.12.1.   | - statii de pompare plutitoare                     |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.13.     | Constructii si instalatii tehnologice pentru       |  32 - 48  |
|             | alimentare cu apa si canalizare.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.14.     | Constructii usoare (baraci, magazii, soproane      |   8 - 12  |
|             | etc.).                                             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.8.15.     | Alte constructii pentru alimentare cu apa,         |  24 - 36  |
|             | canalizare si imbunatatiri funciare neregasite in  |           |
|             | cadrul subgrupei 1.8.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.9.        | Constructii pentru transportul si distributia      |           |
|             | petrolului, gazelor, lichidelor industriale,       |           |
|             | aerului comprimat si pentru termoficare.           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.9.1.      | Conducte magistrale pentru transportul produselor  |  20 - 30  |
|             | petrolifere, gazelor si a lichidelor industriale,  |           |
|             | inclusiv traversarile si instalatiile tehnologice, |           |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.9.1.1.    | - conducte magistrale pentru transportul produselor|  40 - 60  |
|             | petroliere prevazute cu protectie catodica.        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.9.2.      | Conducte de termoficare.                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.9.2.1.    | - aeriene sau in canale de protectie vizitabile.   |  20 - 30  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 1.9.2.2.    | - in canale nevizitabile.                          |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.9.3.      | Conducte, bransamente si instalatii tehnologice    |  12 - 18  |
|             | pentru distributia gazelor, produselor petroliere  |           |
|             | si a lichidelor industriale, apa sarata, din       |           |
|             | exteriorul si interiorul constructiilor.           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 1.9.4.      | Alte constructii pentru transportul si distributia |  16 - 24  |
|             | petrolului, gazelor, lichidelor industriale,       |           |
|             | aerului comprimat si pentru termoficare,           |           |
|             | neregasite in cadrul subgrupei 1.9.                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 1.10.       | Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.    |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|         GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE          |
|                                SI PLANTATII                                  |
|______________________________________________________________________________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.        | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI        |           |
|             | INSTALATII DE LUCRU)                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.      | Extractia si prepararea carbunilor si minereurilor |           |
|             | metalifere si nemetalifere                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.1.    | Masini, utilaje si instalatii pentru constructia   |   5 - 9   |
|             | puturilor miniere si forare miniera.               |           |
|             | Masini de havat, combine miniere si pluguri de     |           |
|             | carbune.                                           |           |
|             | Masini multifunctionale pe senile.                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.2.    | Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea    |   3 - 5   |
|             | abatajelor si pentru taiere-prelucrare.            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.3.    | Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere.   |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.4.    | Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat.      |   8 - 12  |
|             | Masini, utilaje si instalatii de sfaramare si      |           |
|             | macinare.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.5.    | Masini, utilaje si instalatii pentru clasare;      |   6 - 10  |
|             | pentru separare si concentrare (gravimetrica,      |           |
|             | magnetica, electrostatica).                        |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.6.    | Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea si |   8 - 12  |
|             | prepararea metalelor pretioase.                    |           |
|             | Masini de tabletat si brichetat sare.              |           |
|             | Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor,   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.7.    | Masini de ascutit sfredele si masini de curatat    |   4 - 8   |
|             | vagonete.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.1.8.    | Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul  |   4 - 6   |
|             | clasei 2.1.1.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.2.      | Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si      |           |
|             | extractia titeiului si gazelor                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.2.1.    | Sondeze                                            |   7 - 11  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.2.2.    | Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de   |   5 - 9   |
|             | titei si gaze                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.2.3.    | Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale,   |   8 - 12  |
|             | trolii si mese rotative.                           |           |
|             | Agregate de cimentare si fisurare.                 |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru extractia     |           |
|             | titeiului si gazelor.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.2.4.    | Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj,      |   4 - 8   |
|             | deviatii si perforari                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.2.5.    | Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul  |   6 - 10  |
|             | clasei 2.1.2.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.3.      | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia    |           |
|             | feroasa, inclusiv laminarea si trefilarea          |           |
|             | metalelor.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.3.1.    | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de  |  11 - 17  |
|             | cocs metalurgic; pentru productia fontei de prima  |           |
|             | fuziune si a feroaliajelor.                        |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru productia     |           |
|             | electrozilor de sudura.                            |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea si |           |
|             | protectia suprafetei laminatelor, tevilor si       |           |
|             | trefilatelor.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.3.2.    | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de  |  12 - 18  |
|             | otel.                                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.3.3.    | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de  |   9 - 15  |
|             | laminate.                                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru productia     |           |
|             | barelor, sarmelor si tevilor trase.                |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru productia de  |           |
|             | tevi sudate.                                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.3.4.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.1.3.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.4.      | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia    |           |
|             | neferoasa                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.4.1.    | Masini si instalatii pentru reducere, topire,      |  11 - 17  |
|             | distilare si turnare.                              |           |
|             | Cuptoare pentru prerafinare; masini si instalatii  |           |
|             | pentru convertizoare si rafinare.                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.4.2.    | Masini si instalatii pentru prelucrarea            |   9 - 15  |
|             | produselor, subproduselor si deseurilor din        |           |
|             | metalurgia neferoasa.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.4.3.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.1.4.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.5.      | Masini, utilaje si instalatii pentru constructii   |           |
|             | de masini si prelucrarea metalului                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.1.    | Masini de alezat si frezat orizontale.             |   9 - 15  |
|             | Masini de rabotat cu masa mobila.                  |           |
|             | Ciocane de forja.                                  |           |
|             | Prese de forja; prese speciale si specializate;    |           |
|             | masini de forjat; masini de rulat, indoit si       |           |
|             | debitat tabla, profile si tevi; masini auxiliare   |           |
|             | speciale pentru forja.                             |           |
|             | Masini si instalatii de incalzire pentru forja.    |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea si |           |
|             | curatirea pieselor turnate.                        |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru tratamente    |           |
|             | termice.                                           |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | productia de cabluri si conductoare.               |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | productia de materiale electroizolante si de       |           |
|             | pulberi.                                           |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate de      |           |
|             | confectionat produse din sarma (cuie, ace, tinte   |           |
|             | etc).                                              |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate de      |           |
|             | confectionat produse din tabla subtire (jucarii,   |           |
|             | ambalaje etc.).                                    |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate de      |           |
|             | confectionat autovehicule, tractoare, locomotive,  |           |
|             | vagoane.                                           |           |
|             | Masini specializate pentru confectionat nituri,    |           |
|             | suruburi, tirfoane, piulite si caiele.             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |           |
|             | constructia de nave, in afara de:                  |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.1.1.  | Linii automate de formare-turnare.                 |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.2.    | Strunguri:                                         |   8 - 12  |
|             | - paralele;                                        |           |
|             | - frontale si carusel;                             |           |
|             | - revolver, automate si semiautomate;              |           |
|             | - specializate.                                    |           |
|             | Masini de alezat. Masini de frezat.                |           |
|             | Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) si de |           |
|             | mortezat, de prelucrat roti dintate, de filetat    |           |
|             | etc., polizoare fixe.                              |           |
|             | Masini de gaurit, masini de debitat metale.        |           |
|             | Masini agregat; linii automate si semiautomate;    |           |
|             | centre de prelucrare a metalului prin aschiere.    |           |
|             | Masini de formare, miezuire si formare de precizie |           |
|             | si cu modele usor fuzibile; masini de turnat;      |           |
|             | uscatoare pentru forme si miezuri; masini, utilaje |           |
|             | si instalatii pentru elaborarea metalelor si       |           |
|             | aliajelor.                                         |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire si    |           |
|             | acoperiri metalice.                                |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii comune pentru        |           |
|             | industria electrotehnica.                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | productia de transformatoare.                      |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | productia de masini electrice rotative.            |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | productia de aparataj de inalta si joasa tensiune, |           |
|             | de aparate electrice, telefonice si de masurare.   |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | fabricatia de produse electrochimice si surse de   |           |
|             | iluminat.                                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | prelucrarea metalului prin procedee speciale       |           |
|             | (ultrasunete etc).                                 |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |           |
|             | constructii aeronautice.                           |           |
|             | Masini specializate pentru confectionat armaturi   |           |
|             | si fitinguri.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.3.    | Masini specializate pentru confectionat arcuri.    |   9 - 15  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.4.    | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |   6 - 10  |
|             | confectionarea ceasurilor.                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.5.    | Masini, utilaje si instalatii pentru sudarea       |   6 - 10  |
|             | metalului.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.6.    | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |   5 - 9   |
|             | productia componentelor produselor si sistemelor   |           |
|             | electronice (semiconductoare, circuite imprimate,  |           |
|             | aparate audio si video, aparate si instrumente     |           |
|             | electronice de masurare, calculatoare si           |           |
|             | periferice etc.).                                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.7.    | Masini portabile de polizat, slefuit, taiat,       |   2 - 4   |
|             | gaurit etc.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.5.8.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.5.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.6.      | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |           |
|             | chimica si petrochimica                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.1.    | Masini, utilaje si instalatii de uz general in     |           |
|             | tehnologia chimica.                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.1.1.  | Decantoare;                                        |   9 - 15  |
|             | Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre |           |
|             | si centrifuge;                                     |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese de    |           |
|             | distilare si rectificare a lichidelor;             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese de    |           |
|             | incalzire, racire si condensare;                   |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru evaporare,    |           |
|             | uscare si cristalizare:                            |           |
|             | a) mediu neutru sau usor coroziv;                  |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|             | b) mediu puternic coroziv                          |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.1.2.  | Masini, utilaje si instalatii pentru procese de    |   8 - 12  |
|             | separare a sistemelor gazoase;                     |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru procese de    |           |
|             | absorbtie si extractie;                            |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru reactii       |           |
|             | chimice si electrochimice:                         |           |
|             | a) mediu neutru sau usor coroziv;                  |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|             | b) mediu puternic coroziv.                         |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.2.    | Masini, utilaje si instalatii specifice industriei |           |
|             | chimice anorganice.                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.2.1.  | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |   8 - 12  |
|             | producerea acidului sulfuric si a ingrasamintelor  |           |
|             | fosfatice, a amoniacului, acidului azotic si a     |           |
|             | ingrasamintelor azotoase.                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii |           |
|             | sodei;                                             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii |           |
|             | carbidului oxigenului, pulberilor si               |           |
|             | explozibililor.                                    |           |
|             | Alte masini, utilaje si instalatii specifice       |           |
|             | pentru industria chimica anorganica.               |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.2.2.  | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii |   4 - 8   |
|             | clorului si a compusilor sai.                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.3.    | Masini, utilaje si instalatii specifice industriei |           |
|             | chimice organice (exclusiv prelucrarea titeiului). |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.3.1.  | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii |   9 - 15  |
|             | fibrelor si firelor artificiale.                   |           |
|             | Vase pentru coagularea latexului, prese de         |           |
|             | turnare, masini automate de ambalare in baloturi   |           |
|             | si masini de turnat epruvete de cauciuc.           |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |           |
|             | confectionat produse din cauciuc (anvelope,        |           |
|             | garnituri, tuburi etc.)                            |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.3.2.  | Granulatoare pentru negru de fum.                  |   8 - 12  |
|             | Reactoare pentru dehidrogenarea butanului;         |           |
|             | polimerizatoare.                                   |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |           |
|             | confectionat produse din mase plastice.            |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specializate pentru  |           |
|             | producerea medicamentelor.                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.3.3.  | Instalatii pentru preparat solutii, in circuit     |   2 - 4   |
|             | inchis, in vase de sticla si vase de cuart pentru  |           |
|             | filtrare.                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.3.4.  | Alte masini, utilaje si instalatii pentru          |   9 - 15  |
|             | industria chimica organica.                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.4.    | Masini, utilaje si instalatii specifice            |   9 - 15  |
|             | prelucrarii titeiului, in afara de: |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.4.1.  | - coloane de distilare fractionata si generatoare  |  12 - 18  |
|             | de gaz inert;                                      |           |
|             | - vase pentru propan si butan;                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.4.2.  | - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului,   |   7 - 11  |
|             | regeneratoare de catalizator si umectoare: coloane |           |
|             | pentru recuperarea SO_2 din rafinat si coloane de  |           |
|             | solventare cu bioxid de sulf si cuptoare pentru    |           |
|             | arderea gudroanelor;                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.5.    | Masini, utilaje si instalatii specifice productiei |   8 - 12  |
|             | de sapun, detergenti si lumanari.                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.6.6.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.6.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.7.      | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | materialelor de constructii si refractare.         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.1.    | Masini, utilaje si instalatii pentru fasonarea     |   9 - 15  |
|             | produselor, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.1.1.  | - masini de fasonat prin presare;                  |   8 - 12  |
|             | - masini de fasonat prin laminare;                 |           |
|             | - vibroprese si traverse pentru blocuri din beton. |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.2.    | Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea       |  12 - 18  |
|             | produselor.                                        |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru maturizarea   |           |
|             | produselor.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.3.    | Masini, utilaje si instalatii pentru arderea       |  16 - 24  |
|             | produselor, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.3.1.  | - cuptoare electrice pentru elaborarea             |  11 - 17  |
|             | electro-corindonului si a carburii de siliciu      |           |
|             | precum si pentru ars email.                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.4.    | Masini, utilaje si instalatii pentru deservirea    |  12 - 18  |
|             | uscatoriilor si cuptoarelor.                       |           |
|             | Masini si instalatii specifice pentru producerea   |           |
|             | cimentului, varului si a ipsosului.                |           |
|             | Masini si instalatii specifice fabricarii          |           |
|             | produselor din azbociment.                         |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice producerii |           |
|             | materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat      |           |
|             | etc.).                                             |           |
|             | Masini si instalatii specifice producerii          |           |
|             | materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a  |           |
|             | vatei si paslei din fibre de sticla).              |           |
|             | Masini si instalatii specifice producerii          |           |
|             | garniturilor tehnice de etansare.                  |           |
|             | Masini si instalatii specifice producerii          |           |
|             | rondelelor, placilor izolatoare si dopurilor din   |           |
|             | pluta.                                             |           |
|             | Masini si instalatii specifice pentru extragerea   |           |
|             | si prelucrarea marmurei si a pietrei naturale si   |           |
|             | artificiale de constructii.                        |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii specifice pentru     |           |
|             | ambalarea produselor.                              |           |
|             | Masini si instalatii specifice pentru prefabricate |           |
|             | din beton, caramizi silico-calcare si tigle din    |           |
|             | ciment, in afara de:                               |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.4.1.  | - tipare metalice si de beton, incalzitoare;       |   4 - 6   |
|             | - casete verticale.                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.4.2.  | - tipare pentru tuburi din beton.                  |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.7.5.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |  12 - 18  |
|             | cadrul clasei 2.1.7.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.      | Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura, |           |
|             | exploatarea si prelucrarea lemnului                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.1.    | Masini de cojit, despicat, tocat si maruntit.      |   8 - 12  |
|             | Strunguri si masini de copiat.                     |           |
|             | Ferastraie, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.1.1.  | - ferastraie cu lant portabile                     |   2 - 3   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.2.    | Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit si       |   8 - 12  |
|             | daltuit, in afara de:                              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.2.1.  | - masini portabile de rindeluit, de frezat, de     |   2 - 4   |
|             | gaurit si daltuit.                                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.3.    | Masini de slefuit, de lustruit, masini combinate,  |   8 - 12  |
|             | masini agregat, in afara de:                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.3.1.  | - masini portabile de slefuit si de lustruit.      |   2 - 4   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.4.    | Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin     |   8 - 12  |
|             | taiere si masini de curbat; agregate de innadire   |           |
|             | si asamblare; prese specifice pentru industria     |           |
|             | lemnului; masini, utilaje si instalatii pentru     |           |
|             | preparat si aplicat adezivi si lacuri, in afara de:|           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.4.1.  | - masini portabile de taiat si de imbinat prin     |   2 - 4   |
|             | agrafe, cuie, clame.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.5.    | Masini, utilaje si instalatii pentru uscare,       |   9 - 15  |
|             | aburire si tratare termica, in afara de:           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.5.1.  | - masini si instalatii de aburire si fierbere a    |   4 - 6   |
|             | lemnului.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.6.    | Masini, utilaje si instalatii specifice liniilor   |   9 - 15  |
|             | de fabricatie pentru prelucrarea lemnului.         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.7.    | Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura. |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.8.8.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.8.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.9.      | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |           |
|             | celulozei si hartiei                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.1.    | Masini, utilaje si instalatii pentru fabricarea    |  10 - 16  |
|             | celulozei, in afara de:                            |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.1.1.  | - putini din lemn pentru spalare.                  |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.2.    | Masini si instalatii pentru fabricarea hartiei,    |   8 - 12  |
|             | cartonului si mucavalei.                           |           |
|             | Masini si utilaje pentru impregnarea si            |           |
|             | innobilarea hartiei si cartoanelor.                |           |
|             | Utilaje pentru exploatarea si balotarea stufului,  |           |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.2.1.  | - tractoare speciale pentru recoltat stuf;         |   5 - 9   |
|             | - recoltatoare de stuf.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.3.    | Masini si utilaje pentru confectii din hartie si   |  10 - 16  |
|             | prelucrarea hartiei.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.9.4.    | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.9.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.10.     | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | sticlei, portelanului si faiantei                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.10.1.   | Cuptoare pentru producerea masei de sticla si      |  11 - 17  |
|             | tratarea produselor din sticla; masini de format   |           |
|             | si de prelucrat sticla, in afara de:               |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.10.1.1. | - cuptoare de topire cu oale; de curbat si de      |   9 - 15  |
|             | securizat geamuri;                                 |           |
|             | - masini de confectionat aparatura de sticla       |           |
|             | pentru laborator, masini de gradat, masini de      |           |
|             | spart geamuri armate, de indreptat tuburi din      |           |
|             | sticla, de inchis termometre, de spalat cioburi,   |           |
|             | piese de rondele pentru masinile de tras geam;     |           |
|             | - masini de format materiale ceramice;             |           |
|             | - masini si instalatii de finisat si decorat       |           |
|             | produse din sticla si ceramica fina.               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.10.2.   | Masini de ambalat butelii, de spalat si stors panza|  11 - 17  |
|             | de filtru, instalatii de dozarea barbotinei etc.   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.10.3.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.1.10.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.11.     | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |           |
|             | textila                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.11.1.   | Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor       |   8 - 14  |
|             | naturale.                                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea   |           |
|             | primara a fibrelor de lana si a parului.           |           |
|             | Masini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor |           |
|             | din fibre si a zdrentelor.                         |           |
|             | Masini si instalatii din filaturile de bumbac.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.11.2.   | Masini, utilaje si instalatii din filaturile de    |   8 - 12  |
|             | matase naturala.                                   |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii din filaturile de    |           |
|             | fibre liberiene si din filaturile de lana.         |           |
|             | Masini si utilaje pentru prepararea firelor.       |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru produs        |           |
|             | materiale textile netesute si electroplus.         |           |
|             | Masini pentru pregatire in vederea tratamentelor   |           |
|             | si finisarii.                                      |           |
|             | Masini, aparate si instalatii de vopsit si de      |           |
|             | imprimat materiale textile.                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.11.3.   | Masini si instalatii de albit.                     |   8 - 14  |
|             | Masini si instalatii pentru tratamente umede       |           |
|             | fara folosire de coloranti.                        |           |
|             | Masini de stors si de uscat materiale textile.     |           |
|             | Masini si instalatii pentru apretura si finisarea  |           |
|             | speciala a materialelor textile; de controlat,     |           |
|             | ajustat si impachetat.                             |           |
|             | Masini de tesut.                                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.11.4.   | Masini de tricotat; de impletit, crosetat si       |   6 - 10  |
|             | innodat.                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.11.5.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.11.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.12.     | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |   8 - 12  |
|             | confectiilor                                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.13.     | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |           |
|             | pielariei, blanariei si incaltamintei              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.13.1.   | Masini, utilaje si instalatii pentru produs talpa  |   8 - 12  |
|             | artificiala.                                       |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru confectii de  |           |
|             | incaltaminte din piele si din inlocuitori din      |           |
|             | piele.                                             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru confectionarea|           |
|             | incaltamintei din cauciuc; pentru confectii de:    |           |
|             | manusi, blanarie, marochinarie si articole tehnice |           |
|             | din piele.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.13.2.   | Masini, utilaje si instalatii pentru tabacarii, in |   8 - 14  |
|             | afara de:                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.13.2.1. | - bazine de inmuiat, cenusarit, pretabacit,        |  16 - 24  |
|             | tabacit si decolorat.                              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.13.2.2. | - haspele de inmuiat, cenusarit, decalcifiat,      |  12 - 18  |
|             | semaluire, pielat, tabacit si argasit si butoaie de|           |
|             | inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat,|           |
|             | tabacit, vopsit, retanat, uns, valcuit etc.;       |           |
|             | agregate elicoidale de cenusarit si tabacit.       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.13.3.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.1.13.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.14.     | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |           |
|             | alimentara                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.1.   | Masini, utilaje si instalatii pentru abatoare si   |   8 - 14  |
|             | producerea preparatelor din carne.                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.2.   | Masini, utilaje si instalatii pentru lapte si      |   8 - 12  |
|             | produse lactate.                                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.3.   | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |   9 - 15  |
|             | uleiurilor vegetale si a margarinei; panificatie   |           |
|             | si producerea pastelor fainoase si a biscuitilor.  |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei si      |           |
|             | drojdiei comprimate.                               |           |
|             | Masini si instalatii pentru producerea tuicii,     |           |
|             | rachiurilor naturale, altor bauturi distilate si   |           |
|             | gazoase, esentelor si otetului.                    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.4.   | Masini, utilaje si instalatii pentru ambalarea     |   8 - 12  |
|             | produselor alimentare.                             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | conservelor de legume si fructe.                   |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii comune pentru        |           |
|             | industria alimentara.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.5.   | Masini, utilaje si instalatii pentru morarit.      |  13 - 21  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.6.   | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |  14 - 22  |
|             | zaharului.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.7.   | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |  12 - 18  |
|             | produselor zaharoase.                              |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | vinului.                                           |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea    |           |
|             | berii.                                             |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea   |           |
|             | tutunului si a produselor din tutun.               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.8.   | Inventar gospodaresc din industria alimentara.     |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.14.9.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.1.14.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.15.     | Masini, utilaje si instalatii pentru industria     |   8 - 14  |
|             | poligrafica                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.16.     | Masini de forta si utilaje energetice              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.1.   | Masini generatoare, in afara de:                   |  22 - 34  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.1.1. | - instalatii de preparare a prafului de carbune,   |  16 - 24  |
|             | instalatii de tratare a apei de alimentare,        |           |
|             | instalatii de captare si evacuare a zgurei si      |           |
|             | cenusii;                                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.1.2. | - generatoare de energie electrica                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.1.2.1.|   - generatoare de curent continuu, de curent      |  12 - 18  |
|             |   alternativ; generatoare de frecventa             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.1.2.2.|   - grupuri electrogene stationare                 |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.1.2.3.|   - grupuri electrogene mobile, grupuri de sudura  |   6 - 10  |
|             |   mobile                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.   | Masini motrice                                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.1. | - motoare electrice de curent continuu si de       |  12 - 18  |
|             | curent alternativ;                                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.2. | - turbine cu abur, turbine cu gaze;                |  12 - 22  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.3. | - turbine hidraulice;                              |  12 - 22  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.4. | - motoare cu ardere interna, cu piston, stabile;   |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.2.5. | - motoare eoliene.                                 |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.3.   | Transformatoare, redresoare, convertizoare,        |           |
|             | acumulatoare si compensatoare.                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.3.1. | - transformatoare si autotransformatoare, in afara |  16 - 24  |
|             | de:                                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.3.1.1.|   - transformatoare si autotransformatoare de      |   8 - 12  |
|             | sudura.                                            |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.3.1.2.|   - aparate de sudura electrica portabile.         |   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.3.2. | - instalatii de redresare;                         |  12 - 18  |
|             | - instalatii de convertizoare, in afara de:        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.16.3.2.1.|   - roboti de pornire mobili                       |   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.3.3. | - baterii de acumulatoare; instalatii de           |   8 - 12  |
|             | compensare a puterii reactive;                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.3.4. |  - baterii de acumulatoare pentru telecomunicatii. |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.   | Compresoare si pompe de vid                        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.1. | - compresoare cu piston, stabile.                  |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.2. | - compresoare cu piston, mobile.                   |   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.3. | - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane    |   9 - 15  |
|             | rotative, rotative cu inel de lichid si centrifuge,|           |
|             | stabile.                                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.4. | - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane    |   4 - 8   |
|             | rotative, rotative cu inel de lichid si            |           |
|             | centrifuge, mobile.                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.4.5. | - pompe de vid.                                    |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.5.   | Aparataje pentru statii electrice si posturi de    |   8 - 12  |
|             | transformare.                                      |           |
|             | Echipamente pentru centrale termice, electrice si  |           |
|             | nucleare.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.16.6.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |  12 - 18  |
|             | cadrul clasei 2.1.16.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.17.     | Masini, utilaje si instalatii comune care          |           |
|             | functioneaza independent                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.1.   | Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.1.1. | - pompe centrifuge, in afara de:                   |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.1.1.|   - pentru lichide slab corozive;                  |   5 - 9   |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.1.2.|   - pentru lichide cu actiune coroziva sau abraziva|   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.1.3.| - pentru titei.                                    |   3 - 5   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.1.2. | - pompe axiale;                                    |   8 - 12  |
|             | - pompe de injectie;                               |           |
|             | - pompe cu roti dintate;                           |           |
|             | - aparate si dispozitive pentru vehicularea        |           |
|             | lichidelor.                                        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.1.3. | - pompe cu piston:                                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.3.1.|   - pentru lichide necorozive;                     |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.3.2.|   - pentru lichide cu actiune abraziva si coroziva;|   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.3.3.|   - pentru extractia titeiului.                    |   2 - 4   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.1.4. | - pompe cu pistonase, pompe cu membrana si pompe   |   6 - 10  |
|             | elicoidale, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.17.1.4.1.|   - pompe de adancime cu cavitati progresive       |   2 - 4   |
|             | pentru extractia titeiului.                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.2.   | Masini si utilaje comune pentru prelucrarea        |   6 - 10  |
|             | mecanica a pamanturilor, minereurilor si a altor   |           |
|             | materii prime;                                     |           |
|             | Concasoare, delaioare si dezintegratoare;          |           |
|             | Ciururi si site;                                   |           |
|             | Alte masini si utilaje (roti desecatoare,          |           |
|             | gratare de separare, clasoare);                    |           |
|             | Masini de echilibrat;                              |           |
|             | Mori, in afara de:                                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.2.1. | - morile din industria cimentului.                 |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.3.   | Ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice   |   6 - 10  |
|             | murale sau de pardoseli, in afara de:              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.3.1. | - aparate de climatizare.                          |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.4.   | Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri,       |           |
|             | buncare, butelii industriale etc.) incadrate in    |           |
|             | fluxul tehnologic:                                 |           |
|             | a) mediu neutru sau usor coroziv;                  |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
|             | b) mediu puternic coroziv.                         |   9 - 15  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.5.   | Amestecatoare si omogenizatoare                    |           |
|             | a) mediu neutru sau usor coroziv;                  |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
|             | b) mediu puternic coroziv;                         |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.6.   | Masini si instalatii pentru industria frigului.    |   9 - 15  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.17.7.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.17.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.18.     | Utilaje specifice productiei de electrozi din      |  12 - 18  |
|             | grafit.                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.19.     | Unelte, dispozitive, instrumente si truse de scule |   2 - 4   |
|             | specializate folosite in industrie.                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.20.     | Masini si utilaje pentru constructii               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.1.   | Masini si utilaje pentru saparea si pregatirea     |   4 - 8   |
|             | terenului.                                         |           |
|             | Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare,    |           |
|             | sapatoare de santuri, sapatoare de gropi si        |           |
|             | scarificatoare.                                    |           |
|             | Excavatoare sub 150 kW, in afara de:               |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.1.1. | - excavatoare de peste 150 kW.                     |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.2.   | Masini si utilaje pentru lucrari de fundatii,      |   4 - 8   |
|             | lucrari in stanca si pentru tuneluri;              |           |
|             | Instalatii de forat la sectiune plina;             |           |
|             | Berbeci mecanici si extractoare de piloti;         |           |
|             | Utilaje pentru executarea lucrarilor sub apa si    |           |
|             | masini de forat si turnat piloti, in afara de:     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.2.1. | - sonete.                                          |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.2.2. | - ciocane pneumatice.                              |   2 - 4   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.2.3. | - scuturi.                                         |   3 - 5   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.3.   | Masini, utilaje si instalatii pentru prepararea,   |   6 - 10  |
|             | transportul si punerea in opera a betonului si     |           |
|             | mortarului, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.3.1. | - betoniere si malaxoare, autobetoniere, pompe si  |   4 - 8   |
|             | autopompe de beton;                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.3.2. | - centrale de beton;                               |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.3.3. | - vibratoare de interior si de exterior pentru     |   3 - 5   |
|             | compactarea betonului.                             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.4.   | Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de    |   4 - 8   |
|             | zidarie, tencuieli, finisaje, izolatii si          |           |
|             | instalatii, in afara de:                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.4.1. | - unelte mecanice portabile (electrice,            |   2 - 4   |
|             | pneumatice, hidraulice);                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.5.   | Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari       |  12 - 18  |
|             | hidrotehnice, in afara de:                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.5.1. | - dragi;                                           |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.5.2. | - greifere plutitoare;                             |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.5.3. | - elevatoare.                                      |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.6.   | Masini, utilaje si instalatii pentru constructii   |   6 - 10  |
|             | si reparatii de drumuri, in afara de:              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.6.1. | - compactoare tractate si autopropulsate           |   3 - 5   |
|             | vibratoare si mixte, masini de taiat asfalt,       |           |
|             | placi vibratoare si maiuri mecanice.               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.   | Masini, utilaje si instalatii pentru constructii   |   6 - 10  |
|             | si reparatii de cai ferate, in afara de:           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.1. | - ciocane de burat prin vibrare;                   |   3 - 5   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.2. | - masini de burat;                                 |   5 - 9   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.3. | - utilaje pentru indreptat si indoit sine;         |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.4. | - masini pentru montarea si sudarea sinei;         |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.7.5. | - masini pentru pozarea caii, utilaje de masurat   |   6 - 10  |
|             | si verificat cale si masini de rectificat rosturi. |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.8.   | Masini pentru executarea armaturilor pentru beton. |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.9.   | Masini si utilaje pentru lucrari de conducte       |   4 - 8   |
|             | magistrale si linii de transport electrice.        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.10.  | Unelte, dispozitive si instrumente folosite in     |   2 - 4   |
|             | constructii.                                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.20.11.  | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   6 - 10  |
|             | cadrul clasei 2.1.20.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.21.     | Masini, utilaje si instalatii pentru agricultura   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.1.   | Masini si utilaje pentru lucrarea solului.         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.1.1. | - tractoare agricole;                              |   4 - 8   |
|             | - masini pentru administrarea ingrasamintelor,     |           |
|             | aparate si dispozitive pentru tratarea culturilor  |           |
|             | (stropit, prafuit).                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.1.2. | - utilaje si instalatii pentru irigatii;           |   8 - 12  |
|             | - masini pentru recoltat, treierat, curatat,       |           |
|             | sortat si tratat seminte, adunat si balotat fan    |           |
|             | si paie;                                           |           |
|             | - masini si echipamente pentru lucrarea si         |           |
|             | cultivarea pamantului, in afara de: |           |
|             |____________________________________________________|___________|
|2.1.21.1.2.1.| - grape, netezitoare si nivelatoare;               |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.2.   | Masini, instalatii si utilaje pentru zootehnie.    |   8 - 12  |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru prepararea    |           |
|             | hranei animalelor.                                 |           |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru adapatul,     |           |
|             | distribuirea hranei animalelor si evacuarea        |           |
|             | gunoiului.                                         |           |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru recoltarea    |           |
|             | produselor animale.                                |           |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru apicultura.   |           |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru incubatii si  |           |
|             | pentru avicultura.                                 |           |
|             | Masini, instalatii si utilaje pentru dezinfectie   |           |
|             | veterinara.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.3.   | Masini, instalatii si utilaje pentru               |   8 - 12  |
|             | legumicultura, viticultura si pomicultura.         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.4.   | Masini, instalatii si utilaje pentru producerea    |  12 - 20  |
|             | biogazului.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.5.   | Unelte, dispozitive si instrumente folosite in     |   2 - 4   |
|             | agricultura.                                       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.21.6.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   6 - 10  |
|             | cadrul clasei 2.1.21.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.22.     | Masini, utilaje si instalatii pentru transporturi  |           |
|             | si telecomunicatii                                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.1.   | Masini, utilaje si instalatii pentru transport     |           |
|             | feroviar.                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.1.1. | - masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta  |   8 - 12  |
|             | liniilor, locomotivelor si vagoanelor;             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.1.2. | - instalatii speciale pentru siguranta circulatiei |  16 - 24  |
|             | si marirea capacitatii de exploatare in statii,    |           |
|             | triaje si linii curente CF (instalatii pentru      |           |
|             | controlul pozitiei macazurilor, instalatii de      |           |
|             | comanda centralizata a circulatiei, de semnalizare |           |
|             | automata a liniilor);                              |           |
|             | - instalatii de telecomunicatii pentru cai ferate. |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.1.3. | - masini, utilaje si instalatii folosite in        |  11 - 17  |
|             | sistemul comercial;                                |           |
|             | - utilaje pentru impregnarea si ignifugarea        |           |
|             | lemnului.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.2.   | Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta    |   9 - 15  |
|             | mijloacelor de transport rutier.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.   | Masini, utilaje si instalatii pentru mentenanta    |           |
|             | navelor, intretinerea cailor navigabile si a       |           |
|             | lacurilor.                                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.1. | - barci pentru scafandri, din metal;               |   8 - 14  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.2. | - pompe de aer pentru scafandri;                   |   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.3. | - pontoane maritime si fluviale;                   |  20 - 30  |
|             | - docuri plutitoare; docuri uscate;                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.4. | - masini, utilaje si instalatii pentru             |  16 - 24  |
|             | intretinerea cailor navigabile si a lacurilor;     |           |
|             | - instalatii pentru intretinerea si repararea      |           |
|             | navelor.                                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.3.5. | - uzine electrice plutitoare; nave pentru stins    |  16 - 24  |
|             | incendii; dormitoare plutitoare pe nave sau pe     |           |
|             | bacuri fluviale.                                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.4.   | Masini, utilaje si instalatii pentru exploatarea,  |   8 - 12  |
|             | mentenanta, protectia si servirea aeronavelor si   |           |
|             | a traficului aerian.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.5.   | Masini, utilaje si instalatii pentru posta, presa  |   9 - 15  |
|             | si telecomunicatii (telefonie, telegrafie), in     |           |
|             | afara de:                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.5.1. | - centrale automate (telefonice si telegrafice),   |  12 - 18  |
|             | analogice de oficiu;                               |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.5.2. | - centrale automate (telefonice si telegrafice)    |   8 - 12  |
|             | analogice pentru institutii.                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.5.3. | - echipamente digitale de telecomunicatii si       |   5 - 9   |
|             | instalatii aferente (electroalimentare,            |           |
|             | climatizare).                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.6.   | Masini, aparate si instalatii pentru radio,        |   5 - 9   |
|             | televiziune si telecomunicatii prin sateliti,      |           |
|             | telefonie mobila, in afara de:                     |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.6.1. | - statii de emisie, emitatoare, translatoare si    |   9 - 15  |
|             | excitatoare, radiorelee;                           |           |
|             | - antene;                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.6.2. | - statii radio, radiotelefoane mobile, rame de     |   8 - 12  |
|             | radiorelee mobile;                                 |           |
|             | - receptoare profesionale de trafic de banda larga;|           |
|             | - echipamente pentru telecomunicatii prin sateliti;|           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.6.3. | - transformatoare de fider pentru monitoare de     |   4 - 8   |
|             | control video si audio;                            |           |
|             | - monitoare de control video si audio;             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.6.4. | - receptoare telefonie mobila.                     |   2 - 4   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.7.   | Echipamente, utilaje si aparate pentru studiouri   |   4 - 8   |
|             | de radio si televiziune, in afara de:              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.7.1. | - echipamente auxiliare pentru controlul si        |   9 - 15  |
|             | monitorizarea semnalelor.                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.8.   | Unelte, dispozitive si instrumente pentru          |   3 - 5   |
|             | transporturi si telecomunicatii.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.22.9.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.22.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.23.     | Masini, utilaje si instalatii pentru circulatia    |           |
|             | marfurilor                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.1.   | Masini pentru pregatirea alimentelor.              |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.2.   | Masini de spalat vesela si tacamuri.               |   8 - 12  |
|             | Dulapuri pentru uscat si incalzit vesela si        |           |
|             | tacamuri.                                          |           |
|             | Masini, utilaje si instalatii pentru conservarea   |           |
|             | si desfacerea preparatelor alimentare si a         |           |
|             | bauturilor.                                        |           |
|             | Linii de autoservire pentru alimentatia publica.   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.3.   | Masini si utilaje pentru prepararea mancarurilor,  |   6 - 10  |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.3.1. | - marmite.                                         |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.4.   | Automate si semiautomate comerciale.               |   5 - 9   |
|             | Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice,  |           |
|             | mese de biliard etc.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.5.   | Unelte, dispozitive, instrumente pentru circulatia |   4 - 8   |
|             | marfurilor, conteinere si transconteinere.         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.23.6.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   5 - 9   |
|             | cadrul clasei 2.1.23.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.24.     | Masini, utilaje si instalatii pentru gospodaria    |           |
|             | comunala si spalatorii.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.1.   | Masini pentru spalatorii si curatatorii chimice.   |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.2.   | Masini, utilaje si instalatii de salubritate si    |   6 - 10  |
|             | ingrijirea spatiilor verzi.                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.3.   | Masini, echipamente si instalatii pentru stins     |   8 - 12  |
|             | incendii, in afara de:                             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.3.1. | - centrale de avertizare si semnalizare.           |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.4.   | Utilaje si instalatii pentru alimentarea cu apa,   |  19 - 29  |
|             | pentru tratarea apelor de alimentare si epurarea   |           |
|             | apelor uzate, in afara de:                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.4.1. | - aparate de clorinare.                            |   5 - 9   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.4.2. | - poduri racloare.                                 |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.5.   | Masini, utilaje si instalatii pentru tratarea      |   8 - 12  |
|             | deseurilor menajere.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.6.   | Recipiente pentru depozitarea deseurilor menajere, |   6 - 10  |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.6.1. | - rampe ecologice.                                 |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.24.7.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |  12 - 18  |
|             | cadrul clasei 2.1.24.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.25.     | Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea     |           |
|             | sanatatii.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.25.1.   | Aparate si instrumente pentru oftalmologie, pentru |   8 - 12  |
|             | oto-rino-laringologie.                             |           |
|             | Aparate si instrumente pentru stomatologie.        |           |
|             | Aparate si instalatii pentru fizioterapie.         |           |
|             | Aparate si instalatii de laborator pentru analize  |           |
|             | medicale.                                          |           |
|             | Utilaje, instalatii si aparate pentru ocrotirea    |           |
|             | sanatatii (sterilizare, dezinfectii, dezinsectii)  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.25.2.   | Aparate si instrumente pentru diagnostic, pentru   |   8 - 12  |
|             | chirurgie, pentru narcoza si reanimare, in afara   |           |
|             | de:                                                |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.25.2.1. | - aparate de inalta tehnologie;                    |   4 - 8   |
|             | - aparate pentru masurarea presiunii arteriale.    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.25.3.   | Aparate, instrumente, utilaje si instalatii pentru |   9 - 15  |
|             | radiologie.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.25.4.   | Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in   |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.1.25.                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.26.     | Alte masini, utilaje si instalatii.                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.1.   | Masini, aparate si instalatii pentru producerea de |   8 - 12  |
|             | filme si proiectie cinematografica, in afara de:   |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.1.1. | - lampi fulger electronice, proiectoare si cutii   |   4 - 8   |
|             | de distributie.                                    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.2.   | Masini, utilaje si instalatii fotografice; utilaje |   9 - 15  |
|             | pentru scene de teatru, cluburi si cinematografe,  |           |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.2.1. | - cortine, scene;                                  |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.2.2. | - scene metalice demontabile.                      |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.3.   | Instrumente muzicale si automate muzicale, in      |   8 - 12  |
|             | afara de:                                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.3.1. | - orga clasica cu comanda electrica.               |  40 - 60  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.4.   | Masini, utilaje si instalatii pentru producerea de |   6 - 10  |
|             | discuri fonografice.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.5.   | Masini si utilaje pentru hidrometrie.              |   9 - 15  |
|             | Masini si echipamente pentru saloane de frizerie,  |           |
|             | coafura si cosmetica, in afara de:                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.1.26.5.1. | - unelte si instrumente de frizerie, cosmetica si  |   4 - 8   |
|             | coafura.                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.27.     | Accesorii de productie.                            |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.1.28.     | Alte echipamente tehnologice (masini, utilaje si   |   8 - 12  |
|             | instalatii de lucru) neregasite in cadrul          |           |
|             | subgrupei 2.1.                                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|         2.2. APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE.          |
|______________________________________________________________________________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.1.      | Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor   |           |
|             | geometrice, mecanice si acustice.                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.1.1.    | Aparate, instrumente si instalatii pentru          |   8 - 12  |
|             | masurarea marimilor geometrice.                    |           |
|             | Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor   |           |
|             | mecanice si acustice, in afara de:                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.2.1.1.1.  | - bascule romane pod pentru autovehicule si        |  12 - 18  |
|             | vagoane.                                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.2.1.1.2.  | - aparate de cantarit si marcat.                   |   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.2.1.1.3.  | - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide   |   4 - 8   |
|             | si gaze.                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.1.2.    | Alte aparate si instalatii pentru masurarea        |   8 - 12  |
|             | marimilor geometrice, mecanice si acustice         |           |
|             | neregasite in cadrul clasei 2.2.1.                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.2.      | Aparate si instalatii pentru masurarea timpului,   |           |
|             | frecventei si marimilor cinematice.                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.2.1.    | Aparate si instalatii etalon mecanice si           |   9 - 15  |
|             | electromecanice pentru masurarea timpului;         |           |
|             | cronografe si calculografe; ceasornice de          |           |
|             | semnalizare; instalatii pentru verificarea         |           |
|             | cronometrelor; etaloane de frecventa.              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.2.2.    | Punti de masurat, comparatoare si analizoare de    |   8 - 12  |
|             | frecventa; instalatii pentru verificarea           |           |
|             | frecventmetrelor si aparate de masurat deviatia    |           |
|             | de frecventa, in afara de:                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.2.2.2.1.  | - aparate portabile.                               |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.2.3.    | Alte aparate si instalatii pentru masurarea        |   8 - 12  |
|             | timpului, frecventei si marimilor cinematice       |           |
|             | neregasite in cadrul clasei 2.2.2.                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.3.      | Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor   |           |
|             | electrice, electromagnetice si radiometrice.       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.3.1.    | Elemente Waston; aparate portabile.                |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.3.2.    | Alte aparate si instalatii pentru masurarea        |   8 - 12  |
|             | marimilor electrice, electromagnetice si           |           |
|             | radiometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.3.    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.4.      | Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor   |           |
|             | termice si fotometrice.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.4.1.    | Termometre de sticla si de cuart; bimetalice si    |   4 - 6   |
|             | manometrice; termometre cu rezistenta si           |           |
|             | termocupluri.                                      |           |
|             | Lampi etalon de temperatura, de culoare si         |           |
|             | luxmetre.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.4.2.    | Contoare pentru apa calda si energie termica.      |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.4.3.    | Alte aparate si instalatii pentru masurarea        |   8 - 12  |
|             | marimilor termice si fotometrice neregasite in     |           |
|             | cadrul clasei 2.2.4.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.5.      | Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor   |           |
|             | analitice (de materiale, de structura si de        |           |
|             | compozitie); aparate si instalatii pentru          |           |
|             | incercarea materialelor, elementelor si a          |           |
|             | produselor.                                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.5.1.    | Prese hidraulice, platforme seismice pentru        |  24 - 36  |
|             | incercari, echipamente pentru incercari electrice  |           |
|             | de mare putere si inalta tensiune.                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.5.2.    | Alte aparate si instalatii pentru masurarea        |   8 - 12  |
|             | marimilor analitice (de materiale, de structura    |           |
|             | si de compozitie); aparate si instalatii pentru    |           |
|             | incercarea materialelor, elementelor si a          |           |
|             | produselor neregasite in cadrul clasei 2.2.5.      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.6.      | Utilaje si accesorii de laborator                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.6.1.    | Utilaje si accesorii de laborator executate din    |   4 - 6   |
|             | sticla.                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.2.6.2.    | Alte utilaje si accesorii de laborator neregasite  |   8 - 12  |
|             | in cadrul clasei 2.2.6.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.7.      | Aparate si instalatii pentru cercetare stiintifica.|   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.8.      | Instalatii pentru comanda si reglarea automata a   |   8 - 12  |
|             | proceselor tehnologice, pentru semnalizare si      |           |
|             | telemasurare.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.9.      | Calculatoare electronice si echipamente periferice.|   2 - 4   |
|             | Masini si aparate de casa, control si facturat.    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.2.10.     | Alte aparate si instalatii de masurare, control si |   8 - 12  |
|             | reglare neregasite in cadrul subgrupei 2.2.        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|                      2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT                              |
|______________________________________________________________________________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.1.      | Mijloace de transport feroviare.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.1.1.    | Locomotive, locotractoare si automotoare de        |  12 - 18  |
|             | ecartament normal.                                 |           |
|             | Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament     |           |
|             | normal.                                            |           |
|             | Locomotive, locotractoare si automotoare de        |           |
|             | ecartament ingust sau larg.                        |           |
|             | Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament     |           |
|             | ingust.                                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.1.2.    | Locomotive si locotractoare pentru transport       |   6 - 10  |
|             | minier.                                            |           |
|             | Vagonete de ecartament ingust, pentru transport    |           |
|             | minier subteran.                                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.1.3.    | Patruciclete si triciclete pe linie si vagonete de |  12 - 18  |
|             | ecartament normal sau ingust.                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.1.4.    | Alte mijloace de transport feroviar neregasite in  |   9 - 15  |
|             | cadrul clasei 2.3.1.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.2.      | Mijloace de transport auto                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.    | Mijloace de transport pentru persoane.             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.1.  | - autoturisme, in afara de:                        |   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.1.1.|   - taxiuri;                                       |   3 - 5   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.2.  | - microbuze;                                       |   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.3.  | - autobuze, in afara de:                           |   5 - 9   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.3.1.|   - autobuze pentru transportul urban;             |   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.1.4.  | - motociclete si biciclete.                        |   3 - 5   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.    | Mijloace de transport auto, pentru marfuri.        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.1.  | - autocamioane si autocamionete cu platforma fixa, |   4 - 6   |
|             | autofurgonete, autofurgoane si autodube de         |           |
|             | capacitate pana la 4,5 t exclusiv.                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.2.  | - autocamioane, autodube si autofurgoane cu        |   4 - 8   |
|             | platforma fixa, cu capacitatea de si peste 4,5 t;  |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.3.  | - autocamioane cu platforma basculanta si dumpere; |   4 - 6   |
|             | - autocisterne;                                    |           |
|             | - autoizoterme si autofrigorifere.                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.4.  | - autotractoare si autotractoare cu sa.            |   4 - 8   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.5.  | - tractoare pe roti si pe senile.                  |   4 - 6   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.6.  | - remorci cu platforma fixa sau basculanta si      |   4 - 6   |
|             | remorci monoaxe.                                   |           |
|             | - remorci: cisterne, izoterme si frigorifice.      |           |
|             | - semiremorci auto: platforma, furgon, cisterne,   |           |
|             | izoterme si frigorifice; port transcontainere.     |           |
|             | - remorci si semiremorci auto cu destinatie        |           |
|             | specifica.                                         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.7.  | - remorci cu platforma coborata pentru sarcini     |   5 - 9   |
|             | grele (trailere).                                  |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.8.  | - motociclete si triciclete pentru transportul de  |   3 - 5   |
|             | marfuri.                                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.9.  | - autovehicule cu destinatie speciala:             |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.9.1.| - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere si     |   4 - 8   |
|             | autodepanatoare,                                   |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.9.2.| - autovehicule pentru transportul materialelor     |   4 - 6   |
|             | pulverulente;                                      |           |
|             | - autovehicule cu troliu pentru busteni.           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.2.9.3.| - alte autovehicule cu destinatie speciala         |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.2.3.    | Alte mijloace de transport auto neregasite in      |   4 - 8   |
|             | cadrul clasei 2.3.2.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.3.      | Mijloace de transport naval                        |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.1.    | Nave maritime de calatori, de cursa lunga si       |  16 - 24  |
|             | costiere.                                          |           |
|             | Nave maritime mixte de calatori si marfuri.        |           |
|             | Nave maritime pentru marfuri de masa in vrac       |           |
|             | (mineraliere) si pentru produse petroliere         |           |
|             | (petroliere).                                      |           |
|             | Remorchere maritime de linie pentru transport.     |           |
|             | Nave maritime tehnice si speciale.                 |           |
|             | Remorchere maritime portuare.                      |           |
|             | Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de   |           |
|             | apa potabile si mixte.                             |           |
|             | Iahturi maritime.                                  |           |
|             | Nave fluviale pentru transport de calatori.        |           |
|             | Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de    |           |
|             | marfuri diferite.                                  |           |
|             | Bacuri, mahoane si barcaze fluviale pentru         |           |
|             | marfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp metalic,  |           |
|             | fara propulsie, pentru stuf.                       |           |
|             | Bacuri, mahoane si viviere fluviale pentru         |           |
|             | productie si transportat peste.                    |           |
|             | Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice si    |           |
|             | platforma din lemn.                                |           |
|             | Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere        |           |
|             | fluviale, cu sau fara propulsie, pentru vehicule   |           |
|             | si calatori; poduri plutitoare fluviale, pe cablu).|           |
|             | Nave fluviale tehnice si speciale; auxiliare si de |           |
|             | servitute.                                         |           |
|             | Nave fluviale, iahturi si salupe de agrement.      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.2.    | Mahoane maritime, in afara de:                     |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.2.1.  | - din lemn.                                        |   9 - 15  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.3.    | Nave maritime de pescuit, in afara de:             |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.3.1.  | - pescadoare cu corp din lemn.                     |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.3.2.  | - pescadoare cu corp metalic.                      |  14 - 22  |
|             | - cutere cu corp din lemn, pentru productie si     |           |
|             | transportat peste.                                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.4.    | Doc plutitor.                                      |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.5.    | Salupe maritime pentru calatori.                   |  14 - 22  |
|             | Salupe maritime.                                   |           |
|             | Nave fluviale fara propulsie pentru transport de   |           |
|             | marfuri diferite (slepuri, ceamuri, platine,       |           |
|             | barje, tancuri).                                   |           |
|             | Remorchere si impingatoare fluviale cu elice.      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.6.    | Pilotine maritime.                                 |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.7.    | Ambarcatii maritime auxiliare, barci maritime si   |           |
|             | ambarcatii maritime sportive si de agrement:       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.7.1.  | - cu corp din lemn.                                |   9 - 15  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.7.2.  |  - cu corp din metal.                              |  14 - 22  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.8.    | Ambarcatii fluviale de agrement (barci de          |   8 - 14  |
|             | agrement, canoe de agrement, giguri, sandoline     |           |
|             | si hidrobiciclete).                                |           |
|             | Ambarcatii fluviale si de pescuit (mahoane de      |           |
|             | taliene, barci viviere, barci de furajat,          |           |
|             | pramuri si navodnice).                             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.9.    | Ambarcatii fluviale auxiliare de deservire         |   8 - 14  |
|             | generala si sportive, in afara de:                 |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.9.1.  | - cu corp metalic.                                 |  12 - 18  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.10.   | Barci pescaresti.                                  |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.3.11.   | Alte mijloace de transport naval neregasite in     |  12 - 18  |
|             | cadrul clasei 2.3.3.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.4.      | Mijloace de transport aerian.                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.4.1.    | Avioane pentru transport de calatori, marfuri si   |  14 - 22  |
|             | mixte.                                             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.4.2.    | Avioane pentru destinatie speciala: imprastierea   |   4 - 8   |
|             | ingrasamintelor chimice, insectofungicidelor la    |           |
|             | lucrari agrosilvice, sanitare.                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.4.3.    | Elicoptere pentru transport de calatori, marfuri   |   4 - 8   |
|             | sau destinatie speciala (imprastierea              |           |
|             | ingrasamintelor, montaj etc.).                     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.4.4.    | Alte mijloace de transport aerian neregasite in    |   8 - 12  |
|             | cadrul clasei 2.3.4.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.5.      | Mijloace specifice pentru transportul urban de     |           |
|             | calatori.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.5.1.    | Mijloace de transport electric urban pe sine.      |  11 - 17  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.5.2.    | Mijloace de transport electric urban, pe pneuri    |   6 - 10  |
|             | (troleibuze).                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.5.3.    | Alte mijloace specifice pentru transportul urban   |   8 - 12  |
|             | de calatori neregasite in cadrul clasei 2.3.5.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.6.      | Utilaje si instalatii de transportat si ridicat    |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.1.    | Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.).      |   6 - 10  |
|             | Macarale diverse si speciale, in afara de:         |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.1.1.  | - macarale plutitoare.                             |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.1.2.  | - macarale feroviare si macarale transcontainer.   |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.2.    | Macarale rotitoare; macarale rulante cu platforma  |   9 - 15  |
|             | si poduri rulante, in afara de:                    |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.2.1.  | - macarale rotitoare stationare, fixe, cu coloana, |   8 - 12  |
|             | macarale turn cu actionare electrica.              |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.2.2.  | - macarale mobile pe pneuri si senile,             |   6 - 10  |
|             | automacarale.                                      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.3.    | Ascensoare:                                        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.3.1.  | - de materiale si persoane pentru lucrari de       |   5 - 9   |
|             | constructii; de marfuri.                           |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.3.2.  | - de persoane pentru cladiri.                      |   8 - 12  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.3.3.  | - de materiale si persoane pentru lucrari miniere  |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.4.    | Transportoare si instalatii de transport pneumatic,|   8 - 12  |
|             | in afara de:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.4.1.  | - transportoare cu banda si placi; cu lant (cablu),|   7 - 11  |
|             | cu ghiare, cu role, suspendate si cu lanturi de    |           |
|             | tractiune, portante; transportare cu cupe si       |           |
|             | sisteme de transportoare utilizate in industrie    |           |
|             | pentru operatii de prelucrare, asamblare si montaj.|           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.4.2.  | - transportoare cu banda mobile.                   |   5 - 9
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.4.3.  | - transportoare elicoidale si cu raclete.          |   3 - 5   |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.4.4.  | - jgheaburi si topogane; instalatii de transport   |   8 - 14  |
|             | hidraulic.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.5.    | Elevatoare, escalatoare si alimentatoare.          |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.6.    | Incarcatoare, impingatoare si basculatoare, in     |           |
|             | afara de:                                          |   6 - 10  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.6.1.  | - incarcatoare frontale cu o cupa.                 |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.7.    | Placi turnante pentru intoarcerea locomotivelor.   |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.8.    | Alte utilaje, instalatii si echipamente de         |   8 - 12  |
|             | transportat si de ridicat, neregasite in cadrul    |           |
|             | clasei 2.3.6., in afara de:                        |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.3.6.8.1.  | - electro si motostivuitoare.                      |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.3.7.      | Mijloace de transport cu tractiune animala.        |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|                           2.4. ANIMALE SI PLANTATII.                         |
|______________________________________________________________________________|
|             |                                                    |           |
| 2.4.1.      | Animale.                                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.1.    | Cai de reproducere si de munca.                    |   8 - 12  |
|             | Magari si catari.                                  |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.2.    | Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si tauri     |   5 - 9   |
|             | pentru reproducere.                                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.3.    | Oi, capre si porci pentru reproducere.             |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.4.    | Pasari de reproducere.                             |   2 - 4   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.5.    | Caini de paza si vanatoare                         |   4 - 8   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.1.6.    | Alte animale necuprinse in cadrul clasei 2.4.1.    |   4 - 6   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.4.2.      | Plantatii.                                         |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.1.    | Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi,       |           |
|             | migdali, castani                                   |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.2.    | Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni si    |   9 - 15  |
|             | caisi                                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.3.    | Plantatii de nuci                                  |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.4.    | Plantatii de agrisi, coacazi si trandafiri de      |           |
|             | dulceata                                           |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.5.    | Plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti  |   4 - 6   |
|             | (muri, capsuni etc.).                              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.6.    | Plantatii de vita de vie:                          |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.6.1.  | - vii altoite (nobile) si portaltoi vie.           |  16 - 24  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.6.2.  | - vii indigene, vii hibride, producatori directi.  |  12 - 18  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.7.    | Plantatii de hamei.                                |  13 - 21  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.8.    | Plantatii de protectie si de consolidare a         |           |
|             | terenurilor:                                       |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.8.1.  | - foioase si rasinoase.                            |  50 - 70  |
|             |____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.8.2.  | - plopi, salcami si salcii.                        |  24 - 36  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.9.    | Rachitarii.                                        |   5 - 9   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 2.4.2.10.   | Alte plantatii neregasite in cadrul clasei 2.4.2.  |  16 - 24  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 2.5.        | Alte instalatii tehnice, mijloace de transport,    |  20 - 30  |
|             | animale si plantatii neregasite in cadrul grupei 2.|           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|   GRUPA 3. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A VALORILOR    |
|                   UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE                |
|______________________________________________________________________________|
|             |                                                    |           |
| 3.1.        | Mobilier.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.1.      | Mobilier (inclusiv mobilierul comercial si         |   9 - 15  |
|             | hotelier), in afara de:                            |           |
|             |____________________________________________________|___________|
| 3.1.1.1.    | - mobilier comercial de prezentare din lemn si     |   3 - 5   |
|             | plastic cu structura metalica usoara.              |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.2.      | Firme, panouri si reclame luminoase.               |   2 - 4   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.3.      | Tablouri, gravuri, decoratiuni interioare, in      |   8 - 12  |
|             | afara celor inregistrate in patrimoniul cultural   |           |
|             | national.                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.4.      | Inventar gospodaresc: tacamuri din metale          |   8 - 12  |
|             | pretioase, covoare, oglinzi, candelabre etc.       |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.5.      | Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare,  |   4 - 6   |
|             | televizoare, aparatura video, masini de spalat     |           |
|             | rufe, masini de spalat vase, frigidere,            |           |
|             | aspiratoare de praf etc.                           |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.1.6.      | Alt mobilier neregasit in cadrul grupei 3.1.       |   6 - 10  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 3.2.        | Aparatura birotica                                 |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.2.1.      | Masini de scris, de francat, aparate de dictat si  |   4 - 6   |
|             | reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate  |           |
|             | de copiat si multiplicat, aparate de proiectie,    |           |
|             | aparate de citit microfilme etc.                   |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.2.2.      | Aparate de telecomunicatii pentru birou: aparate   |   3 - 5   |
|             | telefonice, aparate telefax, aparate telex,        |           |
|             | instalatii de comanda prin radio, aparate de       |           |
|             | cautat persoane etc.                               |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.2.3.      | Masini de numarat si identificat bani.             |   2 - 4   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.2.4.      | Alta aparatura birotica neregasita in cadrul       |           |
|             | subgrupei 3.2.                                     |   3 - 5   |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 3.3.        | Sisteme de protectie a valorilor umane si          |           |
|             | materiale                                          |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.1.      | Echipamente de protectie mecanica - grilaje,       |  16 - 24  |
|             | gratare, usi blindate, usi de securitate,          |           |
|             | ferestre si panouri de securitate                  |           |
|             | (antiefractie, antivandal, antiglont).             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.2.      | Unitati de depozitare valori si purtatori de       |  16 - 24  |
|             | date (case de bani, seifuri, dulapuri ignifuge     |           |
|             | etc.).                                             |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.3.      | Automate bancare, bancomate.                       |   8 - 12  |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.4.      | Sisteme de protectie la incendiu (elemente de      |  12 - 18  |
|             | detectie si de actionare, centrale de semnalizare  |           |
|             | si actionare etc.).                                |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.5.      | Sisteme pentru identificare si controlul           |   8 - 12  |
|             | accesului, supraveghere si alarma la efractie.     |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
| 3.3.6.      | Alte sisteme de protectie a valorilor umane si     |  12 - 18  |
|             | materiale neregasite in cadrul subgrupei 3.3.      |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|             |                                                    |           |
| 3.4.        | Alte active corporale neregasite in cele           |   8 - 15  |
|             | specificate la grupa 3.                            |           |
|_____________|____________________________________________________|___________|

    ANEXA 1
    la catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe

                               DICTIONAR
de corespondenta dintre codul de clasificare si duratele normale de functionare conform H.G. nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe si respectiv noua clasificare si duratele normale de functionare a imobilizarilor corporale.

 ______________________________________________________________________________
| Clasificarea si duratele normale de   | Noua clasificare si duratele normale |
| functionare a mijloacelor fixe        | de functionare a mijloacelor fixe    |
| conform H.G. nr. 964/1998.            |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
|  Codul de clasificare  |Durata normala|  Codul de clasificare |Durata normala|
|                        |de functionare|                       |de functionare|
|                        |     (ani)    |                       |     (ani)    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|           1            |      2       |           3           |       4      |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|        GRUPA 1: CONSTRUCTII           |         GRUPA 1: CONSTRUCTII         |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.1. Constructii industriale          | 1.1. Constructii industriale         |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.1.1.                 |      50      | 1.1.1.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.1.1.1.             |      40      |   1.1.1.1.            |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.1.1.2.             |      35      |   1.1.1.2.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.1.2.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.2.                 |      10      |   1.1.2.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.3.                 |      50      | 1.1.3.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.3.1.            |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.3.2.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.4.                 |      40      | 1.1.4.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.1.4.1.             |      30      |    1.1.4.1.           |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.5.                 |      30      | 1.1.5.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.5.1.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.5.2.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.6.                 |      10      | 1.1.6.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.6.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.1.6.2.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.7.                 |      40      | 1.1.7.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.8.                 |      30      | 1.1.8.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.9.                 |      30      | 1.1.9.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.10.                |      40      | 1.1.10.               |    25 - 35   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.11.                |      25      | 1.1.11.               |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.12.                |      30      | 1.1.12.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.13.                |      15      | 1.1.13.               |    12 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.14.                |      30      | 1.1.14.               |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.1.15.                |      10      | 1.1.15.               |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.1.16.               |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.1.17.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2. Constructii agricole             | 1.2. Constructii agricole            |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.2.1.                 |      30      | 1.2.1.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.2.                 |      10      | 1.2.2.                |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.3.                 |      20      | 1.2.3.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.4.                 |      30      | 1.2.4.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.5.                 |      35      | 1.2.5.                |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.6.                 |      30      | 1.2.6.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.7.                 |      25      | 1.2.7.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.8.                 |      30      | 1.2.8.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.9.                 |      40      | 1.2.9.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.2.10.                |              | 1.2.10.               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.2.10.1.            |      30      |   1.2.10.1.           |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.2.10.2.            |       5      |   1.2.10.2.           |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.2.11.               |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3. Constructii pentru transporturi  | 1.3. Constructii pentru transporturi,|
| si telecomunicatii                    | posta si telecomunicatii             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.3.1.                 |      40      | 1.3.1.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.3.1.1.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.2.                 |              | 1.3.2.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.2.1.             |      50      |   1.3.2.1.            |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.2.2.             |      40      |   1.3.2.2.            |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.2.3.             |      35      |   1.3.2.3.            |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.2.4.             |      20      |   1.3.2.4.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.3.                 |      30      | 1.3.3.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.4.                 |              | 1.3.4.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.4.1.             |      30      |   1.3.4.1.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.4.2.             |      25      |   1.3.4.2.            |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.4.3.             |      15      |   1.3.4.3.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.5.                 |      30      | 1.3.5.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.6.                 |       5      | 1.3.6.                |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.7.                 |              | 1.3.7.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.7.1.             |      20      |   1.3.7.1.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.7.2.             |      25      |   1.3.7.2.            |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.7.3.             |      35      |   1.3.7.3.            |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.7.4.             |      30      |   1.3.7.4.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.8.                 |      40      | 1.3.8.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.9.                 |      50      | 1.3.9.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.10.                |              | 1.3.10.               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.10.1.            |      15      |   1.3.10.1.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.10.2.            |      40      |   1.3.10.2.           |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.11.                |      50      | 1.3.11.               |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.12.                |      30      | 1.3.12.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.13.                |              | 1.3.13.               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.13.1.            |      15      |   1.3.13.1.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.13.2.            |      30      |   1.3.13.2.           |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.14.                |              | 1.3.14.               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.14.1.            |      25      |   1.3.14.1.           |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.14.2.            |      12      |   1.3.14.2.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.15.                |       5      | 1.3.15.               |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.16.                |      30      | 1.3.16.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.17.                |              | 1.3.17.               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.17.1.            |      10      |   1.3.17.1.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.17.2.            |      40      |   1.3.17.2.           |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.18.                |      50      | 1.3.18.               |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.19.                |      45      | 1.3.19.               |    36 - 54   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.20.                |      12      | 1.3.20.               |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.21.                |      20      | 1.3.21.               |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.3.21.1.            |      10      |   1.3.21.1.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.22.                |      20      | 1.3.22.               |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.23.                |      20      |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.24.                |       5      | 1.3.23.               |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.3.25.                |      10      | 1.3.24.               |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.3.25.               |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4. Constructii hidrotehnice         | 1.4. Constructii hidrotehnice        |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.4.1.                 |      60      | 1.4.1.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4.2.                 |              | 1.4.2.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.4.2.1.             |      20      |   1.4.2.1.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.4.2.2.             |      30      |   1.4.2.2.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4.3.                 |      50      | 1.3.11                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.4.3.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4.4.                 |      33      | 1.4.4.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4.5.                 |      40      | 1.4.5.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.4.5.1.             |      10      |   1.4.5.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.4.6.                 |      60      | 1.4.6.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.4.7.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5. Constructii pentru afaceri,      | 1.5. Constructii pentru afaceri,     |
| comert, depozitare                    | comert, depozitare                   |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.5.1.                 |      50      | 1.5.1.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.2.                 |      40      | 1.5.2.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.3.                 |      30      | 1.5.3.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.4.                 |      25      | 1.5.4.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.5.                 |      25      | 1.5.5.                |    20 - 30   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              | 1.5.13                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.6.                 |      30      | 1.5.6.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.7.                 |      30      | 1.5.7.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
                         |              |   1.5.7.1.            |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.8.                 |      25      | 1.5.8.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.9.                 |      25      | 1.5.9.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.10.                |      30      | 1.5.10.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.11.                |      25      | 1.5.11.               |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.12.                |      10      | 1.5.12.               |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.5.13.                |      30      | 1.5.13.               |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.5.14.               |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6. Constructii de locuinte si       | 1.6. Constructii de locuinte si      |
| social-culturale                      | social-culturale                     |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.6.1.                 |      50      | 1.6.1.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.6.1.1.             |      40      |   1.6.1.1.            |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6.2.                 |      50      | 1.6.2.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.6.2.1.             |      35      |   1.6.2.1.            |    28 - 42   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6.3.                 |              | 1.6.3.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.6.3.1.             |      15      |   1.6.3.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.6.3.2.             |      25      |   1.6.3.2.            |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6.4.                 |      50      | 1.6.4.                |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6.5.                 |      40      | 1.6.5.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.6.5.1.             |      30      | 1.6.5.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.6.6.                 |      15      | 1.6.6.                |     6 - 10   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              | 1.6.7.                |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.6.8.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.7. Constructii pentru transportul   | 1.7. Constructii pentru transportul  |
| energiei electrice                    | energiei electrice                   |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.7.1.                 |              | 1.7.1.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.1.1.             |      12      |   1.7.1.1.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.1.2.             |      40      |   1.7.1.2.            |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.1.3.             |      20      |   1.7.1.3.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.7.2.                 |              | 1.7.2.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.2.1.             |      12      |   1.7.2.1.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.2.2.             |      20      |   1.7.2.2.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.7.2.3.             |      30      |   1.7.2.3.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.7.3.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8. Constructii pentru alimentare cu | 1.8. Constructii pentru alimentare cu|
| apa, canalizare si imbunatatiri       | apa, canalizare si imbunatatiri      |
| funciare                              | funciare                             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.8.1.                 |      40      | 1.8.1.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.2.                 |      30      | 1.8.2.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.3.                 |      50      | 1.8.3.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.4.                 |      40      | 1.8.4.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.5.                 |      50      | 1.8.5.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.6.                 |      30      | 1.8.6.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.7.                 |      40      | 1.8.7.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.8.7.1.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.8.                 |      40      | 1.8.8.                |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.9.                 |      30      | 1.8.9.                |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.10.                |      20      | 1.8.10.               |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.8.10.1.           |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.11.                |      50      | 1.8.11.               |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.12.                |      40      | 1.8.12.               |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.8.12.1.            |      20      | 1.8.12.1.             |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.13.                |      40      | 1.8.13.               |    32 - 48   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.8.14.                |      10      | 1.8.14.               |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.8.15.               |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.9. Constructii pentru transportul si| 1.9. Constructii pentru transportul  |
| distributia petrolului, gazelor,      | si distributia petrolului, gazelor,  |
| lichidelor industriale, aerului       | lichidelor industriale, aerului      |
| comprimat si pentru termoficare       | comprimat si pentru termoficare      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 1.9.1.                 |      25      | 1.9.1.                |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   1.9.1.1.            |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.9.2.                 |              | 1.9.2.                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.9.2.1.             |      25      | 1.9.2.1.              |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   1.9.2.2.             |      20      | 1.9.2.2.              |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 1.9.3.                 |      15      | 1.9.3.                |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.9.4.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 1.10. Alte constructii|    24 - 36   |
|                        |              | neregasite in cadrul  |              |
|                        |              | grupei 1.             |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                                       | GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE|
|                                       | DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII   | |_______________________________________|______________________________________|
| GRUPA 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE      | 2.1. Echipamente tehnologice (masini,|
| (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE     | utilaje si instalatii de lucru)      |
| LUCRU)                                |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.1. Extractia si prepararea          | 2.1.1. Extractia si prepararea       |
| carbunilor si minereurilor metalifere | carbunilor si minereurilor metalifere|
| si nemetalifere                       | si nemetalifere                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.1.1.                 |       7      |   2.1.1.1.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.2.                 |       4      |   2.1.1.2.            |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.3.                 |       6      |   2.1.1.3.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.4.                 |      10      |   2.1.1.4.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.5.                 |      10      |   2.1.1.5.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.6.                 |      10      |   2.1.1.6.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.1.7.                 |       8      |   2.1.1.7.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.1.8.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.2. Prospectiuni geologice si        | 2.1.2. Prospectiuni geologice si     |
| geofizice, foraj si extractia         | geofizice, foraj si extractia        |
| titeiului si gazelor                  | titeiului si gazelor                 |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.2.1.                 |       9      |   2.1.2.1.            |     7 - 11   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.2.2.                 |       7      |   2.1.2.2.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.2.3.                 |      10      |   2.1.2.3.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.2.4.                 |       6      |   2.1.2.4.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.2.5.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.3. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.3. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru metalurgia feroasa, inclusiv   | pentru metalurgia feroasa, inclusiv  |
| laminarea si trefilarea metalelor     | laminarea si trefilarea metalelor    |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.3.1.                 |      14      |   2.1.3.1.            |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.3.2.                 |      15      |   2.1.3.2.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.3.3.                 |      12      |   2.1.3.3.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.3.4.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.4. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.4. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru metalurgia neferoasa           | pentru metalurgia neferoasa          |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.4.1.                 |      14      |   2.1.4.1.            |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.4.2.                 |      12      |   2.1.4.2.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.4.3.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.5. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru constructii de masini si       | pentru constructii de masini si      |
| prelucrarea metalului                 | prelucrarea metalului                |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.5.1.                 |      12      |   2.1.5.1.            |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.5.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.5.1.1.             |      15      |     2.1.5.1.1.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.2.                 |      10      |   2.1.5.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.3.                 |      14      |   2.1.5.3.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.4.                 |       8      |   2.1.5.4.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.5.                 |       8      |   2.1.5.5.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.6.                 |       7      |   2.1.5.6.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.5.7.                 |       3      |   2.1.5.7.            |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.5.8.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.6. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.6. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru industria chimica si           | pentru industria chimica si          |
| petrochimica                          | petrochimica                         |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.6.1.                 |              |   2.1.6.1.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.1.1.a.           |      12      |     2.1.6.1.1.a.      |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.1.1.b.           |       8      |     2.1.6.1.1.b.      |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.1.2.a.           |      10      |     2.1.6.1.2.a.      |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.1.2.b.           |       7      |     2.1.6.1.2.b.      |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.6.2.                 |              |   2.1.6.2.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.2.1.             |      10      |     2.1.6.2.1.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.2.2.             |       8      |     2.1.6.2.2.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.6.3.                 |              |   2.1.6.3.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.3.1.             |      12      |     2.1.6.3.1.        |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.3.2.             |      10      |     2.1.6.3.2.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.3.3.             |       3      |     2.1.6.3.3.        |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.3.4.             |      12      |     2.1.6.3.4.        |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.6.4.                 |      12      |   2.1.6.4.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.4.1.             |      15      |     2.1.6.4.1.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.6.4.2.             |       9      |     2.1.6.4.2.        |     7 - 11   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.6.5.                 |      10      |   2.1.6.5.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.6.6.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.7. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.7. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru producerea materialelor de     | pentru producerea materialelor de    |
| constructii si refractare             | constructii si refractare            |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.7.1.                 |      12      |   2.1.7.1.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.7.1.1.             |      10      |     2.1.7.1.1.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.7.2.                 |      15      |   2.1.7.2.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.7.3.                 |      20      |   2.1.7.3.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.7.3.1.             |      14      |     2.1.7.3.1.        |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.7.4.                 |      15      |   2.1.7.4.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.7.4.1.             |       5      |     2.1.7.4.1.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.7.4.2.             |      10      |     2.1.7.4.2.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.7.5.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.8. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru silvicultura, exploatarea si   | pentru silvicultura, exploatarea si  |
| prelucrarea lemnului                  | prelucrarea lemnului                 |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.8.1.                 |      10      |   2.1.8.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.8.1.1.             |       2      |     2.1.8.1.1.        |     2 - 3    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.2.                 |      10      |   2.1.8.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.8.2.1.             |       3      |     2.1.8.2.1.        |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.3.                 |      10      |   2.1.8.3.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.8.3.1.             |       3      |     2.1.8.3.1.        |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.4.                 |      10      |   2.1.8.4.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.8.4.1.             |       3      |     2.1.8.4.1.        |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.5.                 |      12      |   2.1.8.5.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.8.5.1.             |       2      |     2.1.8.5.1.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.6.                 |      12      |   2.1.8.6.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.8.7.                 |       7      |   2.1.8.7.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.8.8.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.9. Masini, utilaje si instalatii    | 2.1.9. Masini, utilaje si instalatii |
| pentru industria celulozei si hartiei | pentru industria celulozei si hartiei|
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.9.1.                 |      13      |   2.1.9.1.            |    10 - 16   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.9.1.1.             |       7      |     2.1.9.1.1.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.9.2.                 |      10      |   2.1.9.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.9.2.1.             |       7      |     2.1.9.2.1.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.9.3.                 |      13      |   2.1.9.3.            |    10 - 16   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.9.4.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.10. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.10. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru producerea sticlei,            | pentru producerea sticlei,           |
| portelanului si faiantei              | portelanului si faiantei             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.10.1.                |      14      |   2.1.10.1.           |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|    2.10.1.1.           |      12      |     2.1.10.1.1.       |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.10.2.                |      14      |   2.1.10.2.           |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.10.3.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.11. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.11. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru industria textila              | pentru industria textila             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.11.1.                |      11      |   2.1.11.1.           |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.11.2.                |      10      |   2.1.11.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.11.3.                |      11      |   2.1.11.3.           |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.11.4.                |       8      |   2.1.11.4.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.11.5.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.12. Masini, utilaje  |      10      | 2.1.12. Masini,       |     8 - 12   |
| si instalatii pentru   |              | utilaje si instalatii |              |
| industria confectiilor |              | pentru industria      |              |
|                        |              | confectiilor          |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.13. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.13. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru industria pielariei, blanariei | pentru industria pielariei, blanariei|
| si incaltamintei                      | si incaltamintei                     |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.13.1.                |      10      |   2.1.13.1.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.13.2.                |      11      |   2.1.13.2.           |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|    2.13.2.1.           |      20      |     2.1.13.2.1.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|    2.13.2.2.           |      15      |     2.1.13.2.2.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.13.3.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.14. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru industria alimentara           | pentru industria alimentara          |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.14.1.                |      11      |   2.1.14.1.           |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.2.                |      10      |   2.1.14.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.3.                |      12      |   2.1.14.3.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.4.                |      10      |   2.1.14.4.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.5.                |      17      |   2.1.14.5.           |    13 - 21   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.6.                |      18      |   2.1.14.6.           |    14 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.7.                |      15      |   2.1.14.7.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.14.8.                |      10      |   2.1.14.8.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.14.9.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.15. Masini, utilaje  |      11      | 2.1.15. Masini,       |     8 - 14   |
| si instalatii pentru   |              | utilaje si instalatii |              |
| industria poligrafica  |              | pentru industria      |              |
|                        |              | poligrafica           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.16. Masini de forta si utilaje      | 2.1.16. Masini de forta si utilaje   |
| energetice                            | energetice                           |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.16.1.                |      28      |   2.1.16.1.           |    22 - 34   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.1.1.            |      20      |     2.1.16.1.1.       |    16 - 24   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.16.1.2.1.     |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.1.2.            |              |     2.1.16.1.2.       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.16.1.2.1.        |      12      |       2.1.16.1.2.2.   |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.16.1.2.2.        |       8      |       2.1.16.1.2.3.   |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.1.3.            |      20      |     2.1.16.1.1.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.16.2.                |              |   2.1.16.2.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.2.1.            |      15      |     2.1.16.2.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.2.2.            |      20      |     2.1.16.2.2.       |    12 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.2.3.            |      22      |     2.1.16.2.3.       |    12 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.2.4.            |      11      |     2.1.16.2.4.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.2.5.            |      20      |     2.1.16.2.5.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.16.3.                |              |   2.1.16.3.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.3.1.            |      20      |     2.1.16.3.1.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.16.3.1.1.        |      12      |       2.1.16.3.1.1.   |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.16.1.2.       |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.3.2.            |      20      |     2.1.16.3.2.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |       2.1.16.3.2.1.   |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.3.3.            |      14      |     2.1.16.3.3.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.3.4.            |      10      |     2.1.16.3.4.       |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.16.4.                |              |   2.1.16.4.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.4.1.            |      12      |     2.1.16.4.1.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.4.2.            |       8      |     2.1.16.4.2.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.4.3.            |      12      |     2.1.16.4.3.       |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.16.4.4.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.16.4.4.            |      12      |     2.1.16.4.5.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.16.5.                |      14      |   2.1.16.5.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.16.6.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.17. Masini, utilaje si instalatii|
| comune care functioneaza independent  | comune care functioneaza independent |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.17.1.                |              |   2.1.17.1.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.1.1.            |              |     2.1.17.1.1.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.1.1.        |       8      |       2.1.17.1.1.1.   |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.1.2.        |       6      |       2.1.17.1.1.2.   |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.1.3.        |       4      |       2.1.17.1.1.3.   |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.1.2.            |      10      |     2.1.17.1.2.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.1.3.            |              |     2.1.17.1.3.       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.3.1.        |       8      |       2.1.17.1.3.1.   |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.3.2.        |       6      |       2.1.17.1.3.2.   |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.1.3.3.        |       3      |       2.1.17.1.3.3.   |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.1.4.            |       8      |     2.1.17.1.4.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |       2.1.17.1.4.1.   |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.2.                |              |   2.1.17.2.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.2.1.            |      12      |   2.1.17.2.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.17.2.2.            |      10      |   2.1.17.2.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.17.2.2.1.        |      20      |     2.1.17.2.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.3.                |       8      |   2.1.17.3.           |     6 - 10   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.17.3.1.       |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.4.a.              |      20      |   2.1.17.4.a.         |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.4.b.              |      12      |   2.1.17.4.b.         |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.5.a.              |      15      |   2.1.17.5.a.         |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.5.b.              |      10      |   2.1.17.5.b.         |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.17.6.                |      12      |   2.1.17.6.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.17.7.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.18. Utilaje specifice|      15      | 2.1.18. Utilaje       |    12 - 18   |
| productiei de electrozi|              | specifice productiei  |              |
| din grafit             |              | de electrozi din      |              |
|                        |              | grafit                |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.19. Alte masini,     |      10      |   2.1.1.8.            |     4 - 6    |
| utilaje si instalatii  |              |_______________________|______________|
| pentru productia       |              |   2.1.2.5.            |     6 - 10   |
| industriala            |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.3.4             |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.4.3.            |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.5.8.            |     8 - 12   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.6.6.            |     8 - 12   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.7.5.            |    12 - 18   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.8.8.            |     8 - 12   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.9.4.            |     8 - 12   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.10.3            |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.11.5            |     8 - 12   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.13.3.           |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.14.9.           |     9 - 15   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.16.6.           |    12 - 18   |
|                        |              |_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.17.7.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.19.1.                |       5      | 2.1.19. Unelte,       |     2 - 4    |
|                        |              | dispozitive,          |              |
|                        |              | instrumente si truse  |              |
|                        |              | de scule specializate |              |
|                        |              | folosite in industrie |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20. Masini si utilaje pentru        | 2.1.20. Masini si utilaje pentru     |
| constructii                           | constructii                          |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.20.1                 |       6      |   2.1.20.1            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.1.1.            |      10      |     2.1.20.1.1.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.2.                |       6      |   2.1.20.2.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.2.1.            |      10      |     2.1.20.2.1.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.2.2.            |       3      |     2.1.20.2.2.       |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.2.3.            |       4      |     2.1.20.2.3.       |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.3.                |       8      |   2.1.20.3.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.3.1.            |       6      |     2.1.20.3.1.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.3.2.            |      10      |     2.1.20.3.2.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.3.3.            |       4      |     2.1.20.3.3.       |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.4.                |       6      |   2.1.20.4.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.4.1.            |       3      |     2.1.20.4.1.       |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.5.                |      15      |   2.1.20.5.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.5.1.            |      20      |     2.1.20.5.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.5.2.            |      12      |     2.1.20.5.2.       |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.5.3.            |       6      |     2.1.20.5.3.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.6.                |       8      |   2.1.20.6.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.6.1.            |       4      |     2.1.20.6.1.       |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.7.                |       8      |   2.1.20.7.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.7.1.            |       4      |     2.1.20.7.1.       |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.7.2.            |       7      |     2.1.20.7.2.       |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.7.3.            |      10      |     2.1.20.7.3.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.7.4.            |      10      |     2.1.20.7.4.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.20.7.5.            |       8      |     2.1.20.7.5.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.8.                |       8      |   2.1.20.8.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.9.                |       6      |   2.1.20.9.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.20.10.               |       4      |   2.1.20.10.          |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.20.11.          |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.21. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.21. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru agricultura                    | pentru agricultura                   |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.21.1.                |              |   2.1.21.1.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.21.1.1.            |       8      |     2.1.21.1.1.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.21.1.2.            |      10      |     2.1.21.1.2.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     2.21.1.2.1.        |       7      |       2.1.21.1.2.1.   |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.21.2.                |      10      |   2.1.21.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.21.3.                |      10      |   2.1.21.3.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.21.4.                |      16      |   2.1.21.4.           |    12 - 20   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.21.5.                |       4      |   2.1.21.5.           |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.21.6.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.22. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru transporturi si telecomunicatii| pentru transporturi si               |
|                                       | telecomunicatii                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.22.1.                |              |   2.1.22.1.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.1.1.            |      10      |     2.1.22.1.1.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.1.2.            |      20      |     2.1.22.1.2.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.1.3.            |      14      |     2.1.22.1.3.       |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.2.                |      12      |   2.1.22.2.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.3.                |              |   2.1.22.3.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.3.1.            |      11      |     2.1.22.3.1.       |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.3.2.            |       5      |     2.1.22.3.2.       |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.3.3.            |      25      |     2.1.22.3.3.       |    20 - 30   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.3.4.            |      20      |     2.1.22.3.4.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.3.5.            |      20      |     2.1.22.3.5.       |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.4.                |      10      |   2.1.22.4.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.5.                |      12      |   2.1.22.5.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.5.1.            |      18      |     2.1.22.5.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.5.2.            |      12      |     2.1.22.5.2.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.5.3.            |      10      |     2.1.22.5.3.       |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.6.                |       7      |   2.1.22.6.           |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.6.1.            |      12      |     2.1.22.6.1.       |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.6.2.            |      10      |     2.1.22.6.2.       |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.6.3.            |       6      |     2.1.22.6.3.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.22.6.4.       |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.7.                |       6      |   2.1.22.7.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.22.7.1.            |      12      |     2.1.22.7.1.       |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.22.8.                |       5      |   2.1.22.8.           |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.22.9.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.23. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru circulatia marfurilor          | pentru circulatia marfurilor         |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.23.1.                |       7      |   2.1.23.1.           |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23.2.                |      10      |   2.1.23.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23.3.                |      10      |   2.1.23.3.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.23.3.1.            |       7      |     2.1.23.3.1.       |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23.4.                |      15      |   2.1.23.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23.5.                |       7      |   2.1.23.4.           |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.23.6.                |       6      |   2.1.23.5.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.23.6.1.            |      10      |   2.1.23.5.           |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.23.6.           |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.24. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru gospodaria comunala si         | pentru gospodaria comunala si        |
| spalatorii                            | spalatorii                           |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.24.1.                |      10      |   2.1.24.1.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24.2.                |       8      |   2.1.24.2.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24.3.                |      14      |   2.1.24.3.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.24.3.1.            |      18      |     2.1.24.3.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24.4.                |      24      |   2.1.24.4.           |    19 - 29   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.24.4.1.            |      10      |     2.1.24.4.1.       |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.24.4.2.            |      30      |     2.1.24.4.2.       |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24.5.                |      10      |   2.1.24.5.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.24.6.                |       8      |   2.1.24.6.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.24.6.1.       |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.24.7.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.25. Masini, utilaje si instalatii   | 2.1.25. Masini, utilaje si instalatii|
| pentru ocrotirea sanatatii            | pentru ocrotirea sanatatii           |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.25.1.                |      10      |   2.1.25.1.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.25.2.                |      10      |   2.1.25.2.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.25.2.1.            |       6      |     2.1.25.2.1.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.25.3.                |      12      |   2.1.25.3.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.1.25.4.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.26. Alte masini, utilaje si         | 2.26. Alte masini, utilaje si        |
| instalatii                            | instalatii                           |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2.26.1.                |      10      |   2.1.26.1.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.26.1.1.            |       6      |     2.1.26.1.1.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.26.2.                |      12      |   2.1.26.2.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.26.2.1.            |      15      |     2.1.26.2.1.       |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.1.26.2.2.       |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.26.3.                |      10      |   2.1.26.3.           |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.26.3.1.            |      50      |     2.1.26.3.1.       |    40 - 60   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.26.4.                |       8      |   2.1.26.4.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.26.5.                |      12      |   2.1.26.5.           |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   2.26.5.1.            |       6      |     2.1.26.5.1.       |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 2.27. Accesorii de     |       6      | 2.1.27. Accesorii de  |     4 - 8    |
| productie              |              | productie             |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 2.1.28. Alte          |     8 - 12   |
|                        |              | echipamente           |              |
|                        |              | tehnologice (masini,  |              |
|                        |              | utilaje si instalatii |              |
|                        |              | de lucru) neregasite  |              |
|                        |              | in cadrul             |              |
|                        |              | subgrupei 2.1.        |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| GRUPA 3. APARATE SI INSTALATII        | 2.2. APARATE SI INSTALATII DE        |
| DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE       | MASURARE, CONTROL SI REGLARE         |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3.1. Aparate si instalatii pentru     | 2.2.1. Aparate si instalatii pentru  |
| masurarea marimilor geometrice        | masurarea marimilor geometrice       |
| mecanice si acustice                  | mecanice si acustice                 |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3.1.1.                 |      10      |   2.2.1.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   3.1.1.1.             |      20      |     2.2.1.1.1.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   3.1.1.2.             |       5      |     2.2.1.1.2.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.2.1.1.3.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.2.1.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.2. Aparate si        |      10      | 2.2.2. Aparate si     |              |
| instalatii pentru      |              | instalatii pentru     |              |
| masurarea timpului,    |              | masurarea timpului,   |              |
| frecventei si marimilor|              | frecventei si         |              |
| cinematice             |              | marimilor cinematice  |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.2.1.                 |      12      |   2.2.2.1.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.2.2.                 |      10      |   2.2.2.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   3.2.2.1.             |       7      |     2.2.2.2.1.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.2.                   |      10      |   2.2.2.3.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.3. Aparate si        |      10      | 2.2.3. Aparate si     |              |
| instalatii pentru      |              | instalatii pentru     |              |
| masurarea marimilor    |              | masurarea marimilor   |              |
| electrice,             |              | electrice,            |              |
| electromagnetice si    |              | electromagnetice      |              |
| radiometrice           |              | si radiometrice       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.3.1.                 |       6      |   2.2.3.1.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.3.                   |      10      |   2.2.3.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.4. Aparate si        |      10      | 2.2.4. Aparate si     |              |
| instalatii pentru      |              | instalatii pentru     |              |
| masurarea marimilor    |              | masurarea marimilor   |              |
| termice si fotometrice |              | termice si fotometrice|              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.4.1.                 |       5      |   2.2.4.1.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.4.2.                 |       8      |   2.2.4.2.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.4.                   |      10      |   2.2.4.3.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.5. Aparate si        |      10      | 2.2.5. Aparate si     |              |
| instalatii pentru      |              | instalatii pentru     |              |
| masurarea marimilor    |              | masurarea marimilor   |              |
| analitice (de material,|              | analitice (de         |              |
| de structura si de     |              | material, de          |              |
| compozitie); aparate   |              | structura si de       |              |
| si instalatii pentru   |              | compozitie) aparate   |              |
| incercarea             |              | si instalatii pentru  |              |
| materialelor,          |              | incercarea            |              |
| elementelor si a       |              | materialelor,         |              |
| produselor             |              | elementelor si a      |              |
|                        |              | produselor            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.5.1.                 |      30      |   2.2.5.1.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.5.                   |      10      |   2.2.5.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.6. Utilaje si        |      10      | 2.2.6. Utilaje si     |              |
| accesorii de laborator |              | accesorii de laborator|              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.6.1.                 |       5      |   2.2.6.1.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.6.                   |      10      |   2.2.6.2.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.7. Aparate si        |       5      | 2.2.7. Aparate si     |     4 - 6    |
| instalatii pentru      |              | instalatii pentru     |              |
| cercetare stiintifica  |              | cercetare stiintifica |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.8. Instalatii pentru |      10      | 2.2.8. Instalatii     |     8 - 12   |
| comanda si reglarea    |              | pentru comanda si     |              |
| automata a proceselor  |              | reglarea automata a   |              |
| tehnologice, pentru    |              | proceselor            |              |
| semnalizare si         |              | tehnologice, pentru   |              |
| telemasurare           |              | semnalizare si        |              |
|                        |              | telemasurare          |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 3.9. Calculatoare      |       3      | 2.2.9. Calculatoare   |     2 - 4    |
| electronice si         |              | electronice si        |              |
| echipamente periferice.|              | echipamente           |              |
| Masini si aparate de   |              | periferice. Masini si |              |
| casa, control si       |              | aparate de casa,      |              |
| facturat.              |              | control si facturat.  |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 2.2.10. Alte aparate  |     8 - 12   |
|                        |              | si instalatii de      |              |
|                        |              | masurare, control si  |              |
|                        |              | reglare neregasite in |              |
|                        |              | cadrul subgrupei 2.2. |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| GRUPA 4. MIJLOACE DE TRANSPORT        | 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT           |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.1. Mijloace de transport feroviar   | 2.3.1. Mijloace de transport feroviar|
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.1.1.                 |      20      |   2.3.1.1.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.1.2.                 |      10      |   2.3.1.2.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.1.3.                 |      18      |   2.3.1.3.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.3.1.4.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.2. Mijloace de transport auto       | 2.3.2. Mijloace de transport auto    |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.2.1.                 |              |   2.3.2.1.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.1.1.             |       5      |     2.3.2.1.1.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     4.2.1.1.1.         |       4      |       2.3.2.1.1.1.    |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.1.2.             |       6      |     2.3.2.1.2.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.1.3.             |       9      |     2.3.2.1.3.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     4.2.1.3.1.         |       8      |       2.3.2.1.3.1.    |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.1.4.             |       4      |     2.3.2.1.4.        |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.2.2.                 |              |   2.3.2.2.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.1.             |       5      |     2.3.2.2.1.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.2.             |       6      |     2.3.2.2.2.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.3.             |       5      |     2.3.2.2.3.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.4.             |       6      |     2.3.2.2.4.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.5.             |       5      |     2.3.2.2.5.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.6.             |       6      |     2.3.2.2.6.        |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.7.             |       8      |     2.3.2.2.7.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.8.             |       4      |     2.3.2.2.8.        |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.2.2.9.             |              |     2.3.2.2.9.        |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     4.2.2.9.1.         |       6      |       2.3.2.2.9.1.    |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     4.2.2.9.2.         |       5      |       2.3.2.2.9.2.    |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|     4.2.2.9.3.         |      10      |       2.3.2.2.9.3.    |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.3.2.3.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3. Mijloace de transport naval      | 2.3.3. Mijloace de transport naval   |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.3.1.                 |      20      |   2.3.3.1.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.2.                 |      20      |   2.3.3.2.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.2.1.             |      12      |     2.3.3.2.1.        |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.3.                 |      20      |   2.3.3.3.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.3.1.             |      12      |     2.3.3.3.1.        |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.3.2.             |      18      |     2.3.3.3.2.        |    14 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.4                  |      25      |   2.3.3.4             |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.5.                 |      18      |   2.3.3.5.            |    14 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.6.                 |      15      |   2.3.3.6.            |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.7.                 |              |   2.3.3.7.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.7.1.             |      14      |     2.3.3.7.1.        |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.7.2.             |      20      |     2.3.3.7.2.        |    14 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.8.                 |      11      |   2.3.3.8.            |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.9.                 |      11      |   2.3.3.9.            |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.3.9.1.             |      15      |     2.3.3.9.1.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.3.10.                |       8      |   2.3.3.10.           |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.3.3.11.           |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.4. Mijloace de transport aerian     | 2.3.4. Mijloace de transport aerian  |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.4.1.                 |      18      |   2.3.4.1.            |    14 - 22   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.4.2.                 |       6      |   2.3.4.2.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.4.3.                 |       6      |   2.3.4.3.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.3.4.4.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.5. Mijloace specifice pentru        | 2.3.5. Mijloace specifice pentru     |
| transportul urban de calatori         | transportul urban de calatori        |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.5.1.                 |      14      |   2.3.5.1.            |    11 - 17   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.5.2.                 |       8      |   2.3.5.2.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.3.5.3.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6. Utilaje si instalatii de         | 2.3.6. Utilaje si instalatii de      |
| transportat si ridicat                | transport si ridicat                 |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4.6.1.                 |      10      |   2.3.6.1.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.1.1.             |      20      |     2.3.6.1.1.        |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.1.2.             |      15      |     2.3.6.1.2.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.2.                 |      15      |   2.3.6.2.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.2.1.             |      12      |     2.3.6.2.1.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.2.2.             |      10      |     2.3.6.2.1.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.2.3.             |      10      |     2.3.6.2.2.        |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.3.                 |              |   2.3.6.3.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.3.1.             |       7      |     2.3.6.3.1.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.3.2.             |      10      |     2.3.6.3.2.        |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |     2.3.6.3.3.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.4.                 |      10      |   2.3.6.4.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.4.1.             |      12      |     2.3.6.4.1.        |     7 - 11   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.4.2.             |       8      |     2.3.6.4.2.        |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.4.3.             |       4      |     2.3.6.4.3.        |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.4.4.             |      12      |     2.3.6.4.4.        |     8 - 14   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.5.                 |      12      |   2.3.6.5.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.6.                 |      10      |   2.3.6.6.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.6.1.             |       7      |     2.3.6.6.1.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.7.                 |      10      |   2.3.6.8.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   4.6.7.1.             |       6      |     2.3.6.8.1.        |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.6.8.                 |      20      |   2.3.6.7.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 4.7. Mijloace de       |       7      | 2.3.7. Mijloace de    |     4 - 6    |
| transport cu tractiune |              | transport cu tractiune|              |
| animala                |              | animala               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| Grupa 5. ANIMALE SI PLANTATII         | 2.4. ANIMALE SI PLANTATII            |
|_______________________________________|______________________________________|
| 5.1. Animale                          | 2.4.1. Animale                       |
|_______________________________________|______________________________________|
| 5.1.1.                 |      10      |   2.4.1.1.            |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.1.2.                 |       7      |   2.4.1.2.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.1.3.                 |       5      |   2.4.1.3.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.1.4.                 |      13      |   2.4.1.4.            |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.1.5.                 |       6      |   2.4.1.5.            |     4 - 8    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.4.1.6.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2. Plantatii                        | 2.4.2. Plantatii                     |
|_______________________________________|______________________________________|
| 5.2.1.                 |      20      |   2.4.2.1.            |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.2.                 |      12      |   2.4.2.2.            |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.3.                 |      30      |   2.4.2.3.            |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.4.                 |       8      |   2.4.2.4.            |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.5.                 |       5      |   2.4.2.5.            |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.6.                 |              |   2.4.2.6.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   5.2.6.1.             |      20      |     2.4.2.6.1.        |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   5.2.6.2.             |      15      |     2.4.2.6.2.        |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.7.                 |      17      |   2.4.2.7.            |    13 - 21   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.8.                 |              |   2.4.2.8.            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   5.2.8.1.             |      60      |     2.4.2.8.1.        |    50 - 70   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|   5.2.8.2.             |      30      |     2.4.2.8.2.        |    24 - 36   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 5.2.9.                 |       7      |   2.4.2.9.            |     5 - 9    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   2.4.2.10.           |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 2.5. Alte instalatii  |    20 - 30   |
|                        |              | tehnice, mijloace de  |              |
|                        |              | transport, animale si |              |
|                        |              | plantatii neregasite  |              |
|                        |              | in cadrul grupei 2    |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| GRUPA 6. MOBILIER, APARATURA          | GRUPA 3. MOBILIER, APARATURA         |
| BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A      | BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A     |
| VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE  | VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI      |
| ACTIVE CORPORALE                      | ALTE ACTIVE CORPORALE                |
|_______________________________________|______________________________________|
| 6.1. Mobilier                         | 3.1. Mobilier                        |
|_______________________________________|______________________________________|
| 6.1.1.                 |      15      | 3.1.1.                |     9 - 15   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              |   3.1.1.1.            |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.1.2.                 |       3      | 3.1.2.                |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.1.3.                 |      15      | 3.1.3.                |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.1.4.                 |      10      | 3.1.4.                |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.1.5.                 |       6      | 3.1.5.                |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 3.1.6.                |     6 - 10   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.2. Aparatura birotica               | 3.2. Aparatura birotica              |
|_______________________________________|______________________________________|
| 6.2.1.                 |       5      | 3.2.1.                |     4 - 6    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.2.2.                 |       5      | 3.2.2.                |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.2.3.                 |       5      | 3.2.3.                |     2 - 4    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 3.2.4.                |     3 - 5    |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.3. Sisteme de protectie a valorilor | 3.3. Sisteme de protectie a valorilor|
| umane si materiale                    | umane si materiale                   |
|_______________________________________|______________________________________|
| 6.3.1.                 |      30      | 3.3.1.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.3.2.                 |      30      | 3.3.2.                |    16 - 24   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.3.3.                 |      25      | 3.3.3.                |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.3.4.                 |      20      | 3.3.4.                |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.3.5.                 |      15      | 3.3.5.                |     8 - 12   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | 3.3.6.                |    12 - 18   |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| 6.4. Active corporale  |      10      | 3.4. Alte active      |     8 - 15   |
| mobile neregasite in   |              | corporale neregasite  |              |
| grupele si subgrupele  |              | in cele specificate   |              |
| anterioare             |              | la grupa 3.           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2139/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2139 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu