Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 853 din 18 octombrie 1999

privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 25 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Biroul Roman de Metrologie Legala este organul de specialitate al administratiei publice centrale responsabil cu coordonarea si controlul intregii activitati de metrologie la nivel national si cu elaborarea reglementarilor obligatorii in acest domeniu si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare, in subordinea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 2
    (1) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza birouri judetene de metrologie legala, unitati fara personalitate juridica, care se infiinteaza prin reorganizarea inspectiilor interjudetene de metrologie legala, care se desfiinteaza. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari patrimoniul inspectiilor interjudetene de metrologie legala va fi preluat de catre birourile judetene de metrologie legala pe baza de protocol.
    (2) In subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala functioneaza Institutul National de Metrologie ca institut de cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, unitate fara personalitate juridica.
    (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legala este constituit din patrimoniul propriu, patrimoniul birourilor judetene de metrologie legala si patrimoniul Institutului National de Metrologie.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legala are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Industriei si Comertului;
    2. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, le prezinta Ministerului Industriei si Comertului pentru avizare, iar acesta le inainteaza Guvernului spre aprobare; urmareste armonizarea acestora cu reglementarile internationale in domeniul metrologiei;
    3. elaboreaza norme si proceduri de metrologie legala cu caracter obligatoriu;
    4. elaboreaza si revizuieste periodic Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statutului;
    5. stabileste si percepe tarife, in conditiile legii, pentru activitatile din domeniul metrologiei;
    6. analizeaza proiectele de acte normative privind masurarile si mijloacele de masurare sau care contin referiri la acestea si le propune spre avizare Ministerului Industriei si Comertului;
    7. avizeaza lucrarile de cercetare stiintifica in domeniul metrologiei;
    8. atesta etaloanele din Sistemul national de etaloane ale unitatilor de masura si certifica mostrele de materiale si substante de referinta; asigura trasabilitatea etaloanelor nationale la cele internationale;
    9. coordoneaza si supravegheaza activitatea de reproducere, conservare si transmitere a unitatilor de masura;
    10. coordoneaza, supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale in domeniul metrologiei;
    11. reglementeaza, supravegheaza si controleaza fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, inchirierea, vanzarea, instalarea, punerea in functiune, etalonarea, verificarea, legalizarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in domenii de interes public;
    12. reglementeaza si asigura transmiterea unitatilor de masura la mijloace de masurare care nu sunt folosite in domenii supuse controlului metrologic al statului;
    13. exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor si mijloacelor de masurare;
    14. evalueaza si atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de masurare nesupuse controlului metrologic al statului;
    15. stabileste reteaua nationala de laboratoare pentru incercarea mijloacelor de masurare;
    16. acorda si retrage autorizatii si avize, in urma evaluarilor si constatarilor efectuate, pentru exercitarea activitatilor prevazute de lege in legatura cu mijloacele de masurare si cu masurarile din domeniile supuse controlului metrologic al statului;
    17. acorda si retrage aprobari de model pentru mijloacele de masurare prevazute de lege, fabricate si importate;
    18. efectueaza verificari, etalonari si incercari ale mijloacelor de masurare;
    19. interzice utilizarea, sigileaza sau, dupa caz, confisca mijloacele de masurare nelegale si sesizeaza organele de urmarire penala in cazurile de incalcare a legii penale;
    20. constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de legislatia in domeniul metrologiei;
    21. sprijina invatamantul in domeniul metrologiei si organizeaza forme de perfectionare profesionala specifice;
    22. solutioneaza neintelegerile legate de legalitatea masurarilor si a mijloacelor de masurare privind tranzactiile interne si internationale;
    23. deruleaza programe in domeniul metrologiei, inclusiv programe de asistenta aprobate de Ministerul Industriei si Comertului;
    24. aproba metodele de masurare, precum si legalitatea sistemului de masurare folosit, atunci cand tranzactia se face intre persoane fizice si/sau juridice;
    25. comunica prin publicatiile oficiale de metrologie legala laboratoarele de metrologie autorizate, precum si agentii economici care detin autorizatii pentru desfasurarea activitatilor ce fac obiectul controlului metrologic al statului;
    26. asigura editarea si difuzarea reglementarilor, informatiilor si a altor materiale specifice domeniului;
    27. reprezinta interesele Romaniei in Organizatia Internationala de Metrologie Legala si in alte organisme internationale si regionale de metrologie legala si colaboreaza cu institutiile similare din alte tari;
    28. stabileste, in conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciproca sau unilaterala a unor documente sau activitati de metrologie legala cu institutii similare din alte tari sau cu organisme internationale si regionale de metrologie legala;
    29. indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Biroului Roman de Metrologie Legala se aproba prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 5
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (2) Directorul general conduce intreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legala si il reprezinta in raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tara si din strainatate, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    (3) Pe langa directorul general functioneaza Colegiul director, numit prin ordin al directorului general, organ cu caracter consultativ.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.
    (5) Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (6) Directorul general poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul institutiei.
    Art. 6
    Atributiile compartimentelor si unitatilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 7
    (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Roman de Metrologie Legala se asigura integral din venituri extrabugetare, realizate din tarifele percepute pentru lucrarile de etalonare, verificari metrologice, incercari de mijloace de masurare, precum si pentru alte lucrari efectuate in conformitate cu atributiile sale.
    (2) Tarifele percepute pentru activitatile mentionate la alin. (1) se propun de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului.
    (3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legala se elaboreaza anual de catre aceasta institutie si se aproba de Ministerul Industriei si Comertului, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Taxele percepute si amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare Biroul Roman de Metrologie Legala va dispune de conturi si subconturi la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor sau ale unitatilor bancare, dupa caz.
    Art. 8
    Biroul Roman de Metrologie Legala colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand obligatia de a oferi acestora sprijin, precum si dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
    Art. 9
    Etaloanele nationale ale unitatilor de masura sunt bunuri publice, proprietate a statului roman, aflate in administrarea Biroului Roman de Metrologie Legala.
    Art. 10
    Biroul Roman de Metrologie Legala poate accepta donatii, contributii si sponsorizari, in conditiile legii.
    Art. 11
    Prevederile Hotararii Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 853/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 853 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu