Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 8 din 23 februarie 1998

pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 31/1997 privind bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Deputatilor pe anul 1998

ACT EMIS DE: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 25 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 206 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

    Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Fata de prevederile din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 31 din 29 septembrie 1997, cheltuielile curente ale Camerei Deputatilor se majoreaza cu suma de 15.216.156 mii lei.
    ART 2.
    Denumirea obiectivului de investitii "Hotelul Parlamentului" din cuprinsul Hotararii Camerei Deputatilor nr. 31/1997 se modifica in "Complex cazare deputati".
    Art. 3
    Anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 31/1997, modificate conform art. 1 si 2 din prezenta hotarare, vor fi inaintate Guvernului, in vederea includerii lor in bugetul de stat pe anul 1998.

    Aceasta hotarare a fost adoptata, de Camera Deputatilor in sedinta din 23 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ION DIACONESCU

    ANEXA 1

    CAMERA DEPUTATILOR

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                            - Sinteza -

                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capitol         Titlu/       Denumirea      Program       din care:
                Articol      indicatorului  1998         ----------------------
                                                         Camera      Institutul
      Subcapitol      Alineat                            Deputatilor Roman
                                                                     pentru
                                                                     Drepturile
                                                                     Omului
-------------------------------------------------------------------------------
5001                         II. CHELTUIELI
                                 - TOTAL    272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01           CHELTUIELI
                               CURENTE      151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02           CHELTUIELI
                               DE PERSONAL  107.423.000  106.363.200  1.059 800
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38           TRANSFERURI        9.400        9.400          0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800  120.786.800     70.000
5100                           Partea I -
                               SERVICII
                               PUBLICE
                               GENERALE     272.341.356  270.031.S56  2.309.800
5101                           AUTORITATI
                               PUBLICE      272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01           CHELTUIELI
                               CURENTE      151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02           CHELTUIELI
                               DE PERSONAL  107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38           TRANSFERURI        9.400        9.400          0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800  120.786.800     70.000
          02                   Autoritati
                               legislative  272.341.356  270.031.556  2.309.800
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    CAMERA DEPUTATILOR

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                - Detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capitol         Titlu/       Denumirea      Program       din care:
                Articol      indicatorului  1998         ----------------------
                                                         Camera      Institutul
      Subcapitol      Alineat                            Deputatilor Roman
                                                                     pentru
                                                                     Drepturile
                                                                     Omului
-------------------------------------------------------------------------------
5001                         II. CHELTUIELI
                                 - TOTAL    272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01          CHELTUIELI
                              CURENTE       151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02          CHELTUIELI DE
                              PERSONAL      107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  20          CHELTUIELI
                              MATERIALE SI
                              SERVICII       44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38          TRANSFERURI         9.400        9.400          0
                  70          CHELTUIELI
                              DE CAPITAL    120.856.800  120.786.800     70.000
5101                          AUTORITATI
                              PUBLICE       272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01          CHELTUIELI
                              CURENTE       151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02          CHELTUIELI
                              DE PERSONAL   107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  10           Cheltuieli
                               cu salariile  40.475.000   39.829.000    646.000
                  11           Contributii
                               pentru
                               asigurari
                               sociale de
                               stat          11.313.500   11.152.000    161.500
                  12           Cheltuieli
                               pentru
                               constituirea
                               Fondului
                               pentru plata
                               ajutorului
                               de somaj       2.024.300     1.992.000    32.300
                  13           Deplasari,
                               detasari,
                               transferari   53.610.200    53.390.200   220.000
                  13    01     Deplasari,
                               detasari,
                               transferari
                               in tara       41.421.000    41.390.200    30.800
                  13    02     Deplasari
                               in
                               strainatate   12.189.200    12.000.000   189.200
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156    42.872.156 1.180.000
                  24           Cheltuieli
                               pentru
                               intretinere
                               si
                               gospodarie    30.382.400     29.780.400  602.000
                  25           Materiale
                               si prestari
                               de servicii
                               cu caracter
                               functional     2.555.500      2.401.500  154.000
                  26           Obiecte de
                               inventar
                               de mica
                               valoare sau
                               de scurta
                               durata         1.024.000        992.000   32.000
                  27           Reparatii
                               curente        1.450.000      1.338.000  112.000
                  28           Reparatii
                               capitale          14.100              0   14.100
                  29           Carti si
                               publicatii       600.000        525.000   75.000
                  30           Alte
                               cheltuieli     8.026.156      7.835.256  190.900
                  38           TRANSFERURI        9.400          9.400        0
                  40            Transferuri
                              neconsolidabile     9.400          9.400        0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800    120.786.800   70.000
                  72            Investitii
                                ale
                              institutiilor
                                publice     120.856.800    120.786.800   70.000
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
 Cod       Denumirea capitolului          Numarul maxim de personal
 capitol                                  ce se finanteaza in anul 1998
------------------------------------------------------------------------
          TOTAL,                            1.885    1.861     24
          din care:
 5101     AUTORITATI PUBLICE,               1.885    1.861     24
          din care, deputati                  343      343      0
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    CAMERA DEPUTATILOR

                               LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 1998, prevazute in bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat

                                                     INV
                                                    ----- mii lei
                                                     C+M
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Nominalizarea pe     Valoarea   Valoarea       Propuneri   Capacitati
crt. obiective de         totala     totala         1998       -------------
     investitii, dotari              actualizata               Termen P.I.F.
     si alte cheltuieli
     de investitii
     (data inceperii
     - an/trim. nr. si
       data aprobarii
       documentatiei
       de investitii)
----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL,              45.164.200  1.960.045.563  120.856.800
      - din care:        ----------  -------------  -----------
                         33.690.700  1.523.808.994   71.872.000
 A.  Lucrari in          45.164.200  1.944.845.563   73.866.600
     continuare          ----------  -------------   ----------
                         33.690.700  1.509.808.994   57.872.000
 B.  Lucrari noi                  -     15.200.000   15.200.000
                                        ----------   ----------
                                        14.000.000   14.000.000
 C.  Alte cheltuieli
     de investitii                x              x   31.790.200
 A.  Lucrari in
     continuare
      Obiectivul
      "Casa
      Republicii"
      (inclusiv
      conservare)        23.366.200  1.881.651.148   42.114.600       2.000
      - data             ----------  -------------   ----------
      inceperii:         20.484.100  1.464.454.318   35.442.000
      1984
      - nr. si
        data
        aprobarii
        documentatiei:
        Hotararea
        Guvernului
        nr. 718/1991
      Obiectivul
      "Casa
       Republicii -
       Parcaj
       subteran"         21.798.000    63.194.415     31.752.000      1998
       - data            ----------    ----------     ----------
         inceperii:      13.206.600    45.354.676     22.430.000
         1995
       - nr. si data
         aprobarii
         documentatiei:
         Hotararea
         Guvernului nr.
         672/1994
 B.  Lucrari noi                   -   15.200.000     15.200.000      1999
      Obiectivul                       ----------     ----------
      "Complex cazare                  14.000.000     14.000.000
      deputati*)
      - data
        inceperii:
        1998
 C.  Alte cheltuieli
     de investitii                 x            x     31.790.200
                                                                            
    *) Investitia va putea fi executata numai dupa obtinerea aprobarilor prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 8/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 8 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu