Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 816 din 4 august 2010

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale „Comicex" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 12 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. IV şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome „Râmi - Dacia" a Companiei de Export-Import „Comicex",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*) (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010)

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Societatea Comercială „Comicex" - S.A.

Adresa: str. Eforie nr. 3

C.U.I.: RO 16173830

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

                                                                                                                                                                           mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificativ

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.647,67

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.647,07

a)

din producţia vândută

3

1.645,99

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

1,08

2

Venituri financiare, din care:

10

0,60

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

0,60

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.345,32

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.345,32

a)

cheltuieli materiale

18

17,40

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

7,90

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

629,18

d1

ch. cu salariile

22

453,81

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

157,82

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

119,40

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

2,36

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

30,13

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1,21

ch. privind contribuţia de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

27a

0,73

ch, privind contribuţia pt, concedii şi indemnizaţii

27b

3,99

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

17,55

d4.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:

29

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20,15

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

464,37

i)

alte cheltuieli de exploatare,  din care:

38

206,32

i1) contract de mandat

39

107,06

i2) ch. de protocol, din care:

40

3,96

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

302,35

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

48,38

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

253,97

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

253,97

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

25,40

8

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

228,57

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

90,00

1

Surse proprii

65

90,00

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

90,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

Rezerve legale

77

Rezerve statutare

78

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.647,67

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.345,32

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

9

4

Nr.mediu de salariaţi total

84

8

5

Fond de salarii, din care:

85

453,81

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

447,33

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6,48

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.659,69

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

205,96

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)

90

205,96

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1)x1000

92

816

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

b)

preţuri comparabile

98


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 816/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 816 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu