E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 745 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri pentru infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala de Control se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul exercitarii functiilor autoritatilor de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala de Control exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, avand drept de initiativa legislativa, prin care se asigura elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritatile de control aflate in subordine sau in coordonare;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizarii functiilor autoritatilor din subordine sau aflate in coordonare;
    c) de supraveghere a cadrului legal in domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;
    d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecarei autoritati de control, elaborate de autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale;
    f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa;
    g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Autoritatea Nationala de Control indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) defineste politica si strategia in domeniul controlului;
    b) elaboreaza obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitatii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    c) monitorizeaza realizarea programului de actiuni si prezinta Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;
    d) reglementeaza si armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene, in colaborare cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice implicate;
    e) elaboreaza politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;
    f) prognozeaza, urmareste si evalueaza periodic incasarile din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritatilor de control, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    g) stimuleaza, promoveaza si supravegheaza afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;
    h) asigura respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor in timpul actului de control;
    i) promoveaza o politica de dialog social pe probleme specifice activitatii de control;
    j) promoveaza principiul ingerintei minime in activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control indeplineste si atributiile specifice subordonarii sau coordonarii, dupa caz, indeplinite de ministerele ori de autoritatile administratiei publice in subordinea sau in coordonarea carora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala de Control colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala de Control are dreptul sa solicite informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.
    (2) In structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Incadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (5) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si activitati:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara si structurile din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care desfasoara activitate de inspectie vamala si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, dupa intrarea in vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura si coordonarea urmatoarelor activitati:
    a) activitatea de control operativ din cadrul Garzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;
    b) activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import.
    (3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    Regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control se aproba in conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

    CAP. 2
    Conducerea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala de Control este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, denumit in continuare ministru delegat, care reprezinta autoritatea in raport cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (2) Ministrul delegat raspunde de intreaga activitate a Autoritatii Nationale de Control in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (3) Ministrul delegat indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Control, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul delegat indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru autoritatile de control din subordine.
    (5) Ministrul delegat indeplineste si urmatoarele atributii specifice:
    a) conduce aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia;
    b) asigura conducerea unitara a activitatii de control a autoritatilor aflate in subordinea Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie conducatorii acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de catre primul-ministru, dupa caz;
    c) exercita, prin aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control si structurile aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, dupa caz, controlul activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;
    d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    e) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Control, in limita numarului de posturi aprobate prin prezenta hotarare; da aviz conform pentru statele de functii ale autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, dupa caz;
    f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat si pentru cel din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control;
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii.
    (6) Ministrul delegat indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) In exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa.
    (8) In cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de catre conducatorii altor autoritati sau institutii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul delegat functioneaza Consiliul Autoritatii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ.
    (2) Consiliul Autoritatii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducatorii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritatii Nationale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat.
    (3) Consiliul Autoritatii Nationale de Control se intruneste cel putin o data pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

    CAP. 3
    Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control

    Art. 10
    (1) Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.
    (2) Institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control vireaza lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, in cazul autoritatilor aflate in subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, in cazul autoritatilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control si din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, care beneficiaza de stimulente, se aproba de catre ministrul delegat.
    (3) In vederea indeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Nationala de Control poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in materie fiscala, juridica, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control

    Art. 12
    (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Codul muncii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii, solidaritatii sociale
                         si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Autoritatii Nationale de Control

    Numarul maxim de posturi: 70
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului delegat)

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        | autoritatilor de   |
                        | control            |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CABINETUL MINISTRULUI|    |
       |DELEGAT              |____|          ____________________________
       |_____________________|    |     ____|INFORMARE SI RELATII PUBLICE|
                                  |    |    |____________________________|
        _____________________     |    |     ____________________________
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|____|____|INFORMATII CLASIFICATE      |
       |_____________________|    |    |    |____________________________|
                                  |    |     ____________________________
                                  |    |____|AUDIT INTERN                |
                                  |         |____________________________|
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|_________________________________________|____________
  _____|_______  _____|_____  ___|____  _____|_____  ___|______  _____|_______
 |DIRECTIA     ||DIRECTIA DE||DIRECTIA||DIRECTIA   ||DIRECTIA  ||DIRECTIA     |
 |GENERALA DE  ||CONTROL A  ||JURIDICA||METODOLOGIE||MANAGEMENT||ECONOMICO-   |
 |COORDONARE A ||SISTEMULUI ||        ||           ||RESURSE   ||FINANCIARA SI|
 |AUTORITATILOR||SANITAR    ||        ||           ||UMANE     ||ADMINISTRATIV|
 |DE CONTROL   ||           ||        ||           ||          ||             |
 |_____________||___________||________||___________||__________||_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 745/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 745 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu