Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 8 din 23 februarie 1998

pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 31/1997 privind bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Deputatilor pe anul 1998

ACT EMIS DE: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 25 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 61 alin. (1) si al art. 64 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 206 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

    Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Fata de prevederile din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 31 din 29 septembrie 1997, cheltuielile curente ale Camerei Deputatilor se majoreaza cu suma de 15.216.156 mii lei.
    ART 2.
    Denumirea obiectivului de investitii "Hotelul Parlamentului" din cuprinsul Hotararii Camerei Deputatilor nr. 31/1997 se modifica in "Complex cazare deputati".
    Art. 3
    Anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 31/1997, modificate conform art. 1 si 2 din prezenta hotarare, vor fi inaintate Guvernului, in vederea includerii lor in bugetul de stat pe anul 1998.

    Aceasta hotarare a fost adoptata, de Camera Deputatilor in sedinta din 23 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ION DIACONESCU

    ANEXA 1

    CAMERA DEPUTATILOR

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                            - Sinteza -

                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capitol         Titlu/       Denumirea      Program       din care:
                Articol      indicatorului  1998         ----------------------
                                                         Camera      Institutul
      Subcapitol      Alineat                            Deputatilor Roman
                                                                     pentru
                                                                     Drepturile
                                                                     Omului
-------------------------------------------------------------------------------
5001                         II. CHELTUIELI
                                 - TOTAL    272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01           CHELTUIELI
                               CURENTE      151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02           CHELTUIELI
                               DE PERSONAL  107.423.000  106.363.200  1.059 800
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38           TRANSFERURI        9.400        9.400          0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800  120.786.800     70.000
5100                           Partea I -
                               SERVICII
                               PUBLICE
                               GENERALE     272.341.356  270.031.S56  2.309.800
5101                           AUTORITATI
                               PUBLICE      272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01           CHELTUIELI
                               CURENTE      151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02           CHELTUIELI
                               DE PERSONAL  107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38           TRANSFERURI        9.400        9.400          0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800  120.786.800     70.000
          02                   Autoritati
                               legislative  272.341.356  270.031.556  2.309.800
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    CAMERA DEPUTATILOR

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                - Detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Capitol         Titlu/       Denumirea      Program       din care:
                Articol      indicatorului  1998         ----------------------
                                                         Camera      Institutul
      Subcapitol      Alineat                            Deputatilor Roman
                                                                     pentru
                                                                     Drepturile
                                                                     Omului
-------------------------------------------------------------------------------
5001                         II. CHELTUIELI
                                 - TOTAL    272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01          CHELTUIELI
                              CURENTE       151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02          CHELTUIELI DE
                              PERSONAL      107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  20          CHELTUIELI
                              MATERIALE SI
                              SERVICII       44.052.156   42.872.156  1.180.000
                  38          TRANSFERURI         9.400        9.400          0
                  70          CHELTUIELI
                              DE CAPITAL    120.856.800  120.786.800     70.000
5101                          AUTORITATI
                              PUBLICE       272.341.356  270.031.556  2.309.800
                  01          CHELTUIELI
                              CURENTE       151.484.556  149.244.756  2.239.800
                  02          CHELTUIELI
                              DE PERSONAL   107.423.000  106.363.200  1.059.800
                  10           Cheltuieli
                               cu salariile  40.475.000   39.829.000    646.000
                  11           Contributii
                               pentru
                               asigurari
                               sociale de
                               stat          11.313.500   11.152.000    161.500
                  12           Cheltuieli
                               pentru
                               constituirea
                               Fondului
                               pentru plata
                               ajutorului
                               de somaj       2.024.300     1.992.000    32.300
                  13           Deplasari,
                               detasari,
                               transferari   53.610.200    53.390.200   220.000
                  13    01     Deplasari,
                               detasari,
                               transferari
                               in tara       41.421.000    41.390.200    30.800
                  13    02     Deplasari
                               in
                               strainatate   12.189.200    12.000.000   189.200
                  20           CHELTUIELI
                               MATERIALE SI
                               SERVICII      44.052.156    42.872.156 1.180.000
                  24           Cheltuieli
                               pentru
                               intretinere
                               si
                               gospodarie    30.382.400     29.780.400  602.000
                  25           Materiale
                               si prestari
                               de servicii
                               cu caracter
                               functional     2.555.500      2.401.500  154.000
                  26           Obiecte de
                               inventar
                               de mica
                               valoare sau
                               de scurta
                               durata         1.024.000        992.000   32.000
                  27           Reparatii
                               curente        1.450.000      1.338.000  112.000
                  28           Reparatii
                               capitale          14.100              0   14.100
                  29           Carti si
                               publicatii       600.000        525.000   75.000
                  30           Alte
                               cheltuieli     8.026.156      7.835.256  190.900
                  38           TRANSFERURI        9.400          9.400        0
                  40            Transferuri
                              neconsolidabile     9.400          9.400        0
                  70           CHELTUIELI
                               DE CAPITAL   120.856.800    120.786.800   70.000
                  72            Investitii
                                ale
                              institutiilor
                                publice     120.856.800    120.786.800   70.000
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
 Cod       Denumirea capitolului          Numarul maxim de personal
 capitol                                  ce se finanteaza in anul 1998
------------------------------------------------------------------------
          TOTAL,                            1.885    1.861     24
          din care:
 5101     AUTORITATI PUBLICE,               1.885    1.861     24
          din care, deputati                  343      343      0
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    CAMERA DEPUTATILOR

                               LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 1998, prevazute in bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat

                                                     INV
                                                    ----- mii lei
                                                     C+M
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Nominalizarea pe     Valoarea   Valoarea       Propuneri   Capacitati
crt. obiective de         totala     totala         1998       -------------
     investitii, dotari              actualizata               Termen P.I.F.
     si alte cheltuieli
     de investitii
     (data inceperii
     - an/trim. nr. si
       data aprobarii
       documentatiei
       de investitii)
----------------------------------------------------------------------------
     TOTAL,              45.164.200  1.960.045.563  120.856.800
      - din care:        ----------  -------------  -----------
                         33.690.700  1.523.808.994   71.872.000
 A.  Lucrari in          45.164.200  1.944.845.563   73.866.600
     continuare          ----------  -------------   ----------
                         33.690.700  1.509.808.994   57.872.000
 B.  Lucrari noi                  -     15.200.000   15.200.000
                                        ----------   ----------
                                        14.000.000   14.000.000
 C.  Alte cheltuieli
     de investitii                x              x   31.790.200
 A.  Lucrari in
     continuare
      Obiectivul
      "Casa
      Republicii"
      (inclusiv
      conservare)        23.366.200  1.881.651.148   42.114.600       2.000
      - data             ----------  -------------   ----------
      inceperii:         20.484.100  1.464.454.318   35.442.000
      1984
      - nr. si
        data
        aprobarii
        documentatiei:
        Hotararea
        Guvernului
        nr. 718/1991
      Obiectivul
      "Casa
       Republicii -
       Parcaj
       subteran"         21.798.000    63.194.415     31.752.000      1998
       - data            ----------    ----------     ----------
         inceperii:      13.206.600    45.354.676     22.430.000
         1995
       - nr. si data
         aprobarii
         documentatiei:
         Hotararea
         Guvernului nr.
         672/1994
 B.  Lucrari noi                   -   15.200.000     15.200.000      1999
      Obiectivul                       ----------     ----------
      "Complex cazare                  14.000.000     14.000.000
      deputati*)
      - data
        inceperii:
        1998
 C.  Alte cheltuieli
     de investitii                 x            x     31.790.200
                                                                            
    *) Investitia va putea fi executata numai dupa obtinerea aprobarilor prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 8/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 8 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu