E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1537 din 18 decembrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  6 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 3, dupa literele b) si g) se introduc doua noi litere, b^1) si, respectiv, g^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) adopta Ghidul controlului prin care se stabilesc coordonatele specifice ale activitatii de control a personalului propriu si a celui al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    ...........................................................................
    g^1) elaboreaza Codul de conduita al personalului cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale de Control si al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa si asigura insusirea si aplicarea prevederilor acestuia in activitatea desfasurata;"
    2. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
    3. Alineatele (4) si (6) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestei autoritati, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalul care indeplineste atributii concrete de verificare, inspectie si control se bucura de protectia legii si de sprijinul autoritatilor publice in exercitarea indatoririlor de serviciu. Angajarea raspunderii juridice a acestuia opereaza ori de cate ori constatarile, concluziile si propunerile cuprinse in actele intocmite au fost facute cu rea-credinta.
    ...........................................................................
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 86, exclusiv demnitarii, si un numar de 16 consilieri de integrare, repartizati Autoritatii Nationale de Control potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si organe de specialitate ale administratiei publice centrale:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara, cu exceptia atributiilor privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor;
    e) Autoritatea Nationala a Vamilor, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietate a statului.
    (2) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    (3) Structurile prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa prezinte ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control rapoarte, note, evaluari, sinteze in legatura cu activitatea desfasurata si sa execute dispozitiile si masurile stabilite de acesta pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor."
    5. La alineatul (5) al articolului 8, literele d), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    ...........................................................................
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere de la nivel central al fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru conducatorii structurilor teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere al autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii."
    6. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru exercitarea atributiilor specifice de control al activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, Autoritatea Nationala de Control va fi dotata cu un numar de 3 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 400 litri/vehicul."
    7. Anexa cuprinzand structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Control se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Preluarea in structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, in conditiile art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 745/2003, a personalului incadrat in cabinetul demnitarului se va realiza in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 745/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Marin Popescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Numar maxim de posturi: 86, exclusiv demnitarii, si posturi repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        |  autoritatilor de  |
                        |      control       |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|
       |_____________________|    |          ________________________________
                                  |_________| INFORMARE SI RELATII PUBLICE* |
        _____________________     |         |________________________________|
       |  DIRECTIA JURIDICA  |____|          ______________|_________________
       |_____________________|    |         |Birou pentru relatii cu publicul|
                                  |         |________________________________|
        _____________________     |          ________________________________
       |DIRECTIA MANAGEMENT, |____|_________|    INFORMATII CLASIFICATE*    |
       |    RESURSE UMANE    |    |         |________________________________|
       |_____________________|    |
        _____________________     |          ________________________________
       |DIRECTIA METODOLOGIE |____|_________|          AUDIT INTERN*         |
       |_____________________|    |         |________________________________|
                                  |
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|______                     ______________|______________
  _____|_______  _____|_____      ________|_____  ___|___________  _____|______
 |  DIRECTIA   ||DIRECTIA DE|    |   DIRECTIA   ||   DIRECTIA    ||  DIRECTIA  |
 | GENERALA DE || CONTROL A |    |  ECONOMICO-  ||  INTEGRARE    ||PROGRAME DE |
 | COORDONARE  ||SISTEMULUI |    |FINANCIARA SI || EUROPEANA SI  ||PREADERARE* |
 | SI CONTROL  ||  SANITAR  |    |ADMINISTRATIVA||    RELATII    ||            |
 |             ||           |    |              ||INTERNATIONALE*||            |
 |_____________||___________|    |______________||_______________||____________|
        ___|___________
 ______|______   ______|_______
| Directia de | | Directia de  |
|coordonare si| |coordonare si |
| control in  | |  control in  |
|  domeniul   | |   domeniul   |
|  economic,  | |  mediului,   |
|financiar si | | disciplinei  |
|    vamal    | |in constructii|
|             | |  si a altor  |
|             | |  institutii  |
|_____________| |______________|

------------
    * Un numar de 16 posturi sunt repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003.
    * Se organizeaza la nivel de compartiment.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1537/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1537 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu