Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 853 din 18 octombrie 1999

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 25 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organul de specialitate al administratiei publice centrale responsabil cu coordonarea si controlul intregii activitati de metrologie la nivel national si cu elaborarea reglementarilor obligatorii in acest domeniu si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare, in subordinea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 2
    (1) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza birouri judetene de metrologie legala, unitati fara personalitate juridica, care se infiinteaza prin reorganizarea inspectiilor interjudetene de metrologie legala, care se desfiinteaza. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari patrimoniul inspectiilor interjudetene de metrologie legala va fi preluat de catre birourile judetene de metrologie legala pe baza de protocol.
    (2) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza Institutul National de Metrologie ca institut de cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, unitate fara personalitate juridica.
    (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legala este constituit din patrimoniul propriu, patrimoniul birourilor judetene de metrologie legala si patrimoniul Institutului National de Metrologie.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Industriei si Comertului;
    2. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, le prezinta Ministerului Industriei si Comertului pentru avizare, iar acesta le inainteaza Guvernului spre aprobare; urmareste armonizarea acestora cu reglementarile internationale in domeniul metrologiei;
    3. elaboreaza norme si proceduri de metrologie legala cu caracter obligatoriu;
    4. elaboreaza si revizuieste periodic Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statutului;
    5. stabileste si percepe tarife, in conditiile legii, pentru activitatile din domeniul metrologiei;
    6. analizeaza proiectele de acte normative privind masurarile si mijloacele de masurare sau care contin referiri la acestea si le propune spre avizare Ministerului Industriei si Comertului;
    7. avizeaza lucrarile de cercetare stiintifica in domeniul metrologiei;
    8. atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane ale unitatilor de masura si certifica mostrele de materiale si substante de referinta; asigura trasabilitatea etaloanelor nationale la cele internationale;
    9. coordoneaza si supravegheaza activitatea de reproducere, conservare si transmitere a unitatilor de masura;
    10. coordoneaza, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    11. reglementeaza, supravegheaza si controleaza fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, inchirierea, vanzarea, instalarea, punerea in functiune, etalonarea, verificarea, legalizarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in domenii de interes public;
    12. reglementeaza si asigura transmiterea unitatilor de masura la mijloace de masurare care nu sunt folosite in domenii supuse controlului metrologic al statului;
    13. exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor si mijloacelor de masurare;
    14. evalueaza si atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de masurare nesupuse controlului metrologic al statului;
    15. stabileste reteaua nationala de laboratoare pentru incercarea mijloacelor de masurare;
    16. acorda si retrage autorizatii si avize, in urma evaluarilor si constatarilor efectuate, pentru exercitarea activitatilor prevazute de lege in legatura cu mijloacele de masurare si cu masurarile din domeniile supuse controlului metrologic al statului;
    17. acorda si retrage aprobari de model pentru mijloacele de masurare prevazute de lege, fabricate si importate;
    18. efectueaza verificari, etalonari si incercari ale mijloacelor de masurare;
    19. interzice utilizarea, sigileaza sau, dupa caz, confisca mijloacele de masurare nelegale si sesizeaza organele de urmarire penala in cazurile de incalcare a legii penale;
    20. constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei;
    21. sprijina invatamantul in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    22. solutioneaza neintelegerile legate de legalitatea masurarilor si a mijloacelor de masurare privind tranzactiile interne si internationale;
    23. deruleaza programe in domeniul metrologiei, inclusiv programe de asistenta aprobate de Ministerul Industriei si Comertului;
    24. aproba metodele de masurare, precum si legalitatea sistemului de masurare folosit, atunci cand tranzactia se face intre persoane fizice si/sau juridice;
    25. comunica prin publicatiile oficiale de metrologie legala laboratoarele de metrologie autorizate, precum si agentii economici care detin autorizatii pentru desfasurarea activitatilor ce fac obiectul controlului metrologic al statului;
    26. asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si a altor materiale specifice domeniului;
    27. reprezinta interesele Romaniei in Organizatia Internationala de Metrologie Legala si in alte organisme internationale si regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari;
    28. stabileste, in conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciproca sau unilaterala a unor documente sau activitati de metrologie legala cu institutii similare din alte tari sau cu organisme internationale si regionale de metrologie legala;
    29. indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala se aproba prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 5
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (2) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tara si din strainatate, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (3) Pe langa directorul general functioneaza Colegiul director, numit prin ordin al directorului general, organ cu caracter consultativ.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.
    (5) Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul institutiei.
    Art. 6
    Atributiile compartimentelor si unitatilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 7
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Roman de Metrologie Legala se asigura integral din venituri extrabugetare, realizate din tarifele percepute pentru lucrarile de etalonare, verificari metrologice, incercari de mijloace de masurare, precum si pentru alte lucrari efectuate in conformitate cu atributiile sale.
    (2) Tarifele percepute pentru activitatile mentionate la alin. (1) se propun de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului.
    (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Taxele percepute si amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare Biroul Roman de Metrologie Legala va dispune de conturi si subconturi la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor sau ale unitatilor bancare, dupa caz.
    Art. 8
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand obligatia de a oferi acestora sprijin, precum si dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    Art. 9
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri publice, proprietate a statului roman, aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 10
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta donatii, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    Art. 11
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 853/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 853 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu