E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 745 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri pentru infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala de Control se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul exercitarii functiilor autoritatilor de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala de Control exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, avand drept de initiativa legislativa, prin care se asigura elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritatile de control aflate in subordine sau in coordonare;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizarii functiilor autoritatilor din subordine sau aflate in coordonare;
    c) de supraveghere a cadrului legal in domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;
    d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecarei autoritati de control, elaborate de autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale;
    f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa;
    g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Autoritatea Nationala de Control indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) defineste politica si strategia in domeniul controlului;
    b) elaboreaza obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitatii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    c) monitorizeaza realizarea programului de actiuni si prezinta Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;
    d) reglementeaza si armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene, in colaborare cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice implicate;
    e) elaboreaza politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;
    f) prognozeaza, urmareste si evalueaza periodic incasarile din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritatilor de control, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    g) stimuleaza, promoveaza si supravegheaza afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;
    h) asigura respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor in timpul actului de control;
    i) promoveaza o politica de dialog social pe probleme specifice activitatii de control;
    j) promoveaza principiul ingerintei minime in activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control indeplineste si atributiile specifice subordonarii sau coordonarii, dupa caz, indeplinite de ministerele ori de autoritatile administratiei publice in subordinea sau in coordonarea carora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala de Control colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala de Control are dreptul sa solicite informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.
    (2) In structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Incadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (5) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si activitati:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara si structurile din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care desfasoara activitate de inspectie vamala si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, dupa intrarea in vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura si coordonarea urmatoarelor activitati:
    a) activitatea de control operativ din cadrul Garzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;
    b) activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import.
    (3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    Regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control se aproba in conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

    CAP. 2
    Conducerea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala de Control este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, denumit in continuare ministru delegat, care reprezinta autoritatea in raport cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (2) Ministrul delegat raspunde de intreaga activitate a Autoritatii Nationale de Control in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (3) Ministrul delegat indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Control, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul delegat indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru autoritatile de control din subordine.
    (5) Ministrul delegat indeplineste si urmatoarele atributii specifice:
    a) conduce aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia;
    b) asigura conducerea unitara a activitatii de control a autoritatilor aflate in subordinea Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie conducatorii acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de catre primul-ministru, dupa caz;
    c) exercita, prin aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control si structurile aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, dupa caz, controlul activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;
    d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    e) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Control, in limita numarului de posturi aprobate prin prezenta hotarare; da aviz conform pentru statele de functii ale autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, dupa caz;
    f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat si pentru cel din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control;
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii.
    (6) Ministrul delegat indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) In exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa.
    (8) In cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de catre conducatorii altor autoritati sau institutii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul delegat functioneaza Consiliul Autoritatii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ.
    (2) Consiliul Autoritatii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducatorii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritatii Nationale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat.
    (3) Consiliul Autoritatii Nationale de Control se intruneste cel putin o data pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

    CAP. 3
    Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control

    Art. 10
    (1) Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.
    (2) Institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control vireaza lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, in cazul autoritatilor aflate in subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, in cazul autoritatilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control si din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, care beneficiaza de stimulente, se aproba de catre ministrul delegat.
    (3) In vederea indeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Nationala de Control poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in materie fiscala, juridica, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control

    Art. 12
    (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Codul muncii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii, solidaritatii sociale
                         si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Autoritatii Nationale de Control

    Numarul maxim de posturi: 70
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului delegat)

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        | autoritatilor de   |
                        | control            |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CABINETUL MINISTRULUI|    |
       |DELEGAT              |____|          ____________________________
       |_____________________|    |     ____|INFORMARE SI RELATII PUBLICE|
                                  |    |    |____________________________|
        _____________________     |    |     ____________________________
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|____|____|INFORMATII CLASIFICATE      |
       |_____________________|    |    |    |____________________________|
                                  |    |     ____________________________
                                  |    |____|AUDIT INTERN                |
                                  |         |____________________________|
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|_________________________________________|____________
  _____|_______  _____|_____  ___|____  _____|_____  ___|______  _____|_______
 |DIRECTIA     ||DIRECTIA DE||DIRECTIA||DIRECTIA   ||DIRECTIA  ||DIRECTIA     |
 |GENERALA DE  ||CONTROL A  ||JURIDICA||METODOLOGIE||MANAGEMENT||ECONOMICO-   |
 |COORDONARE A ||SISTEMULUI ||        ||           ||RESURSE   ||FINANCIARA SI|
 |AUTORITATILOR||SANITAR    ||        ||           ||UMANE     ||ADMINISTRATIV|
 |DE CONTROL   ||           ||        ||           ||          ||             |
 |_____________||___________||________||___________||__________||_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 745/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 745 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu