E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 745 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri pentru infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala de Control se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul exercitarii functiilor autoritatilor de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala de Control exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, avand drept de initiativa legislativa, prin care se asigura elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritatile de control aflate in subordine sau in coordonare;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizarii functiilor autoritatilor din subordine sau aflate in coordonare;
    c) de supraveghere a cadrului legal in domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;
    d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecarei autoritati de control, elaborate de autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale;
    f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa;
    g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Autoritatea Nationala de Control indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) defineste politica si strategia in domeniul controlului;
    b) elaboreaza obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitatii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    c) monitorizeaza realizarea programului de actiuni si prezinta Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;
    d) reglementeaza si armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene, in colaborare cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice implicate;
    e) elaboreaza politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;
    f) prognozeaza, urmareste si evalueaza periodic incasarile din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritatilor de control, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    g) stimuleaza, promoveaza si supravegheaza afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;
    h) asigura respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor in timpul actului de control;
    i) promoveaza o politica de dialog social pe probleme specifice activitatii de control;
    j) promoveaza principiul ingerintei minime in activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control indeplineste si atributiile specifice subordonarii sau coordonarii, dupa caz, indeplinite de ministerele ori de autoritatile administratiei publice in subordinea sau in coordonarea carora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala de Control colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala de Control are dreptul sa solicite informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.
    (2) In structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Incadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (5) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si activitati:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara si structurile din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care desfasoara activitate de inspectie vamala si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, dupa intrarea in vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura si coordonarea urmatoarelor activitati:
    a) activitatea de control operativ din cadrul Garzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;
    b) activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import.
    (3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    Regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control se aproba in conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

    CAP. 2
    Conducerea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala de Control este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, denumit in continuare ministru delegat, care reprezinta autoritatea in raport cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (2) Ministrul delegat raspunde de intreaga activitate a Autoritatii Nationale de Control in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (3) Ministrul delegat indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Control, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul delegat indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru autoritatile de control din subordine.
    (5) Ministrul delegat indeplineste si urmatoarele atributii specifice:
    a) conduce aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia;
    b) asigura conducerea unitara a activitatii de control a autoritatilor aflate in subordinea Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie conducatorii acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de catre primul-ministru, dupa caz;
    c) exercita, prin aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control si structurile aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, dupa caz, controlul activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;
    d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    e) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Control, in limita numarului de posturi aprobate prin prezenta hotarare; da aviz conform pentru statele de functii ale autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, dupa caz;
    f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat si pentru cel din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control;
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii.
    (6) Ministrul delegat indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) In exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa.
    (8) In cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de catre conducatorii altor autoritati sau institutii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul delegat functioneaza Consiliul Autoritatii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ.
    (2) Consiliul Autoritatii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducatorii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritatii Nationale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat.
    (3) Consiliul Autoritatii Nationale de Control se intruneste cel putin o data pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

    CAP. 3
    Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control

    Art. 10
    (1) Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.
    (2) Institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control vireaza lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, in cazul autoritatilor aflate in subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, in cazul autoritatilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control si din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, care beneficiaza de stimulente, se aproba de catre ministrul delegat.
    (3) In vederea indeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Nationala de Control poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in materie fiscala, juridica, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control

    Art. 12
    (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Codul muncii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii, solidaritatii sociale
                         si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Autoritatii Nationale de Control

    Numarul maxim de posturi: 70
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului delegat)

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        | autoritatilor de   |
                        | control            |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CABINETUL MINISTRULUI|    |
       |DELEGAT              |____|          ____________________________
       |_____________________|    |     ____|INFORMARE SI RELATII PUBLICE|
                                  |    |    |____________________________|
        _____________________     |    |     ____________________________
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|____|____|INFORMATII CLASIFICATE      |
       |_____________________|    |    |    |____________________________|
                                  |    |     ____________________________
                                  |    |____|AUDIT INTERN                |
                                  |         |____________________________|
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|_________________________________________|____________
  _____|_______  _____|_____  ___|____  _____|_____  ___|______  _____|_______
 |DIRECTIA     ||DIRECTIA DE||DIRECTIA||DIRECTIA   ||DIRECTIA  ||DIRECTIA     |
 |GENERALA DE  ||CONTROL A  ||JURIDICA||METODOLOGIE||MANAGEMENT||ECONOMICO-   |
 |COORDONARE A ||SISTEMULUI ||        ||           ||RESURSE   ||FINANCIARA SI|
 |AUTORITATILOR||SANITAR    ||        ||           ||UMANE     ||ADMINISTRATIV|
 |DE CONTROL   ||           ||        ||           ||          ||             |
 |_____________||___________||________||___________||__________||_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 745/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 745 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu