E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 745 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din  9 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri pentru infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala de Control se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul exercitarii functiilor autoritatilor de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala de Control exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, avand drept de initiativa legislativa, prin care se asigura elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritatile de control aflate in subordine sau in coordonare;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizarii functiilor autoritatilor din subordine sau aflate in coordonare;
    c) de supraveghere a cadrului legal in domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;
    d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecarei autoritati de control, elaborate de autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale;
    f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau in coordonarea sa;
    g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In realizarea rolului sau Autoritatea Nationala de Control indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) defineste politica si strategia in domeniul controlului;
    b) elaboreaza obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitatii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    c) monitorizeaza realizarea programului de actiuni si prezinta Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;
    d) reglementeaza si armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene, in colaborare cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice implicate;
    e) elaboreaza politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;
    f) prognozeaza, urmareste si evalueaza periodic incasarile din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritatilor de control, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    g) stimuleaza, promoveaza si supravegheaza afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;
    h) asigura respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor in timpul actului de control;
    i) promoveaza o politica de dialog social pe probleme specifice activitatii de control;
    j) promoveaza principiul ingerintei minime in activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.
    (2) Autoritatea Nationala de Control indeplineste si atributiile specifice subordonarii sau coordonarii, dupa caz, indeplinite de ministerele ori de autoritatile administratiei publice in subordinea sau in coordonarea carora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala de Control colaboreaza cu celelalte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala de Control are dreptul sa solicite informatii de la ministere si autoritati ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.
    (2) In structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, caruia nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Incadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    (5) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
    Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si activitati:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara si structurile din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care desfasoara activitate de inspectie vamala si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import, dupa intrarea in vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura si coordonarea urmatoarelor activitati:
    a) activitatea de control operativ din cadrul Garzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;
    b) activitatea de inspectie vamala si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si incasarea drepturilor de import.
    (3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    Art. 7
    Regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control se aproba in conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

    CAP. 2
    Conducerea Autoritatii Nationale de Control

    Art. 8
    (1) Autoritatea Nationala de Control este condusa de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control, denumit in continuare ministru delegat, care reprezinta autoritatea in raport cu celelalte ministere, autoritati publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (2) Ministrul delegat raspunde de intreaga activitate a Autoritatii Nationale de Control in fata Guvernului, iar in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (3) Ministrul delegat indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Control, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul delegat indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru autoritatile de control din subordine.
    (5) Ministrul delegat indeplineste si urmatoarele atributii specifice:
    a) conduce aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia;
    b) asigura conducerea unitara a activitatii de control a autoritatilor aflate in subordinea Autoritatii Nationale de Control, numeste si elibereaza din functie conducatorii acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de catre primul-ministru, dupa caz;
    c) exercita, prin aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control si structurile aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, dupa caz, controlul activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;
    d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    e) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Control, in limita numarului de posturi aprobate prin prezenta hotarare; da aviz conform pentru statele de functii ale autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa, dupa caz;
    f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat si pentru cel din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control;
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii.
    (6) Ministrul delegat indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) In exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritatile aflate in subordinea sau in coordonarea sa.
    (8) In cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de catre conducatorii altor autoritati sau institutii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministrul delegat functioneaza Consiliul Autoritatii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ.
    (2) Consiliul Autoritatii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducatorii autoritatilor de control aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritatii Nationale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat.
    (3) Consiliul Autoritatii Nationale de Control se intruneste cel putin o data pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

    CAP. 3
    Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control

    Art. 10
    (1) Finantarea activitatii Autoritatii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.
    (2) Institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control vireaza lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, in cazul autoritatilor aflate in subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, in cazul autoritatilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control si din cadrul autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea acesteia, care beneficiaza de stimulente, se aproba de catre ministrul delegat.
    (3) In vederea indeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Nationala de Control poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in materie fiscala, juridica, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizarii obiectivelor din domeniul sau de activitate.
    Art. 11
    Stabilirea numarului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control

    Art. 12
    (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Codul muncii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul muncii, solidaritatii sociale
                         si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            STRUCTURA ORGANIZATORICA
                       a Autoritatii Nationale de Control

    Numarul maxim de posturi: 70
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului delegat)

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        | autoritatilor de   |
                        | control            |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CABINETUL MINISTRULUI|    |
       |DELEGAT              |____|          ____________________________
       |_____________________|    |     ____|INFORMARE SI RELATII PUBLICE|
                                  |    |    |____________________________|
        _____________________     |    |     ____________________________
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|____|____|INFORMATII CLASIFICATE      |
       |_____________________|    |    |    |____________________________|
                                  |    |     ____________________________
                                  |    |____|AUDIT INTERN                |
                                  |         |____________________________|
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|_________________________________________|____________
  _____|_______  _____|_____  ___|____  _____|_____  ___|______  _____|_______
 |DIRECTIA     ||DIRECTIA DE||DIRECTIA||DIRECTIA   ||DIRECTIA  ||DIRECTIA     |
 |GENERALA DE  ||CONTROL A  ||JURIDICA||METODOLOGIE||MANAGEMENT||ECONOMICO-   |
 |COORDONARE A ||SISTEMULUI ||        ||           ||RESURSE   ||FINANCIARA SI|
 |AUTORITATILOR||SANITAR    ||        ||           ||UMANE     ||ADMINISTRATIV|
 |DE CONTROL   ||           ||        ||           ||          ||             |
 |_____________||___________||________||___________||__________||_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 745/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 745 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu