E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 953 2005
Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 953 2005
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 1754 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1163 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Rectificare 1163 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1120 2004
Articolul 18 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 813 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 739 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 740 2004
Hotărârea 837 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 751 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 492 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 89 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 1571 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 833 2003
Articolul 12 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 833 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 719 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 246 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 1121 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 769 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1372 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 609 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 2000
Articolul 13 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 165 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 837 1995 completat de Hotărârea 362 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 380 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 completat de Hotărârea 380 1998
Hotărârea 837 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 1185 1996
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 1995 modificat de Hotărârea 1149 1996
Hotărârea 837 1995 republicat de articolul 2 din actul Hotărârea 739 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 19 octombrie 1995    * Republicata

cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din  5 septembrie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 739 din 29 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 3 septembrie 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 837 din 19 octombrie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 1 noiembrie 1995, a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 174 din 20 martie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 martie 1996 si prin Hotararea Guvernului nr. 480 din 18 iunie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, denumite in continuare unitati trimitatoare, beneficiaza, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, de:
    a) salariu lunar in valuta;
    b) o indemnizatie lunara in valuta pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri ad-interim sau a unor atributii, altele decat cele ale functiei pe care este incadrat;
    c) o indemnizatie lunara in valuta pentru sotia (sotul) aflata in intretinere in strainatate;
    d) o indemnizatie lunara in valuta pentru maximum doi copii aflati in intretinere in strainatate;
    e) o indemnizatie lunara in lei pentru sotia (sotul) aflata in intretinere in tara;
    f) o indemnizatie lunara in lei pentru copiii aflati in intretinere in tara;
    g) o indemnizatie lunara in lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei in tara.
    Art. 2
    Pe langa drepturile prevazute la art. 1, unitatile trimitatoare suporta costul transportului in trafic international, cheltuielile de chirie, intretinere si de dotare a locuintei din strainatate, indemnizatia pentru concediul de odihna, cheltuielile medicale pentru cazurile si in conditiile stabilite prin prezenta hotarare, precum si costul cazarii la hotel pentru sefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta in Bucuresti, pe perioada venirii in tara, in interes de serviciu.

    CAP. 2
    A. Salarii in valuta

    Art. 3
    (1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc in raport cu nivelul salariului functiei de portar, luat ca baza de calcul in cuantum net, tinand seama de costul vietii, precum si de conditiile de munca din fiecare tara in care acesta isi desfasoara activitatea.
    (2) Salariile lunare in valuta pentru functia de portar - pe fiecare tara in care personalul isi desfasoara activitatea -, luate ca baza de calcul, sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Salariile lunare in valuta, pe functii, ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se determina prin aplicarea coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexa nr. 2 asupra salariilor in valuta stabilite pentru functia de portar.
    Art. 4
    (1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie de momentul trecerii frontierei de stat a Romaniei, astfel:
    - din ziua trecerii prin punctul de frontiera la plecarea in strainatate, daca aceasta a avut loc inainte de ora 12,00;
    - pana in ziua trecerii prin punctul de frontiera la sosirea din strainatate, daca aceasta a avut loc dupa ora 12,00.
    (2) Pe perioada prelungirii calatoriei peste limitele prevazute de orarele internationale de transport sau in afara rutelor stabilite, personalul este considerat in concediu fara plata sau, la cererea acestuia, in concediu de odihna, cu exceptia cazurilor in care intreruperea, respectiv prelungirea calatoriei, are loc din cauza de forta majora.
    (3) Salariile si indemnizatiile lunare in valuta cuvenite pentru o zi se determina prin raportarea drepturilor lunare la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar drepturile totale cuvenite se intregesc la unitatea valutara daca depasesc 0,50 si se neglijeaza daca sunt sub 0,50 inclusiv.
    (4) Conducerea unitatilor trimitatoare poate sa acorde un avans in valuta, al carui cuantum sa nu depaseasca nivelul unui salariu lunar, pentru acoperirea primelor cheltuieli, cu ocazia prezentarii la post a personalului.
    (5) Avansul acordat potrivit alin. (4) se recupereaza in maximum trei rate lunare consecutive, incepand cu luna urmatoare aceleia in care a avut loc prezentarea la post.
    B. Indemnizatii lunare in valuta
    Art. 5
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe langa salariile lunare in valuta stabilite in conditiile prevazute la art. 3, si de:
    a) o indemnizatie pentru indeplinirea functiei de insarcinat cu afaceri ad-interim, calculata asupra salariului corespunzator functiei si gradului diplomatic pe care este incadrat personalul, dupa cum urmeaza:
    - 10% pentru personalul incadrat pe functia de consilier diplomatic;
    - 15% pentru personalul incadrat pe functiile de secretar I, II sau III; consul si viceconsul;
    b) o indemnizatie pentru sotia (sotul) neincadrata, pe timpul cat aceasta se afla in intretinere permanenta in strainatate, reprezentand 25% din salariul lunar in valuta al sotului (sotiei), precum si din indemnizatia prevazuta la lit. a), acolo unde este cazul;
    c) o indemnizatie reprezentand 25% din salariul in valuta al functiei de portar, pentru fiecare copil pana la implinirea varstei de 18 ani, dar nu mai mult de doi copii aflati in intretinere permanenta in strainatate.
    (2) Pentru personalul diplomatic care indeplineste de la inceput functia de insarcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevazut la alin. (1) lit. a) se acorda de la data numirii in aceasta functie, pe toata perioada cat o indeplineste.
    Pentru personalul diplomatic care, in lipsa sefului misiunii diplomatice (ambasador sau consul general), indeplineste functia de insarcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevazut la alin. (1) lit. a) se acorda pe timpul indeplinirii acestei misiuni, daca depaseste o perioada de o luna. Sporul nu se acorda pe timpul cat seful misiunii diplomatice se afla in concediu de odihna.

    CAP. 3
    Indemnizatii lunare in lei

    Art. 6
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe langa drepturile in valuta prevazute la cap. II, si de urmatoarele indemnizatii in lei, in tara, astfel:
    a) o indemnizatie lunara reprezentand 25% din salariul de baza in lei, pentru sotie (sot), pe tot timpul cat aceasta se afla in intretinere in tara si nu realizeaza venituri de orice natura, inclusiv din pensie;
    b) o indemnizatie lunara in suma de 10.000 lei, impozabila, pentru fiecare copil aflat in intretinere in tara, pana la implinirea varstei de 18 ani;
    c) o indemnizatie lunara pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a locuintei din tara, in suma de 20.000 lei, impozabila potrivit legii, in situatia in care ambii soti se afla permanent in strainatate. Aceasta indemnizatie nu se acorda in cazul in care personalul realizeaza venituri din chirii.
    (2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se acorda pe baza de declaratie scrisa data pe propria raspundere.

    CAP. 4
    Alte drepturi

    A. Pe perioada pregatirii si instruirii in tara
    Art. 7
    (1) Unitatile trimitatoare sunt obligate sa asigure pregatirea corespunzatoare a personalului inaintea plecarii la post in strainatate, cat si instruirea cu ocazia venirii in tara in vederea efectuarii concediului de odihna.
    (2) Perioadele de pregatire, pe categorii de functii, se stabilesc de catre unitatile trimitatoare, tinand seama de specificul activitatii, precum si de faptul daca persoana in cauza a mai fost sau nu la post in strainatate, fara a depasi 60 de zile pentru ambasador si 30 de zile pentru restul personalului.
    (3) Pe perioada de pregatire si instruire, personalul primeste salariul de baza corespunzator functiei pe care a fost incadrat, la care se adauga sporul de vechime.
    B. Pe perioada concediului de odihna
    Art. 8
    (1) Personalul aflat in misiune permanenta in strainatate are dreptul la concediu anual de odihna, precum si la concediu suplimentar pentru clima greu de suportat, in conditiile legii, care se programeaza la aceeasi data cu plata drepturilor in lei, daca acesta se efectueaza in tara, si cu plata drepturilor in valuta, in conditiile prezentei hotarari, daca acesta se efectueaza in strainatate.
    (2) Plata indemnizatiei de concediu in valuta se poate face numai in situatia in care cheltuielile de transport pentru venirea in tara si pentru inapoierea la post a personalului si a membrilor sai de familie aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari, sunt mai mari decat indemnizatia cuvenita, stabilita la nivelul salariului lunar de incadrare in valuta.
    (3) Efectuarea concediului de odihna in strainatate, cu plata drepturilor in valuta, se face, la solicitarea persoanei in cauza, cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare. In aceasta situatie, unitatile trimitatoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului in anul respectiv, atat pentru personalul in cauza, cat si pentru membrii sai de familie aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Unitatile trimitatoare vor putea trimite personalul la post in strainatate numai dupa ce acesta si-a efectuat concediul de odihna pe anul calendaristic in curs.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru sefii misiunilor diplomatice, in cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) In anul incheierii misiunii in strainatate, concediul de odihna pe anul respectiv se efectueaza dupa venirea de la post, cu plata drepturilor in lei, in tara.
    Art. 10
    (1) Conducerile reprezentantelor din strainatate sunt obligate sa ia masurile necesare ca, pe perioada efectuarii concediului de odihna, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv sa fie preluate de catre alt personal care lucreaza la aceste reprezentante, care are pregatirea necesara si indeplineste conditiile prevazute de lege, fara plata unor drepturi salariale suplimentare.
    (2) Unitatile trimitatoare care au in strainatate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihna al acestuia pot sa trimita un inlocuitor, cu suportarea cheltuielilor in conditiile prezentei hotarari.
    C. Pe perioada concediului medical in strainatate
    Art. 11
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, aflat in incapacitate temporara de munca din cauza de boala, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in caz de carantina, are dreptul la o indemnizatie in valuta sau in lei, dupa caz.
    Drepturile cuvenite personalului aflat in astfel de situatii se determina potrivit legislatiei in vigoare, in raport cu salariile in valuta, pentru primele 10 zile lucratoare si se suporta din fondul de salarii in valuta, iar pentru urmatoarele zile, in raport cu salariile de incadrare in lei, in tara, si se suporta din fondul de asigurari sociale.
    (2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul si la indemnizatiile integrale in valuta cuvenite pentru sotia (sotul) si copiii aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    (3) In situatia in care personalul incadrat se afla in concediu medical in tara, indemnizatiile pentru membrii de familie ramasi in strainatate, prevazute la alin. (2), se acorda numai daca, prin aducerea lor in tara, cheltuielile de transport pe distanta dus si intors sunt superioare acestor indemnizatii.
    Art. 12
    (1) Unitatile trimitatoare sunt obligate sa ia masuri ca trimiterea personalului in misiune permanenta in strainatate sa se faca numai in baza unui examen medical, in conditiile stabilite de catre Ministerul Sanatatii, din care sa rezulte ca starea sanatatii acestuia ii permite desfasurarea activitatii in tarile respective.
    Sunt supusi acestui examen medical si membrii de familie care insotesc personalul permanent in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    (2) De asemenea, Ministerul Sanatatii va stabili conditiile si cazurile pentru care unitatile trimitatoare pot sa suporte cheltuieli medicale pentru personalul respectiv, precum si pentru membrii de familie ai acestuia, aflati in intretinere permanenta in strainatate, privind:
    - vaccinuri si medicamente specifice tarilor si localitatilor cu clima greu de suportat;
    - consultatii, analize si vaccinuri obligatorii, pentru mame, inainte si dupa nastere, precum si pentru nou-nascuti;
    - consultatii, spitalizare, inclusiv nasteri, interventii chirurgicale, analize si medicamente, numai in caz de urgenta; internarea in spital in strainatate pentru nasteri se face numai cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare.
    (3) Pe langa cheltuielile medicale prevazute la alin. (2), unitatile trimitatoare suporta pentru personalul trimis in misiune permanenta, precum si pentru membrii de familie ai acestuia aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei hotarari, cheltuielile in legatura cu decesul in strainatate, precum si pentru aducerea in tara a celor decedati.
    (4) La propunerea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe este autorizat sa aprobe incheierea unor contracte sau alte intelegeri pe baza carora personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si sotiile (sotii) acestora, care au depasit varsta de 50 de ani, sa beneficieze de asigurari medicale.
    (5) In vederea aprobarii incheierii de contracte sau alte intelegeri prevazute la alin. (4), misiunile diplomatice si oficiile consulare au obligatia sa transmita cel putin trei oferte, cuprinzand tarife si conditii minime, privind asigurarea asistentei medicale.
    (6) Cheltuielile in valuta reprezentand asigurarea medicala, pentru care s-a primit aprobarea incheierii de contracte sau alte intelegeri, se suporta astfel:
    - 75% de catre Ministerul Afacerilor Externe;
    - 25% de catre fiecare persoana asigurata.
    (7) In cazul incheierii contractelor si intelegerilor mentionate la alin. (4), de prevederile acestora beneficiaza si personalul trimis in misiune permanenta in strainatate de catre alte unitati trimitatoare, in conditiile prezentei hotarari, care vor suporta cheltuielile respective pentru personalul propriu.
    (8) In situatia in care o parte din personal nu opteaza pentru incheierea unor astfel de contracte sau intelegeri, acesta beneficiaza in continuare de suportarea cheltuielilor medicale, in conditiile prezentei hotarari.
    (9) Prevederile alin. (4), (5), (6), (7) si (8) se aplica experimental pana la data de 31 decembrie 1997, dupa care, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri corespunzatoare.
    (10) In cazul personalului trimis in misiune permanenta in tarile cu care Romania are incheiate acorduri in domeniul asigurarilor sociale si medicale, cheltuielile respective se suporta in conditiile stabilite prin aceste acorduri.
    D. Cheltuieli pentru transportul personalului
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru transportul personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si al membrilor sai de familie aflati in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei hotarari, se suporta de catre unitatile trimitatoare, in urmatoarele cazuri:
    a) la plecarea la post si la venirea definitiva in tara;
    b) pentru deplasari in interes de serviciu in tara si in strainatate;
    c) pentru efectuarea in tara a concediului de odihna pe anul calendaristic respectiv, cu exceptia anilor in care are loc plecarea si, respectiv, revenirea definitiva de la post, corelat si cu prevederile art. 9 alin. (2);
    d) pentru concediu medical si nasteri in tara;
    e) pentru deplasarea intregii familii in tara, in caz de deces al unui copil ori al sotiei (sotului) aflata in tara si numai pentru deplasarea unuia dintre soti in caz de deces al unui parinte, frate sau sora;
    f) in cazuri de forta majora.
    (2) De asemenea, unitatile trimitatoare pot sa suporte si urmatoarele alte cheltuieli:
    a) 50% din costul transportului (dus-intors) pentru cel mult doi copii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinere in tara, pentru a-si vizita o singura data pe an parintii aflati la post, atunci cand acestia nu au copii in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    In situatia in care in strainatate se afla in intretinere un singur copil, unitatile trimitatoare pot suporta 50% din costul transportului pentru inca un copil;
    b) costul integral al transportului, o singura data pe an, pentru sotia (sotul) ramasa in tara, pentru a-si vizita sotul (sotia) la post in strainatate.
    (3) Unitatile trimitatoare nu pot sa suporte cheltuielile prevazute la alin. (2) in anul in care personalul pleaca la post, precum si in anul in care acesta isi incheie misiunea.
    Art. 14
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si membrii sai de familie aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari, au dreptul sa calatoreasca cu avionul, la clasa economica, sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.
    (2) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, ambasadorii pot sa calatoreasca cu avionul si la clasa I sau business-class, precum si cu trenul - vagon de dormit, cabina pentru o singura persoana, cu ocazia prezentarii la post in strainatate, a revenirii in tara la incheierea misiunii, precum si in alte situatii in care motive de ordin protocolar impun aceasta. In astfel de cazuri, membrii de familie pot sa calatoreasca impreuna cu ambasadorii.
    Art. 15
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate poate sa calatoreasca, individual sau impreuna cu membrii sai de familie si cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de catre unitatile trimitatoare, pe rutele si durata prevazute in anexa nr. 3.
    (2) In cazul transportului cu mijloace auto, unitatile trimitatoare suporta, pe baza de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburantilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum si cheltuieli de cazare, in conditiile prevazute in anexa nr. 3.
    (3) In situatia in care sumele in valuta cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitiva in tara sau pentru deplasari in interesul serviciului, la care se adauga salariul si celelalte drepturi in valuta calculate in conditiile prezentei hotarari, sunt mai mari decat tariful publicat de IATA pentru calatoria cu avionul la clasa economica, drepturile in valuta ale personalului respectiv nu pot sa depaseasca nivelul acestui tarif.
    (4) Daca deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihna in tara, zilele care depasesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca facand parte din concediu.
    E. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale
    Art. 16
    (1) Unitatile trimitatoare suporta costul transportului bagajelor personalului trimis in misiune permanenta in strainatate pentru cantitatile si in conditiile prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Cheltuielile mentionate la alin. (1) se suporta in urmatoarele situatii:
    a) cu ocazia plecarii si venirii definitive la si de la post;
    b) cu ocazia mutarii in interesul serviciului in tara de resedinta sau intr-o alta tara straina.
    F. Drepturile personalului pe perioada cat este plecat de la post
    I. In interesul serviciului in tara de resedinta sau in alta tara straina
    Art. 17
    (1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pentru deplasarile efectuate in interesul serviciului in tara de resedinta sau in alta tara straina, pe langa drepturile in valuta si in lei prevazute in prezenta hotarare, si de:
    a) cazare, transport si 30% din diurna pentru deplasari in tara de resedinta;
    b) cazare, transport si 50% din diurna pentru deplasari in alta tara straina.
    (2) Cazarea si diurna se acorda in conditiile stabilite pentru personalul roman care se deplaseaza temporar in tarile respective, calculate in functie de categoria de diurna la care are dreptul.
    (3) Categoriile de diurna in care se incadreaza personalul sunt urmatoarele:
    - la categoria a II-a - ambasadorii;
    - la categoria I - restul personalului.
    (4) In situatia in care, din motive de ordin protocolar, seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular trebuie sa se deplaseze in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, impreuna cu sotia (sotul) nesalariata, cheltuielile de transport si de cazare pentru aceasta (acesta) se deconteaza in aceleasi conditii ca si pentru seful misiunii.
    II. In interesul serviciului in tara
    Art. 18
    Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza, pe perioada cat se afla in interesul serviciului in tara, de:
    a) salariul de baza in lei, potrivit incadrarii din tara, si sporul de vechime;
    b) indemnizatiile in valuta pentru sotia (sotul) si copiii ramasi in intretinere permanenta in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    III. In interes personal
    Art. 19
    (1) Pe timpul deplasarii in tara sau in strainatate, in interes personal, inclusiv pentru sustinerea de examene, daca aceasta deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihna pe anul respectiv, personalul este considerat in concediu fara plata si nu beneficiaza de nici un fel de drept in valuta sau in lei, pentru el si pentru membrii sai de familie.
    (2) Pe perioada in care membrii de familie ai personalului, aflati in intretinere permanenta in strainatate, se deplaseaza pe cont propriu in afara tarii de resedinta nu mai beneficiaza de drepturile in valuta, in conditiile prezentei hotarari.
    (3) Daca deplasarea pe cont propriu a sotiei (sotului) aflate in intretinere permanenta in strainatate are loc in tara, aceasta (acesta) beneficiaza de drepturi in lei, in conditiile prezentei hotarari.
    G. Pe perioada de predare-primire a atributiilor
    Art. 20
    (1) Unitatile trimitatoare sunt obligate ca, in vederea asigurarii unei activitati continue a reprezentantelor din strainatate, sa ia masurile necesare ca atributiile ce revin personalului existent la post sa fie transmise, cu maximum de operativitate, personalului care preia aceste atributii.
    (2) Pe perioada de predare-primire a atributiilor, atat personalul care preda, cat si personalul care primeste beneficiaza, pentru el si pentru membrii sai de familie, de drepturi in valuta si in lei, dupa caz, in cuantumul si in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.
    (3) In cazul in care ambii soti sunt salariati la aceeasi reprezentanta, persoana care nu are obligatia de a preda atributii de serviciu este considerata in concediu fara plata, iar persoana care preda are dreptul la indemnizatia in valuta pentru sotie (sot), precum si la indemnizatiile in valuta pentru copiii aflati in intretinere in strainatate, in conditiile prezentei hotarari.
    (4) In vederea aducerii la indeplinire a obligatiei mentionate la alin. (1), unitatile trimitatoare vor stabili durata maxima de predare-primire a atributiilor, fara a depasi:
    a) 10 zile calendaristice pentru personalul diplomatic;
    b) 25 de zile calendaristice pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;
    c) 3 zile calendaristice pentru restul personalului.
    H. Spatiu de locuit in strainatate
    Art. 21
    Personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si membrilor sai de familie aflati in intretinere permanenta, in conditiile prezentei hotarari, li se asigura spatiu de locuit, precum si dotarea corespunzatoare, potrivit functiei indeplinite, tinand seama de specificul activitatii si de conditiile de clima din fiecare tara, cu suportarea chiriei si a cheltuielilor de intretinere de catre unitatile trimitatoare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale
    Art. 22
    (1) In vederea evitarii cheltuielilor ocazionate de trimiterea din tara a unor persoane pentru desfasurarea unor activitati pe o perioada determinata, unitatile trimitatoare pot sa aprobe ca reprezentantele din strainatate sa utilizeze persoane fizice de pe plan local, cu respectarea legislatiei din tara respectiva. Sumele acordate pentru activitatea prestata se stabilesc in raport cu nivelul studiilor, cu munca depusa si cu timpul efectiv lucrat, fara a depasi, la nivelul unei luni, salariul minim prevazut pentru misiunea respectiva, in cazul indeplinirii unor atributii pentru functii de ordin administrativ, sau nivelul salariului functiei diplomatice, dupa caz.
    (2) In situatia in care sotiile (sotii) nesalariate presteaza activitati finantate in regim extrabugetar, sumele in valuta cuvenite pentru munca prestata nu pot depasi nivelul salariului in valuta prevazut in prezenta hotarare pentru functia indeplinita si se suporta din veniturile realizate din aceasta activitate. Pe perioada cat aceste persoane presteaza astfel de servicii nu beneficiaza de indemnizatiile prevazute in prezenta hotarare pentru sotiile (sotii) nesalariate.
    (3) In situatia in care personalul de specialitate si tehnico-administrativ indeplineste, in afara orelor de program, pe o durata mai mare de 30 de zile consecutive, si atributii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective, cu aprobarea conducerii unitatii trimitatoare, acesta beneficiaza de o indemnizatie reprezentand 25% din salariul in valuta al functiei pe care este incadrat.
    Art. 23
    (1) Durata misiunii permanente in strainatate, precum si incadrarea pe posturile prevazute in structura de personal, pentru fiecare reprezentanta, se aproba de catre conducerea unitatilor trimitatoare.
    (2) In cazul in care durata initiala a misiunii este mai mica de un an, unitatile trimitatoare suporta cheltuielile in lei si in valuta, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare, numai pentru persoana trimisa in strainatate pe perioada respectiva.
    (3) Unitatile trimitatoare, precum si personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, in conditiile prezentei hotarari, calculeaza si varsa, respectiv datoreaza contributiile prevazute de lege, in raport cu drepturile salariale corespunzatoare functiei pe care personalul este incadrat in tara.
    Art. 24
    In masura in care prezenta hotarare nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu celelalte prevederi referitoare la drepturile si obligatiile ce revin personalului trimis in misiune permanenta in strainatate de catre ministere si celelalte organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 25
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei si cu incadrarea in alocatiile bugetare anuale aprobate unitatilor trimitatoare prin bugetul de stat. Cu aceeasi data se abroga actele normative cuprinse in anexa nr. 5, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ANEXA 1

                            SALARIILE IN VALUTA
ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate pentru functia de portar (baza de calcul)
--------------------------------------------------------
  Nr.   Tara             Valuta         Salariul lunar
  crt.                                     in valuta
--------------------------------------------------------
  1. Afganistan             $                 420
  2. Africa de Sud          $                 450
  3. Albania                $                 400
  4. Algeria                $                 400
  5. Anglia               Lire st.            330
  6. Angola                 $                 410
  7. Arabia Saudita         $                 450
  8. Argentina              $                 500
  9. Armenia                $                 400
 10. Australia            $ Aus.              680
 11. Austria              Sch. A            6.000
 12. Azerbaidjan            $                 400
 13. Bangladesh             $                 380
 14. Belarus                $                 450
 15. Belgia               Fr. B            18.000
 16. Benin                  $                 300
 17. Birmania               $                 400
 18. Bolivia                $                 380
 19. Botswana               $                 300
 20. Brazilia               $                 500
 21. Bulgaria               $                 400
 22. Burundi                $                 400
 23. Cambodgia              $                 400
 24. Camerun                $                 410
 25. Canada               $ Can.              700
 26. Cehia                  $                 400
 27. Republica
     Centrafricana          $                 415
 28. Chile                  $                 390
 29. R.P. Chineza           $                 400
 30. Ciad                   $                 350
 31. Cipru                  $                 400
 32. Coasta de Fildes       $                 415
 33. Columbia               $                 380
 34. Congo                  $                 420
 35. Coreea (R)             $                 550
 36. Coreea (R.P.D.)        $                 400
 37. Costa Rica             $                 370
 38. Croatia                $                 450
 39. Cuba                   $                 400
 40. Danemarca            Kr. D.            2.800
 41. Djibouti               $                 410
 42. Ecuador                $                 400
 43. Egipt                  $                 450
 44. Elvetia              Sfrs.               900
 45. Emiratele Arabe
     Unite                  $                 420
 46. Etiopia                $                 400
 47. Filipine               $                 400
 48. Finlanda             FMK               2.300
 49. Franta                FF               3.000
 50. Gabon                  $                 410
 51. Germania              DM                 900
 52. Ghana                  $                 350
 53. Grecia                 $                 400
 54. Guatemala              $                 380
 55. Guineea                $                 400
 56. Honduras               $                 390
 57. India                  $                 400
 58. Indonezia              $                 400
 59. Iordania               $                 400
 60. Irak                   $                 450
 61. Iran                   $                 460
 62. Irlanda              Lire st.            330
 63. Islanda                $                 450
 64. Israel                 $                 440
 65. Italia               LIT.            950.000
 66. Iugoslavia             $                 450
 67. Japonia              yeni            105.000
 68. Kazahstan              $                 400
 69. Kenya                  $                 380
 70. Kuwait                 $                 440
 71. Liban                  $                 400
 72. Liberia                $                 400
 73. Libia                  $                 450
 74. Lituania               $                 400
 75. Luxembourg           Fr. L.           18.000
 76. Macedonia              $                 450
 77. Madagascar             $                 350
 78. Malayezia              $                 400
 79. Mali                   $                 350
 80. Maroc                  $                 400
 81. Mauritania             $                 405
 82. Mexic                  $                 400
 83. Moldova                $                 400
 84. Mongolia               $                 400
 85. Mozambic               $                 400
 86. Namibia                $                 450
 87. Nepal                  $                 370
 88. Nicaragua              $                 380
 89. Niger                  $                 410
 90. Nigeria                $                 400
 91. Norvegia             Kr. N.            3.500
 92. Noua Zeelanda          $                 500
 93. Olanda               H. FI.              900
 94. Pakistan               $                 380
 95. Peru                   $                 450
 96. Polonia                $                 400
 97. Portugalia           Escudos          64.000
 98. Quatar                 $                 420
 99. Federatia Rusa         $                 500
100. Senegal                $                 410
101. Singapore              $                 400
102. Siria                  $                 450
103. Slovacia               $                 400
104. Slovenia               $                 450
105. Somalia                $                 400
106. Spania               Peseta           60.000
107. Sri Lanka              $                 370
108. S.U.A.                 $                 600
109. Sudan                  $                 450
110. Suedia               Kr. S.            3.000
111. Tanzania               $                 400
112. Thailanda              $                 400
113. Togo                   $                 405
114. Tunisia                $                 400
115. Turcia                 $                 400
116. Turkmenistan           $                 400
117. Ucraina                $                 450
118. Ungaria                $                 480
119. Uruguay                $                 420
120. Uzbekistan             $                 400
121. Venezuela              $                 450
122. Vietnam (R.S.)         $                 400
123. Yemen                  $                 410
124. Zair                   $                 400
125. Zambia                 $                 400
126. Zimbabwe               $                 400
127. Republica Bosnia
     si Hertegovina         $                 450
128. Statul Vatican        LIT.           950.000
-------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              NOMENCLATORUL
functiilor si coeficientii de ierarhizare pentru determinarea salariilor in valuta pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate
----------------------------------------------------------
 Nr.   Functiile                   Nivelul  Coeficientul
 crt.                             studiilor de ierarhizare
----------------------------------------------------------
 1. Ambasador                         S             4,00
 2. Ministru consilier, reprezentant
    diplomatico-militar pe langa
    organizatiile internationale      S             3,80
 3. Consul general                    S             3,30
 4. Consilier diplomatic clasa I,
    consilier economic clasa I,
    atasat aparare clasa I, sef
    birou presa clasa I, director
    centru cultural clasa I           S             3,00
 5. Consilier diplomatic clasa a
    II-a, consilier economic clasa
    a II-a, atasat aparare clasa a
    II-a, reprezentant militar,
    sef birou presa clasa a II-a,
    director centru cultural
    clasa a II-a                      S             2,80
 6. Secretar I clasa I, secretar
    economic I clasa I, consul
    clasa I, economist principal
    clasa I, atasat aparare
    adjunct clasa I, director
    adjunct centru cultural           S             2,50
 7. Secretar I clasa a II-a,
    secretar economic I clasa a
    II-a, consul clasa a II-a,
    economist principal clasa
    a II-a, atasat aparare
    adjunct clasa a II-a              S             2,40
 8. Secretar II clasa I, secretar
    economic II clasa I,
    viceconsul clasa I, sef birou
    turism clasa I                    S             2,30
 9. Secretar II clasa a II-a,
    secretar economic II clasa a
    II-a, viceconsul clasa a II-a,
    corespondent presa clasa I,
    economist clasa I                 S             2,20
10. Secretar III clasa I, secretar
    economic III clasa I, secretar
    militar, referent principal
    relatii clasa I, sef birou
    turism clasa a II-a,
    corespondent de presa clasa a
    II-a, sef serviciu administrativ
    clasa I                           S             2,10
11. Secretar III clasa a II-a,
    secretar economic III clasa a
    II-a, economist clasa a II-a,
    sef serviciu administrativ clasa
    a II-a, referent principal
    relatii clasa a II-a              S             2,00
12. Atasat clasa I, agent consular
    clasa I, referent relatii
    clasa I, bibliotecar principal    S             1,80
    Referent de specialitate          M
13. Atasat clasa a II-a, agent
    consular clasa a II-a, referent
    relatii clasa a II-a              S             1,70
    Sef birou administrativ           M
14. Contabil principal                M             1,65
15. Secretar-dactilograf principal,
    stenodactilograf principal,
    functionar consular principal,
    bibliotecar, contabil             M             1,50
16. Functionar consular, intendent I  M             1,30
17. Functionar administrativ I,
    secretar-dactilograf,
    stenodactilograf                  M             1,25
    Intendent II                      G
18. Dactilograf, telexist             M             1,20
    Sofer I, muncitor calificat I     G
19. Functionar administrativ II       M             1,10
    Sofer II, muncitor calificat II   G
20. Portar                            G             1,00
21. Ingrijitor                        G             0,90
-----------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Asimilarea functiilor pe care este incadrat personalul trimis sa deserveasca asezamintele Bisericii Ortodoxe Romane din strainatate, in vederea stabilirii contributiei statului la drepturile acestui personal, se face astfel:
    - Arhiepiscop, cu consilier diplomatic          (S)
    - Episcop vicar, cu secretar III                (S)
    - Preot, cu atasat clasa I                      (S)
    - Preot, cu sef birou administrativ
      clasa a II-a                                  (M)
    - Cantaret, cu atasat clasa a II-a              (S)
    - Cantaret, cu functionar principal             (M).
    2. Pentru ambasadorii din tarile Uniunii Europene, S.U.A. si Canada, coeficientul de ierarhizare este 4,20.
    3. La trimiterea in misiune, incadrarea in clasa I a functiei se face, in cazul personalului care a mai fost trimis in misiune permanenta in strainatate, in aceeasi functie, minimum un an. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor reglementari, pentru personalul aflat in misiune care este avansat in functie, incadrarea pe noua functie se face la clasa a II-a.
    Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    4. La misiunile unde nu se justifica utilizarea unor functii tehnico-administrative distincte, acestea pot fi comasate. Salariul functiei de incadrare a persoanei numite se va stabili tinand seama de sarcinile preponderente, de pregatirea profesionala si de vechimea in specialitate.
    5. Functiile si coeficientii de ierarhizare, altele decat cele prevazute in prezenta anexa, specifice unor ministere, altor organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    ANEXA 3

                                TABEL
cuprinzand rutele, distantele si durata transportului cu autoturismele la si de la reprezentantele oficiale ale Romaniei in strainatate
------------------------------------------------------------
                                    Distanta     Durata
 Nr.                                            - zile -
 crt.  Ruta                                 ----------------
                                            parcurs  parcurs
                                             extern   intern
------------------------------------------------------------
  0                  1                  2      3      4
------------------------------------------------------------
 1. Budapesta - Oradea - Bucuresti      890    -      1
 2. Praga - Budapesta - Oradea -
    Bucuresti                         1.460    2      1
 3. Berlin - Praga - Budapesta -
    Bucuresti                         1.810    3      1
 4. Bratislava - Budapesta -
    Bucuresti                         1.110    1      1
 5. Bonn - Stuttgart - Munchen -
    Viena - Budapesta - Bucuresti     2.160    3      1
 6. Munchen - Viena - Budapesta -
    Bucuresti                         1.600    2      1
 7. Viena - Budapesta - Bucuresti     1.150    1      1
 8. Berna - Zurich - Viena -
    Budapesta - Bucuresti             2.030    3      1
 9. Geneva - Berna - Zurich -
    Viena - Budapesta - Bucuresti     2.200    3      1
10. Paris - Strasbourg - Karlsruhe -
    Stuttgart - Munchen - Viena -
    Budapesta - Bucuresti             2.420    4      1
11. Strasbourg - Stuttgart - Munchen -
    Viena - Budapesta - Bucuresti     1.970    3      1
12. Marsilia - Milano - Mestre -
    Gorizia - Liubliana - Zagreb -
    Belgrad - Bucuresti               2.290    3      1
13. Bruxelles - Munchen - Viena -
    Budapesta - Bucuresti             2.400    4      1
14. Haga - Utrecht - Munchen -
    Viena - Budapesta - Bucuresti     2.440    4      1
15. Luxemburg - Karlsruhe - Munchen -
    Viena - Budapesta - Bucuresti     2.170    3      1
16. Londra - Dover - Ostende -
    Bruxelles - Munchen - Viena -
    Budapesta - Bucuresti             2.720    4      1
17. Dublin - Dun Laoghaire -
    Holyhead - Birmingham - Londra -
    Dover - Ostende - Bruxelles -
    Munchen - Viena - Budapesta -
    Bucuresti                         2.990    5      1
18. Roma - Bologna - Mestre -
    Gorizia - Liubliana - Zagreb -
    Belgrad - Bucuresti               2.020    3      1
19. Milano - Verona - Mestre -
    Gorizia - Liubliana - Zagreb -
    Belgrad - Bucuresti               1.760    2      1
20. Venetia - Mestre - Liubliana -
    Zagreb - Belgrad - Bucuresti      1.500    2      1
21. Belgrad - Timisoara - Bucuresti     720    -      1
22. Zagreb - Belgrad - Timisoara -
    Bucuresti                         1.100    1      1
23. Liubliana - Zagreb - Belgrad -
    Timisoara - Bucuresti             1.230    1      1
24. Tirana -  Skhoder - Pristina -
    Nis - Vidin - Calafat - Bucuresti   990    1      -
25. Sofia - Ruse - Giurgiu - Bucuresti  430    -      -
26. Atena - Sofia - Ruse - Giurgiu -
    Bucuresti                         1.300    2      -
27. Istanbul - Edirne - Stara
    Zagora - Kazanlac - Tarnovo -
    Ruse - Bucuresti                    700    1      -
28. Ankara - Istanbul - Edirne -
    Stara Zagora - Kazanlac -
    Tarnovo - Ruse - Bucuresti        1.120    2      -
29. Varsovia - Cracovia - Miskolc -
    Debrecen - Oradea - Bucuresti     1.480    2      1
30. Nicosia - Famagusta - Mersin -
    Adana - Ankara - Istanbul -
    Stara Zagora - Tarnovo - Ruse
    - Bucuresti                       1.660    3      -
31. Copenhaga - Gedser - Warnemude -
    Berlin - Praga - Budapesta -
    Bucuresti                         2.190    3      1
32. Stockholm - Malmo - Trelleborg -
    Sassnitz (Rugen) - Berlin -
    Praga - Budapesta - Bucuresti     2.680    4      1
33. Helsinki - St. Petersburg -
    Tallin - Riga - Kaliningrad -
    Varsovia - Cracovia - Miskolc -
    Debrecen - Oradea - Bucuresti     3.100    5      1
34. Tallin - Riga - Kaliningrad -
    Varsovia - Cracovia - Miskolc -
    Debrecen - Bucuresti              2.360    4      1
35. Moscova - Tula - Kiev - Zitomir -
    Vinita - Cernauti - Buzau -
    Bucuresti                         1.920    3      1
36. Kiev - Zitomir - Vinita -
    Cernauti - Buzau - Bucuresti      1.040    1      1
37. Minsk - Bobruisk - Gomel -
    Kiev - Zitomir - Vinita -
    Cernauti - Buzau - Bucuresti      1.610    2      1
38. Vilnius - Minsk - Gomel - Kiev -
    Zitomir - Vinita - Cernauti -
    Buzau - Bucuresti                 1.810    2      1
39. Riga - Kaliningrad - Varsovia -
    Cracovia - Miskolc - Debrecen -
    Oradea - Bucuresti                2.050    3      1
40. Chisinau - Kotovsk - Husi -
    Barlad - Focsani - Buzau -
    Bucuresti                           440    -      -
41. Odessa - Sarata - Bolgrad - Reni -
    Galati - Bucuresti                  540    -      1
42. Oslo - Goteborg - Malmo -
    Trelleborg - Sassnitz (Rugen) -
    Berlin - Praga - Budapesta -
    Oradea - Bucuresti                2.650    4      1
43. Madrid - Barcelona - Marsilia -
    Milano - Mestre - Gorizia -
    Liubliana - Zagreb - Belgrad -
    Bucuresti                         3.490    6      1
44. Lisabona - Madrid - Barcelona -
    Marsilia - Milano - Mestre -
    Gorizia - Liubliana - Zagreb -
    Belgrad - Bucuresti               4.130    7      1
45. Salonic - Sofia - Ruse -
    Bucuresti                           740    1      -
46. La Valetta - Siracusa - Catania -
    Messina - Taranto - Otranto -
    Igumenitsa - Gianitsa - Sofia -
    Bucuresti                         1.880    4      -
47. Tunis - Trapani - Palermo -
    Taranto - Otranto - Igumenitsa -
    Gianitsa - Sofia - Bucuresti      2.060    4      -
48. Tripoli - Tunis - Trapani -
    Palermo - Taranto - Otranto -
    Igumenitsa - Gianitsa - Sofia -
    Bucuresti                         2.900    6      -
49. Rabat - Ceuta - Algeciras -
    Valencia - Marsilia - Milano -
    Gorizia - Liubliana - Zagreb -
    Belgrad - Bucuresti               4.270    7      1
50. Alger - Alicante - Barcelona -
    Marsilia - Milano - Gorizia -
    Liubliana - Zagreb - Belgrad -
    Bucuresti                         3.210    5      1
51. Alexandria - Ismailia -
    Khan Yunis - Haifa - Adana -
    Ankara - Istanbul - Stara
    Zagora - Tarnovo - Ruse -
    Bucuresti                         3.050    6      -
52. Cairo - Ismailia - Haifa -
    Adana - Istanbul - Stara
    Zagora - Tarnovo - Ruse -
    Bucuresti                         2.870    6      -
53. Tel Aviv - Haifa - Adana -
    Istanbul - Stara Zagora -
    Tarnovo - Ruse - Bucuresti        2.390    5      -
54. Beirut - Adana - Istanbul -
    Stara Zagora - Tarnovo - Ruse -
    Bucuresti                         2.210    4      -
55. Damasc - Beirut - Adana -
    Istanbul - Stara Zagora -
    Tarnovo - Ruse - Bucuresti        2.250    4      -
56. Amman - Damasc - Beirut -
    Adana - Istanbul - Tarnovo -
    Ruse - Bucuresti                  2.490    5      -
57. Teheran - Tabriz - Bazargan -
    Ankara - Istanbul - Tarnovo -
    Ruse - Bucuresti                  2.500    5      -
58. Din alte orase de resedinta ale
    reprezentantelor Romaniei la
    si de la Bucuresti                4.500    8      -
-----------------------------------------------------------
    NOTA:
    1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare dupa parcurgerea unei distante zilnice de minimum 500 km.
    2. Cheltuielile pentru carburanti se deconteaza in functie de consumul specific al autoturismului, dar nu mai mult de 10 l/100 km.

    ANEXA 4

                                CRITERII
privind transportul bagajelor personale

    1. Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate are dreptul sa transporte, cu suportarea cheltuielilor de catre ministere si celelalte organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, urmatoarele cantitati pe familie (in care se include si greutatea ambalajelor), diferentiate in raport cu coeficientii de ierarhizare ai functiei indeplinite, potrivit nomenclatorului din anexa nr. 3, astfel:
    a) 100 kg - personalul prevazut la coeficientii de pana la 2,0 inclusiv;
    b) 125 kg - personalul prevazut la coeficientii cuprinsi intre 2,1 - 3,8 inclusiv;
    c) 150 kg - ambasadorii.
    2. Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe baza de documente, in limita tarifelor practicate de catre companiile care efectueaza transportul cu avionul, ca bagaj neinsotit.
    3. In situatia in care personalul transporta bagajele in alte conditii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se deconteaza in limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor de la pct. 1 si 2.
    4. In cantitatile de bagaje personale prevazute mai sus nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de calatorie.
    5. Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de inmagazinare, asigurari etc.), altele decat cele rezultand din aplicarea tarifelor in conditiile prezentei anexe, se suporta de catre personalul in cauza.

    ANEXA 5

                                   LISTA
actelor normative care se abroga

    1. H.C.M. nr. 1.265 din 16 iulie 1966 privind retributiile tarifare in valuta, si alte drepturi materiale pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.
    2. H.C.M. nr. 271 din 18 martie 1971 privind stabilirea drepturilor banesti in lei pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate pe perioada concediului de odihna.
    3. H.C.M. nr. 606 din 25 mai 1971 privind drepturile banesti ale ambasadorilor pe perioada pregatirii, in vederea trimiterii la misiunile diplomatice ale Romaniei.
    4. H.C.M. nr. 837 din 12 iulie 1971 privind stabilirea personalului la formele de reprezentare economica in strainatate.
    5. H.C.M. nr. 1.250 din 7 octombrie 1971 privind reglementarea unor drepturi si obligatii banesti ale cetatenilor romani angajati ai organizatiilor internationale, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.M. nr. 1.265 din 16 iunie 1966 privind salarizarea si alte drepturi cuvenite personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.
    6. H.C.M. nr. 1.577 din 27 decembrie 1972 privind modificarea art. nr. 6 si 7 din H.C.M. nr. 837/1971.
    7. H.C.M. nr. 1.639 din 29 decembrie 1972 privind reglementarea unor probleme referitoare la personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si completarea anexei nr. 3 la H.C.M. nr. 1.265/1966.
    8. Hotararea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare in valuta ale personalului roman trimis in misiune permanenta in Polonia si Republica Socialista Vietnam.
    9. Hotararea Guvernului nr. 452 din 28 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare in valuta ale personalului roman trimis in misiune permanenta in Ungaria.
    10. Hotararea Guvernului nr. 546 din 16 mai 1990 privind stabilirea salariilor tarifare in valuta ale personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate.
    11. Hotararea Guvernului nr. 823 din 25 noiembrie 1994 privind suportarea cheltuielilor de transport in vederea efectuarii concediului de odihna in tara, pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/1995
Hotărârea 953 2005
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Hotărârea 1754 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 1163 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Rectificare 1163 2004
Hotărârea 1120 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 813 2004
pentru completarea art. 18 din Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 739 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 740 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate si a anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Hotărârea 751 2004
privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta
Hotărârea 492 2004
privind organizarea si functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum si infiintarea unor institute noi
Hotărârea 89 2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 1571 2003
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 833 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 719 2002
pentru modificarea pozitiilor nr. 2 si 3 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 246 2002
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 1121 2001
pentru modificarea pct. 128 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 769 2001
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 1372 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 41/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si a Hotararii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 609 2000
pentru modificarea pct. 75 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 165 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 362 1999
pentru completarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 380 1998
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Hotărârea 1185 1996
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 269 din 14 iunie 1994
Hotărârea 1149 1996
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, republicata in baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 40/1991, republicata,
Hotărârea 739 1996
pentru completarea unor prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 837 din 19 octombrie 1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu