E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 751 din 21 iulie 2010

privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numarului de posturi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 552 din 5 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor instituţii publice aflate în subordinea acestuia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, care se desfiinţează, precum şi a preluării activităţii de dezvoltare rurală de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca direcţii pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţate integral de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 1.255.

(2) Numărul maxim de posturi pentru fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 3. - (1) Personalul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti este format din personalul fostelor direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi din cel preluat de la Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti.

(2) Preluarea personalului de la Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, organizate conform prevederilor prezentei hotărâri, se va face în limita numărului de posturi aprobat.

(3) Incadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului executiv, cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.

Art. 4. - Patrimoniul Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se preia de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti exercită funcţia de autoritate competentă la nivel judeţean prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

(3)  Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

(4)  Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti realizează inspecţiile tehnice din domeniul de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

(5) Atribuţiile specifice direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) în subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează oficii de studii pedologice şi agrochimice.

(2)  Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene se organizează şi funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, având denumirea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Coordonarea tehnică a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cea ştiinţifică, de Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimice.

(4) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii.

(5)  De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se alocă fonduri pentru finanţarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice şi agrochimice şi sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, precum şi participării la organismele internaţionale de specialitate.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale   pentru   agricultură   şi    industrie   alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA

LISTA

oficiilor de studii pedologice şi agrochimice

1.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba

2.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad

3.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Argeş

4.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău

5.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor

6.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani

7.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov

8.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila

9.  Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău

10. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Călăraşi

11. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj

12. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa

13. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dâmboviţa

14. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj

15. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi

16. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bucureşti

17. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj

18. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita

19. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara

20. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa

21. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice laşi

22. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Maramureş

23. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi

24. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş

25. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamţ

26. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt

27. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Prahova

28. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Satu Mare

29. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Sălaj

30. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Sibiu

31. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava

32. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

33. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş

34. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Tulcea

35. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui

36. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Vâlcea

37. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Vrancea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 751/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 751 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu