E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1537 din 18 decembrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  6 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 3, dupa literele b) si g) se introduc doua noi litere, b^1) si, respectiv, g^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) adopta Ghidul controlului prin care se stabilesc coordonatele specifice ale activitatii de control a personalului propriu si a celui al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa;
    ...........................................................................
    g^1) elaboreaza Codul de conduita al personalului cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale de Control si al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa si asigura insusirea si aplicarea prevederilor acestuia in activitatea desfasurata;"
    2. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
    3. Alineatele (4) si (6) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestei autoritati, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalul care indeplineste atributii concrete de verificare, inspectie si control se bucura de protectia legii si de sprijinul autoritatilor publice in exercitarea indatoririlor de serviciu. Angajarea raspunderii juridice a acestuia opereaza ori de cate ori constatarile, concluziile si propunerile cuprinse in actele intocmite au fost facute cu rea-credinta.
    ...........................................................................
    (6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 86, exclusiv demnitarii, si un numar de 16 consilieri de integrare, repartizati Autoritatii Nationale de Control potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si organe de specialitate ale administratiei publice centrale:
    a) Corpul de Control al Guvernului;
    b) Garda Nationala de Mediu;
    c) Inspectoratul de Stat in Constructii;
    d) Garda Financiara, cu exceptia atributiilor privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor;
    e) Autoritatea Nationala a Vamilor, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietate a statului.
    (2) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:
    a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
    b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;
    d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;
    e) activitatea de inspectie si politie sanitar veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.
    (3) Structurile prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa prezinte ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control rapoarte, note, evaluari, sinteze in legatura cu activitatea desfasurata si sa execute dispozitiile si masurile stabilite de acesta pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor."
    5. La alineatul (5) al articolului 8, literele d), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;
    ...........................................................................
    g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere de la nivel central al fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru conducatorii structurilor teritoriale ale acestora, dupa caz;
    h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere al autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii."
    6. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru exercitarea atributiilor specifice de control al activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, Autoritatea Nationala de Control va fi dotata cu un numar de 3 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 400 litri/vehicul."
    7. Anexa cuprinzand structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Control se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Preluarea in structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, in conditiile art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 745/2003, a personalului incadrat in cabinetul demnitarului se va realiza in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 745/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministru delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Marin Popescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Numar maxim de posturi: 86, exclusiv demnitarii, si posturi repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003

                         ____________________
                        |  MINISTRU DELEGAT  |
                        | pentru coordonarea |
                        |  autoritatilor de  |
                        |      control       |
                        |____________________|
        _____________________     |
       |CONSILIUL AUTORITATII|____|
       |_____________________|    |          ________________________________
                                  |_________| INFORMARE SI RELATII PUBLICE* |
        _____________________     |         |________________________________|
       |  DIRECTIA JURIDICA  |____|          ______________|_________________
       |_____________________|    |         |Birou pentru relatii cu publicul|
                                  |         |________________________________|
        _____________________     |          ________________________________
       |DIRECTIA MANAGEMENT, |____|_________|    INFORMATII CLASIFICATE*    |
       |    RESURSE UMANE    |    |         |________________________________|
       |_____________________|    |
        _____________________     |          ________________________________
       |DIRECTIA METODOLOGIE |____|_________|          AUDIT INTERN*         |
       |_____________________|    |         |________________________________|
                                  |
                __________________|_____________________
      _________|________                        ________|_________
     | SECRETAR DE STAT |                      | SECRETAR DE STAT |
     |__________________|                      |__________________|
        _______|______                     ______________|______________
  _____|_______  _____|_____      ________|_____  ___|___________  _____|______
 |  DIRECTIA   ||DIRECTIA DE|    |   DIRECTIA   ||   DIRECTIA    ||  DIRECTIA  |
 | GENERALA DE || CONTROL A |    |  ECONOMICO-  ||  INTEGRARE    ||PROGRAME DE |
 | COORDONARE  ||SISTEMULUI |    |FINANCIARA SI || EUROPEANA SI  ||PREADERARE* |
 | SI CONTROL  ||  SANITAR  |    |ADMINISTRATIVA||    RELATII    ||            |
 |             ||           |    |              ||INTERNATIONALE*||            |
 |_____________||___________|    |______________||_______________||____________|
        ___|___________
 ______|______   ______|_______
| Directia de | | Directia de  |
|coordonare si| |coordonare si |
| control in  | |  control in  |
|  domeniul   | |   domeniul   |
|  economic,  | |  mediului,   |
|financiar si | | disciplinei  |
|    vamal    | |in constructii|
|             | |  si a altor  |
|             | |  institutii  |
|_____________| |______________|

------------
    * Un numar de 16 posturi sunt repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003.
    * Se organizeaza la nivel de compartiment.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1537/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1537 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu