Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.703 din 11.07.2012

pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 07 august 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Activităţile indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război pe care le pot desfăşura pe capacităţile de apărare aprobate conform legii salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare, atunci când aceştia nu desfăşoară activitate de bază din lipsă de comenzi sau contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război sunt următoarele: a)activităţi de întreţinere, revizii, reparaţii curente şi capitale aferente clădirilor, construcţiilor speciale şi mijloacelor fixe indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; b)conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare care include activităţi necesare pentru protecţia temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice şi chimice a capacităţilor de producţie sau a unor active ale acestora, în scopul menţinerii parametrilor tehnico-funcţionali reglementaţi de instrucţiunile şi normativele tehnice şi tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activităţi productive şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; c)securizarea capacităţilor de producţie include activităţi care constau în asigurarea condiţiilor de climat tehnologic impus de normativele de profil, a pazei acestora şi a condiţiilor de securitate, astfel încât producţia să poată fi reluată cu cheltuieli minime şi în timpul cel mai scurt şi care sunt indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război; d)activităţi de evidenţă, inventariere, gestionare documentaţii tehnice; activităţi de evidenţă şi gestionare a forţei de muncă aferentă capacităţilor de producţie, activităţi de gestionare active corporale şi active circulante aferente capacităţilor producţiei de apărare, activităţi de întreţinere curentă a spaţiilor aferente capacităţilor producţiei de apărare şi care sunt în legătură cu activităţile prevăzute la lit. a)-c) fiind indisolubil legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război. Articolul 2Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3 Anexele nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 27 ianuarie 2003, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Daniel Chiţoiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002) Operatorul economic ........ ........ ...........

APROB
Ordonator principal de credit,
........ ................ ................ ................ ........

AVIZAT Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoare DECONT JUSTIFICATIV pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare pe luna ........ .............. NOTĂ: La nivel anual nu poate fi depăşit numărul mediu maxim aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 703/2012, calculat astfel: Σ nr. de personal lunar/12 ≤ număr mediu maxim anual aprobat. Director general, Director economic, ........ ................ ................ ........ ................ .............. CFP ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4a la Hotărârea Guvernului 1.597/2002) Operatorul economic ........ ........ ...........

APROB
Ordonator principal de credit
........ ................ ........ ............

AVIZAT Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - Direcţia coordonatoare DECONT JUSTIFICATIV pentru stabilirea fondului lunar pentru regularizare potrivit prevederilor art. 15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare pe luna ........ ..............

I. Nr. crt. Date de fundamentare U.M. Valoare
1. Total ore aferente activităţilor ore
2. Număr de ore lucrătoare în luna de raportare ore
3. Nr. mediu de personal rezultat (rd. 1: rd. 2) nr. de personal
4. 75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv ............... lei
5. Sume calculate completare fond salarii lei
6. Contribuţii calculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5 lei
7. Sume recalculate de completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4) lei
8. Contribuţii recalculate, datorate de angajator pentru sumele de la punctul 7, din care: lei
8.1. CAS lei
8.2. Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate lei
8.3. Fond pentru accidente de muncă şi boli profesionale lei
8.4. Fond asigurări de sănătate lei
8.5. Fond de şomaj lei
8.6. Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale lei
9. Total sume alocate conform art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 (rd. 7 + rd. 8) lei
10. Sume regularizare [(rd. 7 - rd. 5) + (rd. 8 - rd. 6)] lei

NOTE: 1. Rd. 4 din anexa nr. 1a = rd. 4 din anexa nr. 1 Rd. 5 din anexa nr. 1a = rd. 6 din anexa nr. 1 2. Anexa se completează numai în situaţia în care INS nu comunică în timp util salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei de întocmire a documentaţiei. După comunicarea salariului de către INS se va proceda la regularizarea drepturilor. Director general, Director economic, ........ ................ ................ ........ ................ .............. CFP ANEXA Nr. 3NUMĂRUL MEDIU MAXIM de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Numărul mediu maxim de personal
1. Compania Naţională „Romarm“ - S.A. Bucureşti 1.229
2. Societatea Comercială „Romaero“ - S.A. Bucureşti 139
3. Societatea Comercială „Avioane Craiova“ - S.A. 125
4. Societatea Comercială „IAR“ - S.A. Braşov 70
5. Societatea Comercială „Construcţii Aeronautice“ - S.A. 8
6. Societatea Comercială „Şantierul Naval Mangalia“ - S.A. 8
7. Societatea Comercială „Uzina Mecanica Orăştie“ - S.A. 8
TOTAL: 1.587


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 703/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 703 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu