Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 853 din 18 octombrie 1999

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 25 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organul de specialitate al administratiei publice centrale responsabil cu coordonarea si controlul intregii activitati de metrologie la nivel national si cu elaborarea reglementarilor obligatorii in acest domeniu si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare, in subordinea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 2
    (1) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza birouri judetene de metrologie legala, unitati fara personalitate juridica, care se infiinteaza prin reorganizarea inspectiilor interjudetene de metrologie legala, care se desfiinteaza. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari patrimoniul inspectiilor interjudetene de metrologie legala va fi preluat de catre birourile judetene de metrologie legala pe baza de protocol.
    (2) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza Institutul National de Metrologie ca institut de cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, unitate fara personalitate juridica.
    (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legala este constituit din patrimoniul propriu, patrimoniul birourilor judetene de metrologie legala si patrimoniul Institutului National de Metrologie.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Industriei si Comertului;
    2. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, le prezinta Ministerului Industriei si Comertului pentru avizare, iar acesta le inainteaza Guvernului spre aprobare; urmareste armonizarea acestora cu reglementarile internationale in domeniul metrologiei;
    3. elaboreaza norme si proceduri de metrologie legala cu caracter obligatoriu;
    4. elaboreaza si revizuieste periodic Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statutului;
    5. stabileste si percepe tarife, in conditiile legii, pentru activitatile din domeniul metrologiei;
    6. analizeaza proiectele de acte normative privind masurarile si mijloacele de masurare sau care contin referiri la acestea si le propune spre avizare Ministerului Industriei si Comertului;
    7. avizeaza lucrarile de cercetare stiintifica in domeniul metrologiei;
    8. atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane ale unitatilor de masura si certifica mostrele de materiale si substante de referinta; asigura trasabilitatea etaloanelor nationale la cele internationale;
    9. coordoneaza si supravegheaza activitatea de reproducere, conservare si transmitere a unitatilor de masura;
    10. coordoneaza, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    11. reglementeaza, supravegheaza si controleaza fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, inchirierea, vanzarea, instalarea, punerea in functiune, etalonarea, verificarea, legalizarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in domenii de interes public;
    12. reglementeaza si asigura transmiterea unitatilor de masura la mijloace de masurare care nu sunt folosite in domenii supuse controlului metrologic al statului;
    13. exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor si mijloacelor de masurare;
    14. evalueaza si atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de masurare nesupuse controlului metrologic al statului;
    15. stabileste reteaua nationala de laboratoare pentru incercarea mijloacelor de masurare;
    16. acorda si retrage autorizatii si avize, in urma evaluarilor si constatarilor efectuate, pentru exercitarea activitatilor prevazute de lege in legatura cu mijloacele de masurare si cu masurarile din domeniile supuse controlului metrologic al statului;
    17. acorda si retrage aprobari de model pentru mijloacele de masurare prevazute de lege, fabricate si importate;
    18. efectueaza verificari, etalonari si incercari ale mijloacelor de masurare;
    19. interzice utilizarea, sigileaza sau, dupa caz, confisca mijloacele de masurare nelegale si sesizeaza organele de urmarire penala in cazurile de incalcare a legii penale;
    20. constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei;
    21. sprijina invatamantul in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    22. solutioneaza neintelegerile legate de legalitatea masurarilor si a mijloacelor de masurare privind tranzactiile interne si internationale;
    23. deruleaza programe in domeniul metrologiei, inclusiv programe de asistenta aprobate de Ministerul Industriei si Comertului;
    24. aproba metodele de masurare, precum si legalitatea sistemului de masurare folosit, atunci cand tranzactia se face intre persoane fizice si/sau juridice;
    25. comunica prin publicatiile oficiale de metrologie legala laboratoarele de metrologie autorizate, precum si agentii economici care detin autorizatii pentru desfasurarea activitatilor ce fac obiectul controlului metrologic al statului;
    26. asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si a altor materiale specifice domeniului;
    27. reprezinta interesele Romaniei in Organizatia Internationala de Metrologie Legala si in alte organisme internationale si regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari;
    28. stabileste, in conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciproca sau unilaterala a unor documente sau activitati de metrologie legala cu institutii similare din alte tari sau cu organisme internationale si regionale de metrologie legala;
    29. indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala se aproba prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 5
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (2) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tara si din strainatate, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (3) Pe langa directorul general functioneaza Colegiul director, numit prin ordin al directorului general, organ cu caracter consultativ.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.
    (5) Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul institutiei.
    Art. 6
    Atributiile compartimentelor si unitatilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 7
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Roman de Metrologie Legala se asigura integral din venituri extrabugetare, realizate din tarifele percepute pentru lucrarile de etalonare, verificari metrologice, incercari de mijloace de masurare, precum si pentru alte lucrari efectuate in conformitate cu atributiile sale.
    (2) Tarifele percepute pentru activitatile mentionate la alin. (1) se propun de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului.
    (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Taxele percepute si amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare Biroul Roman de Metrologie Legala va dispune de conturi si subconturi la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor sau ale unitatilor bancare, dupa caz.
    Art. 8
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand obligatia de a oferi acestora sprijin, precum si dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    Art. 9
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri publice, proprietate a statului roman, aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 10
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta donatii, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    Art. 11
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 853/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 853 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu