Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.891 din 27.10.2015

privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 03 noiembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Partea de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmisă în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în baza Hotărârii Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la poziţia cu nr. MFP 103928, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu. Articolul 4După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 3 se va utiliza în vederea realizării unor obiective de investiţii, respectiv extinderea spre est a cimitirului ortodox municipal, aflat în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, construirea de blocuri de locuinţe, realizarea unui centru pentru persoanele vârstnice, amenajarea unei zone de agrement şi sistematizarea zonei prin crearea de noi artere de circulaţie şi reţele edilitar gospodăreşti, într-un termen de 10 ani de la semnarea protocolului de predare-primire. Articolul 5Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu asigură din fonduri proprii, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele: a)refacerea împrejmuirilor pe laturile est-vest şi nord ale imobilului 341 Târgu Jiu, din plasă bordurată pe stâlpi metalici; b)refacerea căilor de acces din incinta imobilului 341 Târgu Jiu care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 6În cazul în care nu se respectă una din condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5, partea de imobil transmisă potrivit prevederilor art. 3 revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 7Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. Articolul 8Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi dintr-un imobil care revine de drept din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
103.928 - parţial 8.19.01 imobil 341 - parţial Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF 44844 Nr. cadastrale: 47395 şi 47396 21.107.328,49 1. Construcţii: Pavilionul H2: - Suprafaţă construită - 80 mp - Suprafaţă desfăşurată - 80 mp - Valoare contabilă - 21.001,6 lei Pavilionul H3: - Suprafaţă construită - 206 mp - Suprafaţă desfăşurată - 206 mp -Valoare contabilă - 9.392,4 lei Pavilionul H5: - Suprafaţă construită - 189 mp - Suprafaţă desfăşurată - 189 mp - Valoare contabilă - 96.870,48 lei Pavilionul H7: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 2.012,70 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 165 mp - Suprafaţă desfăşurată - 165 mp - Valoare contabilă - 5.736,50 lei Pavilionul M1: - Suprafaţă construită - 47 mp - Suprafaţă desfăşurată - 47 mp - Valoare contabilă - 9.670,10 lei Pavilionul N: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul N1: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul O2: - Suprafaţă construită - 64 mp - Suprafaţă desfăşurată - 64 mp - Valoare contabilă - 44.803,44 lei Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Pavilionul P1: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Domeniul public al municipiului Târgu Jiu CUI - 4956065 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
Pavilionul P2: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 35.324,30 lei Pavilionul P3: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul P4: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 1.132 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp - Valoare contabilă - 506.371,80 lei Pavilionul R1: - Suprafaţă construită - 51 mp - Suprafaţă desfăşurată - 51 mp - Valoare contabilă - 32.474,70 lei Pavilionul S: - Suprafaţă construită - 75 mp - Suprafaţă desfăşurată - 75 mp - Valoare contabilă - 19.601,50 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 196 mp - Suprafaţă desfăşurată - 196 mp - Valoare contabilă - 145.741,68 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 187 mp - Suprafaţă desfăşurată - 187 mp - Valoare contabilă - 50.948,30 lei Pavilionul V1: - Suprafaţă construită - 137 mp - Suprafaţă desfăşurată - 137 mp - Valoare contabilă - 37.336,20 lei Pavilionul V2: - Suprafaţă construită - 185 mp - Suprafaţă desfăşurată - 185 mp - Valoare contabilă - 50.364,90 lei Pavilionul V3: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 63 mp - Valoare contabilă - 17.112,40 lei Pavilionul V4: - Suprafaţă construită - 114 mp - Suprafaţă desfăşurată - 114 mp - Valoare contabilă - 31.113,50 lei
Pavilionul V5: - Suprafaţă construită - 94 mp - Suprafaţă desfăşurată - 94 mp - Valoare contabilă - 25.474,20 lei Pavilionul V6: - Suprafaţă construită - 143 mp - Suprafaţă desfăşurată - 143 mp - Valoare contabilă - 97.229,50 lei Pavilionul V7: - Suprafaţă construită -238 mp - Suprafaţă desfăşurată - 238 mp - Valoare contabilă - 161.887,25 lei Pavilionul V8: - Suprafaţă construită - 112 mp - Suprafaţă desfăşurată - 112 mp - Valoare contabilă - 54.448,50 lei Pavilionul V9: - Suprafaţă construită - 308 mp - Suprafaţă desfăşurată - 308 mp - Valoare contabilă - 209.529,75 lei Pavilionul L8: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L9: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L10: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L11: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,27 lei Total suprafaţă construită - 4.619 mp Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp 2. Amenajări la terenuri: - Drum pavat - 1.375 mp - Valoare contabilă - 3.630 lei - Platou cu macadam - 720 mp - Valoare contabilă - 1.238,40 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 1.100 m - Valoare contabilă - 8.085 lei - Împrejmuire din sârmă ghimpată - 1.040 m - Valoare contabilă - 426,40 lei 3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha - Valoare contabilă - 19.219.343,20 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
103928 8.19.01 Imobil 341 Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF 44844 Nr. cadastrale: 47395, 47396, 47394 Construcţii şi teren* 44.767.572 45.662.726,30 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
103.928 - parţial 8.19.01 imobil 341 - parţial Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF 44844 Nr. cadastrale: 47395 şi 47396 21.556.304,95 1. Construcţii: Pavilionul H2: - Suprafaţă construită - 80 mp - Suprafaţă desfăşurată - 80 mp - Valoare contabilă - 21.001,6 lei Pavilionul H3: - Suprafaţă construită - 206 mp - Suprafaţă desfăşurată - 206 mp - Valoare contabilă - 9.392,4 lei Pavilionul H5: - Suprafaţă construită - 189 mp - Suprafaţă desfăşurată - 189 mp - Valoare contabilă - 96.870,48 lei Pavilionul H7: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 2.012,70 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 165 mp - Suprafaţă desfăşurată - 165 mp - Valoare contabilă - 5.736,50 lei Pavilionul M1: - Suprafaţă construită - 47 mp - Suprafaţă desfăşurată - 47 mp - Valoare contabilă - 9.670,10 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Domeniul public al municipiului Târgu Jiu CUI - 4956065
Pavilionul N: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul N1: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul O2: - Suprafaţă construită - 64 mp - Suprafaţă desfăşurată - 64 mp - Valoare contabilă - 44.803,44 lei Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Pavilionul P1: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Pavilionul P2: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 35.324,30 lei Pavilionul P3: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul P4: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 1.132 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp - Valoare contabilă - 506.371,80 lei Pavilionul R1: - Suprafaţă construită - 51 mp - Suprafaţă desfăşurată - 51 mp - Valoare contabilă - 32.474,70 lei Pavilionul S: - Suprafaţă construită - 75 mp - Suprafaţă desfăşurată - 75 mp - Valoare contabilă - 19.601,50 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 196 mp - Suprafaţă desfăşurată - 196 mp - Valoare contabilă - 145.741,68 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 187 mp - Suprafaţă desfăşurată - 187 mp - Valoare contabilă - 50.948,30 lei Pavilionul V1: - Suprafaţă construită - 137 mp - Suprafaţă desfăşurată - 137 mp - Valoare contabilă - 37.336,20 lei Pavilionul V2: - Suprafaţă construită - 185 mp - Suprafaţă desfăşurată - 185 mp - Valoare contabilă - 50.364,90 lei
Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
Pavilionul V3: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 63 mp - Valoare contabilă - 17.112,40 lei Pavilionul V4: - Suprafaţă construită - 114 mp - Suprafaţă desfăşurată - 114 mp - Valoare contabilă - 31.113,50 lei Pavilionul V5: - Suprafaţă construită - 94 mp - Suprafaţă desfăşurată - 94 mp - Valoare contabilă - 25.474,20 lei Pavilionul V6: - Suprafaţă construită - 143 mp - Suprafaţă desfăşurată - 143 mp - Valoare contabilă - 97.229,50 lei Pavilionul V7: - Suprafaţă construită - 238 mp - Suprafaţă desfăşurată - 238 mp - Valoare contabilă - 161.887,25 lei Pavilionul V8: - Suprafaţă construită - 112 mp - Suprafaţă desfăşurată - 112 mp - Valoare contabilă - 54.448,50 lei Pavilionul V9: - Suprafaţă construită - 308 mp - Suprafaţă desfăşurată - 308 mp - Valoare contabilă - 209.529,75 lei Pavilionul L8: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L9: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L10: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L11: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,27 lei Total suprafaţă construită - 4.619 mp Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp 2. Amenajări la terenuri: - Drum pavat - 1.375 mp - Valoare contabilă - 3.630 lei - Platou cu macadam - 720 mp - Valoare contabilă - 1.238,40 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 1.100 m - Valoare contabilă - 8.085 lei - Împrejmuire din sârmă ghimpată - 1.040 m - Valoare contabilă - 426,40 lei 3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha - Valoare contabilă - 19.668.319,66 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 891/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 891 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 891/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu